планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама"

Транскрипт

1

2 планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и активности стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области клиничке/медицинске биохемије у складу са номенклатуром на примарном нивоу; процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара. обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара.

3 Б2.06 Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије Магистар фармације, спец. медицинске биохемије Група и подгрупа радних места (хоризонтална Б2. Примарна здравствена заштита Платна група (вертикална Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије/ Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије / Магистар фармације медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије / Магистар фармације, специјалиста медицинске биохемије у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије у трајању од најмање 4. године из научне области фармацеутске науке, одговарајућа специјализација - Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије - Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије Захтевана врста образовања - Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије - Магистар фармације, спец. медицинске биохемије - Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар, спец. медицинске биохемије - Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. медицинске биохемије - Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске биохемије Захтевана додатна занања/испити Стручни испит Захтевано радно искуство Типични/општи опис посла: Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области медицинске

4 биохемије у складу са номенклатуром на примарном нивоу: процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара. обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара.

5 Б2.08 Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар/ Магистар фармације медицински биохемичар Група и подгрупа радних места (хоризонтална Б2. Примарна здравствена заштита Платна група (вертикална Дипломирани фармацеут медицински биохемичар/ Магистар фармације медицински биохемичар у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије у трајању од најмање 4. године из научне области фармацеутске науке. Захтевана врста образовања -Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар -Магистар фармације-медицински биохемичар -Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар -Дипломирани инжењер медицинске биохемије Захтевана додатна занања/испити Стручни испит Захтевано радно искуство Типични/општи опис посла: Уз лиценцу надлежне коморе обавља послове из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - учествују у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских - валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом. - обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у постуку - воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; - спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација на основу којих уводе и валидују нове методе - учествују у обуци лабораторијских техничара.

6 Б2.26 Радно место: Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог, спец. медицинске биохемије Група и подгрупа радних места Б2. Примарна здравствена заштита (хоризонтална Платна група (вертикална Платни разред Захтевана стручна спрема/врста образовања Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл инжењер технолог, спец. медицинске биохемије у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом високо образовање Захтевана додатна знања / испити Стручни испит Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - обављају надзор и контролу над реагенсима и врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у постуку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

7 ДОДЕЛИТИ ШИФРУ Радно место: Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) Група и подгрупа радних места Б2. Примарна здравствена заштита (хоризонтална Платна група (вертикална Платни разред Захтевана стручна спрема/врста образовања Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом високо образовање Захтевана додатна знања / испити Стручни испит Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

8 ДОДЕЛИТИ ШИФРУ Радно место: Здравствени сарадник дипл. биохемичар/ Здравствени сарадник дипл. хемичар/ Здравствени сарадник дипл. биолог/ Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог Група и подгрупа радних места Б2. Примарна здравствена заштита (хоризонтална Платна група (вертикална Здравствени сарадник дипл. биохемичар/ Здравствени сарадник дипл. хемичар/ Здравствени сарадник дипл. биолог/ Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Захтевана стручна спрема/врста високо образовање образовања Захтевана додатна знања / испити Стручни испит Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на примарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

9 Б3. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕН А ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Б3.01 Радно место: Доктор медицине субспецијалиста Група и подгрупа радних места (хоризонтална Платна група (вертикална Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама Доктор медицине субспецијалиста у интервентној кардиологији Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији Доктор медицине субспецијалиста у интервентној неурологији Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији Доктор медицине субспецијалиста у психијатрији у болничким установама специјализованим за психијатрију Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2 и 3 Доктор медицине субспецијалиста у онкологији Доктор медицине субспецијалиста на психијатријским одељењима Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији Доктор медицине субспецијалиста на дијализи Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО) Доктор медицине субспецијалиста у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Доктор медицине субспецијалиста у дијагностичкој делатности Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти Доктор медицине субспецијалиста у јавном здрављу Захтевана врста образовања Захтевана додатна занања/испити Захтевано радно искуство Платни разред Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,) специјализација и одговарајућа ужа специјализација Стручни испит Типични/општи опис посла: Доктори медицине субспецијалисти превенирају, дијагностикују и лече болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високоспецијализованих дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских техника, кроз примену најсавременијих принципа и процедура медицине. планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца

10 здравствене заштите. они се уско специјализују у одређеним категоријама болести, врсти пацијената или методама лечења и могу спроводити медицинска истраживања и активности стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје уже специјалности у области клиничке/медицинске биохемије у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу; процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе испитивања.

11 Б3.03 Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста Магистар фармације медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста Магистар фармације, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста Група и подгрупа радних места (хоризонтална Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите Платна група (вертикална Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста/ Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста / Магистар фармације медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста / Магистар фармације, специјалиста медицинске биохемије, субспецијалиста у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије у трајању од најмање 4. године из научне области фармацеутске науке, одговарајућа специјализација и субспецијализација - Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста - Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста Захтевана врста образовања - Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста - Магистар фармације, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста - Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста - Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста - Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске биохемије, субспецијалиста

12 Захтевана додатна занања/испити Стручни испит Захтевано радно искуство Типични/општи опис посла: Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из области медицинске биохемије из своје уже специјалности у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара. обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе

13 Б3.04 Радно место: Доктор медицине специјалиста Група и подгрупа радних места (хоризонтална Платна група (вертикална Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији Доктор медицине специјалиста у неурохирургији Доктор медицине специјалиста у операционим салама Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији Доктор медицине специјалиста у радиотерапији Доктор медицине специјалиста у болничким установама специјализованим за психијатрију Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2 и 3 Доктор медицине специјалиста у онкологији Доктор медицине специјалиста на психијатријским одељењима Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији Доктор медицине специјалиста на ендоскопији Доктор медицине специјалиста на дијализи Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО) Доктор медицине специјалиста у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Доктор медицине специјалиста у дијагностичкој делатности Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу Захтевана врста образовања Захтевана додатна занања/испити Захтевано радно искуство Платни разред Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,) одговарајућа специјализација. Стручни испит Типични/општи опис посла: Доктори медицине специјалисти превенирају, дијагностикују и лече и болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих тестова, дијагностичких, медицинских, хируршких, физичких и психијатријских техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине. планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести категоријама пацијената или методама дијагностике и лечења и могу спроводити медицинска истраживања и

14 активности стручног усавршавања у својим изабраним областима специјализације. уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из своје специјалности у области клиничке/медицинске биохемије у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу; процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара; обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара.

15 Б3.07 Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије Магистар фармације медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије Магистар фармације, спец. медицинске биохемије Група и подгрупа радних места (хоризонтална Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите Платна група (вертикална Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије / Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије / Магистар фармације медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије / Магистар фармације, специјалиста медицинске биохемије у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије у трајању од најмање 4. године из научне области фармацеутске науке, одговарајућа специјализација - Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије - Дипломирани фармацеут, спец. медицинске биохемије Захтевана врста образовања - Магистар фармације-медицински биохемичар, спец. медицинске биохемије - Магистар фармације, спец. медицинске биохемије - Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар, спец. медицинске биохемије - Дипломирани инжењер медицинске биохемије, спец. медицинске биохемије - Дипломирани инжењер фармације, спец. медицинске биохемије Захтевана додатна занања/испити Стручни испит Захтевано радно искуство Типични/општи опис посла: Уз лиценцу надлежне коморе обављају послове из области медицинске биохемије из своје

16 специјалности у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу; Процењују адекватност биолошког материјала узетог/донетог за рад у односу на врсту учествују у процесу специјализованих испитивања и одговорни су за тачност валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара. обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског испитивања и надзор над спровођењем истог; воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе учествују у обуци биохемичара и лабораторијских техничара.

17 Б3.11 Радно место: Дипломирани фармацеут медицински биохемичар/ Магистар фармације медицински биохемичар Група и подгрупа радних места (хоризонтална Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите Платна група (вертикална Дипломирани фармацеут медицински биохемичар/ Магистар фармацијемедицински биохемичар у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Интегрисане академске студије (300 ESPB) или студије у трајању од најмање 4. године из научне области фармацеутске науке. Захтевана врста образовања - Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар - Магистар фармације-медицински биохемичар - Дипломирани фармацеут-клинички биохемичар - Дипломирани инжењер медицинске биохемије Захтевана додатна занања/испити Стручни испит Захтевано радно искуство Типични/општи опис посла: Уз лиценцу надлежне коморе обавља послове из области дијагностике у биохемијским, токсиколошким и санитарним лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - учествују у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских - валидују лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом. - обављају надзор и контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у постуку - воде рачуна о идентификацији критичних хуманих и физичких фактора који утичу на квалитет рада; - Спроводе унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада у лабораторији и одговорни су за квалитет процеса лабораторијског - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних информација на основу којих уводе и валидују нове методе - учествују у обуци лабораторијских техничара.

18 Б3.31 Радно место: Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. медицинске биохемије Здравствени сарадник дипл инжењер технолог, спец. медицинске биохемије Група и подгрупа радних места Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и (хоризонтална Платна група (вертикална установе на више нивоа здравствене заштите Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. медицинске биохемије/ Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог, спец. медицинске биохемије у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Захтевана стручна спрема/врста високо образовање образовања Захтевана додатна знања / испити Стручни испит Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - обављају надзор и контролу над реагенсима и врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у постуку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

19 ДОДЕЛИТИ ШИФРУ Радно место: Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска) Здравствени сарадник дипл инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) Група и подгрупа радних места Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и (хоризонтална Платна група (вертикална установе на више нивоа здравствене заштите Здравствени сарадник дипл. биохемичар, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл. хемичар, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл. биолог, спец. биохемијских наука (академска)/ Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог, спец. биохемијских наука (академска) у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом Платни разред Захтевана стручна спрема/врста високо образовање образовања Захтевана додатна знања / испити Стручни испит Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

20 Б3.37 Радно место: Здравствени сарадник- дипл. биохемичар/ Здравствени сарадник дипл. хемичар/ Здравствени сарадник дипл. биолог/ Здравствени сарадник дипл инжењер технолог Група и подгрупа радних места Б3. Секундарна и терцијарна здравствена заштита и (хоризонтална Платна група (вертикална Платни разред Захтевана стручна спрема/врста образовања Захтевана додатна знања / испити Захтевана искуства (трајање) Типичан/општи опис посла установе на више нивоа здравствене заштите Здравствени сарадник дипл. биохемичар/ Здравствени сарадник дипл. хемичар/ Здравствени сарадник дипл. биолог/ Здравствени сарадник дипл. инжењер технолог у медицинским лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјама и инфективним биолошким материјалом високо образовање Стручни испит Обавља послове здравственог сарадника из области дијагностике у биохемијским лабораторијама у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу: - обављају контролу поступка пријема пацијента и/или биолошког материјала узетог/донетог за рад; - обављају процес испитивања из своје области и одговорни су за тачност - врше припрему реагенаса потребних за рад; - одговорни су за правилно руковање опремом која се користи у поступку - учествују у спровођењу унутрашње и спољашње контроле рада; - у циљу унапређења клиничко-биохемијске дијагностике систематично прате све врсте научних и стучних инфомација.

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 4 1.1. USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 8 1.2. REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA... 13 1.3. POSTUPAK

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA  PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA  HIRURŠKE  GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср

. З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Ср . З А Х Т Е В З А У П И С У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ Молим регионалну Лекарску комору централне и западне Србије да изврши мој упис у Лекарску комору Србије. Уз захтев прилажем: 1. евиденциони лист, 2. документацију

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - Broj-62

Microsoft Word - Broj-62 Broj 62 - Strana 70 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 12. 8. 2015. Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine, zapisničara i

Више

Srijeda, SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 62 - Strana 77 pravilnika, zadržava pravo da u tom statusu okonča započetu specijalizaciju,

Srijeda, SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 62 - Strana 77 pravilnika, zadržava pravo da u tom statusu okonča započetu specijalizaciju, Srijeda, 12. 8. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 62 - Strana 77 pravilnika, zadržava pravo da u tom statusu okonča započetu specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju. (3) Na osnovu podnijetog

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника На основу члана 166. став 7. и члана 168. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), министар здравља доноси Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE NADA T. MAJKIĆ-SINGH IME I PREZIME DATUM ROĐENJA MESTO ROĐENJA OBRAZOVANJE NADA MAJKIĆ-SINGH 08.04.1947. godina Majkić Japra 1965. Završena gimnazija i osmogodišnja škola u Beogradu 1969.

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН

На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕН На основу АмандманаXL тачка2. на Ус т а в Републи-ке Српске( Службени гласник Републике Српске, број 28/94), доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Проглашавам

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

Microsoft Word - informator 2016

Microsoft Word - informator 2016 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно образовну и истраживачку делатност. Решењем

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више