PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju"

Транскрипт

1 PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god /2017. (korekcija: FV , od ak.god /2019.) I GODINA I SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Matematika I Fizika I Opća kemija Računalstvo Povijest tekstila i Engleski jezik I Njemački jezik I Tjelesna i zdravstvena kultura I II SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Statistika - - Osnove strojarstva - - Praktikum opće kemije - - Elektrotehnika i elektronika - - Tekstilni materijali - - Ekonomika modne i tekstilne industrije - - Engleski jezik II - Engleski jezik I Engleski jezik I Njemački jezik II - Njemački jezik I Njemački jezik I Tjelesna i zdravstvena kultura II - Tjelesna i zdravstvena kultura I 12 dolazaka na nastavu Crtanje i slikanje I - IDTO - - Crtanje i slikanje I - IDTO 1

2 II GODINA III SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Vlakna I Tekstilno-mehanički procesi Procesi oplemenjivanja tekstila Procesi proizvodnje Engleski jezik III Engleski jezik II Engleski jezik II Njemački jezik III Njemački jezik II Njemački jezik II Tjelesna i zdravstvena kultura 12 dolazaka na nastavu Tjelesna i zdravstvena kultura III II Crtanje i slikanje II - IDTO Crtanje i slikanje I Crtanje i slikanje I Crtanje i slikanje I Crtanje i slikanje II IV SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Tehnička termodinamika Tjelesna i zdravstvena kultura IV - Osnove strojarstva Matematika I Fizika I Tjelesna i zdravstvena kultura III Osnove strojarstva Matematika I Fizika I - 12 dolazaka na nastavu Mehanika - PMT Predenje - PMT Tekstilno- mehanički procesi Tekstilno- mehanički procesi Projektiranje pređa - PMT Tekstilno- mehanički procesi Analitička kemija - TKME - Opća kemija Opća kemija - Praktikum opće kemije Organska kemija I - TKME Opća kemija Praktikum opće kemije Opća kemija Praktikum opće kemije Metrika boje - TKME Fizika I Računalstvo Bojadisanje tekstila - TKME Vlakna I Procesi oplemenjivanja tekstila Procesi oplemenjivanja tekstila Organska kemija I Ekologija u tekstilstvu - TKME Opća kemija Opća kemija Nacrtna geometrija - OI Konstrukcija - OI - Procesi proizvodnje - Procesi proizvodnje Studij rada - OI - Procesi proizvodnje - Procesi proizvodnje 2

3 Normizacije u odjevnoj tehnologiji - OI Tekstilna kemija - IDTO Opća kemija Praktikum opće kemije Opća kemija Praktikum opće kemije Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda - IDTO Tekstilno- mehanički procesi Tekstilno- mehanički procesi Konstrukcija D - IDTO - Procesi proizvodnje - Procesi proizvodnje Nacrtna geometrija D - IDTO Crtanje povijesnog kostima - IDTO Estetika - IDTO Fizika II PMT, TKME, OI, IDTO Ručno tkanje PMT, IDTO Priprema pređe za osnovu - PMT Predenje - PMT Ručno tkanje - PMT Sredstva za pranje tekstila - TKME Recikliranje tekstilnih materijala - TKME Tekstilni eko - proizvodi - TKME - Tekstilni materijali Tekstilni materijali - Organizacija proizvodnih linija - OI - Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Računala u poslovanju- OI Moderna umjetnost i dizajn/015 Prezentacijski praktikum 3

4 III GODINA V SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi - PMT Tkanje - PMT Tekstilno- mehanički procesi Pletenje I - PMT Netkani i tehnički tekstil - PMT Fizikalna kemija - TKME Opća kemija Praktikum iz opće kemije Procesi oplemenjivanja Operacije oplemenjivanja tekstila - TKME tekstila Vlakna I Vlakna II - TKME Vlakna I Vlakna I - - Oplemenjivanje tekstila - TKME Procesi oplemenjivanja tekstila Vlakna I Računalna konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Modeliranje - OI Konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Konstrukcija - OI Tehnološki procesi krojenja - OI - Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Tehnološki procesi šivanja - OI - Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Tehnološki procesi krojenja Procesi proizvodnje Tehnološki procesi krojenja Kreiranje tekstila I - IDTO Kreiranje tekstila I Kreiranje I - IDTO Procesi bojadisanja i tiska - IDTO Vlakna I Procesi oplemenjivanja tekstila Povijest i teorija dizajna D - IDTO Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji PMT, OI Oplemenjivanje TKME, OI Otpadne vode tekstilne industrije TKME, IDTO Studij rada i troškova - PMT Tekstilno- mehanički procesi Kemija polimera - TKME Organska kemija I - TKME Organska kemija I - TKME Odabrana poglavlja anorganske kemije - TKME Opća kemija Opća kemija Suho oplemenjivanje - TKME Ispitivanje oštećenja tekstilija - TKME Tekstilni materijali Vlakna I Tekstilni materijali Vlakna I Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi - OI 4

5 Sociologija mode - OI Sociologija kulture - OI Povijest i teorija dizajna D - OI Modeliranje D - IDTO Konstrukcija D Konstrukcija D Konstrukcija D Konstrukcija D Etnologija tekstila i odijevanja D - IDTO Sociologija mode - IDTO Sociologija kulture - IDTO Crtanje i slikanje IIIA - IDTO Crtanje i slikanje II Crtanje i slikanje II Crtanje i slikanje II Crtanje i slikanje III Elementi projektiranja III - IDTO Konstrukcija D Konstrukcija D VI SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Projektiranje tkanina - PMT Tkanje - PMT Tkanje - PMT Projektiranje pletiva - PMT Fizikalno mehanička ispitivanja tekstila - PMT Tekstilni materijali, Vlakna I Statistika, Vlakna II Tekstilni materijali, Vlakna I, Vlakna II Statistika Upravljanje marketingom tekstila i mode - PMT Ispitivanje tekstila - TKME Tekstilni materijali, Vlakna I Statistika, Vlakna II Tekstilni materijali, Vlakna I, Vlakna II Statistika Tekstilni tisak - TKME Procesi njege tekstila - TKME Procesi oplemenjivanja Vlakna I Tehnička priprema proizvodnje - OI Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Ispitivanje tekstila i - OI Tekstilni materijali Vlakna I Tekstilni materijali Vlakna I Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji - OI Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Tehnološki procesi dorade - OI - Tehnološki procesi šivanja Tehnološki procesi šivanja Tehnološki procesi šivanja Likovno uzorkovanje tekstila I - IDTO Likovno uzorkovanje tekstila I Projektiranje I - IDTO Crtanje i slikanje II - IDTO Crtanje i slikanje II - IDTO Crtanje i slikanje II - IDTO Crtanje i slikanje II - IDTO Kreiranje II - IDTO Kreiranje tekstila II - IDTO Kreiranje tekstila I Kreiranje tekstila II Fizika II PMT, TKME, OI, IDTO Recikliranje tekstilnih materijala PMT, TKME, OI, IDTO Tekstilni eko proizvodi PMT, TKME, OI - Tekstilni materijali Tekstilni materijali - Priprema pređe za osnovu - PMT Predenje - PMT Ručno tkanje - PMT Tekstilno- mehanički procesi Specijalne metode tiska - TKME Tekstilni tisak - TKME Tekstilni tisak - TKME Fizikalno-kemijske metode za restauriranje tekstila - TKME Analitička kemija Fizikalna kemija Analitička kemija Fizikalna kemija 5

6 Organizacija proizvodnih linija OI - Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Procesi proizvodnje Računala u poslovanju - OI Moderna umjetnost i dizajn/015 - IDTO Crtanje i slikanje IVA - IDTO Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IVA 6

7 PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn od ak.god /2017. (korekcija: FV , od ak.god /2019.) I GODINA I SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Crtanje i slikanje IA Crtanje i slikanje IA Vizualni jezik Povijest tekstila i I Sociologija kulture Engleski jezik IA Njemački jezik IA Računalni jezik za dizajn Nacrtna geometrija A Tjelesna i zdravstvena kultura I Povijest umjetnosti Vizualne komunikacije 12 dolazaka na nastavu II SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Crtanje i slikanje IIA Crtanje i slikanje IA Crtanje i slikanje IA Crtanje i slikanje IA Crtanje i slikanje IIA Kreiranje tekstila IA Kreiranje tekstila IA Kreiranje IA - - Moderna umjetnost i dizajn/ Povijest tekstila i II - - Engleski jezik IIA - Engleski jezik IA Engleski jezik IA Njemački jezik IIA - Njemački jezik IA Njemački jezik IA Tjelesna i zdravstvena kultura II - Tjelesna i zdravstvena kultura I 12 dolazaka na nastavu Povijest i teorija dizajna 7

8 Socijalna ekologija II GODINA III SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Crtanje povijesnog tekstila i kostima Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IIA Crtanje i slikanje IIA Crtanje i slikanje IIA Crtanje i slikanje IIIA Engleski jezik IIIA Engleski jezik IIA Engleski jezik IIA Njemački jezik IIIA Njemački jezik IIA Njemački jezik IIA Estetika I Tjelesna i zdravstvena kultura III Tjelesna i zdravstvena kultura II Osnove teorije boje DT Računalni jezik za dizajn Računalni jezik za dizajn Tehnike pletenja DT 12 dolazaka na nastavu Kreiranje tekstila IIA - DT Kreiranje tekstila IA - Kreiranje tekstila IIA Elementi projektiranja I MD - Crtanje i slikanje IA - Crtanje i slikanje IA Konstrukcija I MD Kreiranje IIA - MD Kreiranje IIA DT Kreiranje tekstila IIA - MD Kreiranje tekstila IA - Kreiranje tekstila IIA IV SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Izrada povijesnog tekstila i kostima Engleski jezik IVA Engleski jezik IIIA Engleski jezik IIIA Njemački jezik IVA Njemački jezik IIIA Njemački jezik IIIA Tekstilna vlakna i materijali Tjelesna i zdravstvena kultura 12 dolazaka na nastavu Tjelesna i zdravstvena kultura IV III Kreiranje tekstila IIA Kreiranje tekstila IIIA Kreiranje tekstila IIIA DT Likovno uzorkovanje tekstila IA DT Likovno uzorkovanje tekstila IA Tehnike tkanja - DT 8

9 Crtanje i slikanje IVA MD Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IIIA Crtanje i slikanje IVA Kreiranje IIIA MD Elementi projektiranja II MD - Elementi projektiranja I - Elementi projektiranja I MD MD Konstrukcija II - MD - Konstrukcija I Konstrukcija I Konstrukcija I Kreiranje IIIA - DT Ručno tkanje - DT Kreiranje tekstila IIIA - MD Ručno tkanje - MD Kreiranje tekstila IIA Kreiranje tekstila IIIA III GODINA V SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Etnologija tekstila i odijevanja Prezentacijski praktikum Sociologija mode Sociologija kulture Sociologija kulture Sociologija kulture Sociologija kulture Kreiranje tekstila IVA DT Kreiranje tekstila IIA - Kreiranje tekstila IVA Kreiranje tekstila IIIA Likovno uzorkovanje tekstila IIA DT - Likovno uzorkovanje tekstila - Likovno uzorkovanje tekstila IA IIA Bojadisanje i tisak DT Oplemenjivanje i njega tekstila DT Tekstilna vlakna i materijali Tekstilna vlakna i materijali Etnografski praktikum IA MD Modni dizajn I - MD Elementi projektiranja III - MD Modeliranje I MD Izrada - MD Kreiranje tekstila IVA DT Modni dizajn I - MD Konstrukcija I MD Elementi projektiranja I MD Elementi projektiranja II MD - Konstrukcija I i Konstrukcija II Kreiranje tekstila IIA Kreiranje tekstila IIIA Konstrukcija I MD Konstrukcija II - MD Konstrukcija I MD Konstrukcija II - MD Kreiranje tekstila IVA 9

10 VI SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Kreiranje tekstila VA - DT Likovno uzorkovanje tekstila IIIA DT - Kreiranje tekstila IVA Kreiranje tekstila VA - Likovno uzorkovanje tekstila IIA - Likovno uzorkovanje tekstila IIIA Etnografski praktikum IA DT Modni dizajn II MD Modni dizajn I - MD - Modni dizajn I - MD - Modna ilustracija A MD Dizajn modnih dodataka I MD Kreiranje tekstila za odjeću - MD Kreiranje tekstila IA - - Kreiranje tekstila za odjeću Upravljanje marketingom tekstila i mode Modni dizajn II - DT Ručno tkanje - DT Tehnike tkanja MD Likovno uzorkovanje tekstila IA MD Ekonomika modne i tekstilne industrije - MD Ručno tkanje - MD Likovno uzorkovanje tekstila IA 10

11 PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god /2017. (korekcija: FV , za ak.god /2019.) I GODINA I SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Mehanika tekstila PMT Energetika PMT Teorija i analiza troškova u tekstilstvu PMT Mjerenje i automatsko vođenje procesa - PMT Instrumentalne metode analize TKME - Analitička kemija Analitička kemija Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana TKME Teorija bojadisanja TKME Teorija oplemenjivanja tekstila TKME Upravljanje kvalitetom tekstila i - TKME Upravljanje kvalitetom tekstila i OI Primijenjeno računalstvo OI Tehnike spajanja tekstilija OI Automatizacija sustava odjevnih tehnologija OI Procesi njege - OI Kvaliteta tekstila i - IDT Vlakna II - IDT Kreiranje tekstila III - IDT - - Kreiranje tekstila III Likovno uzorkovanje tekstila II - IDT Konstrukcija pređa - IDT - Likovno uzorkovanje tekstila I Likovno uzorkovanje tekstila II Kvaliteta tekstila i IDO - - Vlakna II IDO Njega tekstila i IDO Projektiranje II - IDO

12 Restauracija i konzervacija tekstila i PMT,TKME,OI,IDT, IDO Medicinski tekstil PMT,OI Projektiranje Jacquard tkanina PMT Efektne pređe PMT Mjerenje i automatsko vođenje procesa TKME,OI Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva - OI Numeričke metode - OI Energetika - OI Socijalna ekologija - OI Vizualne komunikacije IDT Moda XX stoljeća IDT Projektiranje Jacquard tkanina IDT Efektne pređe IDT Povijest tekstila IDT Procesi njege - IDT Kreiranje IV IDO Teorija mode I - IDO II SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Matematika II PMT, TKME, OI Visokoučinkovita vlakna PMT, OI Tehničke tkanine PMT Mehanika tekstila - PMT Pametni tekstil PMT Vlakna iz novih polimera TKME Kemija bojila TKME Teorija bojadisanja TKME Teorija bojadisanja TKME Teorija njege tekstila - TKME Upravljanje marketingom tekstila i mode OI Tehnička dokumentacija OI Sustavi predeterminiranih vremena - OI

13 Kreiranje tekstila IV IDT - Kreiranje tekstila III Kreiranje tekstila IV Osnove metrike boje IDT Kvaliteta tekstila i - IDT Kvaliteta tekstila i - IDT Etnografski praktikum IDT Likovno uzorkovanje tekstila III IDT - Likovno uzorkovanje tekstila II - Likovno uzorkovanje tekstila III Konstrukcija pletiva - IDT Računalno projektiranje I IDO - Projektiranje II - IDO - - Osnove metrike boje IDO Kvaliteta tekstila i IDO Kvaliteta tekstila i IDO Odabrana poglavlja odjevne tehnologije IDO Projektiranje III IDO Normizacije u odjevnoj tehnologiji D - IDO Suvremene metode identifikacije vlakana PMT,TKME,OI,IDT,IDO Metrika boje PMT Modeli mehaničkog ponašanja materijala - PMT Osnove spektroskopske analize TKME - Instrumentalne metode analize Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju TKME Bojadisanje prirodnim bojilima TKME Tekstilna pomoćna sredstva - TKME Instrumentalne metode analize Modna kolekcija OI Mrežno planiranje OI Metrika boje OI Menadžment ljudskih potencijala OI Konstrukcija pletiva -OI Tehničke tkanine IDT Pametni tekstil IDT Ovo za IDT mora biti drugačiji program Kreativni praktikum I IDT Kreativni praktikum I Specijalne metode tiska IDT Kreiranje VA IDO Primijenjena konstrukcija kostima/014 IDO

14 Novi mediji i moda - IDO II GODINA III SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Tehnička pletiva PMT Kompozitni materijali PMT Međunarodno tržište tekstila PMT Projektiranje Jacquard Projektiranje Jacquard CAD/CAM u tekstilstvu - PMT tkanina - PMT tkanina - PMT Vlaknima ojačani kompoziti TKME Industrijske i otpadne vode TKME Instrumentalne metode analize Tehnički tekstil TKME - Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana Instrumentalne metode analize - Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana Ekološko oplemenjivanje tekstila - TKME Zaštitni materijali i odjeća OI Procesni parametri odjevnog inženjerstva OI Oblikovanje radnih mjesta OI - Sustavi predeterminiranih Sustavi predeterminiranih Sustavi predeterminiranih vremena vremena vremena Konfekcioniranje tehničkog tekstila OI - Tehnike spajanja tekstilija Tehnike spajanja tekstilija Tehnike spajanja tekstilija Organizacija proizvodnje OI Objektivno vrednovanje tekstila i - OI Teorija znanosti IDT, IDO Netkani tekstil IDT Tekstilni tisak A IDT Kreiranje tekstila V IDT Likovno uzorkovanje tekstila IV IDT Konstrukcija tkanina - IDT Kreiranje tekstila III Kreiranje tekstila IV - Likovno uzorkovanje tekstila III - - Kreiranje tekstila V - Likovno uzorkovanje tekstila IV 14

15 Teorija znanosti IDO Modna ilustracija IDO Računalno projektiranje II IDO Računalno projektiranje I IDO Računalno projektiranje I IDO Računalno projektiranje I IDO Računalno projektiranje I IDO Projektiranje IV IDO Praktikum izrade - IDO Restauracija i konzervacija tekstila i PMT,TKME,OI,IDT,IDO Medicinski tekstil - PMT, TKME, OI Oplemenjivanje PMT, IDO Međunarodno tržište tekstila OI, IDT Organska kemija II TKME Kemija bojila Kemija bojila Pametni materijali - TKME Upravljanje kvalitetom tekstila Upravljanje kvalitetom tekstila Tehnički tekstil - OI - - i i Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva - OI Projektiranje Jacquard tkanina Projektiranje Jacquard tkanina CAD/CAM u tekstilstvu IDT - IDT - IDT Kreativni praktikum II - IDT Kreativni praktikum II Moda XX stoljeća IDO Tehnike spajanja tekstilija IDO Teorija i analiza troškova u tekstilstvu IDO IV SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Nekonvencionalni sustavi predenja PMT Strateški savezi u tekstilstvu PMT Sociologija kulture D PMT Vođenje procesa oplemenjivanja - TKME Upravljanje okolišem u tekstilstvu TKME - Upravljanje kvalitetom tekstila i - TKME Upravljanje marketingom tekstila i mode TKME Teorija oplemenjivanja Visokovrijedno oplemenjivanje - TKME Instrumentalne metode analize Upravljanje kvalitetom tekstila i - TKME - 15

16 CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu OI Objektivno vrednovanje tekstila i - OI Objektivno vrednovanje tekstila i - OI Objektivno vrednovanje tekstila i - OI Inteligentna odjeća OI Mehatronika i robotizacija OI Projektiranje proizvodnih sustava OI Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi IDT, IDO Oplemenjivanje tekstila i IDT Projektiranje V IDO Suvremena umjetnost i dizajn - IDO Suvremene metode identifikacije vlakana PMT, TKME, OI, IDT, IDO Pletenje II - PMT Specijalne metode tiska TKME Parametri analitičkog postupka - TKME Programiranje računala OI Instrumentalne metode analize Instrumentalne metode analize Uvod u znanstveni rad - OI Prezentacija tekstilnih proizvoda IDT Kreativni praktikum III - IDT Kreativni praktikum III Inteligentna odjeća IDO Teorija mode II - IDO 16

17 PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn od ak.god /2017. (korekcija: FV , od ak.god /2019.) I GODINA I SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Kreiranje tekstila VIA DT - - Kreiranje tekstila VIA - Likovno uzorkovanje tekstila - Likovno uzorkovanje tekstila Likovno uzorkovanje tekstila IVA DT IIIA IVA Tehnike realizacije tekstila I DT Povijest tekstila - DT Povijest tekstila i I Etnografski praktikum IIA - DT Kreiranje IVA MD Modni dizajn III MD Konstrukcija III - MD Povijest odijevanja I/014 K Povijest tekstila i I Crtanje i slikanje kostima/014 K Primijenjena kostimografija K Bojadisanje tekstila D K Teorija mode I K, TKM Suvremena umjetnost i dizajn A -TKM Teorija znanosti A - TKM Kulturalna antropologija - TKM Kreiranje IVA - DT Kulturalna antropologija MD Suvremena umjetnost i dizajn A MD Povijest odijevanja I MD Povijest tekstila i I Teorija mode I MD Povijest tekstila - MD Povijest tekstila i I Kreiranje IVA K 17

18 Kreiranje tekstila i etnografija- K, TKM II SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Kreiranje tekstila VIIA - DT Likovno uzorkovanje tekstila VA DT - Kreiranje tekstila VIA Kreiranje tekstila VIIA - Likovno uzorkovanje tekstila IVA - Likovno uzorkovanje tekstila VA Tehnike realizacije tekstila II DT Kreativni praktikum I DT Kreativni praktikum I Kreiranje VA MD Modni dizajn IV MD - Modni dizajn III MD Modni dizajn III MD - Konstrukcija IV - MD Konstrukcija III - MD Konstrukcija III - MD Konstrukcija III - MD Povijest odijevanja II/014 K Povijest tekstila i I Primijenjena kostimografija I K Teorijski osnovi kazališne produkcije K Primijenjena konstrukcija kostima/014 K Performativnost mode - K Semiotika mode TKM Novi mediji i moda TKM Komunikacijske teorije TKM Performativnost mode - TKM Kreiranje VA DT, K, TKM Scenografija K, TKM Komunikacijske teorije MD Semiotika mode MD Performativnost mode MD Povijest odijevanja II/014 - MD Povijest tekstila i I Scensko modeliranje K 18

19 II GODINA III SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Kreiranje tekstila VIIIA DT Kreiranje tekstila VIA - Kreiranje tekstila VIIIA Kreiranje tekstila VIIA Kreativni praktikum II DT Kreativni praktikum II Tehnike realizacije tekstila III DT Estetika II - DT Kreiranje VIA MD Modni dizajn kolekcija I MD Modni dizajn IV MD - Modni dizajn IV MD - Modeliranje II MD Tehnike realizacije - MD Povijest odijevanja III/014 - K Povijest tekstila i I Primijenjena kostimografija II K Praktični elementi kazališne produkcije/014 K Izrada kostima (worshop) K Kultura spektakla K Muzealizacija mode TKM Povijest tekstila i II Antropologija mode TKM Povijest tekstila i II Estetika II TKM Moda XX stoljeća - TKM Povijest tekstila i II Kreiranje VIA DT, K, TKM Modna ilustracija MD, K Tehnike realizacije DT Oplemenjivanje - DT Antropologija mode MD Povijest tekstila i II Moda XX stoljeća MD Povijest tekstila i II Muzealizacija mode MD Povijest tekstila i II Praktikum izrade MD

20 IV SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Kreiranje tekstila IXA DT Prezentacija tekstilnih proizvoda DT - Kreiranje tekstila VIIIA Kreiranje tekstila IXA Kreativni praktikum III - DT Kreativni praktikum III Modni dizajn kolekcija II MD - Modni dizajn kolekcija I MD Modni dizajn kolekcija I MD - Dizajn modnih dodataka II MD Dizajn modnih dodataka I - Dizajn modnih dodataka I MD MD - Portfolio - MD Primijenjena kostimografija III K Izrada kostima - K Teorija mode II TKM Suvremena moda TKM Povijest tekstila i II Kultura spektakla - TKM Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi DT, MD Scenografija I K, TKM Kultura spektakla MD Teorija mode II MD Teorija mode I Teorija mode I Teorija mode I Teorija mode I Suvremena moda MD Povijest tekstila i II CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu - MD Konstrukcija III - MD Konstrukcija IV - MD Konstrukcija III - MD Konstrukcija IV - MD Scensko modeliranje K 20

21 PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija od ak. god /2017. (korekcija: FV , od ak. god /2019.) I GODINA I SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Matematika Fizika I Računalstvo Opća kemija Engleski jezik I Njemački jezik I Tjelesna i zdravstvena kultura I Osnove dizajna obuće DO Crtanje i slikanje - DO Ekonomika - DO Ekonomika 12 dolazaka na nastavu II SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Vlakna I TTM, TTK, OT Osnove strojarstva TTM, TTK, OT, OBT Tekstilni materijali TTM, TTK, OT Termodinamika TTM, TTK, OT, OBT Engleski jezik II TTM, TTK, OT, OBT Njemački jezik II TTM, TTK, OT, OBT Matematika Fizika I Matematika Fizika I Tjelesna i zdravstvena kultura II TTM,TTK,OT,OBT,DO Tjelesna i zdravstvena kultura I 12 dolazaka na nastavu Tekstilna vlakna i materijali OBT, DO

22 Biomehanika - OBT, DO Osnove obrade kože OBT, DO Opća kemija Opća kemija Osnove obrade kože Oblikovanje i konstrukcija obuće I OBT, DO Anatomija OBT, DO Konstrukcija kalupa OBT, DO Elelktrotehnika i elektronika TTM,TTK,OT,OBT Fizika II TTM,TTK,OT,OBT II GODINA III SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Statistika TTM, TTK, OT Ekonomika TTM, TTK, OT, OBT Engleski jezik III TTM, TTK, OT, OBT Njemački jezik III TTM, TTK, OT, OBT Tjelesna i zdravstvena kultura III TTM, TTK, OT,OBT Mehanika TTM Osnove dizajna TTM, OBT Tehnologija predenja I - TTM Organska kemija TTK Predobrade oplemenjivanja tekstila TTK Osnove dizajna TTK, OBT Tjelesna i zdravstvena kultura II 12 dolazaka na nastavu Osnove oblikovanja - OT Tehnička priprema proizvodnje - OT Proizvodnja kože - OBT Organska kemija OBT Struktura i svojstva materijala OBT, DO - Osnove obrade kože Osnove obrade kože Struktura i svojstva materijala Oblikovanje i konstrukcija obuće II DO - Oblikovanje i konstrukcija Oblikovanje i konstrukcija Oblikovanje i konstrukcija obuće I obuće I obuće I Tehnologija proizvodnje obuće I OBT, DO Teorija mode DO Dizajn proizvoda od kože - DO Osnove dizajna obuće Osnove dizajna obuće Osnove dizajna obuće Osnove dizajna obuće 22

23 Studij rada i troškova - TTM Ručno tkanje - TTM Akustičke metode i ultrazvučna tehnika - TTM Oplemenjivanje TTK Tekstil i zaštita okoliša TTK Ispitivanje oštećenja tekstila TTK Vlakna I Vlakna I Pomoćna sredstva u oplemenjivanju - TTK Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu - OT Računala u poslovanju - OT Ultrazvučna i laserska tehnika - OT Metrika boja DO Povijest umjetnosti - DO Fizika I, Teorija mode DO Umjetničko grafička kompozicija - DO Fizika I Teorija mode DO Umjetničko grafička kompozicija - DO IV SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura IV Tehnologija predenja II TTM Tehnologija pripreme pređe TTM Tehnologija tkanja TTM - Tekstilni materijali Tekstilni materijali Tekstilni materijali Osnove oplemenjivanja tekstila TTM Osnove proizvodnje TTM Struktura i svojstva pređe - TTM Tehnologija oplemenjivanja tekstila TTK Tehnologija bojadisanja tekstila TTK Analitička kemija TTK Osnove boje TTK Vlakna II - TTK Osnove proizvodnje tekstila TTK - Tekstilni materijali Tekstilni materijali Tekstilni materijali Osnove proizvodnje - TTK 23

24 Konstrukcija I OT Tehnološki procesi krojenja - OT - Tehnička priprema proizvodnje Tehnička priprema proizvodnje Tehnička priprema proizvodnje Strojevi i automatizacija u odjevnoj tehnologiji - OT Studij rada OT, OBT Osnove proizvodnje tekstila OT Osnove oplemenjivanja tekstila - OT Oblikovanje i konstrukcija obuće II OBT Strojevi i uređaji u industriji obuće I OBT Strojevi i uređaji u industriji obuće DO Tehnologija proizvodnje obuće Tehnologija proizvodnje obuće Tehnologija proizvodnje obuće II OBT, DO I I Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji DO Opća kemija Osnove obrade kože Osnove obrade kože Tehnologija proizvodnje obuće I Automatizacija u proizvodnji obuće OBT, DO Anatomija - DO Oblikovanje i konstrukcija Tehnologija proizvodnje obuće I DO Anatomija - DO Oblikovanje i konstrukcija Tehnologija proizvodnje obuće I DO Računalno oblikovanje obuće - DO obuće I DO obuće I DO Konstrukcija kalupa DO Konstrukcija kalupa DO Oblikovanje i konstrukcija obuće II DO Oblikovanje i konstrukcija obuće II DO Umjetničko grafička kompozicija - DO - Crtanje i slikanje Crtanje i slikanje Crtanje i slikanje III GODINA V SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Tehnologija pletenja TTM - Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Netkani i tehnički tekstil TTM Stručna praksa TTM - TTM - Osnove proizvodnje tekstila - - Računalno receptiranje TTK Operacije oplemenjivanja tekstila TTK Netkani i tehnički tekstil TTK 24

25 Stručna praksa TTK - TTK Konstrukcija II OT - Konstrukcija I OT Konstrukcija I OT Konstrukcija I OT Modeliranje OT - Konstrukcija I OT Konstrukcija II OT Konstrukcija II OT Tehnološki procesi šivanja - OT - Tehnološki procesi krojenja Stručna praksa OT - OT Osnove obrade kože; Tekstilna Materijali u industriji obuće I OBT, DO vlakna i materijali Tehnološki procesi krojenja Tehnološki procesi krojenja Materijali u industriji obuće Strojevi i uređaji u industriji obuće II - OBT Stručna praksa OBT - OBT Likovno oblikovanje obuće DO Dizajn proizvoda od kože Dizajn proizvoda od kože Dizajn proizvoda od kože Dizajn proizvoda od kože Upravljanje kvalitetom DO Tekstilna vlakna i materijali Materijali u industriji obuće I Tekstilna vlakna i materijali Materijali u industriji obuće I Stručna praksa DO - DO Novi postupci predenja TTM Računalni dizajn tkanina - TTM Žakard tkanje - TTM Mehaničko oplemenjivanje tekstila - TTK Optičke metode i laserska tehnika TTK Sredstva za pranje tekstila - TTK Osnove računovodstva OT Tekstilna kemija - OT Menadžment DO Estetika - DO - Oblikovanje i konstrukcija obuće I Oblikovanje i konstrukcija obuće II Oblikovanje i konstrukcija obuće I Oblikovanje i konstrukcija obuće II Oblikovanje i konstrukcija obuće I Oblikovanje i konstrukcija obuće II VI SEMESTAR Preduvjeti za upis predmeta Preduvjeti za polaganje predmeta Vezovi i konstrukcija pletiva TTM - Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Vezovi i konstrukcija tkanina TTM - Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Osnove proizvodnje tekstila Fizikalno mehaničko ispitivanje tekstila - TTM Vlakna I Vlakna I Ispitivanje tekstila TTK Vlakna I Vlakna I Tehnologija tekstilnog tiska TTK 25

26 Procesi njege tekstila - TTK Konstrukcija I OT Konstrukcija I OT Konstrukcija II OT Računalna konstrukcija OT Konstrukcija II OT Modeliranje OT Ispitivanje tekstila i - OT Vlakna I Vlakna I Tehnološki procesi dorade - OT - Tehnološki procesi šivanja Tehnološki procesi šivanja Materijali u industriji obuće II - OBT Konstrukcija kalupa - OBT Računalno oblikovanje obuće - OBT Anatomija - DO Oblikovanje i konstrukcija obuće I DO Konstrukcija kalupa DO Oblikovanje i konstrukcija obuće II DO Tehnologija proizvodnje obuće I DO Tehnologija proizvodnje obuće II DO Struktura i svojstva materijala DO Anatomija - DO Oblikovanje i konstrukcija obuće I DO Konstrukcija kalupa DO Oblikovanje i konstrukcija obuće II DO Konstrukcija II OT Modeliranje OT Tehnološki procesi šivanja Tehnologija proizvodnje obuće I DO Tehnologija proizvodnje obuće II DO Struktura i svojstva materijala DO Antropometrija i veličine u obućarstvu DO Procesi ljepljenja i ljepila OBT, DO Struktura i svojstva materijala Procesi ljepljenja i ljepila Stručna praksa predenja TTM Osnove proizvodnje tekstila Stručna praksa tkanja TTM Osnove proizvodnje tekstila Stručna praksa pletenja - TTM Osnove proizvodnje tekstila Stručna praksa predobrade tekstila - TTK Stručna praksa oplemenjivanja tekstila TTK Stručna praksa bojadisanja tekstila TTK Stručna praksa tekstilnog tiska TTK Stručna praksa u tehnološkoj i operativnoj pripremi OT Stručna praksa u konstrukcijskoj pripremi - OT Konstrukcija I OT Tehnološki procesi krojenja OT Konstrukcija II OT Modeliranje OT Konstrukcija I OT Tehnološki procesi krojenja OT Konstrukcija II OT Modeliranje OT Obuća i modni dodaci kroz povijest DO Stručna praksa u pripremi proizvodnje obuće DO Stručna praksa u proizvodnji obuće DO Elektrotehnika i elektronika - DO Fizika - DO - Tehnologija proizvodnje obuće I i II - Tehnologija proizvodnje obuće I i II Tehnologija proizvodnje obuće I i II Tehnologija proizvodnje obuće I i II Tehnologija proizvodnje obuće I i II Tehnologija proizvodnje obuće I i II 26

27 Optičke metode i laserska tehnika - DO Ergonomija - DO Studij rada DO Pametna obuća DO Komunikacije i prezentacija proizvoda - DO 27

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Godina studija. I Semestar: II 08.00 09.00 Mineralogija Engleski jezik 2 09.00 10.00 Mineralogija 10.00 11.00

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2008 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 Општа хемија 2 7 60-30

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. Smjer: METALURŠKO INŽENJERSTVO 169456 I. Ivec Matematika 1 2 0 3 6 169458 R. Pezer Fizika 2 0 3 6 169470 D. Hršak Opća kemija 2 1 2 6 169708

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н ПРИЛОГ 7 Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В 4 Математика ** 2 68 2 68 2 68 2 64 8 268 8 Хемија 2 68 2 68 4 136 9 Физика 2 68 2 68 4 136 10 Биологија

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Umoljavaju se studenti da pročitaju ovu stranicu! RASPORED SATI ZA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ-ZAGREB ZIMSKI SEMESTAR 2016./2017. Postavljeno: 05. 10. 2016.; korekcija 14.10.; 21.10.; Dragi studenti,

Више

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-zaupis/upisi-20192020/

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 9.45 11.15 МЕХАНИЗ.РЕАКЦИЈЕ ПОЛИМЕРИЗ. И ПОЛИКОН. С2/2 Снежана И. Стојановић 8.00 10.30 ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФКИ С2/1 Љубиша Николић 10.45 12.15 СТЕРЕОХЕМИЈА С2/1

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_travanj_2013_final_po abecedi.doc SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok (travanj) akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_BP_Diplomski studij_lipanj_srpanj_rujan_2013_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni i jesenski) ispitni rokovi akademske godine 2012./2013. za studente diplomskog studija (po Bolonjskom

Више

Raspored ispita

Raspored ispita SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Redovni (ljetni) ispitni rokovi akademske godine 2011./2012. za studente Diplomskog studija (po Bolonjskom procesu)

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) Strojarski računalni tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc Semestar II Modul Konstruiranje i mehatronika 8-9 METODIČKO KONSTRUIRANJE KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA 13-14 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA MET. KONSTRUIRANJE KOMPONENTE MEHATRONIČKIH SUSTAVA L6 KOMPONENTE

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx

Microsoft Word - FPZ_ispitni_rokovi_Diplomski studij_studeni_2018_final_po abecedi.docx SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelićeva 4 RASPORED ISPITA Izvanredni ispitni rok akademske godine 2018./2019. za studente diplomskih studija, 17. studenoga 2018. (subota) P

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

B-prijepodne-razredi pojedinačno

B-prijepodne-razredi pojedinačno C Razrednik/ca : ANDRIJANA PULJAK ednja škola Koprivnica, Koprivnica Hrvatski poslovni jezik IN Zemljopis AP AO AP vijest Uvod u državu i pravo ML 6 Zemljopis Uvod u državu i pravo Čovjek, zdravlje i okoliš

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО СРЕДА 8.00 10.30 АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ С1/1 С.Цакић, Сања Петровић 13.30 16.00 Технологија фармацеутских производа П1 Н.Цекић, И.С.Гајић 13.30 16.00 Технологија козметичких

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

MAS xlsx

MAS xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Мастер академске студије Дужина трајања студија: 1 година Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 60 Стручни назив: Мастер ликовни уметник Изборно

Више

OBRAZAC

OBRAZAC OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 11. travnja 2014. dostaviti na adresu elektroničke pošte: ppuppsu@min-kulture.hr NACRT PRAVILNIKA O POSTUPKU

Више

Microsoft Word - popis prvostupnika u 13 sati _ _.doc

Microsoft Word - popis prvostupnika u 13 sati _ _.doc Popis sveučilišnih prvostupnika za Promociju 20. veljače 2015. u 13:00 sati Redni broj Ime i prezime Naziv teme mentor Studij/smjer Broj diplome 1. Ines Tomkić Pčela u dizajnu dječje Martinia Ira Glogar

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар 3.1 Математика 3 O 3+3+0 6 3.2 Теорија електричних кола O 3+2+0 6 3.3 Основи електронике O 3+2+1 6 3.4 Програмирање

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKONOMSKI FAKULTET KONTAKT Matice hrvatske bb 88000 Mostar BiH +387 (0)36 / 355-100 +387 (0)36 / 355-130 ef.sum.ba Studentska služba: +387 (0)36 / 355 103 referada@ef.sum.ba ŠTO STUDIRATI NA EKONOMSKOM

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више