Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, 20"

Транскрипт

1

2 Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Pirot, година

3 Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела 2 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, НА ДАН ГОДИНЕ Табела 3 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ДАН ГОДИНЕ Табела 4 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У АПОТЕЦИ У СКЛОПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ГОДИНЕ Табела 5 БРОЈ НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА НА ДАН Табела 6 УКУПАН КАДАР У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ДАН Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА Табела РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Табела САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА Табела 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ Табела ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА Табела ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ Табела 15/А (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ - ДОМ ЗДРАВЉА Табела 15/Б Табела 16 Табела 17 Табела 18 Табела 19 Табела 20 Табела 21 Табела 22 Табела 23 Табела 24 Табела 25 Табела 26 Табела 27 Табела 28 Табела 29 Табела 30 Табела 31 (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ Завод за геријатрију и палијативно збрињавање ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ РЕНДГЕН ДИЈАГНОСТИКА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈА - НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА СПОРТСКА МЕДИЦИНА ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА

4 ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Дом здравља Пирот ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела бр. 1 ГРУПАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ ОСИГУРАНИКА БРОЈ УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА НОВОРОЂЕНЧЕ (ПРВИ МЕСЕЦ) 390 ОДОЈЧЕ (ОД ДРУГОГ МЕСЕЦА ДО КРАЈА ПРВЕ ГОДИНЕ) 390 ДРУГА ГОДИНА ЖИВОТА 387 ТРЕЋА ГОДИНА ЖИВОТА 446 ЧЕТВРТА ГОДИНА ЖИВОТА 411 ПЕТА ГОДИНА ЖИВОТА 420 ШЕСТА ГОДИНА ЖИВОТА 438 СЕДМА ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 390 УКУПНО 0-6,99 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА УКУПНО - СКРИНИНГ НА ДЕПРЕСИЈУ ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА, УКУПНО - СКРИНИНГ НА ДИЈАБЕТ ТИПА ГОДИНА УКУПНО ГОДИНА МУШКАРЦИ-СКРИНИНИГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ ГОДИНА - ЖЕНЕ- СКРИНИНГ РИЗИКА НА КВ БОЛЕСТИ ГОДИНА УКУПНО-СКРИНИНГ НА РАК ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА* ГОДИНА ГОДИНА И ВИШЕ ГОДИНА 9271 ЖЕНЕ ГОДИНА ЖЕНЕ 15 И ВИШЕ ГОДИНА ЖЕНЕ ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ* ЖЕНЕ ГОДИНЕ - СКРИНИНГ НА РАК ДОЈКЕ* 8065 ОСМА ГОДИНА (I РАЗРЕД ) 407 ДЕВЕТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 419 ДЕСЕТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 434 ЈЕДАНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 476 ДВАНАЕСТА ГОДИНА (V РАЗРЕД) 412 ТРИНАЕСТА ГОДИНА (VI РАЗРЕД) 482 ЧЕТРНАЕСТА ГОДИНА (VII РАЗРЕД) 517 ПЕТНАЕСТА ГОДИНА (VIII РАЗРЕД) 457 ШЕСНАЕСТА ГОДИНА (I РАЗРЕД) 450 СЕДАМНАЕСТА ГОДИНА (II РАЗРЕД) 518 ОСАМНАЕСТА ГОДИНА (III РАЗРЕД) 469 ДЕВЕТНАЕСТА ГОДИНА (IV РАЗРЕД) 468 I ГОДИНА (19 година)(уписани) III ГОДИНА (21 година) УКУПНО СТУДЕНАТА ДО 26 ГОДИНА *За организовани скрининг становништво

5 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, НА ДАН ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Дом здравља Пирот Табела бр. 2 Р.бр. Општа медицина На Специја специјали листа зацији Нормат Разлика Укупно ив ССС ВШС Укупно Нормат ив разлика ССС ВШС ВСС укупно 1 Здравствена заштита деце Развојно саветовалиште ,5 2,5 2 Здравствена заштита школске деце Саветовалиште за младе Здравствена заштита жена Здравствена заштита одраслих Хитна медицинска помоћ Кућно лечење и медицинска нега Поливалентна патронажна служба Радиолошка дијагностика Лабораторијска дијагностика Интерна Пнеумофтизиологија Офталмологија Оториноларингологија Психијатрија ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ОБЛАСТИМА ДЕЛАТНОСТИ (у складу са Статутом) Специјалистичко консултативна служба Дерматовенерологија Социјална медицина са информатиком Остало* 0 0 Број постеља/места Број смена Број дијализа годишње Нормат ив разлика доктори медицине Мед радници са ССС ВШС 13 Дијализе Стационар Породилиште Заједничке службе* Спец.медицине рада Офталмологија Оториноларингологија 0 0 здравствена заштита радника Физикална медицина и рехабилитација ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 17.4 Психијатрија 0 0 УКУПНО ,5 3, *У колони "Организационе јединице по областима делатности" у делу који се односи на "Остало" и "Заједничке службе" потребно је обавезно у пратећем тексту навести структуру запослених здравствених радника и сарадника (занимање и специјалност) Напомена: Здравствени радници запослени у стоматологији и апотеци се приказују у посебним табелама за одговарајуће службе Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања ФАРМАЦЕУТ- БИОХЕМИЧА Р МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРИ ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава здр. Сарадници

6 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Дом здравља Пирот Стоматолошка здравствена заштита Доктор стоматол огије Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Доктор стоматологије На Специјал специјали иста зацији Укупно Норматив Разлика Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Зубни техничар ВШС/ССС Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Зубни техничар ВШС/ССС Доктор стоматоло гије Стоматоло шка сестра ВШС/ССС Табела бр. 3 Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава Дечија и превентивна стоматологија Ортопедија вилица Општа стоматологија Протетика Парoдонтологија и орална медицина Болести зуба са ендодонцијом Орална хирургија Радиолошка дијагностика УКУПНО: Норматив Разлика стоматоло шке сестре Разлика зубни техничар и Зубни техничар ВШС/ССС

7 БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У АПОТЕЦИ У СКЛОПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Организационе јединице (огранак или јединица за издавање готових лекова) Радно време Постојећи број дипл. Фармацеута Табела бр. 4 Запослени на неодређено време Здравствени радници Немедицински радници Нормати в Разлика Постојећи број фарм. Техничара Нормат ив разлика Постојећи број Нормати администра в тивних радника разлика Постојећи број техничких радника УКУПНО Нормат ив разлика потпис и печат

8 БРОЈ НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА НА ДАН ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Дом здравља Пирот Укупан број здравствених радника и сарадника са високом стручном спремом Назив организационе једицине Запослени на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Администр ативни Норматив разлика Технички и помоћни Норматив разлика Возачи ХМП Нормати в разлика Табела бр. 5 Запослени на неодређено време који се финансирају из других средстава Администра тивни Технички Возачи ХМП и санитет. превоза Дијализа 0 Возачи санитетског превоза Aдминистр.техн.пом.радници Возачи у Служби ХМП УКУПНО

9 ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА Дом здравља Пирот УКУПАН КАДАР У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ДАН ГОДИНЕ Број запослених на неодређено време који се финансирају из Норматив средстава обавезног здравственог осигурања Разлика Број запослен их у апотеци на неодређ ено време Број запослених на неодређено време који се финансирају из других средстава Укупно запослен их на неодређ ено време Број запослен их на одређен о време због замене одсутних запослен их ТАБЕЛА 6 Број запослен их на одређен о време због повећан ог обима рада ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ ФАРМАЦЕУТИ 0 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ ФАРМ.ТЕХНИЧАРИ ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ 4 0,5 3,5 0 4 НЕМЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ/ПОМОЋНИ РАДНИЦИ УКУПНО ,5 31, Директор Дома здравља Пирот Др Радован Илић

10 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 7 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Први превентивни педијат.преглед у кући (код ризичне новорођенчади) (Т) Превентивни преглед новорођенчади и одојади у првој године живота (6 прегледа по детету) А Превентивни преглед одојади са ризиком у првој године живота (за децу са ризоком) Превентивни преглед деце од једне године до поласка у школу Превентивни преглед у 2. години (2 прегледа по детету) Превентивни преглед у 4. години Превентивни. преглед пред полазак у школу (6/7 година) Контролни преглед деце, школске деце и омладине Контролни преглед деце (у 3. години) Контролни преглед деце (у 5. години) А Контролни преглед деце (за децу са ризоком) Превентивни преглед пре упућивања у установу за *Спровођење имунизације/ вакцинације Ултразвучни преглед новорођенчади ради раног откривања дисплазије кукова KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први преглед деце ради лечења Први преглед деце ради лечења (Tерен) Поновни преглед деце ради лечења Поновни преглед деце ради лечења (Tерен) Пос. преглед деце ради доп. дијаг. и даљег лечења Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске деце и омладине Збрињавање особе изложене насиљу Кратка посета изабраном лекару Анализа лабораторијских налаза Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ултрозвучни преглед органа сива скала Ултразвучни преглед регија - сива скала ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције Мерење артеријског крвног притиска ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

11 Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања * Број ових услуга не подразумева број свих спроведених вакцинација, већ само оних које нису спроведене у склопу превентивних и контролних прегледа

12 РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ РАД ЛЕКАРА Контролни преглед деце, школске деце и омладине Извршење Први преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту. 0 Контролни преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту Посебни преглед деце, школске деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења у развојном саветовалишту 0 0 Табела бр. 8 План Тимски преглед деце, школске деце и омадине у развојном саветовалишту Збрињавање особе изложене насиљу 0 РАД ПСИХОЛОГА Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Индивидуални рад психолога са дететом и породицом Групна психотерапија РАД ДЕФЕКТОЛОГА (ЛОГОПЕДА) Тест функције говора Тест функције говора (по упуту педијатра за све узрасте) Тест функције говора (у склопу превентивног прегледа у 4. години) Тест функције говора (у склопу превентивног прегледа 6/7 година) Логопедски третман Дефектолошки третман 0 РАД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА А за социјално Индивидуални здравствено-васпитни рад г радника Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања Број корисника услуга

13 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 9 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед школске деце и омладине Превентивни преглед у осмој години (I разред OШ) Превентивни преглед у десетој години (III разред OШ) Превентивни преглед у дванаестој години (V разред OШ) Превентивни преглед у четрнаестој годинири (VII разред ОШ) Превентивни преглед у шеснаестој години (I разред СШ) Превентивни преглед у осамнаестој години (III разред СШ) Контролни преглед деце, школске деце и омладине Контролни прегледи у деветој години (II разред ОШ) Контролни прегледи у једанаестој години (IV разред ОШ) Контролни прегледи у тринаестој години (VI разред ОШ) Контролни прегледи у петмаестој години (VIII разред ОШ) Контролни прегледи у седамнаестој години (II разред СШ) Контролни прегледи у деветнаестој години (IV разред СШ) Превентивни преглед пре упућивања у установу за колективни боравак деце, школске деце и омладине *Спровођење имунизације/ вакцинације *Спровођење имунизације/ вакцинације (Терен) Утврђивање опште здравствене способности деце од шест до година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Утврђивање посебне здравствене способности деце од шест до година живота за бављење спортским активностима, односно делатностима Контролни преглед деце од шест до 14 година живота за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење спортским активностима, односно делатностима KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први преглед школске деце и омладине ради лечења Први преглед школске деце и омладине ради лечења (терен) Поновни преглед школске деце и омладине ради лечења Поновни преглед децешколске деце и омладине ради лечења (Tерен) Посебни пр. шк. деце и ом. ради допунске диј. и даљ. лечења Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске деце и омладине Збрињавање особе изложене насиљу Кратка посета изабраном лекару Анализа лабораторијских налаза Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ултрозвучни преглед органа сива скала Ултразвучни преглед регија - сива скала ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште

14 Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције Мерење артеријског крвног притиска 0 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања *Број ових услуга не подразумева број свих спроведених вакцинација, већ само оних које нису спроведене у

15 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ Табела бр. 10 Извршење АКТИВНОСТИ ШИФРА АТРИБУТ План ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад А за гинеколога Гинеколога А за педијатра Педијатра А за психолога Психолога А остали сарадници Осталих стручњака Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања РАД ПСИХОЛОГА Тест психичких функција Индивидуална психотерапија Групна психотерапија

16 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА ШИФРА АТРИБУ Т АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 11 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни гинеколошки преглед Скрининг/ рано откривање рака грлића материце - ПАП тест Превентивни преглед у вези са планирањем породице Превентивни преглед труднице До краја првог триместра трудноће Остали први прегледи труднице Контролни преглед труднице Циљани преглед труднице ради раног откривања ЕПХ гестозе Циљани преглед труднице ради раног откривања гестацијског дијабета Превентивни преглед породиље Након шест недеља Након шест месеци УЗ преглед труднице Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење KУРАТИВА/ Прегледи лекара Први гинеколошки преглед ради лечења Поновни гинеколошки преглед ради лечења Посебни гинеколошки преглед ради допунске дијагностике и лечења Кратка посета изабраном лекару Анализа лабораторијских налаза Кратка посета изабраном лекару у вези саопштавања резултата скрининга/раног откривања рака дојке Збрињавање особе изложене насиљу Инспекција и палпаторни преглед дојки Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Ексфолијативна цитологија ткива репродукт. органа жене - неаутоматизована припрема и неаутоматизовано бојење УЗ преглед жена невезано за трудноћу Ултразвучни преглед дојке Скрининг/рано откривање рака-позивање учесника на скрининг Скрининг/рано откривање рака грлића материце-обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање резултата ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Психофизичка припрема труднице за порођај Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко снимање у гинекологији и акушерству Дијагн. тест за испит. обољ. репродуктивних органа жене

17 Инц./ дрен./ ис./ асп. теч. продуката упал. пр. реп. орг. жене Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација промена Инструментација, пласирање интраутериног и вагиналног уређаја Инструментација, екстракција интраутериног и вагиналног Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Ексцизија/ одстрањивање ткива/ деструкција/ чишћење ране/ каутеризација - опште Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ Скрининг рано откривање рака грлића материце- супервизијски преглед плочице Мерење артеријског крвног притиска ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад * 32 Индивидуални здравствено-васпитни рад (скрининг на карцином дојке) код жена година Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања Број трудница са високоризичном трудноћом 45 Број парова укључених у школу родитељства Број трудница које су прошле психоф. припрему за порођај 254 * За установе укључене у организовани скрининг

18 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 12 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед одраслих Превентивни преглед у I години студија (19-20 година) Превентивни прегледи у III години студија (21-22 година) Скрининг/ рано откривање депресије ( 19 и више година) KУРАТИВА/Прегледи лекара Први преглед одраслих ради лечења Поновни преглед одраслих ради лечења Посебни преглед ради допунске диј. и даљ. лечења Кратка посета изабраном лекару Анализа лабораторијских налаза Збрињавање особе изложене насиљу 0 ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продук. упал. процеса - опште Ексц./ одстр. тк./дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц. / мање хируршке интервенције Мерење артеријског крвног притиска 0 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања Спроводе Заводи за здравствену заштиту студената

19 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА ШИФРА АТРИБ УТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 13 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни прегледи одраслих Превентивни прегледи одраслих (19-34 године) Превентивни прегледи одраслих (35 и више година) Скрининг/ рано откривање депресије Скрининг/ рано откривање дијебетеса типа Циљани преглед пацијента са позитивним резултатом Упитника процене ризика за дијабетес тип Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика - мушкарци Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика - жене Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 година) Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 година) Спровођење имунизације/ вакцинације Циљани преглед стопала - процена ризика за настанак компликација дијабетеса КУРАТИВА/Прегледи лекара Први преглед одраслих ради лечења Први преглед одраслих ради лечења (Т) Поновни преглед одраслих ради лечења Поновни преглед одраслих ради лечења (Т) Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења Кратка посета изабраном лекару Анализа лабораторијских налаза Лекарски преглед на терену (у установама које немају службу кућног лечења) Збрињавање особе изложене насиљу Посета изабраном лекару у циљу превенције дијабетесне ретинопатије Ултразвучни преглед регија - сива скала Ултразвучни преглед органа сива скала Скрининг/рано откривање рака-позивање учесника на скрининг ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Слож. терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом Инц./ дрен./ исп./одстр. теч. продуката упал. проц. - опште Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекција/ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Мерење артеријског крвног притиска *L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - имунохемијски *L Хемоглобин (крв) (ФОБТ) у фецесу - ензимски ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад ** 35 Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад А Рад у малој групи А Организациони састанак 0 0

20 А Здравствена изложба Радионице Предавања Број дијабетичара у саветовалишту * Само домови здравља без лабораторије ** Установе са Саветовалиштем за дијабет

21 1057 ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОДРАСЛИХ ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 14 План ПРЕВЕНТИВА/ Прегледи лекара Превентивни преглед одраслих Скрининг/рано откривање рака-позивање учесника на скрининг Скрининг/ рано откривање депресије Скрининг/ рано откривање дијебетеса типа Скрининг/ рано откривање кардиоваскуларног ризика Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 г.) Скрининг/ рано откривање рака дебелог црева (50-74 г.) Спровођење имунизације/ вакцинације L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Индивидуални здравствено-васпитни рад * 35 Индивидуални здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад Групни здравствено-васпитни рад на терену у оквиру рада Мобилне јединице А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба Радионице Предавања *СД Саветовалиште за дијабет

22 ШИФРА (1020 Т*)- КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ - ДОМ ЗДРАВЉА Табела бр. 15А АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење План Прегледи лекара Први преглед одраслих ради лечења А Први преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Поновни преглед одраслих ради лечења А Поновни преглед одраслих ради лечења (палијативно збрињавање) Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења А Посебни преглед одраслих ради доп. дијаг. и даљег лечења (палијативно збрињавање) Први преглед деце, школске деце и омладине ради лечења Поновни преглед деце, школске деце и омладине ради лечења Кратка посета изабраном лекару А Кратка посета изабраном лекару (палијативно збрињавање) Анализа лабораторијских налаза Спровођење имунизације/вакцинације Збрињавање особе изложене насиљу 0 ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Здравствена нега болесника у стану/кући А Здравствена нега болесника у стану/кући (палијативно збрињавање) Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ L Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом Тест психичких функција Медикација/локална ињекција/инфилтрација/апликација лека Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Инцизија/дренажа/испирање/аспирација/одстрањивање течних Инцизија/дренажа/испирање/одстранивање течних продуката Екцизија/остранивање ткива/деструкција/чишћење Инструментација/катетеризација опште Завоји/компресивни завој/компресија/тампонада Мерење артеријског крвног притиска Индивидуални здравствено - васпитни рад Број пацијената на кућном лечењу и нези 1500 Број пацијената на палијативном збрињавању 50

23 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр.16 План Прегледи лекара Лекарски преглед на терену Први преглед деце ради лечења Први преглед одраслих ради лечења Збрињавање особе изложене насиљу ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ L Глукоза у капиларној крви Тер. проц. која се одн. на болести плућа и дисајних путева Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова Узимање материјала за анализу и тестирање Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ Инц./ дрен./ исп./ одстр. теч. продуката упал. проц. - опште Ексц./ одстр. тк. /дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште Инструментација/ катетеризација - опште Намештање/ фиксација опште Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције Инструментација предела ува, носа и ждрела Инц./.../ одс. теч. пр. упал. проц. предела ува, носа и ждрела Ексц./.../ каутеризација пром. предела ува, носа и ждрела Мед./.../ апл. лека које се одн. на предео ува, носа и ждрела Завоји/ тамп. која се односи на предео ува, носа и ждрела Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока Инц./.../ одс. теч. пр. уп. проц. предела ока и припојака ока Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока Мерење артеријског крвног притиска Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ 1007В - САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ ШИФРА АТРИБУТ АКТИВНОСТИ Извршење Табела бр. 16а План Санитетски превоз, хитан који је оправдан и медицински неопходан (без мед. пратње) Санитетски превоз са медицинском пратњом

24 СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ Табела бр. 17 Извршење АКТИВНОСТИ План ШИФРА АТРИБУТ ПОСЕТЕ ПОСЕТА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ НОВОРОЂЕНЧЕТУ И ПОРОДИЉИ (0-1 месец) ПРВА ПОСЕТА ПОНОВНА ПОСЕТА Збрињавање особе изложене насиљу ПОСЕТА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ ПОРОДИЦИ ТРУДНИЦА ТРУДНИЦА са високоризичном трудноћом ОДОЈЧЕ - прва посета (2 месец - 1 год.) ОДОЈЧЕ - поновна посета (2 месец - 1 год.) МАЛО ДЕТЕ (1-2 год.) МАЛО И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ (4 год.) ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО (65 и више година) УКУПНО ПОСЕТА ОБОЛЕЛОМ ЛИЦУ по упуту лекара ПОСЕТА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД T ИНДИВИДУАЛНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД/Телефонско саветовалиште ГРУПНИ ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД А Рад у малој групи А Организациони састанак А Здравствена изложба 70 70

25 1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА Табела бр.28 Извршење АКТИВНОСТИ План ШИФРE ПРЕВЕНТИВА , , , , , , Прегледи Уклањање наслага , Апликација флуорида , Заливање фисура , , , , , , ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ УКУПНО ПРЕВЕНТИВА КУРАТИВА/Прегледи, дијагностика и терапија , , Прегледи због терапије , , , , ,190,208,216,224, Терапија болести зуба са 232,240,257,265,273,281,299,307, ,3 ендодонцијом 31,349, 356,364,372,380,398,414,422,430,448, , 562, 570, 588, 596, 604, 612, 620 Ортодонтска терапија , 547, , Терапија пародонцијума , , , , , , ,687,695,703,711,729,737, Хируршка терапија 794, ,1123,1131,1149,1156,1180,119 8,1222,1230, 1248, , 950, Анестезије , , , , , , , , , , , , Ургентне услуге , ,638,646,653,661,778, , Стоматолошка заштита особа/деце са посебним потребама , 463, 471, 489, 497, 505, 513 Протетска терапија Збрињавање особе изложене насиљу 0 УКУПНО СВE УСЛУГE

26 ЛЕКОВИ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА * Табела бр.30 УТРОШЕНО Листа лекова Врста лека по ЈКЛ Шифра лека (АТЦ) Заштићено име лека Фармацеутски облик Паковање и јачина Извршење План Количина Цена по паковању Укупна вредност Количина Цена по паковању Укупна вредност Листа А Листа А1 Листа Б Листа Ц Листа Д УКУПНО: * Табелу попуњавају све здравствене установе

27 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА Табела бр.31 Р.бр. ГРУПА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА Извршење План Укупна вредност Укупна вредност УКУПНО:

28 Шифре услуга за ПЗЗ у складу са изменама Номенклатуре Шифра услуге Назив здравствених услуга Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске деце и омладине Први преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту Контролни преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту Посебни преглед деце, школске деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења у развојном саветовалишту Тимски преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту Скрининг/рано откривање дијабетеса типа Циљани преглед пацијента са позитивним резултатом Упитника процене ризика за дијабетес тип Циљани преглед стопала - процена ризика за настанак компликација дијабетеса Посета изабраном лекару у циљу превенције дијабетесне ретинопатије Кратка посета изабраном лекару у вези саопштавања резултата скрининга/раног откривања рака дојке Циљани преглед труднице ради раног откривања ЕПХ гестозе Циљани преглед труднице ради раног откривања гестацијског дијабетеса Посебни физијатријски преглед Инспекција и палпаторни преглед дојки Инструментација, пласирање интраутериног и вагиналног уређаја Инструментација, екстракција интраутериног и вагиналног уређаја Ултразвучни преглед труднице Ултразвучни преглед жена невезано за трудноћу Ултразвучни преглед дојке Ултразвучни преглед новорођенчади ради раног откривања дисплазије кукова Скрининг/ рано откривање рака грлића материце ПАП тест Скрининг/ рано откривање рака грлића материце супервизијски преглед плочице Скрининг/ рано откривање рака грлића материце Обавештавање жена о налазу ПАП теста/ издавање резултата Скрининг/ рано откривање рака позивање учесника у скринингу Анализа лабораторијских налаза Мерење артеријског крвног притиска Логопедски третман Дефекторлошки третман Кинезитерапија деце са сметњама у развоју

29 Индивидуални рад психолога са дететом и породицом Дерматоскопски преглед коже Збринавање особе изложене насиљу Скрининг/рано откривање рака дојке Прво читање мамографије у организованом скринингу Циљани преглед на рано откривање ортодонских аномалија деце Циљани преглед на рано откривање ризика за настанак парадонтопатије Циљани преглед на рано откривање ризика за настанак каријеса

30 ИЗМЕНА И ДОПУНА НОМЕНКЛАТУРА Ред. Шифра услуге Назив здравствених услуга 8а Посебни преглед гојазне и предгојазне деце, школске деце и омладине 9а Први преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту 9б Контролни преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту 9в Посебни преглед деце, школске деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења у развојном саветовалишту 9г Тимски преглед деце, школске деце и омладине у развојном саветовалишту Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2 10а Циљани преглед пацијента са позитивним резултатом Упитника процене ризика за дијабетес тип 2 10б Циљани преглед стопала - процена ризика за настанак компликација дијабетеса 10в Посета изабраном лекару у циљу превенције дијабетесне ретинопатије Кратка посета изабраном лекару у вези саопштавања резултата скрининга/раног откривања рака дојке 20а Циљани преглед труднице ради раног откривања ЕПХ гестозе 20б Циљани преглед труднице ради раног откривања гестацијског дијабетеса 34а Посебни физијатријски преглед Инспекција и палпаторни преглед дојки Инструментација, пласирање интраутериног и вагиналног уређаја Инструментација, екстракција интраутериног и вагиналног уређаја Ултразвучни преглед труднице Ултразвучни преглед жена невезано за трудноћу Ултразвучни преглед дојке Ултразвучни преглед новорођенчади ради раног откривања дисплазије кукова Скрининг/ рано откривање рака грлића материце ПАП тест Скрининг/ рано откривање рака грлића материце супервизијски преглед плочице Скрининг/ рано откривање рака грлића материце Обавештавање жена о налазу ПАП теста/ издавање резултата Скрининг/ рано откривање рака позивање учесника у скринингу ПРЕВЕНТИВНЕ, ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ Ред. бр. 1а Назив здравствених услуга Анализа лабораторијских налаза 13а Мерење артеријског крвног притиска 37а Логопедски третман 37б Дефектолошки третман 63а Кинезитерапија деце са сметњама у развоју Индивидуални рад психолога са дететом и породицом Дерматоскопски преглед коже Збринавање особе изложене насиљу РАДИОЛОШКЕ УСЛУГЕ

31 Ред. бр. Назив здравствених услуга Скрининг/рано откривање рака дојке Прво читање мамографије у организованом скринингу СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ Ред. бр Назив здравствених услуга Циљани преглед на рано откривање ортодонских аномалија деце Циљани преглед на рано откривање ризика за настанак парадонтопатије Циљани преглед на рано откривање ризика за настанак каријеса

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Београд, 2019. година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВ Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд,

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ГОДИНУ Београд, Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ПЛАНСКО-ИЗВЕШТАЈНЕ ТАБЕЛЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Београд, година Табела 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА Табела

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге С

Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге С Републички фонд за здравствено осигурање - номенклатура услуга у примарној здравственој заштити ИД услуга РЗЗО Назив здравствене услуге Шифра услуге Садржај и опис 1328 Кратка посета изабраном лекару 1000017

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

GRAĐANSKA POVELJA

GRAĐANSKA POVELJA Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj SADRŽAJ I Uvod...3

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/

ŠAMPION U BRZINI ISPLATE ŠTETA Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/ Na osnovu Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, OPU-IP-363/16 od 24.06.2016. godine, te člana 7. i člana 28.Odluke o dokumentima koji se prilažu

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више