3. tromesečje Prezentacija biblijske pouke 17. avgust 2019.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "3. tromesečje Prezentacija biblijske pouke 17. avgust 2019."

Транскрипт

1 3. tromesečje Prezentacija biblijske pouke 17. avgust 2019.

2 Upamtite stih LUKA 4,18.19: Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedam zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje; i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

3 SLUŽITI POTREBAMA LJUDI OKO NAS Ova pouka nas podseća na pravu prirodu Isusove službe. U Jevanđelju po Mateju 11,1-15 čitamo da je Isus nakon što je završio poučavanje svojih dvanaest učenika otišao da poučava i propoveda u gradovima u Galileji. Dok se Jovan Krstitelj nalazio u tamnici, njegovi učenici su ga posetili. Doneli su mu vesti o Isusovim delima (Elen Vajt, Čežnja vekova, str 171; vidi, takođe, Matej 11,2) i o tome kako se narod sticao k Njemu. Međutim, Jovanovi učenici postavljali su pitanje zašto ovaj novi Učitelj, ako je Mesija, ne čini ništa što bi uticalo na Jovanovo oslobođenje... Ova pitanja nisu bila bez dejstva. Navodila su Jovana na sumnje, koje se inače nikada ne bi pojavile. (Čežnja vekova, str ).

4 Isusova služba je od samog početka bila usmerena prema onima koji su bili u potrebi. Proroštva o Isusu su unapred najavila da će se On u svom radu naročito zauzeti za potlačene, siromašne i bolene. I sam Isus je bio tlačen, i umro nepravedno osuđen pomažući onima koji su bili u potrebi, i oslobodio nas okrutnog jarma greha. ISUSOVO POSLANJE Najavila ga je Marija Najavio ga je Isus ISUSOVA SLUŽBA Pomoć onima u potrebi Prorok onih u potrebi ISUSOVA ŽRTVA Umiranje za one u potrebi

5 Zbaci silne s prestola, i podiže ponižene. (Luke 1,52) Jelisaveta je nazvala Mariju blaženom" (Luka 1,45). Onda je Marija ispunjena Svetim Duhom ispevala proročansku pesmu (stihovi 46-55). Hvalila je Boga za sve što je učinio za nju ( 46-48), jer je Silan, ukazuje ljubav i pravdu svakome (49-51) Zatim je objavila Mesijino carstvo (52-55). On će se pobrinuti za: ponižene (stih 52) gladne (stih 53) potlačene (stih 54) Ovo carstvo bi moglo da se nazove carstvo okrenuto natraške. U tom carstvu su moćni i bogati ovoga sveta najmanji, asiromašni i potlačeni su slobodni, ispunjeni i uzdignuti.

6 Objavljujem Radosnu vest siromašnima; Donosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju. I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima. (Luka 4,21) Isus je pročitao tekst iz Isaije 61,1.2 u gradskoj Sinagogi u Nazaretu. Bila je to Isusova misijska izjava: Isusova služba i poslanje su bili i duhovne i praktične prirode. Brinući praktično za one najranjivije Isus je pokazao da duhovno i telesno nije toliko međusobno udaljeno. Isus je pozvao svoje učenike da se po Njegovom primeru i oni aktivno priključe u ovu službu (Matej 10,8). To važi i za nas danas!

7 A izišavši Isus vidje mnogi narod, i sažali mu se za njih, i isceli bolesnike njihove. (Matej 14,14) Isus je oslobađao bolesne od njihovih bolesti, čak ako su ljudi bili bolesni 12, 18 pa i 38 godina.. Slepi gledaju Hromi hodaju Gubavi su očišćeni Demoni su isterani van Mrtvi ustaju Isceliteljska sila Isusa Hrista bila je evidentna potvrda Njegovog božanstva, ali Isus nije koristio čuda da bi animirao svoje slušaoce i tako povećao broj svojih sledbenika. Isusov cilj je uvek bio da narod prihvati spasenje (Marko 1,44; 8,26). On je lečio ljude jer ih je voleo, saosećao sa njima i želeo ds ih povede u večni život.

8 Isus nije bio zadovoljan da na sebe privlači pažnju da ga ljudi gledaju kao čudotvorca ili lekara koji leči telesne bolesti. Nastojao je da se ljudima predstavi tako da u Njemu vide svog Spasitelja. I dok su ljudi čeznuli da se uvere da je On došao kao car koji će uspostaviti državnu vlast, On je želeo da njihove misli odvrati od zemaljskih prema duhovnim vrednostima. Samo svetovni uspesi ometali bi ga u Njegovom radu. Elen Vajt, Služba iscelenja, str. 31 original.

9 A narod govoraše: ovo je prorok iz Nazareta galilejskoga. (Matej 21,11) Isus je, kao što su to nekada činili stari proroci, oštro ustao protiv onih koji su hram pretvorili u tržnicu. Oni su stavili veoma visoke cene na stoku za žrtvovanje, koja je simbolisala besplatno pomirenje kao zamenu za Isusovu smrt. Kada je Isus isterao sve trgovce i menjače novca iz hrama, pristupiše k njemu hromi i slepi u crkvi i isceli ih, deca su Mu vikala hvalu: Osana sinu Davidovu (st ). Sveštenike i knjževnike je to sve rasrdilo. Njihovi preci su sve stare proroke ubijali, i Isus će takođe biti ubijen od religijskih vođa Njegovog vlastitog naroda.

10 Isus je bio nevin, čist i pun dobrote. On je uvek priskakao u pomoć onima u potrebi, a vračalo mu se tlačenje, nepravda, patnja, bol i bezdušna smrt. Isus je sve to pretrpeo jer nas je voleo. Hteo je da nas oslobodi greha i da nam da život večni. Bez obzira na nepravdu, patnju, ili potrebu kroz koju prolaziš, On zna sve, On čuje tvoj vapaj, On razume i deluje... Niko ne može da shvati tvoje poteškoće i pruži ti pravu utehu kao Isus koji je u svačemu iskušan kao i mi (Jevrejima 4,15).

11 Gospod ukazuje ožalošćenima naročitu milost i nežnom silom omekšava srca i pridobiva duše. Njegova ljubav otvara put ranjenoj i izmučenoj duši i postaje lekoviti melem za one koji tuguju. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe, koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utešava. (2. Korinćanima 1,3. 4) Elen Vajt, Misli sa Gore blaženstva, str. 13 original

12 ZAKLJUČAK Jovan Krstitelj je očekivao da će Isus doći da sudi i oslobodi Božji narod. Međutim, kada Isus nije učinio ono što je Jovan očekivao, on je postao zbunjen i uznemiren (str. 172; str original). Poslao je svoja dva učenika Isusu da im objasni svoju misiju. Jovanovi učenici upitali su Isusa: Jesi li Ti Onaj što će doći, ili drugoga da čekamo? (Matej 11,3) A Isus odgovarajući reče im: Idite i kažite Jovanu što čujete i vidite: Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propovijeda se Jevanđelje (Matej 11,4.5).

13 PRIMENA? Kako mi znanje o Isusu i onima koji su u potrebi može pomoći danas? Shvativši da mi Isus želi pomoći, da razmislim o glasu nebeskog Oca koji me poziva da više cenim Njegova dela stvaranja, Da li želim da prihvatim svoju dužnost i služim potrebama ljudi oko sebe? Da li želim da delima svoje ljubavi, služim nevoljnima i upućujem im poziv: Pođite za Njim?

14 PRENOŠENJE ISTINE? Koje promene treba da ostvarim u svom životu? Koje biblijsko načelo iz ove pouke možemo da primenimo danas?

15 PLAN? Kako ovu pouku o Isus i potrebnima možemo da koristimo iduće sedmice? Razgovarajte u razredu ili grupi: 1. Marijina hvala započinje sa onim što je za nju mnogo značilo (Luka 1,49), dok kasnije ta hvala dobija i opšte odlike. Zašto naša hvala treba da ima i lični ali i opšti naglasak? Luka 1, Pročitajte i uporedite sledeće tekstove: Luka 4,16-21; 7, Šta je tvoje mišljenje zašto je Isus dao takav odgovor? Kako bi ti odgovorio/la na slična pitanja o Isuooj božanskoj prirodi i ulozi Mesije? 3. Kako Isaija i Matej prepoznaju da je Isusovo delo uzvišenije od iscelenja samo nekolicine ili par stotina bolesnih ljudi? Matej 12, Kakav je značaj u činjenici da su slični izveštaji zabeleženi u svim Jevanđeljima? Matej 21,12 16; Luka 19,45 48; Jovan 2, Šta se dogodilo Isusu i šta ovaj tekst pomaže da shvatimo kroz šta je sve Isus morao da prođe zbog nas? Isaija 53,3-6.

16 PRENOŠENJE ISTINE? Koje promene treba da izvršimo u našem životu? ODLUČITE! Starting this week,, I will depend upon Christ s righteousness Starting this week, I will submit my plans to God daily not on my own righteousness NAČELO PRIMENA PROBLEM ODLUKA Želim biti pristav dobrih dela stvaranja i čuvar svojih bližnjih, da Mu se pridružim kao oruđe Njegove milosti i saosećanja za najranjivije 1. Povezujući svoju teologiju sa svojom ekologijom. 2. Po primeru Isusa uvek pozitivno utiču ći na druge podižući siromašne, bolesne i potlačene. Kako razumeti: Ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja nećete ući u carstvo nebesko. Želim da moja okolina, a pre svega moj dom, prepozna da sam bio sa Isusom! Želim da budem aktivniji u služenju onima koji žive u mom okruženju kojima je potrebna moja pomoć.