Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017."

Транскрипт

1 Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

2

3 САДРЖАЈ 1. Увод Метод и инструменти Главни резултати Демографске карактеристике анкетираних корисника Корисничке потребе и навике Квалитет статистичких података, производа и услуга Задовољство квалитетом статистичких података Задовољство укупним квалитетом производа и услуга Дисеминација Задовољство запосленима Завода Поруке корисника Укупни индекс задовољства корисника Прилог 1. Области статистике груписане у подручја Прилог 2. Табеле

4 1. Увод Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких података, производа и услуга је мјерење задовољства корисника. С циљем да се добију информације о потребама и навикама корисника, њиховом задовољству производима и услугама, као и да се добију информације о квалитету података и услуга које пружа, Републички завод за статистику Републике Српске је по други пут спровео анкетно истраживање о задовољству корисника. Анкетом о задовољству корисника за годину обухваћена су три главна аспекта: - информације о карактеристикама, навикама и потребама корисника статистике; - ставови корисника о различитим каналима и средствима дисеминације; - оцјена квалитета података, производа и услуга Завода. Како налажу Основни принципи званичне статистике и Кодекс праксе европске статистике, резултати овог истраживања послужиће у сврху праћења релевантности статистике и задовољства корисника, идентификацији њихових нових потреба и навика те утврђивању приоритета у унапређењу квалитета производа и услуга Завода. 2. Метод и инструменти Истраживање је спроведено онлајн, путем веб упитника на страницама интернет презентације Завода. Упитник коришћен у овом истраживању обухватио је сљедеће теме: коришћење података, квалитет статистичких података и услуга, дисеминација података, задовољство корисника запосленима Завода и питања која се односе на опште информације о испитаницима. Упитник је садржавао 17 питања затвореног типа, са могућим једним или више одговора, те два питања отвореног типа чиме је пружена могућност корисницима да изнесу своје ставове о раду Завода и дају приједлоге за будућа побољшања. За потребе прикупљања података развијена је онлајн апликација која је омогућавала попуњавање упитника на српском језику (латинично и ћирилично писмо) и енглеском језику. На основу постојеће евиденције корисника регистрованих за редовно примање статистичких публикација, евиденције корисника који су у периоду од јула до маја године упутили Заводу захтјев за подацима те базе корисника регистрованих на веб-сајту Завода, позив за учешће у анкети послат је на електронске адресе. Линк на анкету постављен је на страницама интернет презентације Завода те званичном Twitter налогу Завода како би и остали заинтересовани корисници могли учествовати у истраживању. Анкета је спроведена у периоду од 12. јуна до 31. јула године. Двије седмице прије затварања анкете корисницима је послат подсјетник на попуњавање упитника као и захвалница за учешће у истраживању. Комплетан упитник су попунила 282 корисника. 4

5 3. Главни резултати - У анкети су учествовала 282 корисника, од чега 55,7% жена и 44,3% мушкараца. - Највећи број анкетираних спада у старосну групу од 30 до 39 година (35,5%). - Више од половине анкетираних корисника има завршено високо образовање, а једна трећина је са специјализацијом, мастером, магистеријем или докторатом. - Пребивалиште анкетираних је Република Српска за 80,5% корисника. - Према типу корисника, највећи број анкетираних су корисници из органа управе и локалне самоуправе (28,4%), научници, истраживачи и аналитичари (23,0%) и корисници за личне потребе (9,6%). - Профил просјечног корисника производа и услуга Завода: особа женског пола, старости од 30 до 39 година, са високошколским образовањем, пребивалиштем у Републици Српској и запослењем у органу управе и локалне самоуправе. - Највише анкетираних, њих 60%, су активни корисници који статистику користе мјесечно и чешће. - Највећи број анкетираних дао је одговор да статистичке податке користи за израду студија и анализа (45,4%) те за добијање основних информација (43,3%). - Анкетирани корисници најчешће имају потребу за подацима из области рада плата, запослености, радне снаге и трошкова рада (50,7%), становништва (39,7%) и цијена (31,6%). - Већина анкетираних потребне податке проналази у статистичким публикацијама на веб-сајту Завода (75,2%) и онлајн бази података (47,9%). Више од трећине анкетираних (39,7%) до података долази путем захтјева за подацима упућеним Заводу, док 18,8% анкетираних користи штампане публикације Завода. - Корисници најчешће успостављају контакт са Заводом путем електронске поште, а најмање користе лични долазак у Завод. - На скали од један до пет, просјечна оцјена за укупни квалитет података у свим областима износи 3,87. Највишу просјечну оцјену за укупни квалитет података добила је статистика цијена (4,16). - Укупна просјечна оцјена за релевантност статистичких података износи 3,80. Највишом оцјеном за релевантност корисници су оцијенили статистику спољне трговине (4,07). - Укупна просјечна оцјена за правовременост статистичких података износи 3,69, а највећу просјечну оцјену добила је статистика цијена (3,91). - Укупна просјечна оцјена за упоредивост износи 3,77. За упоредивост статистичких података највишу оцјену добила је статистика спољне трговине (4,15). - Око 72% корисника сматра да је квалитет статистичких података с аспекта поузданости добар и веома добар. Просјечна оцјена поузданости података (на скали од један до пет) износи 3,94. - Доступност статистичких података оцијењена је као добра и веома добра од стране 68,4% анкетираних корисника, с просјечном оцјеном 3,89. - Више од двије трећине корисника (67,7%) оцијенило је разумљивост података као веома добру и добру. Просјечна оцјена квалитета података с аспекта разумљивости износи 3,93. - Око 75% корисника сматра да је укупни квалитет производа и услуга Завода веома добар и добар, а око 17% корисника мисли да је квалитет задовољавајући. Просјечна оцјена корисника за задовољство укупним квалитетом свих производа и услуга Завода је 4,01. - Посматрајући укупно све канале и средства дисеминације, 76,5% корисника сматра да су подаци увијек и углавном приказани јасно. - Од свих карактеристика веб-сајта, корисници су највише задовољни садржајем. Просјечне оцјене корисника за карактеристике и функционалности веб-сајта Завода крећу се од 3,81 за лакоћу проналажења информација до 4,07 за садржај веб-сајта. Укупна просјечна оцјена за задовољство веб-сајтом износи 3,89. - Информације из интерактивног Календара публиковања на веб-сајту Завода у потпуности су корисне за 39,7% корисника, а дјелимично за њих 31,6%. - Највишу просјечну оцјену запослени у Заводу добили су за професионалност (4,51), затим за отвореност за сарадњу (4,45), доступност (4,44) и брзину добијања информација (4,31). Укупна просјечна оцјена за задовољство запосленима је 4,43. - Укупни индекс задовољства корисника Заводом, мјерено на основу просјечних оцјена пет варијабли коришћених у моделу укупног задовољства, износи 80,54%. 5

6 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника У анкети су учествовала 282 корисника, од чега 55,7% жена и 44,3% мушкараца. Више од трећине анкетираних корисника, 35,5%, припада старосној групи од 30 до 39 година, слиједе корисници старости од 40 до 49 година (21,6%) и они старости од 50 до 59 година (19,5%). Најмањи број корисника припада старосној групи 19 година и мање (1,1%). Г-1. Корисници према полу (%) Г-2. Корисници према старости (%) 60 и више 8,2% Мушки 44,3% ,5% 21,6% ,5% Женски 55,7% ,2% 19 и мање 1,1% Више од половине анкетираних корисника има завршено високо образовање, а једна трећина је са специјализацијом, мастером, магистеријем или докторатом. Најмање анкетираних је са основним или нижим образовањем (0,7%) те вишом школом (3,2%). Г-3. Корисници према образовању (%) Специјализација, мастер, магистериј, докторат 33,3% Високо образовање 56,4% Више образовање 3,2% Средње образовање 6,4% Основно образовање и ниже 0,7% 6

7 Међу анкетиранима највише је домаћих корисника (93,3%), од чега из Републике Српске 80,5%. Страних корисника је 6,7%, највише из Србије, 1,8%. Неке од земаља анкетираних са пребивалиштем у иностранству су Њемачка, Швајцарска, Мађарска, Русија, Пољска, Црна Гора. Г-4. Корисници према пребивалишту (%) Република Српска 80,5% Федерација БиХ 12,4% Брчко дистрикт 0,4% Иностранство 6,7% Највише анкетираних су корисници из органа управе и локалне самоуправе, 28,4%, а затим научници, истраживачи и аналитичари са 23,0% и корисници за личне потребе са 9,6%. Пословни субјекти и студенти и ученици чине по 6,0% анкетираних, 5,7% су корисници из образовних, културних или научних установа, а 5,3% су предузетници. Корисника из штампаних и електронских медија је 1,8%, а исти је проценат корисника из судских и правосудних органа. У односу на истраживање из године, број корисника из групе научник, истраживач или аналитичар порастао је за 10,5 процентних поена, док је број корисника из групе пословни субјекат мањи за 5,6 процентних поена. Г-5. Корисници према типу (%) Орган управе и локалне самопураве Научник, истраживач или аналитичар Корисник за личне потребе Пословни субјекат Студент или ученик Установа из области образовања, науке или културе Предузетник Финансијска организација Остало Непрофитна организација (удружење, фондација, Судски и правосудни орган Медиј штампани и електронски Институција ЕУ Међународна организација 6,0% 6,0% 5,7% 5,3% 4,3% 3,5% 3,2% 1,8% 1,8% 0,7% 0,7% 9,6% 23,0% 28,4% 7

8 5. Корисничке потребе и навике Сетом питања о корисничким потребама и навикама добијене су информације о томе колико често корисници имају потребу за статистичким подацима, у које сврхе и из којих статистичких области те на који начин најчешће контактирају Завод и долазе до потребних података. Три од пет корисника су активни корисници они који статистику користе мјесечно и чешће. Око једне трећине анкетираних (30,9%) статистичке податке користи мјесечно, седмично их користи њих 18,8%, а исти проценат статистику користи годишње или рјеђе. Тромјесечно статистику користи 11,7%, а полугодишње и дневно по десет процената анкетираних. Свакодневно, седмично и мјесечно статистику највише користе анкетирани корисници из органа управе и локалне самоуправе и научници, истраживачи и аналитичари те корисници из медија. Оних који статистику користе тромјесечно највише је у групи научници, истраживачи и аналитичари (27,3%). У полугодишњој динамици, статистичке податке највише користе органи управе и локалне самоуправе (33,3%), а годишње или рјеђе статистику највише користе корисници за личне потребе (26,4%). Г-6. Колико често имате потребу за статистичким подацима? (%) Мјесечно 30,9% Седмично Годишње или рјеђе 18,8% 18,8% Тромјесечно Дневно Полугодишње 10,3% 9,6% 11,7% Највећи број анкетираних статистичке податке користи за израду студија и анализа (45,4%) и за добијање основних информација (43,3%). Више од четвртине анкетираних користи податке за израду и праћење имплементације политика и стратегија (27,7%) али и за потребе образовања или стручног усавршавања (25,9%). Око петине анкетираних податке користи за међународне пројекте (20,9%) као и за одлучивање у пословању (20,2%). Г-7. У коју сврху користите статистичке податке Републичког завода за статистику? (могуће више одговора, %) За израду студија и анализа За добијање основних информација 45,4% 43,3% За израду и праћење имплементације политика и стратегија За потребе образовања или стручног усавршавања За међународне пројекте За одлучивање у пословању 27,7% 25,9% 20,9% 20,2% За посредовање података јавности путем средстава јавног За припрему закона и прописа Остало 9,6% 11,7% 11,7% Најчешће се користе подаци из области рада плате, запосленост, радна снага, трошкови рада (50,7%), становништва (39,7%) и цијена (31,6%), а затим образовања (23,4%), индустрије (18,8%) и потрошње становништва (18,1%). Највећи проценат анкетираних, њих 23,4%, најчешће користи податке из двије области. У просјеку, сваки анкетирани одабрао је четири области статистике. 8

9 Г-8. Из којих области најчешће користите статистичке податке? (могуће више одговора, %) Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Становништво Цијене Образовање Индустрија Потрошња становништва Инвестиције Спољна трговина Пољопривреда и рибарство Туризам Структурне пословне статистике Национални рачуни Животна средина Здравствена статистика Наука, технологија и иновације Социјална заштита Саобраћај Грађевинарство Информационо друштво Угоститељство Култура и умјетност Енергетика Шумарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Правосуђе 23,4% 18,8% 18,1% 17,4% 15,2% 14,2% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,1% 11,3% 10,3% 9,9% 9,9% 8,9% 8,5% 8,5% 8,5% 8,2% 6,0% 5,7% 31,6% 39,7% 50,7% Посматрано по статистичким подручјима или доменима 1, највећи проценат анкетираних користи податке из подручја Демографска и социјална статистика (75,5%). Слиједе подручја Пословне статистике са 39,7% и Макроекономска статистика са 37,9%. У свим групама корисника, већина анкетираних изражава интерес за подручје Демографска и социјална статистика, у проценту од 50% и више. Изузетак су корисници из финансијских организација који најчешће користе макроекономску статистику (75%) те пословни субјекти који највише користе податке из подручја Пословне статистике (53%). Г-9. Из којих подручја статистике најчешће користите податке? (могуће више одговора, %) Демографска и социјална статистика 75,5% Пословне статистике Макроекономска статистика 39,7% 37,9% Мултидисциплинарне статистике Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства 19,9% 17,4% 1 Преглед груписања области дат је у Прилогу 1. Области статистике груписане у подручја 9

10 За преузимање статистичких података, корисници најчешће користе веб-сајт Завода. Највећи дио анкетираних податке проналази у статистичким публикацијама на веб-сајту (75,2%) и онлајн бази података (47,9%). Више од трећине анкетираних (39,7%) до података долази путем захтјева за подацима упућеним Заводу, нешто мање од петине статистичке податке проналази у штампаним публикацијама Завода те у средствима јавног информисања. У односу на претходно истраживање, у питање су додати и модалитети за коришћење друштвених мрежа и других канала дисеминације. Тако је нешто више од пет процената анкетираних одговорило да до података долази путем RSS сервиса, а 2,8% податке преузимa преко званичног налога Завода на друштвеној мрежи Twitter. Г-10. На који начин долазите до потребних статистичких података? (могуће више одговора, %) У статистичким публикацијама на веб-сајту Завода 75,2% У бази података на на веб-сајту Завода 47,9% Путем захтјева за подацима 39,7% У штампаним публикацијама Завода Из средстава јавног информисања Директним контактом са статистичарем 18,8% 18,1% 16,7% Преко других органа управе Путем RSS сервиса Путем друштвене мреже Twitter Остало 8,2% 5,7% 2,8% 2,8% Корисници најчешће успостављају контакт са Заводом путем електронске поште. Нешто више од десет процената најчешће контактира Завод телефоном. Као начин успостављања контакта, корисници најмање користе лични долазак у Завод. Г-11. На који начин најчешће контактирате са Заводом? (%) Путем електронске поште (е-mail) 70,7% Телефоном Путем поште Остало Личним доласком у Завод 13,0% 6,5% 5,3% 4,5% n=246 На отворено питање о томе које би још податке и информације вољели да нађу на веб страницама и у публикацијама Завода, коментар је дала скоро петина анкетираних (19,3%). Највише коментара везано је за детаљнији и прегледнији приказ постојећих података (по општинама и градовима). 10

11 6. Квалитет статистичких података, производа и услуга У циљу добијања информација о задовољству квалитетом статистичких података, упитник је садржавао сет питања путем којих су корисници могли оцјенама 1- веома лош, 2- лош, 3- задовољавајући, 4- добар и 5- веома добар да оцијене квалитет статистичких података у односу на различите димензије квалитета, као и да оцијене укупни квалитет свих производа и услуга које пружа Завод. Квалитет статистичких података у погледу релевантности, правовремености, упоредивости те укупног квалитета података корисници су могли да оцијене за сваку статистичку област из које најчешће користе податке. Корисницима је пружена могућност да оцијене и поузданост, доступност и разумљивост статистичких података Завода Задовољство квалитетом статистичких података Посматрајући описне критеријуме за оцјену квалитета, више од петине корисника сматра да је укупни квалитет статистичких података веома добар, док 72% корисника сматра квалитет статистичких података добрим и веома добрим. Да је укупни квалитет података задовољавајући сматра 19% корисника, око 5% их сматра да је квалитет података лош или веома лош, а нешто више од 4% корисника нема мишљење. Највише оцјена веома добар добиле су статистике цијена (39%), националних рачуна (34%) и инвестиција (29%). Г-12. Како бисте оцијенили УКУПНИ КВАЛИТЕТ података из области статистике које најчешће користите? (%) (5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) Грађевинарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Енергетика Животна средина Здравствена статистика Инвестиције Индустрија Информационо друштво Култура и умјетност Наука, технологија и иновације Национални рачуни Образовање Пољопривреда и рибарство Потрошња становништва Правосуђе Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Саобраћај Социјална заштита Спољна трговина Становништво Структурне пословне статистике Туризам Угоститељство Цијене Шумарство УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добар Добар Задовољавајући Лош Веома лош Немам мишљење 11

12 Више од четвртине корисника сматра да је релевантност статистичких података веома добра, а око 67% корисника сматра релевантност статистичких података добром и веома добром. Да је релевантност статистичких података задовољавајућа сматра 23% корисника, око 6% да је лоша или веома лоша, а 4% анкетираних нема мишљење. Највише максималних оцјена ( веома добар ) добиле су статистика спољне трговине (40%), цијена (35%) и рада (34%). Г-13. Како бисте оцијенили РЕЛЕВАНТНОСТ података из области статистике које најчешће користите? (%) (5 = веома добра, 4 = добра, 3 = задовољавајућа, 2 = лоша, 1 = веома лоша) Грађевинарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Енергетика Животна средина Здравствена статистика Инвестиције Индустрија Информационо друштво Култура и умјетност Наука, технологија и иновације Национални рачуни Образовање Пољопривреда и рибарство Потрошња становништва Правосуђе Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Саобраћај Социјална заштита Спољна трговина Становништво Структурне пословне статистике Туризам Угоститељство Цијене Шумарство УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добра Добра Задовољавајућа Лоша Веома лоша Немам мишљење 12

13 Око 18% корисника сматра да је правовременост статистичких података веома добра, а око 62% њих сматра правовременост статистичких података добром и веома добром. Као задовољавајућу правовременост је оцијенило 21% корисника, око 9% их сматра да је правовременост података лоша или веома лоша, а 8% корисника нема мишљење. Највише оцјена веома добар добиле су статистика цијена (30%), национални рачуни (26%), наука, технологија и иновације (25%) и грађевинарство (25%). Г-14. Како бисте оцијенили ПРАВОВРЕМЕНОСТ података из области статистике које најчешће користите? (%) (5 = веома добра, 4 = добра, 3 = задовољавајућа, 2 = лоша, 1 = веома лоша) Грађевинарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Енергетика Животна средина Здравствена статистика Инвестиције Индустрија Информационо друштво Култура и умјетност Наука, технологија и иновације Национални рачуни Образовање Пољопривреда и рибарство Потрошња становништва Правосуђе Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Саобраћај Социјална заштита Спољна трговина Становништво Структурне пословне статистике Туризам Угоститељство Цијене Шумарство УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добра Добра Задовољавајућа Лоша Веома лоша Немам мишљење 13

14 Скоро петина корисника сматра да је упоредивост статистичких података веома добра, а нешто више од 63% их сматра да је упоредивост статистичких података добра и веома добра. Да је упоредивост задовољавајућа сматра 23% корисника, око 5% их сматра да је упоредивост података лоша или веома лоша, а 8% корисника нема мишљење. Највише максималних оцјена ( веома добар ) добиле су статистика грађевинарства (32%), спољне трговине (30%) и инвестиција (29%). Г-15. Како бисте оцијенили УПОРЕДИВОСТ података из области статистике које најчешће користите? (%) (5 = веома добра, 4 = добра, 3 = задовољавајућа, 2 = лоша, 1 = веома лоша) Грађевинарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Енергетика Животна средина Здравствена статистика Инвестиције Индустрија Информационо друштво Култура и умјетност Наука, технологија и иновације Национални рачуни Образовање Пољопривреда и рибарство Потрошња становништва Правосуђе Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Саобраћај Социјална заштита Спољна трговина Становништво Структурне пословне статистике Туризам Угоститељство Цијене Шумарство УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добра Добра Задовољавајућа Лоша Веома лоша Немам мишљење Посматрајући оцјене корисника на бројчаној скали, од један до пет, добијена је просјечна оцјена корисника за укупни квалитет, релевантност, правовременост и упоредивост статистичких података за сваку статистичку област. Највишу просјечну оцјену за укупни квалитет података добила је статистика цијена (4,16). Слиједе инвестиције (4,13), статистика рада плате, запосленост, радна снага, трошкови рада (4,10), шумарство (4,09) и национални рачуни (4,06). Просјечна оцјена за укупни квалитет статистичких података за све области износи 3,87. 14

15 Са аспекта релевантности статистичких података, највишом оцјеном корисници су оцијенили статистику спољне трговине (просјечна оцјена 4,07). Највише оцјене за релевантност имају и статистика цијена (4,05), рада (4,02), становништва (3,99) те образовања (3,98). Укупна просјечна оцјена за релевантност статистичких података износи 3,80. Највећу просјечну оцјену за правовременост статистичких података добила је статистика цијена (3,91), слиједе статистика индустрије (3,88), рада (3,87), шумарства (3,86) и инвестиција (3,85). Укупна просјечна оцјена за правовременост статистичких података износи 3,69. За упоредивост статистичких података највишу оцјену добила је статистика спољне трговине (4,15). Слиједи индустрија са 4,08, национални рачуни са 4,06 те инвестиције са оцјеном 4,04. Укупна просјечна оцјена за упоредивост статистичких података износи 3,77. Г-16. Упоредни преглед просјечних оцјена за укупни квалитет, релевантност, правовременост и упоредивост статистичких података, по областима статистике и укупно (скала оцјена: 5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) УКУПНИ КВАЛИТЕТ РЕЛЕВАНТНОСТ ПРАВОВРЕМЕНОСТ УПОРЕДИВОСТ Цијене 4,16 4,05 3,91 3,99 Инвестиције 4,12 3,93 3,85 4,04 Рад 4,10 4,02 3,87 3,96 Шумарство 4,09 3,73 3,86 3,74 Национални рачуни 4,06 3,82 3,58 4,06 Образовање 4,02 3,98 3,81 3,82 Индустрија 3,98 3,84 3,88 4,08 Спољна трговина 3,98 4,07 3,79 4,15 Туризам 3,97 3,88 3,84 3,80 Становништво 3,94 3,99 3,70 3,88 Саобраћај 3,93 3,82 3,79 3,85 Животна средина 3,91 3,76 3,71 3,59 Наука, технологија и иновације 3,91 3,87 3,83 4,00 Грађевинарство 3,89 3,77 3,75 3,92 Дистр. трговина и остале услуге 3,87 3,57 3,64 3,44 Угоститељство 3,83 3,74 3,48 3,45 Потрошња становништва 3,72 3,78 3,39 3,66 Информационо друштво 3,71 3,79 3,59 3,48 Пољопривреда и рибарство 3,70 3,68 3,69 3,69 Структурне пословне статистике 3,68 3,74 3,55 3,87 Здравствена статистика 3,68 3,71 3,58 3,55 Енергетика 3,67 3,63 3,48 3,52 Социјална заштита 3,66 3,66 3,52 3,61 Култура и умјетност 3,63 3,59 3,67 3,62 Правосуђе 3,60 3,50 3,44 3,40 УКУПНО 3,87 3,80 3,69 3,77 15

16 Око 72% корисника сматра да је квалитет статистичких података с аспекта поузданости добар и веома добар. Да је поузданост статистичких података задовољавајућа сматра нешто мање од петине корисника (18,1%), а да је лоша или веома лоша 6,7% корисника. Нешто мање од 4% корисника нема мишљење. Просјечна оцјена поузданости података (на скали од један до пет) износи 3,94. Доступност статистичких података оцијењена је као добра и веома добра од стране 68,4% анкетираних корисника. Доступност података је оцијењена задовољавајућом од стране 22,0% корисника, лошом и веома лошом од стране 6,7% корисника, а око 3% корисника нема мишљење. Просјечна оцјена доступности података износи 3,89. Више од двије трећине корисника (67,7%) оцијенило је разумљивост података као веома добру и добру. За 22,3% анкетираних, разумљивост података је задовољавајућа, лоша и веома лоша за 5,3% корисника, а нешто мање од 5% корисника нема мишљење. Просјечна оцјена квалитета података с аспекта разумљивости износи 3,93. Г-17. Како бисте оцијенили квалитет статистичких података Завода с обзиром на њихову поузданост, доступност и разумљивост? (%) (5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) Поузданост Доступност Разумљивост 0% 20% 40% 60% 80% 100% Веома добар Добар Задовољавајући Лош Веома лош Немам мишљење 6.2. Задовољство укупним квалитетом производа и услуга У оквиру истраживања, корисницима је понуђена могућност да оцијене укупни квалитет свих производа и услуга које нуди Завод. Више од четвртине корисника (27,7%) сматра да је квалитет веома добар, док скоро сваки други анкетирани корисник (46,8%) сматра да је квалитет производа и услуга добар. Око 17% корисника мисли да је квалитет задовољавајући, а да је лош и веома лош сматра 4,3% корисника. Нешто мање од 4% корисника нема мишљење. Просјечна оцјена корисника за укупни квалитет свих производа и услуга је 4,01. Г-18. Како бисте оцијенили укупни квалитет свих производа и услуга које пружа Завод? (%) (5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) Веома добар 27,7% Добар 46,8% Задовољавајући 17,4% Лош Веома лош Немам мишљење 3,2% 1,1% 3,9% 16

17 7. Дисеминација У дијелу упитника који се односи на аспект дисеминације статистичких података, корисници су позвани да изнесу свој став о јасноћи приказаних података у различитим каналима и средствима дисеминације, да оцијене садржај, дизајн и техничке карактеристике веб-сајта Завода те да дају своје мишљење о корисности информација које се налазе у онлајн Календару публиковања. Посматрајући укупно све канале и средства дисеминације, 76,5% корисника сматра да су подаци увијек и углавном приказани јасно. Око 18% корисника је дјелимично задовољно, нешто мање од 3% их сматра да подаци нису јасно приказани, а око 2% корисника нема мишљење. Да су подаци на страницама веб-сајта приказани јасно сматра 78,8% анкетираних, 27,1% корисника задовољно је у потпуности, а 51,7% су углавном задовољни. Дјелимично задовољно је 17,8% корисника. Да је приказ података у бази на веб-сајту јасан и углавном јасан сматра 72,3% анкетираних. Приказом података у бази дјелимично је задовољно 24,4% корисника, а да је приказ података потпуно и углавном нејасан сматра нешто мање од 3% корисника. Да су подаци приказани јасно у саопштењима сматра 77,1% анкетираних. Приказом података у статистичким билтенима и публикацијама задовољно је 77,1% корисника, дјелимично задовољно 15%, а око 3% је незадовољних. Са приказом података у саопштењима задовољно је 76,8% анкетираних, 32,9% их сматра да су подаци увијек јасно приказани, а 44,0% је одговорило да су углавном задовољни приказом података. Да су подаци потпуно и углавном нејасно приказани у саопштењима мисли око 4% корисника. Г-19. Да ли су статистички подаци и информације Завода јасно приказани: (%) На страницама веб-сајта У бази података на веб-сајту У статистичким саопштењима У статистичким билтенима и публикацијма У одговорима на захтјеве УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Да, увијек Да, углавном Дијелом да, дијелом не Углавном не Не, никако Немам мишљење Скоро двије трећине корисника оцијенило је веб-сајт Завода као веома добар и добар, док 25,4% корисника сматра да је веб-сајт задовољавајући. Од свих карактеристика веб-сајта, корисници су највише задовољни садржајем. Према описним критеријима, скоро 74% корисника сматра да је садржај веб-сајта добар и веома добар, док петина корисника садржај сматра задовољавајућим. Корисника који нису задовољни садржајем је око 2,5%, а 3,2% анкетираних нема мишљење. Са оцјенама добар и веома добар дизајн веб-сајта оцијенило је 67,7% корисника, лакоћу проналажења жељене информације на веб-сајту 62,4%, а функционалност претраге сајта 60,3% корисника. Просјечне оцјене корисника за веб-сајт Завода износе 3,81 за лакоћу проналажења информација, 3,82 за претрагу, 3,86 за дизајн и 4,07 за садржај веб-сајта. Укупна просјечна оцјена за задовољство веб-сајтом износи 3,89. 17

18 Г-20. Како бисте оцијенили садржај, дизајн и техничке карактеристике веб-сајта Завода? (%) (5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) Садржај веб-сајта Дизајн веб-сајта Лакоћа проналажења жељене информације на веб-сајту Претрага веб-сајта Укупно веб-сајт 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добар Добар Задовољавајући Лош Веома лош Немам мишљење Информације из интерактивног Календара публиковања на веб-сајту Завода у потпуности су корисне за 39,7% корисника, а дјелимично за њих 31,6%. Нешто више од четвртине анкетираних (26,2%) није упознато с онлајн Календаром публиковања. Г-21. Да ли су вам корисне информације из интерактивног Календара публиковања на веб-сајту Завода? (%) Да 39,7% Дјелимично 31,6% Не 2,5% Нисам упознат/а 26,2% 18

19 8. Задовољство запосленима Завода У овом дијелу упитника корисницима који су имали контакт са запосленима Завода пружена је могућност да оцијене задовољство пруженим услугама, односно да оцијене доступност запослених у Заводу, њихову отвореност за сарадњу, професионалност те брзину добијања тражених информација. Оцјеном веома добар и добар 87,9% корисника је оцијенило доступност запослених Завода. Истим оцјенама своје задовољство отвореношћу запослених Завода за сарадњу изразило је 86,3% корисника, а 89,2% их сматра професионалност запослених Завода веома добром и добром. Да је брзина добијања тражених информација добра и веома добра сматра 87,1% анкетираних корисника. Цјелокупну сарадњу са запосленима веома добром и добром сматра 87,6% корисника. Г-22. Уколико сте имали контакт са запосленима у Заводу, молимо вас да оцијените њихову доступност, отвореност за сарадњу и професионалност као и брзину добијања тражених информација? (%) (5 = веома добра, 4 = добра, 3 = задовољавајућа, 2 = лоша, 1 = веома лоша) Доступност Отвореност за сарадњу Професионалност Брзина добијања информација УКУПНО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Веома добра Добра Задовољавајућа Лоша Веома лоша Немам мишљење n=240 Од стране корисника запослени Завода су оцијењени веома добром просјечном оцјеном, 4,43. Највишу просјечну оцјену запослени у Заводу добили су за професионалност (4,51), а затим за отвореност за сарадњу (4,45). Просјечна оцјена за доступност је 4,44, а за брзину добијања информација 4,31. 19

20 9. Поруке корисника На крају упитника, корисницима је пружена могућност да оставе коментар или приједлог на који начин и у којим областима Завод може да побољша квалитет производа и услуга. Коментари, приједлози, критике и похвале разврстани су у групе према различитим компонентама квалитета и областима дјеловања Завода. Највећи број коментара корисника (37,0%) односи се на већу релевантност и детаљност статистике, слиједе коментари и приједлози у вези са побољшањем односа с корисницима и даваоцима података те похвале рада Завода (14,8%). Најмањи број коментара везан је за разумљивост података (1,9%). Г-23. Преглед коментара анкетираних корисника према групама (%) Релевантност и детаљност 37,0% Односи с корисницима и даваоцима података Рад Завода похвале 14,8% 14,8% Правовременост и поштивање рокова објаве Усклађеност и упоредивост Доступност података 7,4% 7,4% 9,3% Остало Рад Завода критике и приједлози Разумљивост података 1,9% 3,7% 3,7% n=54 Неке од порука корисника су: - На сајту се може наћи много корисних података. Било би добро да се уведе електронско попуњавање свих статистичких образаца, ради бржег и прецизнијег уношења података и брже обраде. - Више статистичких података по областима дјелатности и по општинама. - Више статистичких података из локалних заједница по свим областима. - Више аналитичких докумената. - Посљедњих година је видно побољшање квалитета и врсте статистичких података, а посебне похвале за брзину одговарања на упите. - Веома сам задовољан правовременошћу и квалитетом ваших услуга. 20

21 10. Укупни индекс задовољства корисника Индекс задовољства корисника заснован је моделу са идентификованим кључним компонентама које утичу на укупно задовољство корисника Републичким заводом за статистику Републике Српске. За укупни индекс задовољства узети су у обзир сљедећи критеријуми: 1. задовољство укупним квалитетом статистичких података (питање 5) просјечна оцјена 3,87 2. задовољство поузданошћу података (питање 6) просјечна оцјена 3,94 3. задовољство веб-сајтом (питање 8) просјечна оцјена 3,89 4. задовољство запосленима Завода (питање 11) просјечна оцјена 4,43 5. задовољство укупним квалитетом производа и услуга Завода (питање 12) просјечна оцјена 4,01. Слика 1. Модел за мјерење укупног задовољства корисника Републичког завода за статистику Републике Српске Задовољство квалитетом статистичких података Задовољство квалитетом производа и услуга Укупно задовољство корисника Републичким заводом за статистику Задовољство поузданошћу података Задовољство запосленима Задовољство веб-сајтом Г-24. Просјечне оцјене варијабли коришћених за мјерење укупног задовољства Задовољство квалитетом статистичких података 3,87 Задовољство поузданошћу података 3,94 Задовољство веб-сајтом 3,89 Задовољство запосленима 4,43 Задовољство квалитетом производа и услуга 4, Укупна просјечна оцјена Завода је 4,03. Укупни индекс задовољства корисника Заводом је 80,54%. 21

22 Прилог 1. Области статистике груписане у подручја Здравствена статистика Култура и умјетност Образовање Демографија и социјална статистика Потрошња становништва Правосуђе Рад (плате, запосленост, радна снага, трошкови рада) Социјална заштита Становништво Национални рачуни Макроекономска статистика Спољна трговина Цијене Грађевинарство Дистрибутивна трговина и остале услуге Енергетика Инвестиције Пословне статистике Индустрија Саобраћај Структурне пословне статистике Туризам Угоститељство Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства Пољопривреда и рибарство Шумарство Животна средина Мултидисциплинарне статистике Информационо друштво Наука, технологија и иновације 22

23 Прилог 2. Табеле 1. Колико често имате потребу за статистичким подацима? Дневно Седмично Мјесечно Тромјесечно Полугодишње Годишње или рјеђе ПОЛ Мушки Женски СТАРОСТ 19 и мање и више ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање и ниже Средње образовање Више образовање Високо образовање Специјализација, мастер, магистериј, докторат ПРЕБИВАЛИШТЕ Република Српска Федерација БиХ Брчко дистрикт Иностранство КОРИСНИЧКА ГРУПА Корисник за личне потребе Научник, истраживач или аналитичар Студент или ученик Предузетник Орган управе и локалне самопураве Судски и правосудни орган Финансијска организација Установа из области образовања, науке или културе Пословни субјекат Медиј штампани и електронски Непрофитна организација (удружење, фондација, политичка партија) Међународна организација Институција ЕУ Остало

24 2. У коју сврху користите статистичке податке Републичког завода за статистику? (могуће је више одговора) За израду и праћење имплементације политика и стратегија За припрему закона и прописа За међународне пројекте За одлучивање у пословању За израду студија и анализа За потребе образовања или стручног усавршавања За посредовање података јавности путем средстава јавног информисања За добијање основних информација Остало ПОЛ Мушки Женски СТАРОСТ 19 и мање и више ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање и ниже Средње образовање Више образовање Високо образовање Специјализација, мастер, магистериј, докторат ПРЕБИВАЛИШТЕ Република Српска Федерација БиХ Брчко дистрикт Иностранство КОРИСНИЧКА ГРУПА Корисник за личне потребе Научник, истраживач или аналитичар Студент или ученик Предузетник Орган управе и локалне самопураве Судски и правосудни орган Финансијска организација Установа из области образовања, науке или културе Пословни субјекат Медиј штампани и електронски Непрофитна организација (удружење, фондација, политичка партија) Међународна организација Институција ЕУ Остало

25 3. Из којих области најчешће користите статистичке податке? (груписане области по подручјима, могуће је више одговора) ПОЛ Демографска и социјална статистика Макроекономска статистика Пословне статистике Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства Мултидисциплинарне статистике Мушки Женски СТАРОСТ 19 и мање и више ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање и ниже Средње образовање Више образовање Високо образовање Специјализација, мастер, магистериј, докторат ПРЕБИВАЛИШТЕ Република Српска Федерација БиХ Брчко дистрикт Иностранство КОРИСНИЧКА ГРУПА Корисник за личне потребе Научник, истраживач или аналитичар Студент или ученик Предузетник Орган управе и локалне самопураве Судски и правосудни орган Финансијска организација Установа из области образовања, науке или културе Пословни субјекат Медиј штампани и електронски Непрофитна организација (удружење, фондација, политичка партија) Међународна организација Институција ЕУ Остало

26 4. На који начин долазите до потребних статистичких података? (могуће је више одговора) У статистичким публикацијама на веб-сајту Завода У бази података на на веб-сајту Завода У штампаним публикацијама Завода Путем друштвене мреже Twitter Путем RSS сервиса Путем захтјева за подацима Директним контактом са статистичарем Преко других органа управе Из средстава јавног информисања Остало ПОЛ Мушки Женски СТАРОСТ 19 и мање и више ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање и ниже Средње образовање Више образовање Високо образовање Специјализација, мастер, магистериј, докторат ПРЕБИВАЛИШТЕ Република Српска Федерација БиХ Брчко дистрикт Иностранство КОРИСНИЧКА ГРУПА Корисник за личне потребе Научник, истраживач или аналитичар Студент или ученик Предузетник Орган управе и локалне самопураве Судски и правосудни орган Финансијска организација Установа из области образовања, науке или културе Пословни субјекат Медиј штампани и електронски Непрофитна организација (удружење, фондација, политичка партија) Међународна организација Институција ЕУ Остало

27 5. Како бисте оцијенили укупни квалитет свих производа и услуга које пружа Завод? (5 = веома добар, 4 = добар, 3 = задовољавајући, 2 = лош, 1 = веома лош) Веома добар Добар Задовољавајући Лош Веома лош Немам мишљење ПОЛ Мушки Женски СТАРОСТ 19 и мање и више ОБРАЗОВАЊЕ Основно образовање и ниже Средње образовање Више образовање Високо образовање Специјализација, мастер, магистериј, докторат ПРЕБИВАЛИШТЕ Република Српска Федерација БиХ Брчко дистрикт Иностранство КОРИСНИЧКА ГРУПА Корисник за личне потребе Научник, истраживач или аналитичар Студент или ученик Предузетник Орган управе и локалне самопураве Судски и правосудни орган Финансијска организација Установа из области образовања, науке или културе Пословни субјекат Медиј штампани и електронски Непрофитна организација (удружење, фондација, политичка партија) Међународна организација Институција ЕУ Остало

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

Microsoft Word _stipendije.docx

Microsoft Word _stipendije.docx STIPENDIJE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ KOJE DODELJUJE AMBASADA FRANCUSKE ZA 2011/2012. U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Ambasada Francuske

Више

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR Укупан број обрађених анкета: 434 Тренутна година студија РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 1 45 10,37% 2 134 30,88% 3 134 30,88% 4 113 26,04% 5 8 1,84% Тренутна година студија 1 2 3 4 5 Обновљена година Једном 56 12,90%

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Promo insight

Promo insight FILANTROPSKA DAVANJA DIJASPORE OKTOBAR 2018. METODOLOGIJA METODOLOGIJA NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA: Anketa sa intervjuisanjem putem on-line upitnika VREMENSKI OKVIR: 08.09.2018 09.10.2018 UZORAČKI OKVIR:

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Милија Марјановић

Милија Марјановић Мр Драгана Граонић инспектор-просвјетни савјетник ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДАУ ( август године ) Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је групни савјетодавно-инструктивни

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELEKTRONSKA BAZA SUDSKE PRAKSE Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije 5. oktobar 2017. DRAGAN OBRENOVIĆ Senior ekspert na projektu Unapređenje efikasnosti pravosuđa База судске праксе основне информације

Више

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009 NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel

Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjel Crna Gora Ministarstvo prosvjete Crna Gora Ministarstvo nauke Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost (stipendije za

Више

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE WI-FI ZA MEDICINSKE USTANOVE Brza i pouzdana WiFi mreža je danas očekivana u medicinskim ustanovama. Besplatan

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar 2012. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode] DISTRIBUCIJA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1. Uvod Podaci o prostoru proizvodi koji imaju svoje ime, standarde i vrijednost

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2 8000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 8 Fax: +382 (0) 20 230 84 E-mail: contact@monstat.org R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Slide 1

Slide 1 CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA INTERNET PORTALA OSNOVNE INFORMACIJE: Portal Bor 030 je najstariji, najpoznatiji i najuticajniji internet medij u Opštini Bor. Osnovan je 2004. godine i predstavlja sinonim za

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH UPUTSTVO: Molimo, odgovoriti na svako pitanje jasno i u p

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH UPUTSTVO: Molimo, odgovoriti na svako pitanje jasno i u p PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH UPUTSTVO: Molimo, odgovoriti na svako pitanje jasno i u potpunosti. Pišite čitko hemijskom olovkom ili otkucajte

Више

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПК

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПК Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана 15. 09. 2018. године у Београду донео овај правилник, који одмах ступа на снагу. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИНФОРМИСАЊА О РАДУ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 1.

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 4-6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/ 2005-68/2015) и Члана 9. став 3. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета у Нишу број 8/2014) Сенат Универзитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више