Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ"

Транскрипт

1 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Београд, година

2 Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела 2 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, НА ДАН ГОДИНЕ Табела 3 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ДАН ГОДИНЕ Табела 4 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У АПОТЕЦИ У СКЛОПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ГОДИНЕ Табела 5 БРОЈ НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА НА ДАН Табела 6 УКУПАН КАДАР У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ДАН Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Табела РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Табела САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА Табела 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА Табела ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ Табела 15/А (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ - ДОМ ЗДРАВЉА Табела 15/Б Табела 16 Табела 17 Табела 18 Табела 19 Табела 20 Табела 21 Табела 22 Табела 23 Табела 24 Табела 25 Табела 26 Табела 27 Табела 28 Табела 29 Табела 30 (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ Завод за геријатрију и палијативно збрињавање ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ОЦЕНА И МШЉЕЊЕ

3 ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ГРУПАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ ОСИГУРАНИКА Табела бр. 1 БРОЈ УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА НОВОРОЂЕНЧЕ (ПРВИ МЕСЕЦ) 15 ОДОЈЧЕ (ОД ДРУГОГ МЕСЕЦА ДО КРАЈА ПРВЕ ГОДИНЕ) 196 ДРУГА ГОДИНА ЖИВОТА 184 ТРЕЋА ГОДИНА ЖИВОТА 198 ЧЕТВРТА ГОДИНА ЖИВОТА 187 ПЕТА ГОДИНА ЖИВОТА 193 ШЕСТА ГОДИНА ЖИВОТА 208 СЕДМА ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 189 УКУПНО 0-6,99 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА УКУПНО - СКРИНИНГ НА ДЕПРЕСИЈУ ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА, УКУПНО - СКРИНИНГ НА ДИЈАБЕТ ТИПА ГОДИНА УКУПНО ГОДИНА МУШКАРЦИ-СКРИНИНИГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ ГОДИНА - ЖЕНЕ- СКРИНИНГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ ГОДИНА УКУПНО-СКРИНИНГ НА РАК ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА* ГОДИНА ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА 3750 ЖЕНЕ ГОДИНА 4820 ЖЕНЕ 15 И ВИШЕ ГОДИНА ЖЕНЕ ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ* 6117 ЖЕНЕ ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ДОЈКЕ* 3335 ОСМА ГОДИНА (I РАЗРЕД ) 235 ДЕВЕТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 179 ДЕСЕТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 182 ЈЕДАНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 203 ДВАНАЕСТА ГОДИНА (V РАЗРЕД) 221 ТРИНАЕСТА ГОДИНА (VI РАЗРЕД) 209 ЧЕТРНАЕСТА ГОДИНА (VII РАЗРЕД) 180 ПЕТНАЕСТА ГОДИНА (VIII РАЗРЕД) 210 ШЕСНАЕСТА ГОДИНА (I РАЗРЕД) 201 СЕДАМНАЕСТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 206 ОСАМНАЕСТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 220 ДЕВЕТНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 207 I ГОДИНА (19 година)(уписани) III ГОДИНА (21 година) УКУПНО СТУДЕНАТА ДО 26 ГОДИНА *За организовани скрининг становништво

4 broj kartona u dispanzeru broj kartona u dispanzeru

5 здравствена заштита радника Специјалистичко консултативна служба ФАРМАЦЕУТ- БИОХЕМИЧА Р БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, НА ДАН Р.бр. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Општа медицина На Специја специјали листа зацији Нормат Разлика Укупно ив ССС ВШС Укупно Нормат ив разлика ССС ВШС ВСС укупно Нормат ив разлика доктори медицин е Мед радници са ССС ВШС Табела бр. 2 1 Здравствена заштита деце Развојно саветовалиште Здравствена заштита школске деце Саветовалиште за младе Здравствена заштита жена Здравствена заштита одраслих Хитна медицинска помоћ Кућно лечење и медицинска нега Поливалентна патронажна служба Радиолошка дијагностика Лабораторијска дијагностика Интерна Пнеумофтизиологија Офталмологија Оториноларингологија Психијатрија ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ОБЛАСТИМА ДЕЛАТНОСТИ (у складу са Статутом) Дерматовенерологија Социјална медицина са информатиком Остало* 0 0 Број постеља/места Физикална медицина и рехабилитација Број смена Број дијализа годишње ДОКТОР МЕДИЦИНЕ Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРИ ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава 13 Дијализе Стационар Породилиште Заједничке службе* Спец.медицине рада Офталмологија Оториноларингологија Психијатрија 0 0 УКУПНО *У колони "Организационе јединице по областима делатности" у делу који се односи на "Остало" и "Заједничке службе" потребно је обавезно у пратећем тексту навести структуру запослених здравствених радника и сарадника (занимање и специјалност) Напомена: Здравствени радници запослени у стоматологији и апотеци се приказују у посебним табелама за одговарајуће службе здр. Сарадници

6 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Стоматолошка здравствена заштита Дечија и превентивна стоматологија Доктор стоматол огије На специјал изацији ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Доктор стоматологије Специјал иста Укупно Норматив Разлика Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Зубни техничар ВШС/ССС Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Зубни техничар ВШС/ССС Доктор стоматоло гије Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Табела бр. 3 Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава Ортопедија вилица Општа стоматологија Протетика Парoдонтологија и орална медицина Болести зуба са ендодонцијом Орална хирургија Радиолошка дијагностика УКУПНО: Норматив Разлика стоматоло шке сестре Разлика зубни техничар и Зубни техничар ВШС/ССС

7 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У АПОТЕЦИ У СКЛОПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Организационе јединице (огранак или јединица за издавање готових лекова) Радно време Постојећи број дипл. Фармацеута Табела бр. 4 Запослени на неодређено време Здравствени радници Немедицински радници Нормати в Разлика Постојећи број фарм. Техничара Нормат ив разлика Постојећи број Нормати администра в тивних радника разлика Постојећи број техничких радника УКУПНО Нормат ив разлика потпис и печат

8 БРОЈ НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Укупан број здравствених радника и сарадника са високом стручном спремом 29 Назив организационе једицине Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Администр ативни Норматив разлика Технички и помоћни Норматив разлика Возачи ХМП Нормати в разлика Табела бр. 5 Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава Администра тивни Технички Возачи ХМП и санитет. превоза ДИЈАЛИЗА Возачи санитетског превоза УКУПНО

9 ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА УКУПАН КАДАР У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ДАН ГОДИНЕ Број запослених на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Норматив Разлика Број запослен их у апотеци на неодређ ено време Број запослених на неодређено време који се финансирају из других средстава Укупно запослен их на неодређ ено време Број запослен их на одређен о време због замене одсутних запослен их ТАБЕЛА 6 Број запослен их на одређен о време због повећан ог обима рада ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ ФАРМАЦЕУТИ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ ФАРМ.ТЕХНИЧАРИ ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ/ПОМОЋНИ РАДНИЦИ УКУПНО

10 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА АТРИБУТ Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Први превентивни педијат.преглед у кући (код ризичне новорођенчади) (Т) Превентивни преглед новорођенчади и одојади у првој године живота (6 прегледа по детету) А Превентивни преглед одојади са ризиком у првој године живота (за децу са ризоком) Превентивни преглед деце од једне године до поласка у школу Превентивни преглед у 2. години (2 прегледа по детету) Превентивни преглед у 4. години Превентивни. преглед пред полазак у школу (6/7 година) Контролни преглед деце, школске деце и омладине Контролни преглед деце (у 3. години) Контролни преглед деце (у 5. години) А Контролни преглед деце (за децу са ризоком) Превентивни преглед пре упућивања у установу за *Спровођење имунизације/ вакцинације Ултразвучни преглед кукова KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први преглед деце ради лечења Први преглед деце ради лечења (Tерен) Поновни преглед деце ради лечења Поновни преглед деце ради лечења (Tерен) Пос. преглед деце ради доп. дијаг. и даљег лечења Кратка посета изабраном лекару Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ултрозвучни преглед органа сива скала Ултразвучни преглед регија - сива скала ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције 6 6 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања * Број ових услуга не подразумева број свих спроведених вакцинација, већ само оних које нису спроведене у склопу превентивних и контролних прегледа

11 Напомена: Спровођење имунизације ( ) је мањи јер деца добијају све вакцине уз систематски преглед.

12 РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ АТРИБУТ РАД ЛЕКАРА Контролни преглед деце, школске деце и омладине Табела бр РАД ПСИХОЛОГА Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Групна психотерапија РАД ДЕФЕКТОЛОГА (ЛОГОПЕДА) Тест функције говора Тест функције говора (по упуту педијатра за све узрасте) Тест функције говора (у склопу превентивног прегледа у 4. години) Тест функције говора (у склопу превентивног прегледа 6/7 година) Терап. проц. која се односи на поремећаје гласа и говора РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА А за социјално Индивидуални здравствено-васпитни рад г радника Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања Број корисника услуга

13 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА АТРИБУТ Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед школске деце и омладине Превентивни преглед у осмој години (I разред OШ) Превентивни преглед у десетој години (III разред OШ) Превентивни преглед у дванаестој години (V разред OШ) Превентивни преглед у четрнаестој годинири (VII разред ОШ) Превентивни преглед у шеснаестој години (I разред СШ) Превентивни преглед у осамнаестој години (III разред СШ) Контролни преглед деце, школске деце и омладине Контролни прегледи у деветој години (II разред ОШ) Контролни прегледи у једанаестој години (IV разред ОШ) Контролни прегледи у тринаестој години (VI разред ОШ) Контролни прегледи у петмаестој години (VIII разред ОШ) Контролни прегледи у седамнаестој години (II разред СШ) Контролни прегледи у деветнаестој години (IV разред СШ) Превентивни преглед пре упућивања у установу за колективни боравак деце, школске деце и омладине *Спровођење имунизације/ вакцинације *Спровођење имунизације/ вакцинације (Терен) Утврђивање опште здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Утврђивање посебне здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Контролни преглед деце од шест до 14 година живота за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење спортским активностима, односно делатностима KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први преглед школске деце и омладине ради лечења Први преглед школске деце и омладине ради лечења (терен) Поновни преглед школске деце и омладине ради лечења Поновни преглед децешколске деце и омладине ради лечења (Tерен) Посебни пр. шк. деце и ом. ради допунске диј. и даљ. лечења Кратка посета изабраном лекару Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ултрозвучни преглед органа сива скала Ултразвучни преглед регија - сива скала ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције 9 9 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад

14 А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања 2 2 *Број ових услуга не подразумева број свих спроведених вакцинација, већ само оних које нису спроведене у Напомена: Спровођење имунизације ( ) је мањи јер деца добијају све вакцине уз систематски преглед.

15 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ АТРИБУТ Табела бр ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад А за гинеколога Гинеколога А за педијатра Педијатра А за психолога Психолога А остали Осталих стручњака сарадници Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања РАД ПСИХОЛОГА Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Групна психотерапија

16 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА АТРИБУ Т Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни гинеколошки преглед Скрининг/ рано откривање рака грлића материце код жена година * 33 Скрининг/ рано откривање рака грлића материце код жена година Превентивни преглед у вези са планирањем породице Превентивни преглед труднице До краја првог триместра трудноће Остали први прегледи труднице Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење А Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење (за превентивне прегледе) Контролни преглед труднице Контролни преглед труднице Контролни преглед труднице са високо-ризичном трудноћом (за А високо ризичну трудноћу) Превентивни преглед породиље Након шест недеља Након шест месеци Гинеколошко-акушерски ултраз. прегл. трудница KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први гинеколошки преглед ради лечења Поновни гинеколошки преглед ради лечења Посебни гинеколошки преглед ради допунске дијагностике и Кратка посета изабраном лекару Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење Гинеколошко-акушерски ултразвучни преглед осталих жена Ултразвучни преглед органа (дојке) ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Психофизичка припрема труднице за порођај Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних органа жене Инц./ дрен./ ис./ асп. теч. продуката упал. пр. реп. орг. жене Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација промена Инстр./ мања хир. инт. које се одн. на бол. реп. органа жене Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Ексцизија/ одстрањивање ткива/ деструкција/ чишћење ране/ каутеризација - опште Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Индивидуални здравствено-васпитни рад (скрининг на карцином дојке) код жена година Групни здравствено-васпитни рад

17 А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања Број трудница са високоризичном трудноћом Број парова укључених у школу родитељства Број трудница које су прошле психоф. припрему за порођај * За установе укључене у организовани скрининг

18 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ АТРИБУТ Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед одраслих Превентивни преглед у I години студија (19-20 година) Превентивни прегледи у III години студија (21-22 година) Скрининг/ рано откривање депресије ( 19 и више година) KУРАТИВА/Прегледи лекара Први преглед студентске омладине (одраслих) ради лечења Поновни преглед студентске омладине (одраслих) ради Посебни преглед студената ради допунске диј. и даљ. лечења Кратка посета изабраном лекару ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања Спроводе Заводи за здравствену заштиту студената

19 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА АТРИБ УТ Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни прегледи одраслих Превентивни прегледи одраслих (19-34 године) Превентивни прегледи одраслих (35 и више година) Скрининг/ рано откривање депресије Скрининг/ рано откривање дијебетеса типа Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика - мушкарци Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика - жене Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 година) Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 година) Спровођење имунизације/ вакцинације *** *** *** Утврђивање опште здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Утврђивање посебне здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Контролни преглед деце од шест до 14 година живота за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење спортским активностима, односно делатностима КУРАТИВА/Прегледи лекара Први преглед одраслих ради лечења Први преглед одраслих ради лечења (Т) Поновни преглед одраслих ради лечења Поновни преглед одраслих ради лечења (Т) Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења Кратка посета изабраном лекару Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ултразвучни преглед регија - сива скала Ултразвучни преглед органа сива скала ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продуката упал. проц. - опште Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекција/ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада *L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски *L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - ензимски ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад ** Додељен Индивидуални здравствено-васпитни рад атрибут Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања Број дијабетичара у саветовалишту * Само домови здравља без лабораторије ** Установе са Саветовалиштем за дијабет ***Само у случају да у служби ради специјалиста спортске медицине

20 1057 ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ АТРИБУТ Табела бр ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед одраслих Скрининг/ рано откривање депресије Скрининг/ рано откривање дијебетеса типа Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 г.) Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 г.) Спровођење имунизације/ вакцинације L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Додељен * атрибут Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад на терену у оквиру рада Мобилне јединице А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања *СД Саветовалиште за дијабет

21 (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ - ДОМ ЗДРАВЉА Табела бр. 15А АТРИБУТ Прегледи лекара Први преглед одраслих ради лечења А Први преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Поновни преглед одраслих ради лечења А Поновни преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења А Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења Први преглед деце, школске деце и омладине ради лечења Поновни преглед деце, школске деце и омладине ради лечења Кратка посета изабраном лекару А Кратка посета изабраном лекару (палијативно збрињавање) Спровођење имунизације/вакцинације ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Здравствена нега болесника у стану/кући А Здравствена нега болесника у стану/кући (палијативно збрињавање) Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом Тест психичких функција Медикација/локална ињекција/инфилтрација/апликација лека Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Инцизија/дренажа/испирање/аспирација/одстрањивање течних Инцизија/дренажа/испирање/одстранивање течних продуката Екцизија/остранивање ткива/деструкција/чишћење Инструментација/катетеризација опште Завоји/компресивни завој/компресија/тампонада Индивидуални здравствено - васпитни рад Број пацијената на кућном лечењу и нези Број пацијената на палијативном збрињавању

22 (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ Завод за геријатрију и палијативно збрињавање АТРИБУТ Табела бр. 15Б Прегледи лекара Свеобухватна геријатријска процена* Први преглед одраслих ради лечења А Први преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Поновни преглед одраслих ради лечења А Поновни преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења А Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења Кратка посета изабраном лекару Спровођење имунизације/вакцинације ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Здравствена нега болесника у стану/кући А Здравствена нега болесника у стану/кући (палијативно збрињавање) Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Групна психотерапија Социотерапијски рад са пацијентом и породицом** Психосоцијална подршка пацијенту и породици** Писмени налаз и мишљење социјалног радника** Сарадња са службама и стручњацима социјалне и здравствене Медикација/локална ињекција/инфилтрација/апликација лека Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Инцизија/дренажа/испирање/аспирација/одстрањивање течних продуката Инцизија/дренажа/испирање/одстранивање течних продуката упалних процеса - опште Екцизија/одстранивање ткива/деструкција/чишћење ране/каутеризација опште Инструментација/катетеризација опште Завоји/компресивни завој/компресија/тампонада Индивидуални здравствено - васпитни рад Број пацијената на кућном лечењу и нези Број пацијената на палијативном збрињавању * Ради се на основу посебне анкете која се налази у прилогу упутства ** Услуге социјалног радника код пацијаната на палијативном збрињавању

23 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ АТРИБУТ Табела бр Прегледи лекара Лекарски преглед на терену Први преглед деце ради лечења Први преглед одраслих ради лечења ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ L Глукоза у капиларној крви Тер. проц. која се одн. на болести плућа и дисајних путева Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Инц./ дрен./ исп./ одстр. теч. продуката упал. проц. - опште Ексц./ одстр. тк. /дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Инструментација предела ува, носа и ждрела Инц./.../ одс. теч. пр. упал. проц. предела ува, носа и ждрела Ексц./.../ каутеризација пром. предела ува, носа и ждрела Мед./.../ апл. лека које се одн. на предео ува, носа и ждрела Завоји/ тамп. која се односи на предео ува, носа и ждрела Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока Инц./.../ одс. теч. пр. уп. проц. предела ока и припојака ока Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ 1007В - САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ АТРИБУТ Табела бр. 16а Санитетски превоз, хитан који је оправдан и медицински неопходан (без мед. пратње) Санитетски превоз са медицинском пратњом

24 СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ АТРИБУТ Табела бр ПОСЕТЕ ПОСЕТА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ НОВОРОЂЕНЧЕТУ И ПОРОДИЉИ (0-1 месец) ПРВА ПОСЕТА ПОНОВНА ПОСЕТА ПОСЕТА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ ПОРОДИЦИ ТРУДНИЦА ТРУДНИЦА са високоризичном трудноћом ОДОЈЧЕ - прва посета (2 месец - 1 год.) ОДОЈЧЕ - поновна посета (2 месец - 1 год.) МАЛО ДЕТЕ (1-2 год.) МАЛО И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ (4 год.) ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО (65 и више година) УКУПНО ПОСЕТА ОБОЛЕЛОМ ЛИЦУ по упуту лекар ПОСЕТА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 7 25 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД T ИНДИВИДУАЛНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД/Телефонско саветовалиште ГРУПНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници РАДИОНИЦЕ ПРЕДАВАЊА 62 65

25 СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ Извршено услуа Табела бр 18 ирано услуга Заједничке опште лабораторијске услуге L Узорковање крви (микроузорковање) L Узорковање крви (венепункција) L Узорковање других биолошких материјала у лабораторији Опште хематолошке анализе у крви L Хематокрит (Хцт) у крви L Хемоглобин (Хб) у крви L Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр) L Крвна слика (Ер, Ле, Хцт, Хб, Тр, ЛеФ) L Леукоцитарна формула (ЛеФ) - ручно L Одређивање броја еритроцита (Ер) у крви L Одређивање броја леукоцита (Ле) у крви L Одређивање броја ретикулоцита у крви - микроскопирањем L Одређивање броја тромбоцита (Тр) у крви L Седиментација еритроцита (СЕ) Хематолошке анализе коагулације у крви, односно плазми L Активирано парцијално тромбопластинско време (аптт) у плазми - L Фибриноген у плазми L Фибриноген у плазми - спектрофотометријски L ИНР - за праћење антикоагулантне терапије у плазми L Протромбинско време (ПТ) L Време крварења (Дуке) Биохемијске анализе у крви L Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у крви - ПОЦТ методом L Алкална фосфатаза (АЛП) у крви - ПОЦТ методом L Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у крви - ПОЦТ методом L Билирубин (директан) у крви - ПОЦТ методом L Билирубин (укупан) у крви - ПОЦТ методом L Ц-реактивни протеин (ЦРП) у крви - ПОЦТ методом L Фосфор, неоргански у крви - ПОЦТ методом L Гама-глутамил трансфераза (гама-гт) у крви - ПОЦТ методом L Глукоза толеранс тест (тест оптерећења глукозом, ГТТ-орални) - глукоза у L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом L Глукоза у крви - ПОЦТ методом L Хемоглобин А1ц (гликозилирани хемоглобин, ХбА1ц) у крви L Хлориди у крви - ПОЦТ методом L Холестерол (укупан) у крви - ПОЦТ методом L Холестерол (укупан)/хдл - у крви - ПОЦТ методом L Холестерол, ХДЛ - у крви - ПОЦТ методом L Холестерол, ЛДЛ - у крви - ПОЦТ методом L Холестерол, ВЛДЛ - у крви - ПОЦТ методом L Калцијум у крви - ПОЦТ методом L Калијум у крви - ПОЦТ методом L Креатин киназа (ЦК) у крви - ПОЦТ методом L Креатинин у крви - ПОЦТ методом L Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у крви - ПОЦТ методом L Мокраћна киселина у крви - ПОЦТ методом L Натријум у крви - ПОЦТ методом L Протеини (укупни) у крви - ПОЦТ методом L Уреа у крви - ПОЦТ методом Биохемијске анализе у серуму L Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - ПОЦТ методом L Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму - спектрофотометрија L Албумин у серуму - спектрофотометријом L Алфа-амилаза у серуму - ПОЦТ методом L Алфа-амилаза у серуму - спектрофотометрија L Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму - ПОЦТ методом 25

26 Извршено услуа ирано услуга L Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму -спектрофотометријом L Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - ПОЦТ методом L Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму - спектрофотометријом L Билирубин (директан) у серуму - ПОЦТ методом L Билирубин (директан) у серуму - спектрофотометријом L Билирубин (укупан) у серуму - ПОЦТ методом L Билирубин (укупан) у серуму - спектрофотометријом L Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму - имунотурбидиметријом L Ц-реактивни протеин у серуму - ПОЦТ методом L Фосфор, неоргански у серуму - спектрофотометрија L Фосфор, неоргански у серуму - ПОЦТ методом L Гама-глутамил трансфераза (гама-гт) у серуму - ПОЦТ методом L Гама-глутамил трансфераза (гама-гт) у серуму - спектрофотометрија L Глукоза у серуму - ПОЦТ методом L Глукоза у серуму - спектрофотометрија L Гвожђе у серуму L Хлориди у серуму - јон-селективном електродом (ЈСЕ) L Хлориди у серуму - ПОЦТ методом L Холестерол (укупан) у серуму - ПОЦТ методом L Холестерол (укупан) у серуму - спектрофотометријом L Холестерол, ХДЛ - у серуму - ПОЦТ методом L Холестерол, ХДЛ - у серуму - спектрофотометрија L Холестерол, ЛДЛ - у серуму - израчунавањем L Холестерол, ЛДЛ - у серуму - ПОЦТ методом L Холестерол, ЛДЛ - у серуму - спектрофотометријом L Калцијум у серуму - ПОЦТ методом L Калцијум у серуму - спектрофотометријом L Калијум у серуму - јон-селективном електродом (ЈСЕ) L Калијум у серуму - пламена фотометрија L Калијум у серуму - ПОЦТ методом L Кисела фосфатаза (АцП) укупна у серуму L Кисела фосфатаза (АцП), простатична (простатична кисела фосфатаза, ПАП) у серуму L Креатин киназа (ЦК) у серуму - ПОЦТ методом L Креатин киназа (ЦК) у серуму - спектрофотометрија L Креатинин у серуму - ПОЦТ методом L Креатинин у серуму-спектрофотометријом L Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - спектрофотометрија L Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму - ПОЦТ методом L Мокраћна киселина у серуму - ПОЦТ методом L Мокраћна киселина у серуму - спектрофотометрија L Натријум у серуму - пламена фотометрија L Натријум у серуму - ПОЦТ методом L Натријум у серуму, јон-селективном електродом (ЈСЕ) L Протеини (укупни) у серуму - спектрофотометријом L ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму L Триглицериди у серуму - ПОЦТ методом L Триглицериди у серуму - спектрофотометрија L УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму L Уреа у серуму - спектрофотометријом L Уреа у серуму - ПОЦТ методом Биохемијске анализе у плазми L Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у плазми - ПОЦТ методом L Алфа-амилаза у плазми-поцт методом L Алкална фосфатаза (АЛП) у плазми-поцт методом L Аспарт аминотрансфераза (АСТ) у плазми - ПОЦТ методом L Гама-глутамил трансфераза (гама-гт) у плазми - ПОЦТ методом L Глукоза у плазми - ПОЦТ методом Биохемијске анализе у урину

27 Извршено услуа ирано услуга L Алфа-амилаза у урину L Билирубин (укупан) у урину L Целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина - аутоматски са дигиталном проточном микроскопијом L Целокупни преглед, релативна густина урина - аутоматски L Целокупни преглед урина - ручно L Гликоза у урину L Хемоглобин (крв) у урину L Кетонска тела (ацетон) у урину L Лаки ланци имуноглобулина (Бенце-Јонес) у урину L пх урина L Протеини (фракције протеина) у урину - електрофорезом на гелу L Протеини у урину - имуноелектрофорезом L Протеини у урину - сулфосалицилном киселином L Протеини у урину - загревањем L Седимент урина L Тест на трудноћу у урину L Уробилиноген у урину Биохемијске анализе у фецесу L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски *L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски (атрибут 33) L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - ензимски L Масти у фецесу L Несварена мишићна влакна у фецесу L Скроб у фецесу УКУПНО Биохемијске анализе и хематолошке анализе Микробиолошка анализа у области паразитологије L Брзи тест за детекцију копро-антигена Ентамоеба хистолyтица/диспар L Преглед столице на паразите (нативни препарат) УКУПНО Микробиолошке и паразитолошке анализе УКУПНО СВЕ АНАЛИЗЕ Број осигураника који су користили услуге лабораторија *ира се према услугама из табеле 13 и/или 14, за програм организованог скрининга рака дебелог црева 27

28 РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА АТРИБУТ Рендген дијагностика Рендген скопија са циљаном графијом без контраста Рендген скопија са циљаном графијом са контрастом Рендген графија органа по системима, један правац Рендген графија органа по системима у два правца Рендген графија дојке у два правца (мамографија) Рендген графија локом. сист., торакса и плућа у два правца Ренд. граф. спец. сним. по системима у два или јед. правцу Сложени рендген прегледи Скрининг/ рано откривање рака дојке (мамографија) Скрининг/ рано откривање рака дојке (мамографија) Број корисника услуга рендгена Рендген дијагностика у стоматологији Интраорална рендгенографија зуба Ортопантомограм Телерендген Број корисника услуга рендгена у стоматологији * Установе које имају мамограф Табела бр 19 ирано Извршено услуга услуа УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА АТРИБУТ Услуге ултразвука Doppler scan регија Doppler scan органа Сложени ултразвучни преглед Ултразвучни преглед регија - сива скала Остали ултразвучни прегледи органа сива скала Ултразвучни преглед дојке сива скала *Ултразвучни преглед кукова сива скала Број корисника услуга ултразвука Табела бр 20 ирано Извршено услуга услуа *ирати уколико се услуга ради од стране редиолога, а не педијатра

29 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА АТРИБУТ Табела бр Прегледи лекара Интернистички преглед - први Поновни специјалистичко-консултативни преглед Ултразвучни преглед регија - сива скала Ултразвучни преглед органа сива скала Doppler scan регија (крвни судови) Doppler scan органа (срце) ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Тест функције кардиоваскуларног система Тест функције плућа и дисајних путева Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сист. - ЕКГ Електроф. сним. везано за кардиоваскул. систем - ХОЛТЕР Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба А Рад у заједници Радионице Предавања

30 ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара Пнеумофтизиолошки преглед - први Поновни специјалистичко-консултативни преглед ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Спровођење имунизације / вакцинације Тест функције плућа и дисајних путева Електроф. сним. везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ Терап. проц. која се односи на бол. плућа и дисајних путева Тест осетљивости Табела бр

31 ОФТАЛМОЛОГИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара Превентивни офталмолошки преглед* мале деце у другој години живота, по упуту педијатра Превентивни офталмолошки преглед* а мале деце у четвртој години живота по упуту педијатра Превентивни офталмолошки преглед* деце пред полазак у школу, узраста у шестој/седмој години Офталмолошки преглед у четрнаестој години (VII разред ОШ) Табела бр А Офталмолошки преглед први (особа оболела од дијабетеса) Офталмолошки преглед први Поновни специјалистичко-консултативни преглед ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Дијагн. тест за испитивање мотилитета ока и разрокости Дијагностички тест за испитивaње колорног вида Дијагностички тест за испитивање бинокуларног вида Дијагностички тест за испитивање прекорнеалног филма Инц./.../ одстр. теч. пр. упал. пр. предела ока и припојака ока Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока Терап. проц. која се односи на предео ока и припојака ока * Услуге Превентивни преглед офталмога* у оквиру некада "систематског " односно превентивног прегледа у педијатрији планирају се у складу са Стручно методолошким упутством (СМУ) РСК за здравствену заштиту жена, деце и омладине

32 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара 10 Превентивни преглед физијатра* мале деце у четвртој години живота по потреби и упуту педијатра 10 Превентивни преглед физијатра* деце пред полазак у школу, узраста у шестој/седмој години живота 10 Превентивни преглед физијатра* деце у десетој години живота (трећи разред основне школе) Физијатријски преглед - први Поновни специјалистичко-консултативни преглед Терапијске услуге Електростимулација мишића Интерферентне струје Електрофореза Галванизација Дијадинамске струје Високофреквентне струје (Краткоталасна дијатермија)-ктд Транскутана електро неуро стимулација (ТЕНС) Парафинотерапија/ или парафанготерапија Криотерапија Криомасажа Кинезитерапија болести Фототерапија - Зрачење инфрацрвеним, ултравиолетним и биоптрон Биодоза-одређивање индивидуалне остљивости на УВ зраке Мануелна сегментна масажа Ултразвук - директни Сонофореза Ултразвук - субаквални Електромагнетна терапија Ласер терапија Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Број корисника који су користили терапијске услуге Табела бр * Услуге Превентивни преглед физијатра* у оквиру некад "систематског" сада превентивног прегледа педијатра (мале деце у четвртој години, деце пред долазак у школу и ученика трећег разреда основне школе) планирају се у складу са СМУ

33 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара Превентивни ОРЛ преглед* мале деце у другој години живота по потреби Превентивни ОРЛ преглед* мале деце у четвртој години живота по потреби Превентивни ОРЛ преглед* деце у шестој/седмој години живота пред полазак у школу ORL преглед - први Поновни специјалистичко-консултативни преглед ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Тест функције чула слуха Тест функције говора Тест функције чула равнотеже Терап. проц. која се односи на поремећаје гласа и говора Инц./.../ одс. теч. пр. упал. пр. предела ува, носа и ждрела Ексц./.../ каутеризација промена предела ува, носа и ждрела Инструментација предела ува, носа и ждрела Мед./.../ ап. лека које се односи на предео ува, носа и ждрела Завоји/.../ тампонада која се односи на предео ува и носа Табела бр * Услуге Превентивни ОРЛ преглед * у оквиру некада "систематског" сада превентивног прегледа педијатра, планирају се у складу са СМУ

34 ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара Психијатријски преглед - први Поновни специјалистичко-консултат. преглед психијатра Неуролошки преглед ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Групна психотерапија Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад Табела бр

35 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА АТРИБУТ Прегледи лекара Дерматовенеролошки преглед - први Поновни специјалистичко-консултативни преглед ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. прод. упалних процеса - опште Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Медикација/ лок. ињекција/ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Узимање материјала за анализу и тестирање Табела бр

36 1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА Табела бр.28 ШИФРE ПРЕВЕНТИВА , , , Прегледи Уклањање наслага , Апликација флуорида , Заливање фисура , , , , , , ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ УКУПНО ПРЕВЕНТИВА КУРАТИВА/Прегледи, дијагностика и терапија , , Прегледи због терапије , , , , ,190,208,216,224, Терапија болести зуба са 232,240,257,265,273,281,299,307, ,3 ендодонцијом 31,349, 356,364,372,380,398,414,422,430,448, , 562, 570, 588, 596, 604, 612, 620 Ортодонтска терапија , 547, , Терапија пародонцијума , , , , , , ,687,695,703,711,729,737, Хируршка терапија 794, ,1123,1131,1149,1156,1180,119 8,1222,1230, 1248, , 950, Анестезије , , , , , , , , , , Ургентне услуге , , , ,638,646,653,661,778, , Стоматолошка заштита особа/деце са посебним потребама , 463, 471, 489, 497, 505, 513 Протетска терапија УКУПНО СВE УСЛУГE

37 ХХХХ - СПОРТСКА МЕДИЦИНА АТРИБУТ Прегледи лекара Утврђивање опште здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Утврђивање посебне здравствене способности деце од шест до 14 година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Контролни преглед деце од шест до 14 година живота за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење спортским активностима, односно делатностима Табела бр ирају установе које имају специјалисту медицине спорта/спортске медицине

38 Специјалистичко консултативна служба ОЦЕНА И МИШЉЕЊЕ (Табела се попуњава за анализу реализације плана на 6 и 12 месеци) ПРЕГЛЕДИ ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКEУСЛУГЕ Табела бр. 30 А ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЛАТНОСТ УКУПНО (ф.р.) % Извршења у односу на ПРЕВЕНТИВА услуге) (ф.р.) (прегледи и % Извршења у односу на КУРАТИВА (ф.р.) % Извршења у односу на (ф.р.) % Извршења у односу на (ф.р.) % Извршења у односу на Здравствена заштита деце Развојно саветовалиште Здравствена заштита школске деце Саветовалиште за младе Здравствена заштита жена Здравствена заштита студената Здравствена заштита одраслих Центар за превенцију Кућно лечење, нега и палијативна Хитна медицинска помоћ Поливалентна патронажна служба Стоматолошка служба Лабораторијска дијагностика Радиолошка дијагностика Ултразвучна дијагностика Интерна Пнеумофизиологија Офтамологија Физикалан медицина и рехабилит. Ототриноларингологија Заштита менталног здравља Дерматологија Спортска медицина Остали* Укупно * специјалистичко-консултативни прегледи за Службу која недостаје у табели

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Pirot, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Београд, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA CIJENE NAZIV USLUGE KM EUR SPECIJALISTIČKI P

CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA CIJENE NAZIV USLUGE KM EUR SPECIJALISTIČKI P CJENOVNIK AMBULANTNIH I MEDICINSKIH USLUGA U ZTC- u BANJA VRUĆICA SPECIJALISTIČKI PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA NAZIV USLUGE SPECIJALISTIČKI PREGLEDI Opšti pregled 20,00 10,25 Internista 30,00 15,38 Kontrolni

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET ČIGOTA EXCLUSIVE - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPECIJALISTIČKI - EKG - LABORATORIJA - KONSULTACIJE SA

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Usluga_01_03_2012

Usluga_01_03_2012 Назив здравствених услуга Шифра здравствених услуга 1205 Кратка посета изабраном лекару 1000017 994 Спровођење имунизације/ вакцинације 1000025 995 Посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи 1000033

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019

Microsoft Word - Osnovni cjenovnik 2019 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU»MLJEČANICA«KOZARSKA DUBICA 79247 MEĐUVOĐE Tel. 052 444-100-direktor; 444-094, 444-102-centrala; 445-002-fax; e-mail: bolnica@spamljecanica.com

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014.

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. MODUL 1 BIOKEMIJSKE PRETRAGE Glukoza Ukupni bilirubin

Више

Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге С

Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге С Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге Садржај и опис 1328 Кратка посета изабраном лекару 1000017

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/ Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od 24.06.2016. godine, te člana 7. i člana 28.Odluke o dokumentima koji se prilažu

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od godine, te čl

Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od godine, te čl Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od 24.06.2016. godine, te člana 7. i člana 28.Odluke o dokumentima koji se prilažu

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више