Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima"

Транскрипт

1 Datum objave Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1

2 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1. PAKET RAČUNA... 4 I.2. DINARSKI PLATNI PROMET... 4 I.2.2. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS KLASIK... 4 I.2.3. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRAKTIK... 4 I.2.4. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRESTIŽ... 5 I.2.5. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM... 5 I.2.6. OSTALO... 5 I.3. DEVIZNI POSLOVI... 5 I.3.1. PLAĆANJA, NAPLATE I ČEKOVI... 5 I.3.2. OSTALE NAKNADE... 6 I.3.3. PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM KOD NARODNE BANKE SRBIJE... 6 I.4. DOKUMENTARNO POSLOVANJE I GARANCIJE... 6 I.4.1. DOKUMENTARNA NAPLATA... 6 I.4.2. AKREDITIVI*... 6 I.4.3. GARANCIJE*... 6 I.4.4. OSTALO... 7 I.5. KREDITI... 7 I.6. PLATNE KARTICE... 7 I.6.1. DEBITNE KARTICE... 7 I.6.2. KREDITNE KARTICE... 8 I.7. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA... 8 MESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POS TERMINALA... 8 I.8. ELEKTRONSKO BANKARSTVO... 8 I.8.1. SOGE-BANKING... 8 I.8.2. HAL E-BANK... 8 I.8.3. ELEKTRONSKE SWIFT USLUGE... 8 I.8.4. TELEFONSKO I SMS BANKARSTVO... 9 I.9. RAČUNI I PAKETI OTVORENI PRE I.9.1. Održavanje računa... 9 II. PREDUZETNICI II.1. PAKET RAČUNA II.1.1. ODRŽAVANJE RAČUNA II.1.2. OSTALE NAKNADE II.2. DINARSKI PLATNI PROMET II.2.1. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA OPŠTA TARIFA II.2.2. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS KLASIK II.2.3. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRAKTIK II.2.4. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRESTIŽ II.2.5. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM II.2.6. OSTALO II.3. DEVIZNI POSLOVI II.3.1. PLAĆANJA, NAPLATE I ČEKOVI

3 II.3.2. OSTALE NAKNADE II.3.3. PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM KOD NARODNE BANKE SRBIJE II.4. DOKUMENTARNO POSLOVANJE I GARANCIJE II.4.1. DOKUMENTARNA NAPLATA II.4.2. AKREDITIVI* II.4.3. GARANCIJE* II.4.4. OSTALO II.5. KREDITI II.6. PLATNE KARTICE II.6.1. DEBITNE KARTICE II.6.2. KREDITNE KARTICE II.7. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA MESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POS TERMINALA II.8. ELEKTRONSKO BANKARSTVO II.8.1. SOGE-BANKING II.8.2. HAL E-BANK II.8.3. ELEKTRONSKE SWIFT USLUGE II.8.4. TELEFONSKO I SMS BANKARSTVO II.9. OSTALE NAKNADE Vrsta nakande II.10. RAČUNI I PAKETI OTVORENI PRE II Održavanje računa III. FIZIČKA LICA REGISTROVANA KAO POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA III.1. RAČUNI III.2. DINARSKI PLATNI PROMET III.3. KREDITI III.4. OSTALE NAKNADE

4 I. PRAVNA LICA I.1. PAKET RAČUNA I.1.1. ODRŽAVANJE RAČUNA I Paket Biznis Klasik 395 RSD mesečno I Paket Biznis Praktik 595 RSD mesečno I Paket Biznis Prestiž 1,095 RSD mesečno I.1.2. OSTALE NAKNADE I Otvaranje deviznih računa Bez naknade I Gašenje računa na zahtev klijenta 600 RSD jednokratno I.2. DINARSKI PLATNI PROMET I.2.1. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA OPŠTA TARIFA I Interni nalozi Minimum Maksimum I Papirni nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 0.05% 60 RSD 600 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Elektronski nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 0.03% 25 RSD 400 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Clearing nalozi do 299, RSD I Papirni nalozi 0.10% 85 RSD - I Elektronski nalozi 0.06% 40 RSD - I RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi I Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD I Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD I Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD I Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD I.2.2. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS KLASIK I Interni nalozi I Papirni nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 55 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Elektronski nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 25 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Clearing nalozi do 299, RSD I Papirni nalozi 80 RSD I Elektronski nalozi 50 RSD I RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minimum Maksimum I Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD I Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD I Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD I Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD I.2.3. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRAKTIK I Interni nalozi I Papirni nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 50 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Elektronski nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 20 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Clearing nalozi do 299, RSD I Papirni nalozi 70 RSD I Elektronski nalozi 45 RSD I RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minimum Maksimum I Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD I Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD I Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD I Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD 4

5 I.2.4. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRESTIŽ I Interni nalozi I Papirni nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 45 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Elektronski nalozi I Prenos na račun drugog pravnog lica 15 RSD I Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade I Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade I Prenos na račun Banke Bez naknade I Clearing nalozi do 299, RSD I Papirni nalozi 60 RSD I Elektronski nalozi 35 RSD I RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minumum Maksimum I Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD I Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD I Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD I Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD I.2.5. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM Minimum Maksimum I Polaganje gotovine 0.06% 35 RSD 2,000 RSD I Express cash Po dogovoru I Prikupljanje i obrada gotovine Po dogovoru I Podizanje gotovine 0.50% 100 RSD - I Zamena oštećenog novca domaćeg izdanja Bez naknade I Zamena vanopticajnog novca domaćeg izdanja Bez naknade I.2.6. OSTALO I Naplata menica i ostalih platnih instrumenata I Interna naplata 50 RSD po instrumentu uvećano za naknadu za nalog dinarskog platnog prometa ove Tarife I Eksterna naplata 100 RSD po instrumentu uvećano za naknadu za nalog dinarskog platnog prometa ove Tarife I Izdavanje potvrda i izveštavanje na zahtev klijenta I O izvršenom nalogu za plaćanje ili prenos sredstava 200 RSD I O likvidnosti klijenta 500 RSD I O stanju sredstava na određeni dan i drugih potvrda 500 RSD I Izdavanje kopije izvoda 500 RSD I Posebni izveštaj na zahtev klijenta Po dogovoru I Izdavanje i overa brisovnih dozvola 1,260 RSD I Reklamacije neopravdane 3,000 RSD I Registracija menica i ovlašćenja I Registracija menica i ovlašćenja primljenih na šalteru banke 100 RSD po jedinici I Elektronski poslate registracije menica i ovlašćenja 20 RSD po jedinici; min 60 RSD max 10,000 RSD I Registracija menica kada je banka kreditor Bez naknade I Brisanje menica i ovlašćenja Bez naknade I.3. DEVIZNI POSLOVI I.3.1. PLAĆANJA, NAPLATE I ČEKOVI Minimum Maksimum I Plaćanja* I Po nalogu rezidenata sa deviznog računa 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD I Po nalogu rezidenata sa dinarskim pokrićem 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD I Po nalogu rezidenata u korist dinarskih računa nerezidenata 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD I Putem e-bankinga 0.25% 1,000 RSD 25,000 RSD I Po posebnim aranžmanima Po dogovoru I Naplate I Prilivi u korist deviznih računa kod banke Bez naknade I Prilivi sa Kosova i Metohije u dinarima 0.15% 1,000 RSD - I Prilivi sa Kosova i Metohije uz prenos na dinarski račun pre prijema sredstava iz NBS 0.30% 1,000 RSD - I Prodaja strane valute ka NBS za prilive ostvarene od donacija 0.30% 1,500 RSD - I Transferi I Transferi u korist sopstvenog deviznog računa kod druge domaće banke* 0.30% 1,500 RSD 40,000 RSD I Interni transferi između različitih računa jednog rezidenta Bez naknade I Slanje čekova i menica na naplatu 0.50% 2,000 RSD - I Poslovanje sa efektivnim stranim novcem I Uplata efektivnog stranog novca Bez naknade I Isplata efektivnog stranog novca za službeni put 0.50% po 700 RSD po nalogu nalogu - I Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca i novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja I Plaćanje akontacije i razlike po konačnom obračunu za službeni put* 5 5% od nominalne vredosti, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS koji važi na dan izvršenja transakcije

6 I Na račun u Banci (za naloge poslate u papirnoj i elektronskoj formi) ** RSD - I Na račun van Banke (za naloge poslate u papirnoj i elektronskoj formi) ** - 1,500 RSD - * Devizna plaćanja iz obeleženih tarifnih stavova podležu dodatnoj nakandi za SWIFT od 300 RSD, bliže definisanoj u tarifnom stavu I ove Tarife. ** Navedeni tarifni stavovi odnose se na trošak po jednom korisniku sredstava. I.3.2. OSTALE NAKNADE I SWIFT za platne naloge 300 RSD I Izmena naloga za devizno plaćanja zbog neispravnih osnovnih elemenata naloga Realni troškovi ino i domaćih banaka I Popunjavanje obrazaca, izdavanje potvrda, duplikata izvoda i sl. 500 RSD po primerku I.3.3. PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM KOD NARODNE BANKE SRBIJE I Obaveštenje o nameri zaključenja kreditnog posla zaduženja u inostranstvu 3,000 RSD I Prijava o zaključenom kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu 3,000 RSD I Preuzimanje obaveze vođenja administrativnih poslova sa NBS po kreditnom poslu registrovanom kod NBS preko druge banke 10,000 RSD Obaveštavanje NBS o korišćenju ili otplati kredita I Popunjavanje formulara, sa uključenom kalkulacijom 1,500 RSD I Popunjavanje formulara, bez kalkulacije 500 RSD I.4. DOKUMENTARNO POSLOVANJE I GARANCIJE I.4.1. DOKUMENTARNA NAPLATA Minimum Maksimum I Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu 0.25% 2,000 RSD 30,000 RSD I Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja, izmene 1,000 RSD jednokratno I Pribavljanje akcepta po menici 0.10% 1,000 RSD 30,000 RSD I Protest menica po menici 0.20% 4,000 RSD 30,000 RSD I Čuvanje menica u depou 600 RSD I Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) 0.20% 3,000 RSD I.4.2. AKREDITIVI* Minimum Maksimum I Nostro (uvozni) akreditivi I Preaviza 600 RSD jednokratno I Otvaranja akreditiva 0.50% 5,000 RSD I za svaki kvartal 0.80% 5,000 RSD I Izmena povećanje iznosa uvoznog akreditiva 0.50% 5,000 RSD I Izmene uslova ili storno 5,000 RSD I Preuzimanje i pregled dokumenata 0.20% 5,000 RSD I Plaćanje 0.10% 2,000 RSD 30,000 RSD I Kontrola dospeća RSD I Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno uvećano za troškove) 0.10% 4,000 RSD 30,000 RSD I Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) 0.20% 5,000 RSD I Loro (izvozni) akreditivi I Preaviza 600 RSD jednokratno I Aviziranje 0,15% 3,000 RSD 100,000 RSD I Izmena povećanje iznosa izvoznog akreditiva 0,15% 3,000 RSD 100,000 RSD I Izmene uslova ili storno 3,000 RSD I Preuzimanje i pregled dokumenata 0,30% 4,000 RSD I Kontrola dospeća 1,000 RSD I Prenos akreditiva (reeksport) 0,30% 4,000 RSD I Prosleđivanje akreditiva na drugu banku 0,20% 3,000 RSD 30,000 RSD I Preuzimanje obaveza konfirmiranjem Po dogovoru I Nestandardne vrste akreditiva Po dogovoru I Preliminarni pregled dokumenata 0,20% 2,000 RSD I.4.3. GARANCIJE* Minimum Maksimum I Nostro garancije i obavezujuća pisma o nameri I Preaviza 600 RSD jednokratno I Odobravanje izdavanja garancija, obavezujućih pisama o nameri i godišnja obnova 0.90% 6,000 RSD I Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD I Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri bez pokrića 0.75% 5,000 RSD I Izmena povećanje iznosa i godišnja obnova 0.90% 6,000 RSD I Izmene 5,000 RSD I Plaćanje po osnovu protesta 0.50% 10,000 RSD I Pregled dokumenata 0.20% 4,000 RSD 50,000 RSD I Konfirmacija ili izdavanje nostro garancije na osnovu kontra garancije ino-banke Po dogovoru I Kontragarancije I Odobravanje izdavanja kontragarancije 0.90% 6,000 RSD I Kvartalna provizija 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD I Kvartalna provizija bez pokrića 0.75% 5,000 RSD I Plaćanje po protestu 1% 10,000 RSD I Pregled dokumenata 0.20% 4,000 RSD 50,000 RSD I Loro garancije I Preavizo 600 RSD jednokratno I Aviziranje 0.15% 4,000 RSD 50,000 RSD I Izmena povećanje iznosa garancije 0.15% 4,000 RSD 50,000 RSD 6

7 I Izmene uslova / oslobađanje garancije 3,000 RSD I Protestvovanje garancije, uključujući slanje dokumenata radi naplate 0.20% 4,000 RSD 30,000 RSD I Konfirmacija ili izdavanje nostro garancije na osnovu kontra garancije ino-banke Po dogovoru I Nestandardne garancije Po dogovoru I Autentifikacija garancija na zahtev klijenta 3,000 RSD I Avaliranje menica I Odobrenje menica 0.90% 6,000 RSD I Kvartalna provizija 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD I Kvartalna provizija bez pokrića 0.75% 5,000 RSD I Plaćanje po protestu 1% 10,000 RSD * Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu I.4.4. OSTALO I za izdavanje neobavezujućeg pisma o nameri 3,000 RSD I DHL i drugi troškovi Po fakturi I SWIFT za otvaranje akreditiva i garancije 500 RSD I Usluge konsaltinga (u zavisnosti od vremena) Minimum 4,000 RSD I Ekspertize poslovnih planova i programa Po dogovoru I Dodatna naknada za hitne zahteve (u roku od jednog dana) 3,000 RSD I Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta 4,000 RSD I Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju ) 3,000 RSD I Odustajanje od već pripremljenog zahteva 4,000 RSD I Hitni zahtevi, urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta 3,000 RSD NAPOMENA: Sve naknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno, obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Banka zadržava pravo izmene Tarife, bez prethodne najave. Banka može, u zavisnosti od procene rizika i/ili iznosa specifične transakcije i obima platnog prometa klijenta sa bankom, ugovarati i naknade koje odstupaju od predviđenih u Tarifi. I.5. KREDITI Vrsta troška I.5.1 Administrativni trošak odobrenja dozvoljene pozajmice po tekućem računu 0% - 0.5% od iznosa odobrene dozvoljene pozajmice I.5.2 Administrativni trošak odobrenja kredita 0% - 1% od iznosa kredita I.5.3 za prevremenu otplatu kredita 2% na ostatak duga (minimum 4,000 RSD) I.5.4 za neispunjenje ugovorenog platnog prometa 0.5% od iznosa kredita I.6. PLATNE KARTICE I.6.1. DEBITNE KARTICE Vrsta kartice Visa Business Electron Visa Business I Transakcije u RSD I Podizanje gotovine na bankomatima i u ekspoziturama SGS Bez naknade I Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 50 RSD % od iznosa transakcije I Podizanje gotovine u ekspoziturama drugih banaka 100 RSD % od iznosa transakcije I Plaćanje roba i usluga Bez naknade I Provera stanja na bankomatima SGS Bez naknade I Provera stanja na bankomatima drugih banaka 30 RSD po upitu I Transakcije u EUR I Podizanje gotovine na bankomatima 1.84 EUR po transakciji I Podizanje gotovine na šalteru banke 2.24 EUR % od iznosa transakcije I Plaćanje roba i usluga Bez naknade I Provera stanja na bankomatima 0,30 EUR po upitu I Limit I Plaćenje u zemlji Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom ili tekućem dinarskom računu I Podizanje gotovine u zemlji Maksimalno 30,000 RSD dnevno a u okviru raspoloživog mesečnog limita kartice i sredstava na računu I Plaćanje u inostranstvu Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom EUR računu I Podizanje gotovine na bankomatima 250 EUR maksimalno po transakciji i 1,000 EUR maksimalno dnevno a u okviru raspoloživog mesečnog u inostranstvu limita kartice i sredstava na računu I Podizanje gotovine na šalteru banke u inostranstvu 500 EUR maksimalno po transakciji i 1,000 EUR maksimalno dnevno I Ostale naknade I Reizdavanje PIN broja 600 RSD I Reklamacije opravdane Bez naknade I Reklamacije neopravdane 600 RSD + stvarni troškovi reklamacionog postupka I Zamena plastike 600 RSD I Otkazivanje kartice u roku kraćem od 6 meseci 2,000 RSD I Promena PIN broja na SGS bankomatima 150 RSD 7

8 I za izgubljenu/ukradenu karticu Bez naknade 5,000 RSD Trošak ponovnog izdavanja I blokiranje kartice nakon 600 RSD gubitka/krađe I Trošak ponovnog izdavanja PINa nakon gubitka/krađe kartice 600 RSD I Održavanje kartice 1,400 RSD godišnje 4,300 RSD godišnje I.6.2. KREDITNE KARTICE Vrsta kartice Visa Business Revolving Visa Business Charge I Transakcije u RSD I Podizanje gotovine 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD I Plaćanje roba i usluga Bez naknade I Provera stanja na bankomatima SGS Bez naknade I Provera stanja na bankomatima drugih banaka 30 RSD po upitu I Transakcije u EUR I Podizanje gotovine 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD I Plaćanje roba i usluga Bez naknade I Provera stanja na bankomatima 0.30 EUR po upitu u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize I Limiti I Kompanijski limit Minimum 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti Maksimum 5,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti I Dnevni limit za podizanje gotovine 50,000 RSD u okviru raspoloživog limita kartice i raspoloživog kompanijskog limita I Plaćanje roba i usluga Do visine mesečnog limita unapred definisanog za svaku pojedinačnu karticu i do raspoloživog limita kartica i raspoloživog kompanijskog limita I Ostale naknade I Reizdavanje PIN broja 600 RSD I Reklamacije opravdane Bez naknade I Reklamacije neopravdane 600 RSD + stvarni troškovi reklamacionog postupka I Zamena plastike 600 RSD I Otkazivanje kartice u roku kraćem od 6 meseci 2,000 RSD I Promena PIN broja na SGS bankomatima 150 RSD I za izgubljenu/ukradenu karticu 5,000 RSD I Održavanje kartice 300 RSD mesečno 800 RSD mesečno I Održavanje kartice za korisnike paketa Biznis Prestiž 150 RSD mesečno 400 RSD mesečno I.7. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA MESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POS TERMINALA Ostvaren promet po terminalu po terminalu* I ,000 RSD / mesečno 1,000 RSD I , ,000 RSD / mesečno 500 RSD I.7.3 Preko 100,000 RSD / mesečno Bez naknade I.7.4 Dodatna naknada za koriščenje bežičnog (GSM-GPRS) POS terminala 5 EUR* bez obzira na ostvaren promet * Cene su izražene bez PDV. izražena u EUR će se naplaćivati u dinarskoj protivvrednosti, koristeći zvanični srednju kurs Narodne Banke Srbije koji važi na dan zaduženja. I.8. ELEKTRONSKO BANKARSTVO I.8.1. SOGE-BANKING I SOGe-banking za jednog korisnika ukoliko se usluga koristi van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva (stanje, izvodi, dnevni promet i plaćanja sa RSD računa, baza računa, potpis na drugoj lokaciji, 350 RSD mesečno hijerarhija potpisa, uvoz naloga) I Dodatni korisnici 100 RSD mesečno po korisniku I Zamena izgubljenog, ukradenog ili oštećenog sertifikata 1,800 RSD I Zamena sertifikata u slučaju izgubljenog PIN Code 1,800 RSD I Poništenje sertifikata pre isteka 12 meseci od njegovog izdavanja 1,800 RSD I.8.2. HAL E-BANK I Mesečna zaduženja I Mesečna pretplata za uslugu Hal E-Bank do dva korisnika ukoliko se usluga koristi van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva 1,000 RSD I Mesečna pretplata za uslugu Hal E-Bank do dva korisnika za korisnike paketa Biznis Prestiž 500 RSD I Dodatni korisnici za uslugu Hal E-Bank 100 RSD po korisniku I Mesečna HAL E-Bank Web pretplata 500 RSD I Korišćenje HAL E-Bank/B2B rešenja u okviru HAL E-BANK usluge Bez naknade I Jednokratne naknade I Novi ili (re)izdati HAL E-BANK korisnički sertifikat EUR* I Serverska instalacija za više računara ( Hal E-bank/CORPORATE/B2B ) Po cenovniku Halcom a.d. Beograd I.8.3. ELEKTRONSKE SWIFT USLUGE 8

9 I Paket SWIFT usluga** Paket elektronskih SWIFT usluga I MT940/MT942 via SWIFT MT940 via /hal E-Bank 6,250 RSD mesečno Prijem i obrada MT101 naloga I Dodatni račun*** 1,250 RSD mesečno po računu I Pojedinačne opcije I MT940 via SWIFT 2,500 RSD mesečno po računu I MT942 via SWIFT 2,500 RSD mesečno po računu I MT940 via / HAL E-Bank 2,500 RSD mesečno po računu I Prijem MT101 naloga putem SWIFT mreže 2,500 RSD mesečno po računu I Aktivacija prijema MT101 naloga putem SWIFT mreže 6,250 RSD jednokratna naknada I.8.4. TELEFONSKO I SMS BANKARSTVO I Vocalia pretplata za uslugu van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva 200 RSD mesečno I Mobilia SMS obaveštenje o transakciji nastaloj platnom karticom 7 RSD po obaveštenju I Mobilia SMS obaveštenje o stanju po računu 7 RSD po obaveštenju I Mobilia SMS obaveštenje o uplatama na račun 7 RSD po obaveštenju I Mobilia SMS obaveštenje o isplatama sa računa 7 RSD po obaveštenju I Mobilia SMS obaveštenje o mesečnom dugu po kreditnoj kartici 7 RSD po obaveštenju I Mobilia slanje upita SMS porukom 8.4 RSD + cena SMS poruke po tarifnom paketu mobilnog operatera I Mobilia slanje upita SMS porukom u roamingu 8.4 RSD + cena SMS poruke po tarifnom paketu mobilnog operatera * U dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. ** Uključuje 5 klijentovih računa, koji mogu da se koriste za sve usluge u okviru paketa *** Račun se dodaje u paket i dostupan je za sve usluge u okviru paketa I.9. RAČUNI I PAKETI OTVORENI PRE I.9.1. Održavanje računa I Tekući račun van paketa usluga 600 RSD mesečno I Mikro račun 305 RSD mesečno I Mikro paket 505 RSD mesečno I Tandem basic 400 RSD mesečno I Tandem full 735 RSD mesečno I Classic 850 RSD mesečno I Business v.1 1,100 RSD mesečno I Business v RSD mesečno I Exclusive 1,425 RSD mesečno I Premium 1,225 RSD mesečno I Clipro basic 400 RSD mesečno I Clipro full 800 RSD mesečno I NGO Classic 600 RSD mesečno I NGOe 700 RSD mesečno I NGO Business 800 RSD mesečno 9

10 II. PREDUZETNICI II.1. PAKET RAČUNA II.1.1. ODRŽAVANJE RAČUNA II Paket Biznis Klasik 395 RSD mesečno II Paket Biznis Praktik 595 RSD mesečno II Paket Biznis Prestiž 1,095 RSD mesečno II Paket Sinhro* 100 RSD mesečno II.1.2. OSTALE NAKNADE II Otvaranje deviznih računa Bez naknade * Koriscenje Paketa Sinhro je moguce samo uz uslov da Klijent kao fizičko lice koristi paket Praktik/Prestiž II.2. DINARSKI PLATNI PROMET II.2.1. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA OPŠTA TARIFA Minimum Maksimum II Interni nalozi II Papirni nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 0.05% 60 RSD 600 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Elektronski nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 0.03% 25 RSD 400 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Clearing nalozi do 299, RSD II Papirni nalozi 0.10% 85 RSD - II Elektronski nalozi 0.06% 40 RSD - II RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi II Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD II Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD II Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD II Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD II.2.2. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS KLASIK II Interni nalozi II Papirni nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 55 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Elektronski nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 25 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Clearing nalozi do 299, RSD II Papirni nalozi 80 RSD II Elektronski nalozi 50 RSD II RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minimum Maksimum II Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD II Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD II Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD II Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD II.2.3. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRAKTIK II Interni nalozi II Papirni nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 50 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Elektronski nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 20 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Clearing nalozi do 299, RSD II Papirni nalozi 70 RSD II Elektronski nalozi 45 RSD II RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minimum Maksimum II Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD II Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD II Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD II Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD 10

11 II.2.4. NALOZI DINARSKOG PLATNOG PROMETA PAKET BIZNIS PRESTIŽ II Interni nalozi II Papirni nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 45 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Elektronski nalozi II Prenos na račun drugog pravnog lica 15 RSD II Prenos na račun istog pravnog lica Bez naknade II Prenos na račun fizičkog lica Bez naknade II Prenos na račun Banke Bez naknade II Clearing nalozi do 299, RSD II Papirni nalozi 60 RSD II Elektronski nalozi 35 RSD II RTGS nalozi od 300,000 RSD i hitni nalozi Minimum Maksimum II Papirni nalozi do 13h 0.12% 150 RSD 6,500 RSD II Papirni nalozi posle 13h 0.12% 175 RSD 6,500 RSD II Elektronski nalozi do 14h 0.09% 80 RSD 4,000 RSD II Elektronski nalozi posle 14h 0.09% 100 RSD 4,000 RSD II.2.5. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM Minimum Maksimum II Polaganje gotovine 0.06% 35 RSD 2,000 RSD II Express cash Po dogovoru II Prikupljanje i obrada gotovine Po dogovoru II Podizanje gotovine Bez naknade II Zamena oštećenog novca domaćeg izdanja Bez naknade II Zamena vanopticajnog novca domaćeg izdanja Bez naknade II.2.6. OSTALO II Naplata menica i ostalih platnih instrumenata Interna naplata II II Eksterna naplata RSD po instrument uvećano za naknadu za nalog dinarskog platnog prometa ove Tarife 100 RSD po instrumentu uvećano za naknadu za nalog dinarskog platnog prometa ove Tarife II Izdavanje potvrda i izveštavanje na zahtev klijenta II O izvršenom nalogu za plaćanje ili prenos sredstava 200 RSD II O likvidnosti klijenta 500 RSD II O stanju sredstava na određeni dan i drugih potvrda 500 RSD II Izdavanje kopije izvoda 500 RSD II Izdavanje i overa brisovnih dozvola 1,260 RSD II Registracija menica i ovlašćenja II Registracija menica i ovlašćenja primljenih na šalteru banke 100 RSD po jedinici II Elektronski poslate registracije menica i ovlašćenja 20 RSD po jedinici; min 60 RSD max 10,000 RSD II Registracija menica kada je banka kreditor Bez naknade II Brisanje menica i ovlašćenja Bez naknade II.3. DEVIZNI POSLOVI II.3.1. PLAĆANJA, NAPLATE I ČEKOVI Minimum Maksimum II Plaćanja* II Po nalogu rezidenata sa deviznog računa 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD II Po nalogu rezidenata sa dinarskim pokrićem 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD II Po nalogu rezidenata u korist dinarskih računa nerezidenata 0.50% 1,500 RSD 50,000 RSD II Putem e-bankinga 0.25% 1,000 RSD 25,000 RSD II Naplate II Prilivi u korist deviznih računa kod banke Bez naknade II Prilivi sa Kosova i Metohije u dinarima 0.15% 1,000 RSD - II Prilivi sa Kosova i Metohije uz prenos na dinarski račun pre prijema sredstava iz NBS 0.30% 1,000 RSD - II Prodaja strane valute ka NBS za prilive ostvarene od donacija 0.30% 1,500 RSD - II Transferi II Transferi u korist sopstvenog deviznog računa kod druge domaće banke* 0.30% 1,500 RSD 40,000 RSD II Interni transferi između različitih računa jednog rezidenta Bez naknade II Slanje čekova i menica na naplatu 0.50% 2,000 RSD - II Poslovanje sa efektivnim stranim novcem II Uplata efektivnog stranog novca Bez naknade II Isplata efektivnog stranog novca za službeni put Bez naknade II Zamena oštećenih novčanica efektivnog stranog novca i novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja 5% od nominalne vredosti, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS koji važi na dan izvršenja transakcije II Plaćanje akontacije i razlike po konačnom obračunu za službeni put* II Na račun u Banci (za naloge poslate u papirnoj i elektronskoj formi) ** RSD - II Na račun van Banke (za naloge poslate u papirnoj i elektronskoj formi) ** - 1,500 RSD - * Devizna plaćanja iz obeleženih tarifnih stavova podležu dodatnoj nakandi za SWIFT od 300 RSD, bliže definisanoj u tarifnom stavu II ove Tarife. ** Navedeni tarifni stavovi odnose se na trošak po jednom korisniku sredstava.

12 II.3.2. OSTALE NAKNADE II SWIFT za platne naloge 300 RSD II Izmena naloga za devizno plaćanja zbog neispravnih osnovnih elemenata naloga Realni troškovi ino i domaćih banaka II Popunjavanje obrazaca, izdavanje potvrda, duplikata izvoda i sl. 500 RSD po primerku II.3.3. PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM KOD NARODNE BANKE SRBIJE II Obaveštenje o nameri zaključenja kreditnog posla zaduženja u inostranstvu 3,000 RSD II Prijava o zaključenom kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu 3,000 RSD II Preuzimanje obaveze vođenja administrativnih poslova sa NBS po kreditnom poslu registrovanom kod NBS preko druge banke 10,000 RSD Obaveštavanje NBS o korišćenju ili otplati kredita II Popunjavanje formulara, sa uključenom kalkulacijom 1,500 RSD II Popunjavanje formulara, bez kalkulacije 500 RSD II.4. DOKUMENTARNO POSLOVANJE I GARANCIJE II.4.1. DOKUMENTARNA NAPLATA Minimum Maksimum II Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu 0.25% 2,000 RSD 30,000 RSD II Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja, izmene 1,000 RSD jednokratno II Pribavljanje akcepta po menici 0.10% 1,000 RSD 30,000 RSD II Protest menica po menici 0.20% 4,000 RSD 30,000 RSD II Čuvanje menica u depou 600 RSD II Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) 0.20% 3,000 RSD II.4.2. AKREDITIVI* Minimum Maksimum II Nostro (uvozni) akreditivi II Preaviza 600 RSD jednokratno II Otvaranja akreditiva 0.50% 5,000 RSD II za svaki kvartal 0.80% 5,000 RSD II Izmena povećanje iznosa uvoznog akreditiva 0.50% 5,000 RSD II Izmene uslova ili storno 5,000 RSD II Preuzimanje i pregled dokumenata 0.20% 5,000 RSD II Plaćanje 0.10% 2,000 RSD 30,000 RSD II Kontrola dospeća RSD II Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno uvećano za troškove) 0.10% 4,000 RSD 30,000 RSD II Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) 0.20% 5,000 RSD II Loro (izvozni) akreditivi II Preaviza 600 RSD jednokratno II Aviziranje 0,15% 3,000 RSD 100,000 RSD II Izmena povećanje iznosa izvoznog akreditiva 0,15% 3,000 RSD 100,000 RSD II Izmene uslova ili storno 3,000 RSD II Preuzimanje i pregled dokumenata 0,30% 4,000 RSD II Kontrola dospeća 1,000 RSD II Prenos akreditiva (reeksport) 0,30% 4,000 RSD II Prosleđivanje akreditiva na drugu banku 0,20% 3,000 RSD 30,000 RSD II Preliminarni pregled dokumenata 0,20% 2,000 RSD II.4.3. GARANCIJE* Minimum Maksimum II Nostro garancije i obavezujuća pisma o nameri II Preaviza 600 RSD jednokratno II Odobravanje izdavanja garancija, obavezujućih pisama o nameri i godišnja obnova 0.90% 6,000 RSD II Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD II Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri bez pokrića 0.75% 5,000 RSD II Izmena povećanje iznosa i godišnja obnova 0.90% 6,000 RSD II Izmene uslova ili storno 5,000 RSD II Plaćanje po osnovu protesta 0.50% 10,000 RSD II Pregled dokumenata 0.20% 4,000 RSD 50,000 RSD II Kontragarancije II Odobravanje izdavanja kontragarancije 0.90% 6,000 RSD II Kvartalna provizija 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD II Kvartalna provizija bez pokrića 0.75% 5,000 RSD II Plaćanje po protestu 1% 10,000 RSD II Pregled dokumenata 0.20% 4,000 RSD 50,000 RSD II Loro garancije II Preaviza 600 RSD jednokratno II Aviziranje 0.15% 4,000 RSD 50,000 RSD II Izmena povećanje iznosa garancije 0.15% 4,000 RSD 50,000 RSD II Izmene uslova ili storno 3,000 RSD II Protestvovanje garancije, uključujući slanje dokumenata radi naplate 0.20% 4,000 RSD 30,000 RSD II Autentifikacija garancija na zahtev klijenta 3,000 RSD II Avaliranje menica II Odobrenje menica 0.90% 6,000 RSD II Kvartalna provizija 100% gotovinski depozit 0.45% 5,000 RSD II Kvartalna provizija bez pokrića 0.75% 5,000 RSD II Plaćanje po protestu 1% 10,000 RSD 12

13 * Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu II.4.4. OSTALO II za izdavanje neobavezujućeg pisma o nameri 3,000 RSD II DHL i drugi troškovi Po fakturi II SWIFT za otvaranje akreditiva i garancije 500 RSD II Dodatna naknada za hitne zahteve (u roku od jednog dana) 3,000 RSD II Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta 4,000 RSD II Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju ) 3,000 RSD II Odustajanje od već pripremljenog zahteva 4,000 RSD II Hitni zahtevi, urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta 3,000 RSD NAPOMENA: Sve naknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno, obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Ukoliko je potrebno, aneksom ugovora Banka sa klijentom posebno ugovara naknade za: Preuzimanje obaveza konfirmiranjem kod Loro (izvoznih) akreditiva, Nestandardne vrste akreditiva, Obezbeđenje konfirmacije ino-banke ili izdavanje garancije ino-banke na osnovu Nostro kontra garancije, Preuzimanje obaveze konfirmiranjem garancije ili izdavanje nostro garancije na bazi loro kontra garancije, Nestandardne garancije, Usluge konsaltinga i Ekspertize poslovnih planova i programa. II.5. KREDITI Vrsta troška II.5.1 Administrativni trošak odobrenja dozvoljene pozajmice po tekućem računu 0% - 0.5% od iznosa odobrene dozvoljene pozajmice II.5.2 Administrativni trošak odobrenja kredita 0% - 1% od iznosa kredita II.5.3 za prevremenu otplatu kredita 0 1% na iznos koji se prevremeno otplaćuje II.5.4 za neispunjenje ugovorenog platnog prometa 0.5% od iznosa kredita II.6. PLATNE KARTICE II.6.1. DEBITNE KARTICE Vrsta kartice Visa Business Electron Visa Business II Transakcije u RSD II Podizanje gotovine na bankomatima i u ekspoziturama SGS Bez naknade II Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka 50 RSD % od iznosa transakcije II Podizanje gotovine u ekspoziturama drugih banaka 100 RSD % od iznosa transakcije II Plaćanje roba i usluga Bez naknade II Provera stanja na bankomatima SGS Bez naknade II Provera stanja na bankomatima drugih banaka 30 RSD po upitu II Transakcije u EUR II Podizanje gotovine na bankomatima 1.84 EUR po transakciji II Podizanje gotovine na šalteru banke 2.24 EUR % od iznosa transakcije II Plaćanje roba i usluga Bez naknade II Provera stanja na bankomatima 0,30 EUR po upitu II Limiti II Plaćenje u zemlji Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom ili tekućem dinarskom računu II Podizanje gotovine u zemlji Maksimalno 30,000 RSD dnevno a u okviru raspoloživog mesečnog limita kartice i sredstava na računu II Plaćanje u inostranstvu Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom EUR računu II Podizanje gotovine na bankomatima u 250 EUR maksimalno po transakciji i 1,000 EUR maksimalno dnevno a u okviru raspoloživog mesečnog inostranstvu limita kartice i sredstava na računu II Podizanje gotovine na šalteru banke u inostranstvu 500 EUR maksimalno po transakciji i 1,000 EUR maksimalno dnevno II Ostale naknade II Reizdavanje PIN broja 600 RSD II Reklamacije Bez naknade II Zamena plastike 600 RSD II Promena PIN broja na SGS bankomatima 150 RSD II za izgubljenu/ukradenu karticu Bez naknade 5,000 RSD II Trošak ponovnog izdavanja blokiranje kartice nakon gubitka/krađe 600 RSD II Trošak ponovnog izdavanja PINa nakon gubitka/krađe kartice 600 RSD II Održavanje kartice 1,400 RSD godišnje 4,300 RSD godišnje II.6.2. KREDITNE KARTICE Vrsta kartice Visa Business Revolving Visa Business Charge II Transakcije u RSD II Podizanje gotovine 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD II Plaćanje roba i usluga Bez naknade II Provera stanja na bankomatima SGS Bez naknade 13

14 II Provera stanja na bankomatima drugih banaka 30 RSD po upitu II Transakcije u EUR II Podizanje gotovine 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD II Plaćanje roba i usluga Bez naknade II Provera stanja na bankomatima 0.30 EUR po upitu u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize II Limit II Kompanijski limit Minimum 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti Maksimum 5,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti II Dnevni limit za podizanje gotovine 50,000 RSD u okviru raspoloživog limita kartice i raspoloživog kompanijskog limita II Plaćanje roba i usluga Do visine mesečnog limita unapred definisanog za svaku pojedinačnu karticu i do raspoloživog limita kartica i raspoloživog kompanijskog limita II Ostale naknade II Reizdavanje PIN broja 600 RSD II Reklamacije Bez naknade II Zamena plastike 600 RSD II Promena PIN broja na SGS bankomatima 150 RSD II za izgubljenu/ukradenu karticu 5,000 RSD II Održavanje kartice 300 RSD mesečno 800 RSD mesečno II Održavanje kartice za korisnike paketa Biznis Prestiž 150 RSD mesečno 400 RSD mesečno II.7. PRIHVATANJE PLATNIH KARTICA MESEČNA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POS TERMINALA Ostvaren promet po terminalu po terminalu* II ,000 RSD / mesečno 1,000 RSD II , ,000 RSD / mesečno 500 RSD II.7.3 Preko 100,000 RSD / mesečno Bez naknade II.7.4 Dodatna naknada za koriščenje bežičnog (GSM-GPRS) POS terminala 5 EUR* bez obzira na ostvaren promet * Cene su izražene bez PDV. izražena u EUR će se naplaćivati u dinarskoj protivvrednosti, koristeći zvanični srednju kurs Narodne Banke Srbije koji važi na dan zaduženja. II.8. ELEKTRONSKO BANKARSTVO II.8.1. SOGE-BANKING II SOGe-banking za jednog korisnika ukoliko se usluga koristi van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva (stanje, izvodi, dnevni promet i plaćanja sa RSD računa, baza računa, potpis na drugoj 350 RSD mesečno lokaciji, hijerarhija potpisa, uvoz naloga) II Dodatni korisnici 100 RSD mesečno po korisniku II Zamena izgubljenog, ukradenog ili oštećenog sertifikata 1,800 RSD II Zamena sertifikata u slučaju izgubljenog PIN Code 1,800 RSD II Poništenje sertifikata pre isteka 12 meseci od njegovog izdavanja 1,800 RSD II.8.2. HAL E-BANK II Mesečna zaduženja II Mesečna pretplata za uslugu Hal E-Bank do dva korisnika ukoliko se usluga koristi van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva 1,000 RSD II Mesečna pretplata za uslugu Hal E-Bank do dva korisnika za korisnike paketa Biznis Prestiž 500 RSD II Dodatni korisnici za uslugu Hal E-Bank 100 RSD po korisniku II Mesečna HAL E-Bank Web pretplata 500 RSD II Korišćenje HAL E-Bank/B2B rešenja u okviru HAL E-BANK usluge Bez naknade II Jednokratne naknade II Novi ili (re)izdati HAL E-BANK korisnički sertifikat EUR* II Serverska instalacija za više računara ( Hal E-bank/CORPORATE/B2B ) Po cenovniku Halcom a.d. Beograd II.8.3. ELEKTRONSKE SWIFT USLUGE II Paket SWIFT usluga** Paket elektronskih SWIFT usluga II MT940/MT942 via SWIFT MT940 via /hal E-Bank 6,250 RSD mesečno Prijem i obrada MT101 naloga II Dodatni račun*** 1,250 RSD mesečno po računu II Pojedinačne opcije II MT940 via SWIFT 2,500 RSD mesečno po računu II MT942 via SWIFT 2,500 RSD mesečno po računu II MT940 via / HAL E-Bank 2,500 RSD mesečno po računu II Prijem MT101 naloga putem SWIFT mreže 2,500 RSD mesečno po računu II Aktivacija prijema MT101 naloga putem SWIFT mreže 6,250 RSD jednokratna naknada II.8.4. TELEFONSKO I SMS BANKARSTVO II Vocalia pretplata za uslugu van paketa koji ovu uslugu već podrazumeva 200 RSD mesečno II Mobilia SMS obaveštenje o transakciji nastaloj platnom karticom 7 RSD po obaveštenju II Mobilia SMS obaveštenje o stanju po računu 7 RSD po obaveštenju II Mobilia SMS obaveštenje o uplatama na račun 7 RSD po obaveštenju II Mobilia SMS obaveštenje o isplatama sa računa 7 RSD po obaveštenju 14

15 II Mobilia SMS obaveštenje o mesečnom dugu po kreditnoj kartici 7 RSD po obaveštenju II Mobilia slanje upita SMS porukom 8.4 RSD + cena SMS poruke po tarifnom paketu mobilnog operatera II Mobilia slanje upita SMS porukom u roamingu 8.4 RSD + cena SMS poruke po tarifnom paketu mobilnog operatera * U dinarima po srednjem kursu NBS na dan plaćanja ** Uključuje 5 klijentovih računa, koji mogu da se koriste za sve usluge u okviru paketa *** Račun se dodaje u paket i dostupan je za sve usluge u okviru paketa II.9. OSTALE NAKNADE Vrsta nakande II.9.1 Pismo opomene 200 RSD po pismu II.9.2 Pismo upozorenja pred raskid ugovora 600 RSD po pismu III.9.3 Pismo pred utuženje 600 RSD po pismu II.10. RAČUNI I PAKETI OTVORENI PRE II Održavanje računa II Tekući račun van paketa usluga 600 RSD mesečno II Mikro račun 305 RSD mesečno II Mikro paket 505 RSD mesečno II Tandem basic 400 RSD mesečno II Tandem full 735 RSD mesečno II Classic 850 RSD mesečno II Business v.1 1,100 RSD mesečno II Business v RSD mesečno II Exclusive 1,425 RSD mesečno II Premium 1,225 RSD mesečno II Clipro basic 400 RSD mesečno II Clipro full 800 RSD mesečno II NGO Classic 600 RSD mesečno II NGOe 700 RSD mesečno II NGO Business 800 RSD mesečno 15

16 III. FIZIČKA LICA REGISTROVANA KAO POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA III.1. RAČUNI III.1.1. ODRŽAVANJE RAČUNA III Održavanje dinarskog računa 245 RSD mesečno III.2. DINARSKI PLATNI PROMET Usluge platnog prometa III.2.1 Interni transferi Bez naknade III.2.2 III.2.3 Eksterni transferi (uključeni troškovi kliringa NBS) za klijente koji plaćanja vrše sa tekućeg računa Eksterni transferi (uključeni troškovi kliringa NBS) za klijente koji plaćanja ne vrše preko tekućeg računa i za fizička lica koja nisu klijenti Banke* 0.50% od iznosa transfera (min 50 RSD) Za iznose od 600,000 RSD 1,000,000 RSD maksimum 3,000 RSD Za iznose preko 1,000,000 RSD maksimum 5,000 RSD 1.1% od iznosa transfera (min 80 RSD, max 5,000 RSD) III.3. KREDITI Vrsta naknade III.3.1 Administrativni trošak odobrenja kredita u saradnji sa Industrijom mleka i mlečnih proizvoda IMLEK a.d. Beograd za finansiranje kupovine junica iz uvoza i kupovine opreme za 0.4% od iznosa kredita izmuzišta III.3.2 Administrativni trošak odobrenja kredita u saradnji sa Industrijom mleka i mlečnih proizvoda IMLEK a.d. Beograd za finansiranje izgradnje objekata 0.5% od iznosa kredita III.3.3 Administrativni trošak odobrenja kredita u saradnji sa JTI Senta a.d. za finansiranje osnovnih sredstava 0.35% od iznosa kredita III.3.4 Administrativni trošak odobrenja kredita u saradnji sa Fabrikom šećera Te-to a.d. Senta za finansiranje osnovnih sredstava 0.5% od iznosa kredita III.3.5 za prevremenu otplatu kredita 0 1% na iznos koji se prevremeno otplaćuje III.4. OSTALE NAKNADE Vrsta naknade III.4.1 Pismo obaveštenja i upozorenja 250 RSD po pismu III.4.2 Pismo opomene pred raskid ugovora 600 RSD po pismu 16

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLO

TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLO TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA PRAVNIM LICIMA Br. Tarif. Stava VRSTA USLUGE Visina naknade 1. DIO TARIFE NAKNADA ZA USLUGE POSLOVNIM SUBJEKTIMA A. KREDITI, KARTIČNO POSLOVANJE I PAKETI

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више