План набавки за годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за годину Јавне набавке Рб Укупно Предмет

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "План набавки за годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за годину Јавне набавке Рб Укупно Предмет"

Транскрипт

1 План набавки за 0. годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за 0. годину..0 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) Планирана средства у буџету/фин.плану без ПДВ-а са ПДВ-ом Конто/позиција Врста поступка покретања поступка Оквирни датум закључења извршења добра Набавка електричне енергије Набавка електричне е поступак јавне Начин утврђивања процењене : Набавка се планира ради обављања редовне делатности пречишћавања и дистрибуције воде. На основу обима потрошње електричне енергије у 0. години. интерни број поступка:./;.. Набавка водоводног материјала за Набавка водоводног м поступак јавне одржавање водоводн мреже одржавање водоводне и канализационе мреже. Цеви за воду и канализацију. Водоводни материјал до ". Водоводни материјал од ДН-ДН00. Репарационе спојнице и електрофузиони материјал Начин утврђивања процењене :. Цеви за воду и кана. Водоводни материј. Водоводни материј. Репарационе спојн материјал Набака се планира ради обављања делатноси пречишћавања и дистрибуцији воде. На основу промета у 0. години и на основу испитивања цена телефонким разговором са потенцијалним дибављачима. интерни број поступка:./; тип набавке: обликована по партијама; Датум штампе:..0 Страна од

2 .. Набавка материјала за пречишћавање и Набавка материјала з поступак јавне дезинфекцију воде дезинфекцију воде. Алуминијум сулфат. Алуминијум сулфат. Средства за дезинфекцију воде. Водено стакло и натријум карбонат. Средства за дезинф. Водено стакло и на Начин утврђивања процењене : Набака се планира ради обезбеђивања средстава неопходних у процесу пречишћавања и дезинфекције воде На основу трошкова који су били потребни за постигнут ниво пречишћавања воде у 0. години. интерни број поступка:./; тип набавке: обликована по партијама;.. Набавка бензина и дизел горива Набавка бензина и ди поступак јавне Начин утврђивања процењене : Планирана набавка за обављање делатности пречишћавања и дистрибуције воде Процена извршена анализом трошкова из 0. године. интерни број поступка:./;..5 Набавка материјала за реконструкцију Набавка материјала з поступак јавне 5 водоводне мреже у ул. Карађорђевој Начин утврђивања процењене : водоводне мреже у ул Због застарелости водоводне мреже долази до честих хаварија и прекида водоснабдевања. На основу предмера и предрачуна урађеног од стране техничке службе. интерни број поступка:.5/;.. Набавка материјала за реконструкцију Набавка материјала з поступак јавне водоводне мреже у ул. Р. Софијанића и С. водоводне мреже у ул Степановића Степановића Начин утврђивања процењене : Због састарелости постојеће водоводне мреже долази до учесталих кварова и прекида водоснабдевања. На основу предмера и предрачуна урађеног од стране техничке службе овог предузећа. интерни број поступка:./;.. Набавка материјала за реконструкцију Набавка материјала з поступак јавне водоводне мреже у ул. Ј. Гагарина Начин утврђивања процењене : водоводне мреже у ул Због учесталих кварова на постојећој водоводној мрежи долази до честог престанка водоснабдевања и скупих поправки. На основу предмера и предрачуна урађеног од стране техничке службе овог предузећа. интерни број поступка:./; Датум штампе:..0 Страна од

3 ..8 Набавка материјала за реконструкцију Набавка материјала з поступак јавне секундарне водоводне мреже за нас. секундарне водоводне Прекодолце, Житорађе, Стубал и по улицама Прекодолце, Житорађ у Владичином Хану у Владичином Хану Набавка неопходна због смањења трошкова поправке кварова на постојећој водоводној мрежи и смањења губитака у водоводној мрежи. Начин утврђивања процењене : На основу предмера и предрачуна урађених од стране техничке службе овог предузећа. интерни број поступка:.8/; услуге Хемијске и биолошке анализе питке и отпадне воде Хемијске и биолошке отпадне воде поступак јавне Начин утврђивања процењене : Набавка неопходна ради праћења квалитета питке воде од стране акредитоване лабораторије. На основу обима услуга у 0. години. интерни број поступка:./;.. Услуге чишћења и отчепљења канализације Услуге чишћења и отч поступак јавне Начин утврђивања процењене : Ради обављања делатности. На основу обима услуге из 0. године а цена радног сата задржана на истом нивоу. интерни број поступка:./;.. Услуге сервисирања и баждарења водомера Услуге сервисирања и поступак јавне Начин утврђивања процењене : Набавка је потребна због периодичне провере исправности водомера а све у циљу прецизнијег очитавања водомера. Процењена вредност урађена на основу обима услуга у 0. години. интерни број поступка:./;.. Набавка услуге обезбеђења објекта Набавка услуге обезб поступак јавне Начин утврђивања процењене : Набавка услиге осигурања имовине и радника Потребно ангажовање приватног обезбеђења за обезбеђење објеката. На основу цене рада и броја извршилаца. интерни број поступка:./; Набавка услиге осигур радника поступак јавне Начин утврђивања процењене : Осигурање имовине и радника је неопходно у процесу пречишћавања и дистрибуцији воде. На основу цена из претходног периода. интерни број поступка:.5/; Датум штампе:..0 Страна од

4 Набавке на које се Закон не примењује Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама) Планирана средства у буџету/фин.плану без ПДВ-а са ПДВ-ом Конто/позиција Основ за изузеће покретања поступка Оквирни датум закључења извршења добра Набавка канцеларијског материјала Набавка канцеларијск Начин утврђивања процењене : Потрошни материјал за обављање делатности. На основу потрошње канцеларијског материјала у 0. години. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит.;.. Набавка хтз опреме за раднике Набавка хтз опреме за Начин утврђивања процењене : Начин утврђивања процењене : Набавка опреме за праћење нивоа воде у резервоару Заштитна опрема за раднике обавезно је по закону. На основу цена и обима набавке у 0. години. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке опреме за заштиту радника не прелази доњи лимит јавне.; Набавка лабораторијс Набавка лабораторијског материјала и опреме опреме Начин утврђивања процењене : Материјал потребан за редовну контролу квалитета воде у интерној лабораторији. Процењена вредност урађена на основу информативних понуда акредитованих понуђача. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Набавка опреме за пр резервоару Потребна опрема ће омогућити праћење испуњености резервоара а све у циљу бољег водоснабдевања Владичиног Хана. На основу информативне понуде од акредитованих добављача. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.; 0 0 Датум штампе:..0 Страна од

5 ..5 Набавка и уградња раствора у уређају за неутрализацију хлора Набавка и уградња ра неутрализацију хлора Уређај за неутрализацију хлора служи да неутралише хлор у случају неконтролисаног истицања истог у просторије ф-ке воде. Раствор, који се налази у уређају, а служи за неутрализацију хлора из ваздуха се временом засити и потребна је његова редовна замена. Начин утврђивања процењене : интерни број поступка:.5/0; Образложење основаности: Вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Набавка и уградња лептирастих затварача са Набавка и уградња ле актуаторима актуаторима Начин утврђивања процењене :.. Набавка и уградња утопне пумпе 0 Начин утврђивања процењене : Опрема је потребна да би систем за пречишћавање воде у ф-ци воде несметано функционисао. На основу информативне понуде добијене од потенцијалног добављача. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.; Набавка и уградња ут Потребно је набавити пумпу због тога што је постојећа набављена пре година више пута сервисирана и потребно је исту заменити новом. На основу информативне понуде од потенцијалног добављача. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;..8 Набавка ручног алата Набавка ручног алата Набавка алата и опреме за обављање делатности. Начин утврђивања процењене : На основу информативних понуда. интерни број поступка:.8/0; Образложење основаности: Процењена вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.; услуге Услуга сервисирања компресора Услуга сервисирања к Начин утврђивања процењене : Услуга сервисирања пумпи у бунару бр., и Начин утврђивања процењене : Потребно је одрадити редован сервис компресора, који служи за нормално функционисање ф-ке воде. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Процењена вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Услуга сервисирања п Потребан редован сервис пумпи ради несметане експлоатације истих у време ремонта Хидро-електране Врла. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.; Датум штампе:..0 Страна 5 од

6 .. Услуга пројектовања за потребе водоснабдевања Услуга пројектовања з водоснабдевања Начин утврђивања процењене : Израда пројеката за реконструкцију водоводне и канализационе мреже. На основу процене техничке службе. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Услуге репрезентације Услуге репрезентациј Начин утврђивања процењене :..5 Услуге израде рекламе и пропагандног материјала Начин утврђивања процењене : Услуга превоза радника од В. Хана до ф-ке воде Полом Начин утврђивања процењене : Услуге одржавања електро-машинске опреме у препумпним станицама Услуга ресторана за пословне пријатеље. На основу трошкова из прошле године. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке непрелази доњи праг јавне.; Услуге израде реклам материјала Штампањем рекламног материјала и давањем истог нашим потрошачима повећавамо наплату потраживања. интерни број поступка:.5/0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Услуга 0.000превоза радни воде Полом Због тога што нема јавног превоза, потребан превоз радника до радног места. На основу трошкова превоза радника из прошле године. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Услуге одржавања ел опреме у препумпним Начин утврђивања процењене :..8 Услуге чишћења објекта ф-ке воде 550 Начин утврђивања процењене : Ради одржавања опреме у препумпним станицама: Пољана, Калиманце, Кржинце и Житорађе. На основу трошкова који су били у 0. години. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи праг јавне.; Услуге чишћења објек Ради одржавање хигијене у просторијама ф-ке воде. На основу минималне цене рада за ту врсту делатности. интерни број поступка:.8/0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.; Датум штампе:..0 Страна од

7 ..9 Услуга очитавања водомера Услуга очитавања вод Начин утврђивања процењене : Повећана потреба за очитавањем водомера, ношење рачуна и наплату воде на терену. На основу минималне цене рада за ту врсту делатности. интерни број поступка:.9/0; Образложење основаности: Планирана набавка не прелази доњи лимит јавне.;..0 Услуге рада у магацину и наплати рачуна за Услуге рада у магацин воду Начин утврђивања процењене : воду радови Због повећања обима послова. На основу минималне цене рада за ту врсту делатности. интерни број поступка:.0/0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи лимит јавне.;.. Радови на уређењу канала у изворишту ЦС Лепеница Радови на уређењу ка Лепеница Начин утврђивања процењене : Због повећања издашности бунара потребно је уредити приобаље реке Ј. Мораве и канала који пролази кроз само извориште. На основу прошлогодишњих трошкова. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке је мања од доњег лимита јавне.;.. Радови на крпљењу рупа насталих санацијом крпљењу р Радови на кварова на водоводној и канализационој кварова на водоводн мрежи мрежи Начин утврђивања процењене : Враћање коловоза и тротоара у првобитно стање, после санације кварова на водоводној и канализационој мрежи, је потребно ради повећане безбедности у саобраћају. На основу трошкова из претходне године. интерни број поступка:./0; Образложење основаности: Планирана вредност набавке не прелази доњи праг јавне.; Место и датум: Овлашћено лице: М.П. Горан Радивојевић Одговорно лице: Весна Стојковић Датум штампе:..0 Страна од

План јавних набавки за годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за

План јавних набавки за годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за План јавних набавки за 018. годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за 018. годину Датум усвајања:.1.018. Јавне набавке Рб

Више

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујева

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност Крагујева План набавки за. годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујевац Датум усвајања: 01.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба План набавки за 01. годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки 18.01.01 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке 0 Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)

Више

План јавних набавки за годину ЈКП "Водовод" Зајечар Обухвата: Датум усвајања: План набавки за Измена број: Јавне

План јавних набавки за годину ЈКП Водовод Зајечар Обухвата: Датум усвајања: План набавки за Измена број: Јавне План јавних набавки за. годину ЈКП "Водовод" Зајечар Обухвата: Датум усвајања: План набавки за 1.1.016 Измена број: 17 7.06. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна,

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

План набавки за годину Јавно комунално предузеће,,ивањица'' Ивањица Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки ЈКП,,Ивањица'' за 2019.годину Да

План набавки за годину Јавно комунално предузеће,,ивањица'' Ивањица Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки ЈКП,,Ивањица'' за 2019.годину Да План набавки за 209. годину Јавно комунално предузеће,,ивањица'' Ивањица Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки ЈКП,,Ивањица'' за 209.годину Датум усвајања: 20.2.208 Рб Укупно Предмет набавке Процењена

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Измена број

План јавних набавки за годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Измена број План јавних набавки за. годину ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за. годину.. Измена број: 01/.. Измена број: /18.. Измена број: 03/ 19.. Измена број: 04/ 3.8.

Више

План набавки за годину Јавно предузеће за заштиту природе,развој туризма и угостителјство,,ресавска Пећина'' Обухвата: Датум усвајања: План наба

План набавки за годину Јавно предузеће за заштиту природе,развој туризма и угостителјство,,ресавска Пећина'' Обухвата: Датум усвајања: План наба План набавки за. годину Јавно предузеће за заштиту природе,развој туризма и угостителјство,,ресавска Пећина'' Обухвата: Датум усвајања: План набавки за.годину 0.01. Измена број: 1 1.0. Јавне набавке Рб

Више

План јавних набавки за годину Управа Градске општине Барајево Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки за годину Изме

План јавних набавки за годину Управа Градске општине Барајево Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки за годину Изме План јавних набавки за 0. годину Управа Градске општине Барајево Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки за 4..0 0.годину Измена број:..0 Измена број: друга измена..0 Техничка исправка број:

Више

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена План набавки за 09. годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 0.0.09 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама),757,9 Планирана

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

ЈП В О Д О В О Д Владичин Хан ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО Владичин Хан НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.влад.

ЈП В О Д О В О Д Владичин Хан ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО Владичин Хан НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.влад. ЈП В О Д О В О Д Владичин Хан ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ ОСНИВАЧ: СО Владичин Хан НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.влад. Хан ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, прeчишћавање и дистрибуција

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину План јавних набавки за 2019. годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2019. годину 04.01.2019 Измена број: 404-45/2019-01-3 21.02.2019 Измена број:

Више

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП  МЛАДОСТ ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр План набавки за 2018. годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а 22,150,000

Више

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год Извршење плана за. годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за.годину Датум усвајања: 7.. Рб Укупно Процењена вредност без ПДВ-а

Више

План јавних набавки за годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за годину Да

План јавних набавки за годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за годину Да План јавних набавки за 20. годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 20. годину Датум усвајања:..20 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину План јавних набавки за 2019. годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2019. годину 04.01.2019 Измена број: 404-45/2019-01-3 21.02.2019 Измена број:

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

План набавки за годину Јавно комунално предузеће,,комунално'' Ивањица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки ЈКП ,,Комунално''

План набавки за годину Јавно комунално предузеће,,комунално'' Ивањица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки ЈКП ,,Комунално'' План набавки за 20. годину Јавно комунално предузеће,,комунално'' Ивањица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки ЈКП..20,,Комунално'' Ивањица за 20.годину Измена број: 27-07/ 29.3.20 Измена број:

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

Microsoft Word - program rada 2008.doc

Microsoft Word - program rada 2008.doc П Р О Г Р А М Р А Д А Јавног комуналног предузећа "Водоканал" Сомбор за 2008. годину У 2008. години ЈКП "Водоканал" Сомбор предвиђа наставак капиталних радова на пројектовању и изградњи система за водоснабдевање

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

Рeпублика Србија Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/ , Faks: 013/ taster 9 e mail: Број:

Рeпублика Србија Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/ , Faks: 013/ taster 9   e mail: Број: Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs Број: 01-05-3/2018-1 08.02.2018. Године ВРШАЦ На основу члана

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2 План јавних набавки за 2017. годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 10.1.2017. ГОДИНУ Измена број: 404-40/2017-IV 2.3.2017. Техничка исправка број: 404-40- 13.4.2017.

Више

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe Na osnovu člana 17. Zakona o javnim ma ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 3/19), direktor Kantonalne

Више

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број:

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број: План набавки за. годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за. годину.0. Измена број: 8.0. Измена број: 2 25.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност

Више

MergedFile

MergedFile НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дирекција за мере и драгоцене метале 11000 Београд (Стари Град) ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ (осим у поступку јавне набавке мале

Више

План јавних набавки за годину ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Те

План јавних набавки за годину ЈКП Водовод и канализација Обреновац Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Те План јавних набавки за 01. годину ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 01. годину 0.01.01 Техничка исправка број: 1 0.0.01 Измена број: 1.0.01 Измена

Више

ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама)

ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама) ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама) Планирана средства у фин.плану без ПДВ-а Врста поступка

Више

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број:

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број: План набавки за. годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за. годину.0. Измена број: 8.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна,

Више

Предузеће:Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Обреновац Образац 7. Матични број: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Предузеће:Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Обреновац Образац 7. Матични број: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА Предузеће:Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Обреновац Образац 7. Матични број:20234806 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОЗИЦИЈА Реализација

Више

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obra

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obra CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje,,sergije Stanić", Broj 01 Mjesto i datum Podgorica 24/01/2019

Више

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE

Microsoft Word - IZVEŠTAJ donacija REP EEŠKE Прошлогодишње поплаве које су захватиле готово читаву Србију нанеле су велику штету и на стамбеној, путној и водоводној инфраструктури. Поплавни талас није заобишао ни општину Топола, а такође ни објекте

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више

Број: 13-53/ Датум: године НОВИ САД ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације јавне набавке услуге одржавања мерних инструмената ЈН бр

Број: 13-53/ Датум: године НОВИ САД ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације јавне набавке услуге одржавања мерних инструмената ЈН бр Број: 13-53/3863-4 Датум: 24.10.2014. године НОВИ САД ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације јавне набавке услуге одржавања мерних инструмената ЈН бр. 69/2014 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним

Више

План набавки за годину УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Обухвата: План јавних набавки Управе за урбанизам, финансије,

План набавки за годину УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Обухвата: План јавних набавки Управе за урбанизам, финансије, План набавки за 07. годину УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Обухвата: План јавних набавки Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове Датум усвајања: 0.0.07 Јавне

Више

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O. Turion 20/A, Cres SEKTORSKI NARUČITELJ Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.9

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ D.O.O. Turion 20/A, Cres SEKTORSKI NARUČITELJ Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.9 PLAN ZA 2016. GODINU A A - ROBE 1 2 3 Nabava i ugradnja opreme za desalinizaciju u sklopu vodoopskrbne crpne stanice Susak (otok Susak) Cijevi za potrebe sustava vodoopskrbe i odvodnje u 2016.god Novo

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе 7 4000 Крагујевац Крагујевац - град ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 5 МАТИЧНИ БРОЈ: 0469 ПОРЕСКИ

Више

JKP Pannonica doo Tuzla

JKP Pannonica doo Tuzla JKP Pannonica doo Tuzla Šetalište Slana banja bb 75000 Tuzla D:4209598600008 PDV:209598600008 PLAN NABAVK ZA 2019 GODNU R.br. Predmet nabavke Šifra JRJN Konto Procjenjena vrijednost Vrsta postupka Okvirni

Више

1/15/14 Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavka

1/15/14 Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavka CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Opština, Broj 01-1-31/14 Mjesto i datum 15/01/2014 U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni

Више

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

Више

Plan javnih nabavki za godinu

Plan javnih nabavki za godinu U skladu sa članom 38 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Javno komunalno preduzeće "KOTOR" je objavilo 31.01.2014 god. - Plan javnih nabavki za 2014-tu godinu na site Uprave za javne nabavke iz Podgorice

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 20

ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 20 ДРУГИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA ДИРЕКЦИЈA ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 207.ГОДИНУ Назив: Седиште: Владике Николаја Велимировића

Више

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : 72-92-331 Правна служба: 72-92-218 ПИБ: 100213135 Рачуноводство: 73-92-183 Е-маil: pupalilula@mts.rs Број : 178/62 Датум: 03.08.2018. ПЛАН ЈАВНИХ

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општине- Број: /2015-I године Б е о г р а д Председник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општине- Број: /2015-I године Б е о г р а д Председник Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општи- Број: 061-1-461/20I-6-1592 22.12.2015. годи Б е о г р а д Председник Градске општи Палилула, на основу члана 51. и 52. Закона о

Више

План набавки за годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018.годину Измена број: 1/ Из

План набавки за годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018.годину Измена број: 1/ Из План набавки за. годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за.годину.01. Измена број: 1/ 1.0. Измена број: / 08.. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Инђија Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Измена број: /2016

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Инђија Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Измена број: /2016 План јавних набавки за. годину Општинска управа општине Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки 2.2. Измена број: 0-1-2/-II 21.. Измена број: 0-1-2/-II 21.. Измена број: 0-1-/-II 1.. Измена број:

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Техничка исправка број: 1

План јавних набавки за годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину Техничка исправка број: 1 План јавних набавки за. годину Дом здравља Ниш Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за. годину.01. Техничка исправка број: 1 0.0. Измена број: 1/ 0.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО Одељење за планирање инвестиције и развој Број: VIII-02 404-1/2017 Датум: 04.01.2017.год. Б а р а ј е в о На основу члана 51. став 1. Закона о јавним

Више

Microsoft Word - dopuna teh specif tekst stavka 154

Microsoft Word - dopuna teh specif  tekst stavka 154 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Br: 05-1215/16 Datum,13.04.2016.g. IZMJENE I DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE JN br: 02(05-803/16) od 22.03.2016.g IZMJENE I DOPUNE 3. - tenderske dokumentacije : Tehnička

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Microsoft Word - realizacije_ugovora_direkcija_01jan-31mart

Microsoft Word - realizacije_ugovora_direkcija_01jan-31mart 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. р.бр. Опис и Ознака по ЈРЈН 1. 33140000-3 Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки набавку нестерилних рукавица за потребе УКЦ Републике

Више

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947" Датум: године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51.

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947 Датум: године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947, на основу члана 51. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947" Датум: 29.01.2019. године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 Број: 01-14/8 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net Датум: 13.03.3017 www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац На основу чл.

Више

ekofond 2008

ekofond 2008 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2008. ГОДИНУ І програми и пројекти заштите ваздуха и атмосфере у ГО Обреновац 2.000.000 1. проширење и одржавање аутоматског

Више

Набавке Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦ

Набавке Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦ Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦИЈА/ Porudžbenica Račun Реализација у 2013. години / Ugovoreni

Више

Microsoft Word - plan 2017.god

Microsoft Word - plan 2017.god ПЛАН НАБАВКИ ЗАВОДА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ГОДИНУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ред ни број ЈН Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност јавне набавке Планирана средствау буџету/фин.пл ану Врста поступка Оквирни

Више

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I ZA GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 283/19 REDNI BROJ PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA V

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I ZA GODINU JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA BROJ: 283/19 REDNI BROJ PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA V IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I ZA 2019. GODINU JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA BROJ: 283/19 REDNI BROJ PREDMET NABAVKE ŠIFRA JRJN PROCIJENJENA VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

Више

СЛУЖБЕНИ Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 29. фебруар Гласник ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Доњи Жабар Година XXIII Број 1 Понедјељак

СЛУЖБЕНИ Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 29. фебруар Гласник ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Доњи Жабар Година XXIII Број 1 Понедјељак СЛУЖБЕНИ Гласник ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Година XX Број 1 Подјељак, 29. фебруар годи АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 1 На основу чл. 10.ст.1.тачка д) Закона о јавним набавкама ( Службени гласник БиХ, бр. 39/14) и чл.

Више

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрења На основу члана 51. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 30. став 1. тачка 29в Статута града Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'', бр. 26/13

Више

PRECIS~1.DOC

PRECIS~1.DOC Програм пословања са финансијским планом Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац за 2008 годину Пречишћен текст ( са основним текстом I- ом и II- ом изменом ) oсновни текст I-а II-а измена и

Више

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: ,

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: , И З В О Д И З П Л А Н А Н А Б А В К И ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бијељина, децембар 2017. Kонто/ позиција у Буџету Републике Врста поступка Оквирно вријеме

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а  С р б и ј а Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/2-77/2018 Дана: 01.11.2018. године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу члана 63.

Више

pregled ugovora 11-17

pregled ugovora 11-17 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA (NAZIV UGOVORNOG ORGANA) BR: 11/17 od 09.11.2017. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R.b. 1 2 Opis i oznaka po JRJN servisa, Lot 2

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama javne nabavke Naručilac: Broj: 01-113-3/18 Mjesto i datum: 14.12.. godine U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО Одељење за планирање инвестиције и развој Број: VIII-02 404-69/2017 Датум: 08.05.2017.год. Б а р а ј е в о На основу члана 51. став 1. Закона о јавним

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

Извештај, одлука и оквирни споразум

Извештај, одлука и оквирни споразум Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2142/16 Редни бр. ЈН ЈН 52/16 Датум: 14.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д Посл.бр. 10-7/18/5 Дана 13.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ 1 ДОБРА УКУПНО: ДОБРА + + РАДОВИ 88.549.613,00 88.550 Оквирни датм Закљчења говора Извршењ а (централизација, претходно обавештење, основ

Више

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад БРОЈ: 11-53/ ДАТУМ: За јавну набавку услуге сервис лабораторијске опреме број ЈН106/201

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад БРОЈ: 11-53/ ДАТУМ: За јавну набавку услуге сервис лабораторијске опреме број ЈН106/201 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад БРОЈ: 11-53/4362-5 ДАТУМ: 24.12.2018. За јавну набавку услуге сервис лабораторијске опреме број ЈН106/2018., објављене на Порталу јавних набавки 20.12.2018.г.

Више

Broj:

Broj: PLAN JAVNIH NABAVKI 201. II - Nabavke robe, usluga i radova Redni broj/ Broj nabavke Predmet nabavke Šifra JRJN CPV Kod Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja

Више

Дирекција за изградњу Општине Параћин Владике Н.Велимировића бр.1 МБ: ПИБ: Параћ тел. 035 / фах 035/ Бр. /16 Да

Дирекција за изградњу Општине Параћин Владике Н.Велимировића бр.1 МБ: ПИБ: Параћ тел. 035 / фах 035/ Бр. /16 Да Дирекција за изградњу Општине Параћин Владике Н.Велимировића бр.1 МБ: 17018795 ПИБ: 101094056 35250 Параћ тел. 035 /564-369 фах 035/564-342 Бр. /16 Датум На основу статута Јaвног предузећа Дирекције за

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Јавно предузеће Образац 12 Водовод и канализација Лозница Број: 818 Датум: 22.04.2016.године 17 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za Naručilac: Zavod za metrologiju Broj: 01-113/18 Mjesto i datum: 30.01.. godine U skladu sa članom

Више

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п. СТАРА ПАЗОВА БРОЈ: 913 ДАТУМ: 13.02.2017. ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЕРВИС ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА БРОЈ

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:29.1.2016. u 14:03 GODIŠNJE

Више

Microsoft Word - Obavestenje o zakljucenju Ugovora, Akord

Microsoft Word - Obavestenje o zakljucenju Ugovora, Akord Број:8321/1 Датум: 10.10.2017. Наручилац Врста наручиоца Адреса Интернетстраница наручиоца Обавештењео закљученом Уговору Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Здравствена установа Кнез Данилова 16,

Више

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског

Више

REBALANS PLANA NABAVE ZA GODINU IMUNOLOŠKI ZAVOD REDN I BROJ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE NAZIV PREDMETA NABAVE OCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV

REBALANS PLANA NABAVE ZA GODINU IMUNOLOŠKI ZAVOD REDN I BROJ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE NAZIV PREDMETA NABAVE OCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV REBALANS PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU IMUNOLOŠKI ZAVOD REDN I BROJ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE NAZIV PREDMETA NABAVE OCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-A UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-OM VRSTA POSTUPKA UGOVOR

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАДА НАУМОВИЋ'' Број:1630 Дана:08.03.2017 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем

Више

Uvod u proceduru sprovođenja energijskog audita

Uvod u proceduru sprovođenja energijskog audita Primeri dobre prakse EE u industrijskim preduzećima rešenje za decentralizovano snabdevanje toplotnom energijom u pogonima procesne industrije prof. dr Goran Jankes Mreža za energetsku efikasnost u industriji

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Градске пијаце» Београд, бр. 5127/8 од 04.06.2010. године,

Више

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD GODINE OPĆINA SREBRENIK R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Iz

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD GODINE OPĆINA SREBRENIK R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Iz OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 13. 07. 2015. GODINE OPĆINA SREBRENIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R.b. 1. Opis i oznaka po JRJN Izrada Glavnog projekta oborinskih voda u naseljima Markuše

Више

PDF

PDF Број: 11. 21.07.2015. СТРАНА 267. OLDAL 2015.07.21. 11. szám На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 35. став 7. и

Више

JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNI INSTITUTA REPUBLIKE SRPSKE,

JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNI INSTITUTA REPUBLIKE SRPSKE, JAVNA USTANOVA POLJOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE, BANJA LUKA JEDINSTVENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU Banja Luka, januar 2016. godine I UVOD Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД  БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРАЦ-1947" Датум: 03.07. године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Евид. бр. Предмет набавке Шифра ЈРЈН Процијењена вриједност Врста поступка Оквирни датум покретања поступка Оквирн

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Евид. бр. Предмет набавке Шифра ЈРЈН Процијењена вриједност Врста поступка Оквирни датум покретања поступка Оквирн ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ Евид. бр. Предмет набавке Шифра ЈРЈН Процијењена вриједност Врста поступка Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора РОБЕ 1 Набавка стручне литературе

Више

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.9 Н/2018 Пожаревац, Април 2018. године Страна 1 од 10 На

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку Т ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА у Огранку ТЕ КО Костолац (2 извршиоца) вођење мање сложених послова у превентивном одржавању, санацији кварова, негама и ремонтима постројења израда техничко-технолошке документације

Више