ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20"

Транскрипт

1 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: u 8:58 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА /20 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I. Подаци о уговорном органу Назив FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE ИДБ/ЈИБ Контакт особа Дариа Пајдаковић Адреса Zdrave Korde 8 Поштански број Општина/Град Бaњa Лукa (сп) Бaњa Лукa (Бања Лука) Телефон (05) Факс (05) Електронска пошта Интернет адреса I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност I 2.а. Врста Правно лице из члана 4. став () тачка б) ЗЈН I 2.б. Ниво Ентитетски ниво,република Српска I 2.ц. Дјелатност Oстaлo I 3. Заједничка набавка I 4. Набавка у име других уговорних органа? / 5

2 ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА II. Врста уговора Робе, Куповина II 2. Подјела на лотове II 3. Да ли је закључен оквирни споразум? Да II 3.а. Број понуђача са којим је закључен оквирни споразум Један понуђач II 3.б. Трајање оквирног споразума II 3.ц. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ II 4. Опис II 4.а. Назив предмета оквирног споразума Набавка лијека фосфомицин II 4.б. Кратак опис предмета оквирног споразума Набавка лијека фосфомицин II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) Главни рјечник Код Опис Главни предмет Фармацеутски производи II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? II 6. Укупна количина или обим оквирног споразума 2000 амп 2 / 5

3 II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова Универзитетски клинички центар Републике Српске ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК III. Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци III.а. Да ли је овом преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци претходио конкурс за израду идејног рјешења? III 2. Критеријуми за додјелу уговора Најнижа цијена III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? III 6. Да ли је објављено еx анте обавјештење о транспарентности? IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЅУМА IV. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача Један понуђач Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ Општина/Град Држава HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR Moсtaр Босна и Херцеговина IV 2. Информације о додјели оквирног споразума IV 2.а. Коначна укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ IV 2.ц. Датум закључења оквирног спораѕума IV 2.д. Број примљених понуда IV 2.е. Број прихватљивих понуда 3 / 5

4 IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ IV 4. Информације о подуговарањима IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати? ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ V. Да ли су кориштени правни лијекови у поступку ѕа додјелу овог оквирног спораѕума? V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ? 4 / 5

5 АНЕКС Ц2 а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци" Члан 2. Став () Тачка д) б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци" Набавка лијека који се користи заједно са другим лијековима за лијечење Covid-позитивних пацијената, а наведена набавка је неопходна с обзиром на погоршање тренутне епидемилошке ситуације. ц) Број понуђача са којима сте преговарали д) Назив понуђача са којима сте преговарали HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 5 / 5