SLUŽBEN GLASNIK

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SLUŽBEN GLASNIK"

Транскрипт

1 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja S A D R Ž A J Str. 1. Odluka Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje 3 4. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 4 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Rješenje o izboru općinskog načelnika Općine Dugi Rat Rješenje o izboru zamjenika općinskog načelnika Općine Dugi Rat Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Dugi Rat Zaključak o određivanju i podjeli resora u Općinskom poglavarstvu Općine Dugi Rat Rješenje o određivanju potpisnika računa s nazivom Proračun Općine Dugi Rat Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave Rješenje o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Dugi Rat Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za godinu 12 1

2 Temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik»-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 28. sjednici održanoj 17. prosinca godine, donosi O D L U KU Cjenik komunalnih usluga firme «Kamparan» d.o.o. iz Studenata usvaja se uz dvije korekcije i to u točki 1. umjesto 0,36 treba biti 0,33 kn, a u točki 4. umjesto 1,60 kn treba biti 1,50 kn. Sve ostale predložene cijene u Cjeniku ostaju nepromijenjene te cjenik čini sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 1 KLASA: /05-01/01 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 17. prosinca OPĆINSKOG VIJEĆA Igor Mladin, dipl. ing. v.r. Na temelju članka 27. stavak 1. točka 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na o izboru Mandatnog povjerenstva U Mandatno povjerenstvo izabrani su: 1. Mr. sc. MIRKO KLARIĆ, (HDZ), za predsjednika, 2. GORAN TAFRA (HSP), za člana, 3. SLOBODAN TOMIĆ (NOL), za člana. I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. 2 2

3 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/09 Na temelju članka 27. stavak 1. točka 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 9. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na o izboru Odbora za izbor i imenovanja U Odbor za izbor i imenovanja biraju se: 1. PETAR KAĆUNKO iz HKDS-a, za predsjednika, 2. Dr.med. JOSIP BANOVIĆ, iz HDZ-a, za člana, 3. JOSIP MRKONJIĆ, iz HNS-a, za člana. II I 3 Rat. Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/10 3

4 Na temelju članka 28. stavak 1. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat Mr. sc. MIRKO KLARIĆ, iz HDZ-a, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. 4 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/11 Na temelju članka 28. stavak 1. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat GORAN TAFRA, iz HSP-a, bira se za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. 5 4

5 I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/12 Na temelju članka 28. stavak 1. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 10. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat SLOBODAN TOMIĆ, sa NOL-e, bira se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 6 KLASA: /05-01/16 Na temelju članka 27. stavak 1. točka 7. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 9. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 7 5

6 («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na R J E Š E N J E o izboru Odbora za Statut i Poslovnik U Odbor za Statut i Poslovnik biraju se: 1. Mr.sc. MIRKO KLARIĆ, HDZ, za predsjednika, 2. GORAN TAFRA, HSP, za člana, 3. ANTE ŠKARICA, HKDS, za člana. I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/17 Na temelju članka 27. stavak 1. točka 6. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 11. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 8 o izboru općinskog načelnika Općine Dugi Rat I Rat. DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing., iz HKDS-a, bira se za općinskog načelnika Općine Dugi 6

7 I Rat. Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasniku Općine Dugi SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/18 Na temelju članka 27. stavak 1. točka 6. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 11. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 9 o izboru zamjenika općinskog načelnika Općine Dugi Rat I JERKO ROGLIĆ, dipl.ing., iz HDZ-a, bira se za zamjenika općinskog načelnika Općine Dugi Rat. I Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA KLASA: /05-01/19 7

8 Na temelju članka 27. stavak 1. točka 6. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/94), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 2 sjednici održanoj 30. lipnja godine, d o n o s i o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Dugi Rat U Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat biraju se: 1) DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing., općinski načelnik i predsjednik Općinskog poglavarstva, iz HKDS-a, 2) JERKO ROGLIĆ, dipl.ing., zamjenik općinskog načelnika i potpredsjednik općinskog poglavarstva, iz HDZ-a, 3) JOSIP BANOVIĆ, dr.med., iz HDZ-a, 4) PETAR KAĆUNKO, iz HKDS-a, 5) NEVIO TOMIĆ, iz HSP-a. I Ovo Rješenje objavit će se u «Služenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 10 KLASA: /05-01/25 Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na prvoj sjednici održanoj 06. srpnja godine, d o n o s i ZAKLJUČAK o određivanju i podjeli resora u Općinskom poglavarstvu Općine Dugi Rat 11 8

9 U Općinskom poglavarstvu Općine Dugi Rat određuju se resori, te vrši podjela istih članovima Općinskog poglavarstva, kako slijedi: 1. DOMAGOJU VUKOVIĆU, ing., općinskom načelniku a) komunalna infrastruktura, b) urbanizam, c) pomorstvo 2. JERKU ROGLIĆU, dipl.ing., zamjeniku općinskog načelnika a) kontakt s Mjesnim odborima i udrugama koje se financiraju iz Proračuna Općine Dugi Rat (osim športskih i kulturnih udruga), b) malo i srednje poduzetništvo, 3. JOSIPU BANOVIĆU, dr. med. a) turizam (nautički i seoski turizam), b) zdravstvo, c) socijalna skrb, 4. NEVIU TOMIĆU a) gospodarstvo, b) ekologija 5. PETRU KAĆUNKU a) šport, b) kultura, c) prosvjeta, d) predškolski odgoj. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. I SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO POGLAVARSTVO KLASA: /05-01/143 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 06. srpnja OPĆINSKI NAČELNIK: Domagoj Vuković, ing. v.r. Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na prvoj sjednici održanoj 06. srpnja godine, d o n o s i o određivanju potpisnika računa s nazivom Proračun Općine Dugi Rat 12 9

10 Za potpisnike računa s nazivom Proračun općine Dugi Rat određuju se: 1. DOMAGOJ VUKOVIĆ,ing. općinski načelnik, 2. JERKO ROGLIĆ, dipl.ing., 3. Mr.sc. MIRKO KLARIĆ., predsjednik Općinskog vijeća, 4. PAVAO TOMIĆ, komunalni redar. Nalogodavac za sredstva po ovom računu je općinski načelnik. I II Za isplate s ovog računa potreban je potpis dvojice potpisnika. IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO POGLAVARSTVO KLASA:022-05/05-01/135 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 06. srpnja OPĆINSKI NAČELNIK: Domagoj Vuković, ing. v.r. Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj: 117/01 i 197/03) i članka 39. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na prvoj sjednici održanoj 06. srpnja godine, d o n o s i ODLUKA o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave U stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave imenuju se: 1. PETAR KAĆUNKO, za voditelja Povjerenstva, 13 10

11 2. Mr.sc. MIRKO KLARIĆ, za člana, 3. NEVIO TOMIĆ, za člana. Podaci o naručitelju: Naziv: Općina Dugi Rat Sjedište: Dugi Rat Adresa: Poljička cesta 133 Matični broj: Odgovorna osoba: Domagoj Vuković,ing. - općinski načelnik I II Stručno povjerenstvo iz toč. ove Odluke u svim postupcima nabave određuje predmet, način i rok provedbe postupka nabave, planira vrijednost provedbe nabave, određuje način i uvjete plaćanja te način na koji su osigurana financijska sredstva za nabavu, kao i ostale uvjete sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 117/01 i 197/03) i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN, br. 14/02) IV. Stručno povjerenstvo iz toč. ove Odluke priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad stručnih službi naručitelja, neovisnih stručnih osoba ili zastupnika koje naručitelj ovlasti za obavljanje određenih poslova vezanih za potrebe postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. V. Odgovorna osoba naručitelja odgovara za odabrani način nabave, kao i za pripremu i provedbu postupka nabave sukladno ovom Zakonu, a voditelj i članovi povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave odgovorni su za svoj rad naručitelju. V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO POGLAVARSTVO KLASA: /05-01/144 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 06. srpnja OPĆINSKI NAČELNIK: Domagoj Vuković, ing. v.r. 11

12 Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/01) Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na prvoj sjednici održanoj 06. srpnja godine, d o n o s i o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Dugi Rat U Kulturnom vijeću Općine Dugi Rat imenuju se: 1. PETAR KAĆUNKO, za predsjednika, 2. GORAN TIČIĆ, za člana, 3. BOŽIDAR (ANTE) UVODIĆ, za člana 4. JOŠKO ČIZMIĆ, za člana, 5. IVAN SKENDER, za člana, a od strane Turističke zajednice Općine Dugi Rat zatražit će se da predloži svog predstavnika za 6. člana ovog Vijeća. Zadatak Vijeća iz toč. ovog Rješenja je utvrđivanje i provedba kulturne politike. I II Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi Rat. 14 SPLITASKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO POGLAVARSTVO KLASA: /05-01/145 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 06. srpnja OPĆINSKI NAČELNIK: Domagoj Vuković, ing. v.r. Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«broj: 36/03) i članka 39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik«- Službeno 15 12

13 glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 2 sjednici održanoj 13. srpnja godine, donosi IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA GODINU I U Planu upravljanja pomorskim dobrom za godinu, Klasa: /05-01/81, Urbroj: 2155/ , od 16. ožujka godine u grafičkom prikazu koji je sastavni dio Plana dodaju se dvije markice, i to na predjelu Duće-Rogač označena sa slovom «H» (kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 i sl.), kao i na predjelu bivšeg odmarališta Zenicatrans označena slovima «IO» ( pripadajuća terasa objekta, suncobrani, ležaljke). Sastavni dio ovih izmjena i dopuna čini grafički prikaz. II III Ove izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom objavit će se u»službenom glasniku«- službenom glasilu Općine Dugi Rat. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO POGLAVARSTVO KLASA: /05-01/81 URBROJ: 2155/ Dugi Rat, 13. srpnja OPĆINSKI NAČELNIK: Domagoj Vuković, ing. v.r. 13

14 IZDAJE:, Poljička cesta 133. Dugi Rat TISAK. Općina Dugi Rat ADRESA UREDNIŠTVA: Dugi Rat, Poljička cesta 133. Telefon/Faks: 021/ Telefon: 021/

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

Službeno glasilo Općine Kijevo broj 9 12.lipnja GODINA III Kijevo, 12. lipnja BROJ IX. I.OPĆINSKO VIJEĆE S A D R Ž A J 1. RJEŠENJE o izbor

Službeno glasilo Općine Kijevo broj 9 12.lipnja GODINA III Kijevo, 12. lipnja BROJ IX. I.OPĆINSKO VIJEĆE S A D R Ž A J 1. RJEŠENJE o izbor GODINA III Kijevo, 12. lipnja 2017. BROJ IX. I. S A D R Ž A J RJEŠENJE o izboru Mandatne komisije......2 2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja......2 3. RJEŠENJE o izboru predsjednika

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5

Microsoft Word - Glava sl.n. 3,4,5 SLUŽBENE NOVINE Buzet, 6. kolovoza 2007. Broj : 4 Godina XV Pretplata: 100,00 kn Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske brigade 11 Tel: 662-854 - Fax: 662-676 Odgovorni urednik: Radovan Nežić

Више

Microsoft Word Izvjesce Mandatnog povjerenstva.doc

Microsoft Word Izvjesce Mandatnog povjerenstva.doc Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8. od 19. lipnja 2009. Temeljem članka 6. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05. ispr., 8/05. i 2/09.) Gradsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 402-08/17-01/15 URBROJ:

Више

Zapisnik 1. sjednice OV

Zapisnik 1. sjednice OV REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODCRKAVLJE Općinsko vijeće Trg 108. brigade ZNG br. 11; 35201 Podcrkavlje tel./fax.035/221-112;221-109 e-mail:opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr KLASA:

Више

Na temelju članka 9

Na temelju članka 9 OPĆINA SVETVINČENAT SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 3/2013 GODINA 2013. DATUM UMNOŽAVANJA : NAKLADA : 07.kolovoz 2013.GODINE 15 primjeraka 07. kolovoz 2013.SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT

Више

Službeni 11-13

Službeni 11-13 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XV Donji Miholjac, 12. studeni 2013. Broj 11. 246. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 351-01/13-01/8 URBROJ: 2115/01-01-13-02 D. Miholjac, 11. rujna 2013. Na temelju članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/04 URBROJ: 2156/ M. Draga, 11. li

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/04 URBROJ: 2156/ M. Draga, 11. li REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/13-01/04 URBROJ: 2156/03-02-13-3 M. Draga, 11. lipnja 2013. Z A P I S N I K sa KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Službeno glasilo Općine Sopje Godina Broj 3 Sopje, 01. srpnja S a d r ž a j: Rezultati izbora za članice / članove Općin

Službeno glasilo Općine Sopje Godina Broj 3 Sopje, 01. srpnja S a d r ž a j: Rezultati izbora za članice / članove Općin Službeno glasilo Općine Sopje Godina 2013. Broj 3 Sopje, 01. srpnja 2013. S a d r ž a j: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rezultati izbora za članice / članove Općinskog vijeća Općine Sopje Rezultati izbora za općinskog

Више

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina XXVI Kali, 30. siječnja broj 1 SADRŽAJ: AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA 2. ZAKLJUČ

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina XXVI Kali, 30. siječnja broj 1 SADRŽAJ: AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA 2. ZAKLJUČ SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina XXVI Kali, 30. siječnja 2019. broj 1 SADRŽAJ: AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA 2. ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA MANDATNOG POVJERENSTVA

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG

S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG S L U Ž B E N I G L A S N I K OPĆINE KANFANAR KANFANAR 19. studeni 2013. GODINA: XIX BROJ: 7 IZDAVAČ: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR UREDNIŠTVO: TRG MARKA ZELJKA 6 52352 KANFANAR, TEL.: (052) 825-003

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/199 URBROJ: 2181/01

1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/199 URBROJ: 2181/01 1~i1!111111~111~111~111]lil~lll~i II REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SPLIT GRADONAČELNIK KLASA: 363-01/17-01/199 URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-6 Split, 30. listopada 2018. 90dine GRADSKO

Више

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti

Broj 7/ studenog SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupšti Broj 7/2012. 8. studenog 2012. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 25. Sjednica (2. studenog 2012.) 1. ZAKLJUĈAK o podnošenju zahtjeva Ţupanijskoj skupštini Zadarske ţupanije o osnivanju Ţupanijske luĉke uprave.

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava ISSN 1847-5159 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja 2011. BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine, broj 26/15),

Више

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat

Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlat Z A P I S N I K 91. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije održanog dana 3. lipnja 2019. godine Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlatko Komadina. Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U GODINI Krk, veljača godina

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U GODINI Krk, veljača godina IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U 2018. GODINI Krk, veljača 2019. godina Prema odredbama Statuta Turističke zajednice otoka Krka, Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

4. lipnja

4. lipnja POŽEŠKO-SLAVONSKI S L U Ž B E N I GLASNIK Listi izlazi prema potrebi ISSN 1845-9013 S A D R Ž A J Stranice: AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 1. Odluka o objavi rezultata izbora za članove Županijske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: HPB

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: HPB ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb GODINA XXIV Broj 11 Makarska, 21. lipnja

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 11. ožujka 2019. godine Broj 3 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 12. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama... 48 13. Odluka o prijenosu

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl ISSN 1849-3815 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka 2015. Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 051/810-680 WEB: www.skrad.hr

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci ( Službeni

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

GLASNIK BR FH10

GLASNIK BR FH10 ISSN 1846-0240 NERETVANSKI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO Broj 4 - Godina LI. Metkoviæ, 29. lipnja 2017. godine Godišnja preplata 100 kn S A D R Ž A J GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO Br. akta 32. Rezultati izbora

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK O P Ć I N E Š E S T A N O V A C GODINA XV ŠESTANOVAC, 22.03.2019 BROJ 3 Urbroj: 2155/03-19-01-17 U svezi zahtjeva Ante Tavrića 1.Upućuje se Ante Tavrić da sukladno predloženom Programu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2149/ Feričanci, 18. veljače

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2149/ Feričanci, 18. veljače REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA FERIČANCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-01/19-01/01 URBROJ: 2149/03-19-01-01 Feričanci, 18. veljače 2019.g. Z A P I S N I K sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Више

Microsoft Word - Konacno rjesenje-nacelnik.docx

Microsoft Word - Konacno rjesenje-nacelnik.docx URBROJ: 2125/04-13-29 izborno povjerenstvo Općine BRINJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, utvrdilo je i prihvatilo ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA ZLATKO FUMIĆ; BRINJE,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/54-17 URBROJ: 2170/01-15-00-18-41 Rijeka, 19. 3. 2018. Na temelju članka 6. Odluke o davanju

Више

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DOMAŠINEC OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine " ; 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka 43. Statuta Općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNISTVA I OBRTA UPRA VA ZA PODUZETNISTVO I OBRT KLASA: /18-01/33 URBROJ: /1-1

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNISTVA I OBRTA UPRA VA ZA PODUZETNISTVO I OBRT KLASA: /18-01/33 URBROJ: /1-1 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNISTVA I OBRTA UPRA VA ZA PODUZETNISTVO I OBRT KLASA: 311-01/18-01/33 URBROJ: 526-04-01-02-01/1-18-1 Zagreb, 14. ozujka 2018. Na temelju clanka 39.

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec,

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec, R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/02-02-17-1 Đurmanec, 3. ožujka 2017. - OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ĐURMANEC

Више

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,. 174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/03), a na prijedlog

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

GLASNIK GRADA ZADRA Godina: XXII 18. lipnja Broj:9 1 Temeljem članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine, broj: 103/03, 118

GLASNIK GRADA ZADRA Godina: XXII 18. lipnja Broj:9 1 Temeljem članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine, broj: 103/03, 118 GLASNIK GRADA ZADRA Godina: XXII Broj:9 1 Temeljem članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine, broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i članka 36. Statuta Grada Zadra ( Glasnik Grada

Више

SGSMZ1003

SGSMZ1003 Broj 10/2003.»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«Stranica 169 SLUÆBENI GLASNIK SISA»KO-MOSLAVA»KE ÆUPANIJE 2003. BROJ: 10 Sisak, 13. listopada 2003. GODINA XI S A D R Ž A J AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

1.pdf

1.pdf KLASA:023-01/17-01/657 URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-18 Pula, 24. srpnja 2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju NK Istra

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VINKOVACA KLASA: /17-01/01 URBROJ: 2188/01-LI Vinkovci, 22. svibnja Na osnovi

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA VINKOVACA KLASA: /17-01/01 URBROJ: 2188/01-LI Vinkovci, 22. svibnja Na osnovi REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO KLASA: 013-01/17-01/01 URBROJ: 2188/01-LI-17-25 Vinkovci, 22. svibnja 2017. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t VUK.SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 01303/1301/08 URBROJ: 2212/0602131 Na temelju članka 37. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 12/09 i 03/13), te članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

SLUŽBENI VJESNIK G R A D A J A S T R E B A R S K O G Broj 6 GODINA XLII 20. lipnja Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih nače

SLUŽBENI VJESNIK G R A D A J A S T R E B A R S K O G Broj 6 GODINA XLII 20. lipnja Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih nače SLUŽBENI VJESNIK G R A D A J A S T R E B A R S K O G Broj 6 GODINA XLII 20. lipnja 2009. Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc S t r a n i c a 4 0 9 «SLUŽBENI GLASNIK» 12/2014 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XXII. 31. prosinca 2014. godine BROJ 12 Na temelju članka 26. stavak 1. toč. 3. Statuta Grada Biograda na Moru ( Službeni glasnik

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

Na osnovi članka 37

Na osnovi članka 37 SLUŽBENE NOVINE GRADA VODNJAN-DIGNANO Broj: 04 Godina: XXII Vodnjan, 28.02.2018. Br. 04/2018. Službene novine Grada Vodnjan - Dignano Str: 49 Temeljem čl. 34. Statuta Grada Vodnjan-Dignano («Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/01-02-17-2 Zlatar, 30.05.2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA Predmet: Donošenje Odluke o porezima

Више

Microsoft Word

Microsoft Word Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Gradište (»Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije,

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

P R I J E D L O G

P R I J E D L O G P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PRELOGA ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek,

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

SLUŽBENE GRADA NOVINE POŽEGE Požega, Broj 9. List izlazi po potrebi SADRŽAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Stranica 1. Rješenje o izboru Mandatne

SLUŽBENE GRADA NOVINE POŽEGE Požega, Broj 9. List izlazi po potrebi SADRŽAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Stranica 1. Rješenje o izboru Mandatne SLUŽBENE GRADA NOVINE POŽEGE Požega, 24. 06. 2013. Broj 9. List izlazi po potrebi SADRŽAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Stranica 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije 2 2. Zaključak u svezi izvješća Mandatne

Више

Sluzbeni glasnik 3/08.indd

Sluzbeni glasnik 3/08.indd Broj: 3 - GOD. VII. 2008. Krapina, 15. 05. 2008. List izlazi jedanput mjese no i po potrebi ISSN 1845-7711 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJE A 1. Godišnji obra un Prora una Grada Krapine za 2007. god. 2.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSK A ŽUP ANIJ A Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i veze Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/621-411, fax: 052/624-977 KLASA: 342-01/09-01/62 URBROJ: 2163/1-08-01/1-09-01

Више

Microsoft Word - glasnik 5-14

Microsoft Word - glasnik 5-14 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE GRUDE Broj: 5/14 Grude, 22. rujna 2014. 1 Temeljem članka 37. točka 3 Statuta Općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude", broj: 1/08, 2/13) i članka 81. stavak 1. Poslovnika

Више

08-17 Prijedlog Odluke Vodnjanulante IDZ

08-17 Prijedlog Odluke  Vodnjanulante IDZ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 510-01/17-01/10 URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 Pula, 6. prosinca 2017. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/r predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 441. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99 i 52/00), i Društvenog ugovora trgovačkog društva GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog, na prijedlog Uprave Društva

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више