МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У ГОДИНИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У ГОДИНИ"

Транскрипт

1 МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У ГОДИНИ Проф. др Милан С. Шојић Београд, 3.октобар Након умереног економског раста у претходних неколико година, укупна економска кретања у Републици Србији су у протеклом периоду године била у паду. То је последица епидемије корона вируса и наслеђених бројних унутрашњих дебаланса, пре и након светске економске кризе од године. Оцењујемо да су остварена укупна економска кретања у нас у протеклом периоду била испод могућности привреде Србије, односно испод потенцијалног нивоа бруто домаћег производа. Епидемија корона вируса је тешко погодила светску привреду и њене последице ће се испољити не само у години, него и у наредним годинама. Низ привредних делатности ће бити угрожене, а међународна трговина ће опасти, што ће изазвати нову оштру рецесију и повећање незапослености у низу земаља у свету, као што се догодило и у време светске економске и финансијске кризе године. Од економске кризе у свету, почев од 2008., па до године, просечна стопа реалног раста бруто домаћег производа (БДП) у нас је износила 1,8% годишње, а од до године је била повољнија и износила ле 3,1% просечно годишње. У години је, према претходним подацима званичне статистике, БДП био реално повећан за око 4,2%. Министарство финансија је прелиминарно проценило да ће у целој 2020.години, услед дејства епидемије, реални бруто домаћи производ опасти за око 1.8% у односу на претходну годину. Уколико се поново појача епидемија корона вируса у последњем тромесечју године и настави оштар пад економских токова у свету и у нас, уз бројна друга екстерна ограничења, БДП би у нас у години према нашој оцени могао опасти за 3,5 до 4%. Иначе, Економска комисија Европске уније је предвидела да ће пад БДП-а у нас у 2020.години износити 4,1%, ММФ је предвидео пад од 3%, а Светска банка пад од 2,5%. Индустријска производња је до године била у порасту, док је у години, услед епидемије корона вируса у паду. Укупна запосленост у правним лицима је, према прелиминарним подацима РЗС, у другом кварталу 2020.године износла хиљада лица. Према званично објављеним подацима, стопа незапослености је у средином године износила око 7,3%. У периоду од до године, мерено на консолидованом нивоу, остварен је фискални суфицит, да би у години ситуација била осетно неповољнија, услед санирања великих расхода изазваних наведеном епидемијом и услед испуњења других фискалних обавеза, у складу са Уредбом Владе о приходима и расходима за 2020.годину, донете у време ванредног стања. Референтна каматна стопа Народне банке Србије је смањена и износила 3,5% у 2017.; 3% у години; 2,25% у години и 1.25% у години. То је деловело у правцу смањења активних и пасивних каматних стопа на домаћем банкарском тржишту. Према подацима МФИН и НБС, јавни дуг је у јулу 2020.године износио 26,6 милијарди евра, а спољни дуг је крајем јуна 2020.године износио око 31,0 милијарду евра. Инфлација је у протеклим годинама била на ниском нивоу од око 2-3% годишње, уз апресијацију реалног девизног курса. Спољнотрговинска размена је све до 2019.године била у порасту, уз бржи раст увоза од извоза, трговински дефицит и релативно неповољан степен покривености увоза извозом, али је у години осетно успорена. Према подацима НБС, стране директне инвестиције су у последњих неколико година све до години биле у порасту, да би у протеклом периоду 2020.години биле успорене. 1) Члан Научног друштва економиста Србије и члан Одбора за економске науке САНУ.

2 Кретање бруто домаћег производа у Републици Србији ( ) Бруто домаћи производ у милијардама динара Бруто домаћи производ у милијардама евра Реални раст БДП Републике Србије (у %) , , , , , , , , , , , * * 45.9* 4.2* 2020* * 45.0* -1.8* Извор: Подаци РЗС, НБС и МФИН. *Прелиминарна процена Владе Србије за и 2020.годину. Наводимо такође да је, према ревидираним подацима РЗС, ниво номиналног БДП-а у периоду виши у свим посматраним годинама у односу на раније објављене податке. Извор: подаци РЗС, НБС и МФИН. Прелиминарне и флеш процене РЗС за и годину.

3 Индустријака производња је у протеклих пет година, од до године, имала позитиван раст, док је у првих осам месеци године, услед дејства епидемије короне, била у паду за око 0,7%. Од до године, просечна стопа раста индустријске производње је износила свега 0,5% годишње, а од до године 3,6%. Према подацима званичне статистике, у години је, индустријска производња је повећана за око 0,3%. Просечна стопа раста у рударству је у периоду од до године износила 1,2% годишње, у прерађивачкој индустрији 0.6% годишње, а остварени раст у производњи електричне енергије, гаса и паре је износио 0.1% просечно годишње. У години је у рударству евидентиран раст од око 1.2%, док је у прерађивачкој индустрији и снабдевању електричном енергијом и гасом остварен раст од 0.2% и 0.5%, респективно. Услед ранијих економских и финансијских санкција међународне заједнице, НАТО интервенције и ратних разарања и неуспеле приватизације, индустријска производња је још увек испод нивоа у године. Кретање индустријске производње од године до године је дато у наредном прегледу и графикону: Стопе раста индустријске производње у Србији ( ), у % годишње Индустрија - укупно Рударство Прерађивачка индустрија Снабдевање елект. eнерг. гасом и паром / Јан-авг Извор: подаци РЗС

4 Пољопривреда је у 2020.години имала добре резултате у ратарству, али слабије резултате у сточарству од потенцијалних. Према претходним подацима РЗС, остварена производња пшенице је у 2020.години хиљада тона, што је за 17,3% више у односу на производњу остварену у години. РЗС је проценио да је очекивана производња кукуруза у години од око 8,5 милиона тона, што је за 9,6% више у односу на производњу остварену у 2019.години. Очекује се такође повећање производње соје за око 15%, шљива за 4,2%, а мања производња сунцокрета за 8,8%, мања производња шећерне репе за око 10,5%, мања производња јабука и грожђа за око 2%. Прелиминарно је, према подацима РЗС, процењено да је остварена производња малина у години виша за 7,4%, а вишања за 70,9%.

5 Промет робе у трговини на мало је, према подацима званичне статистике, у години у текућим ценама био већи за 10,2%, а у сталним ценама за 9.2%. Према подацима званичне статистике, промет робе је у првих осам месеци године порастао номинално за 4.2% и реално за 4.6%. Према подацима РЗС, угоститељска активност је у години била реално повећана за 10,4%, а у првих осам месеци године је остварен знатан пад од 26,3%, што је последица епидемије корона вируса. Кретања у трговини и угоститељству ( ) Индекси промета у трговини на мало 1) (2019=100) Текуће цене Сталне цене Индекси промета у угоститељству (2019=100) Текуће цене Сталне цене /јун /јул Извор: НБС,Статистички билтен 8/2020

6 У туристичкој делатности је у периоду до године повећан број туриста и број ноћења. Укупан број туриста је повећан са нивоа од 2,4 милиона у години, на око 3,7 милиона у години. У првих осам месеци године, укупан број туриста је опао у односу на исти период 2019.године за око половину, превасходно услед епидемије короне и износио је око 1,3 милиона. Број страних туриста је од до године повећан, са нивоа од 1,1 милион у години, на око 1,8 милиона у години, да би у првих осам месеци ове године износио свега око 321 хиљаду. Укупан број ноћења туриста је у првих осам месеци године опао у односу на исти период године за 37,7% и то на око 4,4 милиона ноћења, од чега је 876 хиљада ноћења страних туриста. Број туриста (у хиљ.) Кретања у туризму ( ) Број страних туриста (у хиљ.) Број ноћења туриста (у хиљ.) Број ноћења страних туриста (у хиљ.) ,128 7, , , , , , , , , , ,592 1, , ,329 1, , ,334 1, , ,580 1, , ,413 1, , ,645 1, , ,485 1, , ,567 2, ,192 1,029 6,086 2, ,437 1,132 6,652 2, ,754 1,281 7,534 2, ,086 1,497 8,325 3, ,431 1,711 9,336 3, ,683 1,795 9,903 3, /јан-авг Извор: НБС, Статистички билтен 8/2020

7 Грађевинска активност је у последњих неколико година у осетном порасту. Повећан је број издатих дозвола за грдњу. У првој половини ове године, вредност извршених грађевинских радова номинално повећана за 9,5% у односу на исти период 2019.године, док је број завршених станова повећан за око 68%. Обим услуга у саобраћају је у првој половини 2020.године, након осетног раста у и години, смањен. То се посебно односи на обим услуга у друмском путничком саобраћају, док је у друмском теретном саобраћају ситуација релативно повољнија. Кретања у грађевинарству и саобраћају ( ) Ефективни часови рада у грађевинарству (2019=100) Вредност изведених грађевинских радова (2019=100) Број завршених станова (2019=100) Обим услуга у друмском путничком саобраћају, путнички километри (у млн) Обим услуга у друмском теретном саобраћају, тонски километри (у млн) , , , , , , , ,456 1, ,719 1, ,582 1, ,653 1, ,652 1, ,640 2, ,612 2, ,223 2, ,601 2, ,282 4, ,256 4, ,951 6, ,661 8, /јан-јун , , /јан-јун 1, , /индекс јан-јун Извор: НБС,Статистички билтен 8/2020

8 Број запослених је према подацима званичне статистике у години износио око хиљада, према око хиљада у години. У првом полугођу 2020.године је, према подацима РЗС, број запослених износио хиљада лица, а број незапослених око 518 хиљада, уз стопу незапослености од око 7,3%. Према подацима званичне статистике, номиналне просечне нето зараде су у години износиле близу 54,9 хиљада динара месечно по запосленом, док су у јулу године износили 60,0 хиљада динара месечно. Кретање запослености и зарада ( ) Запосленост (у хиљадама), просек Број запослених лица Број незапослених лица Зараде (у динарима) Просечна бруто зарада, укупно Просечна нето зарада, укупно , ,806 2, , ,691 5, , ,260 9, , ,612 11, , ,555 14, , ,514 17, , ,745 21, , ,744 27, , ,674 32, , ,147 31, , ,450 34, , ,733 37, , ,430 41, , ,708 43, , ,426 44, , ,145 44, , ,474 46, , ,727 46, , , , ,814 54, //јул 2, Извор: подаци НБС и РЗС

9 Према подацима МФИН, фискална кретања су у и години била повољна, а такође релативно повољна и у години. У првих седам месеци године је исказан фискални дефицит од око 330,4 милијарди динара или око 20,5% од БДП-а. У наредном прегледу и графикону су презентована фискална кретања у периоду година: Консолидо вани јавни приходи Фискална кретања ( ) Консолидовани јавни расходи Фискални биланс опште државе Износи у милионима динара Консолидовани фискални резултат, у % од БДП , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /јан-јул 1, , Индекс Извор: подаци МФИН, НБС и РЗС Укупан јавни дуг Србије је карјем године износио око 23,0 милијарди евра, а у години 23.9 милјарди евра. У јулу године је укупан јавни дуг износио око 26,6 милијарди евра, при чему се наведено повећање објашњава потребом ублажавања ефеката епидемије корона вируса. Укупне директне обавезе чине доминантан део јавног дуга и у јулу године су износиле око 25.1 милијарди евра (или 94,6% укупног јавног дуга), а индиректне обавезе (државне гаранције и др.) око 1,5 милијари евра или 5,4% укупног јавног дуга. У наредном прегледу и графикону је, према подацима МФИН, дато кретање јавног дуга Србије у протекле две деценије:

10 Кретање јавног дуга ( ) Износи у милијардама евра ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ Укупно јавни дуг Републике Србије Унутрашњи дуг Спољни дуг Укупно директне обавезе Унутрашњи дуг Спољни дуг Укупно индиректне обавезе Извор:Министарство финансија Републике Србије Управа за јавни дуг

11 Према подацима Министарства финансија, јавни дуг је крајем године износио 58,9% БДП-а, у години 56,3%, у години 52,0% БДП-а и у јулу 2020.године 56,7% прелиминарно процењеног БДП-а у овој години. Однос јавног дуга према БДП-у је у периоду године приказан на нареном графикону: Извор:Министарство финансија Републике Србије Управа за јавни дуг, октобар Обрачун овог индикатора је у складу са ревидираним БДП подацима РЗС за период које је објавио РЗС. Спољни јавни дуг је у јулу 2020.године био већи од унутрашњег јавног дуга и износио је око 58% од укупног јавног дуга. Крајем године, спољни јавни дуг је износио око 13,5 милијарди евра, у години око 14 милијарди евра, а у јулу године 15.4 милијарди евра. У наредном прегледу је дато кретање унутрашњег и спољног јавног дуга Србије у периоду година: Унутрашњи и спољни јавни дуг, у милијардама евра Износи у милијардама евра Удео спољног јавног дуга у укупном јавном дугу, у % Унутрашњи јавни дуг Спољни јавни дуг Извор:Министарство финансија Републике Србије Управа за јавни дуг

12 У складу са Законом о тржишту капитала, а на основу предузетих мера МФИН и НБС, започет је процес издавања корпоративних обвезница (,,Телеком`` и др...), од чега се очекује да ће деловати у правцу повећању промета на домаћем тржишту капитала и омогућити повећање економске активности по том основу. Инфлација је у последњих осам година била ниска и близу је нивоа инфлације у развијеним западним земљама. У периоду од до године, међугодишња стопа инфлације, мерена од децембра до децембра, се кретала у распону од 2-3%, што је дато у наредном прегледу и графикону: Остварена инфлација ( )* Потрошачке цене (у % у децембру, према истом месецу претходне године) *Потрошачке цене (у % у децембру, према истом месецу претходне године) Извор: НБС, октобар 2020.године Извор: НБС, октобар 2020.године. Према пројекцијама НБС, стопа инфлације би у наредном средњерочном периоду била на ниском нивоу у нивоу таргетираног циља.

13 Остварена монетарна кретања Новчана маса је, према подацима НБС, у протеклих пет година номинално повећана. Крајем године, новчана маса М1 је износила 903,6 милијарди динара или око 16,7% прелиминарно процењеног БДП-а; новчана маса М2 је износила 1.186,6 милијарди динара, а новчана маса М3 је износила 2.823,5 милијарди динара. Готов новац у оптицају је крајем године износио око 210 милијарди динара или око 3,8% процењеног БДП-а и био је за 14,8% већи него у години. У августу 2020.године, готов новац у оптицају је износио 244,6 милијарди динара, новчана маса М ,5 милијарди динара; новчана маса М милијарди динара и новчана маса М ,3 милијарди динара У наредном прегледу је дато кретање новчане масе и готовог новца у оптицају у периоду године: Новчана маса и готов новац у оптицају ( ) Готов новац у оптицају Новчана маса М1 Новчана маса М2 Новчана маса М /авг Извор: НБС, октобар 2020.године Укупна потраживања (пласмани) банкарског сектора су крајем августа 2020.године износила 2.681,4 милијарде динара. Дугорочни пласмани банака су доминантан део пласмана и у августу 2020.године износили 2.441,6 милијарди динара или 91,1% укупних потраживања банака, а краткорочна потраживањас банака су износила 239,8 милијарди динара или 8,9% укупних потраживања банака.

14 Укупна потраживања банка ( ) Износи у милијардама динара Краткорочна потраживања Дугорочна потраживања Укупна потраживања банака , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /авг *Прелиминарна процене аутора за целу годину. Извор: НБС, октобар 2020.године

15 Каматне стопе Народне банке Србије су у периоду од до године знатно смањене. То је утицало у правцу смањења активних и пасивних каматних стопа пословних банака у нас. Референтна каматна стопа Народне банке Србије је, са максималног нивоа од 17,75% у години, смањене на 3,5% у 2017.години; 3,0% у години, 2,25% у 2019.години и 1,25% у 2020.години, што је дато у наредном прегледу и графикону: Каматне стопе Народне банке Србије ( ), у % Есконтна стопа, у % Референтна каматна стопа НБС, у % окт *Прелиминарна процене аутора за целу годину. Извор: НБС, октобар 2020.године Извор: НБС, октобар 2020.године *Прелиминарна процене аутора за целу годину.

16 Просечна пондерисана каматна стопа пословних банака на динарске новоодобрене неиндексиране кредите је, према подацима НБС, у години износила 4,61% годишње, зависно од рочности пласираних кредита, а у августу 2020.године 2,81%, што указује на осетно снижавање каматних стопа у нас. Просечна пондерисана каматна стопа пословних банака на новоодобрене девизне кредитеиндексиране кредите у еврима и другим страним валутама је у години износила 2,95% на годишњем нивоу, а у августу 2020.године 2,98%. Просечна пондерисана каматна стопа пословних банака на динарске депозите је, према подацима НБС, у години износила 1,86% годишње, а у августу 2020.године 1,29%, што указује на осетно снижавање каматних стопа на депозите нефинансијског сектора. Просечна пондерисана каматна стопа пословних банака на новоодобрене девизне депозите је у години износила 1,12% на годишњем нивоу, а у августу 2020.године 0,56%. Укупни спољни дуг Републике Србије је, према подацима НБС, крајем јуна 2020.године износио око 31,0 милијарди евра, према око 28,4 милијарди евра крајем години (или око 61,9% процењеног БДП-а у години) и 26,7 милијарди евра крајем 2018.години. У оквиру укупног спољног дуга, доминатна део крајем јуна године, је чинио средњерочни и дугорочни дуг, који је крајем године износио 25,6 милијарди евра (или 82,7% укупног спољног дуга), а краткорочни дуг око 5,4 милијарде евра. Спољни дуг у милионима евра Спољни дуг ( ), у милионима евра Сервисирање Отплата спољног спољног дуга, дуга према БДП, у мил.евра у % Отплата спољног дуга према извозу роба и услуга, у % /јун* , ** 8.5** 22.1** *Извор: НБС, октобар.2020.године **)Прелиминарна процена аутора за целу 2020.годину. Према подацима НБС, отплата дела главнице и камате спољног дуга је у години износила 4,3 милијарди евра или око 10.9% бруто домаћег производа у тој години; у години 4,8 милијарде евра или око 11,3% БДП-а; у години око 4,6 милијарди евра или око 10% БДП-а, а у години процењујемо да ће износити око 4,7 милијарди евра или око 8,5% прелиминарно процењеног БДП-а. Отплата дела главнице и камате спољног дуга би у години могла износити око 22% укупне вредности извоза роба и услуга. Према објављеним подацима НБС, од до године је укупно

17 отплаћено спољног дуга (главнице и камате) у износу од 50,9 милијарде евра. У нас је отплата спољног дуга већа од реалног повећања бруто домаћег производа, што се види из наредног прегледа: Отплата спољног дуга према БДП и стопа реалног раста БДП-а, у % Отплата спољног дуга према БДП у % Стопа реалног раста БДП-а у % * * -1.8* *Прелиминарна процене аутора за целу годину. Извор: НБС, године + *Прелиминарна процене за целу годину.

18 Стране директне инвестиције (СДИ) су у 2019.години, посматрано у бруто вредности, износиле око 3,8 милијарде евра, а нето износ СДИ су биле око 3,6 милијарди евра. У првих седам месеци године, бруто СДИ су износиле око 1,61 милијарди евра, а нето СДИ 1,57 милијарди евра. Процењујемо да ће бруто стране директне инвестиције у години износити око 2,8 милијарди евра, а нето СДИ 2,65 милијарди евра. Део страних директних инвестиција је повезан са продајом државне имовине, а део су нове инвестиције. Однос нето страних инвестиција према бруто домаћем производу је у години износио 6,6%; у години износио 6,2%, а у години 5.1%. У наредном прегледу су, према подацима НБС, дата кретања страних директних инвестиција од до године: Стране директне инвестиције (СДИ) Износи у мил.евра Актива Пасива СДИ, нето (= актива - пасива) * 150.0* * * *Прелиминарна процене аутора за целу годину. Извор: НБС, октобар 2020.године У условима либерализације економских токова, спољнотрговинска размена је у периоду од до 2020.године убрзано расла. Укупна вредност извоза роба и услуга је у години износила 23,4 милијарди евра, а укупна вредност увоза роба и услуга 28,0 милијарди евра. Поређења ради, укупна вредност извоза роба и услуга је у години износила 15,7 милијарди евра, а укупна вредност увоза роба и услуга у тој години 18,6 милијарди евра. Трговински дефицит роба и услуга је у години је износио око 4,6 милијарде евра, према 4,1 милијарди евра у години; 3,0 милијарди евра у години; 2,2 милијарде евра у години и око 2,9 милијарди евра у години. Кумулативно посматрано, укупна вредност извоза роба и услуга је, према подацима званичне статистике, у периоду д године износила 195,5 милијарде евра, укупна вредносту увоза роба и услуга 265,8 милијарди евра, а трговински дефицит роба и услуга 70,3 милијарди евра. У наредном прегледу и графикону је дато кретање вредности извоза и увоза роба и услуга, као и трговински дефицит у периоду од до године:

19 Спољнотрговинска размена и трговински биланс Износи у милионима евра Извоз робе и услуга, Увоз робе и услуга, Трговински биланс, мил.евра мил.евра мил.евра * 26000* * Извор: НБС, октобар 2020.године. *Прелиминарна процене аутора за целу годину. *Прелиминарна процене аутора за целу годину.

20 Према подацима званичне статистике, у години је раст увоза роба и услуга био скоро истог темпа као раст извоза роба и услуга и то: 10,7% и 10,5%, респективно. Поређења ради, у години је раст увоза роба и услуга био бржи од раста извоза роба и услуга, када је износио 13,6% и 9,6%, респективно. Услед неповољних ефеката епидемије корона вируса, процењујемо да ће извоз у 2020.години опасти за око 10%, док би увоз порастао за око 9%, тако да би покривеност увоза извозом износила око 82%. Стопе раста извоза и увоза робе и услуга и покривеност увоза извозом ( ), у % Стопа раста извоза, у % Стопа раста увоза, у % Покривеносту увоза извозом, у % * 9.0* 82.0* *Прелиминарна процена аутора за целу 2020.годину Извор: НБС, октобар 2020.године

21 Текући платни биланс је, према подацима НБС, у години био негативан и износио је око 3,2 милијарде евра (или око 6,9% процењеног БДП-а), према око 2,1 милијарде евра у и 2017.години. Најнеповољнији ниво дефицита платног биланса је био у години, када је износио чак близу 7,1 милијарди евра или чак 20% бруто домаћег производа у тој години. Кумулативно посматрано, укупан дефицит текућег платног биланса је у периоду до године износио 41,8 милијарди евра. Процењујемо да би дефицит текућег платног биланса у целој 2020.години износио око 3,0 милијарди евра или око 5,5-6% прелиминарно процењеног БДП-а. У наредном прегледу и графикону је дато кретање дефицита текућег платног биланса од до године: Текући платни биланс ( ) Износи у милионима евра Текући платни биланс (у млн евра) Текући платни биланс у % БДП-а * * * *Прелиминарна проценааутора за целу 2020.годину. Извор: НБС, октобар 2020.године

22 Извор: НБС, октобар 2020.године *Прелиминарна проценааутора за целу 2020.годину. Извор: НБС, октобар 2020.године *Прелиминарна процена аутора за целу 2020.годину.

23 Девизни курс динара је крајем септембра године према долару износио 100,5 динара, према динара крајем године. У исто време, девизни курс евра је крајем септембра године износио динара, према 121,6 динара крајем године. Према подацима НБС и то на бази просечног месечног стања, у периоду од до августа године, реална апрецијација динара је износила 8,2%, а од године до средине године 27.2%. У наредном прегледу је дато кретање курса динара према долару и евру у периоду од до септембра године: Курс динара према долару и евру (крајем периода) Курс долара Курс евра /30.септ Извор: НБС, године Извор: НБС, октобра 2020.године

24 Укупне девизне резерве НБС су крајем августа године биле високе и износиле око 13,4 милијарде евра, а укупне девизне резерве НБС и пословних банака 15,1 милијарди евра, у оквиру чега су девизне резерве пословних банака око 1,7 милијарди евра. Поређења ради, девизне резерве НБС су крајем године износиле 10,4 милијарди евра, а укупне девизне резерве су у години износиле око11,8 милијарди евра. Девизне резерве Републике Србије ( ) Девизне резерве према увозу роба и услуга ( у месецима) Девизне резерве НБС, у мил.евра Девизне резерве према БДП-а у % , , / август 13, * 30.2* Извор: НБС, октобар 2020.године. *Подаци за јул године Девизне резерве су у крајем јула године биле на нивоу од око 6.2 месеци укупне вредности увоза роба и услуга, према 9,7 месеци вредности увоза у години, што указује на брз раст укупног увоза у посматраном периоду. Девизне резерве НБС су крајем јула године биле на нивоу од око 24,3% процењеног бруто домаћег производа Србије у овој години, према 36,8% БДП у години: Извор: НБС, октобар 2020.године

25 Укупна штедња становништва је у нас у августу године износила око 1.347,4 милијарди динара или око 11,4 милијарди евра. При томе се има у виду раније наведена реална апрецијација динара, Доминантни део штедње становништва је у конвертибилној валути, а мали део од око 6.5% је у динарима. Укупна штедња становништва је у динарској противвредности повећана од до августа године за 27.2%. Укупна штедња становништва ( ) Износи у милијардама динара Укупна штедња, у милионима динара , , , , /август Извор: НБС, октобар 2020.године Кредитни рејтинг Србије је, према агенцији Стандард и Пур (S&P),, у децембру године на нивоу ББ/стабилан; крајем децембра године је био на нивоу ББ/ позитиван; у децембру години ББ+/позитиван, а у мају године на нивоу ББ+/ стабилан. Кредитни рејтинг је према агенцији Фич (Fitch Rating Agency) у септембру години био ББ+/стабилан, а агенције Муди (Moody's ) у септембру године је био Ба3 позитиван. Кредитни рејтинг Србије у последњих 7 година, од до године, је дат у наредном прегледу: Кредитни рејтинг Србије ( ) (промена рејтинга и изгледа) Дец. Јан/Март/ Јун/Дец. Дец. Дец. Септ. Дец. Мај S&P BB- BB BB BB+ BB+ /позитиван /стабилан /позитиван /позитиван /стабилан Fitch B+ BB- BB BB+ /позитиван /стабилан /стабилан /стабилан Moody's B1 Ba3/ /позитиван позитиван Извор: НБС, октобар 2020.године

26 Оцењујемо да ће у нас у години бити следећи изазови и ограничења: Оштра рецесија и неповољна економска кретања у развијеним западним земаљама и већини земаља у свету, утицаће неповољно на наш извоз и кретање у укупној привреди; Знатан је утицај епидемије корона вируса на економске токове у нас, Фискална политика и буџет ће бити под притиском осетно повећаних здравствених и других издатака, Политички изазови везани за АП Косово и Метохију и друга актуелна друштвена и социјална питања у нас; Недовољна домаћа акумулација у домаћој привреди (ниска нето профитна стопа, појава текућих губитака у делу привреде и др.); Заоштравање међунароних односа ( Блиски и Средњи Исток, Белорусија и др.). Литература: 1. Статистички годишњак Републике Србије, РЗС, и ранијих година; 2. Статистички билтен НБС, август и ранији бројеви; 3. Интернет сајт РЗС, октобар Др Милан Шојић :,,Девизне резерве и макоекономска стабилност; часопис,,економски видици,, 1-2/1998, ДЕБ,Београд, 5. Интернет сајт Међународног монетарног фонда 6. Интернет сајт Светске банке. 7. Годишњи извештај за годину, Народна банка Србије и раније године. 8. Месечни статистички билтен Републички завод за статистику, јун године 9. Transforming our world: Тhe 2030 Agenda for Sustainable Development, UN World Development Indicators,World Bank Др Милан Шојић:,,Компаративна анализа текућег платног биланса Републике Србије и Европске уније,- у оквиру,,економско-финансијских односа Србије са иностранством (округли сто), Научно друштво економистаи Економски факултет, Београд World Development Indicators,World Bank, Стање и структура јавног дуга, октобар 2020, Министарство финансија-управа за јавни дуг. 13. Др Милан Шојић :,,Економска наука и превазилажење економске кризе у нас`` у оквиру едиције: Економска наука и привредна криза``, Академија економских наука и Научно друштво економиста Србије, Економски факултет Београд, 4. новембар 2010.године 14.,,Индустрија Србије ( )``, Економски зборник: Могуће стратегије развоја Србије, Српска акедемија наука и уметности, ур. Часлав Оцић, Београд 2014, стр ; 15.,,Спољни дугови и економска криза у одабраним земљама Југо-источне Европе``, научни скуп Универзитета Источно Сарајево "Економија криза" Андрићград, Универзитет Источно Сарајево, године; 16.,,Инвестиције и економски раст у одабраним земљама Југоисточне Европе у време глобализације`` у оквиру научног скупа: "Националне економије у условима глобализације", Универзитет Источно Сарајево Андрићград, мај године. 17. Извештај о инфлацији, август 2020, НБС. 18. Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Скупштина Републике Србије. 19. Упоредна анализа нивоа инвестиција у Републици Србији и земљама Европске уније, Институт друштвених наука-центар за економска истраживања, Београд, септембар Ефекат здравствене кризе на фискална и економска кретања у и препоруке за фискалну политику у 2021.години,Фискални савет, Београд, 20. јул година