Stručno osposobljavanje i profesionalni razvoj farmaceuta - akademska perspektiva

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Stručno osposobljavanje i profesionalni razvoj farmaceuta - akademska perspektiva"

Транскрипт

1 Stručno osposobljavanje i profesionalni razvoj farmaceuta - akademska perspektiva Student s internship and professional development of pharmacist- academy approach Ljiljana Tasić, BPharm, MscPharm,PhD, MsClinical Department of Social pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade Center for development of Pharmacy and Biochemical practice, Faculty of Pharmacy-Univeristy of Belgrade Coordinator ReFEEHS Project Erasmus+

2 Contain Pharmacists - expert for medicines, 21 Century Health workforces Education- stepwice approach, from kvalification to competence Professional development CE, CPE, LLL, CPD Advancement of Pharmacy Education -Academic Affairs Committee, Academic effectivnes USA example BiH, Serbia example Sumarry

3 FIPEdu, 2016.

4 Opšti okvir za obezbeđenje kvaliteta obrazovanja farmaceuta, FIP, 2014

5 Pharmacists - expert for medicines, 21 Century Health workforces Transformative and continuous education Progresive policies for professional development and practitioner recognition processes

6 3 Clasters of Workforce Development Academia -Academy capacity, Fondation of trening and Early Carriera Development, QA Professional development (focus on practitionerwf) -advanced and specialist expert development -competence development -lidership development -service provision and workforce education nad training -working with others in the health care team Systems - CPD Strategy, PhWF gender, diversity and balances, WF impact and effect on health improvement, WF intelligence, WF policy formation

7 Akademija-Kapaciteti (modaliteti) stručnog osposobljavanja (profesionalnog razvoja), OK stepenasti sistem stručnog osposobljavanja farmaceuta uključuje studentsku stručnu/kliničku praksu tokom studija (eng.rotation), profesionalnu praksu (staž eng.intership nakon diplomiranja, a pre licenciranja za samostalni rad). Integrisani curiculum, znanje, veštine i stavovi za odgovorno pružanje usluga pacijentima u savremenom okruženju; Osposobljavanje studenata za kritičko razmišljanje, rešavanje problema, refleksivno promišljanje i samo evaluaciju (pre licence) kao i mladih profesionalaca (posle licence 2-3 godine) OK (obezbeđenje kvaliteta) treba da ide ka profesionalnim standardima (curiculum baziran na ishodima prema kompetencijama) PROFESIONALNI RAZVOJ (KPR-CPD) KOMPETENCIJE SE OJAČAVAJU U svim domenima

8 Akademska perspektiva stručnog osposobljavanja Akademski standardi Studijski program nastavni sadržaji broj časova broj poena broj kredita Profesionalni standardi sticanje znanja, veština i stavova neophodnih za samostalan profesionalan rad ishodi nastave jasno definisani u vidu specifičnih, merljivih kompetencija ravnoteža između teorije i prakse struktuiran program praktičnog stručnog osposobljavanja u realnom radnom okruženju (studentska praksa) koji, između ostalog, obezbeđuje i prilike za saradnju sa drugim zdravstvenim stručnjacima (interprofesionalno obrazovanje)

9 Akademska perspektiva stručnog osposobljavanja Akademski standardi Nastavno osoblje broj angažovanih univerzitetskih nastavnika i saradnika (broj časova aktivne nastave) naučne i stručne kompetencije/broj objavljenih naučnih radova Profesionalni standardi nastavnici i saradnici dobro poznaju savremenu farmaceutsku praksu angažovanje stručnjaka iz prakse kontinuirano usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika i saradnika (uključujući stručnjake iz prakse) vođstvo i posvećenost promenama/kontinuiranom unapređenju nauke, nastave i profesionalne prakse

10 Kontinuirani profesionalni razvoj KPR (CPD FIP) Continuing profesional development (CPD) cycle with the 5 pilars of education quality, American Journal of Pharmaceutical Education 2015;79(3) Article 45 Simpoziju SFDS Kopaonik 2015, prof dr Lj Tasic 10

11 Akademska perspektiva profesionalni razvoj farmaceuta Spremnost za celoživotno učenje, komunikaciju i timski rad, kritičko promišljanje, samo motivacija, personalizovani profesionalni razvojodlike PRF modernog profila farmaceuta Ovo će tražiti nove modele rada a gde nastavnici i saradnici se takođe razvijaju u svojim kompetencijama nastavnika tj. da nadju balans između podučavanja, istraživanja i kliničke prakse (a ne samo u naučnim ekspertizama) Ovo će tražiti PROMENE sistemske prirode..sto nije lak i brz proces

12 Redizajn akademskih procesa-model na bazi informisane nauke Akademska efikasnost zavisi od uticaja istraživanja na druge istraživače, studente i praktičare. Pravi uticaj akademskih aktivnosti se takođe može naći u studentima i praktičarima, u nastavi i rešavanju probleme u praksi (usluge konsaltinga, stručna rešenja), ne samo u istraživanju gde se meri indeks citiranosti. Model ukljucuje interekciju obrazovanja istraživanja i prakse, u kotekstu drustva. Model redizajna akademske efikasnosti na bazi trans dispiline- informisana nauka, Eli Cohena T. Grandon Gill, Hrvard Bussines Review, 2017

13 IT podrška učenju Veštine prikupljanja i obrade informacija daju NOVO ZNANJE IT platforam za sve procese rada - podrska u pitanjima prakse - pomoć u donošenju odluka Akumulrati znanje u jednoj glavi danas nije prednost Prednost je imati pristup informacijama (baze podataka) i upotrebiti na pravi način, na radnom mestu i u pravo vreme (baza znanja) Razviti veštine MindFind set intelektualnih i tehnoloških alata locira i procesuira efikasno i efektivno Informacije, i deluje odgovarajuće u internet vremenu 13

14 Primer: SAD preporuke za savremeno stručno osposobljavanje farmaceuta Entrustable Professional Activities (EPAs) from the , Committe all the stakeholders (health care providers, patients, the Academy, and professional organizations) Zakoni američke asocijacije Farmaceutskih koledža i državni komitet za poslove edukacije treba da razmotre: intelektualne, socijalne i lične aspekti farmaceutskog obrazovanje. Očekuje se da će za potrebe akademske prakse biti identifikovane procedure i smernice koje će pomagati fakultetima da razvijaju sebe i studente do maksimalnog potencijala.

15 EPA smernice/preporuke EPA u osnovi nece ispuniti očekivanja naprednih sposobnosti, ekspertiza u znanju i veštinama iskusni praktičara. EPA takođe može da pomogne farmaceutu da prilagođava svoje sopstveno učenje EPA izjave se mogu promeniti kako se profesija menja/evoluira Farmaceuti mogu da koriste promene u instrukcijama EPA kao jedan deo strategije za ostanak u praksi apoteke. Neke postavke u EPA strukturi su praktične i mogu da koriste za uspostavljanje karijere farmaceute u ustanovi i daju farmaceutu mogućnost da prati dodatne uloge. Farmaceuti mogu da koriste određene postavke EPAs da demonstriraju održavanje kompetentnosti, kontinuiranog profesionalni razvoj i bolje razumevanje sopstvene prakse.

16 Primer-KPR mentora farm.prakse BiH (Republika Srpska) complimentary Continuing Education programs Continuing Education programs on clinical topics Neither high Very high High Low Very low neither low 33,3 23,6 22,2 13,9 6,9 33,3 27,8 15,3 15,3 8,3 Uzorak: 120 farmaceuta Prosecne godine starosti:34.44 Prosecno radnog staza:9,28 Vrednosti (skor) kod aktivnosti perceptora/mentora Faculty development workshops 27, ,6 20,8 1,4 Continuing Education credit for teaching 20,8 27,8 26,4 18,1 2,8 Appreciation lunches or dinners 1,4 6,9 56,9 16,7 16,7 Site visits by university representatives 27, ,4 13,9 4,2

17 Primer: KE i znacaj za prof razvoj (Srbija) Korisnost tema kontinuiranih edukacija Iz kojih su oblasti kursevi koji su najkorisniji za Vaš svakodnevni rad? Iz kojih su oblasti kursevi koji su najkorisniji za Vaš svakodnevni rad? Nisu uopšt e Tabela 3. Korisnost tema kontinuiranih edukacija (%) Veom a malo (%) Nisu uopšte (%) Veoma malo (%) Umeren o (%) Umereno (%) Prilično (%) Prilično (%) Mnogo Upoznavanje sa novim propisima IT usavršavanje Kliničke teme Najnovija saznanja o već primenjivanim lekovima Najnovija saznanja o biološkim lekovima Mnog o Upoznavanje sa novim propisima IT usavršavanje Kliničke teme Najnovija saznanja o već primenjivanim lekovima Najnovija saznanja o biološkim lekovima (%) (%) Uzorak:112 farmaceuta Prosecne starosti:38,12 g Prosecne godine staža 21 S.Tanskovic: Obrazovanje i profesionalni razvoj farmaceuta u savremenom tržištu kadrova, Specijalistički rad SAS FMM, Farmaceutski fakulteta-univerzitet u Beogradu,2017

18 Радно оптерећење ментора Имам довољно времена да студенту пружим одговарајућа упутства Имам довољно времена да пружим студенту повратне информације о обављеним задацима Имам довољно времена да одговорим на питања која студент поставља Успевам да обавим све своје радне обавезе и када сам ангажован/а као ментор Тимски рад у апотеци Запослени у мојој апотеци су задовољни када имамо студента на пракси Сарадња са другим колегама из моје апотеке је од значајне помоћи у раду са студентима Комуникација и размена информација између Факултета и наставних база/ментора Просеч на оцена x = 3,87 x = 4,00 x = 4,27 x = 4,37 x = 4,77 x = 4,80 Знам шта је студенту дозвољено, а шта не док обавља x = 4,85 SSP-skolska iskustva mentora prakse Uzorka:40 farmaceuta Deo RefEEHS projekta

19 КПР и безбедност пацијента Акциони план за ЕУ здравствене професионалце, 2012 Директива о признавању професионалних класификација, 2013 (Directive 2013/55/EU OJ L354/132) Дирекива о правима пацијената у прекограничној ЗЗ, 2011 (Directive 2011/24/EU OJ L 88/45) Препоруке Савета о безбедности пацијената, 2009 (Council Recommendation OJ C 151/1) Tокио декларација СЗО, Безбедност пацијената, Април 2018

20 Rezime Trendovi i modeli KPR Nema univerzalnih modela a trendovi pokazuju potrebu tesne veze akademije i proresionalnih udruženja (kao i pacijenata i regulatora).razvijeni su alati za KPR i kompetencije. U profesionalnom razvoju mladih farmaceuta (do 3 godine) preporuka je da se koriste celoživotno učenje, samo evaluacija i sl. Značano utice regulativa i kultura svake zajednice. Barijere i podsticaji KPR traži vreme i novac, te je potrebno da se poslodavci i zaposleni zajednički razvijaju. Uticaj akademskih institucija može biti veliki i traži da Akedemska institucija ima kapacitet i mehanizme podrške svim farmaceutima, a posebno mladim farmaceutima Bezbednost pacijenata Aktivnosti KPR imaju za cilj unapređenje stručnog znanja i veština što direktno utiče na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite, veću bezbednost pacijenata, smanjenje neželjenih događaja.

21 Zajednička vizija akademske zajednice, stručne zajednice, jasna očekivanja, dobra komunikacija, razumevanje, poverenje i mnogo dobre volje za kontinuirani razvoj!