ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17"

Транскрипт

1 Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: u 9:39 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ /17 ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН I 1. Подаци о уговорном органу Назив FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE ИДБ/ЈИБ Контакт особа Jelena Božić Адреса Zdrave Korde 8 Поштански број Општина/Град Бaњa Лукa (сп) Бaњa Лукa (Бања Лука) Телефон (051) Факс (051) Електронска пошта Интернет адреса I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће Као у Анексу А Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће I 4. Адреса за додатне информације Као у Анексу А Адреса за додатне информације I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност I 5.а. Врста Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН I 5.б. Ниво Ентитетски ниво,република Српска I 5.ц. Дјелатност 1 / 48

2 Oстaлo I 6. Заједничка набавка Не I 7. Набавка у име других уговорног органа? Не ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА II 1. Врста уговора Робе, Куповина II 2. Подјела на лотове Да II 2.а. Број лотова 43 II 2.б. Понуде се могу доставити за Више лотова II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Да II 3.а. Број понуђача са којима ће се закључити оквирни споразум Један понуђач II 3.ц. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 18080,99 II 4. II 4.а. Назив предмета оквирног споразума Набавка канцеларијског материјала II 4.б. Кратак опис предмета оквирног споразума Набавка канцеларијског материјала за Фонд здравственог осигурања. II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 2 / 48

3 II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? Не II 8. Да ли је дозвољена алтернативна понуда? Не ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? Не III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Не III 8. Резервисан уговор Не ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК IV 1. Врста поступка Конкурентски захтјев IV 2. Критеријуми за додјелу уговора Економски најповољнија понуда IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки? Да IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција? Не IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење? 3 / 48

4 Не IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће Датум и вријеме :00:00 IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда Датум и вријеме :15:00 Адреса и мјесто 4 / 48

5 АНЕКС А I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће Контакт особа Jelena Božić Адреса Zdrave Korde 8 Поштански број Општина/Град Бaњa Лукa (сп) Бaњa Лукa (Бања Лука) Телефон (051) Факс (051) Електронска пошта Интернет адреса I 4. Адреса за додатне информације Контакт особа Jelena Božić Адреса Zdrave Korde 8 Поштански број Општина/Град Бaњa Лукa (сп) Бaњa Лукa (Бања Лука) Телефон (051) Факс (051) Електронска пошта Интернет адреса 5 / 48

6 1 I ОЛОВКА ХЕМИЈСКА 597,75 6 / 48

7 2 I ТЕХНИЧКА ОЛОВКА 0,5 mm, МИНЕ ГРАФИТНЕ ЗА ТЕХ.ОЛОВКУ 0,5mm 1/12, ГРАФИТНА ОЛОВКА ХБ, ГУМИЦА ЗА БРИСАЊЕ 100гр, ШИЉАЛО МЕТАЛНО 99,25 7 / 48

8 3 I ТЕXТ МАРКЕР, ПЕРМАНЕНТ МАРКЕР ЗА ЦД, ФЛОМАСТЕР ОБИЧНИ 325,19 8 / 48

9 4 I ЉЕПИЛО ЗА ПАПИР 20ml 135,00 9 / 48

10 5 I КОРЕКТОР ЛАК, КОРЕКТОР ОЛОВКА СА МЕТАЛНИМ ВРХОМ, КОРЕКТОР РАЗРЕЂИВАЧ 20мл, КОРЕКТУРНА ТРАКА 5мм*8м 1198,56 10 / 48

11 6 I ЈАСТУЧЕ ЗА ПЕЧАТ Nr 2 11x7, БОЈА ЗА ПЕЧАТ (ЦРНА, ПЛАВА, ВИОЛЕТ) 25 ml 281,30 11 / 48

12 7 I СЕЛОТЕЈП 15X33мм, СЕЛОТЕЈП 50X66мм, СТАЛАК ЗА СЕЛОТЕЈП 15X33мм 436,53 12 / 48

13 8 I КАНЦЕЛАРИЈСКЕ МАКАЗЕ, ПВЦ РУЧКА ДУЖИНА 19-21cm 329,00 13 / 48

14 9 I СПАЈАЛИЦЕ МЕТАЛНЕ 26мм 1/100, СПАЈАЛИЦЕ МЕТАЛНЕ 50мм 1/100, КУТИЈА ЗА СПАЈАЛИЦЕ 429,82 14 / 48

15 10 I ПОЛИЦА ЗА ДОКУМЕНТА ПВЦ 62,40 15 / 48

16 11 I ЛЕНИЈАР цм ПЛАСТИЧНИ 10,80 16 / 48

17 12 I СТАНДАРДНИ СКАЛПЕР ЗА ВИШЕНАМЈЕНСКА СЈЕЧЕЊА, 18mm 6,84 17 / 48

18 13 I ЧАША ЗА ОЛОВКЕ - ЖИЧАНА, ОКРУГЛА, ВИСИНА 97mm, ПРЕЧНИК 90mm 31,85 18 / 48

19 14 I СТОНИ КАЛКУЛАТОР ЛЦД ДИСПЛЕЈ СА 10 ЦИФАРА 312,00 19 / 48

20 15 I НАКВАСНИЦА 133,75 20 / 48

21 16 I ШПАГА ДЕБЕЛА 1/500 gr, ШПАГА ТАНКА 1/500 gr 1636,50 21 / 48

22 17 I ИГЛИЦЕ ЗА ПЛУТО ТАБЛУ 1/10, ПЛУТО ТАБЛА 40цм x 60цм 47,20 22 / 48

23 18 I КОЦКА ПАПИРНА 9x9x9, ЉЕПЉИВИ БЛОК ЗА ПОРУКЕ 100 ЛИСТОВА 125X75, ЉЕПЉИВИ БЛОК ЗА ПОРУКЕ 100 ЛИСТОВА 75X75, ЕТИКЕТЕ САМОЉЕПЉИВЕ 40/А4 1/10 927,47 23 / 48

24 19 I МАПА СА ШТИПАЉКОМ, МАПА A4 ПРОЈЕКТНА 225,00 24 / 48

25 20 I КОРИЦЕ ЗА КОРИЧЕЊЕ ПВЦ А4 1/100, КАРТОН ЗА КОРИЧЕЊЕ А4 1/100, СПИРАЛА ПЛАСТИЧНА 8 мм 1/100, СПИРАЛА ПЛАСТИЧНА 10 мм 1/100,СПИРАЛА ПЛАСТИЧНА 12 мм 1/100, СПИРАЛА ПЛАСТИЧНА 14 мм 1/100, СПИРАЛА ПЛАСТИЧНА 22 мм 1/ ,25 25 / 48

26 21 I CD +- R 700MB, DVD +R DL 8,5 GB, DVD +-R 4,7 GB 1604,80 Н 26 / 48

27 22 I USB 8 GB 997,50 27 / 48

28 23 I ПОДЛОГА ЗА МИША 40,95 28 / 48

29 24 I БАТЕРИЈА АЛКАЛНА LR-6 1,5V, БАТЕРИЈА АЛКАЛНА LR-03 1,5 V, БАТЕРИЈА АЛКАЛНА LR-20 1,5V, БАТЕРИЈА 3R12 4,5V 118,24 29 / 48

30 25 I ВИСОКИ КАРО ПАПИР 655,20 30 / 48

31 26 I ИНДИГО ПАПИР (1/100) 311,50 31 / 48

32 27 I КАРТОНСКА КУТИЈА 36(дужина), 30 (ширина) и 20(дубина) 1150,00 32 / 48

33 28 I ДАТУМАР 424,00 33 / 48

34 29 I JEМСТВЕНИК 20,80 34 / 48

35 30 I АДИНГ РОЛА 57 ММ ГР, АДИНГ РОЛА ЗА РАЧУНСКУ МАШИНУ 51мм 39,50 35 / 48

36 31 I БЛАГАЈНИЧКИ ДНЕВНИК 14,00 36 / 48

37 32 I НАЛОГ БЛАГАЈНЕ ЗА ИСПЛАТУ 20,00 37 / 48

38 33 I КЊИГА НАРУЏБЕНИЦА 22,50 38 / 48

39 34 I СВЕСКА ИНДЕX А4 100 Л, СВЕСКА А4 1/100 ТВРДИХ КОРИЦА 493,76 39 / 48

40 35 I ИНТЕРНА ДОСТАВНА КЊИГА ЗА ПОШТУ А4 829,50 40 / 48

41 36 I ПРИЈЕМНА КЊИГА (ЛИСТ) А4 1330,00 41 / 48

42 37 I ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МЈЕСЕЧНИ, НАЛОГ ЗА СЛ.ПУТ А5 СА УМЕТКОМ 190,93 42 / 48

43 38 I АРХИВСКА КЊИГА 88,00 43 / 48

44 39 I КЊИГА РЕВЕРС 34,00 44 / 48

45 40 I ОБРАЗАЦ УПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА 195*12/4 1680,00 45 / 48

46 41 I КОМПЕНЗАЦИЈСКИ ВИРМАН 9,75 46 / 48

47 42 I ВИРМАНСКИ НАЛОГ - ОБРАЗАЦ 40 - БИЈЕЛИ 12,00 47 / 48

48 43 I ОПШТЕ УПЛАТНИЦЕ 573,60 48 / 48