PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD. ("Sl. glasnik RS", br.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD. ("Sl. glasnik RS", br."

Транскрипт

1 PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se medicinsko-doktrinarni standardi za utvrđivanje dužine osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond). Član 2 Dužinu utvrđuju stručno-medicinski organi Republičkog fonda - izabrani lekar i lekarske komisije. Medicinsko-doktrinarni standardi iz člana 1. ovog pravilnika sadržani su u Listi medicinskodoktrinarnih standarda za utvrđivanje (u daljem tekstu: Lista medicinsko-doktrinarnih standarda), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Lista medicinsko-doktrinarnih standarda sadrži šifru Međunarodne klasifikacije bolesti - revizija (u daljem tekstu: ), dijagnoze po grupama bolesti, i stanja iz, preporučenu dužinu, potrebnu dijagnostiku, odnosno medicinsku dokumentaciju za utvrđivanje. Član 3 Za dijagnoze, bolesti i povrede koje nisu navedene u Listi medicinsko-doktrinarnih standarda, a nalaze se u, primenjuju se medicinsko-doktrinarni standardi koji su ovim pravilnikom utvrđeni za bolest i povredu iz iste grupe bolesti i po. Član 4 U slučaju da osiguranik boluje od više bolesti i istovremeno, ocenu o dužini, stručno-medicinski organ Republičkog fonda, donosi na osnovu one bolesti i povrede koju utvrdi kao osnovnu bolest, odnosno povredu. Član 5 Stručno-medicinski organ Republičkog fonda utvrđuje dužinu osiguranika datumom početka i datumom završetka, u okviru propisane preporučene dužine. Član 6

2 Stručno-medicinski organ Republičkog fonda koji oceni da je neophodno da privremena sprečenost za zbog zdravstvenog stanja osiguranika, traje duže od preporučene propisane dužine za tu bolest ili povredu u Listi medicinskodoktrinarnih standarda, posebno obrazlaže svoju ocenu i navodi medicinske razloge za takvu ocenu. Član 7 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinskodoktrinarnim standardima za utvrđivanje ("Službeni glasnik RS", broj 0/11). Član 8 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". A01 A01.4 LISTA MEDICINSKO-DOKTRINARNIH STANDARDA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD I grupa ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI (A00-B99) Febris typhica et febris paratyphica Paratyphus, non specificatus Preporučena dužina do 120 dana A02 Salmonelloses aliae A03 Shigellosis A05 Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae do dana A05.1 Botulismus Standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

3 A05.8 A05.9 Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata do dana do dana A06.0 Dysenteria amoebica acuta A06.1 A06.2 A08 A15 A18 Amoebiasis intestinalis chronica Colitis amoebica non dysenterica Infectiones intestinales virales Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata Tuberculosis organorum aliorum do dana do 120 dana do 120 dana A19 Tuberculosis miliaris do 120 dana A21 Tularaemia A22 Anthrax A23 Brucellosis A26 Erysipeloides A27 Leptospirosis A28 Zoonoses bacteriales aliae, non alibi classificatae Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste infektologije. Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste infektologije, eventualno i pregled subspecijaliste gastroenterohepatologije. Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste infektologije.

4 A35 Tetanus alius do 180 dana A36 Diphtheria A37 Pertussis A38 Scarlatina A39 Infectio meningococcica A40 Sepsis streptococcica A41 Sepses aliae A42 Actinomycosis A46 Erysipelas A54 Infectio gonococcica A59 Trichomoniasis do četiri dana A60 Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis A69.2 Morbus Lyme A74 Morbi chlamydiales alii A74.0 Conjunctivitis chlamydialis A75 Febris typhica pediculis transmissa Klinički pregled; bris uretre ili vaginalni bris. Klinički pregled; bris uretre ili vaginalni bris. urologije, pregled specijaliste ginekologije i akušerstva; bris uretre ili vaginalni bris. oftalmologije; bris konjuktive.

5 A78 Febris Q A80 Poliomyelitis anterior acuta A82 Rabies A84 Encephalitis viralis ixodibus transmissa B01 Varicella B02 Herpes zoster B05 Morbilli B06 Rubeola B08.3 Erythema infectivum B15 Hepatitis acuta A B16 Hepatitis acuta B B17.1 Hepatitis acuta C B18 Hepatitis viralis chronica B20 Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis do 120 dana B26 Parotitis infektologije; izolacija.

6 B27 Mononucleosis infectiva B30 Coniunctivitis viralis do sedam dana B34 Infectio viralis, loci non specificati do dana B58 Toxoplasmosis B67 Echinococcosis B75 Trichinellosis C00- C97 D02 Zloćudni tumori Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii II grupa TUMORI (C00-D48) Preporučena dužina do 180 dana D04 Carcinoma in situ cutis D06 D12 Carcinoma in situ cervicis uteri Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis D25 Leiomyoma uteri oftalmologije; bris oka. Klinički pregled; leukociti. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

7 D27 D30 D31 D33 D35.2 D36 Neoplasma benignum ovarii Neoplasma benignum organorum urinariorum Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum Neoplasma benignum glandulae pituitariae Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija. III grupa BOLESTI KRVI I BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I POREMEĆAJI IMUNITETA (D50-D89) Dužina D45 Polycythaemia vera D46 Syndromata myelodysplastica D50 Anaemia sideropenica D69.0 Purpura allergica

8 D73 Morbus splenis D80 Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus D86 Sarcoidosis odgovarajuće specijalnosti IV grupa BOLESTI ŽLEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA (E00-E90) Preporučena dužina E03 Hypothyreoidismus alius E04 Struma atoxica alia E05 Thyreotoxicosis E06 Thyreoiditis E E11 E22.0 Diabetes mellitus ab insulino dependens Diabetes mellitus ad insulino independens Acromegalia et gigantismus pituitarius E22.1 Hyperprolactinaemia E23.2 Diabetes insipidus

9 E24.0 E27 E89 F00 Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens Disordines glandulae adrenalis alii Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati Klinički pregled; laboratorija; EHO abdomena; HDL; LDL; pregled specijaliste interne medicine. V grupa DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA (F00-F99) Dementia in morbo Alzheimer Preporučena dužina do 180 dana F03 Dementia non specificata do 180 dana F04 F06 F07 F09 F19 Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum do 180 dana do 180 dana F20 Schizophrenia neurologije; psihološko testiranje; CT glave.

10 F23 F30- F39 Psychoses acutae et transitivae Poremećaji raspoloženja - afektivni poremećaji F30.2 Mania psychotica F31.2 F31.5 F32.3 F33.2 F33.3 F40- F48 F62 G00 G04 Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gus gravis Episodium depressivum psychoticum, gus majoris Depressio recidiva non psychotica gus majoris Depressio psychotica recidiva gus majoris Neuropatski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji Mutatio personae persistens non organica Meningitis bacterialis, non alibi classificatis Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis VI grupa BOLESTI NERVNOG SISTEMA (G00-G99) Preporučena dužina specijaliste infektologije; CT ili MR glave; EMNG; lumbalna punkcija; pregled specijaliste oftalmologije; pregled specijaliste psihijatrije.

11 G05 G12 Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia do 180 dana G20 Morbus Parkinson G30 Morbus Alzheimer do 180 dana G35 Sclerosis multiplex G40 Epilepsia G43 Migraena do sedam dana G44 G45 G46 Syndromata cephalalgica alia Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus do sedam dana G50 Disordines nervi trigemini G51 Disordines nervi facialis G52 G54 G56 G57 Disordines nervorum cranialium aliorum Affectiones icum et plexuum nervorum Mononeuropathiae extremitatis superioris Mononeuropathiae extremitatis inferioris lekara specijaliste neurologije. lekara specijaliste neurologije; specijaliste stomatologije; pregled specijaliste neurologije.

12 G60- G64 G70 Oboljenje više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema Myasthenia gravis et disordines myoneurales alii G81 Hemiplegia do 180 dana G82 Paraplegia et tetraplegia do 180 dana G92 Encephalopathia toxica VII grupa BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59) Preporučena dužina H05 Morbi orbitae H Conjunctivitis H15 Morbi sclerae H16 Keratitis H18 Morbi corneae alii H20 Iridocyclitis H25 Cataracta senilis Klinički pregled; bris oka; laboratorija; pregled specijaliste oftalmologije; traženje fokusa; alergološko ispitivanje kod hroničnih oblika.

13 H26 Cataractae aliae H27 Morbi lentis alii H30 Chorioretinitis H33 Ablatio retinae et ruptura retinae H34 Occlusio retinae vascularis H35.4 Degeneratio retinae peripherica H40 Glaucoma H43 Morbi corporis vitrei H44 Morbi bulbi oculi H47 Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum alii H53 Disordines visuales H59 Disordines oculi et adnexorum post interventiones, non alibi classificatis specijaliste oftalmologije. VIII grupa BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95) Preporučena dužina H60 Otitis externa do sedam dana specijaliste ORL.

14 H65- H75 H81 Bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka Morbi functionis organorum vestibularium H83 Morbi auris internae alii do deset dana I00 I01 I05- I09 I- I15 Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Febris rheumatica cum alterationibus cardiacis Hronične reumatske bolesti srca Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom IX grupa BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99) Preporučena dužina I20 Angina pectoris I21 Infarctus myocardii acutus I22 I25 Infarctus myocardii recidivus Morbus cordis ischaemicus chronicus I26 Embolia pulmonis I30 Pericarditis acuta ORL; audiometrija.

15 I35 I38 Morbi valvulae aortae non rheumatici Endocarditis, valva non specificata I40 Myocarditis acuta I42 Cardiomyopathia I44 I45 Block atrioventricularis et block rami sinistri Disordines systematis conductivi cordis alii I47 Tachycardia paraoxysmalis I48 Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum I49 Arrhytmiae cordis aliae I50 Insufficientia cordis I60 I61.2 Haemorrhagia subarachnoidalis Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata I63 Infarctus cerebri I64 I67.1 Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata Aneurysma cerebri, non ruptum Klinički pregled; laboratorija; holter EKG; pregled subspecijaliste kardiologije. Klinički pregled; laboratorija; EKG; pregled subspecijaliste kardiologije, holter EKG.

16 I71 I74 I80 Aneurysma et dissectio aortae Embolia et thrombosis arteriarum Phlebitis et thrombophlebitis I81 Thrombosis venae portae I82 I83 I83.0 I83.1 Embolia et thrombosis venarum alia Varices venarum extremitatum inferiorum Varices extremitatis inferioris cum ulcere Varices extremitatis inferioris cum inflammatione I84 Haemorrhoides I85 Varices oesophagi I88 Lymphadenitis non specificata I95 Hypotensio arterialis do sedam dana X grupa BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99) Preporučena dužina Klinički pregled; laboratorija; krvni razmaz; pregled subspecijaliste hematologije i pregled specijaliste opšte hirurgije. specijaliste interne medicine ili subspecijaliste kardiologije.

17 J00- J06 J J12 J15 Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje Influenza, virus influencae aliud identificatum Pneumonia viralis, non alibi classificata Pneumonia bacterialis, non alibi classificata J20 Bronchitis acuta J34 Disordines nasi et sinuum nasi alii J36 Abscessus peritonsillaris J37 J40 J42 J44 Laryngitis et laryngotracheitis chronica Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica Bronchitis chronica, non specificata Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius J45 Asthma J93 Pneumothorax J96 Insufficientia respiratoria, non alibi classificata XI grupa BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93) specijaliste ORL. RTG pluća; pregled specijaliste grudne hirurgije; pregled subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije Klinički pregled; laboratorija; RTG pluća; pregled specijaliste pneumoftiziologije; gasne analize

18 Preporučena dužina K04.0 Pulpitis do dva dana K04.7 K05 K21 Abscessus periapicalis non fistulosus Gingivitis et morbi periodontales Morbus refluxualis gastrooesophageus do deset dana do sedam dana K22 Morbi oesophagi alii K25 Ulcus ventriculi K26 Ulcus duodeni K35 Appendicitis acuta K40.2 K40.3 Hernia inguinalis bilateralis non incarcerata, non gangraenosa Hernia inguinalis unilateralis non specificata sive incarcerata, non gangraenosa K41 Hernia femoralis K44 Hernia diaphragmatica do sedam dana K50 Morbus Crohn K51 Colitis ulcerosa Klinički pregled; RTG zuba; pregled doktora stomatologije. Klinički pregled; RTG zuba; pregled doktora stomatologije; pregled specijaliste oralne hirurgije. Klinički pregled; RTG zuba; pregled doktora stomatologije; pregled specijaliste oralne hirurgije. Klinički pregled; laboratorija; ezofagogastroskopija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti. specijaliste opšte hirurgije.

19 K52 K56 Gastroenteritis et colitis non infectiva alia Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia K60.3 Fistula ani K63 Morbi intestini alii K70 Morbus hepatis alcoholicus K71 Morbus hepatis toxicus K73.9 Hepatitis chronica, non specificata K75.0 Abscessus hepatis K80 Cholelithiasis K81 Cholecystitis K83 Morbi tracti biliares alii K85 Pancreatitis acuta K92 Morbi organorum digestivorum alii XII grupa BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA (L00-L99) Preporučena dužina

20 L04 Lymphadenitis acuta L05 Cystis pilonidalis L23 L25 Dermatitis contacta allergica Dermatitis contacta, non specificata do dana do dana L40 Psoriasis L50 Urticaria do dana L51 Erythema multiforme L52 Erythema nodosum L55- L59 Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem do dana L84 Clavi et callositates do sedam dana L97 Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatis specijaliste dermatovenerologije; pregled specijaliste alergologije. specijaliste dermatovenerologije; pregled specijaliste alergologa. dermatovenerologije. specijaliste dermatovenerologije. XIII grupa BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99) Preporučena dužina M00 Arthritis purulenta M02.3 Morbus Reiter

21 M05 Arthritis rheumatoides seropositiva M06 Arthritis rheumatoides alia M07 Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae M08 Arthritis juvenilis M Arthritis urica M11 M12 Arthropathiae crystallogenes aliae Arthropathiae aliae, specificatae M13 Arthritis alia M13.0 Polyarthritis, non specificata M15 Polyarthrosis M16 Coxarthrosis M17 Gonarthrosis M18 Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; Le ćelije; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije. Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

22 M19 Arthrosis alia M20 Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae M22 Morbi patellae M23 Morbi genus interni M24.5 Contractura articuli M25 M32 Morbi articulorum alii, non alibi classificati Lupus erythematosus systemicus M33 Dermatopolymyositis M42 Osteochondrosis spinalis M43 Dorsopathiae deformantes aliae M45 Spondylitis ankylopoietica M47 Spondylosis Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; RTG kolena; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; RTG kolena; artroskopija; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; RTG zgloba; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; RTG cervikalne kičme; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. Klinički pregled; laboratorija; RTG kičme; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije.

23 M48 Spondylopathiae aliae M50 M51 Morbi discorum intervertebralium cervicalium Morbi discorum intervertebralium alii M54.2 Cervicalgia M54.4 Lumboischialgia M60 Myositis M65 Synovitis et tenosynovitis M66 M70 Ruptura synoviae et tendinis spontanea Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem M71 Bursopathiae aliae M75 M76 Laesiones regionis humeroscapularis Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens M77 Enthesopathiae aliae M79 M80 Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati Osteoporosis cum fractura pathologica M86 Osteomyelitis dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije. dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije. dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije. subspecijaliste reumatologije. subspecijaliste reumatologije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. specijaliste neurologije; punkcija; pregled specijaliste opšte hirurgije. RTG ramena; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. specijaliste odgovarajuće specijalnosti. odgovarajuće specijalnosti; RTG kostiju; osteodezintometrija. Klinički pregled; laboratorija; RTG; pregled specijaliste ortopedije.

24 M96 M96.0 M99.4 M99.7 Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis Stenosis canalis neuralis textu connexivo Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis Klinički pregled; laboratorija; RTG; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije ili specijaliste neurohirurgije. Klinički pregled; laboratorija; EMNG; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije ili specijaliste neurohirurgije. XIV grupa BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA (N00-N99) Preporučena dužina N00 Syndroma nephritica acuta N03 N N11 N12 N13 Syndroma nephriticum chronicum Nephritis tubulointerstitialis acuta Nephritis tubulointerstitialis chronica Nephritis tubulointerstitialis sine specificatione ut acuta sive chronica Uropathia propter obstructioneem cum refluxu N17 Insufficientia renalis acuta Klinički pregled; laboratorija; UK; kreatinin; elektroliti; klirens kreatina; EHO; iorenografija; IVP; biopsija; pregled subspecijaliste nefrologije; pregled specijaliste urologije.

25 N18 Morbus renalis chronicus N18.5 N20- N23 N30- N39 Morbus renalis chronicus, gus 5 Urolitijaza - mokraćni kamenci Druge bolesti mokraćnog sistema do 180 dana N40 Hyperplasia prostatae N41 Morbi inflammatorii prostatae N43 Hydrocele et spermatocele N44 Torsio testis N45 Orchitis et epididymitis N47 N60 N70- N77 Praeputium redundans, phimosis et paraphimosis Dysplasia mammae benigna Zapaljenja ženskih organa male karlice N80 Endometriosis N81 N82 N84 Prolapsus genitaliorum femininorum Fistulae genitaliorum femininorum Polypus genitaliorum femininorum do sedam dana Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste urologije. Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste urologije. Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste urologije. specijaliste ginekologije i akušerstva; VS; Papanicoliau; hirurška intervencija; PH verifikacija.

26 N86 Erosio et ectropio cervicis uteri do sedam dana N87 Dysplasia cervicis uteri N92 Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia N97 Sterilitas feminae N99 Disordines post interventiones in systemate urogenitali, non alibi classificati XV grupa TRUDNOĆA, RAĐANJE I BABINJE (O00-O99) Preporučena dužina O00 Graviditas extrauterina O01 Mola hydatidosa O03 Abortus spontaneus O20 Haemorrhagia in graviditate initiali O20.0 Abortus imminens O22 Complicationes venarum gravidae specijaliste ginekologije i akušerstva; VS; Papanicoliau; kolposlopija. specijaliste ginekologije i akušerstva. specijaliste ginekologije i akušerstva; VS; Papanicoliau; kolposlopija; hormonske analize. specijaliste ginekologije i akušerstva; testovi trudnoće; hospitalizacija; eksplorativna kiretaža; PH verifikacija. specijaliste ginekologije i akušerstva; testovi trudnoće; hospitalizacija.

27 O23 O24 O44.1 Infectiones tractus urogenitalis in graviditate Diabetes mellitus in graviditate Placenta praevia cum haemorrhagia Klinički pregled; laboratorija; urin i urinokultura; EHO abdomena; glikemija. XVI grupa SIMPTOMI, ZNACI I PATOLOŠKI KLINIČKI I LABORATORIJSKI NALAZI (R00-R99) R02 Gangraena, non alibi classificata Preporučena dužina R42 Instabilitas et vertigo Klinički pregled; laboratorija; dopler; pregled specijaliste vaskularne hirurgije. Pregled specijaliste ORL; pregled specijaliste neurologije. XVII grupa POVREDE, TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA (S00-T98) S00 Laesio traumatica capitis, superficialis Preporučena dužina do dana S01 Vulnus apertum capitis S02 Fractura cranii et fractura ossium faciei S02.2 Fractura ossium nasalium

28 S03 S04 S05 S06 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis Laesiones traumaticae nervorum cranialium Laesio traumatica oculi et orbitae Laesio traumatica intracranialis S06.0 Commotio cerebri S09 Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae S11 Vulnus apertum colli S12 Fractura colli do 120 dana S13 S14 S15 S16 S20 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli Laesio traumatica vasorum colli Laesio traumatica musculi et tendinis colli Laesio traumatica thoracis superficialis S21 Vulnus apertum thoracis S22 Fractura costae (costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; ENO povređenog dela; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. opšte hirurgije; RTG grudnog koša.

29 S22.3 Fractura costae S23 S24 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S40 S41 S42 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis Laesio traumatica organorum intraabdominalium Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii Fractura regionis deltoideae et brachii Klinički pregled; RTG grudnog koša; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste grudne hirurgije. Klinički pregled; laboratorija: RTG; ENO abdomena; pregled specijaliste opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste ginekologije i akušerstva. Klinički pregled; RTG ramena; pregled specijaliste ortopedije.

30 S43 S44 S45 S46 S48 S50 S51 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii Laesio traumatica antebrachii, superficialis Vulnus apertum antebrachii do 120 dana S52 Fractura antebrachii S53 S54 S55 S56 S58 S60 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti Laesio traumatica nervorum antebrachii Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii Amputatio traumatica antebrachii Laesio traumatica carpi et manus, superficalis do 120 dana ortopedije; pregled specijaliste opšte hirurgije; pregled specijaliste vaskularne hirurgije; pregled specijaliste neurologije. ortopedije. ortopedije; pregled specijaliste vaskularne hirurgije. opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; RTG podlaktice; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. neurohirurgije; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije; EMNG; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije. ortopedije.

31 S61 Vulnus apertum carpi et manus S62 Fractura carpi et manus S63 S64 S65 S66 S68 S70 S71 Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus Laesio traumatica nervorum carpi et manus Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus Amputatio traumatica carpi et manus Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis Vulnus apertum regionis coxae et femoris S72 Fractura femoris do 120 dana S73 S74 S75 S76 S78 Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris Amputatio traumatica coxae et femoris do 120 dana ortopedije; pregled specijaliste opšte hirurgije. Klinički pregled; RTG; pregled specijaliste ortopedije. Klinički pregled; RTG; pregled specijaliste ortopedije. hirurgije; pregled specijaliste vaskularne hirurgije; pregled specijaliste ortopedije. ortopedije; RTG femura.

32 S80 Laesio traumatica cruris superficialis S81 Vulnus apertum cruris S82 S83 S84 S85 S86 S86.0 S88 S90 S91 S92 S93 S98 T02 Fractura cruris, regionem talocruralem, includens Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus Laesio traumatica nervorum cruris Laesio traumatica vasorum cruris Laesio traumatica musculi et tendinis cruris Laesio traumatica tendinis Achillis Amputatio traumatica cruris Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis Vulnus apertum regionis malleoli et pedis Fractura pedis (excl.regio malleoli) Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis Amputatio traumatica tarsi et pedis Fracturae regionum corporis multiplicium do 120 dana do 120 dana do 120 dana do 120 dana ortopedije. opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste vaskularne hirurgije; pregled specijaliste neurohirurgije; pregled specijaliste neurologije.

33 T03 T05 T15 T17 T20- T25 T26 T35 T36- T50 T51- T65 T86 Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium Corpus alienum partis oculi externae Corpus alienum tractus respiratorii Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji Combustio et corrosio oculi et regionis orbitalis Congelatio regionum corporis multiplicium et congelatio non specificata Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum do 180 dana do sedam dana do dana do dana specijaliste plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. specijaliste plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. XVII grupa FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVSTVENO STANJE I KONTAKT SA ZDRAVSTVENOM SLUŽBOM (Z00-Z99) Preporučena dužina Z22 Kliconoša zaraznih bolesti Z52 Davaoci organa i tkiva

34 Z94 Stanje presađenog organa ili tkiva Z95.0 Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker) Z95.1 Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft) Z95.2 Prisustvo veštačkog zaliska srca Z95.4 Prisustvo druge zamene zaliska srca Z96.6 Prisustvo veštački ugrađenog zgloba