OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA GODINA JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA GODINA JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj"

Транскрипт

1 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA GODINA JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" RB Opis i oznaka po JRJN Izvođenje građevinskih radova Radovi na popravku puteva namještaja Namještaj roba - dezinfekcioni rastvor Dezinficijens Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki 8823/19) /20 348/20) / /19) /20 Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto) "Đurković" d.o.o. ID SZTR "Elit" s.p. ID "Inel" d.o.o. Mostar ID Osnovni elementi ugovora/okvirnog (period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) završetka ugovorenih radova 15 dana od završetka radova isteka garantnog roka Garantni rok: 12 mjeseci 30 dana od dana isporuke robe Vrijednost ugovora bez PDV-a Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog 5.030, , ,60 Datum zaključenja ugovora/ okvirnog Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog i ukupna utrošena vrijednost Napomena (obrazloženje) - - hirurgiju - Hirurške službe

2 Pružanje usluga - periodični lјekarski pregled radnika JZU Bolnica Sveti apostol Luka koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju Zdravstvene usluge u preduzećima tehničkog Razni građevinski materijali promotivnog Reklamni materijal 395/20) /20 Usluge iz Anexa II dio B 395/20) DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTN OSTI /20 576/20) /20 230/20) /20 "King" d.o.o. ID JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske ID Nabavka i ugradnja novih IP kamera i rekonstrukcija postojećeg videonadzora Oprema za videonadzor TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID TRGOVINA "MIHAJLOVIĆ" DOBOJ ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci Nakon fakturisanja izvršenih usluga Garantni rok: 12 mjeseci 12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu. Ako Davalac usluga relizuje ugovorene vrste usluga u finansijskoj vrijednosti od 7.500,00 KM (vrijednost bez PDV-a) prije isteka ugovorenog roka od 12 (dvanaest) mjeseci, Ugovor prestaje da važi sa pružanjem poslednje izvršene usluge. 60 dana 2.190, , , uslužne djelatnosti 1.223, Kabinet direktora

3 8 9 Usluga posluženja hrane i pića Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 247/20) /20 328/20) /20 Restoran "Harizma" ID "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID izvršenja predmetnih usluga Nakon prijema 30 dana od datuma fakturisanja 2.335, Kabinet direktora 3.200, radiologiju 10 Produženje licence za antivirus program Antivirusni programski paket 376/20) /20 KING d.o.o. ID Do isteka garantnog roka na isporučenu predmetnu robu - 12 mjeseci 8 dana od dana isporuke 2.465, analizu, nadzor i kvalitet računara i štampača Računarska oprema i potrepštine rezervnog dijela za sterilni blok "Getinge" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za lični njegu 479/20) /20 390/20) /20 "Merolla" d.o.o. ID "Proma" d.o.o. Sarajevo ID Do isteka garantnog roka 30 dana od dana isporuke robe isteka garantnog roka od 6 mjeseci Avans 50%, ostatak 15 dana nakon isporuke i prijema 2.852, , Službe: pravna, radiologija, patologija, urologija, internistička, analiza nadzor i kvalitet i apoteka hirurgiju

4 Lot 1 Endotrahealni tubus sa balonom, PVC - Lot 26 - Armirani endotrahealni tubus - Lot 3 Sistem za davanje infuzije i transfuzije 7508-OKSP-1-26/19) / OKSP-1-26/19) / OKSP /19) /19 "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od , , , OKSP /19) - Lot 32 - Trodijelne šprice /19 "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID mjeseci 60 dana od ,

5 OKSP /19) - Lot 33 - IV kanile /19 "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID mjeseci 60 dana od , OKSP /19) - Lot 34 - Igle za davanje injekcija /19 - Lot 4 Hirurške kalјače PVC - Lot 7 - Hirurška kapa od flisa 7508-OKSP-4-7/19) / OKSP-4-7/19) /19 "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID "Mipex" d.o.o. ID "Mipex" d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od , , ,

6 21 - Lot 12 - Hirurški skalpel nožići 7508-OKSP-12/19) /19 "Мedical partners" d.o.o. Tuzla ID mjeseci 60 dana od 2.088, Lot 14 - Ekg papir za Shiller 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 828, Lot 15 - Ekg papir za Esaote P80 - Lot 17 - Ekg termalni papir 63mm x 30mm,rolna 7508-OKSP/19) / OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 126, ,

7 25 - Lot 18 - Ekg papir za Mac 400/600,rolne 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 1.152, Lot 20 - Ekg papir za Fazini ECG600A 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 228, Lot 27 - Gotovi brisevi 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 1.680, Lot 28 - Bočice za urin, sterilne 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 3.120,

8 29 - Lot 29 - Četka hirurška sa povidon jodom 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 576, Lot 31 - Pokrovna i predmetna stakla 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 1.903, Lot 36 - Vatirani štapići nesterilni 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 84, Lot 41 - Rol papir za UZV 7508-OKSP/19) /19 "Ena" d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od 2.142,

9 33 - Lot 16 - Ekg termalni papir 110mm x 30m, rolna 7508-OKSP /19) /19 "Derby trade" d.o.o. Brčko ID mjeseci 60 dana od 738, Lot 19 - Ekg papir za Mortara ELI OKSP /19) /19 "Derby trade" d.o.o. Brčko ID mjeseci 60 dana od 396, Lot 21 - CTG traka za aparat Bistos BT350 LED 7508-OKSP /19) /19 "Derby trade" d.o.o. Brčko ID mjeseci 60 dana od 129, Lot 22 - Gel za UZV 7508-OKSP /19) /19 "Derby trade" d.o.o. Brčko ID mjeseci 60 dana od 705,

10 Lot 39 - Vakum epruvete, igle za vakum epruvete i graduisani stalak za sedimentaciju - Lot 43 Jednokratna neutralna elektroda 7508-OKSP-39/19) / OKSP-43/19) /19 "Broma bel" d.o.o. ID "Paroco-B medical equipment" d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 30 dana od , , osteosintetskog Sprave za prelome, vijci i pločice Rukavice za jednokratnu upotrebu 498/20) /20 404/20) /20 "Stepmed" d.o.o. ID "Sanam Styrka" d.o.o. Sarajevo ID do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe 2.900, , ortopediju i traumatologiju

11 Hirurške rukavice rezervnih dijelova za aparat "BT 4500" Razni rezervni dijelovi 478/20) /20 437/20) /20 544/20) /20 545/20) /20 546/20) /20 "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID Broma bel d.o.o. ID Broma bel d.o.o. ID Broma bel d.o.o. ID Broma bel d.o.o. ID do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe isteka garantnog roka 60 dana od dana isporuke robe Garantni rok: 6 mjeseci 60 dana od dana isporuke robe 60 dana od dana isporuke robe 60 dana od dana isporuke robe 2.080, , , , , kliničkobiohemijsku dijagnostiku kliničkobiohemijsku dijagnostiku kliničkobiohemijsku dijagnostiku kliničkobiohemijsku dijagnostiku

12 uniformi za radnike fizičkog obezbjeđenja Radna odjeća osteosintetskog "Bowie Dick" traka za sterilizaciju računara i štampača Računarska oprema i potrepštine 630/20) /20 577/20) /20 890/20) /20 926/20) /20 830/20) /20 Sadagosi d.o.o. ID Semikem d.o.o. Sarajevo ID "Stepmed" d.o.o. ID Proma d.o.o. Sarajevo ID "Merolla" d.o.o. ID avans 100% nakon isporuke i fakturisanja robe do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe 15 dana nakon isporuke i fakturisanja robe Do isteka garantnog roka 30 dana od dana isporuke robe 2.299, , , , , opšte i šravne poslove patologiju ortopediju i traumatologiju hirurgiju Službe: pravna, radiologija, laboratorija, komercijalna i finansije

13 višekratnih pacijent crijeva Razni rezervni dijelovi cvjetnih aranžmana i rezanog cvijeća Cvjetni aranžmani Rezano cvijeće 927/20) /20 992/20) /20 778/20) / /20) /20 Medical d.o.o. Mostar ID Co.Medprom d.o.o. ID Banjalukafarm plus d.o.o. ID Salon cvijeća Bajka ID isteka garantnog roka od tri mjeseca Avans 100% Avans 100% Avans 100% 15 dana nakon isporuke i fakturisanja robe 1.120, , , , anesteziju i reanimaciju

14 55 Usluge tekućeg održavanja finansijskoračunovodstvenog informacionog sistema NextBIZ za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Programski paketi i informacioni sistemi 1201/20) /20 "King" d.o.o. ID mjeseca od datuma stupanja ugovora na snagu (od do ) 8 dana od ispostavljanja , za higijenu Sanitarni proizvodi računara i štampača Računarska oprema i potrepštine 1098/20) / /20) / /20) /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID "Sors" d.o.o. ID "Merolla" d.o.o. ID do isporuke predmetih roba 30 dana od dana isporuke robe Do 60 dana od dana isporuke robe Do isteka garantnog roka - 36 mjeseci za štampaće i 6 mjeseci na polovne računare i monitore 30 dana od dana isporuke robe 4.242, , , hirurgiju Službe: neurologija, otorinolaringologija, hirurgija, ginekologija i akušerstvo, snabdijevanje lijekova i pravna

15 rezervnog dijela za sterilni blok "Getinge" Razni rezervni dijelovi hirurškog platna Tekstilne tkanine i srodni proizvodi vrata za potrebe Službe za psihijatriju Vrata platna otpornog na temperaturu Platno 961/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20 Proma d.o.o. Sarajevo ID ,,Velmaineks" d.o.o. Derventa JIB Stolarska radnja "ŠIMPO", Miladin Cvijanović s.p. Osječani Gornji JIB "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID Divinita Company d.o.o. ID isteka garantnog roka 50% avans, ostatak od 50% osam dana od dana isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 6 mjeseci do isporuke ugovorene robe do isteka garantnog roka od 12 mjeseci Do 30 dana od dana isporuke robe Do 100% avans 4.850, , , , , hirurgiju Kabinet direktora psihijatriju anesteziju i reanimaciju - Servis za higijenu

16 64 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 1 Reagensi, kontrolni, kalibracioni i za aparat automatski imunohemijski analizator "VIDAS PC Blue", proizvođača "BIOMERIEUX" Francuska Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-1/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od ,52 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku

17 65 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 2 Reagensi, kontrolni, kalibracioni i za rad imunohemijskog aparata "Nycocard Reader II" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-2/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 1.697,48 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku

18 66 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 3 Reagensi, kontrolni, kalibracioni i za rad imunohemijskog analizatora "Alegria", proizvođača "Orgentec Diagnostika" Njemačka Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-3/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 1.351,29 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku

19 67 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 4 Reagensi, kontrolni, kalibracioni i za biohemijske analizatore "BT 3500" i "BT 4500" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-4/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od ,42 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku 68 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 5 Potrošni plastični materijal za biohemijske analizatore "BT 3500" i "BT 4500" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-5/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 593,42 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku

20 69 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 6 Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator "Sysmex XT 1800i", 5 diff brojač krvnih slika, proizvođača "Sysmex" Japan Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-6/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 2.560,68 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku

21 70 roba - reagensi, kontrolni, kalibracioni i za potrebe Sl. za kliničko biohemijsku dijagnostiku - LOT 7 Reagensi, kontrolni, kalibracioni i za automatski hematološki brojač 5diff "Advia 2120i", proizvođača "Siemens" Njemačka Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Laboratorijski reagensi potrošni materijal JN 396-7/20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Profy d.o.o. Bijeljina ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od 4.521,03 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku laringoskopa sa špatulama za intubaciju Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Servis sterilnog bloka "Getinge" Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 1313/20) / /20) /20 "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID "Proma" d.o.o. Sarajevo ID dana od datuma fakturisanja isteka garantnog roka od 6 mjeseci 50% avans, 50% 8 dana od datuma fakturisanja 1.150, , anesteziju i reanimaciju hirurgiju

22 roba hirurški konci za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Hirurški konac kita za nadogradnju aparata "BT 4500" Razni rezervni dijelovi 1220/20) /20 JN 664- OKSP/20) broj / /20) / /20) /20 "Wellmedic" d.o.o. Gradiška ID "Co.Medprom" d.o.o. ID Broma bel d.o.o. ID Broma bel d.o.o. ID dana od datuma fakturisanja Do dana od datuma ispostavljanja 60 dana od dana isporuke robe isteka garantnog roka 60 dana od dana isporuke robe Garantni rok: 6 mjeseci 1.760, , Hirurške službe 1.212, , kliničkobiohemijsku dijagnostiku kliničkobiohemijsku dijagnostiku

23 77 78 magnetnih vezalica za pacijente Medicinska oprema roba hemikalije i za potrebe Službe za patologiju; Lot 1 - Hemikalije Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu 1408/20) /20 Konkurentski zahtjev 994/20) broj /20 "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID Semikem d.o.o. Sarajevo ID isteka garantnog roka 30 dana od dana isporuke robe Garantni rok: 12 mjeseci 12 mjeseci 60 dana od datuma ispostavljanja 2.484, , psihijatriju patologiju 79 roba hemikalije i za potrebe Službe za patologiju; Lot 2 - Potrošni materijal Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Konkurentski zahtjev 994/20) broj /20 Semikem d.o.o. Sarajevo ID mjeseci 60 dana od datuma ispostavljanja , patologiju 80 roba - materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Proizvodi za čišćenje i ploiranje Konkurentski zahtjev 1099/20) broj /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID mjeseci 60 dana od datuma ispostavljanja ,

24 sigurnosnog vatrootpornog ormara Sigurnosni uređaji utičnica za gasove Priključne utičnice tehničkog Rasvjetna oprema i električne svjetiljke Rukavice za jednokratnu upotrebu 1283/20) broj / /20) broj / /20) / /20) / /20) /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID "Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo ID TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Stepmed" d.o.o. ID "Sanam Styrka" d.o.o. Sarajevo ID do isporuke predmetne opreme 60 dana od datuma ispostavljanja do isporuke predmetne opreme 60 dana od datuma ispostavljanja do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe 2.735, , , , , opšte i pravne poslove uslužne djelatnosti patologiju ortopediju i traumatologiju

25 86 Redovan godišnji servis aparata BacT Alert 3D Combo Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 1569/20) /20 Broma bel d.o.o. ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 60 dana 1.071, kliničkobiohemijsku dijagnostiku 87 Izvođenje radova u Službi za psihijatriju Radovi na objektima ili djelovima objekata visokogradnje i niskogradnje 1905/20) /20 GD "Stil-mont" Siniša Mićić s.p. ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 50% avans, 50% nakon ispostavljanja 5.950, psihijatriju /20) / /20) /20 "Co.Medprom" d.o.o. ID "Sors" d.o.o. ID Do 60 dana od dana isporuke robe 1.007, , hirurgiju 90 roba - sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju 632-OKSP/20) /20 "Medietik" d.o.o. Banja Luka ID mjeseci 60 dana od , oftalmologiju

26 91 roba - hemikalije za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Bazne anorganske i organske hemikalije Kunkurentski zahtjev 1251/20) /20 "Semikem" d.o.o. Vogošća - Sarajevo ID mjeseci od datuma potpisa 60 dana od , aluminijumskih vrata Vrata regulatora kiseonika Oprema za snabdijevanje kiseonikom 1508/20) / /20) /20 SZBLR "Monter- Lužani" ID "Derby Trade" d.o.o. Brčko ID isteka garantnog roka 7 dana od dana isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 24 mjeseca isteka garantnog roka Garantni rok: 12 mjeseci 1.960, , infektologiju infektologiju 94 Servis mašine za pakovanje instrumenata "Getinge" Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 1754/20) /20 "Proma" d.o.o. Sarajevo ID isteka garantnog roka od 6 mjeseci 15 dana od datuma fakturisanja izvršene usluge 1.424, hirurgiju 95 Servis sterilnog bloka "Getinge HS 6610 ER-2" Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 1755/20) /20 "Proma" d.o.o. Sarajevo ID isteka garantnog roka od 6 mjeseci 15 dana od datuma fakturisanja izvršene usluge 1.322, hirurgiju

27 96 97 Usluge servisa RTG aparata Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 1826/20) / /20) /20 Medical d.o.o. Mostar ID Semikem d.o.o. Sarajevo ID isteka garantnog roka od 3 mjeseca 30 dana od datuma fakturisanja izvršene usluge do isporuke ugovorene robe nakon isporuke i fakturisanja robe 2.372, , radiologiju 98 roba laboratorijski materijal i reagensi za VIDAS PC Blue za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Laboratorijski reagensi Konkurentski zahtjev 889/20) /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci 60 dana , mikrobiologiju 99 bolesničkih dušeka Dušeci 1856/20) broj /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID do isporuke predmetne opreme 30 dana od datuma ispostavljanja 1.237, dermatovenerologi ju

28 regulatora kiseonika Oprema za snabdijevanje kiseonikom automatske varilice Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za lični njegu tehničkog Razni građevinski materijali 1945/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20 "Derby Trade" d.o.o. Brčko ID "Proma" d.o.o. Sarajevo ID Banjalukafarm plus d.o.o. ID TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID Broma bel d.o.o. ID isteka garantnog roka Garantni rok: 12 mjeseci isteka garantnog roka od 12 mjeseci Avans 100% Avans 100% 60 dana od dana isporuke robe 2.500, , , , , infektologiju hirurgiju psihijatriju kliničkobiohemijsku dijagnostiku

29 105 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Usluge u oblasti javne bezbjednosti 1998/20) /20 "VDH SECURITY" d.o.o. ID mjesec dana 15 dana nakon prispjeća računa za protekli period 6.000, medicinske opreme za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Medicinska oprema Usluge instaliranja medicinske opreme JN 1348/20) broj /20 "Đaković" d.o.o. ID isteka garantnog roka 60 dana Garantni rok: 12 mjeseci , oftalmologiju tonera Toner za laserske štampače/faksimil uređaje Izvođenje radova na hidrantskoj mreži Radovi na obnovi vodovodne mreže 1825/20) / /20) /20 Merolla d.o.o. ID Pepac-kop s.p. Dragan Tešanović Petrovo ID nakon isporuke i fakturisanja robe izvršenja predmetnih radova 60 nakon izvršenja radova 1.196, , pravne i opšte poslove

30 109 Usluge održavanja informacionog sistema "EcoOne ERP" za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Programski paketi i informacioni sistemi Konkurentski zahtjev 1452/20) /20 Lanaco d.o.o. ID mjeseci mjesečno do 15-tog u mjesecu , regulatora kiseonika Oprema za snabdijevanje kiseonikom roba - Real Time PCR aparat i Automatski ekstraktor nukleinskih kiselina za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Medicinska oprema 2037/20) /20 Pregovaračko postupak bez objave obavještenja (interni broj 1912/20) /20 "Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo ID "Biosistemi" d.o.o. Sarajevo ID isteka garantnog roka 60 nakon isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 12 mjeseci isteka garantnog roka 30 nakon isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 12 mjeseci 3.076, , infektologiju mikrobiologiju

31 112 Usluge održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Programski paketi i informacioni sistemi /20) /20 "Računari" d.o.o. ID mjeseci mjesečni paušal koji se plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec , roba hirurške i lateks rukavice za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Lot 1 - Hirurške rukavice Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu Hirurške rukavice JN OKSP/19) broj /19 "KrajinaGroup" d.o.o. ID Do dana od datuma ispostavljanja , Hirurške službe

32 114 roba - Transportni respiratori za Zajednička nabavka - odrasle i djecu za Pregovarački potrebe JZU postupak bez objave Bolnica Sveti obavještenja o apostol Luka nabavci i JU Dom 2040/20) za starija lica Medicinska oprema /20 Usluge instaliranja medicinske opreme "KrajinaGroup" d.o.o. ID isteka garantnog roka 60 nakon isporuke i fakturisanja opreme Garantni rok: 12 mjeseci , komada za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka i 1 komad za potrebe JU Dom za starija lica unutrašnje stolarije Prozori, vrata i srodni artikli aluminijumske bravarije Prozori, vrata i srodni artikli pulsnog oksimetra sa senzorima Medicinska oprema 2106/20) / /20) / /20) /20 Stolarska radnja "DS-N enterijer" Novaković Siniša s.p. ID Sz bravarsko-limarska radnja "Monter-Lužani" Blagojević Rajko s.p. Bukovica velika, ID "Bawariamed" d.o.o. ID isteka garantnog roka 10 nakon isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 3 isteka garantnog roka 30 nakon isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 5 godina isteka garantnog roka Garantni rok: , , , uslužne djelatnosti psihijatriju pedijatriju

33 Periodični pregled CT aparata Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme Usluge dezinsekcije i deratizacije poslovnog prostora JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Usluge čišćenja i sanitacije 2082/20) / /20) / /20) / /20) / /20) broj /20 Semikem d.o.o. Sarajevo ID V group palis" d.o.o. Brčko ID Đurić MBB" ID Medical d.o.o. Mostar ID JZU Dom zdravlja ID Nakon isporuke robe isteka garantnog roka od 6 mjeseci Do isteka garantnog roka na izvršene usluge - 6 mjeseci 60 dana od završetka posla 3.500, , , , , radiologiju

34 123 Izvođenje radova u Službi za psihijatriju Radovi na objektima ili djelovima objekata visokogradnje i niskogradnje 2427/20) /20 GD "Stil-mont" Siniša Mićić s.p. ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 50% avans, 50% nakon ispostavljanja 5.890, neurologiju 124 tehničkog Razni građevinski materijali 2434/20) /20 TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID , neurologiju 125 Zajednička nabavka - roba - Pregovarački Zaštitna odijela i postupak bez objave maske za potrebe obavještenja o JZU Bolnica nabavci Sveti apostol 2047/20) Luka i JU Dom za starija lica /20 TA "Travel For Fun" d.o.o. ID Garantni rok: 12 mjeseci ,

35 126 roba reagensi, kontrolni, kalibracioni i za biohemijski analizator "Randox RX imola" za potrebe Službe za kliničko biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Laboratorijski reagensi /20) IZVJEŠTAJ O broj /20 Broma bel d.o.o. ID Okvirni sporazum na 24 mjeseca od datuma stupanja okvirnog na snagu, a ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja okvirnog, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma ispostavljanja. Garancija: Dvije bjanko sopstvene trasirane mjenice koje mogu biti popunjene na ukupan iznos od ,69 KM , kliničkobiohemijsku dijagnostiku 127 roba - mikrobiološke hemikalije i za potrebe Službe za mikrobiologiju - Lot 1 Mikrobiološke hemikalije Kunkurentski zahtjev 2039/20) /20 "Semikem" d.o.o. Vogošća - Sarajevo ID mjeseci od datuma potpisa 60 dana od 3.519, mikrobiologiju 128 roba - mikrobiološke hemikalije i za potrebe Službe za mikrobiologiju - Lot 2 Mikrobiološki Kunkurentski zahtjev 2039/20) /20 "Semikem" d.o.o. Vogošća - Sarajevo ID mjeseci od datuma potpisa 60 dana od , mikrobiologiju

36 tehničkog Razni građevinski materijali 2013/20) / /20) /20 TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Мedical partners" d.o.o. Tuzla ID dana 5.427, psihijatriju 1.318, Radovi na razvodu medicinskih gasova u objektu Službe za pulmologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka i JU Dom za starija lica Radovi instaliranja gasne opreme Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci /20) /20 "Ecogas" d.o.o. Gračanica ID isteka garantnog perioda za izvedene radove 60 dana Garantni rok: 24 mjeseca , pulmologiju

37 132 roba - Setovi za medicinski kiseonik (regulator, ovlaživač i maska) za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Oprema za snabdijevanje kiseonikom Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci /20) /20 "Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo ID dana , infektologiju tehničkog Razni građevinski materijali 2610/20) / /20) / /20) /20 TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Мedical" d.o.o. Mostar ID V group palis" d.o.o. Brčko ID , neurologiju 2.775, ,

38 aluminijumskih vrata Vrata aparata za početno gašenje požara Protupožarna oprema regulatora kiseonika Oprema za snabdijevanje kiseonikom namještaja Namještaj - Lot 1 Jednodijelni samoljepljivi komplet za kolostomu 2521/20) / /20) / /20) / /20) / OKSP/20) /20 SZBLR "Monter- Lužani" ID "Tehnička zaštita" d.o.o. ID "Ecogas" d.o.o. Gračanica ID SZTR "Elit" s.p. ID Co.Medprom d.o.o. ID isteka garantnog roka 7 dana od dana isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 60 mjeseci 50% avans nakon stupanja ugovora na snagu, 50% u roku od 15 dana nakon isporuke i fakturisanja robe isteka garantnog roka 30 nakon isporuke i fakturisanja robe Garantni rok: 12 mjeseci isteka garantnog roka Garantni rok: 12 mjeseci 12 mjeseci 60 dana od 2.893, , , , neurologiju pulmologiju neurologiju 8.700,

39 141 - Lot 2 Kese za urin, double J stent i kateteri 782-OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od , Lot 3 Drenovi razni 782-OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 9.289, Lot 5 Igle spinalne 782-OKSP/20) /20 "Stepmed" d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 6.720, Lot 6 Nazalni kateter za aplikaciju O2 782-OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 662,

40 Lot 7 Gastrične sonde - Lot 8-2-lumenski centralni venski kateter - Lot 9 Epiduralni kateter 782-OKSP/20) / OKSP/20) / OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID "Stepmed" d.o.o. ID Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 882, , , Lot 10 Klipse 782-OKSP/20) /20 Plus medical" d.o.o. Tuzla ID mjeseci 60 dana od 8.940,

41 Lot 11 Kleme/štipaljke za pupak - Lot 12 Kondomi za vaginalnu i rektalnu sondu - Lot 13 Esmarh poveska obična 782-OKSP/20) / OKSP/20) / OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID Co.Medprom d.o.o. ID Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 12 mjeseci 60 dana od 840, , , Lot 14 Flasteri 782-OKSP/20) /20 Mipex d.o.o. ID mjeseci 60 dana od ,

42 153 - Lot 16 Šprice i nastavci za perfuzor 782-OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 1.368, Lot 18 Aspiracioni kateter 782-OKSP/20) /20 Co.Medprom d.o.o. ID mjeseci 60 dana od 2.259, tehničkog Razni građevinski materijali računarske opreme Računarska oprema i potrepštine 2722/20) / /20) /20 TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Merolla" d.o.o. ID Do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 60 dana od dana isporuke robe 1.835, infektologiju 1.457, Kabinet direktora 157 Vanredni servis biohemijskog analizatora "BT 4500" Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 2860/20) /20 Broma bel d.o.o. ID isteka garantnog roka 60 dana od dana isporuke robe Garantni rok: 6 mjeseci 3.343, kliničkobiohemijsku dijagnostiku

43 tehničkog Razni građevinski materijali višekratnih pacijent crijeva Razni rezervni dijelovi tehničkog Alat UPS uređaja Računarska oprema i potrepštine dejonizatora i omekšivača Medicinska oprema 2680/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20 TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID Medical d.o.o. Mostar ID TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Broma bel" d.o.o. ID "Broma bel" d.o.o. ID isteka garantnog roka od tri mjeseca Avans 100% Do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 60 dana od dana isporuke robe Do isteka garantnog roka od 12 mjeseci grejs period 5 mjeseci od datuma isporuke, nakon toga plaćanje na 12 jednakih mjesečnih rata 1.567, , , , , psihijatriju anesteziju i reanimaciju uslužne djelatnosti kliničkobiohemijsku dijagnostiku kliničkobiohemijsku dijagnostiku

44 plastične galanterije Posude za hranu tehničkog Razni građevinski materijali plastične galanterije Posude za hranu 2988/20) / /20) / /20) / /20) /20 "Broma bel" d.o.o. ID "Univerzal-DO" d.o.o. ID TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID "Univerzal-DO" d.o.o. ID Do isporuke predmetne robe 60 dana od dana isporuke robe do isporuke predmetih roba 30 dana od dana isporuke robe do isporuke predmetih roba 30 dana od dana isporuke robe 5.760, , , , mikrobiologiju - Servis za ishranu - uslužne djelatnosti - Servis za ishranu

45 167 roba - oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za Pregovarački mikrobiologiju u postupak bez objave JZU Bolnica obavještenja o Sveti apostol nabavci Luka, /20) - Lot 1 - Rashladni uređaji, centrifuge, mikseri, UV lampe i Medicinska oprema 58/ Usluge instaliranja medicinske opreme "Broma bel" d.o.o. ID isteka garantnog roka na opremu od 12 mjeseci 60 dana , mikrobiologiju

46 168 roba - oprema i potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije koja se nalazi u Službi za mikrobiologiju u Pregovarački JZU Bolnica postupak bez objave Sveti apostol obavještenja o Luka, nabavci - Lot 2 - PCR /20) komore, mikrobiološka komora, termo blok i potrošni materijal Medicinska 58/20 oprema Usluge instaliranja medicinske opreme "Eurolab" Bijeljina ID isteka garantnog roka na opremu od 12 mjeseci 60 dana , mikrobiologiju 169 Pružanje usluga kliničkog pregleda specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika Bolnice Zdravstvene usluge u preduzećima Usluge iz aneksa II dio B 2575/20) broj /20 JZU Institut za javno zdravstvo - Regionalni centar ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu 30 dana od dana fakturisanja ,

47 170 Građevinski radovi na sanaciji prostorija u prizemlju objekta Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Završni građevinski radovi Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci /20) /20 GD "Stil-mont" Siniša Mićić s.p. ID isteka garantnog perioda za izvedene radove 50% avansno nakon stupanja ugovora na snagu, ostatak od 50% u roku od 15 dana od datuma fakturisanja Garantni rok: 24 mjeseca , mikrobiologiju 171 roba tehnički i medicinski gasovi za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka gasovi Kiseonik Azotni oksidi Tečni azot Ugljen dioksid Acetilen Propan i butan JN 2240-OKSP/20) broj /20 "Tehnogas-Kakmuž" a.d. Petrovo ID Do dana od datuma ispostavljanja , Medicinske službe 172 Usluge održavanja motornih vozila za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Usluge popravaka i održavanja vozila Konkurentski zahtjev 1829/20) /20 Auto servis Ciker- Auto Aleksandar Cvijanović s.p. ID mjeseci 60 dana od datuma ispostavljanja Garantni rok: na ugrađene rezervne dijelove u obimu garancije koju daje proizvođač rezervnih dijelova , pravne i opšte poslove

48 plastične galanterije Posude za hranu 3136/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID "Stepmed" d.o.o. ID Banjalukafarm plus d.o.o. ID Si - medis d.o.o. ID Globex d.o.o. Zenica ID do isporuke predmetih roba 30 dana od dana isporuke robe do isporuke ugovorene robe Avans 100% Avans 100% Avans 100% 1.861, , , , , Servis za ishranu ortopediju i traumatologiju

49 178 računara i računarske opreme za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Računarska oprema i potrepština Računarska oprema Konkurentski zahtjev 2355/20) /20 Merolla d.o.o. ID mjeseci. Ako prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke 60 dana od datuma fakturisanja robe Garantni rok: za isporučenu korištenu opremu 12, a za isporučenu novu opremu 24 mjeseca , frižidera i digitalnog termostata Rashladne vitrine Ustupanje prava na korištenje podataka iz baze podataka - FULL paket Usluge baze podataka 3405/20) / /20) /20 TD "Brass komerc" d.o.o. ID LRC Inženjering d.o.o. Sarajevo ID do isporuke predmetih roba Garantni rok: 12 mjeseci 12 mjeseci Avans 100% 1.121, , kliničkobiohemijsku dijagnostiku Kabinet direktora

50 181 roba reagensi, kontrolni, kalibracioni i za aparat glukoza analizator "Biosen C line EKF dg" za potrebe Službe za kliničko biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Laboratorijski reagensi Konkurentski zahtjev 3019/20) broj /20 Broma bel d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu. Ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma fakturisanja robe , kliničkobiohemijsku dijagnostiku 182 Ugovor o pružanju usluga odvoza smeća za potrebe JZU Bolnica Sveti apostol Luka Komunalne usluge Usluge prevoza otpada Konkurentski zahtjev 2990/19) broj /20 Progres a.d. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu. 15 dana od datuma fakturisanja robe , plastične galanterije Posude za hranu 3448/20) /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID do isporuke predmetih roba 30 dana od dana isporuke robe 1.920, Servis za ishranu

51 /20) / /20) /20 Si - medis d.o.o. ID "Medicom" d.o.o. Bijeljina ID Avans 100% 30 dana od dana fakturisanja 1.086, , hirurgiju 186 Redovan godišnji servis i validacija aparata VIDAS Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 3333/20) /20 Broma bel d.o.o. ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 60 dana 1.086, kliničkobiohemijsku dijagnostiku 187 medicinskih instrumenata za bronhoskop Medicinska oprema 3603/20) /20 "Paroco-B medical equipment" d.o.o. ID , pulmologiju

52 188 roba ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Posude za hranu Konkurentski zahtjev - Okvirni sporazum (interni broj OKSP/20) broj /20 "Univerzal-DO" d.o.o. ID mjeseci od datuma stupanja ugovora na snagu. Ako Prodavac isporuči Kupcu ugovorenu količinu robe prije isteka roka važenja Ugovora, isti prestaje da važi sa datumom zadnje isporuke. 60 dana od datuma fakturisanja robe , Servis za ishranu /20) / /20) /20 "Stepmed" d.o.o. ID "Adrialine" d.o.o. ID do isporuke ugovorene robe 15 dana od datuma fakturisanja do isporuke ugovorene robe 1.190, , ortopediju i traumatologiju hirurgiju 191 Redovan godišnji servis CO2 inkubatora "Binder CB 220" Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 3501/20) /20 "Proma" d.o.o. Sarajevo ID do isteka garantnog roka od 12 mjeseci 1.045, mikrobiologiju

53 posteljine i bolesničkih pidžama Bolnička posteljina; Pidžame Sanacija klizišta na dva neasfaltirana parkinga u krugu bolnice Radovi na drenaži terena tonera Toner za laserske štampače/faksimil uređaje medicinskih instrumenata za termokauter tehničkog Razni građevinski materijali 3628/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20,,Velmaineks" d.o.o. Derventa JIB "Đurković" d.o.o. JIB Merolla d.o.o. ID "Paroco-b" d.o.o. ID TRGOVINSKO- USLUŽNA RADNJA "A&D" DOBOJ ID do isporuke ugovorene robe do isteka garantnog roka od 6 mjeseci 60 dana od datuma izvršenja usluge i fakturisanja 60 nakon isporuke i fakturisanja robe do isporuke ugovorene robe 5.975, , , , , uslužne djelatnosti hirurgiju uslužne djelatnosti

54 Bowie Dick traka za sterilizaciju bipolarnog instrumenta ERBE Medicinska oprema ambu balona 3723/20) / /20) / /20) / /20) / /20) /20 "Sors" d.o.o. ID "Proma" d.o.o. Sarajevo ID "Paroco-B medical equipment" d.o.o. ID "Inel - BH" d.o.o. Maglaj ID Globex d.o.o. Zenica ID Do 60 dana od dana isporuke robe 15 dana nakon isporuke i prijema Avans 100% 2.225, , , , , hirurgiju hirurgiju hirurgiju anesteziju i reanimaciju i Internistička služba

55 namještaja Namještaj Usluge redovnog godišnjeg servisiranja sa izdavanjem atesta aparata za anesteziju i respiratora za djecu i odrasle proizvođača Dräger za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i redovnog godišnjeg servisiranja sa izdavanjem atesta inkubatora proizvođača Dräger za potrebe Službe za pedijatriju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme 3727/20) /20 Konkurentski zahtjev 3220/20) /20 SZTR "Elit" s.p. ID Profesional Medic d.o.o. Ritopek, Beograd- Grocka, Republika Srbija PIB isteka garantnog roka Garantni rok: 12 mjeseci isteka garantnog roka 60 dana od datuma ispostavljanja za pružene usluge Garantni rok: 12 mjeseci 4.938, , mikrobiologiju anesteziju i reanimaciju i pedijatriju