HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM"

Транскрипт

1 HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku zdravstvenu zaštitu, bolničko i ambulantno liječenje bilježe se na novoj tiskanici uputnice ( Narodne novine br. 38/13) slijedećim oznakama: A Konzilijarna zdravstvena zaštita B Bolničko liječenje C Specijalistička zdravstvena zaštita D Ambulantno liječenje Na predmetnoj tiskanici, od 01. rujna 2013., izuzima se ispunjavanje polja: jednostavan i kompletan pregled koji s nastupom Novog modela upućivanja gube svoju svrsishodnost! Do navedenog datuma, informatička rješenja u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite bit će prilagođena ispisu uputnica prema Novom modelu upućivanja. 1

2 I. TEMELJNA TERMINOLOGIJA I POJAŠNJENJA 1. KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (oznaka A na novoj tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na : A1 Konzilijarni pregled A2 Kontrolni konzilijarni pregled A3 Dijagnostičku pretragu Konzilijarni pregled (A1) i kontrolni konzilijarni pregled (A2) predstavljaju ambulantno pružanje konzultacije (konzilijarno mišljenje) od strane bolničkog ili vanbolničkog specijalista liječnicima primarne zdravstvene zaštite po prethodno učinjenoj obradi, postavljenoj dijagnozi i uvedenoj terapiji. Konzilijarni pregled (A1) i kontrolni konzilijarni pregled (A2) kod nekih djelatnosti uključuje i dijagnostiku koju je nužno napraviti (EKG uz kardiološki pregled ili RTG uz traumatološki pregled). Uputnica za konzilijarni pregled (A1) i kontrolni konzilijarni pregled (A2) u tim slučajevima vrijedi za pregled i nužnu dijagnostiku koja je u sklopu pregleda. Uputnice za konzilijarni pregled (A1) i dijagnostičku pretragu (A3) se također preporučuju koristiti od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite i u svrhu prijeoperativne obrade koja se novim modelom upućivanja vraća u nadležnost primarne zdravstvene zaštite, osim u slučaju prijeoperativne obrade nepokretnih i teško pokretnih pacijenata (vidjeti pod točkom 3. C3). Preporuka liječnicima primarne zdravstvene zaštite je prijeoperativnu obradu izvršiti u primarnoj i po mogućnosti vanbolničkoj sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti (dakle uputnicama za konzilijarni pregled (A1), dijagnostičku pretragu (A3) i euputnicom u PZZ laboratorij), osim ukoliko je indikacija izvršenja iste u ustanovi gdje će se operativni zahvat izvršiti po preporuci nadležnog operatera (npr. pregled anesteziologa i/ili kardiologa), u kojem slučaju se koriste uputnice za konzilijarni pregled (A1) i dijagnostičku pretragu (A3). Važno je naglasiti da prijeoperativnu obradu učinjenu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne treba ponavljati osim u iznimnim slučajevima (npr. očitanje EKG-a može napraviti specijalist u primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Također se, po mogućnosti, liječnicima primarne zdravstvene zaštite preporučuje izbjegavati upućivanje na prijeoperativnu obradu u Kliničke bolničke centre i Kliničke bolnice. Gdje nije moguće napraviti prijeoperativnu obradu u primarnoj i vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti, preporuka je koristiti postojeće lokalne i/ili regionalne kapacitete županijskih bolnica, osim uz već navedene indikacije za izvršenje iste u ustanovi gdje će se operativni zahvat izvršiti po preporuci nadležnog operatera. Napominjemo kako su od strane stručnih društava u pripremi jedinstvene smjernice prijeoperativne obrade. 2

3 Dijagnostička pretraga (A3) predstavlja upućivanje na dijagnostičke postupke indicirane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u svrhu postavljanja dijagnoze, preventivnog djelovanja, praćenja kroničnih bolesnika ili prijeoperativne pripreme. Prilikom davanja konzilijarnog mišljenja temeljem uputnice na konzilijarni pregled (A1) ili kontrolni konzilijarni pregled (A2), bolničkom/vanbolničkom specijalistu DOZVOLJENO JE: izdavanje preporuka o daljnjim obradama izdavanje preporuka o uvođenju/izmjeni terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura što će se automatizmom informatički pratiti upisanim šiframa bolničkog/vanbolničkog specijalista na uputnicama za daljnju obradu prema preporuci i na receptima za preporučenu terapiju (što je obveza liječnika primarne zdravstvene zaštite)! Prilikom davanja konzilijarnog mišljenja temeljem uputnice na konzilijarni pregled (A1) ili kontrolni konzilijarni pregled (A2), bolničkom/vanbolničkom specijalistu NIJE DOZVOLJENO: izdavanje internih uputnica za daljnje obrade i kontrolne preglede naručivanje i izdavanje preporuka o kontrolnim pregledima izdavanje mišljenja o radnoj sposobnosti Konačna odluka o predloženoj terapiji, upućivanju na predložene daljnje obrade kao i određivanje radne sposobnosti osigurane osobe su u nadležnosti izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti! Ukoliko izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite odluči propisati terapiju temeljem upute bolničkog/vanbolničkog specijalista, preporučuje se istu zamijeniti najjeftinijim lijekom istog sastava! Izdane uputnice za konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (A1 i A2) se ne ubrajaju u KPI ordinacijama PZZ i načelno odgovaraju prethodno korištenom terminu jednostavnog specijalističkog pregleda (oznaka A + križić na jednostavan pregled) kao ni (A3) koji u potpunosti odgovara ranije korištenom terminu dijagnostičke pretrage (oznaka C)! 3

4 2. BOLNIČKO LIJEČENJE (oznaka B na novoj tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u stacionarnu zdravstvenu zaštitu u svrhu dijagnostike, liječenja i/ili rehabilitacije koja se ne može provesti ambulantnom suradnjom primarne i sekundarne/tercijarne razine zdravstvene zaštite. Nakon bolničkog liječenja (B), bolničkom specijalistu koji je zadužen za hospitaliziranu osiguranu osobu DOZVOLJENO JE: izdavanje internih uputnica za daljnje dijagnostičke obrade tijekom 6 mjeseci nakon otpusta unutar ili izvan ustanove temeljem preporuke na otpusnom pismu (koji iz ISKLJUČIVO OBJEKTIVNIH RAZLOGA nisu izvršeni tijekom hospitalizacije) izdavanje internih uputnica za najviše 3 kontrolna pregleda tijekom najviše 365 dana od otpusta izdavanje preporuka o daljnjim obradama, uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura što će se automatizmom informatički pratiti po izdanim internim uputnicama i šiframa bolničkih specijalista na uputnicama za daljnje obrade i receptima za preporučenu terapiju (što je obveza liječnika primarne zdravstvene zaštite)! Nakon bolničkog liječenja (B), bolničkom specijalistu koji je zadužen za hospitaliziranu osiguranu osobu NIJE DOZVOLJENO: izdavanje mišljenja o radnoj sposobnosti Konačna odluka o predloženoj terapiji, daljnjim obradama kao i određivanje radne sposobnosti osigurane osobe su u nadležnosti izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite! Ukoliko izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite odluči propisati terapiju temeljem upute bolničkog specijaliste, preporučuje se istu zamijeniti najjeftinijim lijekom istog sastava! Izdana uputnica za bolničko liječenje (B) omogućuje bolničkom specijalistu cjelovitu potrebnu obradu tijekom hospitalizacije! Po otpustu se na istu uputnicu vežu interne uputnice za najviše 3 kontrole tijekom 365 dana od dana otpusta, te daljnje dijagnostičke obrade koje su indicirane tijekom hospitalizacije ali ISKLJUČIVO IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA nisu obavljene, do najviše 6 mjeseci nakon otpuštanja osigurane osobe iz bolnice. Količina dodatnih dijagnostičkih obrada koje su indicirane tijekom, a izvršene nakon hospitalizacije po pojedinim vrstama postupaka i kategoriji bolnica će se informatički pratiti i uspoređivati s prosječnim izvršenjem na razini Republike Hrvatske. Po potrebi će se tražiti dodatna obrazloženja bolničkog specijalista o razlozima zašto postupci nisu izvršeni tijekom hospitalizacije. 4

5 Izdavanje uputnice od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za bolničko liječenje (B) izuzima upućivanje na liječenje kroz Dnevne bolnice (što je bila donedavna praksa nekih bolničkih zdravstvenih ustanova)! Uputnice izdane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za bolničko liječenje (B) se ne ubrajaju u KPI ordinacijama PZZ i u potpunosti odgovaraju ranije korištenom terminu bolničko liječenje (oznaka B)! 5

6 3. SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (oznaka C na novoj tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje osiguranih osoba od stane liječnika primarne zdravstvene zaštite na sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite u svrhu obrade radi postavljanja konačne i/ili potvrde radne dijagnoze i uspostavljanja terapije ili terapijskih procedura, te upućivanje nepokretnih i/ili teško pokretnih pacijenata na prijeoperativnu obradu. Razlikujemo 3 subkategorije upućivanja: C1 Pregled i cjelovita obrada u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti C2 Pregled i obrada kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam odnosno kroz hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama na koju upućuje izabrani doktor PZZ-a C3 Prijeoperativna obrada za nepokretne i/ili teško pokretne pacijente Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za pregled i cjelovitu obradu u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti (C1), pokriva sva izvršenja vezana uz uputnu radnu dijagnozu u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)! Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za pregled i obradu kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam odnosno kroz hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (C2) pokriva sva izvršenja u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom 24 sata od trenutka prve realizacije (izvršenog postupka). Izdane interne uputnice prilikom pregleda vežu se na ovu uputnicu najviše 7 dana od dana prve realizacije (izvršenog postupka)! Navedeno podrazumijeva kako se osigurana osoba mora u roku od 24 sata javiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam (odnosno u hitnu specijalističku ambulantu u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama). Također, za postupke koji se ne stignu izvršiti tijekom 7 dana, osigurana osoba se vraća izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Važno je napomenuti kako osigurana osoba NE TREBA UPUTNICU kako bi bila primljena u hitnu ambulantu! Navedena uputnica C2 služi za evidenciju ukoliko je osigurana osoba poslana na hitni prijam od strane izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Nakon isteka 365 dana u subkategoriji upućivanja C1 odnosno isteka 7 dana u subkategoriji upućivanja C2, gubi se mogućnost indiciranja kontrolnih pregleda od strane bolničkih specijalista. Izvršenje mogućih izdanih preporuka je u nadležnosti izabranih liječnika primarne zdravstvene zaštite! Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za prijeoperativnu obradu za nepokretne i/ili teško pokretne pacijente (C3) omogućuje cjelovitu prijeoperativnu obradu nepokretnim i/ili teško pokretnim pacijentima, po mogućnosti, kroz jednodnevnu obradu! 6

7 Valjanost izdane uputnice za specijailstičku zdravstvenu zaštitu (C) subkategorija C1 i C3 je 30 dana od datuma izdavanja što podrazumijeva kako se osigurana osoba u roku od 30 dana mora javiti, naručiti ili enaručiti u sekundarnu ili tercijarnu zdravstvenu zaštitu, te 24 sata za subkategoriju C2 što znači da se osigurana osoba u roku od 24 sata mora javiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam (odnosno u hitnu specijalističku ambulantu u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama). Prilikom liječenja temeljem uputnice za specijalističku zdravstvenu zaštitu (C), bolničkom/vanbolničkom specijalistu DOZVOLJENO JE: izdavanje internih uputnica za daljnje dijagnostičke obrade vezane uz uputnu radnu dijagnozu izdavanje internih uputnica za kontrolne preglede (osim za kronične nezarazne bolesti: dijabetes, hipertenzija, KOPB i astma a prema šiframa MKB : od E10 do E10.91, od E11 do E11.91, od E12 do E12.91, od E13 do E13.91, od E14 do E14.91, I10, od I11 do I11.91, od I12 do I12.91, od I13 do I13.9, od I15 do I15.9, od J44 do J44.9, od J45 do J45.98 ) izdavanje preporuka o uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura što će se automatizmom informatički pratiti po izdanim internim uputnicama i šiframa bolničkih/vanbolničkih specijalista na uputnicama za daljnje obrade i receptima za preporučenu terapiju (što je obveza liječnika primarne zdravstvene zaštite)! Prilikom liječenja temeljem uputnice za specijalističku zdravstvenu zaštitu (C), bolničkom/vanbolničkom specijalistu NIJE DOZVOLJENO: izdavanje mišljenja o radnoj sposobnosti Konačna odluka o predloženoj terapiji kao i određivanje radne sposobnosti osigurane osobe su u nadležnosti izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite! Ukoliko izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite odluči propisati terapiju temeljem upute bolničkog/vanbolničkog specijalista, preporučuje se istu zamijeniti najjeftinijim lijekom istog sastava! Uputnice izdane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za specijalističku zdravstvenu zaštitu subkategorije C1 se ubrajaju u KPI ordinacijama PZZ dok se izdane uputnice subkategorije C2 i C3 ne ubrajaju u KPI ordinacijama PZZ! Sve izdane uputnice kategorije upućivanja C odgovaraju ranije korištenom terminu kompletnog specijalističkog pregleda (oznaka A + križić na kompletan pregled)! 7

8 4. AMBULANTNO LIJEČENJE (oznaka D na novoj tiskanici uputnice) predstavlja upućivanje pacijenata od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite na privremeni ambulantni tretman (bez provedene noći u zdravstvenoj ustanovi u pravilu manji od 6 sati) u svrhu provođenja dijagnostičkih, terapijskih ili rehabilitacijskih zahvata. Ujedno obuhvaća i upućivanje na dijagnostičke i terapijske procedure kroz Dnevne bolnice (višednevno liječenje u pravilu dulje od 6 i kraće od 24 sata/dan). Razlikujemo 2 subkategorije upućivanja : D1 Ambulantno liječenje (mala kirurgija, višednevno ili ponavljajuće liječenje prema unaprijed određenoj proceduri u pravilu u trajanju kraćem od 6 sati, te aplikacija ponavljajuće terapije kroz duže razdoblje) Primjeri: uklanjanje patoloških kožnih promjena, fizikalna terapija, mjesečna aplikacija lijekova s bolničke liste, upale rožnice, fototerapija i sl. D2 Dnevna bolnica (jednodnevna kirurgija, liječenje kojem može prethoditi ili iz kojeg može proizići dijagnostika, a koje je u pravilu u trajanju dužem od 6 i kraćem od 24 sata) Primjeri: hemodijaliza, kemoterapija, psihijatrijska dnevna bolnica, operacija katarakte, operacije hernije, operacija proširenih vena, karpalnog tunela, liječenje krvnim pripravcima, i sl. Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za ambulantno liječenje (D1) pokriva provođenje unaprijed definiranih postupaka liječenja vezanih za uputnu dijagnozu, unutar djelatnosti u kojoj se ambulantno liječenje (D1) provodi, u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije izvršenog postupka (npr. u slučajevima aplikacije lijeka tijekom 6 ili 12 mjeseci poput ponavljajućeg recepta)! Neposredno po završetku ambulantnog liječenja (D1) bolnički/vanbolnički specijalist izdaje mišljenje o uspjehu provedenog liječenja i preporuke o daljnjem postupanju (npr. daljnjim obradama, kontrolama, prehrani, uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura). Valjanost uputnice izdane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za ambulantno liječenje (D1) je 30 dana od datuma izdavanja (mora doći do narudžbe)! Uputnica izdana od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za dnevnu bolnicu (D2) pokriva sva izvršenja u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, vezana uz uputnu dijagnozu, tijekom najviše 365 kalendarskih dana od dana prve realizacije. Izuzeće predstavlja psihijatrijska dnevna bolnica za koju uputnica za dnevnu bolnicu (D2) u dnevnu psihijatrijsku bolnicu vrijedi najviše 90 kalendarskih dana. Valjanost izdane uputnice za dnevnu bolnicu (D2) je 30 dana od datuma izdavanja (mora doći do narudžbe)! 8

9 Uputnice za ambulantno liječenje (D1) i dnevnu bolnicu (D2) se ne mogu prenositi iz ustanove u ustanovu. Liječenje mora biti završeno u ustanovi u kojoj je započeto. Nakon izvršenog ambulantnog liječenja (D1) ili otpusta iz dnevne bolnice (D2), bolničkom/vanbolničkom specijalistu DOZVOLJENO JE: izdavanje preporuka o daljnjim obradama, kontrolama, uvođenju terapije (sukladno definiranim smjernicama HZZO) i terapijskih procedura što će se automatizmom informatički pratiti po izdanim internim uputnicama i šiframa bolničkih/vanbolničkih specijalista na uputnicama za daljnje obrade i receptima za preporučenu terapiju (što je obveza liječnika primarne zdravstvene zaštite)! Nakon izvršenog ambulantnog liječenja (D1) ili otpusta iz dnevne bolnice (D2), bolničkom/vanbolničkom specijalistu NIJE DOZVOLJENO: izdavanje mišljenja o radnoj sposobnosti izdavanje internih uputnica za daljnje obrade izdavanje internih uputnica za kontrolne preglede Konačna odluka o predloženoj terapiji, daljnjim obradama, kontrolama, kao i određivanje radne sposobnosti osigurane osobe su u nadležnosti izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite! Ukoliko izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite odluči propisati terapiju temeljem upute bolničkog specijaliste, preporučuje se istu zamijeniti najjeftinijim lijekom istog sastava! Uputnice izdane od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite za ambulantno liječenje (D) se ne ubrajaju u KPI ordinacijama PZZ i u potpunosti odgovaraju ranije korištenom terminu ambulantno liječenje (oznaka D)! 9

10 II. enaručivanje Katalog zahvata naručivanja kao i lista bolničkih DTP-ova i DTS-ova se ne mijenja s obzirom da funkcija samog pregleda bez obzira na kategoriju upućivanja ostaje ista, pa se A1 i C1 enaručuju od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite po traženim djelatnostima na prvi pregled, A2 na kontrolni pregled, a A3 na zahtijevani dijagnostički postupak. Za enaručivanje na terapijske postupke nema promjena. III. TISKANICE UPUTNICA Nakon 01. rujna stare tiskanice uputnica više nisu u uporabi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, no očekujemo da će još godinu dana biti u opticaju u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa skrećemo pažnju na pažljivi pregled koja je uputnica u pitanju i kako s njom postupati u daljnjem radu od strane svih sudionika sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite koji se susreću s uputnicama! U prijelaznom razdoblju prilagodbe, sve stare tiskanice se koriste sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite po starim principima upućivanja! od strane Od 01. rujna u uporabu kreću nove tiskanice koje imaju novi način šifriranja A, B, C i D kategorija, no ne omogućuju subkategorije i još uvijek imaju kompletni i jednostavni pregled. Navedene tiskanice prilagodit će se Novom modelu upućivanja kroz informatička rješenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa će dijelovi tiskanice biti prekriženi i novi tekst/oznake ispisani na pisaču zamijeniti će tekst na tiskanici. Za lakše snalaženje u sekundarnoj/tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti treba li postupati po starom ili novom modelu upućivanja, na tiskanici će s riječi NOVA biti naznačeno da se radi o novoj uputnici s kojom se treba postupati po Novom modelu upućivanja. Od 01. listopada u uporabu kreću nove potpuno ispravne tiskanice koje u potpunosti podržavaju sve promjene i u potpunosti su prilagođene Novom modelu upućivanja. U nastavku prijelazna nova tiskanica i tiskanica Novog modela upućivanja. 10

11 PRIJELAZNA NOVA TISKANICA: 11

12 TISKANICA NOVOG MODELA UPUĆIVANJA: 12

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA  PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA  HIRURŠKE  GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2011 v 7 travanj 2017 kona\350na_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2011. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano travanj 2017. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx)

(Microsoft Word - Bilten SHA 2015 tekst v 2 sije\350anj 2019_M.docx) I Z V J E Š Ć E O FINANCIJSKIM ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA ZA HRVATSKU U 2015. GODINI PREMA METODOLOGIJI SUSTAVA ZDRAVSTVENIH RAČUNA Revidirano siječanj 2019. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za godinu Ur.broj: /17 Koprivnica, 22. ožujka godine IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu Ur.broj: 2137-16-0276/17 Koprivnica, 22. ožujka 2017. godine Sadržaj: 1. UVODNI DIO... 3 2. ORGANIZACIJA... 5 2.1. Opća/obiteljska

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI

OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI 28.12.2016. - OBAVIJEST PZZ KORISNICIMA Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Za Vas smo pripremili sljedeće novosti u programu: NOVOSTI U VERZIJI 16.1.19.0. Dodatno zdravstveno osiguranje

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj. 2016. godine Ur.broj: 05-17/5-2016 Krapinske Toplice, veljača 2017. Sadržaj Sažetak... 1

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Prva izmjena Financijskog plana za godinu

Prva izmjena Financijskog plana za godinu SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p

TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom p TEMA BROJA: KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA KPI-EVI U ZDRAVSTVU Davor Katavić, dipl. oec. Desiderius consulting d.o.o. Direktor Kao i u svakom drugom poslovnom sustavu, ključni pokazatelji poslovanja (eng.

Више

Microsoft Word - HR_PHCIS_G1UserCertification.doc

Microsoft Word - HR_PHCIS_G1UserCertification.doc 15242-FAP 901 0481 Uhr Rev A Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Potvrđivanje G2 aplikacija 15242-FAP 901 0481 Uhr Rev A Sadržaj 1 Uvod... 3 1.1 Kratice... 3 1.2 Definicije...

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

SDI Dopis 2014 v2.docx

SDI Dopis 2014 v2.docx OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA (22.12.2016) PROMJENA POSLOVNE GODINE Poštovani korisnici programskog rješenja Last2000. Ovom obavijesti vam želimo pomoći da na jednostavan način učinite navedene izmjene i

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivred MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2182 Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE

Више

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi PRAVILNIK O ISPITIVANJU

Више

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Sektor za pripremu i provedbu projekata operativn ODGOVORI NA PITANJA 2. SET vezana uz otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.04.2.1.09 civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja Pitanja pristigla na esf.info@mrms.hr

Више

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana

Vol 3, Broj 12, 7. listopad Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Vol 3, Broj 12, 7. listopad 2007. Zdravstvena politika Promjene u sustavu zdravstva za poboljšanje zdravlja i zadovoljstva Ankica Smoljanović Marijana Mijaković, računalna podrška Nastavni zavod za javno

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

eUputnica za bolničke ustanove

eUputnica za bolničke ustanove Preporuka konfiguracije lokalnih mreža u bolnicama NETWORK INFORMATION 1/19583-FCPBA 101 24/7 Uen Rev A Sadržaj 1 Uvod... 3 2 Trenutno stanje... 4 3 Rješenje sa postojećim IP adresama... 6 3.1 Preporučena

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Tvrtka prijatelj zdravlja Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats

Tvrtka prijatelj zdravlja   Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats Tvrtka prijatelj zdravlja www.strukturnifondovi.hr Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION HRVATSKO DRUŠTVO ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU CROATIAN SOCIETY OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS Adresa/Adress: Petrova 13, 10 000 Zagreb, Croatia

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

obrada Upitnika-str. nadzor WEB.xls

obrada Upitnika-str. nadzor WEB.xls PS VARAŽDIN REDNI BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Status: Privatna Privatna Privatna STOMATOLOŠKA ORDINACIJA udovoljava minimalnim tehničkim uvjetima DA DA DA DA DA DA DA NE DA DA starost medicinsko-tehničke

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више