PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA GODINU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA GODINU"

Транскрипт

1 TU R I S T I Č K A Z A J E D N I C A O P Ć I N E PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA GODINU Funtana, listopad 2019.

2 SADRŽAJ UVOD... 1 TURISTIČKI PROMET U GODINI... 2 FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA PLANIRANI PRIHODI U GODINI PLANIRANI RASHODI U GODINI ADMINISTRATIVNI RASHODI Rashodi za radnike Rashodi ureda Rashodi za rad tijela turističke zajednice Troškovi distribucije i skladištenja promotivnog materijala DIZAJN VRIJEDNOSTI POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE Uređenje plaža Uređenje parkova i zelenih površina Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća Održavanje pješačkih i biciklističkih staza MANIFESTACIJE Kulturno-zabavne manifestacije Događanja na trgu i koncerti Izložbe Ribarske fešte Fešta Sv. Bernarda Ex tempore Filmske projekcije na plaži Ostala događanja Potpore manifestacijama Plava Laguna Music show Special Camping Day kamp Bijela uvala i Zelena laguna Plava Laguna games Beach Experience Zelena laguna Valamar Funtana Summerfest Maistra Funtana Summerfest World Dance Star Laguna Poreč Polumaraton Međunarodni i domaći nogometni turniri Međunarodni boćarski turnir Sv. Bernardo i ostala natjecanja Memorijal Arturo Štifanić Međunarodni odbojkaški turnir Stolno-teniski turnir Ženska udruga za zdraviji život Loze Otvoreno Državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji Funtana Media Big Game Tournment

3 Smotra autohtonih istarskih proizvoda Plava Laguna 5150 triathlon Poreč, Croatia Malo putujuće kazalište 2. Međunarodni kamishibai Festival Funtana Wine tasting & Cooking School Polidor Camping Park Biking & Picnic Polidor Camping Park Quad ture Polidor Camping Park VolleyTeam Camp Međunarodno natjecanje u ritmičkoj gimnastici Galatea Cup Fešta 1. maja u Funtani Maškare u Funtani Istria300 biciklističke ture Razvoj proizvoda Fešta od grmali Lights run utrka noćno trčanje kroz vinograde Funtane Destinacijski razvojni projekti SMP KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ONLINE KOMUNIKACIJE Upravljanje Internet stranicama i društvenim mrežama (SMP) Uredništvo web stranice Vođenje Facebook i Instagram profila Oglašavanje na društvenim mrežama OFFLINE KOMUNIKACIJE Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP) Oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP) Strateški projekti s HTZ-om financiranje avioprijevoza PR aktivnosti odnosi s javnošću (SMP) Oglašavanje s turističkim subjektima Opće oglašavanje Brošure i ostali tiskani materijali Pokloni i promo materijali TURISTIČKA SIGNALIZACIJA DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Sajmovi s Poreštinom Suradnja s klasterom Riviera Poreč INTERNI MARKETING EDUKACIJA I BENCHMARKING NAGRADE POVODOM AKCIJE MOJ BALKON-OKOLIŠ JE NAJLJEPŠI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA POSEBNI PROGRAMI TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE II POPIS TABLICA POPIS GRAFIKONA... 70

4 UVOD Na području TZO Funtana u prvih deset mjeseci godine ostvareno je dolazaka i noćenja, što je 7% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za narednu godinu očekuje se povećanje broja smještajnih jedinica u novom Istra Premium kamping resortu te slijedom toga oko više noćenja u odnosu na godinu. Planira se programski kontinuitet u radu, a pogotovo u razvoju proizvoda i promociji destinacije. Razvoj proizvoda je usmjeren na napore da se kontinuirano pojačavaju razdoblja pred i posezone. Nastavit će se s realizacijom aktivnosti koje proizlaze iz Master plana razvoja turizma Istre te Marketing plana Istre, te će se nastaviti dodatno afirmirati destinacija Istra. Aktivnosti u Planu rada usmjerene su u tri glavna pravca djelovanja: unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promociju turističkog proizvoda područja i razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša. Ciljevi poslovanja TZO Funtana u godini jesu: povećanje fizičkog obujma prometa u odnosu na godinu, povećanje broja dolazaka/noćenja u predsezoni i posezoni, ulaganje u poboljšanje uvjeta boravka u destinaciji kroz nastavak ulaganja na projektu uređenja plaže na šetnici, uređenje biciklističkih i pješačkih staza, ali i infrastrukturna ulaganja, poticati ekološke akcije koje služe ekološkom promišljanju i djelovanju svih sudionika turističke ponude u destinaciji, razvoj postojećih i poticanje novih turističkih proizvoda, unapređivanje postojeće razine kvalitete turističkih događanja, potpora kvalitetnim manifestacijama i projektima koje mogu biti motivom dolaska gostiju u i produžiti sezonu, daljnja promocija destinacije kroz online komunikaciju, Internet oglašavanje, prisutnost na društvenim mrežama i PR oglašavanje, snažnije valorizirati i pozicionirati Funtanu kao jedinstveno mjesto gastronomskih doživljaja, usklađenost s aktivnostima HTZ-a i TZIŽ. 1 Planirane vrijednosti iskazane u Planu dobivene su temeljem analize ostvarenih rezultata u godini, te procjenom tih vrijednosti u godini. U planu rada se najprije analizira ostvareni turistički promet u godini, a potom analiziraju planirani prihodi i planirani rashodi za godinu.

5 TURISTIČKI PROMET U GODINI Temeljem izvršene analize ostvarenih dolazaka i noćenja te uplata boravišne pristojbe i turističke članarine u godini stvorena je osnova za predviđanje odnosno planiranje ukupnih prihoda i rashoda u godini. Tablica 1. Dolasci i noćenja od do godine Gosti Ind 19/18 Ind. 19/17 Ind. 19/16 Ind. 19/15 Ind 19/14 Domaći Strani Uk.dolasci Domaći Strani Uk.noćenja Na području TZO Funtana u godini prema podacima do kraja listopada ostvareno je dolazaka i noćenja, što je 7% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. U grafikonu 1. i grafikonu 2. prikazano je kretanje broja ostvarenih dolazaka i noćenja u destinaciji od do godine. 2 Grafikon 1. Ostvareni dolasci u razdoblju od do 2019.

6 Grafikon 2. Ostvarena noćenja u razdoblju od do Tablica 2. Usporedba ostvarenih dolazaka po zemljama Zemlja dolaska Dolasci Dolasci Dolasci Indeks 19/18 Indeks 19/17 Austrija Češka Njemačka Danska Mađarska Italija Nizozemska Poljska Rusija Slovenija Hrvatska Ostalo UKUPNO

7 Tablica 3. Usporedba ostvarenih noćenja po zemljama Noćenja Noćenja Noćenja Indeks Indeks Zemlja dolaska /18 19/17 Austrija Češka Njemačka Danska Mađarska Italija Nizozemska Poljska Rusija Slovenija Hrvatska Ostalo UKUPNO Na tržištu Njemačke koje je naše vodeće emitivno tržište u godini zabilježili smo 12% više dolazaka i 6% više noćenja u odnosu na raniju Rast broja dolazaka i noćenja zabilježila su gotovo sva nama značajna tržišta izuzev tržišta Nizozemske (-2% dolazaka i 4% manje noćenja), Italije (-5% dolazaka i - 1% noćenja) i Slovenije (-9% dolazaka i 10% noćenja). Struktura ostvarenih dolazaka po zemljama dolaska prikazana je u grafikonu 3. Najveći broj dolazaka u godini otpada na tržište Njemačke (26,4%), Slovenije (13,7%), Nizozemske (9,9%), Austrije (9,4%), Italije (8,5%%), a slijede Česi, Hrvati, Poljaci, Mađari, Danci, Rusi pa ostali. 4

8 Grafikon 3. Struktura ostvarenih dolazaka po zemljama u Grafikon 4. Struktura ostvarenih noćenja po zemljama u Najveći broj noćenja u godini otpada na tržište Njemačke (33,4%), Nizozemske (15%), Slovenije (9,6%), Austrije (8,2%), Italije (6,4%), a slijede Česi, Poljaci, Hrvati, Danci, Mađari, Rusi pa ostali.

9 Tablica 4. Ostvarena noćenja u po turističkim subjektima Indeks TURISTIČKI SUBJEKTI Noćenja Noćenja Noćenja / 18 Učešće u noć. (%) MAISTRA D.D kamp Valkanela TN Funtana VALAMAR RIVIERA D.D Naturistički kamp Istra PLAVA LAGUNA D.D hotel Delfin kamp Zelena laguna kamp Bijela uvala kamp Puntica MINI KARAVANING D.O kamp Polidor kamp VIKENDAŠI IZNAJMLJIVAČI MINI KAMP FUNTANA UKUPNO U tablici 4. prikazana su ostvarena noćenja u po pojedinim turističkim subjektima.

10 Grafikon 5. Struktura ostvarenih noćenja u po turističkim subjektima Po strukturi ostvarenih noćenja najveći dio 66% odnosi se na Plavu lagunu d.d., slijedi Valamar Riviera s udjelom od 13% i Maistra s udjelom od 10%. Iznajmljivači sudjeluju u strukturi noćenja sa 7%, dok na Polidor kamp otpada 2% ukupnih noćenja u godini. 7

11 RB FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA PRIHODI PO VRSTAMA PLAN PLAN Ostvarenje Indeks Plan20/ Ostv.19 Struk. ostvar. (%) 1. Prihodi od boraviš. pristojbe , Boravišna pristojba za TZO , BP za proračun Općine , BP od plovnih objekata ,7 2. Prihodi od turistič. članarine ,3 3. Prihodi od drugih aktivnosti ,2 Prihodi bez viška prihoda (1+2+3) ,0 4. Prijenos prihoda SVEUKUPNO PRIHODI ( ) RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN PLAN Ostvarenje Indeks Plan20/ Ostv.19 Struk. ostvar. (%) 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI , Rashodi za radnike , Plaće , Naknade izdataka zaposlenima , Rashodi ureda , Potrošeni materijal , Potrošena energija , Poštanski i telefonski troškovi , Dnevnice i putni troškovi , Reprezentacija , Usluge održavanja , Komunalne usluge , Knjigovodstvene usluge , Premije osiguranja , Izdaci za platni promet , Intelektualne usluge , Ostali izdaci , Financijski leasing ,4 Izrada projekta uređ. galerije , Troškovi ovlaštenog revizora , Rashodi za rad tijela TZ-a , Naknada Turističkom vijeću ,3 Naknada Nadzornom odboru ,0 8

12 Organizacija Skupštine ,1 Troškovi distrib. i skladištenja 1.4. promotivnog materijala ,0 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI ,0 Poticanje i sudjelovanje u 2.1. uređenju općine , Uređenje plaža , Uređ. parkova i zelenih površ , Projekt "Neka moja Istra blista" , Održavanje pješ. i bicik. staza , Manifestacije , Kulturno-zabavne u mjestu , Manifestacije na Trgu i crkvi , Izložbe , Ribarske fešte , Fešta Sv. Bernarda , Ex-Tempore , Filmske projekcije na plaži , Ostala događanja , Potpore manifestacijama , Live Music Show-Zelena laguna , Special Camping day- Z. laguna , Summer Games - Zelena laguna , Beach Expirience - Zelena laguna , Valamar Funtana Summerfest ,2 Valkanela Day, Valkanela Kids Day, Funtana Family day , World Dance Star , Laguna Poreč polumaraton ,4 Bike Trofej /Istarsko proljeće ,0 Biciklistička utrka Parenzana , Međun. nogometni turniri , Međun.boćar.turnir Sv.Bernardo , Memorijal Arturo Štifanić , Međun.odbojkaški turnir , Stolno-teniski turnir , Folk. nastupi i gastro-loze , Prvenstvo u podvodnoj fotograf , Funtana Media Big game , Domaća web tržnica , Ironman utrka Plava laguna ,3 Svjetsko prvenstvo SŠ u odbojci ,0 9

13 Hrvački klub-kup Jadrana- Intersport Centar Zelena laguna ,0 Dream Cup međ.nogom. turnir za djecu - Intersport ,0 Malo putujuće kazalište Festival kamishibaija , Biking&Picnic Polidor kamp ,1 Wine tasting&cooking school Polidor kamp , Quad tour Polidor kamp , Volley Team Camp , Kreg Galatea Cup , Fešta za 1. maj , Maškare u Funtani , Istra 300 biciklističke ture , Razvoj proizvoda , Gastro fešta Fešta od grmali , Light run utrka ,6 Besplatne MTB ture , Destin. razvojni projekti (SMP) ,4 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI , Online komunikacije ,8 Internet stranice/društvene mreže -SMP , Uredništvo web stranice , Vođenje Facebooka i Instagrama ,2 Online oglašavanje destinacije , Oglašavanje FC i Instagram , Offline komunikacije , Oglašavanje u promotivnim kamp.javnog i priv.sektora , Oglašavanje u promotivnim kampanjama Model 1. (SMP) , Oglašavanje u promotivnim kampanjama Model 2. (SMP) , Strateški projekti s HTZ-om, financ.avioprijevoza (SMP) ,6 FC Bayern Munchen (SMP) , PR aktivn. - odnosi s jav.(smp) , Oglašavanje s turist.subjektima , Opće oglašavanje , Oglašavanje u tisk. medijima , PR oglašavanje destinacije , Brošure i ostali tiskani mat ,5 10

14 Brošure i ost.tisk.materijali-smp , Map&info Funtane - reprint , Biciklističke karte , Kalendari i čestitke , Kalendar događanja ,1 Tiskanje poklon vrećica ,0 Suvenir Funtane , Pokloni i promo materijali , Nabavka pivskih setova , Promotivni suncobrani , Turistička signalizacija ,3 4. DISTRIB.I PRODAJA VRIJED , Sajmovi , Klasterska suradnja ,5 5. INTERNI MARKETING , Edukacija i benchmarking , Nagrade-najljepše okućnice i balkoni ,1 6. MARKET.INFRASTRUKTURA , Baza fotografija i filmova SMP , Baza fotografija ,2 7. POSEBNI PROGRAMI , Program suzb.i kontr.galebova , Donacije -promocija destinacije , Znanst.eduk. centar Višnjan ,1 8. TRANSFER BP OPĆINI (30%) ,3 SVEUKUPNO RASHODI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA U nastavku se najprije pojašnjavaju planirani prihodi poslovanja u godini, a potom planirani rashodi poslovanja, koji će biti razvrstani sljedeće podskupine: administrativni rashodi, rashodi za dizajn vrijednosti, rashodi za komunikaciju vrijednosti, rashodi distribucije i prodaje vrijednosti, rashodi za interni marketing, rashodi za marketinšku infrastrukturu, rashodi za posebne programe i transfer boravišne pristojbe u proračun općine Funtana.

15 PLANIRANI PRIHODI U GODINI Tablica 5. Planirani ukupni prihodi poslovanja u godini Plan Plan Indeks Ostvarenje Plan20/ ostv.19 Strukt. ostvar. % IZVORI PRIHODA Prihodi od TP ,5 a) TP za TZO ,0 b) TP za proračun Općine ,9 c) TP od plovnih objekata ,7 Prihod od TČ ,3 Ostali prihodi ,2 Prihodi bez viška ,0 Prijenos viška prihoda UKUPNO Planom za godinu predviđaju se ukupni prihodi u visini od kuna, što je 10% više u odnosu na plan za godinu, odnosno 3% više u odnosu na ostvarenje u Budući da se u godni očekuje povećanje kapaciteta u Istra Premium kamping Resortu, slijedom toga trebali bi ostvariti oko noćenja više, odnosno očekuju se 6% veći prihodi od turističke pristojbe u odnosu na godinu. Planira se da će prihodi od turističke članarine biti na razini ostvarenja u godini. Pod stavkom ostali prihodi planira se prihodovati kn od najma prizemlja galerije Zgor murve, dok bi prijenos prihoda iz godine trebao iznositi cca kuna. Sveukupno gledajući, s obzirom na manji prijenos sredstava, ukupni prihodi trebali bi biti 3% veći u odnosu na godinu. 12

16 Grafikon 6. Struktura planiranih ukupnih prihoda u godini Iz grafikona 6. može se vidjeti kakva je struktura planiranih ukupnih prihoda TZO Funtana u godini. Najveći iznos planiranih prihoda čine prihodi od turističke pristojbe (86,2%). Na turističku članarinu otpada 3,0%, dok ostali prihodi čine 0,1% planiranih prihoda. Višak prihoda iz prethodnih godina čini 10,7% ukupno planiranih prihoda. 13

17 PLANIRANI RASHODI U GODINI Tablica 6. Planirani ukupni rashodi poslovanja u godini Indeks plan20 /ost.19 Strukt. ostvar. (%) RASHODI Plan Plan Ostvar ADMINISTRATIVNI RASH , Rashodi za radnike , Rashodi ureda , Rashodi za rad tijela TZ , Troškovi distrib.i sklad ,0 2. DIZAJN VRIJEDNOSTI , Poticanje i sudjel ,9 u uređenju općine 2.2. Manifestacije ,4 3. KOMUNIKACIJA VRIJEDN , Online komunikacije , Offline komunikacije , Oglašavanje u prom ,1 kamp. jav. i priv.sektora Opće oglašavanje , Brošure i ost. tisk.mat , Pokloni i promo mat , Nabavka pivsk.setova , Promot. suncobrani , Turistička signalizacija ,3 4. DISTR. I PRODAJA VRIJED ,7 5. INTERNI MARKETING ,6 6. MARKETINŠKA INRASTR ,4 7. POSEBNI PROGRAMI ,4 8. TRANSFER BP OPĆINI ,3 SVEUKUPNI RASHODI Planom za godinu predviđaju se ukupni rashodi u visini od kune (indeks u odnosu na ostvarenje u iznosi 109; u odnosu na plan za indeks iznosi 107). U najvećem obujmu planiraju se rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od kn što predstavlja 43,0% ukupno planiranih rashoda, zatim ih slijede planirani rashodi za transfer 30% dijela sredstava boravišne pristojbe općini Funtana u iznosu od kn, što predstavlja 26,3% ukupno planiranih rashoda, administrativni rashodi u iznosu od kn, što predstavlja 12,2% ukupno planiranih rashoda, planirani rashodi za komunikaciju vrijednosti u iznosu od kn, što predstavlja 11,5% ukupno planiranih rashoda, te ostali rashodi. U dijelu rashoda za dizajn vrijednosti u najvećem obujmu planirani su rashodi za manifestacije u iznosu od kn, što predstavlja 33,4% ukupno planiranih rashoda te rashodi za poticanje i sudjelovanje

18 u uređenju Općine u iznosu od kuna, što predstavlja 9,9% ukupnih planiranih rashoda u godini. U dijelu planiranih rashoda za komunikaciju vrijednosti u najvećem obujmu planirani su rashodi za offline komunikacije u iznosu od kn, što predstavlja 10,5% ukupno planiranih rashoda, a slijede rashodi za online komunikacije u iznosu od kuna, što predstavlja 0,8 % ukupno planiranih rashoda. Unutar rashoda za offline komunikacije u najvećem obujmu planirani su rashodi za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u iznosu od kuna, rashodi za opće oglašavanje iznosu od kn, rashodi za brošure i ostale tiskane materijale u iznosu od kuna te ostali rashodi. Grafikon 7. Struktura planiranih ukupnih rashoda u godini 15

19 1. ADMINISTRATIVNI RASHODI Administrativni rashodi u godini planirani su u ukupnom iznosu od kn i za 2% su manji u odnosu na ostvarenje koje se planira do kraja godine. Obuhvaćaju sljedeće rashode: rashode za radnike koji su planirani u iznosu od kuna, što predstavlja 6,4% ukupno planiranih rashoda, rashode ureda koji su planirani u iznosu kn, što predstavlja 3,3% ukupno planiranih rashoda, rashode za rad tijela TZ-a koji su planirani u iznosu kn, što predstavlja 2,3% ukupno planiranih rashoda te troškove distribucije i skladištenja promotivnog materijala koji su planirani u iznosu od kuna. Detaljna specifikacija planiranih administrativnih rashoda nalazi se u tablici koja slijedi. Tablica 7. Planirani administrativni rashodi u godini Indeks 1. ADMINISTRATIVNI Plan Plan Ostvar. Plan 2020/ RASHODI Ostv Rashodi za radnike Plaće Naknade Rashodi ureda Potrošeni materijal Potrošena energija Pošt.i telefonski troš Dnevnice i putni troš Reprezentacija Usluge održavanja Komunalne usluge Knjigovod.usluge Premije osiguranja Izdaci za platni promet Intelektualne usluge Ostali izdaci Financijski leasing Projekt uređenja galerije Troškovi interne revizije Rashod za rad tijela TZ Naknada za Turističko vijeće Naknada za Nadzorni odbor Organizacija Skupštine Troškovi distrib. i skladiš.promo materijala UKUPNO

20 Iz grafikona 8. koji slijedi vidljivo je da najveći dio administrativnih rashoda u godini čine rashodi za radnike (52,9%), a potom slijede rashodi ureda (27,5%), rashodi za rad tijela turističke zajednice (19,3) i troškovi distribucije i skladištenja promotivnog materijala (0,2%). Grafikon 8. Struktura administrativnih rashoda u godini Rashodi za radnike Rashodi za radnike obuhvaćaju rashode za plaće i naknade izdataka zaposlenima, a planiraju se u iznosu od kuna, što predstavlja 6,4% ukupno planiranih rashoda. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 1.2. Rashodi ureda Sukladno Statutu Zajednice Turistički ured će obavljati sve stručne i administrativne poslove nužne za ostvarenje programa rada, kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća. Rashodi ureda planiraju se u iznosu od kuna, što predstavlja 3,3% ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju sljedeće rashode: rashode za potrošeni materijal i energiju, poštanske i telefonske troškove, isplaćene dnevnice i putne troškove, troškove reprezentacije, usluge održavanja i komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, premije

21 osiguranja, izdatke za platni promet, intelektualne usluge, troškove financijskog leasinga, troškove interne revizije i ostale izdatke. Troškovi financijskog leasinga odnose se na službeno vozilo TZ-a. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 1.3. Rashodi za rad tijela turističke zajednice Za rad tijela TZ-a u godini planira se utrošiti kuna, što predstavlja 2,3% ukupnih rashoda. Najveći dio planiranih sredstava za rad tijela TZ-a odnosi se na naknade članovima Turističkog vijeća. Planirana sredstva su 4% manja u odnosu na prošlu godinu. Budući da se sukladno novom Zakonu u godini ukida Nadzorni odbor, nisu planirane naknade kao ranijih godina. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 1.4. Troškovi distribucije i skladištenja promotivnog materijala Određeni će se iznos sredstava predvidjeti za distribuciju promocijskog materijala, odnosno pokrivanje troškova prijevoza istoga. Promidžbeni materijal namijenjen distribuciji na turističkim sajmovima i prezentacijama te je određena sredstava potrebno planirati za najam prostora. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 18

22 2.DIZAJN VRIJEDNOSTI Rashodi za dizajn vrijednosti planirani su u iznosu od kuna, što predstavlja 43,0% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na ostvarenje u godini ti su rashodi 6% veći, a obuhvaćaju: rashode za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine koji su planirani u iznosu od kuna i rashode za manifestacije koji su planirani u iznosu od kuna POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU OPĆINE U svrhu unapređenja uvjeta boravka gostiju u destinaciji te unapređenja turističkog proizvoda mjesta Funtana, TZO Funtana će poticati i sudjelovati u uređenju općine. Sredstva se planiraju za uređenje parkova i zelenih površina, uređenje plaža te održavanje pješačkih i biciklističkih staza te podjelu cvijeća iznajmljivačima u sklopu ekološke akcije. Tablica 8.Planirani rashodi za poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine u godini Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine Plan Plan Ostvar Indeks Plan 20/ Ostv Uređ.parkova i zelenih površina Uređenje plaže na šetnici Neka moja Istra blista Održav. pješačkih i bike staza Ukupni troškovi Za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u godini planira se utrošiti kuna, što predstavlja 9,8% ukupno planiranih rashoda. Od planiranog iznosa najveći dio će se utrošiti na uređenje parkova i zelenih površina (51,4%) i uređenje plaža (32,1%).

23 Grafikon 9. Rashodi u godini za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine Funtana Uređenje plaža Sredstva će se udružiti zajedno s općinom Funtana i nastavit će se sa uređenjem plaže uz šetnicu Bernardina te uređenje gradske plaže na Fornažini. Pored toga, vršit će se redovito čišćenje svih plaža u mjestu, ravnanje plaža, popravci pristupa plažama, pražnjenje koševa i dr.). 20 Nositelj projekta: Općina Funtana Predviđeni trošak: kn Uređenje parkova i zelenih površina I za godinu planira se udruživanje sredstava s Općinom Funtana u svrhu unapređivanja javnih i hortikulturnih površina u Funtani (košnja, sadnja cvjetnih gredica i dr). Sredstva će se rasporediti na temelju dogovora s Općinom, odnosno prema ugovoru o namjenskom trošenju tih sredstava. Nositelj projekta: Općina Funtana Predviđeni trošak: kn

24 Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća Na proljeće, u sklopu ekološke akcije privatnim iznajmljivačima s područja općine Funtana podijelile bi se besplatne sadnice cvijeća kako bi uljepšali svoje balkone i okućnice. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Održavanje pješačkih i biciklističkih staza Sredstva se planiraju za uređenje biciklističkih staza na našem području. Nastavit će se ulagati u njihovo održavanje i kvalitativno obogaćivanje. Predviđena sredstva utrošit će se za redovito održavanje i sječu izraslog granja, nasipavanja te nabavku novih tabli. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 2.2. MANIFESTACIJE Za manifestacije u godini planira se utrošiti iznos od kuna, što predstavlja 33,2% ukupno planiranih rashoda. Utrošit će se 8% više sredstava u odnosu na godinu. Rashodi za manifestacije podijeljeni su u tri skupine: kulturno-zabavne manifestacije na koje će se utrošiti kuna (indeks u odnosu na ostvarenje do kraja iznosi 104); potpore manifestacijama na koje će se utrošiti kuna, (indeks u odnosu na ostvarenje do kraja iznosi 111), razvoj proizvoda na koji će se utrošiti kn, (indeks u odnosu na ostvarenje do kraja iznosi 107); 21

25 Tablica 9. Planirani rashodi za manifestacije u godini 2.2. RASHODI MANIFESTACIJA Plan Plan Ostv. Ind. Plan20/ ostv Kulturno-zabavne manifest. Događanja na trgu i u crkvi Izložbe Ribarske fešte Fešta Sv. Bernarda Ex Tempore Projekcije filmova na plaži Ostala događanja Potpore manifestacijama Live Music Show Plava laguna Special Camping Day Plava laguna Summer Games Plava laguna Beach Experience Plava laguna Valamar Funtana Summerfest Valkanela Day, Valkanela Kids Day, Funtana Family Day - Maistra World Dance Star Laguna Poreč polumaraton Bike Trofej (Istarsko proljeće) Biciklistička utrka Parenzana Međunarodni nogometni turniri Međunarodni boćarski turnir Memorijal Arturo Štifanić Međunarodni odbojkaški turnir Stolno-teniski turnir Folklorni i ostali nastupi - Loze Prvenstvo u podvodnoj fotografiji Funtana Media Big game Domaća web tržnica Ironman utrka Plava laguna Svj.prven.srednjih škola-odbojka Kup - Hrvački klub Poreč Dream cup Intersport Malo putujuće kazalište Biking&Picnic -Polidor kamp

26 Wine Tasting&Cooking school Polidor Quad Tour Polidor kamp Volley cup Međunarodni Kreg Galatea Cup Fešta za 1. Maj u Funtani Udruga Maškare u Funtani Udruga Istra 300 biciklističke ture Razvoj proizvoda Fešta od grmali Lights run utrka Besplatne MTB ture Destinac. razvojni projekti SMP UKUPNO Najveći dio planiranih sredstava za manifestacije otpada na kulturnozabavne manifestacije i potpore manifestacijama (cf. vidi grafikon 10.) Grafikon 10. Struktura rashoda za manifestacije u godini 23

27 Kulturno-zabavne manifestacije Za kulturno-zabavne manifestacije u godini planira se utrošiti 4% više sredstava u odnosu na 2019., odnosno ukupno kuna. Sredstva će se utrošiti za sljedeće manifestacije: za događanja i koncerte na trgu i u crkvi iznos od kuna, za izložbe iznos od kuna, za ribarske fešte iznos od , za Feštu Sv. Bernarda iznos od kuna, za Ex Tempore likovni natječaj kuna, za filmske projekcije na plaži iznos od kn za ostala događanja kn Događanja na trgu i koncerti U godini nastavlja se s organizacijom događanja na trgu ispred crkve i koncerata u crkvi sv. Bernarda svaki utorak počevši od sredine mjeseca svibnja pa sve do zadnjeg utorka u mjesecu rujnu. Sastavit će se atraktivan i kvalitetan program koji će privlačiti brojne domaće i strane posjetitelje. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Izložbe TZO Funtana će u godini nastaviti s održavanjem likovnih izložbi u galeriji Zgor murve. Za organizaciju izložbi planira se utrošiti ukupno kuna. U galeriji će se održati ukupno četiri izložbe. U kolovozu će se održati 27. izdanje Naive u Istri jedinstvene izložbe i manifestacije koja se već tradicionalno održava u Funtani u galeriji Zgor murve. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Ribarske fešte Turistička zajednica općine Funtana nastavit će s uspješnom organizacijom ribarskih fešti koje su vrlo dobro prihvaćene i posjećene, kako od strane gostiju, tako i od strane domaćeg stanovništva. Ovi eventi služe kao motivatori dolaska gostiju u destinaciju. U održalo bi se ukupno osam ribarskih fešti. Termini održavanja ribarskih fešti u godini su: 29.5., 12.6., 26.6., 3.7., 17.7., 31.7., i 4.9.

28 Za godinu planirano je više sredstava, a koja se namjeravaju utrošiti u podizanje razine kvalitete i vizualnom identitetu ribarskih fešti. Investiralo bi se u estetski element, odnosno namjera je poraditi na uljepšavanju same lokacije, uložiti u rasvjetu, nabavku stolnjaka, dekoracije, koševe za smeće i sl. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Fešta Sv. Bernarda I u godini TZO Funtana će organizirati tradicionalnu pučku feštu Sv. Bernarda. Fešta će se održati u petak i subotu Za žitelje mjesta i naše goste bit će organiziran bogat dvodnevni kulturnozabavni program. U sklopu fešte organizirati će se i četvrta po redu rekreativna biciklijada sv. Bernardo. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Ex tempore Desetu godinu uzastopce nastavilo bi se s organizacijom Ex-tempore likovnog natječaja koji okuplja sve više likovnih umjetnika i djela. Manifestacija će se održati od do na Trgu sv. Bernarda ispred istoimene crkve. 25 Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Filmske projekcije na plaži Na novoj plaži na šetnici nastavilo bi s prikazivanjem filmskih projekcija. Programi će biti namijenjeni domaćoj i stranoj publici, a svi filmovi bit će podnaslovljeni na hrvatski ili engleski, pa ove projekcije predstavljaju dodatak kulturnoj ponudi u srcu turističke sezone. Projekcije bi se održale tijekom mjeseca srpnja i kolovoza. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn

29 Ostala događanja Sredstva se predviđaju za troškove ostalih događanja koja bi se odvijala na rivi, kao što su jazz večeri, klapske večeri, večer bluesa i dr. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn Potpore manifestacijama U cilju obogaćivanja turističke ponude mjesta te poticanja daljnjeg razvoja turizma, Turistička zajednica općine Funtana će temeljem raspisanog poziva i ponuđenih programa sponzorirati i pomagati realizaciju pojedinih događanja koja će svojom realizacijom doprinijeti promociji destinacije i povećanju turističkog prometa. Sredstva se planiraju za potporu različitim manifestacijama u iznosu od kuna, što predstavlja 16,5% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na godinu sredstva su povećana za 11% (u godini utrošeno je kn). 26

30 Tablica 10. Rashodi za potpore manifestacijama u godini POTPORE Plan Plan Ostv. Indeks MANIFESTACIJAMA /Ostv. Live Music Show Zelena laguna Special Camping Day- Laguna Summer Games-Zelena laguna Beach Experience-Zelena laguna Valamar Funtana Summerfest Dan Valkanele, Valk.Kids Day World Dance Star Laguna Poreč polumaraton Bike Trofej (Istarsko proljeće) Biciklistička utrka Parenzana Međunarodni nogometni turniri Međunarodni boćarski turnir Memorijal Arturo Štifanić Međunarodni odbojkaški turnir Stolno-teniski turnir Folklorni i ostali nastupi - Loze Prvenstvo u podvodnoj fotografiji Funtana Media Big game Domaća web tržnica Laguna Ironman utrka Svj.prven.srednjih škola-odbojka Kup Jadrana - Intersport Centar Dreamcup Intersport C Malo putujuće kazalište Biking&Picnic - Polidor Cooking School - Polidor Quad Tour - Polidor kamp Volley Team ljetni kamp Međunarodni Kreg Galatea Cup Fešta 1. Maj Udruga na izvorima Maškare Udruga na izvorima prijat Istra 300 biciklističke ture UKUPNO

31 Plava Laguna Music show Za godinu na plaži Lotosi u Zelenoj laguni planira se nastavak održavanja eventa Plava laguna music show. Cilj je stvaranje posebnog, tjednog doživljanja kod gostiju koji borave na području koje obuhvaća cca kreveta. Svrha je podići ukupno zadovoljstvo gostiju i pružiti im specijalni show program sa profesionalnim glazbenicima i plesačima. Plava laguna music show je cjelovečernji program u kojem sudjeluju profesionalni plesači koji izvode koreografije na pjesme koje band svira uživo. U programu se uključuje i animacijski tim u nekoliko koreografija. Kvalitetu programa pored vrhunskih plesača i benda čine kvalitetni kostimi, scenografije te vizualni efekti. U finalu eventa planira se održavanje vatrometa (ukupno 12 termina). Ova se manifestacija planira održati u razdoblju od 4.6. do (1 x tjedno) u 12 termina. Po svakom se događanju očekuje cca stranih posjetitelja, smještenih u objektima Zelene lagune. Nositelj projekta: Plava laguna d.d. Predviđeni trošak: kn Special Camping Day kamp Bijela uvala i Zelena laguna Manifestacija se održava od godine. Događanje se održava u dnevnom i večernjem terminu. Po novom konceptu dnevna događanja će biti na sedam punktova četiri punkta u kampu Bijela uvala i tri punkta u kampu Zelena laguna. U jutarnjem dijelu uglavnom su programi za djecu (natjecateljske igre među kampovima, predstava za djecu i sl.), dok je popodnevni dio programa posvećen više tinejđerima. Održavaju se razna natjecanja po kampovima (igre na bazenu, nogometni turnir, bubble soccer i sl.), i u konačnici natjecanje na velikim rekvizitima za djecu i obitelji. Na sedam punktova nalazit će se veliki rekviziti na napuhavanje i na svakom će se organizirati igre za sve. Tu će se skupljati bodovi za finalno izvlačenje besplatnog boravka u kampu. Osim gore navedenih jutarnjih i poslijepodnevnih programa, održava se i promenada tradicionalne glazbe kroz oba kampa. Večernji zabavni program je interaktivnog tipa izbor Miss kojeg vodi profesionalni animator-voditelj. U programu osim gostiju sudjeluju glazbeni sastav, plesna grupa i animatori. Mjesto održavanja manifestacije je Animacijski centar Bijela uvala, veliki bazen Bijela uvala, Animacijski centar Zelena laguna, igralište beach volley Zelena laguna, kampovi Bijela uvala i Zelena laguna. 28

32 Ova bi se događanja održala u dva termina u razdoblju od do Očekuje se cca stranih posjetitelja po događanju, smještenih u kampovima Bijela uvala i Zelena laguna. Nositelj projekta: Plava laguna d.d. Predviđeni trošak: kn Plava Laguna games Ova se manifestacija uzastopno održava od godine. Novi Laguna games je interaktivni show s ciljem zabave gostiju kako gledanjem tako i sudjelovanjem u samom programu. Program se odvija u večernjem dijelu. Gosti će se u četiri ekipe natjecati u igrama sa velikim atraktivnim rekvizitima na napuhavanje po uzoru na Igre bez granica. U intervalima će nastupati artisti i animatori te se uključivati publika s interaktivnim igrama. Na početku programa nastupat će animatori u kratkom fire showu. Mjesto održavanja manifestacije je plaža Lotosi, TN Zelena laguna. Ova bi se događanja održala u sedam termina (1 x tjedno) u razdoblju od 8.7. do Očekuje se stranih gostiju po događanju, smještenih u objektima Zelene lagune. Nositelj projekta: Plava laguna d.d. Predviđeni trošak: kn Beach Experience Zelena laguna Manifestacija se održava uzastopno od godine. Događanje se održava u dnevnom i večernjem terminu. Dnevni-jutarnji dio sastoji se od igara za djecu gdje se na jednom mjestu natječu ekipe iz svih objekata, dok je popodnevni dio više posvećen odraslima održavaju se atraktivne igre na vodi i plaži, figure u pijesku te za kraj Latino dance time. Večernji program izvode animatori, plesna grupa te drugi artisti. Program završava vatrometom. Mjesto održavanja manifestacije je pješčana plaža Lotosi, TN Zelena laguna. Ova bi se događanja održala u devet termina (1xtjedno) u razdoblju od 2.7. do Očekuje se stranih gostiju po događanju, smještenih u objektima Zelene lagune. Nositelj projekta: Plava laguna d.d. Predviđeni trošak: kn

33 Valamar Funtana Summerfest Istra Summer Nights ili Valamar Funtana Summerfest je zabavnoglazbeni program koji se tijekom ljetnog razdoblja odvija u Istra Premium Camping Resortu, te za goste kampa, vanjske goste destinacije i lokalno stanovništvo kreira sadržaj prilagođen raznim dobnim skupinama. Cilj je kreiranjem cjeloljetnog zabavnog programskog sadržaja obogatiti ponudu destinacije. Programski je sadržaj podijeljen u više kategorija kao što su: glazbene večeri, plesni i umjetnički performansi, dječji zabavni programi, kino na otvorenom te dodatni specijalni eventi. Raznolik program pruža posjetiteljima mogućnost da svoj odmor kreiraju prema vlastitim željama i odaberu neki od oblika zabave koje Istra Summer Nights pruža. Za vrijeme održavanja programa Istra Summer Nights kamp će otvoriti svoja vrata te će ulaz na programe festivala biti u potpunosti besplatan. Programi bi se odvijali od lipnja do kraja kolovoza. Nakon usklađivanja s Turističkom zajednicom Funtana kreirat će se detaljan program manifestacije. Sredstva bi se utrošila u dio troškova i usluga glazbenih izvođača, izvođača plesnih programa, cirkuskih predstava, kina na otvorenom te za oglašavanje, brending i druge marketinške aktivnosti. Manifestacija će biti promovirana kroz oglašavanje u lokalnim medijima, kroz tiskani program, te kroz vlastite promotivne kanale Valamar Riviere. U svim promotivnim aktivnostima, Funtana će biti, uz Valamar Rivieru, jasno istaknuta kao jedan od organizatora manifestacije čime će se dati na značaju sudjelovanju u realizaciji festivala te u unapređivanju turističke ponude u destinaciji. 30 Nositelj projekta: Valamar Riviera d.d. Predviđeni trošak: kn Maistra Funtana Summerfest Funtana Family Day (Turističko naselje Funtana) Manifestacija se održava uzastopce od Radi se o obiteljskom danu s puno raznovrsnih programa za sve uzraste koji dodatno potiče druženja obitelji na godišnjem odmoru kroz igru, ples i zabavna natjecanja. Manifestacija bi se održavala tokom cijelog dana, a uključivala bi: dnevne sportske turnire, poligone i razna natjecanja tipa obitelj protiv obitelji, moj tata je jači od tvog tate, moja mama je najbrža na

34 svijetu i slično; večernju zabavu uz proglašenje pobjednika dnevnih natjecanja, show, ples i razne atrakcije; Očekivani broj sudionika je 70 tak, ali zajedno sa publikom očekuje se preko 700 osoba. Vrijeme realizacije manifestacije: srpanj Očekivani rezultati manifestacije: očekuje se veće zadovoljstvo gostiju što će povećati motivaciju dolaska postojećih i novih gostiju u Funtanu te direktno povećati broj noćenja i promet u ugostiteljstvu i trgovini. Nositelj projekta: Maistra d.d. Predviđeni trošak: kn Valkanela Kids Day (kamp Valkanela) U će se po četvrti puta održati manifestacija Valkanela Kids Day u kampu Valkanela koja je u cijelosti posvećena djeci raznih dobnih skupina. Svrha manifestacije je kroz zabavu i programe koji su specijalizirani za djecu povećati zadovoljstvo boravka u Funtani kako bi to postalo jedan od motiva dolaska novih gostiju. Manifestacija je zamišljena kao niz cjelodnevnih događanja za djecu: razne kreativne radionice, mini sportski turniri, gostovanja mađioničara i sličnih izvođača. Očekivani broj sudionika je cca 300 djece i posjetitelja (roditelji, pratitelji i ostali). Vrijeme realizacije manifestacije je srpanj Putem zabavnih i specijaliziranih kreativnih dječjih programa očekuje se veće zadovoljstvo boravka djece u Funtani na način da manifestacija postane jedan od motiva dolaska novih gostiju. Očekuje se veći broj noćenja i povećani prihod u ugostiteljstvu i trgovini. Nositelj projekta: Maistra d.d. Predviđeni trošak: kn 31 Valkanela Day (Dan kampa Valkanele) Manifestacija se uzastopno održava već 18 godina (od 2003.). Radi se o tradicionalnoj manifestaciji namijenjenoj gostima kampa Valkanele kako bi se bolje međusobno upoznali i ostvarili nova zabavna iskustva kroz dnevne sportske turnire i večernje programe. Dan Valkanele usmjeren je i prema lokalnom stanovništvu koji manifestaciju prepoznaje već niz godina te se u to vrijeme gosti imaju prilike družiti sa lokalnim stanovništvom i upoznati tradiciju kraja. Dan Valkanele se

35 sastoji od dnevnih turnira u raznim sportovima, za različite dobne skupine gostiju, večernje zabave uz kvalitetan glazbeni sastav, animacijski program i bogatu gastronomsku ponudu, te atraktivnog vatrometa. Svake godine na manifestaciji sudjeluje oko osoba. Vrijeme/faze realizacije manifestacije: kolovoz Manifestacija će doprinijeti većem zadovoljstvu gostiju Funtane, povećati broj noćenja i potrošnje zbog atraktivnosti programa. Nositelj projekta: Maistra d.d. Predviđeni trošak: kn World Dance Star U godini po 13 puta održat će se World Dance Star natjecanje u Intersport centru Zelena laguna. Cilj manifestacije je okupiti plesače iz svih dijelova svijeta na jednom mjestu radi natjecanja i popratnih aktivnosti vezanih uz ples (seminari, snimanje plesnih videa i sl.) te omogućiti upoznavanje sudionika s drugim kulturama kao i s kulturom zemlje domaćina. Plesači iz cijelog svijeta kroz kvalifikacije otvorenog tipa natječu se za nastup na World Dance Finals, koji se sad već tradicionalno krajem svibnja održava u Funtani i Poreču. Uz brojna događanja, preko plesača iz cijelog svijeta nastoji ostvariti što bolji rezultat i prezentirati sebe i zemlju iz koje dolaze. Finale natjecanja održava se od 18. do 24. svibnja godine. Očekuje se ostvariti noćenja. Nositelj projekta: Dancestar d.o.o. Predviđeni trošak: kn Laguna Poreč Polumaraton Radi se o međunarodnoj utrci u polumaratonu (21 km) koja ima za cilj produljenje predsezone. Manifestacija se održava već petu godinu uzatopce, a sastoji se od četiri utrke Family, Kids, 21 kn i 10 km. Utrka će se održati za vikend 21. i 22. ožujka 2020., a očekuje se posjetitelja i noćenja. Nositelj projekta: Happy Time d.o.o. Predviđeni trošak: kn

36 Međunarodni i domaći nogometni turniri Već tradicionalno, na terenima Nogometnog kluba Funtana, održavaju se domaći i međunarodni nogometni turniri za djecu. Glavni organizator ovih sportskih događanja je lokalni Nogometni klub Funtana. Na turnirima sudjeluju ekipe iz Hrvatske, Italije, Austrije i Njemačke. Tijekom višednevnog trajanja turnira Funtanu posjeti velik broj učesnika odnosno djece s roditeljima koji su pretežito smješteni u privatnim domaćinstvima u Funtani. Na turniru svake godine podijelimo naše promotivne materijale. Ovaj je turnir promocija našeg mjesta te će se u godini sufinancirati kako bi se dijelom pokrili troškovi najma šatora, troškovi pića za djecu, pehara i medalja. Nositelj projekta: NK Funtana Predviđeni trošak: kn Međunarodni boćarski turnir Sv. Bernardo i ostala boćarska natjecanja Planira se održati u kolovozu kada se održava pučka fešta sv. Bernarda. Radi se o međunarodnom turniru na kojem sudjeluju brojne ekipe iz zemlje i inozemstva. Očekuje se promocija mjesta i dovlačenje mnoštva gostiju u Funtanu. Cilj manifestacije je obilježavanje zaštitnika Funtane sv. Bernarda. Sredstva će utrošiti i na sudjelovanje u ostalim natjecanjima (ligama, kupovima i turnirima), a gdje će se dijeliti naši promotivni materijali. Nositelj projekta: BK Funtana Predviđeni trošak: kn Memorijal Arturo Štifanić U listopadu u organizaciji SRD Grma iz Funtane održao bi se 5. Memorijal Arturo Štifanić odnosno takmičenje u sportskom ribolovu na moru. Cilj memorijala je promocija Funtane kao mjesta pogodnog za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu te kao gastro destinacije. Arturo Štifanić bio je Funtanjan i strastveni ribolovac koji je ostvario međunarodna priznanja. Bio je svjetski i europski prvak u sportskom ribolovu na moru. Na memorijalu bi učestvovale udruge s područja Istarske županije te gosti iz Italije i Slovenije. Na rivi bi se nakon takmičenja i proglašenja pobjednika održala fešta uz živu glazbu te bi se i pripremala riba koja je tog dana ulovljena. Predviđa se oko 150 takmičara s pratnjom, odnosno ukupno oko 300 posjetitelja. Ova manifestacija privlači velik broj sportskih ribolovaca i članova njihovih

37 obitelji u Funtanu te ima veliki promotivni značaj kod te ciljne skupine gostiju pa se predlaže njezino sufinanciranje. Nositelj projekta: SRD Grma Predviđeni trošak: kn Međunarodni odbojkaški turnir Svrha manifestacije je promocija Funtane kao turističkog odredišta i upoznavanje različitih običaja i kulturoloških vrijednosti drugih regija gradova destinacija kroz sport. Turnir će se održati u lipnju godine u Klagenfurtu u Austriji ( ). Radi se o međunarodnom turniru na kojem će učestvovati ekipe iz cijelog svijeta. OK Funtana-Vrsar takmičiti će se s ekipama djevojčica i kadetkinja te će nošenjem majica s logotipom te dijeljenjem našeg promotivnog materijala i brošura promovirati Funtanu kao turističku destinaciju. Troškovi se odnose na noćenje i hranu, prijevoz te tisak promotivnih majica. Nositelj projekta: OK Funtana-Vrsar Predviđeni trošak: kn Stolno-teniski turnir 34 U organizaciji Stolno-teniskog kluba Vrsar od 2.5. do u Vrsaru će se u dvorani OŠ Vladimira Nazora održati kvalifikacijski turnir za prvenstvo Hrvatske. Tijekom trajanja turnira našu će destinaciju posjetiti velik broj takmičara i njihovih obitelji. Na turniru će se dijeliti promotivni materijali Funtane te će se vršiti promocija mjesta. Sufinancirat će se kako bi se dijelom pokrili troškovi pića, hrane, pehara i medalja te promotivnih materijala. Nositelj projekta: Stolnoteniski klub Vrsar Predviđeni trošak: kn

38 Ženska udruga za zdraviji život Loze Članice Udruge nastupaju sa svojom folklornom grupom Balun na više manifestacija u organizaciji TZ-a. Također, aktivno su uključene na gastro i drugim feštama sa svojim domaćim slasticama. Vrijeme realizacije svibanj/lipanj izložba u galeriji, Balun tijekom ljetnih mjeseci (ribarske fešte) i Gourmet (svibanj/lipanj i rujan). Svojim sudjelovanjem Loze djeluju na poboljšanje turističke ponude mjesta i promociju tradicije kroz hranu i ples. Nositelj projekta: Ženska udruga za zdraviji život Loza Predviđeni trošak: kn Otvoreno Državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji Ronilački klub Ugor Ovom se manifestacijom kroz fotografiju vrhunskih podvodnih fotografa iz Hrvatske i susjednih zemalja želi dočarati ljepota našeg podmorja. Događaj će biti popraćen putem raznih sredstava javnog informiranja, što će biti velika promocija destinacije. Odvijat će se u tri dana. Prvi dan je rezerviran za prijave takmičara i njihovih modela, te za njihovo upoznavanje s ronilačkim lokacijama prvenstva. Samo natjecanje se održava jedan dan (u subotu), zaronima na dvije lokacije, gdje fotografi snimaju svoje fotografije, koje naknadno predaju sucima na ocjenjivanje. Treći dan je rezerviran za još jedan zajednički zaron svih sudionika, zajednički pregled fotografija i proglašenje pobjednika uz zajednički ručak. Manifestacija bi se trebala održati od 8. svibnja do 10. svibnja Radi se o eventu koji je sam po sebi velika stvar za promociju ronilačkog turizma Vrsara i Funtane. Očekuje se sudjelovanje 50-tak najboljih hrvatskih i podvodnih fotografa iz susjednih zemalja i realizirati cca 200 noćenja. Budući da će se sudionicima pokazati ljepota našeg podmorja vjerujemo da će se dio njih ponovno vratiti u destinaciju. Osim samih noćenja, sudionici će sigurno želiti okusiti i lokalne specijalitete, pa će koristi od manifestacije imati i lokalni ugostitelji. Nositelj projekta: Ronilački klub Ugor Predviđeni trošak: kn 35

39 Funtana Media Big Game Tournment U godini namjera je po četvrti puta organizirati Funtana Media Big game Tournment. Organizator pokaznog turnira u lovu na veliku ribu je ŠRK Big Game 4tuna. Radi se o eventu kojim Funtana postaje središte ekskluzivnog adrenalinskog i gurmanskog doživljaja. Zajednički ciljevi svih dionika su promocija akvatorija zapadne obale Istre, specifično Funtane, koja dokazano ima iznimno lovište i jedinstveni ambijent za uživanje u lovu na veliku ribu. Ujedno sam događaj je i izvrsna uvertira za TunIstra Offshore World Challenge Poreč najveće natjecanje u Big game fishingu u Hrvatskoj. U godini plan je pored nacionalnih i TV Fishinga iz Italije, posebnu pažnju posvetiti dovođenju predstavnika medija iz Austrije, Slovenije i Njemačke. Predviđena realizacija manifestacije je Očekuje se oko 50 uzvanika, 20 predstavnika medijskih kuća i 40 osoba posada brodova, odnosno sveukupno oko 120 osoba. Nositelj projekta: ŠRK Big Game 4tuna Pula Predviđeni trošak: kn Smotra autohtonih istarskih proizvoda Cilj manifestacije je obogaćivanje turističke ponude tijekom predsezone i posezone ponudom istarskih autohtonih proizvoda predstavljenih direktno od domaćih proizvođača. Smotra je zamišljena kao promotivno-prodajna smotra istarskih autohtonih poljoprivrednih proizvoda koji bi bili predstavljeni posjetiteljima Funtane tijekom ribarskih i drugih fešti na rivi. Na smotri bi sudjelovalo 20-ak poljoprivrednih proizvođača iz Istre s širokom paletom proizvoda: med i pčelinji proizvodi, maslinovo ulje, voćne i povrtne prerađevine, proizvodi od žitarica, vino i proizvodi od grožđa, mliječni proizvodi te prirodna kozmetika. 36 Nositelj projekta: Udruga Istarska web tržnica Predviđeni trošak: kn

40 Plava Laguna 5150 triathlon Poreč, Croatia Plava laguna 5150 triathlon Poreč - Croatia je natjecanje koje se održava po drugi puta i koje se organizira po standardima World Triathlon Corporation iz Floride (USA), odnosno pod globalno prepoznatim brendom, organizatorom Ironmana. Značaj ovog brenda koristi se za turističku promociju destinacije s ciljem da ista postane tradicionalno okupljanje triatlonaca iz cijelog svijeta, koje će privući velik broj posjetitelja i osigurati rast noćenja izvan perioda glavne sezone. Uz triatlonsko natjecanje 5150, održat će se dva dodatna natjecanja u disciplini trčanje: Iron Girl u kojoj sudjeluju žene starije od 16 godina i Ironkids koja djeci u dobi od 6 do 15 godina pruža priliku da testiraju svoju snagu u trasama koje su prilagođene njihovoj dobi. Očekuje se posjetitelja (domaći 4.000/strani 6.000) i noćenja (domaći 1.000/strani 3.100). Vriijeme realizacije manifestacije je Nositelj projekta: Istra D.M.C. d.o.o. Predviđeni trošak: kn Malo putujuće kazalište 2. Međunarodni kamishibai Festival Funtana Po drugi puta u Funtani bi se održao Međunarodni kamishibai festival. Radi se o novoj ponudi u kulturnom turizmu kojom će Funtana postati bogatija za novu književno-kulturnu manifestaciju koja slavi i promiče novi kreativni koncept predstava između slike i riječi. Festival će se održati u posezoni nudeći građanima te namjernim i nenamjernim prolaznicima novo iskustvo i moć drugačijeg pripovjedanja. Kamishibai kazalište donosi predstave temeljene na japanskom tradicionalnom umjetničkom kazališnom obliku. Tada su kamishibai pripovjedači, noseći na svojim biciklima male pozornice, išli od mjesta do mjesta i djeci pričali priče. Djeca bi se smjestila pred malom pozornicom i s velikim užitkom slušala priče prateći ilustrirane podloške koje je pripovjedač sam izmjenjivao u drvenom okviru. Malo papirnato kazalište veoma je popularno u Japanu odakle se širilo po čitavome svijetu, a u Funtani će se predstaviti u okviru festivala, gdje će najbolji hrvatski i slovenski kamishibai umjetnici predstaviti sa svojim predstavama. Programski dio festivala sastoji se od predstava namijenjenih djeci i odraslima, a kamishibai predstave će biti održane na hrvatskom, engleskom, talijanskom i slovenskom jeziku. 37 Nositelj projekta: Gradska knjižnica Poreč Predviđeni trošak: kn

41 Wine tasting & Cooking School Polidor Camping Park Manifestacija Wine tasting & Cooking School započinje okupljanjem na Pool Baru kampa Polidor u jutarnjim satima. Gosti dobiju pregače i sve potrebno posuđe za pripremu istarskih delicija. Kuharska radionica započinje uz vodstvo istarske kuharice Marinele. Spremaju se istarski pljukanci, cukerančići, kroštule i domaći kruh. Nakon što su jela spravljena, gosti ih imaju priliku kušati. Druga grupa ima priliku degustirati vina od lokalnih proizvođača. Tako u posjetu dolaze istarski vinari Damjanić, vina Ferenac ili Pilato vina. Prezentirati će se pet sorti vina uz male zalogajčiće. Predviđa se oko 20 sudionika plus voditelji. Manifestacija se planira realizirati dva puta izvan turističke sezone od mjeseca svibnja do listopada Očekuje se oko 20 sudionika po radionici. Manifestacija se održava s ciljem produženja i obogaćivanja turističke ponude u pred i posezoni te upoznavanja gostiju kampa s okruženjem i našim lokalnim proizvođačima. Nositelj projekta: Mini karavaning d.o.o. (Polidor kamp) Predviđeni trošak: kn Biking & Picnic Polidor Camping Park Manifestacija Biking & Picnic započinje okupljanjem na recepciji kampa Polidor u jutarnjim satima. Gosti dobiju bicikl i avantura započinje, u pratnji vodiča, šetnicom prema Funtani. Predviđa se razgled ribarskog mjesta Funtana i nastavak kroz istarske vinograde i Veliku Stanciju prema aerodromu u Vrsaru. Planira se kratka pauza na vidikovcu na Limskom kanalu za slikanje. Nakon toga, nastavlja se do obiteljskog poduzeća Ursaria d.o.o. gdje će se planira degustacija maslinovog ulja. Sudionici ove manifestacije imat će priliku naučiti kako pravilno kušati maslinovo ulje, na koje mirise i okuse obratiti pažnju, kako prepoznati vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje i kako ga razlikovati od industrijskih maslinovih ulja. Nakon degustacije predviđen je nastavak prema Piratskog špilji sve do Lovačkog doma. U povratku prema kampu predviđeno je osvježenje u središtu vinograda Agrolagune. Predviđa se povratak u kasnim popodnevnim satima. Manifestacija bi se organizirala dvaput izvan turističke sezone (pred i posezona). Očekuje se oko 25 sudionika po eventu. Nositelj projekta: Mini karavaning d.o.o. (Polidor kamp) Predviđeni trošak: kn 38

42 Quad ture Polidor Camping Park Quad ture započele bi okupljanjem kod recepcije kampa u jutarnjim satima. Gosti bi preuzeli svu potrebnu quad opremu i krenuli u avanturu u pratnji licenciranog vodiča, šetnicom prema Funtani. Predviđa se razgledavanje Funtane te nastavak kroz vinograde i Veliku Stanciju prema aerodromu u Vrsaru. Nakon kratke pauze na vidikovcu na Limskom kanalu nastavlja se do obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na degustaciju maslinovog ulja, a potom prema Piratskoj špilji sve do Lovačkog doma. U povratku će se organizirati picnic osvježenje u središtu vinograda Agrolagune, a povratak u kamp predviđa se u kasnim popodnevnim satima. Nositelj projekta: Mini karavaning d.o.o. (Polidor kamp) Predviđeni trošak: kn VolleyTeam Camp Volley Team Camp je međunarodni odbojkaški kamp koji se održava u Intersport centru u Zelenoj laguni za uzrast od 9 do 19 godina. Kamp je tradicionalan i održava se već devetu godinu uzastopce. U godini kamp bi se održao u razdoblju od do i od do godine. Svake godine okuplja između polaznika te 30-tak trenera i popratnog osoblja u organizaciji. Očekuje se realizirati između noćenja. Cilj eventa je kroz sport i zabavu steći nova znanja i iskustva. U radu kampa sudjeluju polaznici, treneri i promotori iz čak 24 zemlje svijeta što je velika promocija cijele regije. 39 Nositelj projekta: Klub za odbojku VolleyTeam Predviđeni trošak: kn

43 Međunarodno natjecanje u ritmičkoj gimnastici Galatea Cup Galatea Cup jedan je od prestižnih i dobro posjećenih kupova ritmičke gimnastike te je od strane trenera, sudaca i roditelja prepoznat kao visokokvalitetna sportska manifestacija. Galatea cup je kruna Galatea Campa Funtana koji se već 4. godinu zaredom održava u Funtani (Zelena laguna) i traje tri djedna u mjesecu srpnju, te je u ritmičarskim krugovima sinonim za najbolju investiciju u treninge koji rezultiraju još boljim rezultatima na prvenstvima. Na natjecanju sudjeluju najzvučnija imena gimnastičkih krugova. Sljedeće godine natjecanje bi se održalo u razdoblju od 24. do 26. lipnja Galatea Cup okuplja djevojčice, a dolaze iz 16 država: Hrvatske, Slovenije, BIH, Italije, Mađarske, Češke, Poljske, Rusije, Belgije, Švicarske, Luksemburga, Engleske, Kanade, Egipta, Austrije i Australije. Galatea Cup uglavnom prikazuje sav napredak ostvaren kroz godinu dana i uvertira je u Galatea Camp. Program započinje dolaskom djevojčica, obitelji i trenera u hotele u Zelenoj laguni (najviše u hotel Delfin) i u privatni smještaj najviše na području Funtane zbog blizine dvorane. Roditelji i klubovi se iz godine u godinu vraćaju i to ne samo u vrijeme održavanja Galatea Cupa, već se naknadno vraćaju na obiteljske odmore u Funtanu i Poreč. Očekuje se oko 130 djevojčica odnosno stranih posjetitelja. Većina njih ostaje od tri tjedna do mjesec dana u destinaciji. Iako je Galatea Cup još uvijek u povojima, očekuje se da će iz godine u godinu biti sve veći i kvalitetniji te doprinositi razvoju sportskog i obiteljskog turizma u destinaciji Fešta 1. maja u Funtani Nositelj projekta: Kreg Galatea Predviđeni trošak: kn Funtanjansku feštu na Perilima pod motom #kitomoreplatit povodom Međunarodnog praznika rad organizirat će drugu godinu zaredom Udruga za djecu i mlade Na izvorima prijateljstva u suradnji s Općinom Funtana. U organizaciju fešte uključit će se svi sportski klubovi iz Funtane te Udruga za zdraviji život Loze. Fešta bogata sadržajima s brojnim sudionicima svih uzrasta započela bi u 11 sati. Prije samog otvaranja limena glazba će po mjestu pozivati domaće i turiste na proslavu. Otvaranje fešte će uveličati članice Kluba ritmičko estetske gimnastike Galatea iz Funtane. Nakon njih svojim nastupom publici će se predstaviti mali fokloraši Osnovne škole Vrsar. Članice Udruge za zdrav život Loze predstavit će se folklornim

44 nastupom dok će članovi Kickboxing kluba Vrsar demonstrirati osnovne tehnike kickboxinga. Nakon programa otvaranja najmlađi i njihovi roditelji zabavljat će se u veselim igrama, od štafete, utrke s jajima na žlici, do trčanja u vreći i kariole, dječje biciklijade i potrage za blagom i sl. Osim dječjih igara, sportski klubovi iz Funtane pripremit će svoje terene i turnire te će se posjetitelji moći okušati u boćama, malom nogometu, odbojci na pijesku ili stolnom tenisu. Na proslavi, hrana i piće će se dijeliti besplatno. Očekuje se oko 500 sudionika. Ciljevi održavanja manifestacije su: obogaćivanje ponude destinacije sportskim i zabavnim programom u predsezoni, pružanje dodatnog sadržaja lokalnom stanovništvu i gostima destinacije, promocija sporta i zdravog načina života, obogaćivanje društvenog života lokalnog stanovništva i njihovo uključivanje u očuvanje i poboljšanje uvjeta života, oživljavanje tradicijskih običaja; Nositelj projekta: Udruga za djecu i mlade Na izvorima prijateljstva, Funtana Predviđeni trošak: kn Maškare u Funtani Udruga za djecu i mlade Na izvorima prijateljstva, u suradnji s Ženskom udrugom za zdraviji život Loza iz Funtane, organizirat će program povodom maškara pod nazivom Maškare u Funtani u kojem će moći uživati djeca i njihovi roditelji te svi mještani Funtane. U realizaciju manifestacije bit će uključeni svi sportski klubovi sa područja Općine. Predviđa se okupljanje ispred Turističke zajednice Funtana i potom povorka ulicama Funtane uz pratnju harmonike, a uslijedit će prigodna zakuska, ples uz DJ-a i nagrade za najbolju malu, veliku i grupnu masku. Ciljevi ove manifestacije jesu: oživljavanje tradicijskih običaja, obogaćivanje ponude destinacije zabavnim programom, pružanje dodatnog sadržaja lokalnom stanovništvu kao i gostima destinacije. Nositelj projekta: Udruga za djecu i mlade Na izvorima prijateljstva, Funtana Predviđeni trošak: kn 41

45 Istria300 biciklističke ture U listopadu održat će se prvo izdanje ISTRIA 300. To će biti najmasovniji rekreativni biciklistički događaj u regiji, po svim segmentima organiziran na najvišoj razini, a sudionicima će pružati jedinstveni izazov i iskustvo. Radi se o eventu koji će privlačiti sudionike iznimno velike kupovne moći i provjereno dobre potrošače. Osim sportskog dijela manifestacije, organizirat će se i brojni zabavni, edukativni, gourmet i drugi sadržaji, a koji će nesumnjivo privući goste nevezano uz sudjelovanje u sportskom dijelu manifestacije. Cestovna biciklistička utrka bit će otvorena za sve licencirane i nelicencirane bicikliste. Manifestacija će sa popratnim događanjima trajati od četvrtka do nedjelje (predavanja stručnjaka iz nutricionizma u profesionalnom sportu, predavanje trenera iz najvećih biciklističkih ekipa, expo najvećih biciklističkih i outdoor brandova, zabavni program te poseban koncept nagrađivanja natjecatelja). Utrka ISTRIA 300 od 2020 do će biti dugačka 300 km, a biciklisti će se moći u toku utrke odlučiti i za kraće staze od 235 km ili 155 km. Za realizaciju događanja velika većina ljudskih resursa bit će iz Istre. Radi se o stručnim osobama angažiranim na sva četiri izdanja Toura of Croatia, IRONMANU Slovenija, Tour of Slovenia te ostalim sportskim događanjima. U planu je maksimalno uključiti lokalnu zajednicu, animirajući je prije svega preko interakcije s djecom kroz prezentacijske i edukacijske sadržaje te uključujući lokalne punoljetne osobe u realizaciju projekta, a u konačnici dovođenjem gostiju u pred i posezoni. Plan razvoja manifestacije ISTRIA 300 je dugoročan te se namjerava u prvoj godini privući sudionika, (80% smještaj u destinaciji) i ostvariti više od noćenja te rasti po broju sudionika do natjecatelja (90% noćenja u destinaciji) sa ukupno više od ostvarenih noćenja u 5. izdanju godine. Očekuje se domaćih posjetitelja i oko 1000 stranih, a koji bi trebali realizirati oko noćenja. 42 Nositelj projekta: Bike Triangle d.o.o. Predviđeni trošak: kn

46 Razvoj proizvoda Produžetak sezone, kao i zadovoljenje očekivanja, želja i potreba gostiju koji su odabrali upravo ovu destinaciju za svoj odmor jedan je od primarnih zadataka turističkih zajednica. Da bi se taj zadatak uopće mogao ostvariti nužno je kontinuirano kreirati i razvijati nove proizvode koji će ''stvarati razliku'' u odabiru određene destinacije za odmor. Eventi predstavljaju vrlo važan dio turističke ponude destinacije te je potrebno zajednički raditi na unapređenju postojećih te organiziranju novih Fešta od grmali U godini nastavit će se s organizacijom osme po redu Fešte od grmali koja je već postala tradicionalnom manifestacijom. Ovom gastro manifestacijom nastoji se snažnije valorizirati i pozicionirati Funtanu kao jedinstveno mjesto gastronomskih doživljaja, stvoriti novu i atraktivnu ponudu kako za strane turiste tako i za domicilno stanovništvo, produžiti turističku sezonu te kreirati dodatni prihod za lokalne poduzetnike i Funtanu kao turističko mjesto u cjelini. Fešta će se organizirati treću subotu u mjesecu rujnu ( ) na rivi u Funtani, a predviđa se kulinarsko natjecanje ekipa u pripremanju brodeta od grmali. Nositelj projekta: direktor Predviđeni trošak: kn 43

47 Lights run utrka noćno trčanje kroz vinograde Funtane Utrka bi se po drugi puta održala u Funtani. Light run utrka je noćna atletska utrka na stazi dugoj 8 kilometara sa specijalnim efektima pogodna kako za rekreativce, tako i za profesionalne atletičare. Predviđa se brojka od 200 do 250 natjecatelja. Manifestacija će se organizirati u suradnji sa Trickersima iz Pazina, a vrijeme realizacije manifestacije je subota Cilj manifestacije je razvoj outdoor proizvoda, širenje turističke ponude Funtane u segmentu sportske rekreacije u terminu posezone, revitalizacija zaleđa Funtane kroz nove elemente sportsko-turističke ponude i promocija destinacije. Troškovi utrke uključuju: sredstva za promociju, reklamnu kampanju, reklamne materijale i označavanje staze, troškove mjerenja vremena, startni luk, gazebo, šatore, displaya i startnih brojeva, okrijepne stanice i večere za natjecatelje, troškovi fotografije, animacije na cilju i duž staze, light efekti, nagrade i startni paketi i dr. Nositelj projekta: Feel Deep Ti d.o.o. Predviđeni trošak: kn Destinacijski razvojni projekti SMP 5iskustva velikog utjecaja u PPS-u (ex. RAZVOJ PROIZVODA) - razvoj proizvoda i promocija (online i offline) - radi o kreiranju 5 novih velikih izvansezonskih iskustava, snažnim privlačnim čimbenicima za privlačenje posjetitelja u Istru za vrlo konkretne/specifične interese. Ključni radni procesi definirani Strateškim marketing i operativnim planom za provedbu ove inicijative su: a) istraživanje, vrednovanje i kategorizacija najatraktivnijih i potencijalno atraktivnih mjesta i aktivnosti u Istri tijekom razdoblja izvan sezone i b) objedinjavanje 5 prijedloga iz Strateškog marketing plana u portfelj iskustava: velika tura po Istri, romantično putovanje u Istru, biciklistički izazov, bijeg na otvoreno, tura gurmani i ljubitelji vina Predmetni radni proces planiran je da se provodi kroz 3 godine, te će se sukladno navedenom tijekom nastaviti sa provedbom gore navedenih aktivosti uz novost da će se nastaviti sa istraživanjem i razvojem ANTIOXY proizvoda tj. promocijom Istre kao ANTIOXY regije/destinacije. U okviru ove programske aktivnosti nastavit će se 44

48 provoditi i one aktivnosti razvoja proizvoda (gourmet, bike, kultura, vjenčanja u Istri itd.) koje je TZ Istarske županije u dosadašnjim godinama razvijala i promovirala samo s naglaskom na stvaranje preduvjeta za uvrštenje predmetnih proizvoda u 5 iskustva velikog utjecaja. UNESCO je mediteransku prehranu uvrstio na popis svjetske baštine, a Istra vrvi namirnicama koje čine bogatstvo mediteranske prehrane te imaju izuzetna nutricionistička svojstva. Istra je dokazano jedinstvena po izvornosti, načinu hranjenja, eno-gastronomiji i holističkom pristupu životu, koji su se, posebno u proteklom desetljeću, intenzivno razvijali i usavršavali. Izraženi antioksidativni kapaciteti dokazani su i znanstveno, a to je temelj na kojem će Istra graditi svoj imidž ANTYOXY REGIJE, regije u kojoj će se svi koje ovdje dođu osjećati puno zdraviji, zadovoljniji i ljepši, jer će se hraniti super istarskim namirnicama. Projekt je još u povojima, no tijekom godine nastavit će se daljnjim istraživanjima, posebno u pogledu tradicionalnih istarskih jela i ocjenjivanja nutritivnih svojstava prilikom termičke obrade, kao i u pogledu same edukacije o tome kako zadržati što više nutrijenata i TACa (anoksidacijski kapacitet) u istarskim namirnicama prilikom njihove termičke obrade. Nositelj projekta: TZIŽ Predviđeni trošak: kn KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Rashodi za komunikaciju vrijednosti iznose kn, što predstavlja 11,5% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na godinu rashodi za komunikacije su 1% manji. Obuhvaćaju rashode za online komunikacije i offline komunikacije. Za online komunikacije planira se utrošiti kn, a offline komunikacije kn. Treba napomenuti da je udio online oglašavanja zapravo veći nego što izgleda na prvi pogled. Primjerice, kod stavke oglašavanje u promotivnim kampanjama (SMP) ne zna se koji dio otpada na online a koji na offline pa je sve stavljeno pod jednu zajedničku stavku. Isto je i sa PR oglašavanjem ili oglašavanjem s turističkim tvrtkama (dio se odnosi na offline, a dio i na online oglašavanje).

49 Tablica 11. Rashodi za komunikaciju vrijednosti u KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Plan Plan Ostv Ind. Plan 20/Ostv ONLINE KOMUNIKACIJE Internet str./dr.mreže SMP Uredništvo web stranice Vođenje društvenih mreža Online oglašavanje destin Oglašav.na društv.mrežama OFFLINE KOMUNIKACIJE Oglaš.u prom.kamp. javnog i privat.sektora Ogl.u prom.kamp-model 1. SMP Ogl.u prom.kamp-model 2. SMP Strateš.projekti s HTZ, avioprijevoz FC Bayern München (SMP) PR aktiv.- odnosi s javn. SMP Zajed.oglašavanje s turističkim tvrtkama Opće oglašavanje Oglaš.u tiskov.medijima PR oglašavanje Brošure i ost.tisk.m Brošure i ost. tisk.mat. - SMP Map & Info Funtane Biciklističke karte Kalendari i čestitke Kalendar događanja Tiskanje poklon vrećica Suvenir Funtane Pokloni i prom.mat Pivski setovi za fešte Promotivni suncobr TUR. SIGNALIZACIJA UKUPNO Od ukupno planiranih rashoda za komunikaciju vrijednosti najveći dio otpada na offline komunikacije (91,1%).

50 Grafikon 11. Struktura rashoda za komunikacije u godini U godini nastavili bi sa uspješnim oglašavanjem turističkog proizvoda na turističkom tržištu. Planira se utrošiti kuna na oglašavanje destinacije Funtana (za oglašavanje u tiskovnim medijima kuna, za PR oglašavanje kn i kn za udruženo oglašavanje s turističkim subjektima s našeg područja). Sredstva su u financijskom planu razvrstana u više stavaka u online i offline komunikacije (stavka , i ). Predviđena sredstva su manja u odnosu na prošlu godinu (izbačena je stavka Google Adwords oglašavanje). Planirana sredstva za oglašavanje s turističkim subjektima u iznosu od kn podijeljena su sukladno učešću u noćenjima na bazi godine, i to na sljedeći način: Valamar Riviera d.d kn (učešće 14%), Maistra kn (učešće 11%), Polidor kamp kn (učešće 3%) i Plava laguna kn (učešće 72%). Media planovi za zajedničko oglašavanje destinacije Funtana bit će naknadno definirani. TZO Funtana sudjeluje s ostalim istarskim turističkim zajednicama u provedbi Strateškog marketing plana Istre, a participiramo s ukupnim iznosom od kuna, što je 12% manje u odnosu na plan za godinu (izdvajanja za SMP u godini iznosila su kn). U financijskom planu za izdvajanja za SMP raspoređena su kroz više stavaka: rashodi za destinacijske razvojne projekte u iznosu od kn, rashodi za Internet stranice/društv. mreže u iznosu od kn, 47