ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО"

Транскрипт

1 ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе у саставу Дом здравља Крагујевац Табела 1. Остварени резултати - показатељи квалитета здравствене заштите и квалитета рада Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Утврђене тешкоће/препреке Проценат превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа у Служби за здравствену заштиту одраслих (у ,12%) Повећање процента превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа за 1-2% За параметар проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара показатељ за 2017.год је 3,92 План је испуњен, али не у задовољавајућем обиму Дужа одсуства запослених због болести током 2017.године. Успорен рад лекара у току увођења Повећање процента регистрованих корисника старсијих од 50 година којима је урађен ФОБ тест ( у години 7,82%) Проценат оболелих од шећерне болести који су упућени на преглед очног дна у Служби за здравствену заштиту одраслих (у години 10,64%). Повећање процента упућених пацијената старијих од 50 год на ФОБ тест за 5% Повећање процента оболелих од шећерне болести који су упућени на преглед очног дна за 2-3%. Проценат регистрованих корисника старијих од 50 год којима је урађен тест на крваваљење у столици је 10,69%. Проценат оболелих од шећерне болести који су упућени на преглед очног дна 3,82%. електронског картона Проценат регистрованих корисника је повећан, али план у целости није испуњен (повећање је 2,87%) Дужа одсуства запослених због болести током 2017.године и прерасподела на недостајућа радна места. Успорен рад лекара у току увођења електронског картона Резултат је нереално низак, зато штосу подаци неадекватно повлачени из новог софтверског пакета. 1

2 Проценат превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа у Служби за здравствену заштиту деце предшколског узраста и Служби за здравствену заштиту школске деце и омладине. (у 2016.год 17,85%) Повећање процента превентивних прегледа у укупном броју прегледа у Служби за здравствену заштиту жена (у 2016.год 41.24%), повећање процента корисница од година обухваћених скринингом на карцином грлића материце (у 2016.год. 13,58%) Смањењење просечне дужине чекања на заказани први преглед у одељењу офталмологије (у 2016.год. 36,71 дана) Одржавање нивоа просечног броја патронажних посета особама старијим од 65 година (у год. 0,17) Повећање процента превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа за 1-2% Повећање процента превентивних прегледа у укупном броју прегледа за 2%.Повећање процента корисница од год обухваћених скринингом на карцином грлића материце за 2%. Смањење просечне дужине чекања на заказани први преглед ( испод 30 дана) Одржавање нивоа из претходне године Проценат превентивних прегледа у укупном броју посета и прегледа је 18,69% Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога је 49,47%, а проценат корисница обухваћених скринингом на карцином грлића материце је 10,76% Просечна дужина на заказан први преглед у одељењу офталмологије је 19,54 дана. Критеријум испуњен у високом обиму Просечан број посета у години особама старијим од 65 година је 0,15 У самој служби у којој је дефицитарност кадра хронична, предузете су све мере План је испуњен,али не у попуности (повећање за 0,84%) За проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога план испуњен у потпуности Обухваћеност корисница скринингом на карцином грлића материце у смислу апсолутног броја је на нивоу из године, али је проценат мањи због веће популационе групе жена у односу на који се показатељ израчунава План испуњен у потпуности Недостатак кадра у Служби поливалентне патронаже. 2

3 Табела 2. Остварени резултати - задовољство корисника Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Утврђене тешкоће/препреке Смањење процента оних који не знају на који начин могу да Смањење процента корисника који не знају У 2017.год 31,9% корисника се слагало са изјавом да никада не 1. промене изабраног лекара у на који начин могу да заказује преглед. општој медицини промене изабраног лекара Критеријум испуњен (у 2016.год 32,7% корисника у општој медицини који не знају) Повећање процента корисника у служби опште медицине који знају да постоји кутија за жалбе и примедбе ( у 2016 год. је 47,2% корисника упознато) Смањити проценат веома незадовољних и незадовољних здравственом заштитом у службама за здравствени заштиту предшколске и школске деце (у 2016 год. 10,4% веома незадовољних и незадовољних) Повећање информисаности о постојању кутија за жалбе и примедбе Смањити проценат веома незадовољних и незадовољних здравственом заштитом у службама за здравствени заштиту предшколске и школске деце У 2017.год проценат корисника који су упознати са постојањем кутија за жалбе и примедбе износи 53,6% Критеријум испуњен У 2017.год проценат веома незадовољних и незадовољних здравственом заштитом у службама за здравствени заштиту предшколске и школске деце је 8,3% Критеријум испуњен Повећење процента жена које се слажу да могу да буду прегледане истог дана у слућчају хитности (у 2016.год се слаже 42,2%) Смањење процента оних којима је заказано пре више од 30 дана на преглед у служби за специјалистичкоконсултативну делатност(у год. 8,8%) Планирано је повећање процента жена које су упознате са поступком у хитним стањима Смањење процента оних који на заказан преглед чекају више од 30 дана за 1-2% Проценат жена које се слажу да могу да буду прегледане истог дана у случају хитности износи 68,8% у 2017.год.Критеријум испуњен у пуном обиму Проценат оних којима је заказано пре више од 30 дана на преглед у служби за специјалистичко-консултативну делатност у години износи 5,2%, што је за 3,6% мање него у год. Критеријум испуњен у пуном обимуси 3

4 Табела 3. Остварени резултати - задовољство запослених Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Унапређење задовољста Повећање степена Могућностима за У извештајној години запослених могућностима за задовољста професионални развој у нису расписиване професионални развој запослених 2017.год је 47,7% специјализације Могућностима за могућностима за запослених задовољно и професионални развој професионални развој веома задовољно. задовољно је 37,6%, веома и смањење броја ни Проценат ни задовољно 15,2%, ни задовољних ни задовољних ни 1. задовољних ни незадовољних незадовољних, незадовољних 26,8%, а 21,5%, незадовољних 11,3% и незадовољних и веома незадовољних и веома веома незадовољних 8,5% незадовољних за 3- незадовољних је у 5% год 23,8% Критеријум није испуњен Утврђене тешкоће/препреке Разлог немогућност регрутовања из служби, јер Закон, још увек, не препознаје замену за специјализанта 2. Подизање степена задовољста запослених у добијању јасних упутстава који се очекују у оквиру посла (у год. задовољних је 38,3%, веома задовољних 19,1%, ни задовољних ни незадовољних 27,6%, незадовољних 9,1% и веома незадовољних 5%. Смањење неодлучних у корист задовољних У 2017.год је 43,4% запослених задовољно, веома задовољно 14,0%. Проценат ни задовољних ни незадовољних 26,5%, а незадовољних и веома незадовољних је у 2017.год 15,9%. Проценат неодлучних се смањио, критеријум није испуњен у пуном обиму 3. Подизање степена задовољства запослених руковођењем и организацијом рада установе. Задовољних је 33,7%, веома задовољних 17,8%, ни Смањење процента незадовољних и процента неодлучних за 3-5%. У 2017.год показало да је задовољних 41,6%, веома задовољних 11,5%, ни задовољних ни незадовољних 25,5%, незадовољних 12,3%, а 4

5 задовољних ни незадовољних 27%, незадовољних 12,8% и веома незадовољних 6,7%. веома незадовољних 8,7%. Повећан проценат веома задовољних и задовољних за 1,6%, смањен проценат неодлучних за 1,5%, док је проценат незадовољних и веома незадовољних повећан за 1,5%. Критеријум није испуњен 5

6 Табела 4а. Поступање на основу препорука и предлога мера редовне спољне провере квалитета стручног рада Датум редовне провере: Р.бр. Предмет унапређења Ниво приоритета Мере и активности Временски рок Одговорна особа Очекивани резултат 0 6

7 Табела 4б. Поступање на основу препорука и предлога мера унутрашње провере квалитета стручног рада Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности Утврђене које нису предузете тешкоће/препреке Унапређење вођења медицинске документације у Служби за здравствену заштиту одраслих (Унутрашњом провером квалитета стручног рада у 90% здравствених картона уписан план лечења у 2016.год) Повећање процента здравствених картона у којима је уписан план лечења за 3-5%. Унутрашњом провером квалитета стручног рада у 90% здравствених картона уписан план лечења, чиме је одржан ниво из претхопдне извештајне године Критеријум није достигнут у 2. Подизање степена информисаности пацијената о правима у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва (Унутрашњом провером квалитета рада у 98% здравствених картона, постоји сагласност пацијента са предложеном медицинском мером и потпис у 2016.год) 3. Унапређење обавезних превентивних прегледа средњошколске деце у служби за здравствену заштиту школске деце и омладине (у 2016.години 69,38% ) 4. Повећање процента превентивних прегеледа деце у Специјалистичко консултативној служби у одељењима ОРЛ ( у 2016.год 84,31%) и Офталмологији (у 2016.год 84,63%). 5. Редовно пријављивање нежељених догађаја од стране Одржавање нивоа здравствених картона у којима постоји сагласност пацијената са предложеном медицинском мером Повећање одазива на превентивне прегледе у средњошколском узрасту Достизање планираног броја деце за 2017.годину-95% Уредно пријављивање и евидентирање нежељених пуном обиму Унутрашњом провером квалитета стручног рада у 98% здравствених картона постоји сагласност пацијената са предложеном медицинском мером Критеријум достигнут у пуном обиму У години проценат одазване средњошколске деце на обавезне превентивне прегледе је 80,99%. Критеријум достигнут у пуном обиму Проценат превентивних прегеледа деце у Специјалистичко консултативној служби у одељењима ОРЛ-а у 2017.год 100%%) и Офталмологије у 2017.год 78.36%). Критеријум достигнут у пуном обиму у одељењу ОРЛ-а Уредно пријављивање и евидентирање нежељених догађаја Све мере су предузете Неодазивање деце на обавезне превентивне офталмолошке прегледе у четрнаестој години живота 7

8 запослених у специјалистичко консултативној служби 6. Повећање укупног броја остварених патронажних посета трудницама са високоризичном трудноћом 7. Унапређење саветодавног рада у вези психофизичке припреме трудница за порођај (у 2016.години 353 трудница) у служби за здравствену заштиту жена 8. Повећање обухвата жена мамографским прегледима кроз скрининг програм догађаја од стране запослених Достизање планираног броја трудница за 2017.годину Повећање процента трудница које похађају школу за психофизичку припрему за порођај, као и парова укључених у школу родитељства Повећање процента жена овухваћених обавезним скринингом на карцином дојке од стране запослених Критеријум достигнут у пуном обиму Проценат извршења у односу на задати план рада је 70,42% Проценат трудница које похађају школу за психофизичку припрему за порођај је 95,58% (411 трудница), а парова укључених у школу родитељства 85,79%. Критеријум достигнут у пуном обиму Обухват жена обавезним скрининг мамографијама у години је на нивоу претходне године Усаглашавање процедура између службе за здравствену заштиту жена и службе поливалентне патронаже Едукација још једног радиолога за обављање скрининг мамографија који тај услов стиче у току године (неопходност читања одређеног броја дијагностичких мамографија) 8

9 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за здравствену заштиту одраслог становништва Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Критеријум 1.1 Превенција се обавља у складу са законом о здравственом осигурању Скрининзи: 1. Депресија ДМ КВБ Карцином колона 6941 Скрининзи: 1. Депресија-3405, 91.11% 2. ДМ 1698, % 3. КВБ- 741, 30,13% 4. Карцином колона -3933, 56,66% 5. Спровођење имунизације 5875, % Мере и активности које нису предузете Све мере су предузете, осим што је неопходно да се спроводе месечне контроле извршења превентиве од стране шефова у амбуланти. Тромесечне извештаје достављати начелнику Службе. 5 Утврђене тешкоће/препреке Недостатак кадра, Нетачни бројеви телефона, Недостатак времена. 2. Критеријум 1.2 Превенција се обавља кроз два типа прегледа 5.Спровођење Имунизације 5210 Скрининзи: 1.Депресија ДМ КВБ Карцином колона Спровођење Имунизације 5210 Превентивни прегледи: 1. Од године година и више Скрининзи: 1. Депресија-3405, 91.11% 2. ДМ 1698, % 3. КВБ- 741, 30,13% 4. Карцином колона -3933, 56,66% 5. Спровођење имунизације 5875, % 1. Превентивни преглед год- 1036, 65.28% 2. Превентивни преглед 35 год и више-4936, 64.01% Све мере су предузете, осим што је неопходно да се спроводе месечне контроле извршења превентиве од стране шефова у амбуланти. Тромесечне извештаје достављати начелнику Службе. Недостатак кадра, Нетачни бројеви телефона, Недостатак времена. 3. Критеријум 1.3 Превентивни прегледи се планирају, а пацијенти се Скрининзи: 1.Депресија 3737 Скрининзи: 1. Депресија-3405, 91.11% 2. ДМ 1698, % Све мере су предузете. Пацијенти се контактирају телефоном, заказује се термин доласка код Недостатак кадра, Нетачни бројеви телефона, 9

10 унапред писменим путем обавештавају о датуму прегледа 2.ДМ КВБ Карцином колона Спровођење Имунизације 5210 Превентивни прегледи: 1. Од године година и више КВБ- 741, 30,13% 4. Карцином колона -3933, 56,66% 5. Спровођење имунизације 5875, % 1. Превентивни преглед год- 1036, 65.28% 2. Превентивни преглед 35 год и више-4936, 64.01% изабраног лекара. Недостатак времена. 4. Критеријум 1.4 Истражује се и анализира одазив пацијената на систематске и циљане прегледе и спроводе се мере унапређења у смислу пвећања одазива пацијената Превентивни прегледи одрслих: Очекује се да број превентивних прегледа буде повећан за 10% Није постигнут циљ али је урађено више превентивних прегледа него у години. Све мере су предузете, осим што је неопходно да се спроводе месечне контроле извршења превентиве од стране шефова у амбуланти. Тромесечне извештаје достављати начелнику Службе. Недостатак кадра, Нетачни бројеви телефона, Недостатак времена 5. Критеријум 1.5 Спроводе се скрининг програми за рано откривање карцинома дебелог црева Очекује се у 2017 години да се извршење повећа за 100% Карцином колона- 3933, 56,66% од планираног Није достигнут циљ. Све мере су предузете, осим што је неопходно да се спроводе месечне контроле извршења превентиве од стране шефова у амбуланти. Тромесечне извештаје достављати начелнику Службе. Недостатак кадра, Нетачни бројеви телефона, Недостатак времена. 6. Критеријум 2.5 Пацијенту, односно породици пацијента пружају се информације о раду организационе јединице 7. Критеријум 3.1 Потребе пацијената у смислу примене мера превенције, Очекује се да се на свим пунктова поштује процедура о информисаности о раду организационе јединице, сви запослени су упознати, редовно се ажурира сајт Дома здравља. Очекује се да се на свим пунктова поштује процедура о информисаности о раду На огласним таблама у свим организационим јединицама су јасно истакнута сва обавештења за пацијента. Све информације о раду организационе јединице могу се добити и путем телефона, а у другој половини године почео је са радом колцентар који пружа информације о раду изабраног лекара. Медицинска сестра тријажира пацијенте који нису заказали посету изабраном лекару. Лекар Све мере су предузете. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Нема потешкоћа. 10

11 куративе, рехабилитације и палијативног збрињавања реализују се према приоритету, а на основу здравственог стања пацијента у тренутку доласка у здравствену установу 8. Критеријум 3.6 План лечења се јасно евидентира у здравственом картону пацијента 9. Критеријум 3.7 План лечења се разматра са пацијентом или са породицом пацијента. У здравственом картону се евидентира да је ово разматрање обављено организационе јединице и поштовање Процедуре о тријажи пацијената. Очекује се да се медицинска документација правилно води у 90 % картона Очекује се да се медицинска документација правилно води у 70 % картона узима анамнезу, обавља физикални преглед, упућује на додатну дијагностику, обавља или заказује превентивни рад, одређује одговарајућу терапију или упућује на рехабилитацију а учествује у палијативном лечењу и све то уноси у здравствени картон и даље прави план лечења. Половином 2016 године уведен електронси картон па лекар има бољи увид у лечење. Медицинска документација се води по процедури. Увођењем електронског картона лекар има бољи увид у картон. Медицинска документација се води по процедури. Увођењем електронско картона лекар има бољи увид у картон. Све мере су предузете, осим што ће ове године шефови ажурније контролисати вођење здравствене документације. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Недостатак времена због вођења електронског и класичног здравственог картона. Обзиром на велики број пацијената а мали број тимова, недовољно је времена да се у картону и евидентира оно што је разговарано са пацијентом као и због вођења двојне документације. 10. Критеријум 4.3 План лечења је познат свим здравственим радницима који учествују у лечењу пацијената 11. Критеријум 4.9 Информације у вези са спроведеним лечењем пацијента евидентирају се у здравственом картону пацијента Очекује се потпуно спровођење процедуре. Очекује се потпуно спровођење процедуре. Сви здравствени радници су упознати са садржајем здравственог картона и протокола болесника где се воде сви релевантни параметри за дијагнозу и лечење Резултати контроле вођења медицинске документације су задовољавајући. Све мере су предузете. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Нема потешкоћа. 11

12 12. Критеријум 5.1 План лечења се редовно анализира 13. Критеријум 5.2 Промена циља лечења се евидентира у здравственом картону Очекује се потпуно спровођење процедуре Очекује се потпуно спровођење процедуре Процедура се спроводи. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Процедура се спроводи. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. 14. Критеријум 5.3 Промене у плану лечења се евидентирају у здравственом картону 15. Критеријум 5.4 Здравствени радници који су део тима који спроводи лечење пацијента обавештавају се о промени плана лечења 16. Критеријум 5.5 Промена плана лечења разматра се са пацијентом односно са породицом пацијента Очекује се потпуно спровођење процедуре Очекује се потпуно спровођење процедуре Очекује се да у 55% картона буде сагласност пацијента са печатом. Процедура се спроводи. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Процедура се спроводи. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Очекивани резултат је достигнут. Све мере су предузете Нема потешкоћа. 17. Критеријум 6.1 У здравствени картон се уноси резиме лечења који обухвата: Разлог за посету Очекује се да у 55% картона буде сагласност пацијента са печатом. Очекивани резултат је достигнут. Све мере су предузете. Нема потешкоћа Значајне налазе Све обављене процедуре Дијагнозу Медикаментозну терапију и друге видове лечења 12

13 18. Критеријум 6.2 Обавештење о упућивању или пријему пацијента у другу здравствену установу се на одговарајући начин и благовремено преноси изабраном лекару. 19. Критеријум 6.5 Здравствена установа предузима кораке како би обезбедила пријем благовремених и одговарајућих информација о отпустима из друге здравствене установе 20. Критеријум 8.6 Сви запослени на одговарајући начин учествују у активностима на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента Очекује се да информације постоје у 75% картона. Очекује се да информације постоје у 75% картона. Очекује се да сваки појединац преузме одговорност за унапређење квалитета рада и безбедност пацијента, да будеупознат са процедурама и да се поштује етички и пословни кодекс. Имплементацијом електронског картона добили смо бољи увид у кретање пацијента у здравственом систему. Имплементацијом електронског картона добили смо бољи увид у кретање пацијента у здравственом систему. Састанци са запосленима на различитим нивоима. Правовремено преношење информација. Контрола рада свих запослених од стране шефа, начелника и одговарајућих комисија за праћење квалитета и безбедности на раду. Све мере су предузете. Све мере су предузете. Све мере су предузете. Нема потешкоћа. Нема потешкоћа. Нема потешкоћа. Спроводи се контрола рада у оквиру Службе ( вођење медицинске документације, контрола стерилизације, контрола вођења евиденције о медикацијама, руковање наркотицима, одржавање и евиденција одржавања хигијене) Извештај урадили: Датум Тим опште медицине Прим. др Наташа Николић,вођа Тима Директор Др Василије Антић 13

14 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за здравствену заштиту деце и омладине Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Утврђене тешкоће/препреке Поштовање задатог Критеријум 1.1 плана превентивних Превенција се обавља у складу 1. Све усвојене процедуре прегледа и процедуре са законом се примењују у пракси - Извршење се прати периодично, на три Потребно је поштовање месеца, подаци се законских одредби при 2.Повећање процента достављју Стручном планирању и обављању систематских прегледа за савету и Комисији за 1. превентивних прегледа 10% у Служби за унапређење квалитета здравствену заштиту рада школске децe Критеријум 1.2 Превенција се обавља кроз два типа прегледа: -систематски прегледи -циљани прегледи - Извршење за 2017.г у оквиру целе педијатријске службе износи 88,28 %, а према показатељима квалитета, проценат превентивних прегледа у укупном броју посета код лекара показује повећање 18,68% у односу на претходну годину 17,85% Све мере и активности предузете Тешкоће у позивању због промене бројева телефона родитеља. У првом кварталу 2017.године, велики број куративних прегледа због акутних респираторних инфекција и појaве грипа. 2. Критеријум 2.2 Обавља се тријажа на месту контакта,како би пацијент био збринут Сви запослени поштују процедуре за пријем и тријажу пацијената Повећање заказаних прегледа у куративи за 30%, - Први куративни преглед у педијатрији се не заказује -Поштује се процедура о заказивању прегледа - Унутрашњим стручним надзором здравствених картона и медицинске документације Све мере и активности предузете Нема тешкоћа у заказиваању, у 10% случајева не поштује се заказан термин прегледа 14

15 Критеријум 3.2 Утврђује се и евединтира у здравственом картону, потреба за упућивање на дијагностичке тестове( лабораторија, дијагностичка снимања) Критеријум 3.3 Утврђује се и евединтира у здравственом картону, потреба за упућивање лекару специјалисти Критеријум 3.4 Утврђује се и евединтира у здравственом картону, потреба за упућивање у друге организационе јединице у здравственој установи и друге здравствене установе Критеријум 3.5 Обавља се лечење у виду поновних прегледа, како је одређено по отпусту из друге здравствене установе Критеријум 3.6 План лечења се јасно евидентира у здравственом картону пацијента Критеријум 3.7 План лечења се разматра са пацијентом, односно порордицом. У здравственом картону се евидентира да је ово разматрање обављено. Све усвојене процедуре се примењују у пракси 2. Јасно приказан план лечења у 90% контролисаних здравствених картона 3. План лечења у потпуности евидентиран и јасан свим запосленима који учествују у лечењу 4.Уз писани план лечења евидентирана сагласност родитеља у 100% контролисаних картона 5. У раду потуно примењени водичи добре клиничке праксе утврђено повећање заказаних контролнх куративних прегледа за 20 % Сви запослени поштују процедуру вођења здравственог картона и медицинске документације. Увођењем електронског картона у свакодневни рад запослених потуно испоштована процедура, јер електронски картон садржи све потребне параметре. Унутрашњим стручним надзором здравствених картона утврђено постојање адекватно уписаних потреба за лабораторијским анализама, као и специјалистичким прегледима, сви извештаји, са бројем прописаних упута кавартално достављени Стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада Све мере и активности предузете Имплементацијом електронског картона задовољен критеријум 15

16 3. Критеријум 4.3 План лечења је познат свим здравственим радницима који учествују у лечењу Критеријум 4.9 Информације у вези са спроведеним лечењем пацијента евидентирају се у здравственом картону пацијента. Све усвојене процедуре се примењују у пракси 2. Јасно приказан план лечења у 90% здравственом картону 3. План лечења у потпуности евидентиран и јасан свим запосленима који учествују у лечењу Унутрашњим стручним надзором здравствених картона утврђено постојање плана и циља лечења у 85 % прегледаних картона; сви извештаји кавартално достављени Стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада Све мере и активности предузете Имплементацијом електронског картона задовољен критеријум. Критеријум 5.1 План лечења се редовно анализира 4. Критеријум 5.2 Промене циља лечења евидентирају се у здравственом картону Критеријум 5.3 Промене у плану лечења евидентирају се у здравственом картону Критеријум 5.4 Здравствени радници који су део тима који спроводи лечење пацијената обавештавају се у променама у плану лечења Сви запослени упознати са прописима и процедурама вођења медицинске документације и у потпуности их поштују 2. У 90% контролисаних здравствених картона јасно уписани сви параметри Унутрашњим стручним надзором здравствених картона утврђено постојање плана и циља лечења у 85 % прегледаних картона; сви извештаји кавартално достављени Стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада Све мере и активности предузете Имплементацијом електронског картона задовољен критеријум Критеријум 5.5 Промене плана лечења разматрају се са пацијентом, односно породицом пацијента 16

17 Критеријум 6.1 У здравствени картон пацијента уноси се резиме лечења који обухвата: -разлог за посету -значајне налазе -све обављене процедуре -дијагнозу -медикаментну терапију и друге видове лечења Критеријум 8.1 Сви запослени у организационој јединици су упознати са стратешким планом здравствене установе, а план унапређења квалитета рада и безбедности пацијента је утврђен на основу стратешког плана Критеријум 8.4 Запослени су упознати са активностима у вези са унапређењем квалитета рада и безбедности пацијената Критеријум 8.6 Сви запослени на одговарајући начин учествују у активностима на унапређењу квалитеата рада и безбедности пацијената Потпуно и јасно вођење здравственог картона и медицинске документације У 90% контролисаних здравствених картона уписани уписани сви подаци Сви запослени упознати са активностима ДЗ, Планом унапређења квалитета рада и параметрима за праћење квалитета рада, као и анализом истих и предлажу мере за унапређење квалитета рада Унутрашњим стручним надзором здравствених картона утврђено постојање плана и циља лечења у 85 % прегледаних картона; сви извештаји кавартално достављени Стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада За службу направљен План и програм унапређење квалитета рада, на основу Плана и програма унапређења квалитета рада Дома здравља а у сарадњи свих запослених Све мере и активности предузете Све мере и активности предузете Имплементацијом електронског картона задовољен критеријум Запослени учествују у плану унапређења квалитета рада, и упознати са активностима ДЗ, што потврђују извештаји и записници са колегијума. План урадили: Тим за здравствену заштиту деце и омалдине Датум Директор Др Mирјана Илић вођа тима г др Василије Антић 17

18 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за здравствену заштиту жена Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности Утврђене које нису предузете тешкоће/препреке Критеријум 1.2 У току 2017.године проценат Скрининг на карцином дојке код превентивних прегледа жена од година повећати износио је 75.73% за 3% у односу на претходну годину. Превенција се обавља кроз два типа прегледа: систематски прегледи садржај и тип је везан за популациону групу, Циљани прегледи Спроводе се скрининг програми за рано откривање карцинома дојке Повећати обухват циљаних прегледа опредељене популације на скрининг за карцином дојке Превентивни преглед у вези са планирањем породице повећати за 5% у односу на претходну годину. Превентивни прглед трудница повећати за 5% у односу на претходну годину. Психофизичка припрема трудница за порођај обухват 680 трудница Превентивни преглед породиља повећати за 5% у односу на претходну годину. Примена процедура у свакодневном раду Праћење одазива Скрининг/рано откривање рака грлића материце код жена године 4397, што је 62.25% Скрининг на карцином дојке код жена од година 1073, што је 23.42% Превентивни преглед у вези са планирањем породице 1943, што је 90.63% Превентивни преглед трудница 1434, што је 95.56% Психофизичка припрема трудница за порођај 657, што је 96.61% Превентивни преглед породиља 931, што је 44.79% Позивање се обавља по усвојеној процедури Неопходно је интензивирати позивање пацијенткиња на превентивне прегледе како би остварили планирано Пацијентима се још увек не заказују прегледи преко кол центра Од Дома здравља Крагујевац тражили смо и очекујемо бежичне фиксне телефоне како би олакшали позивање жена Анализом одазива утврдили смо да је у просеку био лош. Разлози лошег одазива би били: -Губитак здравственог осигурања, наводно обављени превентивни прегледи у приватној пракси, непознати разлози, страх од добијања лошег резултата тј. лоша информисаност о значају превенције -непозивање преко кол центра -нетачни бројеви телефона -нетачне адресе Одазив пацијенткиња се редовно прати 18

19 3 Критеријум 1.3 Превентивни прегледи се планирају, а пацијенткиње се унапред, писменим путем обавештавају о датуму прегледа. Установити систем позивања ради бољег одзива на скрининг 4 Критерујум 1.4 Истражује се и анализира одзив пацијенткиња на систематске и циљане прегледе и спроводе се мере унапређења у смислу повећања одзива пацијенткиња. Вршити анализу одазива 7 Критеријум 2.5 Пацијенткињи, односно породици пацијенткиње пружају се информације о раду организационејединице. Стално унапређење превентивног рада са очекивањем да број превентивних прегледа порасте за 3% у односу на претходну годину Повећање одазива пацијенткиња на скрининг на карцином грлића материце за 3% у односу на 2016.годину(скрининг /рано откривање рака грлића материце код жена године ) Скрининг на карцином дојке код жена 50'69 година Стално праћење и унапређење квалитета превентивног рада Стално унапређење превентивног рада са очекивањем да број превентивних прегледа порасте за 3% у односу на предходну годину. Скрининг на карцином дојке код жена од година повећати за 3% Повећање степена информисаности пацијенткиња Стално праћење и унапређење квалитета превентивног рада. Све усвојене процедуре се приимењују у пракси. Сви запослени мотивисани и едуковани да дају све неопходне информације. Што боља информисаност пацијенткиња. Све усвојене процедуре везане Скрининг/рано откривање рака грлића материце код жена године 4397, што је 62.25% Скрининг на карцином дојке код жена од година 1073, што је 23.42% Пацијентима се још увек не заказују прегледи преко кол центра Превентивни гинеколошки преглед План 5092 Одазив 3300 Скрининг на рано откривање рака грлића материце: План 5600 Одазив 4397 Скрининг на карцином дојке: План 1960 Одазив Све важне информације везане за рад службе јасно истакнуте на свим огласним таблама службе за здравствену заштиту жена Пацијентима се још увек не заказују прегледи преко кол центра Од Дома здравља Крагујевац тражили смо и очекујемо бежичне фиксне телефоне како би олакшали позивање жена Шеф и главна медицинска сестра да анлизирају месечни одазив пацијенткиња на све врсте превентивних прегледа и да дају предлоге тимовима који имају нешто нижи одазив како би се исти побољшао и уједначио на нивоу службе Начелник и главна сестра да дају предлоге за побољшање одазива на све превентивне прегледе на свака три месеца Непозивање преко кол центра Нетачни бројеви телефона Нетачне адресе Недовољна информисаност о значају превентивних прегледа Служба за здравствену заштиту жена постоји на шест пунктова који су умрежени и раде у ИЗИСУ од септембра Па је било потешкоћа у погледу информисаности и доступности квалитета рада службе Служба за здравствену заштиту жена постоји на шест пунктова који су умрежени и раде у ИЗИСУ од септембра Па је било 19

20 Омогућити бољу доступност информација за информисаност пацијената се примењују. потешкоћа у погледу информисаности и доступности квалитета рада службе 8 Kритеријум 3.6 План лечења се јасно евидентира у здравственом картону пацијенткиње Евидентирати план лечења у здравственом картону 9 Критеријум 3.7 План лечења се разматра са пацијенткињом, односно породицом. У здравственом картону се евидентира да је ово разматранје обављено. У здравственом картону евидентирати да је обављено разматрање са породицом 10 Kритеријум 4.6 Сви запослени су упазнати са правилима опште усвојеног Етичког кодекса понашања и пружања здравствених услуга. Едуковати запослене о значају Етичког кодекса 11 Критеријум 4.9 Информације у вези са спроведеним лечењем пацијенткиње евидентира се у зрдавственом картону пацијенткиње. Све релевантне информације неопходне за лечење евидентирати у здравственом картону Све усвојене процедуре везане за евидентирање у картону се примењују Све усвојене процедуре везане за евидентирање у картону се примењују. Поштовање Етичког кодекса од стране запослених. Све усвојене процедуре се примењују у пракси. Електронски картон јасно осликава процесе евидентирања и праћења рада Сви лекари јасно у својим здравственим и електронским евидентирају план лечења пацијената и о истом их обавештавају У здравственим и електронским картонима лекар пише план лечења пацијента, исти саопштава пацијенту или члану породице а они својим потписом потврђују да су о томе обавештени На првом колегијуму лекара и сестара у служби увек се прочита Етички кодекс понашања када се сви запослени још једном упознају са садржајем истог што сви присутни својим потписима и потврде Шеф и главна сестра једном месечно обилазе један пункт и контролишу да ли су у здравственом и електронском картону уписани сви битни параметри за лечење пацијента Увођењем елетронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма раду службе Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма 20

21 12 Критеријум 5.1 План лечења се редовно анализира. Анализа плана лечења није јасно документована Препоручује се примена процедуре за вођење здравственог картона 13 Kритеријум 5.2 Промене циља лечења се евидентирају у здравственом картону. Промена циља лечења нејасно документована Препоручује се примена уведених процедура 14 Kритеријум 5.3 Промене у плану лечења се евидентирају у здравственом картону. Промена у плану лечења није довољно јасно документована Препоручује се јасна документација промене у плану лечења 15 Критеријум 6.1 У здравствени картон пацијенткиње уноси се резиме лечења који обухвата Разлог за посету, Значајне налазе, Све обављне процедуре, Дијагнозу, Медикаментну терапију и друге видове лечења 16 Критеријум 6.5 Здравствена установа предузима кораке како би обезбедила пријем благовремених и одговарајућих информација о отпустима из друге здравствене Све усвојене процедуре се примењују у пракси. Све усвојене процедуре се примењују у пракси. Све усвојене процедуре се примењују у пракси. Све усвојене процедуре се мењују у пракси Електронски картон, унутрашњи надзор и редовни састанци Службе воде унапређењу процеса Све усвојене процедуре се примењују у пракси. Шеф и главна сестра једном месечно обилазе један пункт и контролишу да ли су у здравственом и електронском картону уписани сви битни параметри за лечење пацијента Шеф и главна сестра једном месечно обилазе један пункт и контролишу да ли су у здравственом и електронском картону уписани сви битни параметри за лечење пацијента Шеф и главна сестра једном месечно обилазе један пункт и контролишу да ли су у здравственом и електронском картону уписани сви битни параметри за лечење пацијента Шеф и главна сестра једном месечно обилазе један пункт и контролишу да ли су у здравственом и електронском картону уписани сви битни параметри за лечење пацијента У здравствени и електронски картон пацијенткиње по завршетку лечеа уноси се резиме лечења са фотокопијама отпусних листа Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма Увођењем електронског картона у рад службе неопходно је радити на прилагођавању програма 21

22 17 установе. Унапредити примену критеријума Критеријум 8.2 Организациона јединица има свој план за унапређење квалитета рада и безбедности пацијента. Сачинити план унапређења квалитета на нивоу службе Унапређење задовољсва запослених и унапређење задовољства корисника пружањем здравствених услуга. Сви запослени у Служби за здравствену заштиту жена упознати са Планом за унапређење квалитета рада и параметрима за праћење квалитета рада као и анализом истих пацијенткиње Члан Комисије за квалитет из редова запослених у служби обавештава о свим променама на нивоу установе и помаже нам при прављењу годишњег плана везаног за квалитет Извештај урадили: Датум Директор Тим службе за здравствену заштиту жена Др Василије Антић Начелник службе: Др. Ивица Магдић Главна сестра службе: ВМС Јелена Стојановић 22

23 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за специјалистичко консултативну службу Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Одређени су ПОДАЦИ који се Критеријум 8.5 прикупљају за сваки од План није достигнут у показатеља и методе које се Одељењу за офталмологију, користе приликом прегледи се оваљају у прикупљања тих података већини случајева истог дана 1 Показатељи квалитета рада и безбедност пацијента су утврђени и прате се у оквиру активности за унапређење квалитета Одредити податке који се прикупљају за праћење показатеља квалитета рада, као и методе које ће се користити за све специјалистичке службе Просечна дужина чекања на заказан први преглед краћа од ОЧНО 28,66 дана, УЗ 42,42 дана ЦИЉ да скратимо дужину чекања ОЧНО-20 дан УЗ-30 ДАНА Да се повећа % заказаних пацијената ОЧНО 35-40% Извештај урадили: Тим за специјалистичко консултативну делатност Датум Директор Др Љиљана Дугић, вођа тима Др Василије Антић Утврђене тешкоће/препреке 23

24 Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за поливалентну патронажу Ред. Предмет унапређења Очекивани резултат Достигнути резултат Мере и активности Утврђене број које нису предузете тешкоће/ препреке Критеријуми Све процедуре које су донете се користе у раду и редовно се врши контрола поштовања истих Неопходно је донете процедуре поштовати и примењивати у свакодневном раду Процедуре се примењују у редовном раду, квартални извештаји о квалитету рада службе Редовни интерни извештаји о раду службе, састанци главне сесте и надзорних сестра у пунктовима службе, али и са свим запосленим. Поштоване су процедуре у раду. Предузете су све планиране мере и активности Рeвидирање постојеће процедуре П516-1 и П Отворен протокол за вођење евиденције о упућивању пацијената у другу организациону јединицу Дома здравља, другу здравствену установу или друге установе, почев од г. ЦИЉ: Унапређење квалитета рада Критеријума 3.4 Извештај урадили: Тим за поливалентну патронажу Датум Директор ВМС Славица Николић,вођа тима год. др Василије Антић 24

25 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитациске посете: Тим за радиолошку дијагностику Р. бр Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности Које нису предузете Критеријум 1.4 Организациона јединица доноси годишњи план рада. План је базиран на стратешком и годишњем оперативном плану здравствене установе. Планом су предвиђене: - врста услуге, - начин обављања основних делатности организационе јединице и - мерљиви и остварљиви циљеви. Спровођење плана редовно се прати Критеријум 2.2 План дијагностичких процедура и лечење пацијената су засновани на потребама пацијента. Унапређење квалитета рада, брига за безбедност пацијената Повећање броја скрининг мамографија Унапређење и побољшање рада у служби. План испуњен у високом проценту Ревидиране процедуре и прилагођене лечењу пацијената према исказаним потребама Утврђене тешкоће-препреке Недовољан број радиолога едукованих за мамографске прегледе 3. Критеријум 4.2 Водичи, упутства, протоколи и процедуре су усвојени и редовно се ревидирају и модификују и запослени су упознати са њима. Ревидирати по потреби процедуре у раду Унапређење и побољшање рада у служби Ради се према усвојени процедурама и према Методологији скрининга рака дојке у оквиру Националног програма за превенцију рака дојке. 4. Критеријум 8.1 Организациона јединица има план за стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијента. Планом идентификовати Унапређење квалитета и безбедности рада Подизање нивоа задовољства пацијенаата и запослених. Урађен План за бољу организацију и усмеравање пацијената по дијагностикама - огласна табла. 25

26 области за унапређење Критеријум 8.2 Постоји поступак за праћење реализације плана за унапређење квалитета рада и безбедност пацијента Израдити план унапређења квалитета рада по областима Критеријум 8.3 Утврђени су показатељи квалитета рада и безбедности пацијента и прате се као део активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента. Установити показатеље квалитета рада које треба пратити на нивоу службе Критеријум 8.4 Запослени су упознати са активностима на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента. Упознати запослене са активностима на унапређењу квалитета рада Критеријум 8.6 Задовољство запослених се прати и предузимају активности како би се степен задовољства повећао Предузимати активности на унапређењу задовољства запослених Унапређење квалитета и безбедности рада Подизање нивоа задовољства пацијената и запослених. Унапређење квалитета и безбедности рада Подизање нивоа задовољства пацијената и запослених. Да сви запослени буду упућени у план унапређења квалитета рада Унапређење квалитета и безбедности рада Подизање нивоа задовољства запослених. Састанци запослених на тему унапређења квалитета. Састанци запослених на тему унапређења квалитета. Показатељи се прате квартално, анализира се извршење и предлажу мере за унапређење у случају потребе Редовно се одржавају састанци запослених на тему унапређења квалитета. Ради се анализа задовољства запослених и пацијената и предлажу мере за унапређење План урадили: Тим за дијагностичку радиологију Датум Директор Др Светлана Маринковић Др Василије Антић 26

27 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тима за лабораторијску дијагностику Мере и активности Утврђене Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат које нису предузете тешкоће/препреке Просторије организационе јединицe лабораторијске дијагностике испуњавају услове за пружање услуга. Просторије се налазе на одговарајућим местима и функционалне су. Распоред просторија омогућава добру комуникацију међу запосленима као и са корисницима услуга. Простор је пројектован тако да омогућава: - ефикасан рад, - удобност лицима који бораве у њему, - смањење ризика од повреда и професионалних обољења. Простор за сакупљање примарног узорка прилагођен је особама са инвалидитетом и омогућава њихову приватност. У организационој јединици лабораторијске дијагностике постоје одговарајуће и адекватно обележене просторије за пријем, отпремање и руковање узорцима, укључујући и простор за високоризичне узорке. Централизована лабораторија са већим простором и могућношћу повезивања са осталим лабораторијама по одређеним стандардима Унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених У току су преговори са локалном управом о обезбеђењу локације и финансијских средстава за изградњу централизоване лабораторије Дома ѕдравља Није урађена пројектна документација Недостатак финансијских средтава 27

28 Постоје одговарајуће просторије за складиштење узорака, реагенаса, лабораторијског потрошног материјала, опреме и документације, укључујући и одвојен простор за чување високоризичних узорака који су адекватно обележени. Простори организационе јединице лабораторијске дијагностике у којима се одвијају некомпатибилне активности су одвојени. Врши се контрола температуре, стерилности, влажности, буке, вибрација, електричног напајања. Простор није прилагођен за особе са инвалидитетом, на другом спрату, без лифта Обезбедити простор у складу са критеријумом Критеријум 5.2 Постоји дефинисан поступак за периодичну процену стања просторије и усклађености са потребама организационе јединице. Процена ће утврдити недостатке и мере за отклањање истих. Критеријум увести у примену Унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених Ради се редовна контрола процене стања просторија У току су преговори са локалном управом о обезбеђењу локације и финансијских средстава за изградњу централизоване лабораторије Дома ѕдравља 28

29 Критеријум 8.1 Организациона јединица лабораторијске дијагностике има план за стално унапређење квалитета рада и безбедност пацијента. Планом се идентификују: области за унапређење квалитета, мере које треба предузети и циљеви које треба остварити, систем спречавања настанка грешака при чувању, издавању и руковању реагенсима, процедуре контроле квалитета. Усталити праксу Побољшање квалитета рада и безбедности(спречавање контаминације биолошких узорака, хемолизе, смањивање утицаја спољашњих фактора) Добијен сертификат о квалитету од Бриселске контроле Извештај урадили: Тим за лабораторијску дијагностику Датум Директор др сци мед Верољуб Кнежевић Др Василије Антић 29

30 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за заштиту животне средине Р.бр. Предмет унапређења Очекивани резултат Достигнути резултати Мере и активности које нису предузете У складу са Критеријум 20.1 Адекватна Према просторним просторним и стерилизација могућностима материјалним Стерилизатори су стерилизатори су могућностима ДЗ, смештени у засебну зону у издвојени у засебну зону потребно је 1. односу на зону обраде у односу на зону обраде, обезбедити где то није могуће зоне стерилизацију у су процедурама складу са временски одвојене прописима у појединим пунктовима. План урадили: Тим заштите животне средине Датум Директор Славица Вукосављевић, вођа тима год. Др Василије Антић Утврђене тешкоће/ препреке Услед финансијске ограничености није могуће формирати централну стерилизацију 30

31 Табела 5. Поступање на основу препорука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за људске ресурсе Р.бр. Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат Мере и активности које нису предузете Утврђене тешкоће/препреке Критријум 6.2 Сви законски и владини захтеви за очување здравља и заштите на раду запослених се поштују Сигурнији и безбеднији рад запослених Извештаји о обављеним прегледима и контролама у складу са законом и правилником Све потребне мере и активности су предузете. Нема потешкоћа Извршење урадили: Тим за Људске ресурсе Датум Директор Драгана Манасијевић, вођа тима год. др Василије Антић 31

32 Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Датум последње акредитацијске посете: Тим за управљање информацијама Р.бр Мере и активности Предмет унапређења Очекиван резултат Достигнут резултат. које нису предузете Медицинска документација се води у складу са законском регулативом 1. Критеријум 1.1 Садржај здр.документације урађен је према смерницама Владе РС Наставити са аткивностима које унапређују вођење медицинске документације. Правовремено информисање запослених о променама у законској регулативи за вођење мед. документације Тим за УИ отклања евентуалне неправилности по процедури, обезбеђена сва мед.документација Правовремено уочавање неправилности и њихово отклањање Примена и поштовање усвојених процедура 1.Сва медицинска документација се води у предвиђеним протоколима, књигама евиденција и обрасцима. Редовне месечне контроле се спроводе од стране начелника служби,квартално достављају Стручном савету и Комисији за унапређење квалитета рада. Ванредне контроле квалитета стручног рада на предлог директора и Комисије за унапређење квалитета рада спроведене у Служби кућног лечења, ПП, лабораторијској дијагностици и служби за ззж. 2.Уведено је прослеђивање информација Е-путем, додељене су е-маил адресе одговорним лицима. 3. Уведено је Е-пословање у Р.заједници и процедура Прати се сајт Сл.гл.РС и све промене се благовремено достављају уз потпис на Евиденционом листу Поједини радни процеси који се односе на административни рад нису у потпуности покривени е- пословањем Утврђене тешкоће/препреке Сви заспослени морају бити у потпуности информисани са свим новим инструкцијама и правилницима уз потпис присуства састанку што није у потпуности испоштовано па се мора уредити посебном процедуром 2. У свим објектима ДЗ уведен Ел.здравствени картон Ефикаснији рад услед 1.Уведен Е-картон у свим организационим јединицама ДЗ. 2. Уведен Лабораторијски информациони систем у свим Набавка нове рачунаске опреме и периферних уређаја Опрема технолошки застарела, чести кварови рачунара и штампача, недостатак финасијских средстава за занављање технолошке опреме. 32

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 Република Србија Београд, 22.01.2019. године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 2 Садржај 1. Увод... 4 2. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Slide 1

Slide 1 Израда ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА У КОРАКА Кораци у изради ИОП 2 Прикупљају податке и формирају документацију Стручни сарадник Наставник 1 прате развој и напредовање детета ако дете не остварује очекиване

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

Slide 1

Slide 1 Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01 тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији Процедурa АТС-ПР15 Одлучивање

Више