СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ"

Транскрипт

1 СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Трезор РЕПУБЛИКА СРБИЈА БУЏЕТ БЕОГРАД ВЛАДА БЕОГРАД ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ БЕОГРАД ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТAРИЈАТ ВЛАДЕ БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ БЕОГРАД КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ БЕОГРАД СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА БЕОГРАД СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА БЕОГРАД КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА БЕОГРАД КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ БЕОГРАД КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА БЕОГРАД Подрачун Ознака трезора Матични број ЈБ КЈС**

2 1 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ БЕОГРАД КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕОГРАД КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА БЕОГРАД КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ БЕОГРАД МП-УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА БЕОГРАД КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ ПАДИНСКА СКЕЛА БЕОГРАД СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЧАЧКУ ЧАЧАК ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАГУЈЕВЦУ КРАГУЈЕВАЦ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАЉЕВУ КРАЉЕВО ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУШЕВЦУ КРУШЕВАЦ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРУШЕВЦУ КРУШЕВАЦ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЛЕСКОВЦУ ЛЕСКОВАЦ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У НИШУ НИШ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ ПАЗАРУ НОВИ ПАЗАР КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ПОЖАРЕВЦУ ЗАБЕЛА ПОЖАРЕВАЦ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА ЖЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ ПОЖАРЕВАЦ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПРОКУПЉУ ПРОКУПЉЕ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СМЕДЕРЕВУ СМЕДЕРЕВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ЋУПРИЈИ ЋУПРИЈА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ШАПЦУ ШАБАЦ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У УЖИЦУ УЖИЦЕ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ ВАЉЕВО ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ВРАЊУ ВРАЊЕ ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЗАЈЕЧАРУ ЗАЈЕЧАР ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НЕГОТИНУ НЕГОТИН ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ САДУ НОВИ САД ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПАНЧЕВУ ПАНЧЕВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СОМБОРУ СОМБОР КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОКРУЖНИ ЗАТВОР У СУБОТИЦИ СУБОТИЦА ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЗРЕЊАНИНУ ЗРЕЊАНИН ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА НИШ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ БЕОГРАД ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД МП-УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА БЕОГРАД МФ-УПРАВА ЦАРИНА БЕОГРАД МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД МФ ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД БЕОГРАД МФ ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПРИШТИНА БЕОГРАД БЕОГРАД МФ ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ МФ ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ НИШ МФ ПОРЕСКА УПРАВА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ САД НОВИ САД МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТАР ЗА ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ БЕОГРАД БЕОГРАД МФ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР БЕОГРАД МФ УПРАВА ЗА ДУВАН БЕОГРАД МФ УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА БЕОГРАД МФ УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ БЕОГРАД МФ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ БЕОГРАД ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БЕОГРАД КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ЗЕМУН МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД БЕОГРАД МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЧАЧАК ЧАЧАК МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРАЉЕВО КРАЉЕВО МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ ЛЕСКОВАЦ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НИШ НИШ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПИРОТ ПИРОТ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ ПОЖАРЕВАЦ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРОКУПЉЕ ПРОКУПЉЕ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО СМЕДЕРЕВО

3 1 МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ШАБАЦ ШАБАЦ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА УЖИЦЕ УЖИЦЕ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВАЉЕВО ВАЉЕВО МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ВРАЊЕ ВРАЊЕ МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА БОР БОР МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА КИКИНДА КИКИНДА МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ САД НОВИ САД МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СОМБОР СОМБОР МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СУБОТИЦА СУБОТИЦА МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН ЗРЕЊАНИН МУП УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА БЕОГРАД БЕОГРАД МУП ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРИЈЕПОЉЕ ПРИЈЕПОЉЕ МУП-ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА НОВИ САД МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ БЕОГРАД МП-УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД МП-УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ БЕОГРАД МП-ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ БЕОГРАД ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ БЕОГРАД АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ БЕОГРАД УПРАВА ЗА БРЗИ ОРГОВОР БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА БЕОГРАД УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ БЕОГРАД МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ БЕОГРАД МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД МУЗЕЈ У ПРИШТИНИ БЕОГРАД НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА НОВИ БЕОГРАД МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД ГАЛЕРИЈА УМЕТНОСТИ ПРИШТИНА БЕОГРАД НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ИВО АНДРИЋ У ПРИШТИНИ БЕОГРАД БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД АРХИВ СРБИЈЕ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД АРХИВ ГРАДА ПРИШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА АРХИВ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КОСОВСКА МИТРОВИЦА КОСОВСКА МИТРОВИЦА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГЊИЛАНЕ ГЊИЛАНЕ МЕЂУКОМУНАЛНИ АРХИВ ПЕЋ КОСОВСКА МИТРОВИЦА МЕЂУОПШТИСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПРИЗРЕН КОСОВСКА МИТРОВИЦА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЛЕПОСАВИЋ ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ УСТАНОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД ПОКРАЈИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КОСОВСКА МИТРОВИЦА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ГРАЧАНИЦА ПРИШТИНА БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА БЕОГРАД НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ БЕОГРАД АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ КОЛО БЕОГРАД АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ВЕНАЦ ЧАГЛАВИЦА ПРИШТИНА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРИШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ СТАРО СЕЛО СИРОГОЈНО ЧАЈЕТИНА МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЈАГОДИНА АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА БЕОГРАД ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ БЕОГРАД РЕПУБЛИЧКА УСТАНОВА ФИЛМСКЕ НОВОСТИ БЕОГРАД

4 1 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА БЕОГРАД УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ БЕОГРАД ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД БЕОГРАД ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ЈЕФИМИЈА КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ БАЊА КОВИЉАЧА ЛОЗНИЦА ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ДУШКО РАДОВИЋ НИШ НИШ ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ НИШ НИШ ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВАЈАЊЕ МИЛОШЕВАЦ -МИЛОШЕВАЦ ВЕЛИКА ПЛАНА ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ УЖИЦЕ УЖИЦЕ ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ-КЊАЖЕВАЦ КЊАЖЕВАЦ ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СТАНКО ПАУНОВИЋ НЕГОТИН УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС ДЕЧЈЕ СЕЛО ДР МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ СРЕМСКА КАМЕНИЦА НОВИ САД ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СПОМЕНАК ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ КОЛЕВКА СУБОТИЦА СУБОТИЦА ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ БЕЛА ЦРКВА БЕЛА ЦРКВА ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ БЕОГРАД УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СРЕМЧИЦА БЕОГРАД ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ГВОЗДЕН ЈОВАНЧИЋЕВИЋ ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК НОВИ САД НОВИ САД ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ ЈАБУКА ПАНЧЕВО ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ МИРОСЛАВ АНТИЋ-МИКА СОМБОР СОМБОР ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ОБРЕНОВАЦ ОБРЕНОВАЦ УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД ЗЕМУН ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МЛАДЕНОВАЦ МЛАДЕНОВАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА КРАЉЕВО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ЛЕСКОВАЦ ЛЕСКОВАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ НИШ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈЕЛЕНАЦ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА ПРОКУПЉЕ ПРОКУПЉЕ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО СМЕДЕРЕВО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ ШАБАЦ ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СУРДУЛИЦА СУРДУЛИЦА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ КЊАЖЕВАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА КИКИНДА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОВИ САД НОВИ САД ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СОМБОР СОМБОР ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН АПАТИН ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СРЕМ РУМА РУМА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА СУБОТИЦА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА КАЊИЖА ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ АДА ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА КУЛА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ БЕЧЕЈ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ ВРШАЦ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН ЗРЕЊАНИН ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ НОВИ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА ЗЕМУН ЗЕМУН ЗАВОД ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ ТУТИН ТУТИН ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА ЧУРУГ ЧУРУГ ЖАБАЉ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ ЗБРИЊАВАЊЕ ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ОТТХОН СТАРА МОРАВИЦА БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА 1. ОКТОБАР СТАРИ ЛЕЦ ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЕОГРАД БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СТАРА ПАЗОВА СТАРА ПАЗОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДУНАВ ИНЂИЈА ИНЂИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЧАК ЧАЧАК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛУЧАНИ ГУЧА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

5 1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШУМАДИЈА ЗА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО БАТОЧИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ КНИЋ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД САВА ИЛИЋ АРАНЂЕЛОВАЦ АРАНЂЕЛОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАЉЕВО КРАЉЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРСТЕНИК ТРСТЕНИК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ВРЊАЧКА БАЊА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРУШЕВАЦ КРУШЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ ЋИЋЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АЛЕКСАНДРОВАЦ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС БРУС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕСКОВАЦ ЛЕСКОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА ВЛАСОТИНЦЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК БОЈНИК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МЕДВЕЂА МЕДВЕЂА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛОЗНИЦА ЛОЗНИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛИ ЗВОРНИК МАЛИ ЗВОРНИК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА ЉУБОВИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 21. СЕПТЕМБАР КРУПАЊ КРУПАЊ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МЕРОШИНА МЕРОШИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЉЕВАЦ ДОЉЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГАЏИН ХАН ГАЏИН ХАН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВЕТИ САВА НИШ НИШ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ-ЦИГА БЕЛА ПАЛАНКА БЕЛА ПАЛАНКА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СВРЉИГ СВРЉИГ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТУТИН ТУТИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА РАШКА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЈЕНИЦА СЈЕНИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛО ЦРНИЋЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ ПОЖАРЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО КУЧЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЖАБАРИ ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ВАРОШ НОВА ВАРОШ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИБОЈ ПРИБОЈ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОБРИЧ ЖИТОРАЂА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ БЛАЦЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОРОВЊАК КУРШУМЛИЈА КУРШУМЛИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО СМЕДЕРЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕЛИКА ПЛАНА ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВИЛАЈНАЦ СВИЛАЈНАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЋУПРИЈА ЋУПРИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАБАЦ ШАБАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОГАТИЋ БОГАТИЋ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ВЛАДИМИРЦИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОЦЕЉЕВА КОЦЕЉЕВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ УЖИЦЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АРИЉЕ АРИЉЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНА ЧАЈЕТИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЈИНА БАШТА БАЈИНА БАШТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИВАЊИЦА ИВАЊИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ КОСЈЕРИЋ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА ПОЖЕГА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОЛУБАРА ВАЉЕВО ВАЉЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НАПРЕДАК ОСЕЧИНА ОСЕЧИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УБ УБ ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ,ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦУ ЉИГ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВРАЊЕ ВРАЊЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БУЈАНОВАЦ БУЈАНОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА СУРДУЛИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН ВЛАДИЧИН ХАН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРЕШЕВО ПРЕШЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ ТРГОВИШТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЉЕВАЦ БОЉЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДР МИХАЈЛО СТУПАР КЊАЖЕВАЦ КЊАЖЕВАЦ

6 1 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОР БОР ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НЕГОТИН НЕГОТИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КЛАДОВО КЛАДОВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЈДАНПЕК МАЈДАНПЕК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОКОБАЊА СОКОБАЊА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КИКИНДА КИКИНДА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА НОВИ САД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ТЕМЕРИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ СОЛИДАРНОСТ ЖАБАЉ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ БАЧ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОВАЧИЦА КОВАЧИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 1. МАРТ АЛИБУНАР АЛИБУНАР ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОВИН КОВИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР СОМБОР ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН АПАТИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ ОЏАЦИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД САВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ ПЕЋИНЦИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД ШИД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РУМА РУМА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУБОТИЦА СУБОТИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА КАЊИЖА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ БАЧКА ТОПОЛА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА СЕНТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АДА АДА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРБАС ВРБАС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВРБАС ВРБАС ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБОБРАН СРБОБРАН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КУЛА КУЛА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЕЧЕЈ БЕЧЕЈ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВРШАЦ ВРШАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 8. МАЈ БЕЛА ЦРКВА БЕЛА ЦРКВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗРЕЊАНИН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕЧАЊ СЕЧАЊ МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВСКА МИТРОВИЦА КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВУЧИТРН КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЦА КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕПОСАВИЋ ЛЕПОСАВИЋ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗУБИН ПОТОК ЗУБИН ПОТОК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВСКА КАМЕНИЦА ГЊИЛАНЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШТРПЦЕ ШТРПЦЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕСПОТОВАЦ ДЕСПОТОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ ЛЕБАНЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЧОКА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНЕВ. ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТ. СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПАРАЋИН ПАРАЋИН ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА ДОЉЕВАЦ ДОЉЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИЈЕПОЉЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТОПЛИЦА ПРОКУПЉЕ ПРОКУПЉЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД БОСИЛЕГРАД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИШТИНА, ОБИЛИЋ И КОСОВО ПОЉЕ ПРИШТИНА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ ПЛАНДИШТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ РЕКОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ПИРОТ ПИРОТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ БАБУШНИЦА БАБУШНИЦА ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА БЛАЦЕ БЛАЦЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖИТИШТЕ ЖИТИШТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ЦРЊА НОВА ЦРЊА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПОВО ОПОВО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА БАЧКА ПАЛАНКА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАЖАЊ РАЖАЊ ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ИРИГ ИРИГ ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ-НИШ НИШ ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ-ЋУПРИЈА ЋУПРИЈА ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА БЕОГРАД

7 1 УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА БЕОГРАД УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ БЕОГРАД ФОНД СОЛИДАРНОСТИ БЕОГРАД СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА БЕОГРАД ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ БЕОГРАД СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БЕОГРАД УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД БЕОГРАД ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ БЕОГРАД СТУДЕНСКИ СТАНДАРД БЕОГРАД ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА БЕОГРАД ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА БАРУХ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈВОДА МИШИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДРИНКА ПАВЛОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИСИДОРА СЕКУЛИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉ ПЕТАР ПРВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ-АЛАС БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА РАДОЈКА ЛАКИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СКАДАРЛИЈА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИ ГРАД БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА БЕОГРАД ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА 1300 КАПЛАРА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВАСА ПЕЛАГИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА РАДЕ ДРАИНАЦ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГОЈЛО ДУДИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЗАГА МАЛИВУК БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИВАН МИЛУТИНОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ПОПОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ЦВИЈИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МАРИЈА БУРСАЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ОЛГА ПЕТРОВ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ПАВЛЕ САВИЋ НОВО МИРИЈЕВО БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА БЕОГРАД БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИНА НОВАК БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТЕВАН ДУКИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТЕВАН СРЕМАЦ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДР АРЧИБАЛД РАЈС БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП ВИШЊИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА АЛЕКСА ШАНТИЋ ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА ИЛИЈА ГАРАШАНИН ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА ИВО ЛОЛА РИБАР ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА ВРЧИН ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА МИЋА СТОЈКОВИЋ УМЧАРИ ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА ГРОЦКА ОСНОВНА ШКОЛА 14. ОКТОБАР КНЕЖЕВАЦ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БАНОВИЋ СТРАХИЊА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО ЋОПИЋ БЕОГРАД БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА ЈЕРКОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИМИР НАЗОР БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ СРЕМЧИЦА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ БЕОГРАД

8 1 ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЂОРЂЕ КРСТИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ЈАКШИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИВО АНДРИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈОСИФ ПАНЧИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КОСТА АБРАШЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБА НЕНАДОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МИРОСЛАВ АНТИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОШ ЦРЊАНСКИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ВРАНИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП КЉАЈИЋ-ФИЋА БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА 14. ОКТОБАР ОБРЕНОВАЦ ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ДРАЖЕВАЦ ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ГРАБОВАЦ ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ ОБРЕНОВАЦ ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ЖИВОЈИН ПЕРИЋ ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА СКЕЛА ОБРЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈИСЛАВ-ВОКА САВИЋ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ СТЕПОЈЕВАЦ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ДИША ЂУРЂЕВИЋ ВРЕОЦИ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА КНЕЗ ЛАЗАР ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ-ЛАБУД ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ-СЕЉА ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА РУДОВЦИ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ-КРЦУН ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА ВЕЛИКИ ЦРЉАНИ ЛАЗАРЕВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ БАРАЈЕВО ОСНОВНА ШКОЛА 20. ОКТОБАР НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА 22. ОКТОБАР СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА БОРИСЛАВ ПЕКИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО ПЕШИЋ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ БАТАЈНИЦА ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ БОЉЕВЦИ СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДА ОБРАДОВИЋ-КАМЕНИ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВОЖД КАРАЂОРЂЕ ЈАКОВО СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ сурчин СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА ГАВРИЛО ПРИНЦИП ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊА ВАРОШ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН БЕЧМЕН СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА ДУШКО РАДОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРО СТРУГАР НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉ АЛЕКСАНДАР I НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИВАН ГУНДУЛИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ИЛИЈА БИРЧАНИН ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ДУЧИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЛАЗАР САВАТИЋ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА МАЈКА ЈУГОВИЋА ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ОРЕШКОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МЛАДОСТ НОВИ БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР КОЧИЋ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА РАДЕ КОНЧАР ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ-МИТРАЉЕТА ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА ЛАЗА КОСТИЋ НОВИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СОЊА МАРИНКОВИЋ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА СТАНКО МАРИЋ УГРИНОВЦИ ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА СТЕВАН СРЕМАЦ ДОБАНОВЦИ СУРЧИН ОСНОВНА ШКОЛА СУТЈЕСКА ЗЕМУН ОСНОВНА ШКОЛА КНЕГИЊА МИЛИЦА НОВИ БЕОГРАД

9 1 ОСНОВНА ШКОЛА 23. ОКТОБАР ГОЛУБИНЦИ СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА ВЕРА МИШЧЕВИЋ БЕЛЕГИШ СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН ХАЏИЋ ВОЈКА СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА НОВИ БАНОВЦИ СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА РАСТКО НЕМАЊИЋ-СВЕТИ САВА НОВА ПАЗОВА СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА СЛОБОДАН САВКОВИЋ СТАРИ БАНОВЦИ СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК СТАРА ПАЗОВА ОСНОВНА ШКОЛА 22. ЈУЛ КРЧЕДИН ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ МАРАДИК ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА ГРУЛОВИЋ БЕШКА ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ НОВИ СЛАНКАМЕН ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН ЈЕРКОВИЋ ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ПОПОВИЋ ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР КОЧИЋ ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА РУЖА ЂУРЂЕВИЋ-ЦРНА ЧОРТАНОВЦИ ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА НОВИ КАРЛОВЦИ ИНЂИЈА ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БРАНИСЛАВ НУШИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВАСА ЧАРАПИЋ БЕЛИ ПОТОК БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВЕСЕЛИН МАСЛЕША БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈВОДА ПУТНИК РИПАЊ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈВОДА СТЕПА БЕОГРАД БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ РИПАЊ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРА ДАНИЧИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈАЈИНЦИ ЈАЈИНЦИ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ БЕОГРАД ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ВОЖД БЕОГРАД ОСНОВНА ШКОЛА БИСА СИМИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА БОРА ЛАЗИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА МЛАДЕНОВАЦ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ЖИВОМИР САВКОВИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА КОСТА ЂУКИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ МЛАДЕНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ЈАНКО КАТИЋ СОПОТ ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ СОПОТ ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ СОПОТ ОСНОВНА ШКОЛА ЦАНА МАРЈАНОВИЋ СОПОТ ОСНОВНА ШКОЛА 22. ДЕЦЕМБАР ДОЊА ТРЕПЧА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА ЧАЧАК ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА БОЖО ТОМИЋ ПРИЈЕВОР ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС ЗАБЛАЋЕ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ ЧАЧАК ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ СЛАТИНА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ДР ДРАГИША МИШОВИЋ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ МРЧАЈЕВЦИ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ ТРНАВА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ.КАТАНИЋ БРЕСНИЦА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА РАТКО МИТРОВИЋ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ТАНАСКО РАЈИЋ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА ПРЕЉИНА ПРЕЉИНА ЧАЧАК ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ ЛУЧАНИ ОСНОВНА ШКОЛА АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ ГУЧА ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ КАОНА ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА ГОРАЧИЋИ ГОРАЧИЋИ ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА КОТРАЖА ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА МАРКО ПАЈИЋ ВИЧА ГУЧА ОСНОВНА ШКОЛА АРСЕНИЈЕ ЛОМА РУДНИК ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА ИВО АНДРИЋ ПРАЊАНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉ АЛЕКСАНДАР I ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА РАСПИСАНОГ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 2018. ГОДИНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА 16. OКТОБРА, СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ, на тему: ПРАВИЛНА ИСХРАНА

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

"МИСЛИША 2019"- ФИНАЛЕ ( у Београду) РЕЗУЛТАТИ ОСНОВНА ШКОЛА 1. разред Р.б. Презиме, име Раз. Школа Место бодови Признање 1 Ивић Огњен 1 "М

МИСЛИША 2019- ФИНАЛЕ ( у Београду) РЕЗУЛТАТИ ОСНОВНА ШКОЛА 1. разред Р.б. Презиме, име Раз. Школа Место бодови Признање 1 Ивић Огњен 1 М "МИСЛИША 2019"- ФИНАЛЕ (12.05.2019. у Београду) РЕЗУЛТАТИ ОСНОВНА ШКОЛА 1. разред 1 Ивић Огњен 1 "Милан Ђ. Милићевић" Београд 16 похвала 2 Станковић Софија 1 "Топлички хероји" Пејковац 2. разред Р.б. Презиме,

Више

"МИСЛИША 2008" Резултати 5. разред Основне школе Р.б. Презиме, име Раз. Школа Место Александровић 1 Стефан 5 "Бранко Радичевић" Бодов и Признањ е Влад

МИСЛИША 2008 Резултати 5. разред Основне школе Р.б. Презиме, име Раз. Школа Место Александровић 1 Стефан 5 Бранко Радичевић Бодов и Признањ е Влад "МИСЛИША 2008" Резултати 5. разред Основне школе Р.б. Презиме, име Раз. Школа Место ић 1 Стефан 5 "Бранко Радичевић" Бодов и Признањ е Хан 82 Похвала 2 Антић Алекса 5 "Светозар Марковић" Лесковац 79 Похвала

Више

??????????

?????????? Генерални пласман у појединачној конкуренцији такмичења у стрељаштву Пол: Мушки Категорија: Основне школе Члан Име такмичара Школа екипе Серија 1 Серија 2 Серија 3 Укупно 1 Милошевић Марко 8 Рада Миљковић

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

????? ?????

????? ????? Преглед резултата екипног такмичења у стоном тенису Пол: Мушки Категорија: Основне школе Круг Пар Слоб. Домаћин Гост Резултат пар 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 3

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

za stampu sedenje raf okruzno.xlsx

za stampu sedenje raf okruzno.xlsx у 73 28 РАФ 4 Tak280 Hough Александар 8 ОШ Светозар Марковић Python, Idle 154 6 РГ 2 Tak371 Амиџић Јован 5 ОШ Лаза Костић C++ Dev C++ 146 22 РГ 1 Tak362 Амиџић Стефан 7 ОШ Лаза Костић C++ (Dev C++) 66

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

БРОЈ 51 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КМФ ИН

БРОЈ 51 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КМФ ИН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 20.12.2017. РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана 12.12.2017.) КМФ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ (Београд): Крсмановић В. Срђан чл. 30/1. БСК (Борча):

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

УЧЕНИЦИ И ЊИХОВИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ (91 и више бодова) Редни Презиме и име ученика Разред Основна школа Општина / место П

УЧЕНИЦИ И ЊИХОВИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ (91 и више бодова) Редни Презиме и име ученика Разред Основна школа Општина / место П УЧЕНИЦИ И ЊИХОВИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ (91 и више бодова) Презиме и име ученика Разред Основна школа Општина / место Презиме и име наставника Број бодова Пласман 1 Милошевић Урош

Више

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

"МИСЛИША 2011" - Резултати Основне школе Награђени и похваљени ученици 6. разред Max 100 бодова Р.б. Презиме, име Ра з Школа Место 1 / 9 Бод ови Призн

МИСЛИША 2011 - Резултати Основне школе Награђени и похваљени ученици 6. разред Max 100 бодова Р.б. Презиме, име Ра з Школа Место 1 / 9 Бод ови Призн "МИСЛИША 2011" - Резултати Основне школе Награђени и похваљени ученици 6. разред Max 100 бодова Р.б. Презиме, име Ра з Школа Место 1 / 9 Бод ови Признање 1 Аврамовић Стефан 6 "Светозар Милетић" Земун 79

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

БРОЈ 48 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КОМГР

БРОЈ 48 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КОМГР ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIII БЕОГРАД, 28.11.2018. РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана 20.11.2018.) КОМГРАП (Београд): Ломић В. Андреј и Луковић Ђ. Никола чл. КАРИОКЕ

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

rptSrednjeSkolePrijemni

rptSrednjeSkolePrijemni 1 790833 Ana Molnar OŠ Svetozar Marković Toza (Novi Sad) 232,00 2 826441 Mina Desnica OŠ Sonja Marinković (Novi Sad) 220,50 3 214936 Elena Petrović OŠ Ivan Gundulić (Novi Sad) 211,50 4 232215 Teodora Ružić

Више

Билтен 15

Билтен 15 ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА БИЛТЕН 16 За такмичарску годину 2018/19 матични број: 17636065, ПИБ 104061723 Хала спортова канцеларија број 7 Карађорђева 43, 14000 Ваљево e-mail: komesar.oosv@gmail.com

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 17. 2018/2019. 08. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 279 ВА-014 БАУВЕСЕН МЛАДИ РАДНИК 10.01. 18,00 Хала: Хала спортова I судија: Лeко Р. II судија: Баланџић П. Делегат Митић М. 081

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО, ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР,,ИНТЕГРАЛ КУП", ВАЉЕВО 2016 РЕЗУЛТАТИ КАТЕГОРИЈА 1 - ШЕСТИ РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО, ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР,,ИНТЕГРАЛ КУП, ВАЉЕВО 2016 РЕЗУЛТАТИ КАТЕГОРИЈА 1 - ШЕСТИ РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО, ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР,,ИНТЕГРАЛ КУП", ВАЉЕВО 2016 РЕЗУЛТАТИ КАТЕГОРИЈА 1 - ШЕСТИ РАЗРЕД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШКОЛА МЕСТО А1 А2 А3 А4 Г1 Г2 Г3 Г4 К1 К2 К3 К4 УК

Више

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЗАКЉУЧНО СА 11.07.2018. ГОДИНОМ Ред Презиме и

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Билтен 28

Билтен 28 ОКРУЖНИ ОДБOЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА БИЛТЕН 28 За такмичарску годину 2018/19 матични број: 17636065, ПИБ 104061723 Хала спортова канцеларија број 7 Карађорђева 43, 14000 Ваљево e-mail: komesar.oosv@gmail.com

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОКАЦИЈЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 07. октобра године ШИФРА Б.М НАЗИ

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОКАЦИЈЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 07. октобра године ШИФРА Б.М НАЗИ Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОКАЦИЈЕ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ 07. октобра 2018. године ШИФРА Б.М НАЗИВ Б.М. ЛОКАЦИЈА Б.М 1 034Б001 АГИНО СЕЛО МЗ АГИНО СЕЛО,

Више

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАСМАНА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ Редни број Шифра Име и презиме ученика Школа Место И

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАСМАНА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ Редни број Шифра Име и презиме ученика Школа Место И КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАСМАНА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 20. 05. 2018. Редни број Шифра Име и презиме ученика Школа Место Име и презиме наставника/ментора Тест Вежба УКУПНО РАНГ

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www.

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, Београд ПИБ: , Текући рачун: www. ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА РЕПУБЛИЧКИХ ЛИГА Теразије 35/2, 11 000 Београд ПИБ: 109989655, Текући рачун: 3401101627572 www.uokrl.org, email: uokrloffice@gmail.com ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja:

SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja: SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja: održanog 20.10.2018.godine u AranĎelovcu Dvorana Park IME I PREZIME SUDIJE SUDIJE 1 BISERKA ŠIPKA - PREDSEDNIK SUDIJSKE

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

На основу члана 13 тачка 6 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Одлуке о "Првенству Војводине 2017 и других

На основу члана 13 тачка 6 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Одлуке о Првенству Војводине 2017 и других На основу члана 13 тачка 6 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Одлуке о "Првенству Војводине 2017 и других докумната која се односе на наведену спортску манифестацију,

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu.docx

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu.docx RVAČKI SAVEZ SRBIJE II RVAČKA LIGA SRBIJE za 2017. godinu B I L T E N br. 2 SADRŽAJ: 1. Rezultati sa I Turnira II RLS za 2017. godinu i tabela 2. Raspored mečeva IV i V kola II RLS za 2017. godinu Beograd,

Више

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОС

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОС МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАНОГ 27.2.2016.

Више

rptSrednjeSkole

rptSrednjeSkole Profil: MASA UH 4T01S, ARANŽER (Srpski) 1 360798 Jelena Milekić OŠ Nata Jeličić - Šabac 1 545,55 2 522600 Natalija Nedić OŠ Stojan Novaković - Šabac 1 506,07 3 957690 Mina Lazić OŠ Nikolaj Velimirović

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више