Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,"

Транскрипт

1 Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XI седници одржаној године донело је ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ I УВОД Настава на основним академским студијама на Економском факултету у Нишу изводи се по семестрима у просторијама Факултета, изузев наставе која се реализује у Одељењу Економског факултета у Медвеђи. II ПОЧЕТАК И ЗАВРШЕТАК НАСТАВЕ Настава у јесењем семестру почиње 01. октобра године и завршава се године за све године студија. III БРОЈ ГРУПА ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ Прва година основних академских студија (I семестар) Предавања се изводе у једној наставној групи за све предмете. Вежбе се изводе у једној наставној групи, а из предмета: Основи економије, Финансијско рачуноводство и Управљање ресурсима предузећа у четири наставне групе. Друга година основних академских студија (III семестар) Предавања се изводе у једној наставној групи за све предмете. Вежбе се изводе у једној наставној групи, а из осим за предмета: Маркетинг у две наставне групе. Трећа година основних академских студија (V семестар) Предавања се изводеу једној наставној групи, а за предмет Информатика у две наставне групе. Вежбе се изводе у једној нсатавној групи, а за предмет Информатика у шест група. Четврта година основних академских студија (VII семестар)

2 Предавања се изводе у једној наставној групи, а за предмет Електронско пословање у две наставне групе. Вежбе се изводе у једној групи, а за предмет Електронско пословање у две групе. IV СТУДИЈЕ У ОДЕЉЕЊУ У МЕДВЕЂИ Посебном Одлуком Насавно-научног већа Факултета о броју група и извођачима наставе и вежби, студије у Одељењу у Медвеђи у јесењем семестру изводиће се за четврти, шести и осми семестар у складу са Одлуком Владе Републике Србије о начину финансирања, обиму и временском интервалу реализације студија. V САДРЖИНА ПЛАНА I ГОДИНА 1. Основи економије предав. : Др Драгослав Китановић, редовни професор Др Наташа Голубовић, редовни професор Др Драган Петровић, ванредни професор Др Марија Џунић, ванредни професор Др Драган Петровић, ванредни професор Др Марија Џунић, ванредни професор Др Драгослав Китановић, др Наташа Голубовић, др Драган Петровић: Основи економије, Економски факултет, Ниш, предав. 2. Финансијско рачуноводство Др Тадија Ђукић, редовни професор Др Дејан Спасић, ванредни професор Милица Ђорђевић, асистент 1. Ј. Крстић, М. Јездимировић, Т. Ђукић: Финансијско рачуноводство, Економски факултет, Ниш, Ј. Крстић, Т. Ђукић: Збирка задатака из Финансијског рачуноводства, Економски факултет, Ниш, Управљање ресурсима предузећа предав. : Др Надица Фигар, редовни професор Др Раденко Милојевић, ванредни професор Др Марија Радосављевић, ванредни професор Др Марија Радосављевић, ванредни професор 1. Др Надица Фигар: Управљање ресурсима предузећа, Економски факултет Ниш, Основи филозофије предав. Др Љиљана Рајшић, доцент 1. Др Павле Бубања, Философија, треће издање, Економски факултет Ниш, Филозофија економије предав. Др Љиљана Рајшић, доцент 1. Др Павле Бубања, Философија, треће издање, Економски факултет Ниш, Основи менаџмента Предав Др Ивана Симић, редовни професор Др Маја Ивановић-Ђукић, ванредни професор

3 1. Симић И.: Менаџмент, Економски факултет Ниш, II ГОДИНА 7. Макроекономија предав. Др Слободан Цветановић, редовни професор Др Игор Младеновић, ванредни професор Др Игор Младеновић, ванредни професор 1. Др Слободан Цветановић: Макроекономија, II измењено издање, Основи менаџмента Предав Др Ивана Симић, редовни професор Др Маја Ивановић-Ђукић, ванредни професор 1. Симић И.: Менаџмент, Економски факултет Ниш, Међународна економија предав. Др Милош Тодоровић, редовни професор Др Иван Марковић, ванредни професор Др Иван Марковић, ванредни професор 1. Проф. др Милош Тодоровић, проф. др Иван Марковић, Међународна економија, Економски факултет, Управљање пословним перформансама предав. Др Бојан Крстић, ванредни професор Др Бојан Крстић, ванредни професор 1. Секулић В., Крстић Б.: Управљање перформансама предузећа, Економски факултет Ниш, Ниш, Предузетништво предав. Др Надица Фигар, редовни професор 12. Енглески језик I предав. Јелена Баста, наставник језика 1. Ђуровић др Татјана, Силашки др Надежда, Енглески језик, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Ђуровић др Татјана, Силашки др Надежда, English Practice in Economics and Business, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Силашки др Надежда, Ђуровић др Татјана, English Grammar for Economists, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Руски језик I предав. Др Вукашин Костић, редовни професор 1. Проф. др Вукашин Костић: Руски језик за економисте, "МБ Графика", Ниш, Проф. др Вукашин Костић: Економски термини у руском и српском језику, "МБ Графика", Ниш, Проф. др Вукашин Костић: Речник бизниса, "МБ Графика", Ниш, Немачки језик I предав. 15. Француски језик I предав. Славица Пејић, наставник страног језика 1. С. Пејић: Француски језик за економисте, Економски факултет, Ниш, Д. Јањић: Основе француске пословне кореспонденције, Економски факултет,

4 Универзитет Ниш, Маркетинг предав. Др Љиљана Станковић, редовни професор Др Сузана Ђукић, ванредни професор Маст. екон. Ана Поповић, асистент 1. Станковић Љ., Ђукић С.: Маркетинг, Економски факултет Ниш, Политичка економија предав. Др Драгослав Китановић, редовни професор Др Наташа Голубовић, редовни професор Др Драган Петровић, ванредни професор Др Марија Џунић, ванредни професор 1. Д. Китановић, Н. Голубовић, Д. Петровић, М. Џунић «Савремена политичка економија», Ниш: Економски факултет, Манкју Грегори, «Принципи економије», треће издање, Београд: Економски факултет, Васиљевић Бранко, Лекције из савремене политичке економије, Београд, Завет, Јавне финансије предав. Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор Др Марина Ђорђевић, ванредни професор Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор Др Марина Ђорђевић, ванредни професор 1. Ј. Ђуровић-Тодоровић, М. Ђорђевић, Јавне финансије, Eкономски факултет, Ниш, Филозофија економије предав. Др Љиљана Рајшић, доцент 1. Др Павле Бубања, Философија, треће издање, Економски факултет Ниш, Финансијска и актуарска математика предав. Др Жарко Поповић, ванредни професор Др Јелена Станковић, доцент Др Јелена Станковић, доцент 1. О.Тодоровић, Финансијска математика, Економски факултет, Ниш, Ј. Кочовић, Актуарске основе формирања тарифа у осигурању лица, Економски факултет, Београд, Т. Ракоњац Антић, Ј. Кочовић, Збирка решених задатака из финансијске и актуарске математике, Економски факултет, Београд, Ј. Кочовић, М. Павловић, Увод у финансијску математику, Економски факултет, Бeоград, Буџетско рачуноводство предав. 22. Др Тадија Ђукић, редовни професор Др Тадија Ђукић, редовни професор 1. Др Тадија Ђукић, Основе буџетског рачуноводства, Економски факултет, Ниш, Рачуноводство предав. Др Благоје Новићевић, редовни професор финансијских институција Др Љиља Антић, реедовни професор Бојана Новићевић-Чечевић, асистент 1. Др Р. Лукић, Банкарско рачуноводство, Економски факултет, Београд, Др Љ. Гајић, И. Медвед, Методологија рачуноводства финансијских и буџетских

5 организација, Економски факултет, Суботица, предав. 23. Управљање људским ресурсима Др Раденко Милојевић, редовни професор 1. Милојевић Р., Ђорђевић Б., Менаџмент људских ресурса, Економски факултет Ниш, Економија јавног сектора III ГОДИНА Др Биљана Ракић, редовни професор Тамара Рађеновић, асистент 1. Џозеф Штиглиц: Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, сва издања 2. Ракић, Биљана, Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења, Ниш: Економски факултет, Економика индустрије Др Живорад Глигоријевић, редовни професор Др Горица Бошковић, редовни професор Ивана Костадиновић, асистент 1. Др Живорад Глигоријевић: Економика индустрије, ауторско издање, Ниш, Др Славољуб Миловановић, редовни професор Др Огњен Радовић, доцент Информатика Др Огњен Радовић, доцент Мр Јовица Станковић, асистент Ивана Марковић, асистент 1. Р. Јовановић, С. Миловановић, О. Радовић, Ј. Станковић: Пословни информациони системи, Економски факултет Ниш, Ниш, Р. Јовановић, С. Миловановић, О. Радовић, Ј. Станковић: Пословна информатика практични приступ, Економски факултет, Ниш, Енглески језик III Јелена Баста, наставник страног језика 1. Ђуровић др Татјана, Силашки др Надежда, Енглески језик за економисте, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Ђуровић др Татјана, Силашки др Надежда, English Practice in Economics and Business, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Силашки др Надежда, Ђуровић др Татјана, English Grammar for Economists, Београд, Економски факултет Универзитета у Београду, Руски језик III Др Вукашин Костић, редовни професор 1. Проф. др Вукашин Костић: Руски језик за економисте, "МБ Графика", Ниш, Проф. др Вукашин Костић: Економски термини у руском и српском језику, "МБ Графика", Ниш, Проф. др Вукашин Костић: Речник бизниса, "МБ Графика", Ниш, Немачки језик III 30. Француски језик III Славица Пејић, наставник страног језика

6 Славица Пејић: Француски језик за економисте, Економски факултет, Ниш, Д. Јањић: Основе француске пословне кореспонденције, Економски факултет, Универзитет Ниш, Политичка економија Др Драгослав Китановић, редовни професор Др Наташа Голубовић, редовни професор Др Драган Петровић, ванредни професор Др Марија Џунић, ванредни професор 1. Д. Китановић, Н. Голубовић, Д. Петровић, М. Џунић: Савремена политичка економија, Економски факултет, Ниш, Манкју Грегори: Принципи економије, треће издање, Економски факултет, Београд, Васиљевић Бранко: Лекције из савремене политичке економије, Завет, Београд, Економска политика Др Зоран Аранђеловић, редовни професор Др Марија Петровић-Ранђеловић, ванредни професор Др Владислав Марјановић, доцент Др Марија Петровић-Ранђеловић, ванредни професор Др Владислав Марјановић, доцент 1. Др Зоран Аранђеловић: Национална економија, Економски факултет Ниш, Др Јуриј Бајец, др Љубинка Јоксимовић: Савремени привредни системи, Центар за издавачку делатност, Београд, Специјални биланси Др Дејан Спасић, ванредни професор Др Дејан Спасић, ванредни професор 1. К. Шкарић-Јовановић, Д. Спасић, Специјални биланси, Економски факултет, Београд, Р. Радовановић, К. Шкарић-Јовановић, Концепције биланса, Београд, 1997 (стр ) 3. Међународни стандарди финансијског извештавања МСФИ 3, МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12, превод, СРРС, Београд Рачуноводство трошкова Др Благоје Новићевић, редовни професор Др Љиља Антић, ванредни професор Бојана Новићевић-Чечевић, асистент 1. Б. Новићевић, Љ. Антић, Рачуноводство трошкова, Економски факултет, Ниш, Б. Новићевић, Љ. Антић, Т. Стевановић: Збирка задатака из управљачког рачуноводства и рачуноводства трошкова, Економски факултет, Ниш, Трговински менаџмент Др Сретен Ћузовић, редовни професор Др Светлана Соколов-Младеновић, доцент Др Светлана Соколов-Младеновић, доцент 1. Др Сретен Ћузовић, др Предраг Ивановић: Иновације у трговинском менаџменту, Економски факултет Ниш, Др Сретен Ћузовић: Менаџмент набавке, Економски факултет Ниш, Ниш, (I део: I, II и III глава; II, III и IV део).

7 Др Милош Тодоровић, редовни професор Међународна економија Др Иван Марковић, ванредни професор Др Иван Марковић, ванредни професор 1. Проф. др Милош Тодоровић, проф. др Иван Марковић, Међународна економија, Економски факултет, Управљање ризиком и осигурање Др Евица Петровић, редовни професор Јелена Станковић, асистент 1. В. Авдаловић, Е. Петровић: Менаџмент ризиком и осигурање, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, Специјална рачуноводства Др Благоје Новићевић, редовни професор Др Љиља Антић, ванредни професор Др Тадија Ђукић, редовни професор Бојана Новићевић-Чечевић, асистент 1. Р. Лукић: Банкарско рачуноводство, Економски факултет, Београд, Примена контног плана за буџетско рачуноводство, СРРС, Београд, Др Тадија Ђукић, Основе буџетског рачуноводства, Економски факултет, Ниш, Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор, СРРС, Београд, Понашање потрошача Др Љиљана Станковић, редовни професор Др Сузана Ђукић, ванредни професор Ана Поповић, асистент 1. Маричић Б.: Понашање потрошача, Економски факултет, Београд, Корпоративно управљање 1. Раденковић-Јоцић Д., Секулић В.: Корпоративно управљање, Економски факултет Ниш, Планирање и политика предузећа Др Сузана Стефановић, ванредни професор Маст. екон. Данијела Стошић, асистент 1. Предић Б: Стратегијско и тактичко планирање и политика предузећа, Свен, Ниш, Предић Б: Планови предузећа основ за бизнис план, Свен, Ниш, Међународна логистика Др Нада Барац, редовни професор Др Горан Миловановић, редовни професор Др Александра Анђелковић, асистент 1. Барац Н., Миловановић Г.: Стратегијски менаџмент логистике, СКЦ Ниш, Ниш, Божић В., Аћимовић С.: Маркетинг логистика, Економски факултет, Београд, Регионална географија света Др Милан Спасојевић, редовни професор Др Вукашин Шушић, редовни професор Др Дејан Ђорђевић, доцент Др Дејан Ђорђевић, доцент

8 М. Спасојевић: Регионална економска географија света I, Ниш, Др Љиљана Станковић, редовни професор Маркетинг Др Сузана Ђукић, ванредни професор Ана Поповић, асистент 1. Станковић Љ., Ђукић С.: Маркетинг, Економски факултет Ниш, Ниш, Финансијска тржишта Др Срђан Маринковић, редовни професор Мирјана Јемовић, асистент Јелена Радојичић, асистент 1. Срђан Маринковић: Финансијска тржишта, Економски факултет Ниш, IV ГОДИНА Др Љиљана Станковић, редовни професор Маркетинг Др Сузана Ђукић, ванредни професор Ана Поповић, асистент 1. Станковић Љ., Ђукић С.: Маркетинг, Економски факултет Ниш, Ниш, Др Бранислав Митровић, редовни професор Економика транзиције Др Зоран Стефановић, ванредни професор Др Зоран Стефановић, ванредни професор 1. Проф. др Бранислав Митровић: Економика транзиције, Економски факултет, Ниш, 2007, друго допуњено издање 2. Проф. др Марко Секуловић: Огледи о транзицији, Економски факултет, Ниш, Др Благоје Новићевић, редовни професор Др Љиља Антић, ванредни професор Др Тадија Ђукић, редовни професор Специјална рачуноводства Бојана Новићевић-Чечевић, асистент 1. Р. Лукић: Банкарско рачуноводство, Економски факултет, Београд, Примена контног плана за буџетско рачуноводство, СРРС, Београд, Др Тадија Ђукић, Основе буџетског рачуноводства, Економски факултет, Ниш, Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор, СРРС, Београд, Економија капитала и финансирање развоја Др Слободан Цветановић, редовни професор Др Игор Младеновић, доцент Др Игор Младеновић, доцент 1.С. Цветановић, И. Младеновић, Економија капитала и финансирање развоја, друго допуњено и измењено издање, Планирање и политика предузећа Др Сузана Стефановић, ванредни професор Маст. екон. Данијела Стошић, асистент 1. Предић Б.: Стратегијско и тактичко планирање и политика предузећа, Свен, Ниш, Предић Б.: Планови предузећа основ за бизнис план, Свен, Ниш, 2007.

9 Др Славољуб Миловановић, редовни професор Електронско пословање Др Огњен Радовић, доцент Др Огњен Радовић, доцент Мр Јовица Станковић, асистент Ивана Марковић, асистент 1. Р. Јовановић, С. Миловановић: Електронско пословање, Економски факултет Ниш, Финансијска тржишта Др Срђан Маринковић, ванредни професор Мирјана Јемовић, асистент Јелена Радојичић 1. Срђан Маринковић: Финансијска тржишта, Економски факултет Ниш, Др Милош Тодоровић, редовни професор Међународна економија Др Иван Марковић, ванредни професор Др Иван Марковић, ванредни професор 1. Проф. др Милош Тодоровић, проф. др Иван Марковић, Међународна економија, Економски факултет, Корпоративно управљање 1. Раденковић-Јоцић Д. Секулић В.: Корпоративно управљање, Економски факултет Ниш, Управљање људским ресурсима Др Раденко Милојевић, ванредни професор 1. Милојевић Р., Ђорђевић Б., Менаџмент људских ресурса, Економски факултет Ниш, Специјални биланси Др Дејан Спасић, ванредни професор Др Дејан Спасић, ванредни професор 1. К. Шкарић-Јовановић, Д. Спасић, Специјални биланси, Економски факултет, Београд, Р. Радовановић, К. Шкарић-Јовановић, Концепције биланса, Београд, 1997 (стр ) 3. Међународни стандарди финансијског извештавања МСФИ 3, МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12, превод, СРРС, Београд Економија јавног сектора Др Биљана Ракић, редовни професор Тамара Рађеновић, асистент 1. Џозеф Штиглиц: Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, сва издања 2. Ракић, Биљана, Јавно-приватно партнерство: могућности и ограничења, Ниш: Економски факултет, Међународна логистика Др Нада Барац, редовни професор Др Горан Миловановић, редовни професор Др Александра Анђелковић, асистент

10 Барац Н., Миловановић Г.: Стратегијски менаџмент логистике, СКЦ Ниш, Ниш, Божић В., Аћимовић С.: Маркетинг логистика, Економски факултет, Београд, Филозофија економије Др Љиљана Рајшић, доцент 1. Др Павле Бубања, Философија, треће издање, Економски факултет Ниш, Управљање Др Бојан Крстић, ванредни професор интелектуалним капиталом Др Бојан Крстић, ванредни професор 1. Крстић Б.: Управљање интелектуалним капиталом предузећа, Економски факултет, Ниш, Право ЕУ 1. Вукадиновић Р: Право ЕУ Увод у институције и право Европске уније, Центар за Право ЕУ, Крагујевац Теорија и политика цена Др Бобан Стојановић, редовни професор Др Снежана Радукић, ванредни професор Др Снежана Радукић, ванредни професор 1. Проф. др Душан Здравковић: Теорија и политика цена, прво издање, Економски факултет, Ниш, VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА Наставници и сарадници су обавезни да се понашају одговорно и да се у извођењу наставе и одржавању испита придржавају Плана извођења наставе. Контролу реализације врши продекан за наставу. План извођења наставе објавити на огласној табли и инернет страници Факултета и доставити: Служби за наставна и студентска питања, продекану за наставу, Служби за опште послове и архиви Факултета. ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, Проф. др Зоран Аранђеловић

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Драгослав Китановић Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-2224 26.09.2019. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XIII седници одржаној

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Наставни план Основне студије 2017 Одсек Менаџмент БПШ-ВШСС 2017 Смер Менаџмент (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 001 ЕКОНОМИЈА 06.06.2019 12:00

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 38984 Сања

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Наставни план Основне студије 2017 Одсек Менаџмент БПШ-ВШСС 2017 Смер Менаџмент (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 001 ЕКОНОМИЈА 19.09.2019 12:00

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-2496/22-2013 14. 11. 2013. године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски 38747 Драган (Ненад) Костић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Republika Srbija

Republika Srbija Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-2014 05.7.2012. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу ("Билтен Факултета" бр.182/2011), Наставно-научно веће

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски Списак неисправних пријава Стефан (Славиша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски Списак неисправних пријава Стефан (Славиша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски 38781 Стефан (Славиша) Миленковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4121 Енглески

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:   ПРВ ПРВА ГОДИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016. СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић. IX доц. др Милош Бешић 3. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, 08.04.2019.године Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион. Српски језик и књижевност

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Смер Пословна економија (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 214 ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ 05.09.2019 14:00 А-3 Сви Предаје и испитује др Ивана Ерић

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Смер Пословна економија (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 214 ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ 18.06.2019 12:00 А-3 Сви Предаје и испитује др Ивана Ерић

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Ispitni rokovi 2011/2012

Ispitni rokovi 2011/2012 РСПОРЕД ПОЛГЊ ЗВРШНИХ ИСПИТ З I (ПРВУ) ГОДИНУ СТУДИЈ У КДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ I ПРИЛСКИ I I 1. Основи економије 11.02. (09 h ) 25.02. 22.0 (08:15 h ) (08:15 h ) 17.06. (09 h ) 01.07. (09 h ) 02.09.

Више

Microsoft Word - p-akademske

Microsoft Word - p-akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Септембарски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВА ГОДИНА СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић 25. IX доц. др Милош Бешић 17. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић

Више

ТРГОВАЧКА ШКОЛА, БЕОГРАД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА МАЈ И ЈУН ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 1/1 Аранжер у трговини Одељенски старешина: Живојиновић Јелена М

ТРГОВАЧКА ШКОЛА, БЕОГРАД ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА МАЈ И ЈУН ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 1/1 Аранжер у трговини Одељенски старешина: Живојиновић Јелена М 1/1 Аранжер у трговини Одељенски старешина: Живојиновић Јелена Историја УПИСАТИ: Писмени задатак, Контролни задатак 1/2 Трговински техничар Одељенски старешина: Витаљић Марија Историја Физика Биологија

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др

Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Др Понедељак УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ РАСПОРЕД ЧАСОВА За IV годину VIII семестар студија САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ Смјер: Друмски и градски саобраћај, Жељезнички саобраћај, Телекомуникације

Више

Microsoft Word - p2-informatika

Microsoft Word - p2-informatika Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ОТВОРЕНА ВРАТА ДАН СМЕНА РЕДНИ БРОЈ ЧАСА 1 Јасмина Радосављевић Српски језик и књиж. понедељак парна 2,час.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ОТВОРЕНА ВРАТА ДАН СМЕНА РЕДНИ БРОЈ ЧАСА 1 Јасмина Радосављевић Српски језик и књиж. понедељак парна 2,час. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ОТВОРЕНА ВРАТА ДАН СМЕНА РЕДНИ БРОЈ ЧАСА 1 Јасмина Радосављевић Српски језик и књиж. понедељак парна 2,час. пре подне, 6. час после подне 2 Јелена Јагодић Српски

Више

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт

ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / четврт ТЕРМИНИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА у шк. 2017/2018.г: учитељ/учитељица разерд и одељење термин сарадње (преподне / поподне) Биљана Шекуларац I 1 - / 17:30 Оливера Ранковић I 2 - / 17:30 Биљана Симовић I 3 4.

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

З А П И С Н И К О П О Л А Г А Њ У И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијск

З А П И С Н И К О П О Л А Г А Њ У И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијск Назив студијског програма: Туризам Предмет: Економика предузећа Шифра предмета: Т У 0 2 0 2 ЕСПБ: 6 1. 07/16 Т Б Гајић Урош 2 0 6 2. 11/16 Т Б Ђурић Миљан 2 0 8 3. 03/16 Т Б Јевтић Нина 2 0 6 4. 29/16

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske

Microsoft Word - Jun 2019 akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 3 4 5 6 7

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Република Српска Универзитет у Источном Сарајеву Факултет пословне економије Бијељина Republic of Srpska University of Eastern Sarajevo Faculty of Business Economics Bijeljina Семберских ратара бб, 76300

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Microsoft Word - oas_sep_18.docx

Microsoft Word - oas_sep_18.docx I година МБ101 Увод у економију доц. др Младен Перић 03.09. 2018 16:00 МБ102 Принципи менаџмента доц. др Дејан Глиговић 05.09. 2018. 13:30 МБ103 Менаџерско рачуноводство доц. др Младен Перић 03.09. 2018

Више

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање 1. 2018/2610 Бањац Неда 2. 2018/2596 Башић Маја 3. 2018/2562 Беленцан Милица 4. 2018/2595 Блажић Лидија 5. 2018/2662 Блажић Марија 6. 2018/2677 Богдановић Светлана 7. 2018/2597 Бодрожа Марина 8. 2018/2534

Више

Microsoft Word - April 2019 informatika.docx

Microsoft Word - April 2019 informatika.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 25 26 27

Више

(Plan anga\236ovanja)

(Plan anga\236ovanja) Tabela predmeta Doktorske studije - studijski program: Saobraćaj 1 Naziv: Odabrana poglavlja iz operacionih istraživanja: matematičko programiranje i stohastički modeli i njihova primena u saobraćaju i

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд 1. Људмила Пендељ IV3, IV4, IV Драгана Милановић IV

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд 1. Људмила Пендељ IV3, IV4, IV Драгана Милановић IV ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО НАСТАВНИЦИМА Српски језик и општа лингвистика Име и презиме Одељења Фонд Људмила Пендељ IV3, IV4, IV6 Драгана Милановић IV1, IV2, IV5 3. мр Александра Антић I5, I6, I7 4. Мирјана Којић

Више

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана 28.06.2019. године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних академских студија. НАПОМЕНА: Молимо студенте да наведеног

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануарско-фебруарски рок 2018. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 informatika

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 informatika Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ДОПУНА ПРЕЛИМИНАРНОГ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Јунски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Коначни резултати избора за чланове већа матичних секција Регионалног центра Ниш Матичне секције архитеката 1 Александар Ђ. Кековић 300456703 52 2 Милисав С.Дамњановић 300624903 47 3 Славиша М.Кондић 300M55213

Више

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо студенте прве године, први пут уписане школске 2017/2018. године, да су формиране менторске групе чији је циљ да се с

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо студенте прве године, први пут уписане школске 2017/2018. године, да су формиране менторске групе чији је циљ да се с О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавамо студенте прве године, први пут уписане школске 2017/2018. године, да су формиране менторске групе чији је циљ да се студентима помогне у извршавању студентских обавеза.

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска година: 2014/2015 Колоквијум: I колоквијум Студијски програм(и):

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С Г Р А Ф И Ч К А Т Е Х Н И К А са 1. 005 Јовановић Ивана Графичка техника 28,86 52,00 80,86 Б 2. 007 Милановић Милан Графичка техника 30,72 49,00 79,72 Б 3. 024 Јанковић Јанко Графичка техника 23,90 53,00

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је број пријављених превазилазио максимални број група за

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више