Nekirurška parodontološka terapija

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Nekirurška parodontološka terapija"

Транскрипт

1 mris roncti Nekiruršk prodontološk terpij Indikcije, ogrničenj i klinički protokoli uz primjenu diodnog lser

2 Zhvle Mnoge su ilustrcije rezultt uske surdnje s ndrenom dizjnericom Elisom Botton. Kliničku fotogrfsku dokumentciju prikupile su tri vrijedne osoe: Brr Bertsi, Brr Oghittu i Irene Crlino, kojim sm neizmjerno zhvln n motivirnosti, profesionlnoj prednosti i spremnosti n pružnje pomoći. Moj njiskrenij zhvl ide i Annlisi Griffo koju sm poznvl ko studentic, li sd je drg prijteljic i cijenjen kolegic. Tkođer sm vrlo zhvln dr. Myronu Nevinsu koji mi je učinio čst d npiše predgovor knjizi. U mojim je mislim i dr. Gerld Krmer, moj prvi mentor (prikzn zjedno s mojim suprugom u sredini fotogrfije desno), kojeg sm upoznl prije više od 30 godin i ponovno mu zhvljujem n svoj njegovoj mterijlnoj i emotivnoj podršci. Nposljetku, iskreno hvl i gospodinu Hseu, prem kojemu osjećm spoj duokog poštovnj i nklonosti. Mris Roncti, dr. med. dent., licencirni dent. higijeničr Stomtološki fkultet, Sveučilište u Ferrri, Itlij (2000.) Licencirni dentlni higijeničr (RDH), Škol z dentlne higijeničre Forsyth, Boston, Msschusetts (1984.) Diplom iz klsične književnosti, Sveučilište u Bologni, Itlij (1981.) Docent, Škol z dentlne higijeničre, Sveučilište u Bologni (od do 2002.) i Sveučilište u Ferrri (od do 2006.) Docent, Škol z dentlne higijeničre n Sveučilištu Mrche Politecnic, Ancon, Itlij (2008. do dns), predstojnik: prof. A. Putignno Vnjski profesor: Postprotetsko prćenje i profesionln higijen n Mgisteriju protetike i implntologije uz npredne tehnologije, Alm Mter Studiorum, Sveučilište u Bologni, predstojnik: prof. R. Scotti Predvč n modulu 7: Lseri u prodontologiji i implntologiji, Europski mgisterij iz orlnih lserskih primjen (2012. do dns), predstojnik: prof. U. Romeo, Sveučilište L Spienz, Rim, Itlij Gostujući profesor, mgisterij iz orlne kirurgije i ptologije, Sveučilište Prm, Itlij (2013. do dns), direktor: prof. P. Vescovi Koutoric više udženik o dentlnoj higijeni i prodontologiji; producirl dv DVD-, jedn o nekirurškoj instrumentciji prodont i drugi (n tlijnskom i engleskom jeziku) o upotrei diodnog lser poveznoj s nekirurškom instrumentcijom prodont; utoric knjige Get Shrp: Nonsurgicl Periodontl Instrument Shrpening (Quintessence, 2011.) IV

3 Predgovor Knjig dje smjernice o liječenju uplnih prodontnih olesti i o tome kko održvti stilne rezultte tijekom vremen. Doro je poznto d pcijenti s prodontološkim prolemim koji su potknuti d slijede konzistentni i personlizirni progrm održvnj nkon fze kuzlne terpije uživju u znčjnim prednostim u odnosu n druge koji nisu uključeni u tkv progrm. Dugoročni je cilj prodontološkog liječenj postići kliničko stnje koje olkšv čišćenje, ilo d g svkodnevno provodi pcijent ili profesionlno doktor dentlne medicine ili dentlni higijeničr. Knjig jsno ilustrir koncepte koji su vrijedni z svku stomtološku ordinciju. Opisni su klsični postupci, li i njsuvremeniji mterijli i metode. Inicijln instrumentcij itn je kork u regenerciji orlnog zdrvlj. Potren je doro orgnizirn pristup, li itne su i tehničke vještine. Preporučljivo je odrti odgovrjuće instrumente, prije sveg održvti ih optimlno oštrim. Tehnik upore ručnih i ultrzvučnih instrument opisn je vrlo detljno. Zntn pozornost posvećen je liječenju diodnim lserom ko dodtkom nekirurškoj terpiji, s detljim o indikcijm, ogrničenjim i protokolim. Kritički pregled literture tkođer je dn u svrhu pružnj više informcij o ovoj tehnici. Opisni su rojni klinički slučjevi koji ilustrirju pozitivne učinke nekirurškog liječenj prodont dopunjenog primjenom diodnog lser. Implntti nude idelno rješenje z ndomještnje zui koji nedostju kod potpuno i djelomično ezuih pcijent. Iko je terpij implnttim povezn s visokim stopm uspješnosti, slučjevi periimplntitis rstu zrinjvjućom rzinom. T se komplikcij mor presresti i riješiti odmh. Procjene učestlosti periimplntitis rzličite su, li svki kliničr mor iti krjnje pžljiv u stlnom i neprekidnom prćenju ugrđenih implntt (mksimln higijen je zltni stndrd). Neki su etiološki čimenici očigledni, poput prethodne neliječene prodontne olesti i osttk cement koji nisu potpuno uklonjeni nkon pričvršćivnj protetske suprstrukture. Održvnje usne šupljine čistom i ez upl ipk je njolj orn. U knjizi se opisuje etiološki proces periimplntitis i ojšnjvju prteći fktori rizik. Brojni protokoli liječenj mukozitis i periimplntitis izloženi su i opisni kork po kork. Končno, nmjer utorice sžet je u posljednjem poglvlju o terpiji održvnj u kojemu se ojšnjv kko održvti kliničku stilnost prodontološke terpije. Biološki principi i ciljevi prodontološke potporne terpije temeljne su vrijednosti i z prodontološku i z implntološku terpiju. Knjig je izrzito koristn edukcijski lt z nekiruršku prodontološku terpiju, ez ozir n to kominir li g s kirurškom terpijom: psolutno je nužn z svku stomtološku ordinciju koj želi zljesnuti. Myron Nevins mris roncti nekiruršk prodontološk terpij V

4 Sdržj Nekiruršk prodontološk trpij Indikcije, ogrničenj i klinički protokoli uz uporu diodnog lser 1. Kliničk stilnost: Ključni dugoročni cilj u prodontološkoj terpiji Prodontološko liječenje...32 Modus operndi Od prvog posjet prodontologu do kuzlne terpije: inicijlne kliničke fze Inicijln terpij Protokoli Estetske posljedice gresivne instrumentcije Reevlucij kuzlne terpije Kuzln terpij Prviln orln higijen kod kuće Nekiruršk prodontn instrumentcij Diodni lser u nekirurškoj kuzlnoj prodontološkoj terpiji Povijesn pozdin Lseri z medicinsku i stomtološku uporu Učinci diodnog lser Tehnik kork po kork Sigurnosn prvil Alterntivn lserski potpomognut terpij u slučju refrktornog prodontitis Kritički pregled literture Klinički slučj s desetogodišnjim prćenjem Periimplntitis: nekirurški terpijski pristup Definicij Etiologij Čimenici rizik Prevlencij Preživljvnje implntt nsuprot uspjehu implntološke terpije Identifikcij Zui u usporedi s implnttim: glvne rzlike Prodontn olest u usporedi s periimplntitisom: glvne rzlike Rzlike u stvrnju iofilm i klcificirnih nslg n implnttim Prevencij Terpij periimplntitis: nekiruški pristup Postupk kork po kork u slučju oilnih nslg Postupk kork po kork u slučju jtrogenog periimplntitis Nekirurški protokol: Sžetk Nekirurški protokol: Liječenje mukozitis Nekirurški protokol: Mukozitis s povećnim volumenom gingive Nekirurški protokol: Liječenje periimplntitis Vžnost terpije održvnj Terpij održvnj Definicij Terpijski ciljevi i iološke osnove prodontološkog održvnj Kd zpočeti potpornu prodontološku terpiju Tko je odgovorn z prodontološko održvnje? Učestlost rutinskih kontrolnih posjet Postupci u sklopu terpije održvnj Strtegije ponšnj kod klinički nestilnog stnj Litertur mris roncti nekiruršk prodontološk terpij 1

5 2 PARODONTOLOŠKO LIJEČENJE MODUS OPERANDI UVOD Prodontologij je specijlističk grn u stomtologiji koj ouhvć prevenciju, dijgnostiku i terpiju olesti koje zhvćju potporn tkiv zui odnosno dentlne implntte 1. Cilj je prodontološke terpije sčuvti, pooljšti i održvti prirodne zue, dentlne implntte, prodont i periimplnttn tkiv kko i se postiglo zdrvlje, komfor, estetik i funkcij 1. Zdrv prodont krkterizir odsutnost uple koj klinički može izgledti ko crvenilo, oteklin, gnojenje i krvrenje pri sondirnju 1 (Slike 2.1. i 2.2.). 32

6 PARODONTOLOŠKO LIJEČENJE POGLAVLJE 2 Slik 2.1. Slik prikzuje sondirnje u uvjetim zdrvog prodontnog tkiv. Slik 2.2. Plkom uzrokovn upln lezij Nkon detljne prodontološke evlucije postvlj se dijgnoz i, uzimjući u ozir prognozu, tre se postviti logičn pln liječenj koji je uvijek personlizirn i specifičn 1. Prvi posjet Detljn evlucij pcijentov zdrvstvenog stnj Jsn i sigurn dijgnoz Vrijilni pln liječenj koji je uvijek specifičn i personlizirn mris roncti nekiruršk prodontološk terpij 33

7 POGLAVLJE 2 PARODONTOLOŠKO LIJEČENJE KLINIČKI MODUS OPERANDI Nekirurško prodontološko liječenje primrno se fokusir n eliminciju ptogenog sugingivnog iofilm ko i uklnjnje čimenik koji promovirju nstjnje iofilm i posljedičnu destruktivnu uplu. Nkon pžljive dijgnoze BIOFILM, KAMENAC I PIGMENTACIJE Slik 2.3. Biofilm i klcificirne nslge (iznd i ispod ru gingive) te pigmentcije vnjski su elementi koji oštećuju zu i koji se morju ukloniti tijekom nekirurške prodontne instrumentcije. Slik 2.4. Ptogeni čimenici morju se ukloniti nkon striktne i učinkovite prodontne instrumentcije, upotreom ručnih instrument, ultrzvučnih uređj ili komincije, ovisno o potrem pcijent i preferencijm kliničr. POŠTUJTE BIOLOŠKI SUPSTRAT Slik 2.5. Glvni je klinički cilj ukloniti sve što može dovesti do uple prodontnih tkiv (), pri čemu se tre poštivti iološki supstrt. Kko i to postigo, kliničr mor očuvti integritet dentlnih i mukoznih tkiv te pziti d ne ozlijedi okoln mek tkiv gresivnim ili štetnim metodm () ili ukloni previše zunog tkiv (c). POGREŠNO c POGREŠNO 34

8 PARODONTOLOŠKO LIJEČENJE POGLAVLJE 2 glvni je cilj kliničr ukloniti sve što je štetno z orlno zdrvlje, poštujući iološki supstrt i integritet tkiv. Postoje mnogi protokoli, li svrh je ilo kojeg terpijskog postupk ist: postići orlno zdrvlje i kliničku stilnost, pri čemu se promiče cjelokupno zdrvlje pojedinc. Stog je potreno odrediti pcijentove vrijle i usvojiti terpijski pristup koji je uvijek specifičn, detljn i usmjeren određenim potrem svkog pojedinc ili svkog mjest u usnoj šupljini uzimjući u ozir potree koje izržv pcijent i sve psihološke i/ili ekonomske čimenike. Slik 2.6. i Duin sondirnj od oko 9 mm izmjeren je n distlnom dijelu donjeg desnog očnjk. Slik 2.7. i Duin sondirnj od oko 2 mm izmjeren je n sredini uklne plohe i povezn je s recesijom od 3 mm i ez pričvrsne gingive. Slik 2.8. i N meziouklnom dijelu određen je duin sondirnj od 2 mm i povezn je s recesijom od oko 2 mm. mris roncti nekiruršk prodontološk terpij 35

9 POGLAVLJE 2 PARODONTOLOŠKO LIJEČENJE Slik 2.9. i Određivnje duine džep tre prtiti otkrivnje klcificirnih nslg, pri čemu se sond drži pod kutom u odnosu n uzdužnu os zu. Slik i Kliničk fotogrfij i crtež pokzuju d je prodontološk sond pod kutom u odnosu n uzdužnu os zu kko i se otkrile klcificirne nslge u sugingivnom području, pri čemu se nježno odmiču mrginln tkiv. Slik i Nkon detljne eksplorcije nslg kmenc kliničr izvodi instrumentciju koj uvijek mor iti učinkovit, detljn i specifičn z mjesto, tj. mor odgovrti potrem svkog mjest. Crteži i kliničke fotogrfije koje slijede (Slike 2.1. do 2.13.) nprvljene su kko i se prikzo osnovni koncept: svko mjesto u usnoj šupljini mor se detljno pregledti. Oko jednog zu mogu iti istodono prisutne vrlo rzličite situcije. Ako je distlno prisutn duoki džep, tret će dost vremen z složenu instrumentciju uvijek s ciljem uklnjnj sveg što je strno zuu, pri čemu se poštuje iološki supstrt. Kliničr može odrti rzličite instrumente i tehnike 36