JP,,VOJVODINAŠUME,, Petrovaradin Broj: 3180/III-10 Dana: god.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "JP,,VOJVODINAŠUME,, Petrovaradin Broj: 3180/III-10 Dana: god."

Транскрипт

1 JP,,VOJVODINAŠUME,, Petrovaradin Broj: 3180/III-10 Dana: god. Na osnovu člana 36.Statuta JP,,Vojvodinašume,, i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora JP,,Vojvodinašume,, Petrovaradin, Upravni odbor JP,,Vojvodinašume,, je na III sednici održanoj godine, doneo sledeći: C E N O V N I K ULOVLJENE DIVLJAČI I USLUGA U LOVU U LOVNOJ 2010/2011. GODINI 1.1. Opšta uputstva Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u dinarima. Na sve cene se obračunava PDV po opštoj stopi 18%. Naplata lova je u dinarima, a ukoliko se račun plaća doznakom iz inostranstva ili preko nerezidentnog računa, obračun se vrši preračunom dinarskih cena u EUR, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja. Cena trofeja jelena do zlatne medalje obračunava se na osnovu težine trofeja u kilogramima, a cena trofeja jelena u zlatnoj medalji se obračunava na osnovu CIC poena, osim za trofeje jelena iz lovišta Kozara i Apatinski rit, čija se cena obračunava samo na osnovu CIC poena (ukoliko trofej jelena ne poseduje sve merne elemente potrebne za ocenu trofeja u CIC poenima, obračun se vrši kao i u ostalim lovištima, tj. na osnovu težine trofeja). Cena trofeja jelena lopatara se obračunava na osnovu težine trofeja iskazane u kilogramima. Cena trofeja srndaća, takođe, na osnovu težine trofeja iskazane u gramima. Cena trofeja veprova i muflona na osnovu dužine trofeja iskazane u centimetrima. Bruto težina za obračun se uzima iz obrasca trofejnog lista - težina trofeja sa lobanjom i gornjom vilicom bez sečenja (kod srndaća se oduzima 90 grama), dužina se takođe uzima iz trofejnog lista (srednja dužina), u periodu 24 časa nakon otkuvavanja trofeja. Lovcu-turisti pripada trofej odstreljene divljači. Kod lova netrofejne divljači lovac-turista plaća cenu odstrela. U cenu odstrela trofejne i netrofejne divljači nije uključeno meso odstreljene divljači, koje se (ukoliko lovac-turista želi da ga nosi) dodatno obračunava na osnovu težine mesa u koži (kod srneće, jelenske, lopatrske i muflonske divljači bez glave, utrobe i nogu, a kod divljih svinja bez utrobe) po Cenovniku mesa krupne divljači u koži JP "Vojvodinašume". Za svu odstreljenu trofejnu divljač se izdaje trofejni list, a trofejima u medalji, po CIC-ovoj kategorizaciji, dodeljuju se i medalje - zlatna, srebrna ili bronzana. Kriterijum za dodelu medalja trofejima ocenjenim po CIC poenima:

2 2 bronza srebro zlato jelen vepar srndać lopatar muflon Cene odstrela sitne divljači su iskazane za celu jedinku u koži ili perju. Cena samo odstrel sitne divljači se odnosi isključivo na inostrane lovce-turiste koji ne mogu izneti odstreljenu divljač iz naše zemlje, odnosno uneti je u svoju zemlj; meso sitne divljači u koži ili perju u ovom slučaju ostaje u vlasništvu lovišta 1.2. Uslovi lova Lov se smatra rezervisanim tek nakon pismene rezervacije (fax, ) i potvrde o uplati akontacije na osnovu predračuna izdatog od strane JP Vojvodinašume. Ukoliko klijent ne izvrši uplatu akontacije, u roku navedenom na predračunu, smatraće se da je odustao od rezervacije traženog termina i divljači za lov. Akontacija za pojedinačni lov na krupnu i sitnu divljač, kao i za programe grupnog lova na sitnu divljači iznosi 30% od cene planiranog lova, dok za programe pogonskog lova na divlje svinje akontacija iznosi 50% od planiranog lova i ostatak do punog iznosa uplaćen u potpunosti pre same realizacije lova. Rezervacija treba da sadrži: ime i prezime svakog lovca - mesto i datum rođenja - broj pasoša - vrstu lova - broj dana u lovu - smeštaj (lovačka kuća ili hotel, tip sobe) - datum i vreme dolaska (avion-automobil) - podatke o lovačkom lovačkom oružju (tip, serijski broj, kalibar) - kontakt telefon i fax. Kod otkazivanja rezervisanog lova, do 60 dana pre realizacije lova vraća se 50% vrednosti od uplaćene akontacije, a unutar 60 dana uplaćena akontacija se u celosti zadržava. Svaki lovac pre ulaska u lovište mora da ima kod sebe sledeća važeća dokumenta: ličnu kartu ili pasoš, dozvolu za lov i oružni list. Lično oružje lovca mora biti u odgovarajućem kalibru sa odgovarajućom municijom za divljač koja se lovi, kako dolikuje lovnoj etici, a kao što je propisano Zakonom o lovstvu, Član jelenska divljač - lovački karabin (min. kalibar 7x57 / min. težina zrna 11 gr) - divlja svinja - lovački karabin (min. kalibar 7x57 / min. težina zrna 9 gr), upotreba pušaka sa glatkim cevima - sačmarica je dozvoljena samo u lovu prigonom - srneća divljač - lovački karabin (min. kalibar 5,6x41 / min. težina zrna 3,5 gr) - lopatarska i muflonska divljač - lovački karabin (min. kalibar 6,2x51 / min. težina zrna 6 gr) Sitnu divljač je zabranjeno loviti puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka. Loviti upotrebom luka i strele je dozvoljeno samo u ograđenim lovištima do ha površine. Lov se realizuje u skladu sa Naredbom o lovostaju divljači tj. trenutno važećim kalendarom lova (Sl. glasnik br. 55 od 28. juna 2006.). Lovostaj se ne odnosi na divljač koja se gaji u ograđenim lovištima, odnosno u ograđenom delu lovišta čija je površina manja od ha. U samom lovištu, neposredno pre lova, lovac-turista je obavezan da potvrdi preciznu trofejnu strukturu i broj grla koje želi da odstreli. Lovac-turista može da vrši odstrel odabranog grla tek nakon dobijenog odobrenja od stručnog pratioca-lovočuvara. Lovac turista se obavezuje da kod odstrela trofejne divljači, u pojedinačnom lovu sa stručnim pratiocem, prizna toleranciju-grešku

3 3 kod jelena ± 10% od procenjene vrednosti trofeja u kg, odnosno CIC poenima za trofej jelena u zlatnoj medalji i za sve kategorije trofeja jelena u lovištima Kozara i Apatinski rit kod vepra ± 15% od procenjene vrednosti trofeja u cm kod srndaća ± 20% od procenjene vrednosti trofeja u gr Ranjavanje divljači se naplaćuje samo kod krupne divljači i to: - trofejna divljač: 50 % vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog pratioca-lovočuvara, a ako se ranjena divljač pronađe lovac-turista plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja - divljač bez trofeja: naplaćuje se 100 % U slučaju nedozvoljenog odstrela trajno zaštićene ili lovostajem zaštićene divljači visina štete se obračunava na osnovu Pravilnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Sl. glasnik br. 60 od 14. jula 2006.) Tokom izvođenja lova lovci-turisti su odgovorni za svoje postupke u skladu sa zakonom, uz obavezu da strogo vode računa o tome gde i kako pucaju. Za vreme boravka u lovištima JP Vojvodinašume svi lovci-turisti moraju biti osigurani protiv nezgode u lovu. Na zahtev, moguće je organizovati transport trofeja od lovišta do željene destinacije i u tom slučaju sve troškove izvoza i transporta trofeja snosi lovac-turista. Zakonom o lovstvu, Član 51. (Sl. glasnik RS broj 39/93) propisano je da se ne može izneti iz zemlje trofej čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od sledećih vrednosti: za jelena 248 poena, za jelena lopatara 209 poena, za srndaća 185 poena, za muflona 242 poena, a za vepra 142 poena. Troškovi izdavanja veterinarskog sertifikata za izvoz trofeja se dodatno plaćaju Budžetu Republike Srbije, samostalno ili posredstvom JP "Vojvodinašume" - propisana republička administrativna taksa za izdavanje veterinarsko-sanitarnog sertifikata za izvoz trofeja i naknada za izvršen veterinarsko-sanitarni pregled za pošiljke rogova Posredničke provizije Provizija posrednika (ovlašćenih turističkih preduzeća i agencija) utvrđuje se Ugovorom o posredovanju u lovnom turizmu, a maksimalno može iznositi: 10% od neto cene odstrela krupne divljači u pojedinačnom lovu u lovištima JP Vojvodinašume (jelenska divljač, divlje svinje, srneća divljač, lopatarska divljač i muflonska divljač); 10% od neto cene odstrela sitne divljači u lovištima JP Vojvodinašume; 8% na neto cenu grupnog lova (pogon na divlje svinje, lov na fazane osnovni program i odstreljeni fazani, lov na divlje patke) 7% na neto cenu odstrela krupne divljači u lovištima lovačkih udruženja 5% na neto cenu sitne divljači odstreljene u lovištima lovačkih udruženja Posrednik nema pravo provizije na usluge u lovu i usluge smeštaja i ishrane Odstrel krupne divljači (pojedinačni lov) jelenska divljač (Cervus elaphus L.) 1. jelen - trofej do 1,99 kg ,20 2. jelen - trofej od 2,00 kg do 2,49 kg ,64

4 4 3. jelen - trofej od 2,50 kg do 2,99 kg ,34 4. jelen - trofej od 3,00 kg do 3,49 kg ,59 5. jelen - trofej od 3,50 kg do 3,99 kg ,37 6. jelen - trofej 4 kg ,80 7. jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr od 4,01 kg do 4,99 kg 278,18 8. jelen - trofej 5,00 kg ,59 9. jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr od 5,01 kg do 5,99 kg 556, jelen - trofej 6,00 kg , jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr od 6,01 kg do 6,99 kg 927, jelen - trofej 7,00 kg , jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr od 7,01 kg do 7,99 kg 1.112, jelen - trofej 8,00 kg , jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr od 8,01 kg do 8,99 kg 1.112, jelen - trofej 9,00 kg , jelen - trofej, svaki dodatni 10 gr preko 9,00 kg 1.389, jelen - trofej 210,00 CIC poena , jelen trofej - svaki dodatni poen od 210,01 do 219,99 CIC poena , jelen - trofej 220,00 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 220,01 do 229,99 CIC poena , jelen - trofej 230,00 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen preko 230,00 CIC poena , špizer 9.271, košuta 7.415, tele 4.635,59 Do zlatne medalje obračun trofeja jelena po KG, a za trofej u zlatnoj medalji obračun po CIC poenima. Lovišta KARAKUŠA, KUĆINE i BOSUTSKE ŠUME - popust 20% na cenu trofeja jelena od 6 kg i više se primenjuje tokom cele lovne sezone. lovišta KOZARA i APATINSKI RIT - jelenska divljač 27. jelen- trofej do 129,99 CIC poena , jelen - trofej 130 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 130,01 do 139,99 CIC poena 1.200, jelen - trofej 140 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 140,01 do 149,99 CIC poena 1.361, jelen - trofej 150 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 150,01 do 159,99 CIC poena 3.042, jelen - trofej 160 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 160,01 do 169,99 CIC poena 4.803, jelen - trofej 170 CIC poena ,19

5 5 37. jelen - trofej, svaki dodatni poen od 170,01 do 179,99 CIC poena 6.404, jelen - trofej 180 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 180,01 do 189,99 CIC poena 8.005, jelen - trofej 190 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 190,01 do 199,99 CIC poena 8.806, jelen - trofej 200 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 200,01 do 209,99 CIC poena 9.571, jelen - trofej 210 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 210,01 do 219,99 CIC poena , jelen - trofej 220 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen od 220,01 do 229,99 CIC poena , jelen - trofej 230 CIC poena , jelen - trofej, svaki dodatni poen preko 230 CIC poena , špizer (šilaš) 9.271, košuta 7.415, tele 4.635,59 divlja svinja (Sus scrofa L.) 53. vepar - trofej do 11,99 cm 9.822, vepar - trofej od 12,00 cm do 13,99 cm , vepar - trofej od 14,00 cm do 15,99 cm , vepar - trofej 16,00 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm od 16,01 cm do 17,99 cm 982, vepar - trofej 18 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm od 18,01 cm do 19,99 cm 1.473, vepar - trofej 20 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm od 20,01 cm do 21,99 cm 2.456, vepar - trofej 22 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm od 22,01 cm do 23,99 cm 3.439, vepar - trofej 24 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm od 24,01 cm do 25,99 cm 4.422, vepar - trofej 26 cm , vepar - trofej, svaki dodatni 1 mm preko 26,00 cm 4.906, prase, nazime, krmača do 29,99 kg 4.169, prase, nazime, krmača od 30,00 do 59,99 kg 7.881, prase, nazime, krmača od 60,00 kg i više ,75 Lovišta DONJE PODUNAVLJE i VRŠAČKE PLANINE - popust 20% na cenu trofeja vepra se primenjuje tokom cele lovne sezone. srneća divljač (Capreolus capreolus L.)

6 6 71. srndać - trofej do 199,99 gr 4.542, srndać - trofej od 200,00 gr do 249,99 gr 8.584, srndać - trofej od 250,00 gr do 299,99 gr , srndać - trofej 300,00 gr , srndać - trofej, svaki dodatni 1 gr od 300,01 gr do 349,99 gr 309, srndać - trofej 350 gr , srndać - trofej, svaki dodatni 1 gr od 350,01 gr do 399,99 gr 463, srndać - trofej 400 gr , srndać - trofej, svaki dodatni 1 gr od 400,01 gr do 449,99 gr 540, srndać - trofej 450 gr , srndać - trofej, svaki dodatni 1 gr od 450,01 gr do 499,99 gr 695, srndać - trofej 500,00 gr , srndać - trofej, svaki dodatni 1 gr preko 500,00 gr 817, srna 1.711, lane 1.711,86 lopatarska divljač (Cervus dama L.) 86. jelen lopatar - trofej do 1,99 kg , jelen lopatar - trofej 2,00 kg , jelen lopatar - trofej, svaki dodatni 10 gr od 2,01 kg do 2,49 kg 323, jelen lopatar - trofej 2,50 kg , jelen lopatar - trofej, svaki dodatni 10 gr od 2,51 kg do 2,99 kg 485, jelen lopatar - trofej 3,00 kg , jelen lopatar - trofej, svaki dodatni 10 gr od 3,01 kg do 3,49 kg 647, jelen lopatar - trofej 3,50 kg , jelen lopatar - trofej, svaki dodatni 10 gr od 3,51 kg do 3,99 kg 809, jelen lopatar - trofej 4,00 kg , jelen lopatar - trofej, svaki dodatni 10 gr preko 4,00 kg 1.211, lopatarski špizer 6.881, lopatarska košuta 4.855, lopatarsko tele 2.830,51 muflonska divljač (Ovis musimon Schreb.) 100. muflon - trofej do 49,99 cm , muflon - trofej 50 cm , muflon - trofej, svaki dodatni 1 cm od 50,01 cm do 59,99 cm 2.623, muflon - trofej 60,00 cm , muflon - trofej, svaki dodatni 1 cm od 60,01 cm do 69,99 cm 3.499, muflon - trofej 70,00 cm , muflon - trofej, svaki dodatni 1 cm od 70,01 cm do 79,99 cm 4.373, muflon - trofej 80 cm ,63

7 muflon - trofej, svaki dodatni 1 cm preko 80,00 cm 5.245, muflonka 4.372, muflonsko jagnje 2.618, Odstrel sitne divljači (pojedinačni lov) 1. zec 2.881,36 2. zec - samo odstrel 2.186,44 3. poljska jarebica 2.186,44 4. poljska jarebica - samo odstrel 1.923,73 5. divlja guska (lisasta i glogovnjača) 1.745,76 6. divlja guska (lisasta i glogovnjača) - samo odstrel 1.483,05 7. šumska šljuka 1.309,32 8. šumska šljuka - samo odstrel 1.046,61 9. fazan 957, fazan - samo odstrel 699, divlja patka (gluvara i riđoglava) 957, divlja patka (gluvara i riđoglava) - samo odstrel 699, divlja patka (kržulja, pupčanica i zviždara) 525, divlja patka (kržulja, pupčanica i zviždara) - samo odstrel 355, liska crna 525, liska crna - samo odstrel 355, divlji golub grivnaš 525, divlji golub grivnaš - samo odstrel 355, grlica 262, grlica - samo odstrel 220, prepelica 220, prepelica - samo odstrel 173, bekasina 220, bekasina - samo odstrel 173, gugutka 131, gugutka - samo odstrel 88,98 Lovište DONJE PODUNAVLJE - popust 30% na cenu divljih pataka se primenjuje tokom cele lovne sezone Usluge u lovu (pojedinačni lov) 1. organizacija lova na krupnu divljač; dozvola važi 30 dana za lovište / po lovcu 3.923,73

8 8 2. organizacija lova na krupnu divljač u otvorenom delu lovišta; dozvola važi 30 dana za lovište / po lovcu 2.347,46 3. lovočuvar-stručni pratilac u lovu na krupnu divljač / dnevno 3.923,73 4. lovočuvar-stručni pratilac u lovištima Donje Podunavlje, Vršačke planine i u otvorenom delu lovišta Subotička peščara / dnevno 2.347,46 5. iznajmljivanje lovačkog oružja - karabin / dnevno 1.576,27 6. iznajmljivanje tj. upotreba lovačke municije, karabinski metak / kom. 156,78 7. transfer do lovišta - putničko vozilo, kombi / 1 km 33,90 8. transfer u lovištu - terensko vozilo / 1 km 50,85 9. fijaker-zaprega ili traktor / 1 čas 1.173, asistencija na graničnom prelazu (aerodrom obavezno) 3.923, vodič-prevodilac / dnevno + pansion 2.453, lov na sitnu divljač - dozvola i osiguranje / po lovcu, jednokratno 923, organizacija lova na sitnu divljač, letnji lov / dnevno, po lovcu 923, organizacija lova na sitnu divljač, jesenji lov / dnevno, po lovcu 1.389, pogonič-nosač, jesenji lov / dnevno 1.847, upotreba sopstvenog lovačkog psa / dnevno 457, korišćenje psa koji pripada lovištu / dnevno 923, iznajmljivanje lovačkog oružja - lovačka puška poluautomatska Marrochi, kalibar 12 / dnevno 2.000, iznajmljivanje lovačkog oružja - sačmarica / dnevno 788, iznajmljivanje tj. upotreba lovačke municije, patron / kom. 36, čamac sa veslima / dnevno 1.169, motorni čamac / dnevno 1.483, brod na Dunavu / 1 čas 2.796, čišćenje i pakovanje odstreljenog fazana 55, Pogonski lov na divlje svinje (grupni lov) 1. lovište KAMARIŠTE / cena lovnog dana, po grupi Lov se organizuje za grupe od 7 do 11 lovaca. Mogućnost odstrela 30 divljih svinja. Dnevno se organizuje minimalno četiri pogona. Cena sadrži: organizaciju lova - lovni pratioci, pogoniči, lovački psi, prevoz kočijom, odstrel, trofej, ranjavanje, promašaj. Smeštaj se može organizovati u lovačkoj kući Kamarište ,44

9 a 5. lovište PLAVNA / cena lovnog dana, po grupi Lov se organizuje za grupe od 7 do 11 lovaca. Mogućnost odstrela 25 divljih svinja. Dnevno se organizuje minimalno četiri pogona. Cena sadrži: organizaciju lova - lovni pratioci, pogoniči, lovački psi, prevoz kočijom, odstrel, trofej, ranjavanje, promašaj. Smeštaj se organizuje u lovačkoj kući Plavna. lovište RISTOVAČA / cena lovnog dana, po grupi Lov se organizuje za grupe od 7 do 11 lovaca. Mogućnost odstrela 25 divljih svinja. Dnevno se organizuje minimalno četiri pogona. Cena sadrži: organizaciju lova - lovni pratioci, pogoniči, lovački psi, prevoz kočijom, odstrel, trofej, ranjavanje, promašaj. Smeštaj se može organizovati u lovačkoj kući Plavna. lovišta KARAKUŠA i KUĆINE / cena lovnog dana, po grupi (do 10 lovaca) Lov se organizuje za grupe od 7 do 15 lovaca. Mogućnost odstrela 20 divljih svinja. Grupa može da lovi 4 lovna dana u tri različita revira, dnevno se organizuje minimalno tri pogona. Cena sadrži: organizaciju lova - lovni pratioci, pogoniči, lovački psi, prevoz kočijom, odstrel, trofej, ranjavanje, promašaj, kao i sve transfere od aerodroma do lovačke kuće i lovišta. Smeštaj se organizuje u lovačkoj kući Karakuša. kada grupa ima više od 10 lovaca, doplata po lovcu (11, 12, 13, 14, 15-ti lovac) lovišta ŠUMARAK i FLAMUNDA, Deliblatska peščara / cena lovnog dana, po grupi (do 10 lovaca) Lov se organizuje za grupe od 8 do 12 lovaca. Mogućnost odstrela 20 divljih svinja. Dnevno se organizuje minimalno tri pogona. Cena sadrži: organizaciju lova - lovni pratioci, pogoniči, lovački psi, odstrel, trofej, ranjavanje, promašaj. Smeštaj se može organizovati u lovačkim kućama u samom lovištu , , , , ,98 5.a kada grupa ima više od 10 lovaca, doplata po lovcu (11, 12-ti lovac) ,90 * U slučaju da se lov ne može izvesti zbog loših vremenskih uslova, grupi se naplaćuje 20% od cene lovnog dana. ** Ukoliko se započeti lov mora prekinuti zbog loših vremenskih uslova ili nekog drugog uzroka, lovni dan se naplaćuje na osnovu broja odstreljenih divljih svinja do momenta prekida lova: 30% od cene lovnog dana - ako nije odstreljena nijedna divlja svinja 50% od cene lovnog dana - ako je odstreljeno do 5 divljih svinja 80% od cene lovnog dana - ako je odstreljeno 6-10 divljih svinja 100% od cene lovnog dana - ako je odstreljeno 11 i više divljih svinja.

10 *** Ukoliko se započeti lov prekine na insistiranje lovaca-turista, lovni dan se naplaćuje 100 %. Lov u otvorenom delu lovišta DELIBLATSKA PEŠČARA, DONJE PODUNAVLJE, VRŠAČKE PLANINE i PLAVNA / cena po lovcu Lov se organizuje za grupe preko 15 lovaca. U slučaju da grupa broji manje od 15 lovaca, doplaćuje se potreban broj organizacija do 15. Cena sadrži kompletnu organizaciju lova. Nema garancije odstrela. Svaka odstreljena divlja svinja se naplaćuje 50% od cene iz Cenovnika odstrela krupne divljači. Ranjavanje divljači se naplaćuje kao što je navedeno u Uslovima lova. Lov u otvorenom delu lovišta BOSUTSKE ŠUME, KUĆINE, KUPINIK i KARAKUŠA / cena po lovcu Lov se organizuje za grupe preko 15 lovaca. U slučaju da grupa broji manje od 15 lovaca, doplaćuje se potreban broj organizacija do 15. Ovakav način lova se izvodi upotrebom lovačkih pasa. Obaveza grupe koja dolazi u lov je dovođenje lovačkih pasa. Lov se izvodi u jednom pogonu. Svaka odstreljena divlja svinja se naplaćuje 60% od cene iz Cenovnika odstrela krupne divljači. Ranjavanje se naplaćuje kao što je navedeno u Uslovima lova. Cena sadrži kompletnu organizaciju lova, obradu i ocenjivanje trofeja, kao i potrebnu dokumentaciju. Nema garancije odstrela , ,10 7.a Cena po lovcu, u slučaju izvođenja 2 pogona u toku jednog lovnog dana 5.194, Posebni programi lova (grupni lov) 1. Lov na divlje patke u lovištima DELIBLATSKA PEŠČARA - LABUDOVO OKNO i DONJE PODUNAVLJE / cena dnevno, po lovcu u periodu od do , lov čekanjem i pretraživanjem za grupu do 6 lovaca Cena sadrži: kompletnu organizaciju lova, osiguranje, prevoz čamcem i odstrel i nošenje 3 divlje patke. Svaka sledeća odstreljena divlja patka se naplaćuje po Cenovniku odstrela sitne divljači ,47 2. Lov na fazane u lovištu RISTOVAČA, cena dnevno po lovcu u periodu od do lov pogonom za grupe od 8 do 12 lovaca Cena sadrži: odstrel i nošenje dva fazana i kompletnu organizaciju lova (transfer u lovištu, pogoniči, lovački psi) Cena divljači preko kvote predviđene programom pod 2.a. i 2.b ,80 2.a. fazan iz veštačkog uzgoja, samo odstrel 716,10 2.b. fazan iz veštačkog uzgoja, odstrel i nošenje 809,32

11 11 3. Lov na fazane u lovištu RISTOVAČA, cena dnevno po lovcu u periodu od do lov sa štanda za grupe od 5 do 10 lovaca Cena sadrži kompletnu organizaciju lova 9.000,00 3.a. fazan iz veštačkog uzgoja, samo odstrel (ukupan odstrel grupe do 500 fazana) 737,29 3.b. 4. fazan iz veštačkog uzgoja, samo odstrel (ukupan odstrel grupe od 500 do fazana) Lov na fazane u lovištu KARAKUŠA, cena dnevno po lovcu u periodu od do lov pretragom terena sa psima, za grupe od 10 do 25 lovaca Cena sadrži: organizaciju lova i ručak. Obaveza grupe koja dolazi u lov je dovođenje lovačkih pasa. 677, ,42 4.a fazan iz veštačkog uzgoja, odstrel i nošenje 945,76 5. Lov na fazane u lovištu HRASTOVAČA, cena dnevno po lovcu u periodu od do lov pogonom za grupe od 8 do 12 lovaca Cena sadrži: odstrel i nošenje dva fazana i kompletnu organizaciju lova (transfer u lovištu, pogoniči, lovački psi), doručak i ručak. Cena divljači preko kvote predviđene programom pod 2.a. i 2.b , Pansionske usluge u lovačkim kućama (cena po osobi, dnevno) 1. lovačka kuća HRASTOVAČA - noćenje 1.961,86 2. lovačka kuća HRASTOVAČA - pansionski doručak 783,90 3. lovačka kuća HRASTOVAČA - pansionski ručak 1.567,80 4. lovačka kuća HRASTOVAČA - pansionska večera 1.567,80 5. lovačka kuća MESARSKE LIVADE - noćenje 1.961,86 6. lovačka kuća MESARSKE LIVADE - pansionski doručak 783,90 7. lovačka kuća MESARSKE LIVADE - pansionski ručak 1.567,80 8. lovačka kuća MESARSKE LIVADE - pansionska večera 1.567,80 9. lovačka kuća ŠTRBAC - noćenje 1.961, lovačka kuća ŠTRBAC - pansionski doručak 783, lovačka kuća ŠTRBAC - pansionski ručak 1.567, lovačka kuća ŠTRBAC - pansionska večera 1.567, lovačka kuća KARAKUŠA - noćenje 2.355, lovačka kuća KARAKUŠA - noćenje u apartmanu 3.927, lovačka kuća KARAKUŠA - pansionski doručak 783, lovačka kuća KARAKUŠA - pansionski ručak 1.567, lovačka kuća KARAKUŠA - pansionska večera 1.567,80

12 lovačka kuća VRANJAK - noćenje 783, lovačka kuća VRANJAK - pansionski doručak 233, lovačka kuća VRANJAK - pansionski ručak 470, lovačka kuća VRANJAK - pansionska večera 470, lovačka kuća PLAVNA - noćenje 783, lovačka kuća PLAVNA - pansionski doručak 783, lovačka kuća PLAVNA - pansionski ručak 1.567, lovačka kuća PLAVNA - pansionska večera 1.567, lovačka kuća DRAGIĆEV HAT - noćenje 1.177, lovačka kuća DRAGIĆEV HAT - pansionski doručak 389, lovačka kuća DRAGIĆEV HAT - pansionski ručak 779, lovačka kuća DRAGIĆEV HAT - pansionska večera 779, lovačka kuća DUBOVAC - noćenje 1.177, lovačka kuća DUBOVAC - pansionski doručak 389, lovačka kuća DUBOVAC - pansionski ručak 779, lovačka kuća DUBOVAC - pansionska večera 779, lovačka kuća ŠUMARAK - noćenje 546, lovačka kuća ŠUMARAK - pansionski doručak 233, lovačka kuća ŠUMARAK - pansionski ručak 470, lovačka kuća ŠUMARAK - pansionska večera 470, lovačka kuća MARINA - noćenje 546,61 * lovačka kuća MARINA - pansionski obroci u lovačkoj kući Dragićev hat 39. lovačka kuća FLAMUNDA - noćenje 546, lovačka kuća FLAMUNDA - pansionski doručak 233, lovačka kuća FLAMUNDA - pansionski ručak 470, lovačka kuća FLAMUNDA - pansionska večera 470, lovačka kuća DOLINA - noćenje 546, lovačka kuća DOLINA - pansionski doručak 233, lovačka kuća DOLINA - pansionski ručak 470, lovačka kuća DOLINA - pansionska večera 470, lovačka kuća RISTOVAČA - noćenje 953, lovačka kuća RISTOVAČA - pansionski doručak 474, lovačka kuća RISTOVAČA - pansionski ručak 953, lovačka kuća RISTOVAČA - pansionska večera 953, Meso divljači Meso krupne divljači u koži 1. srneća divljač / 1 kg 351,69 2. jelenska divljač / 1 kg 211,86

13 13 3. lopatarska divljač / 1 kg 211,86 4. muflonska divljač / 1 kg 211,86 5. divlja svinja / 1 kg 131,36 Meso sitne divljači 6. zec u koži / kom. 741,53 7. fazan u perju / kom. 275,42 8. fazan očišćen / kom. 343,22 9. divlja patka velika u perju / kom. 275, divlja patka mala u perju / kom. 182, Živa krupna divljač Cena se određuje na osnovu težine, množenjem cene mesa krupne divljači sa koeficijentom 3 po 1 kg žive divljači za ženke i mladunce, dok se za mužjake na cenu po težini dodaje i procenjena vrednost trofeja Odbačeno jelensko rogovlje 1. odbačeno jelensko rogovlje do 1 kg, prodajna cena / 1 kg 516,95 2. odbačeno jelensko rogovlje do 1 kg, otkupna cena / 1 kg 152,54 3. odbačeno jelensko rogovlje od 1,01 do 3,00 kg, prodajna cena / 1 kg 1.025,42 4. odbačeno jelensko rogovlje od 1,01 do 3,00 kg, otkupna cena / 1 kg 237,29 5. odbačeno jelensko rogovlje preko 3,01 kg, prodajna cena / 1 kg 1.716,95 6. odbačeno jelensko rogovlje preko 3,01 kg, otkupna cena / 1 kg 406, Neodstreljeni lovački trofeji minimalno 15% od cene odstreljenog trofeja Ostale usluge

14 14 1. Obrada tj.priprema otkuvanog trofeja za izdavanje veterinarsko-sanitarnog uverenja za izvoz trofeja u registrovanim objektima za izradu trofeja od kosti, rogova, kopita, kandži, rogova jelena i zuba, u lovištima JP Vojvodinašume (Cenovnik se primenjuje za trofeje koji nisu odstreljeni u lovištima JP Vojvodinašume ili u organizaciji agencije za lovni turizam Quattro Cervi) / po trofeju 1.694,92 2. iznajmljivanje mreža za hvatanje živih divljih zečeva / lovni dan ,24 3. Primena Cenovnika Ovaj Cenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od godine do godine, za lovnu sezonu 2010/2011. PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Nenad Čanak, dipl.ecc.