Z A P I S N I K. Ad. 1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Z A P I S N I K. Ad. 1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do"

Транскрипт

1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna OPĆINA GORNJI VAKUF USKOPLJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: /21 Nadnevak, godine Z A P I S N I K sa 2. sjednice VI saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf Uskoplje, održane 09. ožujka godine u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje, sa početkom u sati. Na sjednici su bili nazočni izabrani vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Sead Čaušević, Tajnik općine Senad Prijić, Pomoćnici načelnika Nikola Milić, Osman Sofić, Branko Šain, Suad Šišić, Branko Matijanić, Predsjednik OO SDA Gornji Vakuf Sedžad Milanović, Ovlašteni predstavnik Narod i Pravda Nihad Omerović, predstavnici medija RTV Bugojno Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da su na sjednici bila nazočna 23 vijećnika i to: Alisa Karahodžić, Nijaz Duratbegović, Emir Milanović, Selvedin Lelak, Armin Zahirović, Majda Duvnjak, Amra Brzika, Nesib Šupčić, Elma Muminović - SDA, Ana Novaković, Goran Batinić, Marinko Krajina, Marin Novaković, Danijela Jurina, Ivo Posavac, Franjo Jurleta, Ivica Žuljević vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 1990, HSP BiH i HSS Stjepan Radić, Edin Gekić, Naser Karamustafić, Amel Hajrić, Kadir Kičin, Kenan Crnica - BH BLOK, Muris Abazović -SBB Fahrudin Radončić. Sjednicu je otvorio dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf Uskoplje Goran Batinić, koji je pozdravio nazočne vijećnike i predložio je na usvajanje sljedeći DNEVNI RED: 1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do godine 2. Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu 3. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu Diskusije:- Predloženi Dnevni red usvojen jednoglasno ( 23 «za» ) Ad. 1. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do godine N. Milić -ispred predlagatelja Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do godine Diskusije:- G. Batinić -predsjednik OV-a Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf- Uskoplje za razdoblje od do godine Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od do godine usvojen sa većinom glasova ( 19 za, 1 protiv, 3 suzdržana )

2 Ad. 2. Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu G. Batinić -predsjednik OV-a Prije nego što dam riječ Pomoćniku načelnika, želim vas obavijestiti da je klub vijećnika BH Bloka dostavio amandmane na Nacrt proračuna.podsjećam Vas da u članku 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća stoji da se prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi u obliku amandmana. Dakle, ponavljam prijedloga akta a ne nacrta, danas je proračun u formi nacrta i o istima se nećemo izjašnjavati. N. Milić -ispred predlagatelja Dao je kratko obrazloženje Nacrta Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu Do naredne sjednice dužni smo održati Javnu raspravu i na njoj raspravljati o ovom proračunu za godinu, tako da bi onda na narednoj sjednici vijeća išli sa Prijedlogom proračuna općine za godinu Diskusije: K. Kičin -BH Blok Interesira me dali ćemo morati ponovo poslati amandmane kada proračun bude u formi Prijedloga, jer smo iste dostavili na Nacrt proračuna za godinu G. Batinić -predsjednik OV-a Ne znam hoće li Prijedlog proračuna za godinu biti isti kao i Nacrt, stoga ih pošaljite ponovo K. Kičin -BH Blok Pitao bih Načelnika zašto je kod ostala rekonstrukcija i poboljšanja povećan sa ,00 KM na ,00 KM Interesira me što je bilo sa subvencijama privatnim poduzećima i poduzetnicima, kod Zašto se nisu financirali moto klub Jastrebovi, klub ritmičke gimnastike Motus, SRC Motus, Škola skijanja ,00 KM Interesira me što predstavlja kod ostali grantovi pojedincima Ekonomski kod tekući transferi općinama-mjesnim zajednicama,stoji ,00 KM u razdoblju od 1. do godine, interesira me koje su to mjesne zajednice dobile ova sredstva I. Žuljević -ispred kluba HDZ-a Kod općinsko javno pravobraniteljstvo, prošle godine smo razgovarali o ovoj točki, većina nas zna da je Bugojno osnovalo vlastito pravobraniteljstvo, smatram da trebamo preispitati i vidjeti kome dajemo ova sredstva jer više nije zajedničko pravobraniteljstvo, sugeriramo Načelniku da obavi razgovore sa kolegama iz Bugojna i Donjeg Vakufa pa da vidimo u kojem smjeru trebamo iči dalje. HNK Sloga ,00 KM, tražimo ,00 KM. Ovo tražimo iz razloga što savez nema osjećaja prema manjim klubovima Mažoret klub Uskopljanke i moto klub Jastrebovi, zašto nisu uvršteni u proračun. Znamo da zbog pandemije Covid-19, Mažoret klub Uskopljanke nisu imale nikakvih natjecanja a moto kub Jastrebovi iz istog razloga nisu mogli organizirati motorijadu, nadam se ako uslovi to dozvole da će se ista organizirati ove godine Kad je u pitanju klub ritmičke gimnastike Motus i SRC Motus,želim da kažem da je to mlada obitelj koja radi sa djecom i tražimo da im se poveća iznos za 1.000,00 KM, mislim da su to mizerne cifre koje su planirane iz razloga što je to u biti obitelj koja od toga živi i bazira se na radu sa djecom (od gimnastike, stolnog tenisa i sl. ) Tražimo uvrštavanje Planinarskog društva Raduša u proračun u iznosu od 2.000,00 KM 2

3 Škola skijanja i Likovna kolonija, nisu udruge i treba ih prebaciti iz ove oblasti gdje su udruge u neku drugu Kod predškolski odgoj, tražimo da se ovo preimenuje u JU Dječji vrtić Zvončić, iz razloga da nam se ne desi situacija da nam se osnuje jedan, dva vrtića, onda ćemo doći do problema da ćemo morati crpiti ove novce za te stvari, onda stvaramo sebi veći problem nego što imamo. Kod subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva, ovdje tražimo preimenovanje ovog koda u ; subvencija za start-up projekte i zapošljavanje mladih, ili da uvedemo ovo kao novu stavku u proračun općine za godinu. Smatramo da bi ovih 5.000,00 KM trebalo povećati, konkretno iz stavke; kod nabavka materijala. Prošle godine je bilo predviđeno ,00 KM a bilo je utrošeno za prvih devet mjeseci ,00 KM, sada je predviđeno ,00 KM, mislim da ovdje ima prostora da se ta razlika prebaci za zapošljavanje mladih. Kod ostali izdaci za informiranje- Dan općine i državni praznici,bilo planirano ,00 KM a utrošeno 550,00 KM, ne znam jeli to bilo uzrokovano zbog pandemije korona virusom, mislim da se može sa ove stavke izdvojiti određena svota za zapošljavanje mladih Na prihodovnoj strani-administrativne pristojbe, na jednoj od idućih sjednica će klub tražiti da se naprave izmjene i dopune ove Odluke, radi se o oslobađanju od plaćanja pristojbe prilikom apliciranja osoba za poticaje na svim razinama vlasti ( često se desi da više potroše novca na ove pristojbe nego što dobiju za poticaj) A. Hajrić - BH Blok U obrazloženju proračuna za godinu zadnja strana,-tekući transferi i drugi tekući rashodi stoji; subvencije privatnim poduzećima se planiraju u iznosu od ,00 KM., treba; Subvencije privatnim poduzećima se planiraju u iznosu od ,00 KM Isto tako u obrazloženju stoji; Izdaci za otplatu kamate kredita se planiraju u iznosu od 23.00,00 KM, treba; Izdaci za otplatu kamate kredita se planiraju u iznosu od ,00 KM Isto tako stoji; Nabavka zemljišta se planira u iznosu od 60.00,00 KM, treba; Nabavka zemljišta se planira u iznosu od ,00 KM Ekonomski kod usluge popravki i održavanja cesta,želim da postavim konkretno pitanje za Načelnika; dali se ovdje planira rekonstrukcija ceste Bojska-Zanesovići, tj. put Bilovoda-Zanesovići koja je ocrtana u ljetnom razdoblju pred izbore. M. Novaković -HL Prošle godine smo ovdje imali malo drugačiju sjednicu, radilo se svašta, došla nam pandemija, ispoštovali smo nešto, nismo sve. Tražili smo doktorica Ana, Ja, Naser, tražili smo neka sredstva za JU Dom zdravlja koja je osnovana odlukom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, to se nije ispoštovalo. Mi smo od svojih sredstava kupili te neke stvari koje su nam bile potrebne za ovu pandemiju, odnosno za bolje kompletno zdravstveno osiguranje našeg stanovništva. Ostala nam je jedna stavka a to je Dom zdravlja na Paločkom putu, znate svi kako izgleda, nije velika cifra, imamo rekonstrukciju zemljišta, cesta, mostova i svega ostalog što piše ovdje. Ekonomski kod ostali transferi-subvencije javnim poduzećima i ustanovama, kod ostala javna preduzeća i ustanove stoji iznos od ,00 KM, nadam se da ćete to prepoznati u prijedlogu proračuna Dobra nam je snaga u vijeću ima nas šest što sjedimo, mislim da bi bilo lijepo da se taj objekt sanira zbog svih koji tamo dolaze, pedijatrija je tamo a možda će biti i neke druge službe, nije velik projekt i mislim da ga treba realizirati za dobrobit svih nas. I. Crnica - BH Blok Imam repliku na diskusiju kolege iz HDZ-a I. Žuljevića koja se tiče predškolskog odgoja. 3

4 Mislim da ne smijemo dovoditi u situaciju da ostale vrtiće koji su u našem gradu svedemo na neka mizerna primanja ili neki volonterski rad a da favoriziramo dječji vrtić Zvončić, trebamo iskazati pažnju i prema drugim predškolskim ustanovama Proračun našeg grada favorizira kolektiv Sloga, međutim vidimo i neke druge kubove kao što su Akademija nogometa Vrbas ( 7.000,00 KM), karate klub Uskopljak (6.000,00 KM ) koji po meni dobivaju ogromna sredstva. Mislim da Akademija nogometa Vrbas može da ide dio pod ingerenciju MNK Sloga a dio pod ingerenciju HNK Sloga. Ista situacija je i sa karate klubom Uskopljak koji može da djeluje pod ingerencijom karate kluba Sloga. Predlažem da se izdvajanja za ove privatne klubove kao što su Akademija nogometa Vrbas, karate klub Uskopljak i Škola skijanja za koju nemamo dovoljno podataka svede na minimum, a da se taj preostali novac usmjeri na kolektiv Sloga E. Gekić - BH Blok Predlažemo sljedeće amandmane: Amandman 1- Općina Gornji Vakuf Uskoplje, nažalost, zbog prevelike nezaposlenosti ima veliki broj građana koji su na rubu egzistencije. Većina građana koji su zaposleni, a rade u privatnom sektoru imaju veoma niske plate i primanja, kao i loše uvjete rada što onemogućava normalan i dostojan život jednog čovjeka. Svjesni smo da mnogi građani imaju samo po čak jedan obrok jer nisu u mogućnosti da više obezbjede sebi i svojoj djeci. Kao rješenje gore navedenih problema, odnosno, nedostatka ažurnosti naše Općine, predlažemo da iz Proračuna Općine za godinu sa ekonomskog koda (ostala rekonstrukcija i poboljšanja) izdvojimo KM za osnivanje, opremanje i uspostavljanje JAVNE KUHINJE Gornji Vakuf Uskoplje. Amandman 2 - Općina Gornji Vakuf Uskoplje je općina sa visokim brojem nadarenih i odličnih učenika u srednjim i osnovnim školama. Međutim, Općina ne daje nikakvu dodatnu motivaciju za populaciju učenika. Kao rješenje gore navedenog problema, odnosno nedostatka svijesti naše Općine, predlažemo da uvrstimo u Proračun Općine za godinu ekonomski kod ( grantovi pojedincima) u iznosu od KM, pod nazivom: FOND ZA NADARENE UČENIKE SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA, koji bi bio financiran sa ekonomskih kodova od Udruženja građana PREPOROD i Hrvatskog kulturnog društva NAPREDAK po KM, te navedeni iznos usmjeriti u predloženi fond. Ovaj fond bi postojao u cilju motiviranja učenika srednjih i osnovnih škola na još veće zalaganje za nauku, te na volju na dalje obrazovanje. Amandman 3 - Nažalost, općina Gornji Vakuf Uskoplje je općina sa visokom stopom nezaposlenosti. Mladi do 35 godina starosti predstavljaju većinski postotak u ukupnom broju nezaposlenih, pa kao posljedicu imamo sve veći broj odlaska gore navedene populacije građana. Kao rješenje gore navedenih problema i negativnog trenda naše općine, predlažem da uvrstimo u Proračun Općine za godinu ekonoski kod ( subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima) u iznosu od KM, pod nazivom: START-UP FOND za mlade preduzetnike, te ukinuti izdvajanja za transfere udruženjima građana proisteklim iz rata. Ovaj fond bi bio sa namjerom da mladi do 35 godina starosti imaju nepovratni početni kapital i mogućnost da sami pokrenu vlastiti biznis. Amandman 4 - Općina Gornji Vakuf Uskoplje, nažalost, zbog prevelike nezaposlenosti ima veliki broj građana koji su na rubu egzistencije. Većina građana koji su zaposleni, a rade u privatnom sektoru imaju veoma niske plate i primanja, kao i loše uvjete rada što onemogućava normalan i dostojan život jednog čovjeka. Svjesni smo da mnogi građani (višečlane obitelji, obitelji sa 3 i više djeteta, i sl.) imaju samo po čak jedan obrok jer nisu u mogućnosti da više osiguraju sebi i svojoj djeci. Kao rješenje gore navedenih problema i negativnog trenda naše općine, predlažemo da uvrstimo u Proračun Općine za godinu novi ekonomski kod ( grantovi pojedincima) u iznosu od KM, pod nazivom: roditelji sa 3. i više djece,koji bi bio financiran sa ek. koda (ostala rekonstrukcija i poboljšanja). Ovaj ek.kod bi bio izrađen sa namjerom da roditeljima koji imaju troje i više djece financijski pomogne i 4

5 olakša u svrhu školovanja, odgoja i pružanja osnovnih egzistencijalnih potreba svakog djeteta. Amandman 5 - Nažalost, cijeli svijet je osjetio epidemiološke posljedice izazvane virusom COVID-19.Općina Gornji Vakuf Uskoplje, također, je jedna geografska cjelina koja je bila pogođena gore navedenom situacijom. Trenutno, virus stagnira. Međutim, da li će se pogoršati u budućnosti, saznati ćemo. Važno je da pratimo propisane mjere Federalne civilne zaštite, za bolje i nas i ljudi oko nas. Jedna od mjera je ON-LINE ŠKOLOVANJE djece. Za takav način školovanja i obrazovanja potrebna je odgovarajuća informatičko tehnološka oprema, kao što su smart-telefoni, tableti, laptopi i slično. Da li smo se upitali da li svako dijete u našoj općini ima mogućnost takve vrste tehnološke opreme, odnosno da li roditelji mogu osigurati svojoj djeci ovaj način komunikacije i obrazovanja!? Kao rješenje gore navedenog problema naše Općine, predlažemo amandman da se iz Proračuna Općine za godinu izdvoji sa ekon. koda (tekući transferi udruženjima građana škola skijanja) KM za novi ekon. kod( grantovi pojedincima) pod nazivom: fond za tehnološku opremljenost učenika v razreda osnovnih škola kupovina tableta ili druge informatičke opreme. Amandman 6 Kada planiranje obitelji, zbog određenih zdravstvenih razloga, ne polazi onako kako ste zamislili, liječnik bi vam mogao preporučiti ostvarivanje trudnoće metodom umjetne oplodnje. Umjetna oplodnja je postupak liječenja neplodnosti, odnosno, postupak oplodnje jajne stanice s ciljem razvijanja trudnoće koja se ne može ostvariti putem spolnog odnosa. Neplodnost je nemogućnost postizanja začeća i ostvarenja trudnoće nakon više od godine dana redovitih, nezaštićenih spolnih odnosa. U našoj državi se s neplodnošću bori oko 10 hiljada parova godišnje. Više od polovine neplodnih parova uopće ne potraži pomoć liječnika, dok ostali zatraže pomoć tek nakon 2,5 godine neuspjelih pokušaja da ostvare biološko roditeljstvo prirodnim putem. Naša općina je jedna geografsko-socijalna cjelina u kojoj, nažalost, imamo dosta slučajeve gdje bračni parovi imaju problem sa začećem, odnosno imaju problem sa ostvarivanjem trudnoće. Medicinska potpomognuta oplodnja je vrlo skup medicinski tretman u odnosu na standard, egzistencijalne prilike, zaposlenosti dr. ekonomske faktore u našoj općini. Kao rješenje gore navedenog problema naše Općine, predlažemo amandman da se iz Proračuna Općine za godinu izdvoji sa ekon. koda (usluge reprezentacije), kao i (Likovna kolonija) po KM za novi ekon. kod ( grantovi pojedincima) u vrijednosti od KM pod nazivom: sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Amandman 7 Prateći raznorazne medije (štampani, internet, radio, TV, itd.) svjedoci smo da svakim danom uviđamo novi slučaj teškog oboljenja djece. Većina ih moli za financijsku pomoć u svrhu liječenja. Također, naša općina je u proteklim godinama imala dosta sličnih slučajeva. Kao rješenje gore navedenog problema naše Općine, predlažemo amandman da se iz Proračuna Općine za godinu izdvoji sa ekon. koda (usluge popravki i održavanja cesta, mostova) KM za novi ekon. kod( grantovi pojedincima) pod nazivom: sufinanciranje troškova liječenja teško oboljele djece. Amandman 8 - Uvidom u Proračun Općine Gornji Vakuf Uskoplje za 2021.godinu uvidjeli smo da na ekonomskom kodu , koji se odnosi na tekuće transfere udruženjima građana, nema udruženja penzionera. Kao rješenje gore navedenog problema, predlažemo amandman da se iz Proračuna Općine za godinu izdvoji sa ekon. koda (naknada za rad povjerenstava) KM za tekući transferi građanima Udruga umirovljenika. A. Novaković -HL Meni je nekako baš u oči upao ovaj Nacrt proračuna da i dalje Vama ne treba Dom zdravlja, postavlja se pitanje što ćemo, hoćemo li naše pacijente koji budu bolesni slati na utakmice, naravno možemo i to, nema veze ako će im psihološki biti lakše može i to pomoći. 5

6 Što se tiče ovog Nacrta proračuna za godinu, svi ste svjesni da je on pun nekakvih rupa i da su potrebne neke korekcije, neću da se pravdam zašto ovako pričam, zato što ja tako razmišljam Ispred hrvatskog kluba vijećnika smo se dogovorili da ćemo mi podržati ovaj nacrt proračuna isključivo zato što postoje ljudi koji još uvijek čekaju svoje plače, što mi kasnimo u puno, puno drugih stvari Ove godine, do petog jedanaestog mi očekujemo Nacrt proračuna za iduću godinu, da to znate sukladno Pravilniku i Federalnim zakonima, tako da ćemo se sigurno puno više potruditi da budemo umiješani u donošenje Odluka kada je u pitanju ovaj saziv Općinskog vijeća i ja osobno. N. Karamustafić - BH Blok Smatram da bi ovaj Nacrt trebao prije svega da bude zdravstveno- socijalni, trebamo dobro obratiti pažnju na zdravstvo, doktorica Ana je u pravu što se tiče svega, svaki dan je sve više oboljelih, sve je više kućnih posjeta, svaki dan imamo sve više prevoza do Travnika, do Mostara. Malo je ružno da se za Hitnu pomoć da 5.000,00 KM a da se nekakvoj likovnoj akademiji dadne ,00 KM, da se dadne školi skijanja Trebamo shvati da je stanje dosta ružno, sva sredstva treba usmjeriti prema Domu zdravlja, na socijalnoj pomoći i pomoći radnicima koji ostanu bez posla zbog ove pandemije. Kad je u pitanju MRK Sloga dajemo plate strancima, ovo nije Sloga u kojoj sam ja igrao i za koju sam se ja borio. Ono je jedna firma koja samo uzima pare da bi isplaćivala plače i da bi stvarala razdor među mladim igračima. Kod nas na treninge veterana dolazi sedam ili osam mladih igrača su godište godište, a mi dovodimo neke ljude iz Donjeg Vakufa, Jajca da bi ih kasnije mogao trener prodati. S. Čaušević -Općinski načelnik Zahvaljujem se svim diskutantima koji su uzeli učešća u diskusiji oko Nacrta proračuna općine za godinu Mi smo shodno zakonskim procedurama ispoštovali ovaj rok koji smo trebali u prošloj godini i dostavili Kantonalnom ministarstvu financija koje je dalo pozitivno mišljenje na ovaj Nacrt proračuna Mi smo to planirali shodno makroekonomskoj analizi koju nam je dostavila Uprava za indirektno oporezivanje kao i procjenama ministarstva financija Federacije o određenim stavkama kada su u pitanju prihodi Kad je u pitanju rashodovna strana ovog proračuna, apsolutno je nemoguće da svi budemo zadovoljni s ovim nacrtom proračuna Mi smo ovdje birani ispred svih građana ove Općine, nismo birani ispred određenih Javnih ustanova, niti Javnih poduzeća, znači mi trebamo predstavljati sve građane ove općine Kad je u pitanju diskusija K. Kičina, želim da kažem da mi ovdje ne raspravljamo o Izvještaju o izvršenju proračuna nego o Nacrtu proračuna za godinu, one stavke koje ste Vi iznijeli doče na red kada bude na dnevnom redu Izvještaj o izvršenju proračuna za godinu. Kad je u pitanju prijedlog kluba HDZ-a u vezi subvencija za start-up projekte i zapošljavanje mladih, sigurno je da će biti otvoren i poseban ekonomski kod za korisnike koji će aplicirati na javni poziv kada su u pitanju start-up projekti i zapošljavanje mladih Slažem se oko ovih nekih povećanja, tu se može izbalansirati i nešto uraditi Mažoret klub Uskopljanke nije imao nikakvih aktivnosti, mi smo ih kontaktirali i oni su nam to potvrdili, za ovu godinu su se javili Svake godine mi javnim pozivom od do pozovemo sve sportske klubove, oni dostave svoje prijedloge, sugestije, financijski plan i ono što očekuju od općine i mi na osnovu toga poredamo to u Nacrtu proračuna. Kad su u pitanju administrativne pristojbe koje Vi spominjete, to je posebna točka i o njoj se može razgovarati kroz izmjene i dopune Odluke o administrativnim pristojbama 6

7 Tehničke greške u Nacrtu proračuna koje je primijetio vijećnik A. Hajrić ćemo ispraviti Kad je u pitanju rekonstrukcija putova i mostova, moram da kažem da nismo planirali veliki iznos ali isto tako apliciramo na Kantonalna, Federalna ministarstva i na Državna ministarstva za određene putove i u okviru tih sredstava sufinanciramo ovaj dio. Kad su u pitanju diskusije oko JU Dom zdravlja, mogu da kažem da ćemo shodno dinamici prihoda i projektima koje pripremi JU Dom zdravlja spremni smo sufinancirati taj dio. Amandmane koje je pročitao E. Gekić mi ćemo razmotriti i prilikom javne rasprave, ono što možemo uvrstiti mi ćemo uvrstiti u proračun, a ono što ne možemo nećemo ni predložiti. Kad je u pitanju diskusija N. Karamustafića i razmišljanje o određenim institucija, želim da kažem da bi ja to zadržao lično za sebe. Smatram da nije ni vrijeme ni mjesto da se o tome priča, mi možemo iznositi svoje osobne stavove ali se bojim da ne izazovemo kontra razmišljanja o drugim institucijama, kako se dovode neki drugi i zapošljavaju u općinu a mi imamo tih svojih itd.,itd. Kako neki drugi mogu ovdje besplatno obavljati stvari a mi to ne možemo, itd.,itd. N. Karamustafić -replika Kad Naser kaže nešto,, nikad nije rekao u svoje ime, da njemu nešto treba. Kad sam govorio prije godina o Hitnoj službi (odobreno 5.000,00 KM a tražio sam ,00 KM)mogu da kažem da nikad nisam dobio ni marke od tih sredstava, kad nešto tražim to radim i borim se za sve građane, nikad to nisam radio radi osobnog interesa. Samo želim da kažem da je zdravstvena situacija jako ružna, kako na općini tako i na kantonu, govorio sam da treba pomoći građanima naše općine za njihovo liječenje ( ako ta sredstva odu za Covid-19, za rendgenski aparat ili kola hitne pomoći ) S. Čaušević Općinski načelnik Kada je se radio ovaj nacrt proračuna (negdje oko 10 mjeseca) nismo znali što nas očekuje kada je u pitanju Općinsko javno pravobraniteljstvo, stavljeno je tada Bugojno jer smo se nadali da će ostati isto, nismo znali što će uraditi Donji Vakuf. Za očekivati je da ćemo mi u narednom razdoblju donijeti Odluku o osnivanju Javnog pravobranilaštva Gornji Vakuf-Uskoplje. G. Batinić - predsjednik OV-a Prije samog glasovanja o Nacrtu Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu, želim napomenuti da se sukladno članku 81. Poslovnika o radu OV-a Gornji Vakuf-Uskoplje, ovaj Nacrt donosi dvotrećinskom većinom vijećnika, uključujući natpolovičnu većinu vijećnika jednog i drugog naroda Dajem na glasovanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf- Uskoplje za godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga proračuna općine, te se utvrđuje obveza predlagaču da provede Javnu raspravu i da na osnovama Nacrta općine, primjedbi i sugestija vijećnika i drugih s ove sjednice vijeća, primjedbi i sugestija sa provedene javne rasprave utvrdi konačan Prijedlog proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu i dostavi ga na prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje Zaključak o Nacrtu Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu sa većinom glasova ( 18 za, 0 protiv, 5 suzdržanih ) Ad. 3. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu N. Milić -ispred predlagatelja Dao je kratko obrazloženje Nacrta Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf- Uskoplje za godinu Diskusije:- 7

8 Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za godinu usvojen sa većinom glasova ( 18 za, 0 protiv, 5 suzdržanih ) Sjednica završena u sati. TAJNIK Senad Prijić ZAPISNIČAR Hidajet Redžić PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Goran Batinić 8