OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S"

Транскрипт

1 OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA GODINE 1. "Nex Trade" DOO 25 St. 3/2014 Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mirjana Jovanović, u predmetu stečaja 25 St. 3/2014 nad stečajnom masom "Nex Trade" DOO u stečaju, Beograd, Vojvode Stepe 352, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje završno ročište za godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, ul. Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu. Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda. 2. NAVIP a.d. 14. St. 268/ &case_id=2943 Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Jovan Kordić, odlučujući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom NAVIP a.d. u stečaju Beograd - Zemun, Mozerova 7, doneo je dana godine u predmetu 14. St. 268/2012 Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 104. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda godine.

2 Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i 3. malo, proizvodnju i doradu, izvođenje 35. St. 160/2013 zanatskih radova u građevinarstvu i turizmu "INTER- TRIO" d.o.o. Privredni sud u Beogradu, određuje ročište radi odlučivanja o predlogu za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije nad Privrednim društvom za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, proizvodnju i doradu, izvođenje zanatskih radova u građevinarstvu i turizmu "INTER-TRIO" d.o.o., Beograd, Dunavski kej 20, matični , PIB: , i glasanje o Unapred pripremljenom planu reorganizacije za dan godine, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I, sa početkom u 12,00 časova. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja. Kada se glasanje obavlja pismenim putem, Sudu se moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi. Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, danima kada Sud radi u vremenu od 9 do 12 časova, kod referenta 35. Stečajnog veća i u pisarnici Suda, lično kod predlagača Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i kod privremenog stečajnog upravnika. Pozivaju se sva zainteresovana lica da sve primedbe na predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu Unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave ovom Sudu ili neposredno stečajnom dužniku u roku koji nije kraći od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije". Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi Sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u Sudu. Pozivaju se sva zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom Unapred pripremljenog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.

3 4. "Maribo" d.o.o. 25 St. 2723/2012 Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mirjana Jovanović, u predmetu stečaja 25 St. 2723/2012 nad stečajnom masom "Maribo" d.o.o. u stečaju Beograd, Pazinska 6, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje završno ročište za godine u 09,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, ul. Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu. Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda St. 142/2013 Vrši se izmena teksta oglasa objavljenog u "Službenom glasniku RS", 8 od godine, tako što u tački III umesto: "Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 12. februar godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100", treba da piše: "Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 26. mart godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100". PRIVREDNI SUD U VALJEVU Preduzeće za 6. proizvodnju, promet i usluge St. 21/11 Dobravac d.o.o. Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Dobravac d.o.o. Šabac, Uskočka 27., doneo je dana godine

4 U stečajnom postupku nad Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Dobravac d.o.o. Šabac, Uskočka 27, matični , PIB , određuje se završno ročište za godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici 6. ovog suda. Ovo Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije". PRIVREDNI SUD U LESKOVCU 7. "Masurica" AD 11. St. 104/ &case_id=843 Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača Kecman Branka iz Beograda, nad stečajnim dužnikom "Masurica" AD Surdulica u stečaju za 14. mart godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici 2. Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta. Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) i da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova. PRIVREDNI SUD U NIŠU 8. DOO "PAKOM" 2. St. 703/ &case_id=3496 Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Dragan Zdravković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "PAKOM" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, doneo je, dana godine Određuje se ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizaciji stečajnog dužnika DOO "PAKOM" u stečaju Niš, za dan godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

5 PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI Društvo sa ograničenom 9. odgovornošću za proizvodnju i unutrašnju i Posl. 6. St. 165/2012 spoljnu trgovinu Poljoplod Gibarac Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, odlučujući o predlogu Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i unutrašnju i spoljnu trgovinu Poljoplod Gibarac Save Šumanovića bb, matični PIB , doneo je dana godine pod posl. St 165/2012 Obaveštavaju se svi poverioci da je ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o izmenjenom i dopunjenom predlogu plana reorganizacije stečajnog dužnika zakazano za godine u 12,00 časova u sudnici 16/2. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu. Uvid u izmenjen i dopunjen predlog plana reorganizacije stečajnog dužnika se može izvršiti u pisarnici Privrednog suda Sremska Mitrovica u toku radnog vremena. PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI 10. Akcionarsko društvo "Sremput" Posl. 4. St. 19/2013 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao stečajni sud, postupajući po sudiji Katici Popović, odlučujući o predlogu Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja 12, MB , PIB za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije obaveštava sve poverioce da je ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o izmenjenom i korigovanom UPPR zakazano za g. u 13,00 časova u sudnici 18/2. sprat.

6 Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu. Uvid u izmenjen i korigovan UPPR, koji je dostavljen Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici dana godine se može izvršiti u pisarnici Privrednog suda Sremska Mitrovica u toku radnog vremena. PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI 11. AD "Graditelj" Posl. 5. St. 20/2013 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Graditelj" u stečaju iz Inđije, Železnička 40, doneo je dana godine pod St-491/2010 Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Graditelj" u stečaju iz Inđije MB: , PIB: se zakazuje za godine u 11,00 časova u sudnici 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39. PRIVREDNI SUD U UŽICU 12. TTP "Prevozturist" d.o.o St. 172/10 &case_id=541 Privredni sud u Užicu dana godine doneo je rešenje St. 172/10 sledeće sadržine: I Usvaja se završni račun stečajnog dužnika TTP "Prevozturist" d.o.o. u stečaju Požega. II Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom TTP "Prevozturist" d.o.o. u stečaju Požega MB III Po pravosnažnosti rešenja određuje se brisanje dužnika TTP "Prevozturist" d.o.o. u stečaju Požega. IV Nalaže se stečajnom upravniku da na ime paušalne sudske takse plati 3.900,00 dinara u roku od 8 dana od danas kao i 3.250,00 dinara za objavljivanje oglasa o zaključenju

7 stečajnog postupka na račun Službenog glasnika RS. V Rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda, a dostaviti ga Stečajnom upravniku, a po pravnosnažnosti i Agenciji za privredne registre Beograd i NBS OPN Kragujevac. Izvor: Redakcija

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za trgovinu i usluge "J

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za trgovinu i usluge J U periodu od 12.3.2016. godine do 15.3.2016. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. trgovinu i usluge "Jugolines" d.o.o. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 15.3.2016.

Више

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Stečajevi: U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM evi: U periodu od 4.6.2014. godine do 5.6.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.6.2014. GODINE "Prokupac " a.d. Društvo za

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Privredno društvo Farmacija Korp in

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Privredno društvo Farmacija Korp in U periodu od 5.4.014. godine do 9.4.014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Privredno društvo Farmacija Korp internacional, Društvo za promet i usluge STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Sam Son Company d.o.o. Matični bro

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Sam Son Company d.o.o. Matični bro U periodu od 8.3.2014. godine do 12.3.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Sam Son Company d.o.o. 17228048 STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 12.3.2014. GODINE

Више

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: R

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: R OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 28.5.2015. GODINE U periodu od 23.5.2015. godine do 28.5.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Na dan godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Industrija motora Rakovica STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANI

Na dan godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Industrija motora Rakovica STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANI Na dan 7.6.2016. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Industrija motora Rakovica STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.6.2016. GODINE 06963382 6. Reo. 33/2015 Status

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU U periodu od 21.3.2015. godine do 23.3.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.3.2015. GODINE ni 5. St. 19/201 5 Status Status

Више

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: R

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: R OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 17.4.2015. GODINE U periodu od 15.4.2015. godine do 17.4.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 25. do 29. maja godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 25. do 29. maja godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 29.5.2019. GODINE U periodu od 25.5.2019. godine do 29.5.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za unutrašnju i spoljnu t

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće za unutrašnju i spoljnu t U periodu od 5.7.2014. godine do 9.7.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu VEGRAD Građevinsko industrijsko preduzeće d.o.o. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima na dan 15. marta godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima na dan 15. marta godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 15.3.2019. GODINE Na dan 15.3.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 15.3.2019. GODINE PRIVREDNI

Више

Lex_Template

Lex_Template 27.10.2017 (1/10) OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 25.10.2017. GODINE U periodu od 20.10.2017. godine do 25.10.2017. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: TEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima na dan 29. marta godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima na dan 29. marta godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 29.3.2019. GODINE Na dan 29.3.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 29.3.2019. GODINE 1.

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 27. do 28. juna godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 27. do 28. juna godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 28.6.2019. GODINE U periodu od 27.6.2019. godine do 28.6.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZA

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZA U periodu od 1.2.2015. godine do 2.2.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.2.2015. GODINE Preduzeće za proizvodnju 17215,

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 18. do 19. aprila godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 18. do 19. aprila godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 19.4.2019. GODINE U periodu od 18.4.2019. godine do 19.4.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Obaveštenje o stečajnim oglasima u periodu od 9. do 11. decembra godine

Obaveštenje o stečajnim oglasima u periodu od 9. do 11. decembra godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 11.12.2018. GODINE U periodu od 9.12.2018. godine do 11.12.2018. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA U periodu od 29.9.2015. godine do 3.10.2015. godine objavljeni su sledeći steča oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 3.10.2015. GODINE 1. "MT Infrastruct ure Tehnologi es"

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 30. do 31. maja godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 30. do 31. maja godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 31.5.2019. GODINE U periodu od 30.5.2019. godine do 31.5.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Likvidacije U periodu od do godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacij

Likvidacije U periodu od do godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacij Likvidacije U periodu od 18.8. do 22.8.2014. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavlje su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte: Broj oglasa privrednog

Више

Lex_Template

Lex_Template OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 21.4.2017. GODINE U periodu od 14.4.2017. godine do 21.4.2017. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Re d. br. 1. Naziv dužnika Stefan i Joca Lager d.o.o. Matični

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Re d. br. 1. Naziv dužnika Stefan i Joca Lager d.o.o. Matični U periodu od 1.1.2016. godine do 6.1.2016. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Stefan i Joca Lager o.o. 170878 43 4. St. 3911/20 10 STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće "Linija Vandini" d.o.

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: Red. br. 1. Naziv dužnika Preduzeće Linija Vandini d.o. U periodu od 13.11.2014. godine do 14.11.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. Preduzeće "Linija Vandini" d.o.o. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 14.11.2014.

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 4. do 10. maja godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 4. do 10. maja godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 10.5.2019. GODINE U periodu od 4.5.2019. godine do 10.5.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

del.br.360/i od god Datum: godine Izveštaj br. 18 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripre

del.br.360/i od god Datum: godine Izveštaj br. 18 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripre Datum: 09.09.204. godine Izveštaj br. 8 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika JEEP COMMERCE d.o.o. Beograd Podaci o subjektu reorganizacije:

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 6

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 6 U periodu od 3.3.2015. godine do 6.3.2015. godine objavlje su sledeći stečaj oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 6.3.2015. GODINE 1. Preduzeć e "MG Beotrade" 4. 2833/ 2010

Више

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO U periodu od 21112 godine do 26112 godine objavlje su sleći stečaj oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26112 GODINE 1 oj Akcionar sko društvo za izvođenj e investici 0702

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 29. juna do 5. jula godine

Obaveštenja o stečajnim oglasima u periodu od 29. juna do 5. jula godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 5.7.2019. GODINE U periodu od 29.6.2019. godine do 5.7.2019. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: 1. STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

del.br.306/iz od Datum: godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljen

del.br.306/iz od Datum: godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljen Datum: 04.11.2013. godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika JEEP COMMERCE d.o.o. Beograd Period nadzora: 14.09.2013.

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

На основу члана 65 и 67 Закона о тржишту капиталала ( Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 2 Упутства о начину на које јавно друштво доставља информаци

На основу члана 65 и 67 Закона о тржишту капиталала ( Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 2 Упутства о начину на које јавно друштво доставља информаци На основу члана 65 и 67 Закона о тржишту капиталала ( Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 2 Упутства о начину на које јавно друштво доставља информацију АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "СРЕМПУТ" РУМА, Трг ослобођења

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-26/2019-01 Датум 26.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. јуна 2019.

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР 2019 1 2 99 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји

ОБЛАСТ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји 1. Како се спроводи стечајни поступак? 2. Где се, одмах по пријему, објављују сви поднесци стечајног управника? 3. Кад постоји претећа неспособност плаћања? 4. Када се постојање трајније неспособности

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.09.2018. године, са почетком у 11,00 часова У раду седнице

Више

KVI/2017 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Бео

KVI/2017 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Бео KVI/207 Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 2 СТ 378/202 20.06.202. год. ПБ Агробанка а.д.

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Бољевац, 04. септембар године Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп

Бољевац, 04. септембар године   Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп Бољевац, 04. септембар 2015. године www.boljevac.org.rs Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Бољевац, 18. новембар 2014.године Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн

Бољевац, 18. новембар 2014.године   Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн Бољевац, www.boljevac.org.rs Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини... 2 С А Д Р Ж А Ј Издавач: Oпштина Бољевац,

Више

Bankruptcy Monitor

Bankruptcy Monitor Bankruptcy Monitor 2012 Februar Highlights Kompanije sa značajnim iznosom blokade tokom februara 2012. godine: Naziv kompanije Grad Blokirani iznos (EUR) RMV, doo Čačak 11.529.392 Plima Holding, doo Kruševac

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/ год.

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/ год. KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/2012 20.06.2012. год. Текући рачуни 780-262-05 стечајног / 2) ликвидационог

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 3 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 17.03.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 На основу члана 64. став 3. Закона о

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЛАЗАР СЕКУЛИЋ Тел. 021/ ; 065/ Бечеј

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЛАЗАР СЕКУЛИЋ Тел. 021/ ; 065/ Бечеј РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЛАЗАР СЕКУЛИЋ Тел. 021/691-0245; 065/677-5534 Бечеј Ул. Главна бр. 7 Посл. бр. И.Ивк.365/2018 Дана: 06.06.2019.

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Obaveštenje o stečajnim oglasima na dan 7. decembra godine

Obaveštenje o stečajnim oglasima na dan 7. decembra godine OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 7.12.218. GODINE Na dan 7.12.218. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.12.218. GODINE 1. Hotel

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 18.02.2016. godine Broj izveštaja: 73/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+35 Dužina izveštajnog perioda: 31 dana Prvi dan perioda: 01.01.2016. godine Poslednji dan perioda: 31.01.2016.

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

Бољевац, 29. септембар 2011.године Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање

Бољевац, 29. септембар 2011.године   Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање Бољевац, 29. септембар 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 06.04.2016. godine Broj izveštaja: 155/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+37 Dužina izveštajnog perioda: 31 dana Prvi dan perioda: 01.03.2016. godine Poslednji dan perioda: 31.03.2016.

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 12.08.2016. godine Broj izveštaja: 412/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+41 Dužina izveštajnog perioda: 31 dana Prvi dan perioda: 01.07.2016. godine Poslednji dan perioda: 31.07.2016.

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 87. Сл.лист општине Чока бр. 13. страна 727. 31.12.2014. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 27.12.2016. godine Broj izveštaja: 707/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+45 Dužina izveštajnog perioda: 30 dana Prvi dan perioda: 01.11.2016. godine Poslednji dan perioda: 30.11.2016.

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 4/09 и 2/205) и члана. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп

Више

ZAKON O STEČAJU GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedic

ZAKON O STEČAJU GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedic ZAKON O STEČAJU GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i sprovođenja postupka restrukturiranja

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 12 Беочин, 02. 11. 2018. примерак 300,00 динара Председник општине Беочин 113 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон,

Више

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац''

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац'' Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: 387 Датум: 05.02.2019.године О Г Л А С за продају службеног путничког возила методом прикупљања затворених писмених

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек''

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' ГОДИНА: VIII БРОЈ: 20 27. јул 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' број 7/2008) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

glasnik6

glasnik6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 6. 20. август 2014. године Година 31. 1. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Бољевац, 14. јул 2011.године Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за

Бољевац, 14. јул 2011.године   Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за Бољевац, 14. јул 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-16/2017-01 Датум: 10.мај 2017. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА Одржане 10. маја 2017. године Седница

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Datum: godine Del. Br. 484/i od Izveštaj br. 2 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizac

Datum: godine Del. Br. 484/i od Izveštaj br. 2 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizac Datum: 06.11.2015. godine Del. Br. 484/i od 06.11.2015. Izveštaj br. 2 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizacije dužnika UNIFARM - MEDICOM d.o.o. Beograd Period

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више