ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у систему здравствене заштите, представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и ефективности у раду, као и већа сатисфакција пацијената. Квалитетна здравствена заштита омогућава организацију ресурса на најбољи начин како би се задовољила здравствена потреба корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу. Показатељи квалитета се утврђују по нивоима здравствене делатности, врстама здравствених установа и медицинским гранама и обухватају како показатеље квалитета рада здравствених установа, тако и показатеље квалитета који се односе на: рад комисије за унапређење квалитета, стицање и обнову знања и вештина запослених, вођења листа чекања, безбедност пацијената, задовољство корисника услугама здравствене службе и задовољство запослених. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС 107/05,57/11), Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 49/10) и Методолошког упутства за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите ИЗЈЗ Србије, Завод за јавно здравље из Сремске Митровице је извршио анализу квалитета рада здравствених установа на територији Сремског округа. У анализи је дат приказ показатеља квалитета из 2014, 2013, и друге половине године, (обзиром да је Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 49/10) донет године, па су установе биле у обавези да прикупљају податке и израчунавају показатеље за извештајни период јул-децембар године), као и за и годину (за оне показатеље који су се пратили тих година). Анализом су обухваћени Дом здрављасремска, Рума,Инђија, Стара, Пећинци, Ириг и Шид, као и Општа болница Сремска, Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић у Старом Сланкамену и Специјална болница за рехабилитацију Термал у Врднику. 1

2 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту одраслог становништва Показатељ бр.1- регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара - говори у којој мери је лекар активан у обезбеђивању здравствене заштите становницима на својој листи. Дом здравља Сремска 57,4 64,2 62,6 73,9 Рума 99,4 74,4 64,0 76,3 Ириг 76,5 13,8 90,6 80,2 Пећинци 71,7 86,2 99,9 100,0 Инђија 78,3 80,2 93,9 100,0 Стара 87,5 73,2 57,1 99,9 Шид 90,9 90,9 67,4 69,2 Просечне вредности за Сремски округ 64,1% Просечне вредности за Р Србију 70,4 % Показатељ бр.2- Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара - указује на способност и вештине лекара да реши здравствени проблем. Дом здравља Сремска 0,3 1,1 1,2 1,1 Рума 0,4 0,5 0,6 1,0 Ириг 1,1 0,1 1,3 1,9 Пећинци 1,7 1,8 1,6 2,1 Инђија 1,5 1,5 1,4 1,8 Стара 1,4 1,3 1,4 1,8 Шид 1,9 1,9 2,6 2,9 Просечне вредности за Сремски округ 1,1 Просечне вредности за Р Србију 1,4 2

3 Показатељ бр. 3- Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара - указује на улогу изабраног лекара опште медицине као чувара капије за улаз на више нивое здравствене заштите. Дом здравља Сремска 8,2 7,9 18,7 6,6 Рума 18,9 22,4 23,6 26,6 Ириг 13,8 9,7 26,0 12,2 Пећинци 18,4 16,1 13,0 10,9 Инђија 7,4 7,5 7,6 8,2 Стара 5,8 6,6 8,1 11,7 Шид 16,9 16,9 16,6 13,9 Просечне вредности за Сремски округ 12,0 Просечне вредности за Р Србију 19,8 Показатељ бр. 4 - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара - директно указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитациони подстицај од 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Дом здравља Сремска 8,8 8,39 6,6 24,3 12,4 Рума 7,2 10,6 6,8 5,7 14,0 Ириг 6,5 2,9 4,8 4,0 11,1 Пећинци 9,0 9,4 7,2 9,7 7,8 Инђија 6,8 7,8 6,9 6,6 7,5 Стара 3,8 4,3 6,1 2,8 13,5 Шид 7,2 7,2 8,9 11,9 13,4 Просечне вредности за Сремски округ 7,7% Просечне вредности за Р Србију - 4,2% Показатељ бр. 5 - Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа - квалитет здравствене заштите пружене старијим лицима и превенција вирусне пнеумоније и хоспитализације; директно утиче на смањење трошкова лечења. Дом здравља Сремска 17,0 15,4 12,8 12,9 17,4 3

4 Рума 18,9 18,8 11,8 12,9 18,4 Ириг 7,7 11,6 12,2 15,0 5,7 Пећинци 17,0 15,9 15,8 19,4 18,1 Инђија 9,6 17,7 16,8 10,5 15,1 Стара 11,9 18,3 10,7 17,4 8,1 Шид 13,3 13,3 13,6 18,0 1,5 Просечне вредности за Сремски округ 16,5% Просечне вредности за Р Србију - 14,7% Показатељ бр. 6 - оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом здравља Сремска 41,0 35,2 49,0 64,9 Рума 60,7 60,2 61,0 61,0 Ириг 38,4 11,7 45,4 41,5 Пећинци 61,1 48,7 48,2 52,5 Инђија 100,0 80,4 84,4 80,0 Стара 73,1 47,5 63,5 42,7 Шид 48,2 48,2 51,9 29,1 Просечне вредности за Сремски округ 56,7% Просечне вредности за Р Србију - 46,1% Показатељ бр. 7 - оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом здравља Сремска 52,0 75,9 33,4 99,1 Рума 69,2 71,1 98,8 98,1 Ириг 12,6 24,6 95,0 100,0 Пећинци 68,1 93,0 92,5 51,4 Инђија 45,4 38,4 38,3 87,9 Стара 52,1 42,3 42,4 23,8 Шид 36,2 36,2 15,9 1,42 4

5 Просечне вредности за Сремски округ 57,2% Просечне вредности за Р Србију - 42,4% Показатељ бр. 8 - оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликозилираног хемогобина (ХбА1ц) - указује на квалитет менаџмента хроничним незаразним болестима; директно утиче на смањење трошкова лечења компликација. Дом здравља Сремска 36,9 32,4 20,3 38,2 Рума 92,1 95,5 10,8 96,7 Ириг 12,6 17,2 2,0 59,6 Пећинци 14,1 18,0 35,1 15,5 Инђија 47,4 58,7 9,7 53,4 Стара 100,0 91,2 18,7 66,9 Шид 90,2 90,2 4,5 3,1 Просечне вредности за Сремски округ 63,3% Просечне вредности за Р Србију - 45,0% Показатељ бр. 9 - регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање - контрола фактора ризика за настанак хроничних масовних болести. Дом здравља Сремска 55,0 78,2 / 75,4 Рума 63,1 75,6 74,5 46,5 Ириг 49,1 38,5 71,5 30,2 Пећинци 21,9 29,1 14,7 14,7 Инђија 43,2 50,3 42,0 41,5 Стара 46,7 44,8 36,4 21,0 Шид 99,9 100,0 49,1 73,0 Просечне вредности за Сремски округ 64,6% Просечне вредности за Р Србију - 37,1% 5

6 Показатељ бр регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) - указује на успешност спровођења скрининга колоректалног карцинома. Директно утиче на смањење трошкова лечења и дужину преживљања оболелих. Дом здравља Сремска 29,9 17,4 12,2 15,0 Рума 10,1 7,2 10,8 5,1 Ириг 6,0 71,8 2,0 0,3 Пећинци 27,4 17,2 35,1 33,6 Инђија 8,8 9,6 9,7 4,9 Стара 8,2 7,8 18,7 3,3 Шид 6,1 6,1 29,9 1,7 Просечне вредности за Сремски округ 10,4% Просечне вредности за Р Србију - 5,8% Показатељ бр епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином - указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Дом здравља Сремска 6,72 9,6 / 32,0 Рума 19,2 12,5 11,7 19,0 Ириг 5,5 51,5 26,8 40,3 Пећинци 23,6 31,2 9,3 4,6 Инђија 29,4 38,7 37,6 4,9 Стара 52,6 50,9 53,6 3,3 Шид 31,5 31,5 29,9 16,3 Просечне вредности за Сремски округ 26,8% Просечне вредности за Р Србију - 28,9% 6

7 ЗАКЉУЧАК: Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ( Службени гласник РС 49/10) донешен је у јуну године, па је праћење показатеља квалитета рада изабраних лекара измењено током године. Услед непрекидне тежње ка унапређењу квалитета здравствене заштите, као и адекватних показатеља, формулисани су нови показатељи квалитета рада изабраних лекара у примарној здравственој заштити. У Сремском округу у 2014.години бележи се мањи проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара у односу на просек за ниво Р Србије. Овај проценат се кретао од 57% (Дз Сремска ) до 99% (Дз Рума). У Сремском округу су се око 1,5 пута ређе издавали упути за специјалистичкоконсултативни преглед у односу на остатак републике. Однос броја упута и укупног броја посета код лекара кретао се у 2014.години од 6% (Дз Стара ) до 19% (Дз Рума). У односу на 2013.годину, проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа повећан је једино у Дз С.М. и Ириг. Просечне вредности за Сремски округ више су од просека за ниво Републике Србије. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипау 2014.години кретао се од 8% (Дз Ириг) до 19% (Дз Рума) и већи је од просека за остатак републике.у односу на претходну годину, дошло је до пада вредности овог показатеља у Дз Ириг, Инђија и Стара. оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликозилираног хемогобина (ХбА1ц)у 2014-тој кретао се од 13% (Дз Ириг) до 100% (Дз Стара. У односу на просечне вредвости у Р Србији, овај проценат је виши у Сремском округу. Код већине Дз бележе се ниже вредности у односу на претходну годину. Слично важи и за проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. Просечне вредности регистрованих корисника Сремског округа у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе - ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање су доста веће у односу на просек за Р Србију. Вредности показатеља кретале су се од 22% (Дз Пећинци) до 99% (Дз Шид). У већини Дз регистрован је већи проценат корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) у односу на претходну годину (изузев Дз Ириг и Инђија). Најниже вредности забележене су у Дз Ириг (6%), а највише у Дз Сремска (30%). Просечне вредности за Сремски округ су готово двоструко више од просека за Р Србију. У већини Дз у 2014-тој, проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином нижи је у односу на претходну годину. Такође, просечна вредност овог показатеља за Сремски округ нижа је од просечне за Р Србију. 7

8 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту деце и омладине Показатељ 1- регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара Дом здравља Сремска 97,2 86,6 73,8 65,9 Рума 77,8 68,1 52,1 87,6 Ириг 59,0 94,7 99,2 83,0 Пећинци 78,7 76,6 100,0 100,0 Инђија 92,6 91,9 90,7 100,0 Стара 100,0 77,8 58,7 99,1 Шид 98,3 98,8 60,3 / Просечне вредности за Сремски округ 83,2% Просечне вредности за Р Србију 79,5% Показатељ 2 -Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара Дом здравља Сремска 0,3 0,3 0,3 0,4 Рума 0,3 0,3 0,4 0,4 Ириг 0,7 0,7 0,7 0,9 Пећинци 0,5 0,6 0,5 0,6 Инђија 0,4 0,4 0,4 0,5 Стара 0,3 0,3 0,3 0,3 Шид 0,4 0,4 0,3 0,4 Просечне вредности за Сремски округ 0,3 Просечне вредности за Р Србију 0,5 Показатељ 3 - Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара Дом здравља Сремска 5,2 5,6 6,6 5,8 Рума 6,2 6,6 6,5 7,8 8

9 Ириг 50,4 12,0 14,6 91,8 Пећинци 8,1 6,7 6,2 7,1 Инђија 4,4 3,5 5,2 6,4 Стара 5,6 6,4 7,3 6,5 Шид 7,4 5,4 8,4 20,6 Просечне вредности за Сремски округ 5,8 Просечне вредности за Р Србију 10,6 Показатељ 4 - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара Дом здравља Сремска 17,7 17,6 22,2 27,7 26,5 Рума 19,6 19,9 22,0 19,9 21,7 Ириг 40,4 11,1 19,6 98,8 21,0 Пећинци 21,6 18,3 24,6 25,6 20,4 Инђија 22,6 25,2 23,4 22,1 28,5 Стара 23,2 23,7 23,5 22,2 22,4 Шид 21,8 21,0 22,9 20,6 38,0 Просечне вредности за Сремски округ 20,7% Просечне вредности за Р Србију 20,1% Показатељ 5 - епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик Дом здравља Сремска 51,3 49,5 51,2 48,2 Рума 35,5 41,3 46,2 56,5 Ириг 86,6 33,8 43,2 47,5 Пећинци 69,3 54,5 53,0 15,3 Инђија 65,0 56,7 52,3 53,2 Стара 56,0 52,3 57,2 83,5 Шид 70,3 77,2 74,2 63,0 Просечне вредности за Сремски округ 52,3% Просечне вредности за Р Србију 41,2% Показатељ 6 - епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија Дом здравља

10 Сремска 4,9 7,0 10,4 5,8 Рума 2,7 4,2 4,5 7,4 Ириг 0,2 0,3 0,3 0,4 Пећинци 0,6 1,7 1,8 0,3 Инђија 0,9 1,2 2,7 5,2 Стара 9,4 12,6 19,8 26,9 Шид 6,0 6,7 8,6 10,2 Просечне вредности за Сремски округ 6,2% Просечне вредности за Р Србију 10,6% Показатељ 7 - предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани Дом здравља Сремска 100,0 100,0 99,5 100,0 Рума 100,0 100,0 100,0 100,0 Ириг 45,2 100,0 100,0 100,0 Пећинци 76,5 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 Стара 92,0 99,2 99,1 89,3 Шид 100,0 100,0 93,4 100,0 Просечне вредности за Сремски округ 99,9% Просечне вредности за Р Србију ,0% Показатељ 8 - Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом Дом здравља Сремска 99,0 99,0 97,2 99,3 Рума 99,4 99,1 100,0 99,8 Ириг 87,4 100,0 100,0 100,0 Пећинци 99,0 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 98,1 96,9 Стара 96,6 95,1 98,5 96,5 Шид 83,3 99,7 95,5 100,0 Просечне вредности за Сремски округ 98,5% Просечне вредности за Р Србију ,1% 10

11 ЗАКЉУЧАК: У свим Дз Сремског округа у 2014.години забележен је већи проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили изабраног лекара у односу на претходну годину (изузев Дз Ириг). Такође, овај проценат је већи и од просека за Р Србију. У Сремском округу се 2014-те издавало готово двоструко мање упута за специјалистичкоконсултативне прегледе у односу на остатак републике. превентивних прегледа у укупном броју прегледа у 2014.години за Сремски округ је у нивоу просека за Р Србију. Нема већих одступања у односу на претходну годину. епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик у Сремском округу је виши од просека за Р Србију. Најнижа вредност забележена је у Дз Рума (35,5%), а највиша у Дз Ириг (86,6%). епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија у Сремском округу 2014-те године је нижи од просека за ниво републике за око 4%. предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани у 2014.години кретао се од 45% (Дз Ириг) до 100% (Дз С.М., Рума, Инђија, Шид). У Сремском округу забележена је виша вредност овог показатеља у односу на ниво у Србији. Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом у 2014.години кретао се од 83% (Дз Шид) и 87% (Дз Ириг) до потпуног обухвата. Ова два Дз су имала мањи обухват у односу на претходну годину. Просечна вредност обухвата имунизацијом за Сремски округ у 2014.години виша је од просека за републику. 11

12 Анализа квалитета рада изабраног лекара Служба за здравствену заштиту жена Показатељ 1. - регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога Дом здравља Сремска 46,3 47,0 64,2 70,1 Рума 43,5 47,1 50,7 49,3 Ириг 17,6 33,8 87,0 85,0 Пећинци 52,3 53,0 99,1 100,0 Инђија 60,6 56,6 87,0 74,3 Стара 55,7 73,7 53,6 57,2 Шид 35,1 41,9 54,8 / Просечне вредности за Сремски округ 52,2% Просечне вредности за Р Србију 61,9% Показатељ 2. - Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога Дом здравља Сремска 0,6 0,7 1,0 1,2 Рума 0,4 0,4 0,5 1,2 Ириг 0,4 1,7 0,7 0,8 Пећинци 0,5 0,6 0,8 1,5 Инђија 1, ,2 1,5 Стара 0,6 0,7 0,7 0,5 Шид 0,4 0,5 0,5 0,9 Просечне вредности за Сремски округ 0,8 Просечне вредности за Р Србију 0,8 Показатељ 3. - Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога Дом здравља

13 Сремска 1,2 1,3 1,5 2,0 Рума 11,1 13,9 9,9 8,1 Ириг 18,4 5,5 3,1 3,2 Пећинци 8,8 6,7 8,3 4,8 Инђија 9,6 9,5 6,1 2,7 Стара 7,8 2,5 2,7 3,9 Шид 2,9 2,2 1,9 1,9 Просечне вредности за Сремски округ 5,5 Просечне вредности за Р Србију 8,0 Показатељ 4. - превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога Дом здравља Сремска 34,6 32,6 53,1 53,3 61,1 Рума 34,4 35,7 42,3 43,5 65,1 Ириг 50,4 33,03 36,6 48,8 44,4 Пећинци 44,1 39,2 50,3 44,1 54,4 Инђија 50,3 50,0 54,1 50,0 7,8 Стара 44,0 37,3 38,4 36,5 45,6 Шид 47,3 47,0 42,6 51,0 55,5 Просечне вредности за Сремски округ 38,6% Просечне вредности за Р Србију 44,6% Показатељ 5. - корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце Дом здравља Сремска 17,9 6,7 9,1 46,0 Рума 22,3 31,1 35,3 43,1 Ириг 54,8 22,2 18,5 13,6 Пећинци 27,9 80,8 90,1 37,8 Инђија 15,8 19,1 36,2 25,1 Стара 23,0 23,1 19,4 37,1 Шид 20,1 23,3 25,8 / Просечне вредности за Сремски округ 18,7% Просечне вредности за Р Србију 18,2% 13

14 Показатељ 6. - корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци Дом здравља Сремска 9,9 2,2 10,9 44,2 Рума 76,2 35,5 28,5 43,2 Ириг 5,3 23,3 11,0 10,3 Пећинци 40,7 43,8 96,1 54,2 Инђија 22,4 23,0 19,9 28,1 Стара 1,8 2,9 13,0 27,3 Шид 0,0 4,3 19,2 / Просечне вредности за Сремски округ 10,7% Просечне вредности за Р Србију 12,0% ЗАКЉУЧАК: Сремски округ у 2014.години бележи нижи проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога од просечних вредности за Р Србију. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога у за Сремски округ је нижи од просека за Србију. превентивних прегледа у укупном броју прегледа у 2014.години кретао се од 34,4% (Дз Рума) до 50,4% (Дз Ириг). У великој већини Дз проценат је виши у односу на претходну годину. Просечне вредности за Сремски округ ниже су од просечних на нивоу Р Србије. Током 2014.године, проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривање рака грлића материце повећан је једино у Дз Сремска митровица и Ириг. Просечне вредности овог показатеља за Сремски округ у 2014.години су у нивоу просечних вредности за Р Србију. Током 2014.године, проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију у последњих 12 месеци највиши је у Дз Рума, Пећинци и Инђија. У односу на претходну годину, овај показатељ је повећан само у Дз Сремска и Рума и приближне је вредности као на нивоу републике. 14

15 Анализа показатеља квалитета рада стоматолошке службе Показатељ 1.- деце у 7. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Дом здравља Сремска 99,6 99,7 98,0 100,0 99,4 Рума 100,0 97,9 70,6 100,0 100,0 Ириг 100,0 93,7 100,0 100,0 61,4 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 Стара 99,8 100,0 94,0 93,4 / Шид 100,0 100,0 93,0 59,3 93,4 Просечне вредности за Сремски округ ,8% Просечна вредност Р Србија 86,7% Показатељ 2. - деце у 12. години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида Дом здравља Сремска 100,0 100,0 96,3 100,0 73,4 Рума 100,0 96,1 96,1 86,8 100,0 Ириг 100,0 100,0 87,8 100,0 49,3 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 Инђија 100,0 100,0 100,0 92,2 93,5 Стара 100,0 100,0 40,3 98,3 87,9 Шид 86,9 77,6 70,9 51,3 81,7 Просечне вредности за Сремски округ ,7% Просечна вредност Р Србија 86,9% 15

16 Показатељ 3. - деце у 7. години живота са свим здравим зубима Дом здравља Сремска 22,9 14,7 16,0 41,3 21,4 Рума 33,3 33,4 24,9 42,6 33,7 Ириг 20,0 1,6 13,8 11,4 27,1 Пећинци 34,7 17,4 24,4 35,9 16,6 Инђија 30,0 25,1 27,7 28,0 36,3 Стара 40,2 37,4 29,0 26,1 / Шид 37,0 43,5 13,3 11,3 27,5 Просечне вредности за Сремски округ ,8% Просечна вредност Р Србија 38,2% Показатељ 4. - деце у 12. години живота са свим здравим зубима Дом здравља Сремска 29,5 21,6 17,4 49,8 37,3 Рума 45,9 39,8 41,9 33,6 59,0 Ириг 17,6 6,0 20,7 20,6 13,9 Пећинци 30,5 29,4 22,8 56,3 7,7 Инђија 20,7 19,9 21,8 20,9 19,1 Стара 30,5 49,2 21,6 18,5 17,2 Шид 20,0 24,8 24,3 11,3 19,7 Просечне вредности за Сремски округ ,0% Просечна вредност Р Србија 33,1% Показатељ 5. - КЕП код деце у 12. години живота Дом здравља Сремска 1,6 2,8 2,9 1,8 1,8 Рума 1,4 1,4 1,1 1,8 2,3 Ириг 2,6 2,7 4,4 2,0 5,7 Пећинци 2,6 2,7 4,3 9,1 3,7 Инђија 2,0 2,3 2,4 2,2 3,2 Стара 2,1 1,6 2,2 2,1 3,6 16

17 Шид 1,8 1,5 1,3 2,3 1,8 Просечне вредности за Сремски округ ,9% Просечна вредност Р Србија 2,1% Показатељ 6. - деце код којих је на обавезном системстском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Дом здравља Сремска 77,0 91,2 83,0 36,1 Рума 48,4 20,7 68,1 55,0 Ириг 66,7 80,0 12,5 100,0 Пећинци 61,3 67,2 61,7 61,9 Инђија 30,7 34,1 34,0 51,5 Стара 72,6 68,6 75,0 37,9 Шид 45,1 47,0 48,3 51,2 Просечне вредности за Сремски округ ,7% Просечна вредност Р Србија 53,5% Показатељ 7. деце код којих је на обавезном системстском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Дом здравља Сремска 56,9 78,5 69,1 30,5 Рума 59,5 17,1 45,0 78,0 Ириг 73,3 100,0 40,0 / Пећинци 41,2 100,0 76,2 83,7 Инђија 62,9 53,0 37,8 36,9 Стара 41,2 80,0 80,4 30,3 Шид 14,6 66,7 83,3 / Просечне вредности за Сремски округ ,7% Просечна вредност Р Србија 55,1% Показатељ 8. - трудница обухваћених превентивним прегледом Дом здравља Сремска 100,0 100,0 51,7 81,7 Рума 50,7 67,1 63,4 61,1 Ириг 55,6 22,1 82,7 46,7 Пећинци 61,2 98,3 72,3 55,6 Инђија 46,5 49,0 44,6 28,5 17

18 Стара 39,9 31,1 37,1 83,6 Шид 92,3 93,2 98,5 49,6 Просечне вредности за Сремски округ ,8% Просечна вредност Р Србија 38,8% Показатељ 9. - пацијената старијих од осамнаест година код којих је конзервативно третирана пародонтопатија Дом здравља Сремска 15,0 12,7 8,8 11,1 13,2 Рума 4,8 4,2 7,1 4,5 3,9 Ириг 4,8 2,7 7,3 5,2 9,7 Пећинци 4,2 6,8 6,4 6,9 8,5 Инђија 20,2 13,7 11,3 11,0 17,9 Стара 5,1 4,6 4,8 4,5 5,5 Шид 3,7 4,8 5,1 3,8 4,3 Просечне вредности за Сремски округ ,0% Просечна вредност Р Србија 12,6% Показатељ поновљених интервенција Дом здравља Сремска 0,9 1,6 4,1 1,1 Рума 0,8 0,2 0,0 0,5 Ириг 1,3 0,9 0,5 1,5 Пећинци 0,2 0,2 0,2 5,4 Инђија 1,0 1,8 2,2 1,3 Стара 1,3 0,7 1,2 4,4 Шид 1,3 1,2 1,6 2,2 Просечне вредности за Сремски округ ,0% Просечна вредност Р Србија 7,8% 18

19 ЗАКЉУЧАК: У години, у потпуности су обухваћена сва деца узраста 7 година локалном апликацијом флуорида у Дз Сремског округа. Овај проценат је виши од просечних вредности за Р Србију. Слична ситуација је и са децом узраста 12 година, изузев у Дз Шид, где је овај проценат нешто нижи (87%). У свим Дз је проценат деце у 7. години са свим здравим зубима виши у односу на годину. Просечне вредности овог показатеља у Сремском округу 2014-те су ниже од просечних за Србију. Слично се односи и на децу узраста 12 година. Просечне вредности КЕП код деце у 12. години живота за Сремски округ 2014-те су ниже од просечних вредности за Србију. деце код којих је на обавезном системстском прегледу у седмом разреду основне школе и трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија у виши је од просечних вредности у Србији. Велики проценат трудница у Дз Сремска и Шид обухваћене су превентивним стоматолошким прегледом у У односу на 2013.годину, овај проценат је повећан у Дз Ириг и Стара, док је у осталим Дз смањен. Просечне вредности за Сремски округ више су у односу на вредности у Р Србији за скоро 30%. У већини Дз проценат пацијената старијих од осамнаест година код којих је конзервативно третирана пародонтопатија је током 2014-те био виши у односу на Овај показатељ за Сремски округ је нижи од просечних вредности за Р Србију. поновљених интервенција током у Сремском округу је знатно нижи од вредности на нивоу републике. Анализа квалитета рада патронажне службе Показатељ 1. - Просечан број патронажних посета по новорођеном детету/одојчету/особи старијој од 65 година Дом здравља Сремска 4,9 / 1,9 / 0,2 6,6/ 1,1/ 0,3 9,1/ 1,8/ 0,2 5,0/2,0/ 0,2 Рума 4,7 / 1,1 / 0,2 4,5/ 1,2/ 0,1 4,2/ 0,9/ 0,2 2,0/ 0,4/0,1 Ириг 2,8 / 0,1 / 0,1 1,1/ 0,9/ 0,01 1,8/ 0,0/ 0,2 0,9/ 0,0/ 3,1 Пећинци 5,6 / 2,0 / 0,4 6,0/ 1,9/ 0,5 4,9/ 2,3/ 0,4 3,1/ 1,0/ 0,1 Инђија 5,3 / 1,3 / 0,1 5,2 /1,5/ 0,2 5,4/ 1,1/ 0,2 4,3/ 0,9/ 0,1 Стара 4,9 / 1,4 / 0,1 4,9/ 1,5/ 0,1 4,6/ 1,8/ 0,2 4,6/ 1,9/ 0,3 19

20 Шид 0,8 / 0,7 / 0,0 2,8/ 0,5/ 0,1 0,7/ 0,6/ 0,3 0,0/0,2/0,1 Просечне вредности за Сремски округ 5,3 / 1,2 / 0,2 Просечне вредности за Р Србију 4,6 / 1,7 / 0,3 Показатељ 2. - Обухват новорођенчади првом патронажном посетом Дом здравља Сремска 100,0 100,0 100,0 100,0 Рума 99,6 87,6 82,8 42,8 Ириг 31,4 100,0 40,5 29,2 Пећинци 100,0 100,0 100,0 100,0 Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 Стара 100,0 100,0 96,9 100,0 Шид 49,6 46,1 27,9 2,5 Просечне вредности за Сремски округ 92,8% Просечне вредности за Р Србију ,8% ЗАКЉУЧАК: Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске деце предвиђа 5 посета патронажне службе новорођенчету. Просечан број патронажних посета новорођенчету током посматраног периода најмањи је у Дз Ириг и Шид, мањи и од просека за Р Србију и није у складу са предвиђеним садржајем и обимом превентивних мера. Остали Дз остварили су препоручен број посета новорођенчету током Патронажна служба Дз Сремска је скоро двоструко чешће посећивала новорођенчад у години. Просечна вредност овог показатеља за Сремски округ у години је виша од просека за републику. Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске деце предвиђа 2 посете патронажне службе одојчету. Сви домови здравља су остварили мањи просечан број посета одојчету у години, изузев Дз Пећинци и Дз Сремска. Просечна вредност овог показатеља за Сремски округ је нижа од просека за републику. Према Стручно методолошком упутству за планирање услуга у примарној здравственој заштити, планирани број посета патронажне службе особама старијим од 65 година треба да буде 10% циљне популације. На основу просечног броја ове узрасне популационе групе, закључује се да постоји већа потреба за посетама особама старијим од 65 година. Обухват новорођенчади првом патронажном посетом у је потпун у Дз Сремска, Пећинци, Инђија, Рума и Стара, док се у осталим кретао од 32% (Дз Ириг), до 50% (Дз Шид). 20

21 Анализа квалитета рада службе за хитну медицинску помоћ Показатељ - успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили без присуства екипе ХМП Дом здравља Сремска 33,3 25,0 37,5 10,0 Рума 20,0 6,3 16,0 42,9 Пећинци 0,0 / / / Инђија 35,7 10,5 5,0 5,0 Стара 9,1 3,6 10,3 6,0 Шид 37,5 33,3 15,4 50,0 Показатељ - успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе ХМП Дом здравља Сремска 25,0 28,6 60,0 37,5 Рума 40,0 50,0 60,0 42,9 Пећинци 100,0 69,2 72,7 0,0 Инђија 50,0 52,9 40,0 33,3 Стара 47,6 57,1 38,5 28,6 Шид 23,1 83,3 42,9 44,4 Показатељ самостално решених случајева на терену Дом здравља Сремска 69,8 70,0 70,5 84,1 63,6 Рума 85,9 88,7 88,5 88,7 88,6 Пећинци 68,0 68,5 84,1 58,8 62,7 Инђија 73,3 75,1 73,5 76,0 91,2 Стара 79,5 / / / 78,4 21

22 Шид 86,2 / / / 85,1 ЗАКЉУЧАК: Сви Дз у Сремском округу у години бележе у просеку исту вредност активационог времена- 1 минут; реакционо време се креће у интервал од 5,8 минута (Дз Шид) до 8,9 минута (Дз Сремска ). Време прехоспиталне интервенције од 16,8 минута (Дз Шид), до 66,6 (Дз Инђија). Највиши проценат успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили у присуству екипе ХМП забележен је у Пећинцима, а најнижи у Дз Шид. Остали Дз имали су вредности између 25 и 50%. самостално решених случајева на терену кретао се од 68% у Дз Пећинци, до 86% у Дз Шид. Анализа квалитета рада специјалистичко-консултативне службе интерне медицине Показатељ 1 Просечна дужина чекања на заказан први преглед Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума Дз Стара Дз Шид ,2 27,2 11,3 20,1 4, ,2 25,6 9,9 4,1 5, ,4 20,1 15,6 3,4 4, ,5 15,3 14,7 3,4 6, ,04 19,6 11,2 2,0 4,0 Показатељ 2 заказаних посета у односу на укупан број посета Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума Дз Стара Дз Шид ,7 30,1 73,9 30,6 25, ,0 35,4 75,7 35,8 21, ,9 39,1 70,4 45,0 18, ,1 29,5 70,0 42,4 16, ,8 33,5 69,4 37,2 3,6 22

23 Показатељ 3 - пацијената примљених код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума Дз Стара Дз Шид ,6 88,7 99,9 65,7 100, ,0 70,5 99,8 86,5 100, ,2 88,6 98,8 92,2 96, ,5 85,0 97,2 93,7 99, / / / / / Показатељ 4 -Број дана у месецу када је омогућено заказивање спец.-конс. прегледа Дз Инђија Дз Пећинци Дз Рума Дз Стара Дз Шид ЗАКЉУЧАК: Пацијенти Дз Инђија и Шид најкраће чекају на заказан преглед током 2014.године, а најдуже се чекало у Дз Пећинци. заказаних посета у односу на укупан број посета најмањи је у Дз Шид, највећи у Дз Инђија, што је забележено и током целог посматраног периода. Већина пацијената у свим Дз током посматраног периода није чекала дуже од 30 минута на заказани преглед, а заказивање је могуће сваког радног дана у месецу у већини установа. 23

24 Анализа квалитета рада специјалистичко-консултативних служби (секундарни ниво здравствене заштите) 1. Специјалистичко-консултативна служба Хирургија Општа болница Просечна дужина заказаних пацијената Сремска чекања на посета у који су заказан први односу на примљени преглед (дани) укупан број посета код лекара у року од 30 мин од заказаног Укупан број сати у недељи када служба ради поподне термина ,01 71,6 90, ,02 74,2 90, ,01 75,0 90, / 5,6 81, ,03 30,8 / Р Србија 12,8 31,6 68, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 2. Специјалистичко-консултативна служба Интерна медицина Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први односу на примљени служба ради преглед(у данима) укупан број посета код лекара у року од 30 поподне мин од заказаног термина ,02 71,1 91, ,05 63,6 91, ,05 62,6 91, / 10,0 81, ,6 74,8 / Р Србија 12,4 47,7 72, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 24

25 3. Специјалистичко-консултативна служба Педијатрија Општа Просечна Укупан број Број дана у болница дужина заказаних пацијената сати у месецу када је Сремска чекања на посета у који су недељи када омогућено заказан први односу на примљени служба ради заказивање спецконсултативних преглед( у укупан број код лекара у поподне данима) посета року од 30 прегледа мин од заказаног термина ,03 83,5 91, ,03 80,4 98, ,03 82,5 97, / 0,95 100, / 0,0 0, Р Србија 9,1 34,9 84, Специјалистичко-консултативна служба Гинекологија и акушерство Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први преглед односу на примљени код лекара у служба ради поподне укупан број посета року од 30 мин од заказаног термина ,02 39,8 90, ,02 87,5 90, ,02 98,3 90, / 15,5 81, Р Србија 4, Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа 5. Специјалистичко-консултативна служба Психијатрија Општа Просечна Укупан број болница дужина заказаних пацијената сати у Сремска чекања на посета у који су недељи када заказан први односу на примљени служба ради преглед укупан број посета код лекара у року од 30 поподне мин од 25 Број дана у месецу када је омогућено заказивање спецконсултативних прегледа

26 заказаног термина ,05 84,8 90, ,08 82,4 91, ,08 80,6 91, / 5,3 86, / / / / / Р Србија 6,8 42,8 73, ЗАКЉУЧАК: Већина посета специјалистичко-консултативним службама у Општој болници Сремска су биле заказане, током целог посматраног периода. Током и године већина служби није евидентирала ове показатеље, изузев хирургије и интерне медицине.просечна дужина чекања на заказан први преглед, током посматраног периода је у свим службама краћа од просека за Р Србију, сем за интерну медицину током и године када је била дужа од просека. Овај показатељ кретао се од 0,01 до 15 дана чекања на заказан преглед. Све специјалистичко-консултативне службе имају обезбеђен рад и у послеподневној смени, а заказивање прегледа омогућено је сваког радног дана. 26

27 СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Анализа показатеља квалитета рада Опште болнице Сремска -за установу у целини- Табела 1. Општа болница Сремска Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи обдукованих ,5 24,2 4,6 1,4 2,9 33, ,1 21,8 4,9 1,4 3,4 100, ,2 24,6 4,7 1,4 3,3 100, ,6 19,3 5,4 2,3 1,4 / ,7 27,5 4,3 1,4 2,6 68,4 Р Србија ,6 31,4 6,4 0,9 9,2 84,3 подударности клиничких и обдукционих дијагноза Табела 1- наставак Општа болница пацијената код којих је извршен Сремска поновни пријем на одељење интензивне пацијената који се прате по процесу здравствене неге 27 сестринских отпусних патронажној служби неге ,2 100,0 18, ,6 100,0 16, ,8 100,0 17, ,2 100,0 27, / / / Р Србија ,9 17,9 13,7 писама

28 -за интернистичке гране медицине- Табела 1. Општа болница Сремска Стопа леталитета умрлих у Просечан број пацијенатакод обдукованих току сестара којих је првих 48 по извршен сати од заузетој поновни пријема болничкој пријем на постељи одељење интензивне неге ,0 36,0 1,3 0,0 1,4 40, ,7 34,6 1,4 0,0 3,4 100, ,4 36,1 1,2 0,0 2,5 100, ,2 29,7 2,3 0,0 0,5 100, ,9 32,3 1,0 / 1,35 66,7 Р Србија 7,1 34,8 / / / / подударности клиничких и обдукционих дијагноза Табела 1- наставак Општа Стопа болница леталитета Сремска од инфаркта миокарда умрлих од инфаркта миокарда у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења пацијената са инфарктом миокарда пацијената са ИМ код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге ,9 80,0 10,0 0,0 0, ,8 66,7 6,4 0,0 0, ,3 80,8 5,3 0,0 0, ,5 60,0 10,9 0,7 0, ,9 5,7 10,4 / / Р Србија 8,3 63 7,9 / / поновних хоспитализација пацијената са ИМ у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом 28

29 Табела 1- наставак Општа болница Стопа леталитета умрлих Просечна дужина пацијената поновних Сремска од ЦВИ од ЦВИ у болничког са ЦВИ хоспитализација току лечења код којих пацијената са првих 48 пацијената је извршен ЦВИ у року од сати од са ЦВИ поновни 30 дана од пријема пријем на отпуста из одељење интензивне болнице са овом дијагнозом неге ,4 31,2 6,0 0,0 0, ,8 32,9 5,9 0,7 0, ,7 33,8 5,8 1,3 0, ,9 34,5 9,8 2,4 0, ,8 6,1 7,2 / / Р Србија 19,8 27,4 8,9 / / за хируршке гране медицине- Табела 1. Општа болница Сремска Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечан број сестара по заузетој болничкој постељи Просечна дужина болничког лечења обдукованих ,0 8,9 1,7 4,3 3,3 33, ,5 5,7 1,4 4,9 1,0 100, ,2 7,6 1,5 4,2 3,3 100, ,9 7,0 2,6 4,6 0,6 100, ,1 19,7 1,9 3,7 3,3 66,7 Р Србија 2,5 21,8 6,2 / / подударности клиничких и обдукционих дијагноза 29

30 Табела 1- наставак Општа Стопа болница леталитета Сремска оперисаних Просечан број преоперативних дана лечења Просечан број оперисаних у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу Број умрлих после апенд ектомије Број умрлих после холеци стектомије ,8 0,6 140, , ,8 0,6 135, , ,0 0,7 130, , ,5 0,7 63, , ,1 0,6 118,1 / / / Р Србија 1,0 1, , пацијената који су добили сепсу после операције ЗАКЉУЧАК: Пацијенти Опште болнице у Сремској Митровици су током године проводили краће време за болничко лечење од просека за опште болнице у Р Србији. (краће од 5 дана током целог посматраног периода, изузев у 2011.) Обезбеђеност медицинским сестрама је већа од просека за Србију током целог посматраног периода. умрлих у току првих 48х од пријема је у нивоу године и нижи је од просечних вредности за републику. Стопа леталитета 2014-те на нивоу установе нижа је у односу на претходну годину и у нивоу је просечне вредности за Србију. обдукованих је скоро три пута мањи од просека за Србију. пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге бележи најнижу вредност у посматраном период и доста је нижи од просека за Србију у Сви пацијенти Опште болнице Сремска се прате по процесу здравствене неге од године, што је знатно више од просека за опште болнице у Србији. 30

31 -гинекологија и акушерство- Табела 1. Општа болница Сремска Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечан број сестара по заузетој болничкој постељи Просечна дужина болничког лечења обдукованих ,1 25,0 1,0 2,8 100,0 25, ,08 33,3 1,2 3,0 66,7 100, ,2 25,0 1,3 3,0 100,0 100, ,3 0,0 2,2 3,0 50,0 100, ,1 25,0 1,2 2,7 2,6 68,4 Р Србија 0,09 22,7 / 4,5 / / подударности клиничких и обдукционих дијагноза Табела 1- наставак Општа болница Број трудница и породиља Број живорођене породиља новорођенчади царских порођаја у Сремска умрлих током деце умрле које су која су имала резова епидурал. хоспитализације до отпуста имале повреду при анестезији из болнице повреде при порођају рађању ,3 0,0 39,4 6, ,6 0,0 40,8 4, ,7 0,0 38,0 2, ,3 0,0 35,7 3, ,0 / 38,2 / Р Србија ,3 3,1 30,8 2,6 31

32 Табела 1- наставак Општа болница Просечна Сремска дужина лежања за нормалан порођај Укљученост у Бабy фриендлy ,0 да 0, ,3 да 0, ,4 да 0, ,3 да 0, / / / Р Србија ,7 37 болница 0,6 порођаја уз присуство партнера или члана породице ЗАКЉУЧАК: Просечна дужина лежања на одељењу гинекологије је 2,8 дана, што је краће у односу на претходну годину, као и у односу на просечне вредности за ОБ у РС. Просечна дужина лежања за нормални порођај је за скоро 2 дана краћа од просека за РС.Стопа леталитета је у нивоу просека за РС. Током године није умрла ниједна трудница, породиља нити живорођено дете до отпуста из болнице. Око 12% породиља имале су повреде током порођаја, што је више у односу на просечне вредности у РС. извршених царских резова је у нивоу прошле године 39,4%, али је за 9% виши од просека за РС. Преко 6% порођаја извршено је у епидуралној анестезији, што је највиша вредност у посматраном период и скоро 2,5 пута чешће него у РС. Породилиште Опште болнице Сремска укључено је у Бабy фриендлy програм. 32

33 Анализа квалитета рада Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић Стари Сланкамен и Специјалне болнице за рехабилитацију Термал Врдник Табела 1. Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић Стари Сланкамен Стопа леталитета умрлих у току првих 48 сати од пријема Стопа леталитета од ЦВИ умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема Просечна дужина болничког лечења пацијената са ЦВИ ,2 4,8 13,9 7,9 41,9 0, ,2 3,4 18,0 4,9 38,5 0, ,2 3,4 / / / 0, ,2 3,4 18,0 0,0 38,5 0, ,9 0,0 17,9 0,0 55,3 0,0 поновних хоспитализација пацијената са ЦВИ у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом Табела 2. Специјална болница за рехабилитацију Термал Врдник умрлих у току првих 48 сати од пријема Просечан број сестара по заузетој болничкој постељи Стопа леталитета од ЦВИ умрлих од ЦВИ у току првих 48 сати од пријема ,0 0,04 0,0 0,0 12, ,0 0,04 0,0 0,0 8, ,0 0,04 0,0 0,0 11, ,0 0,4 0,0 0,0 25, ,0 0,07 0,0 0,0 12, ,0 0,7 0,0 0,0 13,8 Просечна дужина болничког лечења 33

34 Анализа показатеља квалитета вођења листе чекања- Општа болница Сремска Табела 1. Екстракција катаракте уграђивањем Број нових извршених са пацијената на Листи интервенција/процедура ленсимпланта чекања са Листе чекања у односу на укупан број ,3 118, ,0 289, ,3 272, ,7 229, ,0 236,4 Просек болнице РС опште Табела 2. Тотална протеза кука и колена 93,6 231,5 Број нових извршених пацијената на Листи интервенција/процедура чекања са Листе чекања у односу на укупан број ,7 125, ,3 98, ,7 119, ,8 238, ,0 250,3 Просек болнице РС опште 80,8 173,6 Просечна дужина чекања (у данима) Просечна дужина чекања (у данима) Табела3. ЦТ торакалних Број нових извршених Просечна органа са пацијената на Листи интервенција/процедура чекања контрастним чекања са Листе чекања у средствима односу на укупан број ,7 41, ,3 68, ,9 48, ,5 51, ,0 47,7 дужина 34

35 Табела 4. ЦТ главе и врата без контрастних средстава Број нових извршених пацијената на Листи интервенција/процедура чекања са Листе чекања у односу на укупан број ,3 85, ,6 69, ,3 50, ,5 48, ,0 49,7 Просечна чекања дужина ЗАКЉУЧАК Током године остварено је 3 пута мање екстракција катаракти и уградње ленсимпланта са листе чекања у односу на укупан број интервенција у поређењу са 2013.годином. Такође, овај проценат нижи је и од просечних вредности у РС. На ове интервенције се у краће чекало него у већини ОБ у Србији, као и у поређењу са претходном годином. На ортопедске процедуре чекало је око 50 пацијената више у односу на годину, са просечном дужином чекања око 125 дана, што је за 20% дуже у односу на прошлу годину, а краће у односу на просечне вредности за ОБ у РС. Уочава се и повећан број пацијената на листи чекања за ЦТ дијагностику у односу на претходну годину. Безбедност пацијената Табела1. Општа болница Сремска Стопа падова пацијената Стопа пацијената са декубитусима Стопа тромбоемболијских компликација ,04 0,8 0,1 1, ,08 2,4 0,1 3, ,2 1,6 0,2 1, ,02 1,8 0,0 4,7 Р Србија 2013.* 0,3 1,6 0,2 1,1 Стопа инциденције свих болничких инфекција на јединици интензивне неге 35

36 *- просек за опште болнице у Р Србији Табела 2. Општа болница Сремска Стопа компликација услед давања анестезије Стопа поновљених операција истој регији у Стопа механичких јатрогених оштећења код хируршке интервенције ,16 5,4 0, ,13 4,0 0, ,2 4,2 0, ,8 7,8 0,0 0 Р Србија 2013.* 1,2 5,2 0,2 0 Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешниј страни тела и погрешном органу Табела 3. Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматск а стања Стари Сланкамен Стопа падова пацијената Стопа пацијената са декубитусима ,1 16,0 0, ,1 15,3 0, ,1 15,3 0, ,1 15,3 0,0 Стопа тромбоемболијских компликација Табела 4. Специјална болница за рехабилитацију Врдник Стопа падова пацијената Стопа пацијената са декубитусима Стопа тромбоемболијских компликација ,09 0,0 0, ,05 0,0 0, ,04 0,0 0,0 36

37 ,5 0,0 0,0 Све здравствене установе на територији Сремског округа имају успостављену процедуру о нежељеним догађајима и нежељеним дејствима лекова. ЗАКЉУЧАК Наведени показатељи се нису пратили током и године. Стопа падова, стопа пацијената са декубитусима и и стопа инциденције свих болничких инфекција на јединици интензивне неге имају нижу вредност у односу на претходну годину, док је стопа тромбоемболијских компликација остала непромењена. Уочава се и пораст стопе механичких јатрогених оштећења код хируршке интервенције и стопе поновљених операција у истој регији у односу на 2013., које су уједно и више у односу на просечне вредности у РС 2013.године. Током готово целог посматраног периода уочавају се ниже вредности компликација услед давања анестезије у односу на просечне у РС. Здравствени радници треба и даље да указују на важност евидентирања, бележења и анализирања инцидентних догађаја у здравственим установама, како би се спречило њихово настајање и понављање и унапредила безбедност пацијената. 37

38 Извештај о стицању и обнови знања и вештина запослених Табела 1 Број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој установи ЗУ ДЗ Инђија ДЗ Ириг ДЗ Пећинци / 8 ДЗ Рума / 17 ДЗ Сремска ДЗ Стара ДЗ Шид ОБ Сремска СБ С.Сланкамен СБ Врдник Апотека СМ 0 0 / / 52 ЗЗЈЗ СМ Просечне вредности за Р Србију : домови здравља 18 опште болнице 34 апотеке 14 ЗЗЈЗ 17 38

39 Табела 2 особа које су бар једном о трошку установе похађале курс, семинар или учествовале на конгресу или стручном састанку из области која је релевантна за њихов стручни рад ЗУ ДЗ Инђија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДЗ Ириг 18,9 5,1 0,0 100,0 100,0 ДЗ Пећинци 100,0 100,0 100,0 / 100,0 ДЗ Рума 16,7 32,2 47,3 / 72,4 ДЗ Сремска 80,9 6,2 7,7 100,0 74,6 ДЗ Стара 91,1 100,0 100,0 100,0 91,6 ДЗ Шид 68,7 67,4 98,6 100,0 75,8 ОБ Сремска 2,87 2,9 2,3 3,9 74,0 СБ 41,3 100,0 100,0 100,0 60,9 С.Сланкамен СБ Врдник 90,7 97,4 2,5 5,9 78,1 Апотека СМ 100,0 92,7 / / 100,0 ЗЗЈЗ СМ 38,9 39,4 29,9 100,0 Просечне вредности за Р Србију : домови здравља 75 опште болнице 72 апотеке 97 ЗЗЈЗ

40 Табела 3 - Број акредитованих програма КМЕ од стране Здравственог савета Србије, а чији су носиоци (предавачи) запослени у здр. Установи ЗУ ДЗ Инђија / ДЗ Ириг / ДЗ Пећинци / / ДЗ Рума / / ДЗ Сремска / ДЗ Стара / ДЗ Шид / ОБ Сремска / СБ / С.Сланкамен СБ Врдник / Апотека СМ 0 0 / / / ЗЗЈЗ СМ / Просечне вредности за Р Србију : домови здравља 5 опште болнице 17 апотеке 2 ЗЗЈЗ 12 ЗАКЉУЧАК Здравствене установе на територији Сремског округа су се различито изјашњавале по питању стицања и обнове знања и вештина запослених. Већина здравствених установа је приказала мањи број радионица, едукативних скупова и семинара одржаних у здравственој установи у односу на претходну годину, где се распон креће од 0 до преко 50 (најмање у СБ Врдник, Апотеци СМ и ЗЗЈЗ, а највише у ОБ). особа које су бар 40

41 једном о трошку установе похађале неки курс медицинске едукације креће се од 3 до 100%, што би могло да се објасни различитим тумачењем овог показатеља. Показатељброј акредитованих програма КМЕ од стране Здравственог савета Србије, а чији су носиоци (предавачи) запослени у здр. установи, није се пратио током и године, а у се креће од 0 до 34 колико је забележено у ОБ СМ. Чак шест установа није имало ниједан акредитован програм КМЕ, што је више у односу на годину. 41

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више