ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И НАУКУ ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА на студијске програме другог и трећег нивоа студија У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Фебруар године

2 ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Конкурс Универзитетa у Београду, расписан 13. aприла године, обухватао је и упис студената на студијске програме другог и трећег нивоа образовања и то: мастер академских студија, специјалистичких академских студија, специјалистичких струковних студија и докторских академских студија. За потребе припреме овог извештаја, подаци о упису студената на програме другог и трећег нивоа студија, прикупљени су током друге половине јануара и у фебруару године, а због неколико програма на које су студенти уписивани непосредно пред почетак пролећног семестра и у коме настава почиње. Пријављивање у првом року за упис на мастер академске, специјалистичке академске, специјалистичке струковне као и доктроске академске студије по Конкурсу планирано је да се обави у периоду до 5. октобра, у складу са распоредом а, а упис студената заврши до 15. октобра Како је било потребе за другим уписним роком, након завршетка првог уписног рока на расписан је други уписни рок, који је трајао до 27. октобра године, а након тога и трећи до 7. новембра године. По Конкурсу је оглашено 9231 место на 144 студијских програма мастер академских студија (у шк. 2015/16 години оглашено је 9032 места на 137 студијских програма мастер академских студија; у шк. 2014/15 године оглашено је 8756 места на 130 студијских програма мастер академских студија); одобрено је 3549 места из буџета (у шк. 2015/ ; у шк. 2014/ ). У оба уписна рока конкурисало је 6947 кандидата (у шк. 2015/ кандидата; у шк. 2014/ ). је укупно 6188 студената (у шк. 2015/ студената; у шк. 2014/ студента), а од тога је 3441 из буџета ( прошле године финансирано из буџета; претпрошле године студената). На програмима остало је упражњено 3062 места ( прошле године места 35% од планираног броја; претпрошле године места - 29% од планираног броја); 132 буџетска места нису попуњена (прошле године буџетских места није попуњено; претпрошле године буџетских места није било попуњено). Детаљи су приказани у табелама и графиконима. Конкурс је расписан за упис на 78 студијских програма докторских академских студија за укупно 1898 студената, 527 на терет буџета и 1371 самофинансирајућих (у шк. 2015/16 расписано је 75 студијских програма докторских академских студија, за укупно 1826 студената, од чега је 525 буџетских и 1301 самофинансирајући; у шк. 2014/15 године оглашено је 1698 места; одобрено је 598 буџетских места). За упис на студијске програме докторских студија пријавило се 1242 кандидата (у шк. 2015/ кандидат; у шк. 2014/15 години 1259). је укупно 948 студената, 473 у буџетском статусу и 475 самофинансирајућих ( у шк. 2015/ студената, од којих је 469 у буџетском статусу; 2014/15. године студента, од којих 476 у буџетском статусу). Остало је упражњено 963 места (60 на буџету и 903 самофинансирајућа); у шк. 2015/ места; у шк. 2014/ места). Детаљи су приказани у табелама и графиконима. Подаци о студентима уписаним школске 2016/2017 године на студијске програме специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија приказани су у табелама на крају Извештаја. Председник Универзитетске комисије за упис Проф. др Нада Ковачевић

3 Мастер академске студије 2015/16 Ф А К У Л Т Е Т Укупно (укључујући и други рок за е који су организовали исти) Буџет Самоф. Укупно Планирано (без посеб. усл.) (по посеб. усл.) (укупно) Приј. Пре Преко Упраж Упраж. Преко Упраж. ко Б С У Б С У Б С У Б С У Архитектонски Грађевински Електротехнички Машински Рударско-геолошки факул Саобраћајни Технолошко-металуршки Технички у Бору Факултет организационих наука Пољопривредни Шумарски Економски Правни Православни богословски фак Филозофски ,13 Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Фаспер Факултет спорта и физ.васп Медицински Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Универзитет у Београду Укупно 3,519 5,513 9,032 3,289 2,620 5, ,290 2,620 5,910 6, , ,128

4 Мастер академске студије 2016/17 Укупно (укључујући и други и трећи рок за е који су организовали исте) Буџет Самоф. Укупно Ф А К У Л Т Е Т Планирано (без посеб. усл.) (по посеб. усл.) (укупно) Приј. Пре Преко Упраж Упраж. Преко Упраж. ко Б С У Б С У Б С У Б С У Архитектонски Грађевински Електротехнички Машински Рударско-геолошки факул Саобраћајни Технолошко-металуршки Технички у Бору Факултет организационих наука Пољопривредни Шумарски Економски Правни Православни богословски фак Филозофски ,13 Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Фаспер Факултет спорта и физ.васп Медицински Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Универзитет у Београду Укупно 3,549 5,682 9,231 3,436 2,747 6, ,441 2,747 6,188 6, , ,062

5

6

7

8 Однос броја планираних, пријављених и уписаних на техничко-технолошкој групацији на мастер академским студијама у шк 2015/16 1, Планирани Уписани Пријављени 0 Архитектонски Грађевински Електротехнич ки Машински Саобраћајни Рударскогеолошки Технолошкометалуршки Технички у Факултет Пољопривред организацион ни Шумарски Планирани Уписани Пријављени Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на мастер академским студијама у оквиру техничко-технолошке групације Планирани Уписани Пријављени Архитек тонски факулте Грађевин ски факулте Електро технички факулте Машинск и факулте Рударскогеолошки факулте Саобраћај ни факулте Технолош кометалур Технички факулте т у Бору Факулте т организац Пољопри вредни факулте Шумарски факулте т Планирани Уписани Пријављени

9

10 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на друштвенохуманистичкој групацији у шк. 2015/16 1,200 1, Планирани Уписани Пријављени Економски Правни Православни богословски Филозофски Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и Факултет спорта и физичког васпитања Планирани , Уписани Пријављени Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на мастер академским студијама у оквиру друштвено-хуманистичке групације Планирани Уписани Пријављени Економски Правни Православни богословски Филозофски Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и Факултет спорта и физичког Планирани Уписани Пријављени

11 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на природноматематичкој групацији у шк. 2015/16 години Планирани Уписани Пријављени 0 Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Планирани Уписани Пријављени

12 Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на мастер академске студије у оквиру природно-математичке групације Планирани Уписани Пријављени 50 0 Математич ки Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Планирани Уписани Пријављени

13 Преглед уписаних студената на мастер академске студије по држављанствима у шк. 2015/16 Ф а к у л т е т на почетак студија Од тога држављ. Србије Страних држављ. Страни држ. српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Страних држављ. на буџету Архитектонски Грађевински Електротехнички Машински Рударско-геолошки Саобраћајни Технолошко-металуршки Технички у Бору Факултет организационих наука Пољопривредни Шумарски Економски Правни Православни богословски Филозофски Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Факултет спорта и физичког васпитања Медицински Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Универзитет у Београду Укупно 5,910 5,

14 Преглед уписаних студената на мастер академске студије по држављанствима у шк. 2016/17 Ф а к у л т е т на почетак студија Од тога држављ. Србије Страних држављ. Страни држ. српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Страних држављ. на буџету Архитектонски Грађевински Електротехнички Машински Рударско-геолошки Саобраћајни Технолошко-металуршки Технички у Бору Факултет организационих наука Пољопривредни Шумарски Економски Правни Православни богословски Филозофски Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Факултет спорта и физичког васпитања Медицински Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Универзитет у Београду Укупно 6,188 5,

15 Шк. 2016/17 Ф а к у л т е т Роми Студ. са ивалидитетом Странци Пројекат "Свет у Србији" Пројекат "Србија за Србе из р." Архитектонски 2 4 Грађевински Електротехнички Машински Рударско-геолошки Саобраћајни Технолошко-металуршки Технички у Бору Факултет организационих наука 1 Пољопривредни Шумарски Економски 2 2 Правни Православни богословски Филозофски 1 Филолошки 1 Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Факултет спорта и физичког васпитања Медицински Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Универзитет у Београду Укупно

16

17 Докторске академске студије упис у 2015/16 Ф А К У Л Т Е Т Укупно (укључујући и други рок за е који су организовали исти) Буџет Самоф. Укупно Планирано (укупно) Преко упра Преко Упраж. Преко Упраж. Б С У Б С У Приј. ж. Архитектонски ДАС Грађевински ДАС Електротехнички ДАС Машински ДАС Рударско-геолошки ДАС Саобраћајни ДАС Технолошко-металуршки ДАС Технички у Бору ДАС Факултет организационих наука ДАС Пољопривредни ДАС Шумарски ДАС Економски ДАС Правни ДАС Православни богословски ДАС Филозофски ДАС Филолошки ДАС Факултет политичких наука ДАС Факултет безбедности ДАС Учитељски ДАС ФАСПЕР ДАС Факултет спорта и физ. васпит. ДАС Факултет ветеринар. медицине ДАС Медицински ДАС Стоматолошки ДАС Фармацеутски ДАС Математички ДАС Физички ДАС Хемијски ДАС Факултет за физичку хемију ДАС Биолошки ДАС Географски ДАС Универзитет у Београду ДАС Укупно 525 1,301 1, ,016 1,

18 Докторске академске студије упис у 2016/17 Ф А К У Л Т Е Т Укупно (укључујући и други и трећи рок за е који су организовали исте) Буџет Самоф. Укупно Планирано (укупно) Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Б С У Б С У Приј. Архитектонски ДАС Грађевински ДАС Електротехнички ДАС Машински ДАС Рударско-геолошки ДАС Саобраћајни ДАС Технолошко-металуршки ДАС Технички у Бору ДАС Факултет организационих наука ДАС Пољопривредни ДАС Шумарски ДАС Економски ДАС Правни ДАС Православни богословски ДАС Филозофски ДАС Филолошки ДАС Факултет политичких наука ДАС Факултет безбедности ДАС Учитељски ДАС ФАСПЕР ДАС Факултет спорта и физ. васпит. ДАС Факултет ветеринар. медицине ДАС Медицински ДАС Стоматолошки ДАС Фармацеутски ДАС Математички ДАС Физички ДАС Хемијски ДАС Факултет за физичку хемију ДАС Биолошки ДАС Географски ДАС Универзитет у Београду ДАС Укупно 527 1,371 1, ,

19

20

21 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на техничко-технолошкој групацији на докторске студије у шк. 2015/16. години Планирани Уписани Пријављени 0 Архитек тонски факулт Грађев ински факулт Електро техничк и Машин ски факулт Рударс когеолош Саобра ћајни факулт Техничк и факулт Факулт ет органи Пољоп ривред ни Планирани Уписани Пријављени Шумар ски факулт Шк. 2015/16 Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на докторске академске студије на техничко-технолошкој групацији Планирани Уписани Пријављени Архитекто нски Грађевински Електротех нички Машински Технол ошкометалу Рударскогеолошки Саобраћајни Технолошкометалуршк и Технички у Бору Факултет организацио них наука Пољопривре дни Планирани Уписани Пријављени Шумарски

22

23 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на друштвенохуманистичкој групацији на докторске студије у шк.2015/16. години Планирани Уписани Пријављени 0 Економск и Правни Правосла вни богословс Филозофс ки Филолош ки Факултет политичк их наука Факултет безбедно сти Учитељск и Факултет Факултет за спорта и специјалн физичког Планирани Уписани Шк. 2015/16 Пријављени Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на докторске академске студије у оквиру друштвено-хуманистичке групације Планирани Уписани Пријављени Економски Правни Православни богословски Филозофски Филолошки Факултет политичких наука Факултет безбедности Учитељски Факултет за специјалну едукацију и Планирани Уписани Пријављени Факултет спорта и физичког

24

25 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на медицинској групацији на докторске студије на Универзитету у шк. 2015/16. години Планирани Уписани Пријављени 0 Факултет ветеринарске Медицински фа култет Стоматолошки фа култет Фармацеутски фа култет Шк. 2015/16 Пла нира ни Уписа ни Прија вљени Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на докторске академске студије у оквиру медицинске групације Планирани Уписани Пријављени Факултет ветеринарске медицине Медицински Стоматолошки Фармацеутски Планирани Уписани Пријављени

26 Однос броја планираних, уписаних и пријављених на природноматематичкој групацији на Универзитету у шк.2015/16. години Планирани Уписани Пријављени 0 Математичк и Физички Хемијски Факултет за физичку Биолошки Географски Планирани Уписани Пријављени Шк. 2015/16

27 Шк. 2014/15 (графикон испод) Однос броја планираних, уписаних и пријављених на докторске академске студије у оквиру природно-математичке групације Планирани Уписани Пријављени Математички Физички Хемијски Факултет за физичку хемију Биолошки Географски Планирани Уписани Пријављени

28 Преглед уписаних студената по држављанствима на докторским академским студијама у шк. 2015/16 Ф а к у л т е т на почетак студија Од тога држављ. Србије Страни држављ, српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Страних држављ. на буџету Страних држављ. Архитектонски ДАС Грађевински ДАС Електротехнички ДАС Машински ДАС Рударско-геолошки ДАС Саобраћајни ДАС Технолошко-металуршки ДАС Технички у Бору ДАС Факултет организационих наука ДАС Пољопривредни ДАС Шумарски ДАС Економски ДАС Правни ДАС Православни богословски ДАС Филозофски ДАС Филолошки ДАС Факултет политичких наука ДАС Факултет безбедности ДАС 3 3 Учитељски ДАС 7 7 ФАСПЕР ДАС Факултет спорта и физичког васпитања ДАС Факултет ветеринарске медицине ДАС Медицински ДАС Стоматолошки ДАС 7 7 Фармацеутски ДАС Математички ДАС Физички ДАС Хемијски ДАС Факултет за физичку хемију ДАС 9 9 Биолошки ДАС Географски ДАС Универзитет у Београду ДАС Укупно 1,

29 Преглед уписаних студената по држављанствима на докторским академским студијама у шк. 2016/17 Ф а к у л т е т на почетак студија Од тога држављ. Србије Страни држављ, српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Страних држављ. на буџету Страних држављ. Архитектонски ДАС Грађевински ДАС Електротехнички ДАС Машински ДАС Рударско-геолошки ДАС Саобраћајни ДАС Технолошко-металуршки ДАС Технички у Бору ДАС Факултет организационих наука ДАС Пољопривредни ДАС Шумарски ДАС 9 9 Економски ДАС Правни ДАС Православни богословски ДАС Филозофски ДАС Филолошки ДАС Факултет политичких наука ДАС Факултет безбедности ДАС 5 5 Учитељски ДАС ФАСПЕР ДАС Факултет спорта и физичког васпитања ДАС Факултет ветеринарске медицине ДАС Медицински ДАС Стоматолошки ДАС Фармацеутски ДАС Математички ДАС Физички ДАС Хемијски ДАС Факултет за физичку хемију ДАС Биолошки ДАС Географски ДАС Универзитет у Београду ДАС Укупно

30

31 Шк. 2015/16 Шк. 2016/17 Однос укупног броја попуњених и упражњених места на докторским студијама Упражњена места 44% Попуњена места 56% Напомена: Мали број је уписаних преко,те збир прелази 100%

32 Специјалистичке академске студије 2015/2016, преглед по институцијама Врста студија Планирано (укупно) Пријављено Буџет Самоф. Укупно Назив институције Б С У Б С У 1ж Сви Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Архитектонски САС Грађевински САС Факултет организационих наука САС Пољопривредни САС Шумарски САС Факултет ветеринарске медицине САС Медицински САС Фармацеутски САС Биолошки САС Укупно Специјалистичке академске студије 2016/2017, преглед по институцијама Назив институције Врста студија Планирано (укупно) Пријављено Б С У Б С У 1ж Сви Буџет Самоф. Укупно Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Архитектонски САС Грађевински САС Факултет организационих наука САС Пољопривредни САС Шумарски САС Факултет ветеринарске медицине САС Медицински САС Фармацеутски САС Биолошки САС Укупно

33 Специјалистичке академске студије 2016/2017, преглед по студијским програмима Назив институције Врста студија Студијски програм Архитектонски СА Енергетски ефикаснa и зелена архитектура Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у Грађевински СА високоградњи Факултет организационих наука СА Менаџмент и информациони системи Пољопривредни СА Зоотехника Пољопривредни СА Прехрамбена технологија Пољопривредни СА Управљање у агробизнису и трговини Трговина дрветом и производима од Шумарски СА дрвета Факултет ветеринарске медицине СА Ветеринарска медицина Планирано (укупно) Пријавље но Б С У Б С У 1ж Сви Буџет Самоф. Укупно Пре ко Упр аж. Прек о Упра ж. Прек о Медицински СА Медицинске науке Фармацеутски СА Биолошки лекови Фармацеутски СА Биохемијска дијагностика Фармацеутски Индустријска фармација на српском СА језику Фармацеутски Индустријска фармација на СА енглеском језику Фармацеутски СА Козметологија на српском језику Фармацеутски СА Козметологија на енглеском језику Токсиколошка процена ризика од Фармацеутски загађивача животне средине на СА српском језику Токсиколошка процена ризика од Фармацеутски загађивача животне средине на СА енглеском језику Фармацеутски СА Фармакоекономија и фармацеутска легислатива Упра ж

34 Назив институције Фармацеутски Фармацеутски Фармацеутски Фармацеутски Фармацеутски Врста студија СА СА СА СА СА Студијски програм Фармакотерапија у фармацеутској пракси Фармацеутска здравствена заштита на енглеском језику Фармацеутска здравствена заштита на српском језику Фармацеутски менаџмент и маркетинг на енглеском језику Фармацеутски менаџмент и маркетинг на српском језику Планирано (укупно) Пријавље но Б С У Б С У 1ж Сви Буџет Самоф. Укупно Пре ко Упр аж. Прек о Упра ж. Прек о Биолошки СА Генетика Биолошки СА Имунобиологија са микробиологијом Биолошки СА Микробиологија У к у п н о Упра ж. Специјалистичке академске студије 2016/2017, преглед по држављанству Назив институције Врста студија на почетак студија Од тога држављ. Србије Страних држављ. Страни држављ, српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Архитектонски САС Грађевински САС 3 3 Факултет организационих наука САС Пољопривредни САС Шумарски САС Факултет ветеринарске медицине САС Медицински САС Фармацеутски САС Биолошки САС Укупно

35 Специјалистичке струковне студије 2015/2016, преглед по институцијама Назив институције Врста студија Планирано Пријављено (укупно) Б С У Б С У 1ж Сви Буџет Самоф. Укупно Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Факултет безбедности ССС Медицински ССС Стоматолошки ССС Факултет за физичку хемију ССС Укупно Специјалистичке струковне студије 2016/2017, преглед по институцијама Назив институције Врста студија Планирано Пријављено (укупно) Б С У Б С У 1ж Сви Буџет Самоф. Укупно Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Факултет безбедности ССС Факултет спорта и физичког васпитања ССС Медицински ССС Факултет за физичку хемију ССС Укупно

36 Специјалистичке струковне студије 2016/2017, преглед по студијским програмима Назив институције Буџет Самоф. Укупно Врста Планирано Пријављено Студијски програм (укупно) студија Преко Упраж. Преко Упраж. Преко Упраж. Б С У Б С У 1ж Сви Факултет безбедности СС Студије безбедносног менаџмента Факултет безбедности СС Форензика Факултет спорта и физичког васпитања СС Спорт Медицински СС Специјалиста струковна медицинска сестра Медицински СС Специјалиста струковни анестетичар Медицински СС Специјалиста струковни медицински радиолог Медицински СС Специјалиста струковни медицинсколабораторијски технолог Медицински СС Специјалиста струковни санитарноеколошки инжењер Медицински СС Специјалиста струковни физиотерапеут Факултет за физичку хемију СС Форензика Укупно Назив институције Врста студија на почетак студија Од тога држављ. Србије Страних држављ. Страни држављ, српске НП Страни држављ, остало Држављ. суседних држава Факултет безбедности ССС Факултет спорта и физичког васпитања ССС Медицински ССС Факултет за физичку хемију ССС 5 5 Укупно

37 Студијски програми без уписаних студената Бр. ВС АИ Студијски програм АФ Архитектура на енглеском језику МДФ Неуроетика МДФ Сестринство МДФ Фармацеутска медицина ПРФ Мастер европских интеграција 120 еспб ПФ Менаџмент вода у пољопривреди РГФ Инжењерство нафте и гаса на енглеском језику УБ Еразмус Мундус заједничке европске мастер академске студије из астрофизике - Астромундус УБ Предузетнички менаџмент ФЛФ Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење ФОН Менаџмент у управи ФПН Политикологија - политички систем и привредни развој САС ПФ Управљање у агробизнису и трговини САС ФФ Индустријска фармација на енглеском језику САС ФФ Козметологија на енглеском језику САС ФФ Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине на енглеском језику САС ФФ Фармацеутска здравствена заштита на енглеском језику САС ШФ Трговина дрветом и производима од дрвета ССС МДФ Специјалиста струковна медицинска сестра ДАС АФ Архитектура и урбанизам на енглеском језику ДАС ЕФ Статистика ДАС ФИФ Метеорологија ДАС ФФ Фармацеутске науке на енглеском језику ДАС ФФХ Физичка хемија на енглеском језику

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 10. јула 1954. године] На основу чл. 17 став 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године] На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Bilten 308

Microsoft Word - Bilten 308 B I L T E N Univerziteta Crne Gore ISSN 1800-5101 Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 308 Godina : 2013. Podgorica, 19. avgust 2013. Broj primjeraka : 100 http://www.ucg.ac.me Na osnovu člana

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LVI, број 203, 21. мај 2018. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ А УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Студијско подручје: Инжењерство угљенохидратне хране Сви кандидати се уписују на терет буџета 08. и 09. јула 2019. од 8 до 13 часова Конк. 1. 270 40.00 60.00 100.00 2. 134 39.08 60.00 99.08 3. 161 38.98

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost (stipendije za

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Internacionalizacija Univerziteta u Banjoj Luci

Internacionalizacija Univerziteta u Banjoj Luci Internacionalizacija nauke i visokog obrazovanja - Primjer univerziteta u Banjoj Luci Prof. dr Biljana Antunović Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju 2 SADRŽAJ UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a

POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a POČETAK i TVOJE USPEŠNE PRIČE Upis na master i specijalističke akademske studije FON-a MASTER AKADEMSKE STUDIJE Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne predmete, izborne predmete,

Више

Бројне су друштвене, економске и културне промене чији смо савременици; демократизација друштва, убрзани развој науке и технике, развој предузетништв

Бројне су  друштвене, економске и културне промене чији смо савременици; демократизација друштва, убрзани развој науке и технике, развој предузетништв РАЗВОЈ KOНТИНУИРАНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ Неда Бокан Универзитет у Београду Студeнтски трг 1, Београд Бројне су друштвене, економске и културне промене чији смо савременици;

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

КОНКУРС

КОНКУРС На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више