Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ"

Транскрипт

1 ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра године у пет домова здравља Средњебанатског округа. Задовољство корисника радом службе опште медицине, педијатрије и гинекологије Укупно је обрађено 1475 упитника (служба опште медицине, служба педијатрије и гинеколошка служба). Табела 1. Карактеристике корисника по службама Служба Мушки Пол (у %) Женски Просечне године старости Општа 38,6 61,4 54,2 Педијатрија* 28,1 71,9 33,6 Гинекологија 0,0 100,0 37,1 * У педијатријској служби ови подаци се односе на особу која је попуњавала упитник тј. пратиоца детета. У овим службама око 3,2% корисника још увек нема изабраног лекара. Око 80,1% корисника није мењало свог изабраног лекара, а за могућност промене изабраног лекара не зна 26,1%. У овим службама 55,3% корисника се више од три године лечи код свог лекара. За време редовне посете лекару 75,8% корисника се изјаснило да од изабраног лекара добија савете о правилној исхрани, 70,9% корисника добија савете о важности физичке активности и 50,9% корисника од изабраног лекара добија савете о смањењу или престанку пушења. пута. У последњих 12 месеци, корисници су изабраног лекара посетили у просеку 7,3 Страна 1

2 Најмање прегледа се заказује код педијатра, а најдуже се на заказани преглед чека код гинеколога (Табела 2). Табела 2. Дужина чекања на заказани преглед по службама (у %) Служба Када заказујете преглед код изабраног лекара, колико дана обично чекате? Никад не заказујем Обично будем заказан/а за исти дан Обично чекам 1-3 дана Обично чекам више од 3 дана Општа 29,0 26,0 28,3 16,7 Педијатрија 79,8 16,5 1,4 2,3 Гинекологија 27,0 14,4 13,2 45,4 Испитиване карактеристике о медицинским сестрама и лекарима приказане су за све три испитиване службе здравствене заштите. Да не добијају увек све информације сматра 3,6% испитаника, а да медицинске сестре на шалтеру нису љубазне мишљења је 2,9% корисника, док се само 1,6% не слаже да лекари и сестре добро сарађују (Графикон 1). Графикон 1. Неке карактеристике медицинских сестара у службама примарне здравствене заштите Велика већина корисника (85,0%) сматра да лекар одваја довољно времена за разговор са њима а да их пажљиво слуша лекар сматра 90,0% корисника, а скоро исто толико испитаника (91,0%) сматра да добијају јасна објашњења о болестима и лековима који су им прописани. Када имају нови здравствени проблем, 90,3% анкетираних прво иде код свог лекара (Графикон 2). Страна 2

3 Графикон 2. Неке карактеристике изабраног лекара Радним временом испитиваних служби у примарној здравственој заштити није задовољно само 3,1% корисника. Скоро сваки трећи корисник (34,6%) сматра да дуго чека на преглед лекара у чекаоници. Да у току радног времена може добити савет или консултације од свог лекара телефонским путем сматра 60,2% корисника, а 70,4% их сматра да могу да дођу напреглед и викендом ако се разболе. Више од половине испитаних корисника (52,8%) не зна да ли установа има интернет страницу, док 10,4% не зна да ли постоји кутија/књига жалби и приговора (Графикон 3). Графикон 3. Неке карактеристике у службама примарне здравствене заштите Страна 3

4 Резултати истраживања општег задовољства показују да је здравственом заштитом у служби опште медицине задовољно (задовољан/веома задовољан) 82,8% испитаних корисника, у служби педијатрије је задовољно (задовољан/веома задовољан) 75,6%, а у служби гинекологије је здравственом заштитом задовољно 73,4% испитаних корисника (Табела 3.; Графикон 4.). Табела 3. Опште задовољство корисника у службама примарне здравствене заштите (у %) Одговор Служба опште медицине Служба педијатрије Служба гинекологије Узевши све у обзир, колико сте задовољни здравственом заштитом у овој служби? Год. незадов. Незадов. Ни ни задовољан Задовољан задовољан Средња оцена задов ,5 2,5 11,4 44,8 35,8 4, ,5 0,9 12,6 48,9 34,1 4, ,3 1,1 11,8 47,7 35,1 4, ,4 2,7 23,6 41,0 29,3 4, ,0 2,0 18,0 51,7 24,3 4, ,5 1,1 20,7 51,0 24,7 4, ,2 3,0 18,7 34,3 41,8 4, ,9 3,4 16,0 42,0 32,7 3, ,0 3,5 19,1 46,2 27,2 3,9 Графикон 4. Опште задовољство корисника у службама примарне здравствене заштите Страна 4

5 Служба стоматолошке здравствене заштите У служби стоматолошке здравствене заштите укупно је обрађено 100 упитника. Просечна старост пратиоца детета је 36,2 године. Свега 13,0% испитаника није имало изабраног дечјег стоматолога, 46,2% није упознато на који начин је могуће променити изабраног стоматолога и 85,7% корисника никада није мењало стоматолога. Сваки трећи корисник има истог стоматолога дуже од три године. Највећи број испитаника никада нема потребу да заказује посету код дечјег стоматолога (57,0%), или та посета буде заказана за исти дан (18,3%). Дуже од три дана на заказану посету чекало је 9,7% испитаника. Да дечји стоматолог за време редовних посета даје савете о значају редовних прегледа изјаснило се 86,9% корисника. Од свог стоматолога 81,3% корисника добија савете о правилном прању зуба, 80,3% корисника добија савете о настанку каријеса и 71,0% корисника добија савете о прибору за оралну хигијену за време редовних посета. Да стоматолог проводи довољно времена у раду и разговору са дететом и родитељима сложило се 86,8% испитаника, а да добија јасна објашњења о интервенцијама које се планирају код детета изјаснило се 89,9% испитаника (Графикон 5.). Графикон 5. Неке карактериситике изабраних дечјих стоматолога Страна 5

6 Радним временом стоматолошке службе, је задовољно 81,2% корисника. Само 1,5% испитаника не сматра да је особље на шалтеру љубазно, готово половина корисника не сматра да дуго чека на пријем у чекаоници (49,2%), и 5,6% испитаника сматра да у чекаоници нема довољно места за седење. Око 10,1% анкетираних родитеља/пратилаца деце не зна да ли у овој служби постоји кутија/књига за жалбе/приговоре/похвале (Графикон 6). Графикон 6. Неке карактериситике у служби за Стоматолошку заштиту деце Страна 6

7 Да дечји стоматолог и стоматолошка сестра добро сарађују, огромна већина корисника (90,0%). Ова служба има 95,5% задовољних (задовољан/веома задовољан) корисника (Табела 4). Табела 4. Опште задовољство корисника у служби Стоматолошке заштите деце (у %) Година Узевши све у обзир, колико сте задовољни Службом стоматолошке заштите вашег детета? Незадовољан Ни ни задовољан Задовољан задовољан Средња оцена задовљства ,1 0,0 2,1 45,8 49,0 4, ,8 1,9 7,8 50,5 33,0 4, ,0 0,0 4,5 51,7 43,8 4,4 Страна 7

8 Преглед најважнијих резултата у специјалистичко- консултативној служби у примарној здравственој заштити Из специјалистичке службе у примарној здравственој заштити прикупљено је 50 попуњених упитника. Просечна старост корисника је 61,3 годинe. Могућношћу телефонског заказивања задовољно је 84,0% испитаних корисника, док је 82,0% испитаних задовољно временом чекања од тренутка заказивања до термина прегледа. Око 96,0% анкетираних корисника је задовољно (задовољан/веома задовољан) љубазношћу и професионалношћу особе која врши заказивање, док је 92,0% корисника задовољно добијањем инструкције о датуму, времену и месту прегледа. Свега 4,1% испитаника је незадовољно временом чекања у чекаоници и исто толико их је незадовољно објашњењем евентуалног кашњења термина прегледа. Чистоћом и подобношћу чекаонице, задовољно је 96,0% испитаних корисника (Графикон 7.). Графикон 7. Неке карактериситике које се односе на специјалистичку службу у примарној здравственој заштити Страна 8

9 Испитаници су, последњих 12 месеци, просечно 2,2 пута посетили лекара специјалисту у овој служби. На заказани преглед мање од седам дана чека 28,6% корисника, а истог дана без заказивања је примљено 40,8% корисника. Дуже од 30 дана на преглед чека 6,1% корисника (Табела 5.). Табела 5. Дужина чекања на заказани преглед у специјалистичкој служби у примарној здравственој заштити Година Примљен/а сам истог дана без заказивања Колико дуго сте чекали на овај преглед? Заказано ми је пре мање од 7 дана Заказано ми је пре 7-15 дана Заказано ми је пре дана Заказано ми је пре више од 30 дана ,3 41,0 2,6 5,1 0, ,3 37,7 15,1 15,1 20, ,8 28,6 18,4 6,1 6,1 Временом које им је лекар посветио током прегледа, задовољно је 63,3% испитаних корисника, а 69,4% испитаних се изјаснило да их је лекар пажљиво саслушао. Да им је лекар дао јасна објашњења о болестима и лековима које им прописује, изјаснило се 71,4% испитаних корисника, а исто толико анкетираних се изјаснило да им је лекар објаснио значај тестова на које их упућује. Да је особље било љубазно сматра 93,9% испитаних корисника. За постојање кутије/књиге за жалбе пацијената не зна 2,1% корисника (Графикон 8.).к Графикон 8. Преглед карактеристика које се односе на особље у специјалистичкој служби у примарној здравственој заштити Страна 9

10 Специјалистички преглед без учешћа (бесплатно), остварило је 56,0% корисника, а у услузи је плаћањем партиципирало 44,0% корисника. Оствареном здравственом заштитом у специјалистичкој служби је задовољно (задовољан/веома задовољан) 87,8% корисника (Табела 9.). Табела 6. Опште задовољство у специјалистичкој служби у примарној здравственој заштити Година Узевши све у обзир, колико сте задовољни здравственом заштитом у специјалистичкој служби? Незадовољан Ни ни задовољан Задовољан задовољан Средња оцена задовљства ,6 0,0 0,0 30,8 66,7 4, ,5 3,6 3,6 50,9 36,4 4, ,0 2,0 8,2 42,9 44,9 4,3 Страна 10

11 СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Истраживање задовољства корисника секундарном здравственом заштитом спроведено је у периоду од до године у Општој болници Ђорђе Јоановић Зрењанин, Специјалној болници за плућне болести Др Васа Савић Зрењанин и Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију Русанда Меленци. Истраживање задовољства у специјалистичким службама у болницама, спроведено је 9. децембра године. Графикон 9. Задовољство корисника по одељењима Задовољство корисника радом интерног одељења Прикупљено је 98 попуњених упитника са интерног одељења. Просечна старост испитаника је 61,6 година. На интерном одељењу опште болнице 90,5% испитаних корисника је задовољно (задовољан/веома задовољан) процедуром пријема у болницу, а 95,7% корисника је задовољно (задовољан/веома задоваљан) процедуром приликом отпуста. Објашњењем процедуре током пријема задовољно је 90,1% корисника, а љубазношћу особља 97,9% испитаника. Временом чекања на шалтеру није задовољно 12,0% испитаника, а 2,2% испитаника није задовољно временом чекања до смештаја у собу (Графикон 10.). Страна 11

12 Графикон 10. Задовољство корисника приликом пријема и отпуста са интерног одељења Да их је особље упознало са правом на сагласност за предложену процедуру сматра 90,4% корисника, 89,2% их наводи да су упознати са дужностима пацијената на одељењу, док се 84,8% корисника изјаснило да их је особље упознало са начином приговора и жалби у случају незадовољства. Поштовањем и љубазношћу медицинских сестара током боравка у болници, задовољно (задовољан/веома задовољан) је 96,9% корисника, а љубазношћу према члановима породице задовољно је 97,8% испитаних корисника. Сестринском негом је задовољан 97,8% испитаних корисника. Временом чекања на сестру код хитне потрбе, није задовољан само 1,1% испитаних и исто толико је незадовољних корисника објашњењем процедура, тестова и третмана. Графикон 11. Задовољство корисника медицинским сестрама на интерном одељењу Страна 12

13 Спремношћу лекара да дају одговоре на питања задовољно је 91,6% испитаника а способношћу дијагностиковања здравствених проблема задовољно је 92,6% анкетираних корисника. Објашњењем тестова, процедура, третмана и резултата задовољно (задовољан/веома задовољан) 92,5% испитаних. Темељношћу лекара у испитивању задовољно је 90,3% корисника, а успешношћу лечења лекара задовољно је 90,2% испитаних корисника. Поштовањем и љубазношћу лекара је задовољно 97,8% корисника. Само 1,1% корисника нису задовољни услугама лекара (Графикон 12.). Графикон 12. Задовољство корисника лекарима на интерном одељењу Условима дијагностике током боравка у болници је задовољно 92,1% испитаних корисника (Табела 7.). Страна 13

14 Средња оцена задовљства Нисам користио/ла задовољан Задовољан Ни ни задовољан Незадовољан Табела 7. Задовољство корисника услугама дијагностике и терапије током боравка у болници Задовољтво услугама даијагностике и терапије током боравка у болници на интерном одељењу Услуга Лабораторија 0,0 1,1 2,2 62,4 32,1 3,2 4,3 Кардиологија (ЕКГ, тест оптерећења) Радиологија (рентген, ултразвук, скенер) 0,0 1,2 1,2 55,3 34,1 8,2 4,5 0,0 1,1 7,9 50,6 29,2 11,2 4,4 Физикална терапија 0,0 0,0 1,3 35,5 19,7 43,4 5,1 Опште задовољство услугама дијагностике 0,0 0,0 5,6 52,8 39,3 2,2 4,4 Графикон 13. Задовољство корисника услугама дијагностике и терапије током боравка у болници на интерном одељењу Услугама исхране (укус, температура, количина и разноврсност хране) током боравка у болници је задовољно око 62% корисника. Смештајем током боравка у болници (удобност кревета, чистоћа собе и тоалета), задовољно је око 78% корисника. Организацијом посета (време, број и дужина) задовољно је око 94% испитаних корисника. Страна 14

15 Укупним болничким лечењем задовољно је 87,5% испитаника, што је 7,3% мање у односу на прошлу одину. Задовољство корисника радом хируршког одељења Са хируршког одељења опште болнице прикупљена су 78 упитника. Просечна старост испитаника је 58,9 година. На хируршком одељењу опште болнице 89,7% испитаних корисника је задовољно (задовољан/веома задовољан) процедуром пријема у болницу, а 97,4% корисника је задовољно процедуром приликом отпуста. Објашњењем процедуре током пријема, задовољно је 87,2% испитаних корисника, док је љубазношћу особља задовољно 92,3% испитаника. Временом чекања на шалтеру није задовољно 22,4% испитаника, а 1,3% испитаника није задовољно временом чекања до смештаја у собу (Графикон 14). Графикон 14. Задовољство корисника услугама приликом пријема и отпуста на хируршком одељењу у болници Да их је особље упознало са правом на сагласност за предложену процедуру сматра 89,5% корисника, 82,7% их наводи да су упознати са дужностима пацијената на одељењу, док се 66,2% корисника изјаснило да их је ососбље упознало са начином приговора и жалби у случају незадовољства. Поштовањем и љубазношћу медицинских сестара током боравка у болници задовољно је 92,2% корисника, а љубазношћу медицинских сестара према члановима породице и посетиоцима задовољно (задовољан/веома задовољан) је 94,7% корисника. Објашњавањем процедура, тестова и третмана, као и временом чекања на сестру код хитне интервенције није задовољно свега 2,6% испитаних корисника. Сестринском негом уопште је задовољно 93,3% анкетираних корисника (Графикон 15.). Графикон 15. Задовољство корисника сестринском негом на хируршком одељењу у болници Страна 15

16 Спремношћу лекара да дају одговоре на питања задовољно је 89,6% испитаних, а објашњењем тестова, процедура, третмана и резултата, задовољно је 92,2% испитаних корисника. Поштовањем и љубазношћу лекара, као и успешношћу у лечењу, задовољно је 93,5% анкетираних. Способношћу дијагностиковања здравствених проблема, темељношћу у раду и услугама лекара, задовољно је 94,8% корисника (Графикон 16.). Графикон 16. Задовољство корисника радом лекара током боравка на хируршком одељењу у болници Условима дијагностике и терапије током боравка у болници задовољно је 75,0% анкетираних корисника (Табела 8.). Табела 8. Задовољство корисника услугама дијагностике и терапије на хируршком одељењу Страна 16

17 Средња оцена задовљства Нисам користио/ла задовољан Задовољан Ни ни задовољан Незадовољан Задовољтво услугама даијагностике и терапије током боравка у болници на интерном одељењу Услуга Лабораторија 0,0 1,3 4,0 28,0 44,0 22,7 4,8 Кардиологија (ЕКГ, тест оптерећења) Радиологија (рентген, ултразвук, скенер) 1,4 1,4 2,8 19,7 31,0 43,7 5,1 0,0 4,2 2,8 12,5 36,1 44,4 5,1 Физикална терапија 0,0 1,4 2,8 14,1 28,2 53,5 5,3 Опште задовољство услугама дијагностике 0,0 1,4 4,2 31,9 43,1 19,4 4,8 Услугама исхране (укус, температура, количина и разноврсност хране) током боравка у болници је задовољно 65,2% корисника. Смештајем током боравка у болници (удобност кревета, чистоћа собе и тоалета), задовољно је 89,0% корисника. Организацијом посета (време, број и дужина) задовољно је око 94,7% испитаних корисника. Узимајући у обзир све наведено, 94,8% корисника је задовољно болничким лечењем у целини, што је скоро идентично као и прошле године. Задовољство корисника радом гинеколошко-акушерског одељења Са гинеколошко-акушерског одељења опште болнице прикупљено је 29 попуњених упитника. Просечна старост испитаница је 34,9 година. Већина испитаница је задовољна процедуром пријема (93,1%), а отпустом су задовољне све испитанице (задовољних 60,7% и веома задовољних 39,3%). Љубазношћу особља је задовољно 89,7% испитаница. Временом чекања на шалтеру није задовољно 3,6% испитаних пацијенткиња (Графикон 17.). Графикон 17. Задовољство корисница процедурама пријема и отпуста са гинеколошко-акушерског одељења у болници Страна 17

18 Да их је особље упознало са правом на сагласност за предложену процедуру, сматра 96,3% корисница, 88,9% их наводи да су упознати са дужностима пацијената на одељењу, док се 65,4% корисница изјаснило да их је особље упознало са начином приговора и жалби у случају незадовољства. Поштовањем и љубазношћу медицинских сестара током боравка у болници као и љубазношћу према члановима породице и посетиоцима, задовољно је 93,1% корисница. Сестринском негом уопште је задовољно 96,6% пацијенткиња, а 96,4% пацијенткиња је задовољно брзином њихове интервенције приликом хитних потреба (Графикон 18.). Графикон 18. Задовољство корисница сестринском негом на гинеколошко-акушерском одељењу болнице Велика већина пацијенткиња је задовољна услугама лекара током боравка у болници (86,2%). Спремношћу лекара да дају одговоре на питања задовољно је 79,3% корисница. Способношћу дијагностиковања здравствених проблема задовољно је 85,7% Страна 18

19 Средња оцена задовљства Нисам користио/ла задовољан Задовољан Ни ни задовољан Незадовољан корисница, а поштовањем и љубазношћу лекара 89,7%. Темељношћу лекара у испитивању је задовољно 86,2% корисница, док је успешношћу лечења лекара задовољно 89,7% испитаних корисница (Графикон 19.). Графикон 19. Задовољство корисница услугама лекара на гинеколошко-акушерском одељењу болнице Условима дијагностике и терапије током боравка у болници је задовољно 75,0% корисница. Табела 9. Задовољство корисница услугама дијагностике и терапије на гинеколошко-акушерском одељењу Задовољтво услугама даијагностике и терапије током боравка у болници на интерном одељењу Услуга Лабораторија 0,0 3,8 11,5 42,3 30,8 11,5 4,3 Кардиологија (ЕКГ, тест оптерећења) Радиологија (рентген, ултразвук, скенер) 0,0 0,0 8,3 33,3 16,7 41,7 4,9 0,0 0,0 8,7 34,8 30,4 26,1 4,7 Физикална терапија 0,0 0,0 13,0 21,7 13,0 52,2 5,0 Опште задовољство услугама дијагностике 0,0 0,0 8,3 41,7 33,3 16,7 4,6 Услугама исхране (укус, температура, количина и разноврсност хране) током боравка у болници је задовољно 65,0% корисница. Страна 19

20 Смештајем током боравка у болници (удобност кревета, чистоћа собе и тоалета) задовољно је 88,5% пацијенткиња. Организацијом посета (време, број и дужина) задовољно је око 87,4% анкетираних корисница. Узимајући у обзир све наведено, 93,1% корисница је задовољно болничким лечењем у целини. Задовољство корисника радом одељења за рехабилитацију Из специјалне болнице за физикалну медицину и рехабилитацију прикупљено је 20 попуњена упитника. Просечна старост испитаника је 55,4 годинa. Корисници су у високом проценту задовољни (задовољан/веома задовољан) временом чекања на шалтеру (95,0%), временом до смештаја у собу (95,0%), пријемом у болницу (90,0%), објашњењем процедуре током пријема (90,0%). Љубазношћу особља је задовољно 85,0% анкетираних а општим утиском приликом отпуста из болнице задовољно (задовољан/веома задовољан) је 94,4% испитаних корисника (Графикон 20.). Графикон 20. Задовољство корисника процедурама пријема и отпуста са рехабилитације Да их је особље упознало са правом на сагласност за предложену процедуру сматра 77,8% корисника, а 78,9% их наводи да су упознати са дужностима пацијената на одељењу, док се 64,7% корисника изјаснило да их је особље упознало са начином приговора и жалби у случају незадовољства. Страна 20

21 Љубазношћу медицинских сестара током боравка у болници, задовољно је 90,0% анкетираних корисника, брзином њихове интервенције приликом хитних потреба је задовољно 94,4% корисника, а 88,9% их је задовољно објашњавањем процедура, тестова и третмана. Уопште сестринском негом је задовољно 88,9% корисника (Графикон 21.). Графикон 21. Задовољство корисника сестринском негом на одељењу рехабилитације Љубазношћу лекара, спремношћу лекара да дају одговоре на питања задовољно је 90,0% анкетираних, а темељитошћу лекара у испитивању и успешношћу лечења задовољно је 94,7% испитаних корисника. Способношћу дијагностиковања здравствених проблема и објашњењем тестова, процедура, третмана и резултата задовољно је 89,5% корисника. Уопште услугама лекара је задовољно 95,0% анкетираних корисника (Графикон 22.). Графикон 22. Задовољство корисника услугама лекара на одељењу рехабилитације Страна 21

22 Средња оцена задовљства Нисам користио/ла задовољан Задовољан Ни ни задовољан Незадовољан Условима дијагностике и терапије током боравка у болници је задовољно 82,4% корисника. Табела 10. Задовољство корисница услугама дијагностике и терапије на рехабилитацији Задовољтво услугама даијагностике и терапије током боравка у болници на интерном одељењу Услуга Лабораторија 0,0 0,0 0,0 29,4 23,5 47,1 5,2 Кардиологија (ЕКГ, тест оптерећења) Радиологија (рентген, ултразвук, скенер) 0,0 0,0 0,0 18,8 12,5 68,8 5,5 0,0 0,0 0,0 18,8 12,5 68,8 5,5 Физикална терапија 0,0 0,0 5,3 26,3 52,6 15,8 4,8 Опште задовољство услугама дијагностике 0,0 0,0 0,0 17,6 64,7 17,6 5,0 Услугама исхране (укус, температура, количина и разноврсност хране) током боравка у болници је задовољно 75,0% корисника. Смештајем током боравка у болници (удобност кревета, чистоћа собе и тоалета), задовољно је 83,3% корисника. Организацијом посета (време, број и дужина) задовољни су сви анкетирани корисници. Страна 22

23 Узимајући у обзир све наведено, 90% корисника је задовољно укупним болничким лечењем. Задовољство корисника радом специјалистичко-консултативне службе у стационарним здравственим установама Истраживање је спроведено 9. децембра године и прикупљено је 105 упитника. Просечна старост испитаника је 52 године. Љубазношћу особе која врши заказивање, као и добијањем инструкције о датуму, времену и месту прегледа задовољно је 89,7% корисника. Могућнишћу телефонског заказивања задовољно је 83,7% корисника, док је објашњењем евентуалног кашњења термина прегледа задовољно је 81,9% корисника. Временом чекања од тренутка заказивања до термина прегледа није задовољно (/веома ) 12,6% корисника, док скоро сваки пети корисник није задовољан временом чекања у чекаоници (21,2%). Само 2,0% анкетираних корисника нису задовољни чистоћом и подобношћу чекаонице (Графикон 23.). Графикон 23. Неке карактеристике специјалистичко-консултативне службе у болници У години, корисници су просечно 2,9 пута посетили лекара специјалисту. Истог дана без заказивања, на преглед је примљено 56,6% испитаних корисника, мање од седам дана чекало је 24,2% корисника, а више од тридесет дана на преглед је чекало 11,1% испитаних корисника (Графикон 24.). Графикон 24. Време чекања на преглед у специјалистичко-консултативној служби Страна 23

24 Да им је лекар посветио довољно времена током прегледа слаже се 90,9% анкетираних а да их је пажљиво саслушао изјаснило се 91,8% анкетираних корисника. Проценат од 94,7 корисника је задовољан љубазношћу особља а објашњењем лекара о болестима и лековима које им прописује задовољно је 92,8%. Објашњењем о значају тестова на које их упућује, задовољно је 93,6% корисника, док је план свог лечења јасно је разумело 92,7% испитаних. Да постоји кутија/књига за жалбе и примедбе не зна 3,3% анкетираних корисника. Бесплатан преглед специјалисте остварило је 68,7% корисника, а 31,3% корисника је платило партиципацију. Узевши све у обзир 88,1% корисника је задовољно радом специјалистичке службе у болницама у години, што је за око 8% више у односу на прошлу годину. Страна 24

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski

frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski PRUŽITI SIGURNOST Roditelji osećaju kada se njihovo dete razvija drugačije i kada mu je potrebna pomoć. Kada

Више

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Raspored nastave PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA 2. GODINA - IZVANREDNI AKADEMSKA GODINA / LJETNI SEMESTAR

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Raspored nastave PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA 2. GODINA - IZVANREDNI AKADEMSKA GODINA / LJETNI SEMESTAR 2. GODINA IZVANREDNI 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. Dinko Puntarić, Marica Miletić Medved 16:0020:45 16:0020:45 16:0020:45 16:0020:45 Predavaonica 5 Predavaonica 5 Predavaonica 3 Predavaonica 4 NZ 4.3.

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 832; факс:381112688420 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 - Сектор за контролу - 05 број:450-5507//[5чз 08.12.2015. године

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIĆ PROMOTIVNI PAKETI

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIĆ PROMOTIVNI PAKETI SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU JUNAKOVIĆ PROMOTIVNI PAKETI SPECIJALNA PONUDA ZA PERIOD OD 01. 10. DO 30. 06. Boravak na bazi 2 polupansiona / petak nedelja / za dve osobe. Popust radnim danima (ponedeljak

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више