ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20"

Транскрипт

1 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: u :3 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I. Подаци о уговорном органу Назив REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ИДБ/ЈИБ Контакт особа Велибор Јањић Адреса Спасовданска број 3 Поштански број Општина/Град 723 Источно Сaрajeвo (сп бл) Исtoчнo Ново Сaрajeвo (Источно Сарајево) Телефон (057) Факс (057) Електронска пошта Интернет адреса I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност I 2.а. Врста Институција власти из члана 4. став () тачка а) ЗЈН I 2.б. Ниво Ентитетски ниво,република Српска I 2.ц. Дјелатност Извршна власт I 3. Заједничка набавка I 4. Набавка у име других уговорних органа? / 5

2 ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА II. Врста уговора Робе, Куповина II 2. Подјела на лотове II 3. Да ли је закључен оквирни споразум? II 4. Опис II 4.а. Назив предмета уговора Набавка дрвених кревета II 4.б. Кратак опис предмета уговора Ургентна набавка дрвених кревете за потребе граничних карантина II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) Код Главни рјечник Главни предмет Склопиви кревети Опис II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? II 6. Укупна количина или обим уговора 250 комада II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова У складу са уговором II 9. Трајање уговора или рок извршења До 0 дана од потписивања ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК III. Врста поступка 2 / 5

3 Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци III.а. Да ли је овом преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци претходио конкурс за израду идејног рјешења? III 2. Критеријуми за додјелу уговора Најнижа цијена III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? III 6. Да ли је објављено еx анте обавјештење о транспарентности? IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА IV. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача Један понуђач Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ Општина/Град Држава BUKOM-PROM Влaсeницa Босна и Херцеговина IV 2. Информације о додјели уговора IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ IV 2.б. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума IV 2.д. Број примљених понуда IV 2.е. Број прихватљивих понуда IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ 3 / 5

4 IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ IV 2.х. Примјена преференцијалног третмана IV 4. Информације о подуговарањима IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати? ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ V. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку ѕа додјелу овог уговора? V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ? 4 / 5

5 АНЕКС Ц2 а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци" Члан 2. Став () Тачка д) б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци" Набавка кревета је реализована ради хитне мјере за спречавање ширења и ублажавања посљедица у вези пандемије Corona ( COVID-9). Кревети су набављени за опремање граничних карантина за чије успостављање је одлуком Штаба за ванредне ситуације задужена Републичка управа цивилне заштите. ц) Број понуђача са којима сте преговарали д) Назив понуђача са којима сте преговарали BUKOM-PROM 5 / 5