ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ"

Транскрипт

1 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП113 Техничка физика ЗП104 Инжењерско цртање ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП105 Социологија ЗП107 Основи примене рачунара ЗП106 Страни језик ЗП116 Страни језик ШИФРА ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ТЕТ101 Општа хемија ТЕТ107 Органска хемија ТЕТ102 Елементи више математике ТЕТ112 Елементи више математике ТЕТ103 Техничка физика ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП104 Инжењерско ЗП116 Страни језик цртање ЗП105 Социологија ЗП107 Основи примене рачунара ЗП106 Страни језик ТЕТ109 Текстилни материјали

2 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Општа хемија 1 Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка физика 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ЗП310 Електрохемија ХЕИ310 Корозија ХЕИ311 Колоидна хемија 4 3 -

3 VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија 14ХЕИ414 Металне превлаке ХЕИ412 Електрохемијске технологије Физичка хемија 2 14ХЕИ413 Пројктов. система заштите од корозије 5 5 Електрохемија ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 5

4 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14П31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ 14ХФИ39 Прорачун и избор биореакторског система ХФИ310 Термодинамика фазне 3 3 Термодинамика равнотеже ЗП313 Биохемија 5 4 -

5 ХФИ312 Микробиологија ЗП41 Економика предузећа и менаџмент ХФИ413 Управљање процесима у фармацеутској индустрији 14ХФИ414 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству VIII семестар 4 4 Економија Програмирање Механичке операције Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања 5 5 Освојена 120 ЕСПБ 14ХФИ415 Принципи синтезе лекова у ФИ 4 3 Органска хемија 1 и 2 ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

6 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ХЕМИЈСКО ПРОЦЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ХХП39 ХИ рачунање 5 4 Програмирање 14ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање

7 Сви предмети наведени за похађање Механика флуида ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ХХП311 Основе вишефазних система 5 4 Механика флуида ХХП312 Прорачун, израда и експлоатација опреме у проц. инд 5 4 Елементи опреме у процесној индустрији ЗП41 Економика предузећа и менаџмент ХХП411 Системи аутоматског управљања процесима VIII семестар 4 4 Економија 5 5 За похађање Програмирање Механичке операције Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања ХХП412 Пројектовање процеса у ХИ 6 5 За похађање Одслушани предмети Механичке операције Положени предмети Механичке операције ХХП413 Енергетика процесне индустрије 3 3 Уписана 4 година ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

8 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ХНХ39 Неорганска хемијска технологија 3 3 За похађање Неорганска хемија 14ХНХ310 Хетерогена равнотежа 3 2 За похађање

9 Термодинамика 14ХНХ311 Термодинамички основи НХТ 4 4 За похађање Термодинамика 14ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање Сви предмети наведени за похађање Механика флуида VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија 14ХНХ411 Пројектовање процеса у НХТ 4 4 За похађање Остварених 157 ЕСПБ Основи пројектовања ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ХНХ412 Технологија стакла Неорганска хемиј. технологија ХНХ413 Технологија грађевинских материјала Неорганска хемиј. технологија 14ХНХ415 Електрохемијске технологије Физичка хемија 2 14ХНХ414 Технологија киселина, база и минералних ђубрива Неорганска хемиј. технологија ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

10 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ ОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства 14ХОХ39 ХОХ310 Основи петрохемијског инжењерства Хемија природних органских једињења Освојена 90 ЕСПБ Органска хемија 1 Органска хемија 2 (oдслушана)

11 14ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање Сви предмети наведени за похађање Механика флуида VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија 14ХОХ414 Технологија прераде нафте и каталитички процеси 4 3 Основи петрохемијског инжењерства (oдслушано) ХОХ412 Пројектовање процеса у ОХТ 6 5 За похађање Остварених 157 ЕСПБ Основи пројектовања 14ХОХ413 Процена утицаја технолошких постријења на животну средину 4 3 Освојено 157 ЕСПБ ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојено 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ХКК39 Сепарационе технике Органска хемија 2

13 Аналитичка хемија ЗП310 Електрохемија ХКК311 Инструменталне методе Инструменталне методе (Одслушане) VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ХКК410 Електроаналитичке методе 5 4 Аналитичка хемија ХКК412 Мерење и управљање процесима Програмирање Механичке операције Основи реакторског инжењер. Основи аутомат. управљања 14ХКК413 Основи хемометрије 4 4 Елементи вероватноће и статистике Инструменталне методе ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

14 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ - ПОЛИМЕРНО ИНЖЕЊЕРСТВО 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ХХИ211 Елементи вероватноће и статистике 4 3 Maтематика 2 14ХХИ212 Механика флуида 4 3 Техничка физика 2 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка 2 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети ЗП37 ХИ лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке операције Слуша: 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ХПИ39 Хемија макромолекула 7 6 Органска хемија 1 14ЗП39 Моделовање и симулација процеса Термодинамика Програмирање

15 Сви предмети наведени за похађање Механика флуида ХПИ311 Природни полимери VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија 14ХПИ419 Природни полимерни материјали ХПИ420 Полимерни премази Освојена 120ЕСПБ Хемија макромолекула 14ХПИ421 Пројектовање процеса у полимерном инжењерству 4 4 Освојена 157ЕСПБ Основи пројектовања (одслушани) ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

16 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ЗП282 Органска хемија За похађање Органска хемија 1(одслушана) Органска хемија 1(положена) 14ЗП За похађање Oпшта хемија 1 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара 14ЗП212 Микробиологија ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ212 Биофизика ББИ213 Природни полимери ББИ217 Практикум из хемије природних органских једињења ББИ215 Електрох. и биоб извори енергије ББИ216 Хемија хетероцикчличних једињења 3 2 Органска хемија 1 VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Положени предмети 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ 14ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 4 4 Техничка физика 2 Термодинамика Микробиологија ЗП313 Биохемија 5 4 ББИ38 Генетика 3 2 За похађање Микробиологија (Одслушана) Функц.биол.сист. (Одслушано) Микробиологија (Положено)

17 Функц.биол.сист. (Положено) ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ313 Опрема у биотехнологији 3 3 Елементи опреме у проц. инд. 14ББИ314 Термодинамика фазне равнотеже 3 3 Термодинамика ББИ315 Квалитет и безбедност у биотех. 3 3 Микробиологија (Одслушана) 14ББИ317 Амбалажни материјали VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 4 4 Економија ИЗБОРНИ МОДУЛ ББИ482 Прехрамбена технологија ББИ484 Хемијска биотехнологија ББИ485 Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству 5 5 Освојена 120 ЕСПБ 14ББИ486 Биотехнологија у заштити 4 4 Уписана IV година животне средине ЗП44 Стручна пракса 3 4 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

18 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар 14ЗП29 Физичка хемија 7 6 За похађање Општа хемија 1 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара ЗП212 Микробиологија ИЖС211 Животна средина и загађење 4 4 Општа хемија 1 и 2 ИЖС212 Органске загађујуће материје 4 3 Органска хемија (одслушана) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИЖС215 Електротехника са електроником 4 За похађање и 2 и 2 ИЖС216 Примењена информатика у ИЖС 4 - ИЖС218 Биохемија 4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИЖС217 Колоидна хемија 3-14ИЖС219 Заштита животне средине од 3 - зрачења и буке VI семестар 14ЗП За похађање Одслушани предмети Физичка хемија Положени предмети Физичка хемија 14ЗП31 Основи реакторског инжењерства Освојена 90 ЕСПБ ИЖС37 ИЗЖС лабораторија 3 3 Одслушано: Механичке и топлотне операције Слуша: ЗП311 Основи биопроцесног инжењерства 4 4 Техничка физика 2

19 Термодинамика Микробиологија 14ИЖС39 Управљање чврстим отпадом 6 5 Органска хемија Аналитичка хемија 14ИЖС310 Основи технологије припреме воде 5 4 Техничка физика 2 Maтематика 2 Животна средина и загађење (Одслушано) VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и 4 4 Економија менаџмент ИЖС49 Пројектовање опреме и процеса у ИЗЖС 6 5 Механичке и топлотне операц. ИЗБОРНИ БЛОК ИЖС421 Анализа трагова загађујућих материјала 4 4 Методе анализе загађујућих материја 14ИЖС422 Процена утицаја технолошких 4 3 Освојена 157 ЕСПБ постројења на животну средину 14ИЖС423 Загађење и ремедијација 5 4 Освојена 157 ЕСПБ земљишта 14ИЖС428 Енергетика процесне индустрије 4 3 Уписана 4 година 14ИЖС429 Основи хемометрије 4 4 Елементи вероватноће и статистике Инструменталне методе 14ИЖС430 Пречишћавање индустријских отпадних вода 4 4 Основи технологије пречишћавања отпадних вода (Одслушано) 14ИЖС431 Обновљиви извори енергије ИЖС432 Сепарационе технике 4 4 Органска хемија Аналитичка хемија ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

20 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар 14ЗП29 Физичка хемија 7 6 За похађање Општа хемија 1 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка физика 2 МИН212 Физика чврстоће и пластичности МИН213 Економика предузећа и 4 4 Економија (Одслушана) менаџмент МИН214 Основи очвршћавања метала 3 2 Структура металних материјала (Одслушана) 14ЗП25 Програмирање 4 4 Основи примене рачунара VI семестар МИН36 Металургија обојених метала МИН37 Металургија гвожђа и челика МИН38 Деформационо процесирање метала 6 5 Механика и деформационо понашање метала (Одслушана) МИН39 Термичка обрада метала и легура 6 5 Фазне трансформације МИН310 Ливење метала и моделовање алата (Одслушано) 6 5 Структура металних материјала VIII семестар Изборних блок (3 са листе понуђених) Блок изборних предмета 1 и 2 МИН471 Мерење и упраљање процесима у металургији МИН473 Металургија ретких и племенитих метала 14МИН474 Корозија и заштита материјала 5 4 Физичка хемија МИН475 Алуминијумске легуре-својства и примена 5 4 Деформационо процесирање метала (Одслушано) МИН476 Челици-својства и примена 5 4 Термичка обрада метала и легура МИН479 Ватростални материјали 5 4 -

21 МИН481 Материјали отпорни на хабање МИН482 Рециклажа метала МИН483 Избор материјала и сигурност конструкција 14МИН496 Специјалне технике ливења метала 5 4 Ливење метала и моделовање алата Стручни изборни предмет 3 3 МИН491 Основи електрометалургије МИН494 Специјални челици и легуре 3 3 Металургија гвожђа и челика 14МИН498 Енергетска ефикасност у металургији 3 3 Сагоревање и металуршке пећи 14МИН499 Принципи анализе лома 3 3 Физика чврстоће и пластичности ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

22 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар 14ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Техничка физика 2 14ЗП25 Пограмирање 4 4 Основи примене рачунара 14ЗП29 Физичка хемија 7 6 За похађање Општа хемија 1 14ИИМ21 Метални материјали Основи инж.материјала (одслушани) Основи инж.материјала (положени) 14ИИМ22 Керамички материјали Општа хемија 1 Основи инж.материјала 14ИИМ23 Полимерни материјали 5 4 Општа хемија 1 14ИИМ34 14ИИМ35 VI семестар Испитивање физичко механичких својстава ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 3 Инжењерство површина материјала 4 3 Основи инжењерства материјала 3 За похађање Општа хемија 1 Техничка физика 2 14ИИМ36 Графички програмски пакети 4 14ИИМ37 Увод у методу коначних елемената 3 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ИИМ38 Физика чврстог стања 3-14ИИМ39 Основи хемије чврстог стања 3 Општа хемија 1 и 2 и 2 Физичка хемија 14ИИМ310 Наноматеријали и 3 -

23 нанотехнологије ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА *ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ полимери 5 14ИИМ314 Полимерни премази - 14ИИМ315 Природни полимерни материјали - *ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ метали 5 14ИИМ316 Металургија праха - 14ИИМ317 Челици и обојени метали - *ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ керамика 5 14ИИМ318 Стакло и стакласти материјали За похађање Керамички материјали Основи инж.материјала 14ИИМ319 Грађевински материјали За похађање Основи инж.материјала Керамички материјали *ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТкомпозити 5 14ИИМ320 Наникомпозитни материјали - 14ИИМ321 Процесирање композитних материјала са полимерном матрицом Композитни материјали ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 14ИГИ34 Технике штампања 5-14ИГИ35 Штампарске форме 5-14ИГИ36 Графичка дорада и амбалажа 5-14ИГИ37 Графичке боје и лепкови 5 - VIII семестар ЗП41 Економика предузећа и 4 4 Економија менаџмент 14ИИМ44 Принципи избора материјала ИИМ45 Амбалажни материјали 3 Композитни материјали Керамички материјали Метални материјали Полимерни материјали 14ИИМ46 Рециклажа материјала 3-14ИИМ47 Обрада материјала штампањем 3 - ЗП44 Стручна пракса 3 2 Освојена 157 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8

24 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕКСТИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 2014 ШИФРA ПРЕДМЕТ ЕСПБ бр ч. УСЛОВЉЕНОСТ IV семестар ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ215 Примена рачунара у текстилу ТЕТ216 Програмирање 5 4 Eлементи више математике 1 14ТЕТ219 Индустријско загађење 5 4 ЗП24 Електротехника са електроником 4 4 За похађање Елементи више математике 1 Техничка физика Елементи више математике 2 Техничка физика ТЕТ211 Предење ТЕТ212 Ткање и дизајн тканине 6 5 Текстилни материјали ТЕТ213 Текстилна помоћна средства ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ217 Основе маркетинга 4 3 Инжењерска економија (Одслушана) ТЕТ218 Индустријски менаџмент 4 3 Инжењерска економија (Одслушана) VI семестар ТЕТ36 Дорада текстилног материјала ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ТЕТ315 Технички текстилни материјали 3 3 Текстилна влакна 14ТЕТ38 Одржавање и нега одеће ТЕХНОЛОГИЈА И ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ ТЕТ313 Машине и уређаји у индустрији одеће 14ТЕТ330 Структура и дизајн текстилних 4 3 Текстилни материјали материјала 14ТЕТ331 Студија рада у индустрији одеће ТЕТ332 Техничка припрема производње одеће ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА И ПРОИЗВОДА 14ТЕТ317 Штампање текстилног материјала 14ТЕТ320 Оплемењивање одевних предмета ТЕТ322 Биоактивна влакна и полимери 3 2 Текстилна влакна 14ТЕТ323 Медицински текстилни материјали ЗП44 СТРУЧНА ПРАКСА 3 2 Освојена 97 ЕСПБ ЗП45 ЗАВРШНИ РАД 9 8 ПРИ ИЗБОРУ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПОДРУЧЈА МИНИМУМ 3 ПРЕДМЕТА МОРАЈУ ДА БУДУ ИЗ ИСТОГ СТУДИЈСКОГ ПОДРУЧЈА

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2008 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 Општа хемија 2 7 60-30

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

РАСПОРЕД ЧАСОВА

РАСПОРЕД ЧАСОВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО МОДУЛ: ЕЛМС СЕМЕСТАР: VIII 9:00 Пројектовање рудника Методе откопавања Одводњавање рудника Сала Р-20 М. Радовановић др Д. Петровић М. Радовановић Одводњавање рудника

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god. 2016./2017. (korekcija: FV 16.7.2018., od ak.god. 2018./2019.)

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 9.45 11.15 МЕХАНИЗ.РЕАКЦИЈЕ ПОЛИМЕРИЗ. И ПОЛИКОН. С2/2 Снежана И. Стојановић 8.00 10.30 ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФКИ С2/1 Љубиша Николић 10.45 12.15 СТЕРЕОХЕМИЈА С2/1

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ

Година: IV Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕ ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО СРЕДА 8.00 10.30 АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ С1/1 С.Цакић, Сања Петровић 13.30 16.00 Технологија фармацеутских производа П1 Н.Цекић, И.С.Гајић 13.30 16.00 Технологија козметичких

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

Универузитет у Новом Саду

Универузитет у Новом Саду Студијско подручје: Инжењерство угљенохидратне хране Конк. 1. 270 40.00 60.00 100.00 2. 134 39.08 60.00 99.08 3. 161 38.98 60.00 98.98 4. 332 38.56 60.00 98.56 5. 277 37.62 60.00 97.62 6. 127 35.56 60.00

Више

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н ПРИЛОГ 7 Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В 4 Математика ** 2 68 2 68 2 68 2 64 8 268 8 Хемија 2 68 2 68 4 136 9 Физика 2 68 2 68 4 136 10 Биологија

Више

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL

POVJERA NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METAL NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM S POČETKOM IZVOĐENJA U 2017./2018. Smjer: METALURŠKO INŽENJERSTVO 169456 I. Ivec Matematika 1 2 0 3 6 169458 R. Pezer Fizika 2 0 3 6 169470 D. Hršak Opća kemija 2 1 2 6 169708

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

Универзитет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду Студијско подручје: Инжењерство угљенохидратне хране Сви кандидати се уписују на терет буџета 08. и 09. јула 2019. од 8 до 13 часова Конк. 1. 270 40.00 60.00 100.00 2. 134 39.08 60.00 99.08 3. 161 38.98

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ и прве године 1 Социологија (У) 12.12. у 16:00 22.01. у 09:00 10.04. у 16:00 04.06. у 09:00 03.09. у 09:00 19.09. у 09:00 2 Увод

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta

STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Akademska godina: 2017./2018. Godina studija. I Semesta STARI NASTAVNI PLAN 2016./2017. Preddiplomski studij Metalurgija smjer Metalurško inženjerstvo Godina studija. I Semestar: II 08.00 09.00 Mineralogija Engleski jezik 2 09.00 10.00 Mineralogija 10.00 11.00

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Predmet izbornog bloka 3 ANALIZA HRANE - dr Snežana Kravić, dr Zorica Sojanović četvrtak od 8

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН

Позиција Студије Бр.пријава Кабинет A РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУН Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Основне Академске 210. 1.1 Математика 1 ОАС Уто. 4.6. 87 8 1 210. 1.2 Механика 1 ОАС Чет. 6.6. 199 14:00 1 1 1 1 1 210. 1.3 Конструктивна

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

Година: IV Школска година: 2019/2020 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VIII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СР

Година: IV Школска година: 2019/2020 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: VIII Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СР ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 10.00-11.30 Контрола квалитета фармацеутских производа лаборат. Ивана С.Гајић 11.45 13.15 Технологија природних органских производа лаборат. Јелена Станојевић, А. Миленковић

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Microsoft Word - p2-jun 2019 for

Microsoft Word - p2-jun 2019 for Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 2 3 4 5

Више

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predm

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predm UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: 27.09.2018. godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predmeta iz naredne studijske godine Studenti koji obnavljaju

Више

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC

oPIS_ZANIMANJA_Tehničari.DOC STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) Strojarski računalni tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

Студијски програм: ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА ДЕПАРТМАН ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ Презентација изборних Студијских група / модула Катедра за топлотну технику Катедра за процесну технику СТУДИЈСКА ГРУПА: ТОПЛОТНА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 26. мај 2016.

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније

РАСПОРЕД ИСПИТА - ЈУЛ Позиција НАЗИВ ПРЕДМЕТА Студије Јул Бр.пријава Распоред испита за студенте уписане шк. 2005/2006. године и касније Распоред испита за студенте уписане шк. 005/006. године и касније Основне Академске 0.. Математика ОАС Уто. 5.6. 83 8 0.. Механика ОАС Нед. 30.6. 95 4:00 0..3 Отпорност материјала ОАС Пет. 8.6. 74 8 0..3

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013. Садржај:

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc

Microsoft Word - Satnica_diplomski_str LJETO-V03.doc Semestar II Modul Konstruiranje i mehatronika 8-9 METODIČKO KONSTRUIRANJE KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA 13-14 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI ROBOTA MET. KONSTRUIRANJE KOMPONENTE MEHATRONIČKIH SUSTAVA L6 KOMPONENTE

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар 3.1 Математика 3 O 3+3+0 6 3.2 Теорија електричних кола O 3+2+0 6 3.3 Основи електронике O 3+2+1 6 3.4 Програмирање

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

Raspored nastave ME, EN

Raspored nastave ME, EN ЕНЕРГЕТИКА У ПРВОМ СЕМЕСТРУ 08.50-09.35 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 09.40-10.25 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 10.30-11.15 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 11.20-12.05 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104

Више