ПРИЛОГ: Табеле

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРИЛОГ: Табеле"

Транскрипт

1 САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од године/ Београд, новембар година

2 Савез самосталних синдиката Србије Одељење за економска питања Број 9 /11 САОПШТЕЊЕ Приказ основих макроекономских показатеља у Републици Србији у и години Ред.бр. ПОКАЗАТЕЉИ ПЕРИОД ВРЕДНОСТ Просечне бруто зараде Септембар дин 2. Просечне нето зараде Септембар дин - јавни сектор Авг дин - јавна државна предузећа -II дин - јавна локална предузећа -II дин - администрација, сви нивои -II дин - образовање и култура -II дин - здравствени и социјални рад -II дин Просечне нето зараде Децембар дин 3. Минимална (нето) зарада 3.1. Минимална зарада Децембар ,00 дин 3.2. Минимална зарада Децембар ,00 дин 3.3. Минимална зарада нето по радном часу Јан/Дец ,00 дин II- Јан/Окт ,00 дин II- Нов2010/Мај ,00 дин II- Јун/ Дец ,00 дин 3.6. Месечни износ минималне зараде 174 ч. Јан/Окт ,00 дин II- Нов2010/Мај ,00 дин II- Јун/ Дец ,00 дин 4. Запосленост 4.1. Укупан број запослених Август Број запослених у јавном сектору, просек периода Стопа неформалне запослености Анкета о РС Април ,9% 5. Незапосленост Август Број незапослених лица Број лица која траже запослење, крај периода Стопа незапослености подаци НСЗ Август ,8% Стопа незапослености подаци Анкета о РС Април ,9% Април Престанак радног односа Јануар Јануар-фебруар Број незапослених према дужини чекања на Децембар запослење - (највеће учешће) (у %)* 6.1. До 3 месеца 13,41% 6.2. од 1 2 године 17,28% 6.3. од 2 3 године 10,89% 6.4. од 3 5 година 10,87% 6.5. од 5 8 године 10,43% 6.6. од 3 6 месеци 9,06% 6.7. Преко 12 месеци 64,12% ( лица) * Од године Национална служба за запошљавање податке из тачака 6. и 7. овог приказа не објављује 2

3 7. Број незапослених према старости Децембар (највеће учешће) 7.1. од година 13,29% 7.2. од година 12,46% 7.3. од година 12,03% 7.4. од година 11,63% 7.5. од година 11,85% 7.6. од година 11,79% 8. Индекс потрошачких цена Сеп 11/Авг 11. Сеп 11/Сеп Република Србија 100,2 109,3 9. Потрошачка корпа - нова Јул Просечна ,95 дин 9.2. Минимална ,49 дин 9.3. Просечна потрошачка корпа - децембар година ,56 дин година ,29 дин година ,34 дин 9.4. Минимална потрошачка корпа- децембар година ,49 дин година ,46 дин година ,50 дин 10. Најнижа месечна основица доприноса за од обавезно социјално осигурање до год ,00 дин 11. Спољни дуг Авг Укупан спољни дуг ,7 мил евра - Јавни сектор 9.499,4 мил. евра - Приватни сектор ,3 мил евра 11.a. Јавни дуг, крај периода ,9 мил.евра - Укупан јавни дуг ,9 мил.евра - Унутрашњи јавни дуг 6.107,8 мил.евра - Спољни јавни дуг 7.690,1 мил.евра 12. Бруто-друштвени производ год. (процена Министарства финансија) БДП, текуће цене, млрд динара 3.359,2 БДП, мил. евра БДП, per capita, у еврима БДП, реалан раст, у % 2,4 13. Пензије Септембар Број корисника пензија (укупно) Број корисника пензија - запослени Број запослених на једног пензионера 1, Просечна пензија за запослене ,00 дин Просечна пензија за самосталне делатности ,00 дин Просечна пензија за пољопривреднике 9.239,00 дин Најнижи износ пензије - запослени од октобра ,37 дин Највиши износ пензије (нови Закон) ,68 дин % учешћа просечне пензије у просечној заради година 67,89% година 66,79% година 61,76% година - запослени Децембар 56,00% 3

4 година - запослени -II- 59,05% година - запослени -II- 56,10% година - запослени Јануар 65,34% Фебруар 62,54% Март 62,11% Април 59,65% Мај 66,29% Јун 59,61% Јул 59,89% Август 61,03% Септембар 60,45% 14. Индекси индустријске производње, по подручјима, септембар = 100 IX 2011 I-IX 2011 VIII IX I-IX IX 2010 I-IX 2010 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Индустрија- укупно 1) 97,9 108,3 99,5 98,2 102,5 Енергија 97,3 97,1 102,3 98,7 103,3 Интермедијарни производи осим 105,4 115,5 104,2 99,1 105,1 енергије Капитални производи 89,2 97,4 100,3 94,9 106,3 Трајни производи за широку 102,5 99,9 81,1 73,9 87,4 производњу Нетрајни производи за широку 91,8 113,2 94,0 99,6 99,5 производњу Рударство 118,5 119,8 106,7 111,5 108,8 Прерађивачка индустрија 97,0 109,5 97,5 95,2 100,7 - Производња прехрамбених производа 83,7 113,6 90,9 94,0 97,0 - Производња основних фармацеутских 99,8 121,6 101,4 134,8 106,5 произввода и препарата - Производња рачунара, електрон. и 107,5 112,2 116,4 106,5 125,4 оптичких произв. Снабдевање ел.енер.,гасом, паром и климатизација 93,7 98,9 105,4 107,9 107,2 1) За септембар године, урађена је оцена индустријске производње малих предузећа која се не обухватају редовним статистичким истраживањем индустрије. Оцена је урађена на основу узорка. Кад би се укључила оцена индустријске производње за мала предузећа, тада би индекс индустријске производње септембар г./ просек г., за укупну индустријску производњу износио 107,4 а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 108,3. 4

5 15. Резултати приватизације предузећа Метод приватизације I- VIII 2011 Укупно Тендери Број продатих предузећа Аукције Тржиште капитала УКУПНО: Тендери Број запослених Аукције Тржиште капитала УКУПНО: у мил. евра Тендери 200,7 594,7 11,2 96,1 62,3 53,8 50,5 3,8 0,5 1, ,6 Приход од продаје Аукције 35,1 177,2 90,7 146,5 99,0 182,5 104,2 34,5 6,7 0,1 876,4 Тржиште капитала 83,0 67,8 52,2 125,2 70,1 162,1 91,7 10,5 11,6 11,3 685,5 УКУПНО: 318,8 839,7 154,1 367,8 231,3 398,4 246,4 48,8 18,8 12, ,5 Тендери 303,2 271,1 66,1 69,5 87,3 57,3 55,3 15,6 0,0 4,3 929,8 Инвестиције Аукције 10,9 48,7 33,5 29,0 34,9 28,3 6,5 9,0 1,2 0,0 202,0 Тржиште капитала 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 УКУПНО: 320,1 319,8 99,6 98,5 122,2 85,6 61,8 24,6 1,2 4, ,7 Тендери 145,8 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 Социјални програм Аукције 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Тржиште капитала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКУПНО: 145,8 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 5

6 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВНА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 1. ЗАРАДЕ Просечна зарада исплаћена у септембру године у Републици Србији износи динара. У односу на просечну зараду исплаћену у августу године, номинално је већа за 1,0%, а реално је већа за 0,8%. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру године у Републици Србији износи динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу године, номинално је већа за 1,0%, а реално је већа за 0,8%. Септембар Просечна зарада исплаћена у септембру године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у септембру године, номинално је већа за 12,1%, а реално је већа за 2,6%. - Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру године, номинално је већа за 12,1%, а реално је већа 2,6%. Јануар септембар Просечна зарада исплаћена у периоду јануар септембар године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у периоду јануар септембар године, номинално је већа за 11,2%, а реално је мања за 1,0%. - Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар септембар године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар септембар године, номинално је већа за 11,3%, а реално је мања за 0,9%. 2. ИНФЛАЦИЈА У августу године није било промене потрошачких цена у односу на претходни месец. Томе су допринеле цене хране код којих је од јуна присутна тенденција пада у односу на претходне месеце захваљујући сезонски условљеном паду цена воћа и поврћа. У односу на јули највише су повећане регулисане цене, цене деривата нафте и цене непрехрамбених производа и услуга (по 0,8%). Цене воћа и поврћа су снижене за 9,4%, а цене безалкохолних пића за 0,2%. Базна инфлација је забележила раст од 0,4%. У односу на децембар године раст потрошачких цена у августу је износио 6,2% и био је опредељен растом цена хране за 6,4%, што је нешто више од једне трећине укупне инфлације. Највише су повећане цене деривата нафте (13,2%), а затим цене прехрамбених производа (10%) и регулисане цене (9,7%), што је највећи део укупног раста цена у првих осам месеци године. 6

7 Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу. Цене ових производа и услуга у септембру године, у односу на август године, у просеку су повећане за 0,2%. Потрошачке цене у септембру године, у односу на исти месец године, повећане су за 9,3%, док су у односу на децембар повећане за 6,3%. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у септембру године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Намештај, покућство и текуће одржавање (1,7%), Транспорт и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (за по 0,4%), Одећа и обућа (0,3%), Ресторани и хотели (0,2%), док је највећи пад цена забележен у групи Алкохолна пића и дуван (-0,6%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 3. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА Индустријска производња у Републици Србији у септембру године мања је за 1,8% у односу на септембар године, а у односу на просек године већа је за 8,3%. У периоду јануар септембар године у односу на исти период године остварен је раст индустријске производње од 2,5%. Посматрано по секторима, у септембру године, у односу на исти месец године забележена су следећа кретања: - сектор Прерађивачка индустрија пад од 4,8%, - сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација раст од 7,9%, и - сектор Рударство раст од 11,5%. Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у септембру године, у односу на септембар претходне године, показују да je дошло до пада у производњи: - трајних производа за широку потрошњу, за 26,1%, - капиталних производа, за 5,1%, - енергије за 1,3%, - интермедијарних производа, осим енергије, за 0,9%, и - нетрајних производа за широку потрошњу, за 0,4%. Обим индустријске производње у септембру године, у односу на септембар године, бележи: - пад код 13 области (учешће у структури индустријске производње 47%), - раст код 16 области (учешће у структури индустријске производње 53%). Највећи утицај на пад индустријске производње у септембру године, у односу на септембар године, имале су: Производња деривата нафте, Производња основних метала, Производња прехрамбених производа, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња намештаја. Десезонирани индекс индустријске производње за септембар у односу на август године показује да је за индустрију укупно остварен 7

8 раст индустријске производње од 0,8%, а да је за Прерађивачку индустрију такође остварен раст од 0,8%. Десезонирани индекс индустријске производње за септембар године, у односу на просек године, за индустрију укупно показује да је остварен раст од 1,0%, а за Прерађивачку индустрију пад од 1,2%. Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру године, у односу на просек године, код укупне индустријске производње већа је за 7,4%, а код Прерађивачке индустрије већа je за 8,3%. 4. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар-септембар године износи: ,4 милионa долара - пораст од 24,2% у односу на исти период претходне године; ,1 милиона евра - пораст од 15,6% у односу на исти период претходне године. Извезено је робе у вредности од 8849,5 милиона долара, што чини повећање од 28,1% у односу на исти период претходне године, а увезено за 14728,9 милиона долара, што је више за 22,0% у односу на исти период претходне године. Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 6277,5 милиона, што чини повећање од 19,0% у односу на исти период претходне године. Увоз робе, имао је вредност од 10451,6 милиона, што је више за 13,6% у односу на исти период прошле године. Дефицит износи 5879,5 милиона долара, што чини повећање од 13,9% у односу на исти период претходне године. Дефицит изражен у еврима износи 4174,1 милиона, што чини повећање од 6,4% у односу на исти период претходне године. Покривеност увоза извозом, износи 60,1% и већа је у односу на покривеност у истом периоду претходне године, када је износила 57,2%. Од јануара ове године, дајемо и регионални приказ спољнотрговинске робне размене Србије. Највеће учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине (36,6%); следи Београдски регион (23,0%), Регион Шумадије и Западне Србије (20,1%), Регион Јужне и Источне Србије (19,8%), а око 0,5% извоза је неразврстано по територијама. Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион (45,5%); следи Регион Војводине (29,8%), Регион Шумадије и Западне Србије (12,8%), Регион Јужне и Источне Србије (10,4%), а око 1,5% увоза је неразврстано по територијама. Нема података за Регион Косово и Метохија. 8

9 Извоз и увоз по регионима дат је према седишту власника робе у моменту прихватања царинске декларације. То значи да власници робе, по царинском закону, могу бити произвођачи, корисници, извозници или увозници робе. Ову чињеницу треба имати у виду приликом тумачења података по регионима. На пример, увоз нафте и гаса, највећим делом се обухвата у регионима Војводине и Београда, а то су енергенти за укупну територију Србије. У структури извоза по намени производа (принцип претежности), највише су заступљени производи за репродукцију 67,6%(5976,1 милиона долара), следе роба за широку потрошњу 24,5% (2169,7 милиона долара) и опрема 7,9% (702,3 милиона долара). У структури увоза по намени производа највише су заступљени производи за репродукцију 56,3% (8291,2 милиона долара), следе роба за широку потрошњу 15,4% (2261,7 милиона долара) и опрема 11,5% (1694,9 милиона долара). Некласификована роба по намени износи 16,8% (2481,0 милиона долара). У извозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: Немачка (1012,7 милиона долара), Италија (1011,7 милиона долара) и Босна и Херцеговина (890,3 милиона долара). У увозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: Руска федерација (1877,3 милиона долара), Немачка (1633,3 милиона долара) и Италија (1266,7 милиона долара). Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима имамо потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине више од половине укупне размене. Наш други по важности партнер су земље ЦЕФТА споразума, са којима имамо суфицит у размени од 1154,7 милиона долара, а који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), као и извоза гвожђа и челика. Што се увоза тиче највише се увозе електрична енергија, гвожђе и челик, камени угаљ и обојени метали, као и поврће и воће. Извоз Србије, за посматрани период, износи 2406,1 милиона долара, а увоз је 1251,4 милиона долара. Покривеност увоза извозом износи 192,3%. Посматрано појединачно по земљама, највећи суфицит у размени остварен је са Црном Гором, Босном и Херцеговином, Македонијом и Албанијом. Највећи дефицит јавља се у трговини са Руском Федерацијом због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса. Следи дефицит са Кином, Немачком и Мађарском. Размена са Италијом је уравнотеженија и покривеност увоза извозом износи 80%. 5. ЗАПОСЛЕНОСТ Укупан број запослених у периоду јануар-август године смањен је за 3,3% у односу на исти период године, док у односу на претходни месец није забележена битнија промена. 9

10 Крајем августа године број активно незапослених лица у односу на претходни месец смањен је за 0,4%, а у односу на исти месец године је повећан за 3%. Регистрована стопа незапослености лица која активно траже запослење у августу године износила је 29,8% (са пољопривредним осигураницима 27,3%). Према подацима Анкете о радној снази из априла године, стопа незапослености лица радног узраста је у односу на октобар године повећана за 2,9 пп. и износила је 22,9%. 6. ПЕНЗИЈЕ Просечно исплаћена пензија у периоду јануар-август године износила је динара и у односу на исти период године реално је смањена за 5,8%. У односу на претходни месец просечно исплаћена пензија реално је непромењена. Посматрано у еврима, просечно исплаћена пензија у овом периоду износила је 207 евра. Укупан број корисника пензије у односу на исти месец претходне године повећан је за 0,8%. Однос укупно регистрованог броја запослених и укупног броја пензионера износио је 1,1:1, при чему је просечна пензија чинила 56% просечне нето зараде. 7. ПРИВАТИЗАЦИЈА У периоду јануар-август године продато је 11 предузећа и то 2 на тендеру, једно на аукцији и 8 предузећа на тржишту капитала, као и 2 предузећа са претходно раскинутим уговорима. Приход од приватизације ових предузећа износио је 9,5 мил. евра, а уговорене инвестиције 4,3 мил. евра. Продајом мањинског пакета акција на Берзи 25 претходно приватизованих предузећа од стране Акцијског фонда у првих осам месеци године остварен је приход од 2,9 мил. евра. Укупан приход од приватизације у првих осам месеци износио је 12,4 мил. евра. У августу године продато је једно предузеће на тржишту капитала и остварен приход од 4,7 мил. евра. Акцијски фонд је продао на Берзи мањинске пакете акција 2 претходно приватизована предузећа, при чему је остварен приход од 0,1 мил. евра. Укупан приход од приватизације у августу износио је 4,8 мил. евра 8. АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, АПРИЛ Анкета о радној снази спроведена је у априлу године, на узорку од око 8000 домаћинстава, и то на подручју града Београда, централне Србије и АП Војводине. Прикупљени су подаци о демографским обележјима за сва лица, а за лица стара 15 и више година и подаци о њиховој радној активности. Aнкетирано је укупно лица, а за лица прикупљени су подаци о њиховој радној активности. 10

11 Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном броју активних становника (запослени и незапослени), у Републици Србији износила је 22,2%,и то 22,0% за мушко и 22,5% за женско становништво. Стопа незапослености у Београдском региону износила је 18,9%, а у АП Војводини 22.9%. У Региону Шумадије и Западне Србије стопа незапослености износила је 22.0%, док је у Региону Јужне и Источне Србије износила 24.8%. Стопа запослености представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година, и у априлу износила је 36.2%. Од тога је стопа запослености за мушкарце износила 43.2%, а за жене 29.8%. Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и Западне Србије и износила је 37.8%, затим у Београду, 36.5%, у Региону Јужне и Источне Србије 35.3%, а најмања је забележена у АП Војводини и износила је 35.0%. Стопе незапослености и запослености у априлу и октобру и упоредни преглед Октобар 2009 Април 2010 Октобар 2010 Април 2011 Стопа незапослености 16,6 19,2 19, Стопа запослености 40,8 38,1 37, Стопа неформалне запослености 20,6 19,8 19, Стопа незапослености у април године порасла је за 3% у односу на исти месец године, док је стопа запослености пала за 1.9%. Стопа незапослености у априлу године бележи раст од 3% у односу на октобар претходне године, док је стопа запослености пала за 1.5%. Стопа неформалне запослености у априлу године већа је за 0.3% него у октобру године, и за 0.1% у односу на април године. Неформална запосленост представља проценат лица која раде на црно у укупном броју запослених. Рад на црно обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, и неплаћене помажуће чланове домаћинства. Основни циљ спровођења ове анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица. Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици. Радну снагу (активно становништво) чине сва лица која раде (макар 1 сат седмично) или активно траже посао у циљу стицања средстава за живот. 11

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu I-XII 2015. godine Novi Sad,

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 217 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom milica.adzic@mif.gov.me tel: +382 2 22

Више

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : 72-92-331 Правна служба: 72-92-218 ПИБ: 100213135 Рачуноводство: 73-92-183 Е-маil: pupalilula@mts.rs Број : 178/62 Датум: 03.08.2018. ПЛАН ЈАВНИХ

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Univerzitet u Travniku Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Makroekonomske performanse privrede reprezentiraju četiri osnovna pokazatelja: stopa privrednog rasta, stopa inflacije,

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća).

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла ГОДИНА: XI БРОЈ: 5 28. март 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.03.2018.године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,27dinara, srednji kurs 123,945. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 24. januar do 12:3h iznosio

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 12. septembar do 12:3h

Више

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2016)

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА  (2016) ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2018) Дијана Дуроњић REPORT TO THE NATIONS ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE Објављује га Удружење професионалних форезичара (Association of Certified Fraud Examiners- ACFE)

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више