Drage Makarke i Makarani,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Drage Makarke i Makarani,"

Транскрипт

1 listopad GRAD MAKARSKA > GRADSKI PROJEKTI str. 2-9 > KOMUNALNA INFRASTRUKTURA str > MLADI str > TURIZAM I KULTURA.....str Drage Makarke i Makarani, pred vama je još jedan Grad Makarska info u nešto drugačijem ruhu. Prvo izdanje tiskano je prošle godine, također u povodu Dana grada, a obuhvatilo je dvogodišnje razdoblje budući da od do nismo objavljivali slična izdanja. Naš cilj je, zapravo, u listopadu svake godine izvijestiti javnost o presjeku onog najvažnijeg na čemu je Gradska uprava radila u razdoblju između dviju svečanih sjednica Gradskog vijeća. Na sljedećim stranicama saznat ćete više o projektima koje je pokrenula ova gradska vlast - neki su realizirani, neki su započeti, a neki su pred realizacijom, a sve s jednim ciljem da bismo Makarsku učinili gradom ugodnijeg življenja. U određivanju prioriteta prije svega smo imali na umu da je Makarska grad koji živi od turizma i koji mora raditi na produljivanju turističke sezone, ali nismo zaboravili ni na sport, kulturu, naše najmlađe, učenike, studente, socijalno ugrožene građane. Iako uvijek može bolje, želim naglasiti da sam zadovoljan jer će većina ključnih projekta o kojima smo javno govorili biti završena do kraja mandata ili će za njih biti pripremljena kompletna projektno-tehnička dokumentacija za gradnju. Moje iskustvo pokazalo je da moramo još više i brže raditi na pripremi dokumentacije za one projekte koji mogu biti financirani iz EU fondova jer to je izazov na koji moraju odgovoriti sve moderne gradske uprave, a Makarska ima kapacitete da bude jedna od njih. Nadam da ćete i vi, naši sugrađani, kao i do sada, biti aktivni sudionici u kreiranju javnih politika, da ćete i dalje davati vaše prijedloge i kritike kako bi ova Gradska uprava radila što kvalitetnije i na zadovoljstvo svih koji žive u ovom gradu. Ovu priliku koristim kako bih svim Makarkama i Makaranima čestitao Dan grada uz želju da Makarska ostane sredina u koju će se mladi rado vraćati. Vaš gradonačelnik Tonći Bilić

2 2 > GRADSKI PROJEKTI Počeli radovi na rekonstrukciji i nadogradnji stare upravne zgrade na Gradskom sportskom centru U listopadu je počela realizacija jednog od najvećih gradskih projekata radovi na rekonstrukciji i nadogradnji stare upravne zgrade na GSC u. Početku radova prethodilo je izmještanje trafostanice koje je, prema projektu, planirano iz razloga da bi se u samoj zgradi osiguralo više korisnog prostora. Prema ugovoru s izvođačem, tvrtkom Marconi inženje ring d.o.o., svi radovi trebali bi biti završeni u roku od 115 radnih dana, dakle, do veljače Projektom se planira rekonstrukcija i nadogradnja objekta koji će većim dijelom biti u funkciji Gradskog sportskog centra, a manjim dijelom u funkciji Parka prirode Biokovo. U budućoj zgradi predviđen je jedinstveni prostor za multimedijalni prezentacijski centar, čija je temeljna svrha prezentacija bogate bio- Službeni početak radova bio je 3. listopada, a rok za njihov završetak, prema ugovoru s izvođačem, je 115 radnih dana kovske flore i faune, a uz uredske prostore i poslovne prostorije planirane su i smještajne jedinice u funkciji razvoja sportskog turizma. Odlukama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Makarskoj i Javnoj ustanovi Park prirode Biokovo za I. fazu realizacije projekta dodijeljeno je oko 5 milijuna kn bespovratnih sredstava. Ostatak troškova snosi Grad Makarska, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 8 milijuna kuna. Odluke o financiranju donesene su na temelju procjene troškova, a konačne cifre znat će se tek po okončanju svih izvršenih radova. Drugu fazu realizacije projekta, koja obuhvaća opremanje multimedijal- Realizacijom projekta Makarska dobiva multimedijalni prezentacijski centar i dvoranu koja će biti na raspolaganju udrugama i ustanovama te nove smještajne kapacitete za razvoj sportskog turizma

3 n UREĐENJE SPORTSKE LUKE ARBUN > n PLAŽA NA OSEJAVI DOBIVA NOVI IZGLED > 3 nog centra, financirat će Svjetska banka u sklopu NIP projekta sa ,00 kuna. Treba podsjetiti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao i izradu projektno- tehničke dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole i to s ,00 kuna. Stara upravna zgrada dio je kompleksa Gradskog sportskog centra, a u vlasništvu je Grada Makarske. Ista će se renovirati i staviti u funkciju prema principima energetske učinkovitosti, kao niskoenergetska kuća i to kao prvi takav primjer na širem makarskom području. Raspisan natječaj za izradu idejnog projekta ''Žičara Makarska-Biokovo'' U kolovozu ove godine završena je izrada Studije utjecaja na okoliš koja predstavlja stručnu podlogu za postupak Procjene utjecaja zahvata na okoliš, a na temelju ranije izrađenog idejnog rješenja Osim Studije, za koju slijedi procedura donošenja, završen je i projektni zadatak Žičara Makarska (Zagon) Biokovo (Štrbina). Ovaj dokument od iznimne je važnosti za daljnju realizaciju projekta jer predstavlja temelj za pokretanje postupka javne nabave za izradu idejnog projekta za postupak lokacijske dozvole, te ujedno daje smjernice projektantu za izradu idejnog projekta. Projektnim zadatkom definirana je kompletna trasa žičare, uže lokacije polazne i dolazne postaje, visinske razlike, broj nosivih stupova, a osim obveznih, definirani su i prateći sadržaji polazne i dolazne stanice žičare, kojima će se dodatno nastojati privući pozornost posjetitelja. Na polaznoj i dolaznoj stanici planirani su prateći ugostiteljski, kulturni i rekreativni sadržaji. Panoramska žičara, s polaznom postajom na Zagonu (na 170 mnv), koja bi vožnjom u trajanju od desetak minuta spojila Makarsku s biokovskim predjelom Štrbina (jugoistočno podnožje vrha Vošac na koti 1335 mnv), bila bi duga oko 3055 metara, s visinskom razlikom od oko 1165 m i horizontalnom udaljenošću od oko 2850 m. Izrađivač idejnog rješenja je Institut Arti Future, a projektnog zadatka Grad Makarska. Odabrani tip žičare je žičara sa povratnim tokom, s dvjema mimoilaznim kabinama, kapaciteta 55+1 osoba i spremnikom za vodu. Izrađen je i plan aktivnosti projekta Žičara Makarska-Biokovo koji obuhvaća: pokretanje postupka javne nabave za izradu idejnog projekta, provođenje Procjene utjecaja zahvata na okoliš u sklopu koje se provodi i Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, prijavu projekta Agenciji za investicije i konkurentnost za proglašenje projekta strateškim projektom RH, te izradu prometnih rješenja prilaznih cesta do polazne stanice. Na temelju ishođene dokumentacije utvrdit će se mogućnosti sufinanciranja projekta iz programa EU-a, koji se odnose na područje prometa. Prema podacima iz Predinvesticijske studije, koji su nastali usporedbom sa žičarama Učka i Srđ, cijena prijevoza na makarskoj žičari bila bi otprilike eura. Broj ukupnih potencijalnih korisnika je oko ,00, ako se uzme u obzir područje cijelog Makarskog primorja te područja koja joj gravitiraju. Prema procjenama ukupna vrijednost projekta bila bi neto 18 do 20 milijuna eura.

4 4 > GRADSKI PROJEKTI Prema idejnom rješenju, cilj planiranog zahvata je vidikovcem i rampom povezati šetnicu novog lukobrana s plažom na Osejavi te omogućiti osobama s teškoćama u kretanju pristup moru Plaža na Osejavi, omiljeno k Makarana, DOBIVA NOVI IZG Plaža na Osejavi desetljećima je bila omiljeno kupalište brojnih Makarana koji stare navike nisu napustili unatoč tome što je plaža iz godine u godinu nestajala (prije izgradnje lukobrana valovanje je bilo još više naglašeno zbog otvorenog mora). Izgradnjom lukobrana aktualizirala se ideja o proširenju plaže koju su javno, potpisivanjem peticije, podržali i brojni građani. No, nažalost, nasipavanje plaže bez potrebne dokumentacije prije nekoliko je godina loše odjeknulo u medijima, a reagirale su i nadležne državne institucije. Imajući na umu želje građana, ali i vodeći računa da se uz samu plažu u međuvremenu izgradio hotel s 4 zvjezdice, da je u neposrednoj blizini lukobran na kojem će biti privezišta za brodove i jahte, te će se vrlo skoro broj turista i korisnika plaže povećati, odlučili smo proširiti staru plažu, oplemeniti je svim sadržajima koje imaju i druge gradske plaže, ali napraviti i korak više. Naravno, u skladu sa zakonskom procedurom i vodeći računa da ono što radimo mora biti u skladu sa okruženjem. Znali smo da se radi o procesu koji će potrajati, ali vjerujem da će i naši građani i turisti vrlo skoro reći: vrijedilo je čekati. Ova Gradska uprava tako je krenula s izradom dokumentacije koja je neophodna da se plaža proširi i uredi u skladu sa svim zakonskim propisima. Pri tome treba naglasiti da je područje Osejave višestruko za - štićeno, te da čini ekološki značajno područje za Republiku Hr vat sku, i za Europsku uniju Natura Strogo vodeći računa o tome, nakon što je izrađeno i prihvaćeno idejno rješenje za uređenje plaže, pristupilo se izradi svih potrebnih studija i elaborata. Tako su izrađeni Geodetski elaborat, Hidrografski elaborat, Hidrodinamički model mora, Geotehnički izvještaj o provedenim istraživanjima i snimkom podmorja, te prethodna Studija utjecaja zahvata na okoliš. Nakon što je u travnju ove godine nadležno ministarstvo donijelo rješenje po kojem za namjeravani zahvat nado h rane i uređenja plaže Osejava nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu niti postupak procjene utjecaja na okoliš, nastavilo se s procedurom dobivanja lokacijske dozvole. Prema idejnom rješenju, cilj planiranog zahvata je vidikovcem i rampom povezati šetnicu novog lukobrana s predmetnom lokacijom te omogućiti osobama s teškoćama u kretanju nesmetani pristup moru. Ideja je stvoriti cjelovitu plažu s više korisne površine i svim elementima urbane i komunalne opreme koji su za to potrebni.

5 n POČINJU RADOVI NA PROŠIRENJU GROBLJA U VELIKOM BRDU > n BIVŠI ART CAFFE POSTAJE VIŠENAMJENSKA GRADSKA DVORANA > 5 Uređenjem sportske luke Arbun do novih vezova za domaće stanovništvo upalište LED Plaža Osejava napokon će dobiti urbanu i komunalnu opremu Površina obuhvata zadanim projektnim programom iznosi otprilike 3.700,00 metara četvornih, a površina zahvata iznosi otprilike 1.030,00 metara četvornih. Planirani zahvat obuhvatit će dvije faze: 1. nasipavanje plaže, vidikovac i šetnica, 2. komunalna i urbana oprema. Uređenja platoa i Makarska burolina Paralelno s uređenjem plaže Osejava radi se i na pripremi dokumentacije za izradu arhitektonsko urbanističkog rješenja uređenja platoa Osejava te osmišljavanju sadržaja koji bi upotpunio novu makarsku nautičku luku. Prema prijedlogu arhitekta Nikole Bašića, autora poznatih zadarskih Morskih orgulja i Pozdrava suncu, na trokutastom proširenju kojim je novi lukobran ukliješten u stjenovitu obalu, predlaže se izgraditi paviljon BU ROLINA, prizemnu zgradu u kojoj bi bili smješteni sanitarni prostori (i kabine za presvlačenje) na usluzi nautičarima i korisnicima plaže. Sanitarni sadržaji s bočnih bi strana objekta bili zaklonjeni caffe barom i malim dućanom s nautičkim i kupališnim potrepštinama. Krov paviljona, koji asocira na školjku, bio bi otvoreni javni prostor usmjeren na panoramski doživljaj otvorenog mora. Kako je kazao autor, afirmaciji ovog prostora u novu urbanu metaforičku točku pridonijela bi vjetrovna kinetička i/ili glazbena umjetnička instalacija BUROLINA, instrument na kojem bi svirala i izvodila kinetičke vratolomije glasovita makarska bura. Izgradnjom glavnog lukobrana stvorile su se i pretpostavke boljeg korištenja akvatorija luke. To se u prvom redu odnosi na proširenje sportske luke Arbun koja se nalazi na zapadnom području akvatorija i pruža se obalnom linijom od Malog mula do sredine poluotoka Svetog Petra. Sadašnje stanje akvatorija ne omogućava kvalitetno uređenje sportske luke iz razloga nesigurnog priveza brodova, a planiranim proširenjem kapaciteta taj će problem biti riješen bez ugrožavanja sigurnosti uplovljavanja trajekta i drugih turističkih brodova. Projektom Uređenje sportske luke Arbun predviđa se izgradnja novog gata za privez brodica domicilnog stanovništva, dužine 114,6 m. Broj vezova ovisi o širini brodica, a maksimalan broj vezova na gatu je trideset i osam. Projektom je predviđena i izgradnja pratećeg objekta za potrebe Jedriličarskog kluba Bura i Pomorskog športskog ribolovnog društva Arbun. Površina obuhvata sportske luke je 4.651,00 m2. Na morski dio otpada 1.880,00 m2, a na kopneni dio 2.771,00 m2 (proširenje obale i izgradnja novog gata).

6 6 > GRADSKI PROJEKTI Otkupom zemljišta osigurani preduvjeti za izgradnju novih grobnica u Velikom Brdu Grad Makarska nema druge lokacije na kojoj bi u skorom vremenu mogao osigurati nove grobnice pa je konačno postizanje dogovora s vlasnicima zemljišta pozdravljeno od strane svih političkih stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Grad Makarska i vlasnici zemljišta k. o. č.z. 587/1,587/2 i 587/3 k.o. Veliko Brdo potpisali su kupoprodajne ugovore kojima se omogućuje proširenje postojećeg groblja u Velikom Brdu. Ugovori su potpisani na temelju Odluke Gradskog vijeća koja je donesena 16. srpnja Radovi na izgradnji novih grobnica trebali bi početi odmah nakon završetka projekta koji bi trebao biti gotov krajem listopada ove godine. Gradsko vijeće je u srpnju ove godine jednoglasno podržalo Odluku o suglasnosti za otkup zemljišta radi proširenja postojećeg groblja u Velikom Brdu. Riječ je o zemljištu južno od postojećeg groblja kvadrature 1388 metara četvornih koje Grad od privatnih vlasnika otkupljuje po cijeni od 1.092,78 kuna po metru četvornom. Ukupan iznos od ,59 kuna vlasnicima se, sukladno Odluci Gradskog vijeća, plaća u dvije rate: prva polovica isplaćena je odmah nakon potpisivanja ugovora, a druga polovica bit će isplaćena nakon pravomoćnosti sudske presude kojom će biti utvrđeno isključivo vlasništvo Grada Makarske na zemljištu na kojem se nalazi postojeće groblje u Velikom Brdu. Naime, postojeće groblje koje leži na čestici zemlje 587/4 formalno je u zemljišnim knjigama upisano na privatne vlasnike pa Grad Makarska drugi obrok želi uplatiti tek nakon što mu bude priznato pravo vlasništva za spomenutu česticu. Ova Odluka ima veliku važnost s obzirom na činjenicu da Gradsko groblje Sv. Križa u Makarskoj više nema slobodnih grobnica niti mogućnosti širenja. Zemljište koje će Grad Makarska otkupiti još je od 2006., kada je usvojen Prostorni plan Grada Makarske, planirano za širenje groblja. Prve razgovore s vlasnicima zemljišta započela je bivša vlast prije 6-7 godina, no imovinskopravni odnosi ostali su kamen spoticanja. Aktualna Grad ska uprava uspjela je pregovore dovesti do završne faze. Projekt rekonstrukcije i proširenja groblja u Velikom Brdu odvijat će se u dvije faze: 1. izgradnja grobnica, 2. izgradnja dvorane za ispraćaj. Počinju rad višenamjen Prostor bivšeg Art caffea, centralnog okupljališta mladih iz devedesetih godina, ponovno će otvoriti svoja vrata do proljeća bit će završeni svi radovi na uređenju nove višenamjenske gradske dvorane koja će biti glavno mjesto održavanja kulturnih događanja od koncerata ozbiljne i pop glazbe, pa do izložbi i kazališnih predstava. Bivši Art caffe u najmu je Glazbene škole Makarske koja je prije nekoliko godina, uz suglasnost Grada, počela s pripremnim radovima za uređenje prostora, zahvaljujući decentraliziranim sredstvima koje dobiva od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. No, budući da se radi o projektu koji je od interesa Grada i Glazbena škola ne bi ga mogla iznijeti do kraja, Grad Makarska se aktivno uključio u realizaciju projekta i osigurao sredstva u U proteklom razdoblju završen je i projekt adaptacije zgrade Merkura 5 (bivše upravne zgrade Metalplastike) u koju će se u adekvatne prostore, sukladno suvremenim standardima, preseliti Gradska knjižnica Makarska i u kojoj će krov nad glavom po prvi put naći gradske udruge. Projekt će se realizirati u dvije faze: do kraja godine započet će radovi na adaptaciji prostora za preseljenje Gradske knjižnice, koja će biti smještena na prvoj i drugoj etaži dok će

7 n ENERGETSKOM OBNOVOM DO BOLJIH UVJETA U DJEČJEM VRTIĆU CICIBAN > n ASTRO PARK NA GLAVICI DOBIVA IGRAČKE I OPREMU > 7 ovi na uređenju interijera u novoj skoj dvorani u bivšem Art caffeu Nova dvorana, osim za potrebe Glazbene škole Makarska, svojim je prostornim i tehničkim karakteristikama prilagođena za izvođenje kulturnih i multimedijalnih programa Proračunu Grada Makarske. Do sada je na građevinske radove i dio obrtničkih radova utrošeno ,00 kuna, a prema procjenama do kraja će, ne računajući opremu, biti uloženo još ,00 kuna. Do kraja listopada bit će završen natječaj za unutarnje uređenje, nakon čega počinju radovi na uređenju interijera. Nova dvorana, osim za potrebe Glazbene škole Makarska, svojim je prostornim i tehničkim karakteristikama prilagođena za izvođenje kulturnih i multimedijalnih programa. Zbog potrebe održavanja predstava, dvorana će biti opremljena i zastorom, a zahvaljujući razini elektroničke opreme i rasvjete u njoj će se moći održavati i različite prezentacije, kongresi i reprodukcije filmskih i audio materijala. Nova višenamjenska gradska dvorana, ovisno o vrsti događanja, moći će primiti između 120 i 170 posjetitelja, a budući da će imati mogućnost i alternativne male scene, pri čemu glavna pozornica postaje auditorij, kapacitet će se moći povećati i na 200 do 250 sjedećih mjesta. U sklopu dvorane bit će i mali buffet u funkciji školske kuhinje, za pripremu toplih napitaka i okrepe sudionika glazbenih natjecanja. Gradska knjižnica dobiva moderan dvoetažni prostor u zgradi Merkura 5 radovi u prizemlju, gdje je planiran prostor za gradske udruge, biti završeni u godini. Prema projektu, u prizemlju će, biti dvorana za folklor (koju će koristiti Folklorni ansambl Tempet u sklopu kojeg djeluju dvije dječje plesne skupine, vokalna i starija plesna skupina), dvije polivalentne dvorane (veća i manja), dnevni boravak, dva ureda, manja kuhinja i sanitarni prostori. Gradska knjižnica, koja je dosada bila smještena u potpuno neadekvatnom prostoru, sada će, imati sve sadržaje koje imaju i druge gradske knjižnice; fundus od knjiga bit će dostupan na dvije etaže od kojih će svaka imati svoj infopult, a među ostalim, knjižnica će imati i poseban Odjel za djecu i mlade, prostor koji će se moći koristiti za književne večeri te potpuno novu informatičku opremu.

8 8 > GRADSKI PROJEKTI Projekt Dječji vrtić i jaslice Zelenka pred izdavanjem građevinske dozvole Realizacijom projekta izgradnje vrtića i jaslica za naselje Zelenka, koji je pred izdavanjem građevinske dozvole, Makarska će nakon 30 godina dobiti vrtić kao samostojeći objekt. Gradska parcela prepoznata je kao idealno mjesto za izgradnju vrtića i jaslica iz više razloga: bogata je zelenom površinom, ima razrađenu pristupačnost pješacima, te se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, crkve i stambenog naselja. Lokacija namijenjena za izgradnju podijeljena je na dva dijela, Smještajni kapacitet je 110 djece predškolske dobi Kreću radovi na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića Ciciban Naš Odsjek za projekte i razvoj odradio je još jedan odličan posao: uspješno smo aplicirali na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj - pilot projekt: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljanju djelatnost odgoja i obrazovanja s projektom Energetska obnova Dječjeg vrtića Ciciban. Projekt je vrijedan ,78 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Europski fond za regionalni razvoj sufinanciraju 70 % prihvatljivih troškova u iznosu od ,78 kuna. Iz EU fondova bit će sufinancirano 30 % prihvatljivih troškova, odnosno do ,48 kuna, a iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 40 % prihvatljivih troškova, a najviše u iznosu do ,30 kuna. Zahvaljujući dobivenim sredstvima obavit će se brojni radovi na fasadi i unutar objekta koji će boravak djece učiniti puno ugodnijim: rekonstruirat će se krov, načiniti toplinska izolacija vanjskih zidova, ugraditi solarni toplinski kolektori, zamijeniti vanjska stolarija, ugraditi termostatski radijatorski ventili te zamijeniti unutarnja rasvjeta. Obavljeni radovi donijet će smanjenje potrošnje energije od preko 76 posto: postojeća zgrada vrtića, koja je sagrađen godine, po svojim energetskim svojstvima spada u razred C, a nakon obnove će biti u razredu A. Treba podsjetiti da je Grad Makarska, u procesu priprema koje su obuhvatile i sređivanje dokumentacije i ishođenje uporabne dozvole, aplicirao i na natječaj Ministarstva gospodarstva te na istom osigurao ,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

9 n n jedan služi za obrazovnu funkciju, a drugi za izgradnju parka za korisnike vrtića, ali i djecu iz okolnih naselja. Obrazovni dio sastoji se od četiri skupine jasličkog i četiri vrtićkog uzrasta, a koji će moći pohađati djeca iz svih dijelova grada Makarske. Smještajni kapacitet je 110 djece predškolske dobi, a vrijednost investicije procjenjuje se na 11 milijuna kuna. Za realizaciju projekta namjeravaju se koristiti sredstva povučena iz fondova ministarstava RH i fondova EU-a. Nakon Zelenke nastavit će se raditi i na planiranju izgradnje vrtića na Istoku budući da dosadašnja mreža dječjih vrtića, sa samo jednim samostojećim objektom u centru, nije zadovoljavajuća. Otvara se dječji vrtić u Velikom Brdu Zbog velike potražnje za jasličkim skupinama, koja raste iz godine u go dinu, u zgradi nekadašnje osnovne škole, koju je proteklih godina kori stio Mjesni odbor Veliko Brdo, Grad Makarska odlučio je adaptirati pro store prizemlja za potrebe Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce. Postojeća zgrada sastoji se od suterena u kojem se nalaze dva stana i prizemlja koje će se ovim projektom adaptirati u dječji vrtić s jednom vrtićkom sku pinom od 20 ak djece i pratećim sa držajima. Prema projektu, novi dječji vrtić Ve liko Brdo imat će terasu, ulazni pro stor i garderobu, muški i ženski wc, kuhinju, te višenamjenski prostor za odgojitelje. U GODINU DANA ULOŽENO 6 MILIJUNA KUNA > POČINJU RADOVI NA IZGRADNJI VODOSPREME ZELENKA > 9 U prosincu u Astro park na Glavici stižu igračke i oprema Na platou ispred Makarske zvjez darnice na Glavici završena je prva faza radova (zemljani i betonski ra dovi) na izgradnji Astro parka. Izvo đač radova bila je tvrtka Mata d.o.o., a vrijednost radova iznosi ,00 kuna s PDV om. Završen je i postupak javne nabave za oda bir ponuditelja za opremanje Astro parka što čini 2. fazu realizacije pro jekta. Sukladno Ugovoru između Grada Makarske kao naručitelja i Stribor opreme d.o.o. nabavljene su igračke i oprema. DAUP Orion, partner u projektu, naručio je i manje skulpture koje je izradio aka demski kipar Vice Glibota. Grad Ma karska pokrenuo je postupak javne nabave za završnu fazu izvođenja građevinskih radova koja će završiti do kraja studenoga. Projekt Astro park primjer je javno civilnog partnerstva Grada Makarske i DAUP Oriona. Predstav lja futurističko igralište za djecu s konstrukcijom koja nosi obilježja Sunčevog sustava i svemira, a svo jim je sadržajima namijenjen djeci od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta.

10 10 > KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Pekarska ulica Novi nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV. U godinu dana uloženo 6 MILIJUNA KUNA Ova Gradska uprava kontinuirano radi na poboljšanju komunalne infrastrukture u svim dijelovima grada, a samo u proteklih godinu dana uloženo je nešto manje od 6 milijuna kuna!! Među ostalim, treba spomenuti izgradnju i rekonstrukciju Jadranske ulice, rekonstrukciju Trga 4. svibnja 533. s hortikulturom koji je konačno dobio izgled primjerenog gradskog parka, izgradnju oborinskog sustava u ulicama don Mihovila Pavlinovića, Biokovskoj i Ante Starčevića, izgradnju nogostupa u Ulici kralja Petra Krešimira i Stjepana Ivičevića, izgradnju središnje ceste prema urbanističkom planu uređenja naselja Veliko Brdo 1 te ulice na predjelu Požare, izgradnju i rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića koja je bila neophodna za stavljanje u funkciju novog hotela sa 4 zvjezdice hotela Romana, nabavku igračaka za dječji EU astro park, završetak radova na Trgu Tina Ujevića te zamjenu velikog broja rasvjetnih tijela na području grada po prvi put u povijesti javna rasvjeta stigla je u pojedine dijelove Velikog Brda, Kotišine, Puharića i drugih rubnih dijelova Makarske. Počinju radovi na izgradnji vodospreme Zelenka Svjesni smo da izgradnju novih turističkih kapaciteta mora pratiti izgradnja komunalne infrastrukture. U proteklom razdoblju pripremljena je kompletna dokumentacija i u lipnju ove godine predan zahtjev za građevinsku dozvolu za izgradnju vodospreme Zelenka. Rješavaju se i imovinsko pravni odnosi vezani za pristupni put za vodospremu Požare nakon čega slijedi podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu. O važnosti ova dva objekta dovoljno govori činjenica da će vodosprema Zelenka osigurati dostatne količine vode za cijeli Ratac i Biloševac, a vodosprema Požare za Požare i dio Zelenke. U završnoj je fazi i izrada Studije i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno komunalne infrastrukture za aglomeraciju Makarska iz EU fondova kojom će se, između ostalog, izgraditi i kanalizacijski sustav za predjele Požare i Veliko Brdo. Za vodospremu Zelenka već su obavljeni radovi na postavljanju tlačnog voda

11 n GRAD SUFINANCIRA UDŽBENIKE OSNOVNOŠKOLCIMA > n MILIJUN KUNA VIŠE ZA MLADE > 11 Javna rasvjeta po prvi put je došla i u rubne dijelove Velikog Brda Novi nogostup u Ulici Stjepana Ivičevića Izgradnja i rekonstrukcija Ulice I. G. Kovačića bila je preduvjet za otvaranje novog hotela s 4 zvjezdice Rekonstrukcijom oborinske kanalizacije u ulicama Don M. Pavlinovića, A. Starčevića i Biokovskoj riješeni su veliki problemi koje je uslijed obilnih kiša imao centar grada Trg 4. svibnja 533. konačno je dobio izgled gradskog parka Jadranska ulica u novom ruhu Postavljena spomen-ploča prof. Petru Puhariću, bista fra Juri Radiću i spomenik Tinu Ujeviću Osim uvođenja protokolarnih obilježavanja važnih datuma vezanih za sjećanje na poznate Makarane i javne osobe koje su svojim djelovanjem u našem gradu ostavile neizbrisiv trag, u proteklih godinu dana učinili smo i korak više. U znak sjećanja na najvećeg makarskog kroničara i istaknutog prosvjetnog djelatnika, utemeljitelja Centra za kulturu Makarske i Podbiokovskih večeri te pokretača časopisa Makarsko primorje, a u povodu 4. obljetnice njegove smrti, na obiteljskoj kući prof. Petra Puharića postavili smo spomen ploču. U povodu 95 godina od rođenja, na Šetalištu dr. fra Jure Radića svečano je otkrivena bista makarskog franjevca i znanstvenika koji je svojim djelima ostao zapisan kao jedan od najvećih i najzaslužnijih ljudi s našeg područja u 20. stoljeću. U srpnju ove godine konačno smo, postavljanjem spomenika jednom od najvećih hrvatskih pjesnika, završili davno započeti projekt uređenja Trga Tina Ujevića i na taj način odali počast bardu pjesničke riječi koji je ljepote Makarske uočio u najranijoj dobi.

12 12 > MLADI Grad Makarska prvi put u povijesti sufinancira udžbenike osnovnoškolcima Preko milijun kuna više l Pomoćnici u nastavi kuna l Sufinanciranje udžbenika kuna l Produljeni boravak u osnovnim školama kuna l Studentske stipendije kuna l Prijevoz učenika osnovnih škola kuna l Prijevoz studenata kuna l Besplatna marenda učenicima slabijeg imovnog stanja kuna U kojoj je mjeri neki Grad uistinu grad ne mjeri se samo u kvadratima asfalta i betona, niti u novoizgrađenim objektima, već i u brizi za najugroženije slojeve društva, ponajviše mlade. Upravo na tom polju učinili smo uistinu puno Po prvi put u povijesti Grada Makarske donijeli smo Odluku o sufinanciranju udžbenika osnovnoškolcima. Pravo na sufinanciranje udžbenika, prema sadašnjoj Odluci, ostvarili su učenici iz obitelji s dvoje (2) ili više školske djece (isključivo djeca koja pohađaju osnovnu i srednju školu); učenici čija su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen; učenici s teškoćama u razvoju; učenici čiji je jedan roditelj zaposlen, a ispunjava uvjet prihoda na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske. Financijska pomoć roditeljima učenika osnovnih škola, po učeniku, iznosi 300 kuna za one od 1. do 4. razreda, odnosno 500 kuna za učenike od 5. do 8. razreda. Grad Makarska će zasigurno raditi na tome da se broj djece koja će biti obuhvaćena ovom Odlukom kao i iznosi sufinanciranja u budućnosti povećaju. Uvođenjem produljenog boravka podigli smo standarde u osnovnom školstvu. Nakon što smo godine u Osnovnoj školi oca Petra Perice krenuli s pilot projektom produljenog boravka, zbog velikog interesa roditelja, prošle godine isti smo uveli i u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića. Ove godine formirali smo 4 odjeljenja: po 2 u obje osnovne škole.

13 n MAKARSKA DOBILA PLAN RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA > n IZ NACIONALNIH I EU FONDOVA POVUČENO VIŠE OD 10 MILIJUNA KUNA > 13 Jedan od projekata na koje sam iznimno ponosan je projekt S osmijehom u školu- Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca čiji je cilj omogućavanje jednakih uvjeta školovanja za sve. Ove godine po drugi put smo se javili na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te osigurali sufinanciranje iz državnog proračuna: maksimalan iznos prihvatljivih troškova u iznosu od ,70 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose , 70 kuna. Zahvaljujući osiguranim sredstvima u dvije makarske osnovne škole zaposlit će se 9 pomoćnika u nastavi čime omogućujemo zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Grad Makarska ne zanemaruje ni učenike ni studente. Za prijevoz učenika osnovnih škola osigurali smo 120 tisuća kuna i još za sufinanciranje prijevoza studenata. Za prijevoz srednjoškolaca ministarstvo pokriva 75 % troškova, a od 25 % koje otpada na roditelje Grad Makarska pokriva pola iznosa. Od 1. siječnja Grad Makarska sufinancirat će prijevoz učenika koji srednje škole pohađaju izvan grada Makarske. Nastavili smo i s dodjelom stipendija u 4 kategorije koje smo uveli godine: za uspješne studente, studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja, studente u deficitarnim zanimanjima i studente umjetničkih diplomskih studija. Uz sufinanciranje nastave stranih jezika u osnovnim školama, Grad Makarska će omogućiti i da se s nastavnicima u osnovnim školama koji predaju izborni strani jezik potpišu ugovori na neodređeno vrijeme. Grad Makarska uključio se i u projekt Zaklade Hrvatska za djecu zahvaljujući kojem ćemo osigurati besplatne marende za djecu slabijeg imovnog stanja kojih, prema trenutnim podacima, ima 100-tinjak. Osnovan Savjet mladih Grada Makarske Otome kakva je neka vlast, govori i činjenica kakav je njezin stav po pitanju uvođenja europskih standarda u funkcioniranju lokalne samouprave. Osim provođenja prvih neposrednih izbora za vijeća mjesnih odbora, dali smo ruku civilnim udrugama i formirali prvi Savjet mladih Grada Makarske u kojem su, osim podmlatka političkih stranaka, svoju priliku dobili mladi iz civilnih udruga i učeničkih vijeća. Nadam se da će izabrani članovi u što bliskoj budućnosti znati iskoristiti svoju savjetodavnu ulogu prema Gradskom vijeću i nametnuti donošenje odluka koje su važne za populaciju mladih. Njihove sjednice, jednako kao i sjednice Gradskog vijeća, zahvaljujući ovoj vlasti, neće se održavati u hotelskim salama već tamo gdje im je mjesto u zgradi Grada Makarske u novouređenoj gradskoj vijećnici. Izrađen Nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade Grad Makarska izradio je Nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade koji se mogao pročitati na internetskoj stranici Grada Makarske. Lokalni program djelovanja za mlade za razdoblje od do dio je istoimenog projekta, koji Grad Makarska provodi u suradnji s Građanskom inicijativom Ruke za bolju Makarsku i Savjetovalištem Lanterna u razdoblju od studenog do studenog 2016., uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Lokalni program temelji se na Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od do i ispitivanju potreba mladih u gradu Makarskoj provedenom u sklopu spomenutog projekta.

14 14 > TURIZAM I KULTURA Razvojnim projektima udareni temelji za razvoj selektivnih vrsta turizma Iako Makarska živi od turizma, svjesni smo da se naša ponuda ne može bazirati samo na suncu, moru i zabavi. Ako se manifestacijama koje Grad Makarska organizira tijekom cijele godine, dodaju i pokrenuti razvojni projekti, onda se s pravom može reći da je Grad Makarska ozbiljno shvatio krilaticu Hrvatske turističke zajednice Hrvatska 365 (Doživi Hrvatsku tijekom cijele godine) te svoje goste sve više i više privlači sadržajima u kojima mogu uživati i izvan sezone. U svakom slučaju, računamo na mišljenje i suradnju s građanima, poručili su sudionici tribine, jedne u nizu koja vodi uređenju stare gradske jezgre ugodne za život, a privlačne turistima. Zato uz projekt Žičara Makarska-Biokovo radimo i na drugim projektima koji su temelj razvoja selektivnih vrsta turizma, a spomenut ću samo neke: kulturni turizam ( Revitalizacija zaseoka Kotišine za koji je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija s građevinskim dozvolama), sportski turizam ( Rekonstrukcija stare upravne zgrade ), cikloturizam ( Uređenje i opremanje biciklističkih staza na području Parka prirode Biokovo, Tematska staza u čast makarskog slikara Antuna Gojaka, Uvođenje sustava javnih bicikli ), nautički turizam ( Lukobran i uređenje sportske luke Arbun ), znanstveno-obrazovni turizam Jedan od glavnih ciljeva Plana razvoja kulturnog turizma je revitalizacija stare gradske jezgre ( Makarska zvjezdarnica i Astropark ). Grad Makarska u proteklom je razdoblju izradio i Plan razvoja kulturnog turizma čiji je nacrt, na internetskoj stranici Grada Makarske bio na javnom uvidu, u sklopu kojega su svi zainteresirani mogli davati svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije. Ciljevi zbog kojih se Grad Makarska odlučio na donošenje ovakvog dokumenta su izrada smjernica za kreiranje specijalizirane autentične turističke ponude kulturnog turizma, definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma, definiranje kulturno-turističkih projekata grada Makarske te izrada smjernica za realizaciju istih. Polazište za izradu Plana bila je činjenica da turizam u gradu Makarskoj predstavlja najvažniju gospodarsku aktivnost. Iz tog razloga odlučili smo planski pristupiti razvoju selektivnih vrsta turizma, a posebice kulturnog turizma, s obzirom na to da u Makarskoj postoje razvojni projekti čija se realizacija treba planirati razvojnim dokumentom. Makarska obiluje bogatom kulturno-povijesnom baštinom koju treba valorizirati i povezati. Planom razvoja kulturnog turizma grada Makarske predloženi su kulturni projekti i strateški ciljevi, a Revitalizacija stare gradske jezgre, inače zaštićenog kulturnog dobra, je ključni projekt. Formirana je radna skupina za donošenje Pravilnika o njezinu uređenju, a na tu temu smo u svibnju ove godine organizirali i javnu tribinu Revitalizacija stare gradske jezgre u funkciji kulturnog turizma u sklopu koje smo čuli različita mišljenja građana koja će nam pomoći u donošenju Pravilnika. Naša je težnja da Makarska, od grada u koji se dolazi radi mora i sunca postane turističko središte u koje će gosti dolaziti privučeni kulturnim spomenicima i pričom o njezinoj tradiciji.

15 n MAKARSKO KULTURNO LJETO GLEDATELJI OCIJENILI PETICOM > 15

16 16 > TURIZAM I KULTURA Drugu festivalsku godinu Makarskog kulturnog ljeta otvorili su ''Kauboji'' Teatra Exit ispunivši gledalište Ljetnog kina do zadnjeg mjesta Festival Makarsko kulturno ljeto nadmašio očekivanja Na hrvatskoj karti ljetnih kulturnih događanja i manifestacija ime Makarske već se nekoliko godina uporno podcrtava iz sezone u sezonu, a posljednje izdanje Festivala Makarsko kulturno ljeto dodalo je na sve još jedan, i to podeblji, sloj tinte. U više od dva mjeseca trajanja pod kišobranom Makarskog kulturnog ljeta svoje je mjesto pronašlo gotovo stotinu događanja, od čega je odabranih 25 predstava, koncerata i umjetničkih izložbi, uvršteno u festivalski program. Od početka srpnja pa do kraja kolovoza, ljubitelji kazališnih predstava došli su na svoje birajući između uvodnih Kauboja, Frljićeve predstave Mrzim istinu, pa Sladoled, Žaba, Laživac, koje su prikazivane ili u uglavnom krcatom Ljetnom kinu ili na jednako popunjenoj pozornici na Sv. Petru koja je i ove godine zračila posebnom čarolijom. S druge strane, oni koji u srcu čuvaju klasičnu glazbu imali su jednako bogat izbor od izvrsnog Hakana Ali Tokera, pa svjetskih Stefana Milenkovića & Marko Hatlak Tango Compasa, Zagrebačkog kvarteta, Ansambla LADO, Darka Rundeka, ili spektakularnih Los Caballerosa sve do reprezentativnih domaćih snaga poput Stipana Popovića i Martina Andrijaševića ili orguljaša Umberta Kostanića. Naposljetku, ljubitelji umjetnosti također su došli na svoje kroz nekoliko iznimnih umjetničkih trenutaka, poput izložbe Crveni znak akademika Ivana Kožarića, možda najvećeg živućeg hrvatskog kipara. Osim što se potvrdio sadržajem, ovogodišnji je kulturni festival, možda i prije, svega uspio još više nadograditi odnos s posjetiteljima što se najbolje moglo vidjeti po potražnji za ulaznicama naime, sva događanja za koja se naplaćivala karta rasprodana su uglavnom već u pretprodaji, dok su posjetitelji svoje mišljenje o ponuđenim događanjima mogli iskazati kroz ocjene od 1 do 5. Na to se veže i podatak da je, recimo, prosječna ocjena ovogodišnjih kazališnih predstava, i u Ljetnom kinu, i u bajkovitom okruženju Sv. Petra, iznosila golemih 4,8. Odnosno, kako bi se u školi zaključilo čista petica. Grad Makarska pobrinuo se da i vrijeme predsezone i posezone obogati događanjima koja su atraktivna i domaćima, i turistima. Tako je Makarska već postala poznata po predprogramu Međunarodnog festivala dokumentarnog filma DokuMa, održavanju IKKER-a Interregionalnog natjecanja kuhara europskih regija u veljači i ožujku, rujanskim događajima u organizaciji Grada i Turističke zajednice, Međunarodnim natjecanjem konobara, barmena i restorana Grand Gourmet u studenom i Božićnim gradom u prosincu. Stefan Milenkovich i Marko Hatlak & Tango Compás bend publici su približili glazbenu i plesnu čaroliju tanga U Makarskoj je ovog ljeta nastupio i turski pijanistički virtuoz Hakan Ali Toker