Tabela 1. Lista izbornih predmeta za I ciklus studija odsjek Šumarstvo godina. Prof. dr. Mersudin Avdibegović

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Tabela 1. Lista izbornih predmeta za I ciklus studija odsjek Šumarstvo godina. Prof. dr. Mersudin Avdibegović"

Транскрипт

1 Tabela 1. Lista izbornih predmeta za I ciklus studija odsjek Šumarstvo godina rvi i drugi semestar - - Istorija i sociologija šumarstva rof. dr. Mersudin Zoologija u šumarstvu rof. dr. Osman Mujezinović Četvrti (ljetni) semestar Ishrana biljaka u rasadnicima rof. dr. Fatima ustahija Gljive u šumskim ekosistemima rof. dr. Tarik Treštić Geoinformacione tehnologije u šumarstvu Doc. dr. Admir Avdagić rašume i zaštitne šume rof. dr. Ćemal išnjić eti semestar Tehničke karakteristike i upotreba drveta Genetski modificirano drveće Šesti semestar Certificiranje gospodarenja šumskim resursima rostorna struktura šumskih sastojina rof. dr. Safet Gurda rof. dr. Dalibor Ballian rof. dr. Mersudin rof. dr. Aida Ibrahimspahić

2 Tabela 2. Lista izbornih predmeta za I ciklus studija odsjek Hortikultura godina rvi i drugi semestar Treći semesar - - GMO u hortikulturi rof. dr. Dalibor Ballian Četvrti semestar rtni i parkovski mobilijar Kamenjare u hortikulturi Doc. dr. Dino Hadžidervišagić Doc. dr. Dino Hadžidervišagić eti semestar Biljni aranžamani u enterijerima rof. dr. Jasna Avdić Kultura in vitro rof. dr. Fatima ustahija Šesti semestar Sakralna hortikultura Doc. dr. Sead Ivojević Korištenje drveta iz urbanih sredina rof. dr. Jusuf Musić odene površine u urbanom zelenilu rof. dr. Jasna Avdić

3 rogramski modul Tabela 3. Lista izbornih predmeta za II ciklus studija odsjek Šumarstvo, godina rvi semestar Studijski program: Održivo upravljanje šumskim ekosistemima - Održivo korištenje ljekovitog, jestivog i rof. dr. Sead ojniković aromatskog šumskog bilja M3 Uzgajanje divljači rof. dr. Marijan Grubešić M1 Melioracije degradiranih šuma M4 Dendrometrijska analiza stabla M2 Sigurnost pri šumskom radu M2 arijacije strukture i tehničkih svojstava drveta M5 rednovanje šumskih M5 Marketing, trgovina i tržišta proizvoda šumarstva Drugi semestar M2 Objekti na šumskim kamionskim putevima - Fiziologija biljnog stresa - Alohtone i invazivne drvenaste vrste - Rijetka i ugrožena flora BiH - Osnove molekularne karakterizacije biljaka M1 ošumljavanje ekstremnih staništa M4 Daljinska istraživanja - satelitska detekcija M4 Dinamika prirasta stabala i šumskih sastojina M4 Geoinformacione tehnologije u šumarstvu M5 Računovodstvo i bilansiranje u šumarstvu M5 Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam rof. dr. Ćemal išnjić rof. dr. Besim Balić rof. dr. Jusuf Musić rof. dr. Safet Gurda rof. dr. Dževada Sokolović rof. dr. Fatima ustahija rof. dr. Neđad Bašić rof. dr. Faruk Bogunić Doc. dr. Alma Hajrudinović- Bogunić rof. dr. Ćemal išnjić rof. dr. Azra Čabaravdić rof. dr. Aida Ibrahispahić Doc. dr. Admir Avdagić rof. dr. Sabina Delić rof. dr. Mersudin

4 M2 Šumska biomasa za energiju - Zaštićena šumska područja rof. dr. elid Halilović rof. dr. Sead ojniković M1 Očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća rof. dr. Dalibor Ballian M1 Biodiverzitet šumskih rof. dr. Sead ojniković rof. dr. Ćemal išnjić M3 Monitoring u zaštiti šuma rof. dr. Osman Mujezinović M3 Fitofarmacija u šumarstvu M4 Osnove modeliranja prirasta stabala i šumskih sastojina M5 olitika, organizacija i zakonodavstvo lovne privrede M5 Odnosi sa javnošću u šumarstvu M2 Metode sanacije erodiranih M2 Mehanizacija iskorištavanja šuma rof. dr. Osman Mujezinović rof. dr. Aida Ibrahimspahić rof. dr. Mersudin rof. dr. Muhamed Bajrić rof. dr. elid Halilović

5 Tabela 4. Lista izbornih predmeta za II ciklus studija odsjek Hortikultura godina, studijski program ejsažna arhitektura rvi semestar Fiziologija biljnog stresa rof. dr. Fatima ustahija Održivo korištenje ljekovitog, jestivog i aromatskog šumskog bilja rednovanje šumskih rof. dr. Sead ojniković Drugi semestar Tehnička svojstva drveta rof. dr. Safet Gurda Daljinska istraživanja urbanih i zaštićenih područja rof. dr Azra Čabaravdić Očuvanje genetske raznolikosti hortikulturnog drveća i grmlja rof. dr. Dalibor Ballian Uzgajanje šuma posebne namjene Upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam Metode sanacije erodiranih Doc. dr. Sead Ivojević rof. dr. Mersudin rof. dr. Muhamed Bajrić Zaštićena šumska područja rof. dr. Sead ojniković Biodiverzitet u šumskim ekosistemima rof. dr. Sead ojniković rof. dr. Ćemal išnjić Odnosi sa javnošću u šumarstvu Osnove modeliranja rasta stabala rof. dr. Aida Ibrahimspahić