С А Д Р Ж А Ј О д л у к е

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С А Д Р Ж А Ј О д л у к е"

Транскрипт

1 Рача, године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача 2

2 Број 1, страна 2 Службени гласник општине Рача године РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Управа за пољопривредно земљиште Београд, Грачаничка 8 Број: / Датум: године ОПШТИНА РАЧА Општинска управa Рача Карађорђева 48 Предмет: Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине РАЧА Поводом вашег захтева за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине РАЧА за годину, број /2022-III-01 од године, који сте доставили Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност дана године, обавештавамо вас следеће: Чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон) прописано је да се пољопривредно земљиште у државној својини даје у закуп јавним оглашавањем, а да Одлуку о расписивању јавног огласа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства. С обзиром на напред наведно, утврђено је да су испуњени услови прописани законом, те у складу са чланом 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине РАЧА за годину. По овлашћењу Министра бр / од године За Министарство в.д. Директора Бранко Лакић

3 Број 1, страна 3 Службени гласник општине Рача године На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини ( Сл.гласник РС, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник општине РАЧА» број 13/2017), Председник општине РАЧА је дана године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА и расписује О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА I - Предмет јавног надметања - 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини РАЧА у следећим катастарским општинама: КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Војиновац 1 0, , ,84 15 Војиновац 2 2, , ,46 15 Војиновац 3 0, , ,86 15 Војиновац 4 0, ,83 676,54 15 Адровац 5 0, ,84 229,55 15 Адровац 6 0, ,30 795,36 15 Адровац 7 2, , ,18 15 Борци 8 1, , ,30 15 Борци 9 0, , ,05 15 Борци 10 5, , ,07 15 Борци 11 1, , ,55 15 Борци 12 2, , ,77 15 Борци 13 1, , ,78 15 Борци 14 0, , ,92 15 Борци 15 0, ,84 697,64 15 Борци 16 2, , ,89 15 Борци 17 1, , ,15 15 Борци 18 0, , ,80 15 Основ располагања/степен заштите

4 Број 1, страна 4 Службени гласник општине Рача године Борци 19 0, ,80 514,48 15 Борци 20 0, ,19 364,05 15 Бошњане 21 0, ,94 755,43 15 Бошњане 23 1, , ,41 15 Бошњане 24 0, ,75 270,36 15 Бошњане 26 0, , ,90 15 Бошњане 27 0, , ,84 15 Бошњане 28 0, , ,32 15 Бошњане 29 0, ,85 402,07 15 Бошњане 30 0, ,17 278, , ,17 670, , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 765, , ,82 834, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 555, , , , , , , , , , , , , , ,57 194, , ,96 539,56 15

5 Број 1, страна 5 Службени гласник општине Рача године 52 0, , , , , , , ,33 145, , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 771, , ,24 92, , ,68 932, , , , , ,47 49, , ,32 550, , , , , , , , , , , ,66 471, , , , , , , , ,60 30, , , , , , , , , , , ,53 4, , ,31 76, , , ,72 15

6 Број 1, страна 6 Службени гласник општине Рача године 79 1, , , , ,58 458, , , , , , ,73 15 Вишевац 83 1, , ,89 15 Вишевац 84 0, , ,49 15 Вишевац 85 0, , ,22 15 Вишевац 86 0, , ,70 15 Вишевац 87 0, ,34 155,86 15 Вишевац 88 0, , ,55 15 Вишевац 89 0, ,90 597,52 15 Вишевац 90 0, , ,64 15 Вишевац 91 0, ,81 867,93 15 Вишевац 92 1, , ,97 15 Вишевац 93 0, ,83 809,02 15 Вишевац 94 0, ,71 565,17 15 Вишевац 95 0, ,81 577,51 15 Вишевац 96 0, ,97 572,20 15 Вишевац 97 0, ,83 159,62 15 Вишевац 98 1, , ,92 15 Вишевац 99 0, , ,43 15 Вишевац 100 0, ,93 571,07 15 Вишевац 101 0, ,19 316,68 15 Вишевац 102 0, ,95 647,83 15 Вишевац 103 0, ,86 627,76 15 Вишевац 104 0, , ,16 15 Вишевац 105 0, ,68 544,91 15 Вишевац 106 0, ,70 571,82 15 Вишевац 107 0, ,16 547,90 15 Вишевац 108 0, , ,95 15 Вучић 120 0, ,68 469,67 15 Вучић 123 0, ,68 143,25 15 Вучић 130 0, ,94 69,25 15 Доња Рача 133 0, ,90 392,71 15 Доња Рача 134 0, ,00 90,04 15 Доња Рача 135 0, , ,82 15 Доња Рача 136 0, , ,90 15 Доња Рача 137 0, , ,52 15 Доња Рача 138 0, ,87 330,30 15 Доња Рача 139 0, , ,50 15 Доња Рача 140 0, ,63 39,99 15 Доња Рача 141 0, , ,96 15 Доња Рача 142 0, ,68 413,53 15 Доња Рача 143 0, ,80 54,29 15 Доња Рача 144 0, ,07 47,14 15

7 Број 1, страна 7 Службени гласник општине Рача године Доња Рача 145 0, ,86 36,24 15 Доња Рача 146 0, ,85 36,47 15 Доња Рача 147 0, ,88 125,53 15 Доња Рача 148 0, ,80 121,16 15 Доње 149 0, ,88 329,00 15 Јарушице Доње 150 0, ,17 348,56 15 Јарушице Ђурђево 151 2, , ,78 15 Ђурђево 152 0, ,82 708,18 15 Ђурђево 153 0, ,57 471,27 15 Ђурђево 154 0, , ,04 15 Ђурђево 155 0, , ,41 15 Ђурђево 156 2, , ,11 15 Ђурђево 157 0, ,82 683,49 15 Ђурђево 158 1, , ,23 15 Ђурђево 159 0, ,69 289,10 15 Ђурђево 160 1, , ,29 15 Ђурђево 161 0, ,81 780,73 15 Ђурђево 162 0, ,94 718,96 15 Мало 163 0, ,18 560,47 15 Мало 164 0, , ,91 15 Мало 165 0, , ,02 15 Мало 166 0, , ,29 15 Мало 167 0, ,83 318,46 15 Мало 168 4, , ,20 15 Мало 169 0, , ,30 15 Мало 170 0, , ,38 15 Мало 171 0, , ,54 15 Мало 172 2, , ,32 15 Мало 173 0, ,79 288,88 15 Мало 174 0, ,68 753,85 15 Мало 175 0, ,24 677,69 15 Мало 176 1, , ,50 15 Мало 177 0, ,69 524,36 15 Мало 178 1, , ,18 15

8 Број 1, страна 8 Службени гласник општине Рача године Мало 179 0, ,67 467,07 15 Мало 180 0, ,67 319,19 15 Мало 181 0, ,69 618,13 15 Мало 182 0, , ,75 15 Мирашевац 183 0, ,17 320,13 15 Мирашевац 184 0, ,92 152,62 15 Мирашевац 185 0, ,81 62,35 15 Мирашевац 186 0, ,68 873,65 1 Мирашевац 187 0, ,17 252,32 15 Мирашевац 188 0, , ,25 15 Мирашевац 189 0, , ,22 15 Мирашевац 190 0, ,31 849,07 15 Мирашевац 191 0, , ,88 15 Мирашевац 192 0, ,94 592,23 15 Мирашевац 193 0, ,49 21,78 15 Мирашевац 196 4, , ,29 15 Мирашевац 197 0, , ,65 15 Мирашевац 198 0, , ,17 15 Поповић 199 1, , ,90 15 Поповић 200 0, ,96 183,68 15 Поповић 202 0, ,91 306,56 15 Рача 203 0, , ,99 15 Рача 204 2, , ,11 15 Рача 205 0, ,70 282,44 15 Рача 206 1, , ,84 15 Рача 207 0, ,00 28,94 15 Рача 208 0, ,23 13,60 15 Рача 209 0, ,34 54,31 15 Рача 210 0, , ,92 15 Рача 211 0, , ,77 15 Рача 212 0, ,71 757,90 15 Рача 213 0, ,70 578,77 15 Рача 214 0, ,26 20,71 15 Рача 215 0, ,67 570,38 15 Рача 216 1, , ,64 15 Рача 217 0, ,25 28,58 15 Рача 218 0, ,67 551,57 15 Рача 219 0, , ,68 15 Рача 220 1, , ,28 15 Рача 221 0, ,74 162,92 15 Рача 222 0, ,62 119,23 15 Рача 223 0, ,68 761,73 15 Рача 224 0, , ,47 15 Рача 225 0, , ,02 15 Рача 226 0, ,18 120,92 15

9 Број 1, страна 9 Службени гласник општине Рача године Рача 227 0, ,00 3,57 15 Рача 228 0, ,85 39,48 15 Рача 229 0, ,99 48,95 15 Рача 230 0, ,88 160,06 15 Рача 231 0, ,89 152,20 15 Рача 232 0, ,73 56,99 15 Рача 233 0, ,88 179,18 15 Рача 234 0, ,92 68,60 15 Рача 235 0, ,78 90,57 15 Рача 236 0, ,78 64,31 15 Рача 237 0, ,17 61,33 15 Сараново 238 2, , ,19 15 Сараново 239 0, , ,11 15 Сараново 240 1, , ,86 15 Сараново 241 1, , ,62 15 Сараново 242 0, ,11 923,76 15 Сараново 243 0, ,79 300,97 15 Сараново 244 0, ,93 420,48 15 Сараново 245 1, , ,84 15 Сараново 246 1, , ,12 15 Сараново 247 0, ,00 122,90 15 Сараново 248 0, ,00 1,16 15 Сараново 249 0, , ,02 15 Сараново 250 0, , ,90 15 Сараново 251 0, ,96 838,04 15 Сараново 252 0, ,15 215,12 15 Сараново 253 0, ,94 718,51 15 Сараново 254 0, ,92 293,30 15 Сараново 255 0, ,67 77,70 15 Сараново 256 0, ,82 864,84 15 Сараново 257 0, ,82 469,46 15 Сараново 258 0, , ,41 15 Сараново 259 0, , ,51 15 Сараново 260 0, ,74 122,70 15 Сараново 261 0, , ,53 1 Сепци 262 0, , ,06 15 Сепци 263 1, , ,62 15 Сепци 264 0, ,69 838,93 15 Сепци 265 0, ,70 827,93 15 Сепци 267 0, , ,28 15 Сепци 268 0, ,89 343,95 15 Сепци 269 0, ,78 104,18 15 Сепци 270 0, ,68 645,91 15 Сепци 271 0, ,61 55,90 15 Сепци 272 0, ,33 26,50 15 Сепци 273 1, , ,26 15 Сепци 274 0, ,82 979,06 15 Сепци 275 0, ,90 821,51 15

10 Број 1, страна 10 Службени гласник општине Рача године Сепци 276 1, , ,88 15 Сепци 277 0, ,55 58,37 15 Сипић 278 0, ,70 482,11 15 Сипић 279 0, , ,79 15 Сипић 280 2, , ,74 15 Сипић 281 0, , ,41 15 Сипић 282 1, , ,19 15 Сипић 283 0, , ,30 15 Сипић 284 0, ,76 28,36 15 Сипић 285 0, , ,13 15 Сипић 286 1, , ,88 15 Сипић 287 0, , ,10 15 Сипић 288 0, , ,55 15 Сипић 289 0, ,68 824,17 15 Сипић 290 1, , ,80 15 Сипић 291 0, , ,90 15 Сипић 292 0, , ,54 15 Сипић 293 1, , ,78 15 Сипић 294 4, , ,49 15 Сипић 295 1, , ,54 15 Сипић 296 0, ,82 937,90 15 Сипић 297 2, , ,47 15 Сипић 298 1, , ,22 15 Сипић 299 1, , ,02 15 Сипић 300 1, , ,73 15 Сипић 301 0, ,70 425,68 15 Сипић 302 0, , ,85 15 Сипић 303 1, , ,12 15 Сипић 304 0, , ,75 15 Сипић 306 0, , ,88 15 Сипић 307 0, , ,54 15 Сипић 308 0, ,65 220,22 15 Сипић 309 0, ,69 693,65 15 Сипић 310 0, ,68 274,92 15 Сипић 311 0, , ,82 15 Сипић 312 0, ,34 183,93 15 Укупно 187,3249 Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАЧА по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за годину, за парцеле које су предмет раскинутих Уговора: КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Сепци , ,77 216,59 1 Основ располагања/степен заштите

11 Број 1, страна 11 Службени гласник општине Рача године Ђурђево , , ,99 15 Укупно 0, Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине РАЧА, у канцеларији бр бр.6 сваког радног дана од 09,00 до 12,00 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/ Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању. 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: КО Дана Од (часова) Адровац ,00 Борци ,00 Бошњане ,00 Доња Рача ,00 Доње Јарушице ,00 Ђурђево ,00 Мало ,00 Мирашевац ,00 Поповић ,00 Рача ,00 Сараново ,00 Сепци ,00 Сипић , ,00 Вишевац ,00 Војиновац ,00 Вучић ,00 5. Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 7. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три

12 Број 1, страна 12 Службени гласник општине Рача године агроекономске године и није било предмет коришћења. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине РАЧА обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе. 9. Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке 8. Јавног огласа. 10. Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп. II Услови за пријављивање на јавно надметање Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу има: -физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има: -за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу; -за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице: - бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије; - бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и

13 Број 1, страна 13 Службени гласник општине Рача године других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе РАЧА број: , осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштм у државној својини и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 1) су у пасивном статусу; 2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

14 Број 1, страна 14 Службени гласник општине Рача године III Документација за пријављивање на јавно надметање 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом: - за физичко лице: -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; -лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом. - за правно лице: -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; -извод из привредног регистра (не старији од шест месеци). 2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом: -за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; -за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом: -потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; -изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства. 4. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом: - за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом; - за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци). Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације, и то: 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита; 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. Јавног огласа; 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе документацију наведену у делу III тачка 4. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

15 Број 1, страна 15 Службени гласник општине Рача године Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве. IV Рок за подношење пријаве - Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 10:00 сати, дана године. Непотпуне пријаве неће се разматрати. Једном поднета пријава са понудом не може се мењати. V Јавно надметање - Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и то: КО Дана Почетак у (часова) Адровац :00 Борци :00 Бошњане :00 Доња Рача :00 Доње Јарушице :00 Ђурђево :00 Мало :00 Мирашевац :00 Поповић :00 Рача :00 Сараново :00 Сепци :00 Сипић : :00 Вишевац :00 Војиновац :00 Вучић :00 Након истека рока за пријаву из дела IV Јавног огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V Јавног огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији. На дан отварања понуда, из дела V Јавног огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

16 Број 1, страна 16 Службени гласник општине Рача године Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта. VI - Плаћање закупнине - Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда. Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. VII Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке о давању у закуп, односно одлуке о давању на коришћење достави доказ о уплати закупнине, односно накнаде за коришћење у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине РАЧА. Уколико је период закупа или коришћења дужи од једне године, закупнина или накнада за коришћење се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и: - гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или - уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или - доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине, односно накнаде као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина, односно накнада за последњу годину закупа

17 Број 1, страна 17 Службени гласник општине Рача године Ову одлуку објавити на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине РАЧА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Председник општине Број: /2022-III-01 Дана: године Председник општине Ненад Савковић Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број /93-03 од године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног информисања под редним бројем 1461 од године. Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар Скупштине општине Рача, тел. 034/ ,