Ako imate ikakvih pitanja u vezi s Uvjetima ili Politikama o zaštiti podataka, možete nam se obratiti preko obrasca za kontakt.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ako imate ikakvih pitanja u vezi s Uvjetima ili Politikama o zaštiti podataka, možete nam se obratiti preko obrasca za kontakt."

Транскрипт

1 UVJETI KUPNJE 1. UVOD Ovim dkumentm (zajedn s dkumentima kji se u njemu spminju) utvrđuju se pći uvjeti kjima pdliježe uptreba ve internetske stranice ( i kupnja prizvda na stranici (dalje u tekstu: Uvjeti). Pzivam vas da prije krištenja internetske stranice pažljiv prčitate Uvjete, Plitiku klačićima i Plitiku zaštiti privatnsti (dalje u tekstu zajedn: Plitike zaštiti pdataka). Kada uptrebljavate vu internetsku stranicu ili naručujete na njj, bvezani ste vim uvjetima i Plitikama zaštiti pdataka. Ak se ne slažete s Uvjetima i Plitikama zaštiti pdataka, ne uptrebljavajte našu stranicu. Ovi Uvjeti mgu se mijenjati. Vaša je dgvrnst da ih pvremen čitate s bzirm da se primjenjuju ni Uvjeti kji su bili na snazi u trenutku kada ste se služili stranicm ili sklpili relevantni ugvr (kak će u nastavku biti dređen). Ak imate ikakvih pitanja u vezi s Uvjetima ili Plitikama zaštiti pdataka, mžete nam se bratiti prek brasca za kntakt. Ugvr (kak je definiran u nastavku) mže biti sastavljen na bil kjem d jezika na kjima su Uvjeti dstupni na vj stranici. 2. POJEDINOSTI O NAMA Prdaju rbe prek ve internetske stranice pd imenm BERSHKA vdi Bershka Hrvatska d...hrvatsk društv s registriranm adresm u Avenija Dubrvnik 16, Zagreb, Hrvatska,elektrničkm adresm telefnskim brjem ,upisan u sudski registar kd Trgvačkg suda u Zagrebu pd brjem MBS: , sbni identifikacijski brj (OIB): Izns temeljng kapitala društva: ,00 kuna, kji je uplaćen u cijelsti. Članvi Uprave: Jrge Rahla Sala, Fernand Rey Figueiras i Antni Flrez De La Fuente. Tvrtka i sjedište pravne sbe kd kje se vde računi i brjevi tih računa: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jsipa Jelačića 10, Zagreb - HR i HR , Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, HR i HR VAŠI PODACI I VAŠE POSJETE NAŠOJ INTERNETSKOJ STRANICI S pdacima ili sbnim pjedinstima kje nam date pstupat će se u skladu s Plitikama zaštiti pdataka. Kada uptrebljavate vu internetsku stranicu, pristajete na bradu pdataka i pjedinsti i izjavljujete da su svi pdaci i pjedinsti tčni i da dgvaraju stvarnsti 4. UPOTREBA NAŠE STRANICE Kada uptrebljavate vu stranicu i naručujete prek nje, pristajete: Uptrebljavati vu stranicu sam za upite u pravn valjane narudžbe. Da nećete davati lažne niti prijevarne narudžbe. Ak se pravdan mže smatrati da je izvršena takva narudžba, vlašteni sm tkazati je i bavijestiti nadležne vlasti. Dati nam svju istinitu i tčnu adresu, pštansku adresu i/ili druge pjedinsti za kntakt. Takđer pristajete da mžem uptrebljavati te pdatke kak bism stupili u kntakt s vama u vezi vaše narudžbe ak t bude ptrebn (vidjeti Plitiku privatnsti). Ak nam ne date sve ptrebne pdatke, ne mžete naručiti.

2 Kada napravite narudžbu na stranici, izjavljujete da ste stariji d 18 gdina i pravn spsbni sklapati bvezujuće ugvre. 5. DOSTUPNA SLUŽBA Dstava za predmete kji se prdaju na vj stranici dstupna je sam u Hrvatskj. Ak želite naručiti prizvde iz druge države članice Eurpske unije izvan Hrvatske putem ve web stranice, naravn, dbrdšli ste t učiniti, međutim, naručeni prizvdi mgu se ispručiti sam u BERSHKA trgvinu ili na adresu za dstavu u Hrvatskj. 6. FORMALIZIRANJE UGOVORA Za naručivanje mrate se pridržavati pstupka za kupnju na internetu i kliknuti na Naruči. Nakn št t napravite, primit ćete s ptvrdm sadržaja svje narudžbe ( Ptvrda narudžbe ). m ćete biti baviješteni da je narudžba prihvaćena i pslana ( Ptvrda ispruke ). Uz Ptvrdu ispruke biti će prilžena elektrnička ptvrda s pdacima Vaše narudžbe ( E-ptvrda ). 7. DOSTUPNOST PROIZVODA Sve narudžbe vise dstupnsti prizvda. U tm smislu, ak ima pteškća u vezi s nabavm prizvda ili više nema prizvda na zalihi, zadržavam prav bavijestiti vas zamjenskim prizvdima iste ili više kvalitete i vrijednsti kji mžete naručiti. Ak ne želite naručiti zamjenske prizvde, vratit ćem vam izns kji ste platili. 8. ODBIJANJE OBRADE NARUDŽBE Zadržavam prav da s ve internetske stranice u bil kjem trenutku uklnim bil kji prizvd i da s nje uklnim ili prmijenim bil kje materijale ili sadržaj. Iak ćem uvijek učiniti sve št je u našj mgućnsti da bradim sve narudžbe, mgu nastupiti iznimne klnsti kje će nas primrati da dbijem braditi narudžbu nakn slanja Ptvrde narudžbe. Zadržavam prav učiniti t u bil kjem trenutku. Nemam bveza prema vama niti prema bil kjj drugj strani zbg uklanjanja prizvda s internetske stranice, ka niti zbg uklanjanja ili mijenjanja materijala ili sadržaja sa stranice ili zbg nebrađivanja narudžbe nakn št sm pslali Ptvrdu narudžbe. 9. ISPORUKA Usprks grnjj Klauzuli 7. dstupnsti prizvda i iznimci za izvanredne klnsti, nastjat ćem pslati narudžbu kja se sastji d prizvda navedenih na svakj Ptvrdi ispruke d datuma navedeng u predmetnj Ptvrdi ispruke ili, ak datum ispruke nije dređen, u vremenskm kviru prcijenjenm pri dabiru načina ispruke i u svakm slučaju najkasnije u rku d 30 dana d datuma Ptvrde narudžbe. Međutim, mže dći d kašnjenja zbg nepredviđenih klnsti ili zbg mjesta ispruke. Ak iz bil kjeg razlga ne mžem pštvati rk ispruke, bavijestit ćem vas situaciji i dati vam mgućnst da nastavite kupnju, uz nvi datum ispruke, ili da tkažete narudžbu uz ptpuni pvrat plaćeng iznsa. Imajte na umu da ni u kjem slučaju ne ispručujem na kućnu adresu subtm, nedjeljm i praznicima.

3 Za ptrebe vih Uvjeta, smatra se da je ispruka izvršena ili narudžba ispručena kada vi ili treća strana kju ste naveli, uđe u fizički psjed rbe, št će biti ptvrđen ptpisivanjem ptvrde primitku na adresi kju ste naveli. 10. NEMOGUĆNOST ISPORUKE Ak ne budem mgli ispručiti vašu narudžbu, pkušat ćem je staviti na sigurnm mjestu. Ak ne mžem naći sigurn mjest, narudžba će biti vraćena u naše skladište. Takđer ćem staviti bavijest s bjašnjenjem gdje se vaša narudžba nalazi i št da napravite za pnvnu ispruku. Ak ne budete na mjestu ispruke u dgvren vrijeme, mlim vas da nam se javite kak bism rganizirali ispruku neki drugi dan. Ak 30 dana d datuma kada je narudžba spremna za ispruku ista ne mže biti izvršena, iz razlga kji nisu naša dgvrnst, smatrat ćem da želite tkazati Ugvr i n će biti raskinut. Ka psljedica raskida ugvra vratit ćem vam sve uplate kje sm primili d vas, uključujući trškve ispruke (sim ddatnih trškva kji su psljedica vašeg dabira načina ispruke kji se razlikuje d ubičajeng načina ispruke kji nudim), bez neptrebne dgde i u svakm slučaju u rku d 14 dana d datuma raskida ugvra. Mlim vas, imajte na umu da prijevz kji je uzrkvan raskidm Ugvra mže dvesti d ddatnih trškva kje ćem imati prav prebaciti na vas. 11. PRIJENOS RIZIKA I VLASNIŠTVO NAD PROIZVODIMA Za prizvde ste d trenutka ispruke, kak je utvrđen u grnjj Klauzuli 9, dgvrni vi. Prizvdi će pstati vaše vlasništv nakn št primim sve dspjele iznse, uključujući trškve ispruke, ili u trenutku ispruke (kak je utvrđen u Klauzuli 9.), ak d nje dlazi naknadn. 12. CIJENA I PLAĆANJE Cijena prizvda na je kja je navedena u svakm trenutku na našj internetskj stranici, sim u slučaju čite pgreške. Iak se maksimaln trudim da cijene navedene na stranici budu ispravne, mže dći d pgreške. Ak tkrijem grešku u cijeni bil kjeg prizvda kji ste naručili, bavijestit ćem vas št je prije mguće i dati vam mgućnst da ptvrdite narudžbu p ispravnj cijeni ili da je tkažete. Ak ne mžem stupiti u kntakt s vama, narudžba će se smatrati tkazanm, a svi iznsi kje ste platili bit će vam u cijelsti vraćeni. Nism bvezni ispručiti vam niti jedan prizvd p neispravnj nižj cijeni (čak i kada pšaljem Ptvrdu slanju) ak je pgreška u cijeni čita i nedvjbena i razumn ste je mgli prepznati ka neispravnu cijenu. Cijene na internetskj stranici uključuju PDV, ali ne i trškve dstave, kji se ddaju ukupnj cijeni kak je naveden u našem Vdiču za kupnju (vidjeti djeljak Trškvima dstave). Cijene se mgu prmijeniti u bil kjem trenutku. Međutim, sim kak je prethdn naveden, te prmjene ne utječu na narudžbe za kje sm pslali Ptvrdu narudžbe. Nakn št daberete sve predmete kje želite kupiti, bit će ddani u vašu kšaricu. Sljedeći krak je brada narudžbe i plaćanje. Za t mrate slijediti krake pstupka za kupnju, navdeći ili prvjeravajući ptrebne pdatke u svakm kraku. Osim tga, tijekm pstupka kupnje, a prije plaćanja, mžete mijenjati pjedinsti svje narudžbe. Vdič za kupnju sadrži detaljan pis pstupka kupnje. Takđer, ak ste registrirani krisnik, zapis svih narudžbi kje ste izvršili dstupan je na dijelu Mj račun.

4 Ka način plaćanja mžete kristiti sljedeće kartice: Visa, Mastercard, American Express, Visa Electrn, IN idarvna kartica. Obavještavam Vas kak će Fashin Retail, S.A. sa sjedištem u de la Diputación, Edifici Inditex, Arteix, A Cruña (Španjlska) upisana u trgvački registar A Cruña, sv. 3425, stranica 49, C , 1. uns i prezni identifikacijski brj A će prikupljati i izvršiti pvrate u ime BERSHKA HRVATSKA d... u dnsu na sva plaćanja izvršena putem ve nline platfrme. Kak bi se smanjila pasnst d neautrizirang pristupa, pdaci vašj kreditnj kartici bit će kriptirani. Nakn št primim vašu narudžbu, zahtijevam predautrizaciju kartice kak bism prvjerili ima li na njj dvljn sredstava za završetak transakcije. Vaša će kartica biti terećena kada narudžba napusti naše skladište. Kada kliknete na Naruči, ptvrđujete da je kreditna kartica vaša. Kreditne kartice pdlžne su prvjeri i autrizaciji tijela kje je izdal karticu. Ak t tijel ne autrizira plaćanje, nism dgvrni ni za kakv kašnjenje niti neuspjelu ispruku i nećem biti u mgućnst sklpiti ugvr s vama. 13. KUPNJA ROBE U SVOJSTVU GOSTA Na internetskj stranici rbu mžete kupvati i ka gst. U takvj vrsti kupnje, d vas će se tražiti sam pdaci ptrebni za bradu vaše narudžbe. P završetku pstupka kupnje, bit će vam pnuđena mgućnst da se registrirate ka krisnik ili da nastavite ka neregistrirani krisnik. 14. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST U skladu s prevladavajućim pravilima i prpisima na snazi, svaka kupnja izvršena prek ve internetske stranice pdliježe prezu na ddanu vrijednst (PDV). U tm pgledu i u skladu s Pglavljem I. Glave V. Direktive 2006/112/EZ d 28. studenga zajedničkm sustavu preza na ddanu vrijednst, mjestm ispruke rbe smatra se država članica u kjj će predmeti biti ispručeni, a primjenjuje se stpa PDV-a kja prevladava u svakj državi članici u kju se prizvdi ispručuju prema izvršenim narudžbama. U skladu s primjenjivim pravilima i prpisima u svakj jurisdikciji, mže se primjenjivati pravil brnute prezne bveze (članak 194. Direktive 2006/12) na rbu ispručenu u dređenim državama članicama Eurpske unije ak je kupac, ili ak bi treba, biti bveznik PDV-a. U takvm slučaju, mi nećem naplatiti PDV ak primatelj ptvrdi da će PDV na ispručene predmete bračunati kupac u skladu s pstupkm brnute prezne bveze. U pgledu narudžbi kje se ispručuju na Kanarske tke i gradve Ceuta i Melilla, slbđene su PDV-a, ka št je prpisan člankm 146. prethdn navedene Direktive, pdlžn primjeni relevantnih preza i carina u skladu s prevladavajućim pravilima i prpisima. 15. ZAMJENA ROBE/POLITIKA POVRATA Zaknsk prav na pvlačenje iz ugvra Prav na pvlačenje iz ugvra Ak ugvr sklapate ka ptršač, imate prav pvući se iz ugvra u rku d 14 dana, bez ikakvg bjašnjenja. Prav na pvlačenje iz ugvra istječe nakn 14 dana d dana kada vi ili treća strana kju ste vi naveli, isključujući prijevznika, uđe u fizički psjed rbe ili, u slučaju više prizvda u jednj

5 narudžbi kji se dstavljaju dvjen, 14 dana d dana kada vi ili treća strana kju ste vi naveli, isključujući prijevznika, uđe u fizički psjed zadnjeg prizvda naručenga u jednj narudžbi. Da biste iskristili prav na pvlačenje iz ugvra, svjj dluci da se pvučete iz vg ugvra mžete bavijestiti BERSHKU, na adresi bershka.cm, Bershka Hrvatska d..., Avenija Dubrvnik 16, Zagreb, Hrvatska; slanjem a na prek djeljka My accunt ili Pvrat na internetskj stranici ili ispunjavanjem našeg brasca za kntakt, davanjem nedvsmislene izjave (primjer: pism pslan pštm ili elektrničkm pštm). Mžete se pslužiti brascem za pvlačenje iz ugvra kji se nalazi u Prilgu, ali nije bavezn. Da biste pštvali rk za pvlačenje iz ugvra, dvljn je da nam pšaljete bavijest da ćete iskristiti prav na pvlačenje iz ugvra, prije isteka rka za pvlačenje iz ugvra. Psljedice pvlačenja iz ugvra Ak dlučite pvući se iz vg Ugvra, vratit ćem vam sve uplate kje sm primili d vas, uključujući trškve ispruke d izvrng mjesta dstave (sim ddatnih trškva kji su psljedica vašeg dabira načina ispruke kji se razlikuje d ubičajeng načina ispruke kji nudim), bez neptrebne dgde i u svakm slučaju u rku d 14 dana d datuma raskida ugvra. Za izvršavanje tg pvrata uptrijebit ćem isti način plaćanja kji ste vi uptrijebili za plaćanje prve transakcije. U svakm slučaju, nećete imati nikakve trškve ka psljedicu pvrata. Bez bzira na prethdn iznesen, mžem čekati s pvratm sve dk ne primim rbu nazad ili dk nam ne pdnesete dkaz da ste nam pslali rbu nazad, št gd bude prije. Rbu nam mrate pslati nazad, dstaviti je ili predati u najbližu trgvinu BERSHKE u Hrvatskj, bez neptrebne dgde i u svakm slučaju u rku d 14 dana d dana kada ste nas bavijestili da se pvlačite iz vg Ugvra. Rk se pštuje ak nam rbu vratite prije isteka rka d 14 dana. Osim ak rbu predate u nekm d BERSHKINIH trgvina u Hrvatskj, platit ćete izravne trškve pvrata rbe. Odgvrni ste sam za smanjenu vrijednst rbe zbg rukvanja, sim nga št je bil ptrebn kak bi se utvrdila narav, svjstva i ispravnst rbe. Ugvrn prav na pvlačenje iz ugvra Osim zaknskg prava na tkazivanje za ptršače, naveden u grnjj Klauzuli 15.1., jamčim vam rk d 30 dana d datuma ispruke prizvda da vratite prizvde (sim nih kji su navedeni u Klauzuli u nastavku, a za kje je prav na tkazivanje isključen). U slučaju da vraćate rbu u ugvrnm rku za prav na pvlačenje iz ugvra, a nakn isteka zaknskg razdblja, bit će vam vraćen sam izns kji ste platili za navedene prizvde. Trškvi dstave neće biti vraćeni. Osim ak rbu predate u nekm d BERSHKINIH trgvina u Hrvatskj, platit ćete izravne trškve pvrata rbe. Svje ugvrn prav na pvlačenje iz ugvra mžete iskristiti u skladu s dredbm grnje Klauzule Međutim, ak nas svjj namjeri da se pvučete iz ugvra bavijestite nakn zaknskg rka za pvlačenje, u svakm slučaju predajete nam rbu u rku d 30 dana nakn Ptvrde ispruke. Opće dredbe Nemate prav na pvlačenje iz ugvra kada je riječ dstavi nekg d sljedećih prizvda: Prizvdi p mjeri Glazbeni CD-vi/DVD-vi bez riginalng pakiranja. Zapečaćena rba kja se ne mže vratiti iz higijenskih razlga, a tvrena je nakn dstave. Ak kupac vrati prizvd bez riginalng pakiranja i/ili s manjim štećenjima i/ili sa znakvima uptrebe, a pziva se na članak jednstranm raskidu ugvra na daljinu, prizvđač je dužan u cijelsti vratiti plaćene iznse u rku d 14 dana. Ak, bez bzira na pakiranje i ubičajenu uptrebu ptrebnu za isprbavanje prizvda, kupac vrati prizvd s većim štećenjima, ili u stanju zbg kjega prdavatelj nije u mgućnsti prdati ga kak je vraćen (neprikladan za prdaju), prdavatelj nije dužan izvršiti nikakav pvrat kupcu.

6 Nakn tkazivanja predmetni prizvdi vraćaju se na sljedeći način: Pvrat u bil kju trgvinu BERSHKA: Bil kji prizvd mžete vratiti u bil kjj BERSHKA trgvini u zemlji u kjj je vaš prizvd dstavljen, a kji ima isti djel kjemu pripada prizvd kji želite vratiti. U takvm slučaju trebate tići u trgvinu i predati prizvd s E-ptvrdm kja je bila prilžena uz Ptvrdu ispruke,a kja je takđer spremljen na Vašem krisničkm računu na našj mrežnj straniciili mbilnj aplikaciji. E-ptvrdu mžete predčiti u digitalnm bliku na Vašem mbilnm uređaju ili ju dstaviti u isprintanm bliku Pvrat dstavm: Kada vraćate prizvd službm za dstavu, št mi dgvaram, trebate nam se bratiti krz naš elektrnički brazac, u djeljku Mj račun ili Pvrat na internetskj stranici ili pslati nam e- mail na kak bism dgvrili preuzimanje prizvda u izvrnm mjestu dstave. Prizvd trebate vratiti u riginalnm pakiranju i pridržavati se uputa u djeljku POVRAT ve internetske stranice. Ak ste rbu kupili ka gst, mžete tražiti pvrat pmću našeg elektrničkg brasca ili slanjem a na Niti jedna d navedenih mgućnsti ne zahtijeva d vas plaćanje ddatnih trškva. U slučaju da kristite neke druge načine pvrata prizvda, sim gre navedenih, snsite trškve uzrkvane takvim načinm pvrata. Nakn št pregledam prizvd, bavijestit ćem vas imate li prav na pvrat plaćenih sredstava. Trškvi dstave bit će vraćeni ak se prav na pvlačenje iz ugvra kristi u zaknskm rku i nakn št sva predmetna rba bude vraćena. Pvrat će biti izvršen u najkraćem mgućem rku, a u svakm slučaju u rku d 14 dana d datuma kada ste nas bavijestili svjj namjeri da se pvučete iz ugvra. Bez bzira na prethdn iznesen, mžem čekati s pvratm sve dk ne primim rbu nazad ili dk nam ne pdnesete dkaz da ste nam pslali rbu nazad, št gd bude prije. Pvrat će uvijek biti izvršen na isti način na kji ste platili pri kupnji. Vi preuzimate tršak i rizik pvrata prizvda, ka št je gre naveden. Ak imate ikakvih pitanja, mžete nam se bratiti prek našeg brasca za kntakt ili slanjem e- maila na Pvratak neispravnih prizvda Ak smatrate da u trenutku dstave prizvd ne dgvara nme št je dgvren u Ugvru, mrate nam se dmah bratiti prek našeg brasca za kntakt, navdeći pjedinsti prizvdu i nastalu štetu; krz djeljak Mj račun ili pvrat na internetskj stranici ili nam mžete pslati mail na Prizvd mrate vratiti u bil kju trgvinu BERSHKE u Hrvatskj s E-ptvrdm kja je bila prilžena uz Ptvrdu ispruke, a kju mžete predčiti u digitalnm bliku na Vašem mbilnm uređaju ili ju dstaviti u isprintanm bliku ili ga mžete dati dstavljaču kjeg ćem pslati na izvrnu adresu dstave. Pažljiv ćem pregledati vraćeni prizvd i mailm vas u razumnm rku bavijestiti mže li se prizvd zamijeniti ili imate prav na pvrat nvca (kak je prikladn). Pvrat ili zamjena predmeta bit će izvršeni u najkraćem mgućem rku, a u svakm slučaju u rku d 14 dana nakn datuma kada vam pšaljem s ptvrdm da se vrši pvrat nvca ili zamjena prizvda. Ak se ptvrdi nedstatak ili štećenje na vraćenim prizvdima, vratit ćem vam cjelkupni izns, uključujući trškve kje ste imali zbg dstave i pvrata.snsiti ćem trškve u nj mjeri dređenj primjenjivim zaknm i zadržavam prav dbiti plaćanje trškva kji čigledn nisu bili nužni ili ptrebni za stvarivanje prava ptršača. Pvrat će uvijek biti izvršen na isti način na kji ste platili pri kupnji. U svakm slučaju zaštićena su sva prava priznata važećim zaknima. Prav raskid i vraćanja prizvda iz inzemstva

7 Ak ste naručili prizvde izvan Hrvatske iz neke druge države članice EU putem ve web stranice, gre navedene dredbe 15.1, 15.2 i 15.3 primjenjuju se s graničenjima da se prikupljanje d strane kurira kjeg sm mi rganizirali mže izvršiti sam s izvrne adrese dstave u Hvatskj. Istdbn Vas želim bavijestiti da nism ni pd kjim klnstima (sim čl na kje se ne dnsi va dredba 15.5) dužni platiti trškve slanja pšiljk na adresu različitu d izvrne adrese dstave ili tršak pvrata d dredišta izvan Hrvatse. Takve trškve snsite Vi sami. 16. ODGOVORNOST I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Osim ak nije drugačije naveden u vim Uvjetima, naša dgvrnst u pgledu bil kjeg prizvda kupljeng na našj internetskj stranici strg je graničena na kupvnu cijenu navedeng prizvda. Bez bzira na naveden, ne dričem se dgvrnsti niti je na graničena u sljedećim slučajevima: u slučaju smrti ili sbne zljede uzrkvane našim nemarm; u slučaju prevare ili prijevarne zablude; ili u bil kjem slučaju u kjem je bil nezaknit ili zabranjen isključiti, graničiti ili pkušati isključiti ili graničiti našu dgvrnst. Bez bzira na prethdni stavak, i u mjeri dpuštenj zaknm, i sim ak u vim uvjetima nije drugačije naveden, ne prihvaćam nikakvu dgvrnst za sljedeće gubitke, bez bzira na njihv pdrijetl: gubitak prihda ili prdaje; gubitak u pslvanju; gubitak prfita ili ugvra; gubitak štednje; gubitak pdataka; i gubitak radng ili vremena za upravljanje. S bzirm na tvrenst ve internetske stranice i mgućnst pgrešaka u phrani i prijensu digitalnih pdataka, ne jamčim tčnst i sigurnst infrmacija prenesenih ili dbivenih prek ve internetske stranice, sim ak drugačije nije izričit naveden na stranici. Svi pisi prizvda, pdaci i materijali prikazani na vj internetskj stranici dani su kakvi jesu, bez izričitih ili pdrazumijevanih jamstava, sim nih kja su utvrđena zaknm. U tm smislu, ak sklapate ugvr ka ptršač ili krisnik, dužni sm ispručiti rbu kja je u skladu s Ugvrm, a prema vama sm dgvrni za svaku nesukladnst kja pstji u trenutku dstave. Smatra se da je rba u skladu s Ugvrm ak: dgvara pisu kji sm dali i ima svjstva kja sm prikazali na vj stranici; prikladna je za uptrebu za kju je rba te vrste ubičajen namijenjena; ima kvalitetu i značajke ubičajene za rbu iste vrste i kje se mgu razumn čekivati. 17. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Prihvaćate i slažete se da sva autrska prava, registrirani zaštitni znakvi i druga prava intelektualng vlasništva nad svim materijalima ili sadržajem kji su di stranice pripadaju nama u svakm trenutku ili sbama kje nam daju prav na njihvu uptrebu. Navedene materijale mžete uptrebljavati sam u nj mjeri u kjj mi ili krisnici licenci t izričit dzvljavaju. T vas ne sprečava da uptrebljavate stranicu u nlikj mjeri klik vam je ptrebn da kpirate pdatke u narudžbu ili pjedinsti za kntakt.

8 18. VIRUS, PIRATSTVO I DRUGI RAČUNALNI NAPADI Ne smijete se neprikladn služiti vm internetskm stranicm unseći u nju viruse, trjanske viruse, crve, lgičke bmbe ili bil kji drugi sftver ili tehnlški štetan materijal. Ne smijete nevlašten pristupati vj internetskj stranici, serveru na kjem se stranica nalazi ka niti bil kjem serveru, računalu ili bazi pdataka pvezanima s vm stranicm. Obvezujete se da nećete napadati vu stranicu vršeći napad uskraćivanjem resursa ili napad distribuiranim uskraćivanjem resursa. Ak prekršite vu Klauzulu, t će se smatrati kaznenim djelm kak je utvrđen u primjenjivim prpisima. O svakm nepridržavanju vih prpisa bavijestit ćem dgvarajuća nadležna tijela i surađivat ćem s njima kak bism utvrdili identitet napadača. Jednak tak, u slučaju nepridržavanja ve Klauzule, dzvla za krištenje ve internetske stranice dmah će biti ukinuta. Nism dgvrni za nikakvu štetu uzrkvanu uskraćivanjem resursa, virusima ili bil kjim drugim sftverm ili tehnlški štetnim materijalm kji mgu djelvati na vaše računal, IT premu, pdatke ili materijale ka rezultat uptrebe ve stranice ili preuzimanja sadržaja sa stranice ili sadržaja na kje vas stranica usmjerava. 19. POVEZNICE S NAŠE STRANICE Ak naša stranica sadrži pveznice na druge internetske stranice ili materijale trećih strana, navedene pveznice dane su sam u infrmativne svrhe i mi nemam nadzr nad sadržajem tih stranica ili materijala. U skladu s time, ne prihvaćam nikakvu dgvrnst za štetu prizašlu iz njihve uptrebe. 20. PISANA KOMUNIKACIJA Primjenjivi prpisi zahtijevaju da neki pdaci ili bavijesti kje vam šaljem budu u pisanm bliku. Uptrebm ve stranice pristajete da se većina kmunikacije s nama dvija u elektrničkm bliku. Obraćat ćem vam se mailm ili ćem vas infrmirati bavijestima kje ćem bjavljivati na vj stranici. Za ugvrne ptrebe, pristajete na krištenje elektrničkih sredstava kmunikacije i prihvaćate da su svi ugvri, bavijesti, infrmacije i drugi blici kmunikacije kje vam šaljem elektrnički u skladu sa zaknskim zahtjevima slanju u pisanm bliku. Ov ne utječe na vaša zaknska prava. 21. OBAVIJESTI Obavijesti nam p mgućnsti trebate slati prek našeg brasca za kntakt. U skladu s dredbama grnjeg članka 21. i ak nije drugačije dređen, bavijesti vam mžem slati mailm ili na pštansku adresu kju ste naveli kada ste radili narudžbu. Pdrazumijeva se da su bavijesti primljene i uredn dstavljene čim su bjavljene na našj stranici, 24 sata nakn slanja mailm ili tri dana nakn slanja pštm. Ka dkaz da je bavijest pslana dvljn će biti dkazati, kada je riječ pismu, da je ispravn adresiran, da je plaćena ispravna pštarina i da je uredn dstavljen u pštanski ured ili sandučić; u slučaju a, dvljn je da je bavijest pslana na adresu kju je nave primatelj. 22. PRIJENOS PRAVA I OBVEZA Ugvr je bvezujući za bje strane, ka i za naše sljednike, preuzimatelje i nasljednike.

9 Ne mžete predati, ustupiti, teretiti niti na bil kji drugi način prenijeti ugvr niti bil kje prav i bvezu kji iz njega prizlaze bez našeg prethdng pisang dbrenja. Mi mžem predati, ustupiti, teretiti i dati u pdugvr i na bil kji drugi način prenijeti ugvr i bil kje prav i bvezu kji iz njega prizlaze za vrijeme trajanja Ugvra. Da bi se izbjegla svaka sumnja, navedene predaje, ustupanja, terećenja i drugi prijensi ne utječu na zaknski priznata prava kja imate ka ptršač niti na bil kji način tkazuju, smanjuju niti graničavaju izričita i prešutna jamstva kja sm vam dali. 23. DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE Nism dgvrni za nepridržavanje ili kašnjenja u ispunjavanju bveza kje preuzimam Ugvrm kada su uzrkvani dgađajima kji su izvan naše razumne kntrle ( viša sila ). Viša sila buhvaća sve pstupke, dgađaje, neizvršenja, prpuste ili nesreće kji su izvan naše razumne kntrle, a uključuje, između stalga, sljedeće: Štrajk, isključenje s rada i druge blike prtestiranja. Građanske nemire, pbune, invazije, terrističke napada ili terrističku prijetnju, rat (bjavljen ili ne), ili prijetnju ili pripremu za rat. Pžare, eksplzije, luje, pplave, ptrese, klapse, epidemije ili bil kje druge prirdne katastrfe. Nemgućnst uptrebe vlakva, brdva, zrakplva, mtrng prijevza i drugih prijevznih sredstava, javnih ili privatnih. Nemgućnst uptrebe javnih ili privatnih telekmunikacijskih sustava. Zakne, uredbe, zakndavstv, prpise ili graničenja bil kje vlade ili javng tijela. Štrajk, kvarve ili nesreće u pmrskm ili riječnm prijevzu, pštanskm prijevzu ili bil kjj drugj vrsti prijevza. Pdrazumijeva se da će naše bveze kje prizlaze iz ugvra biti bustavljene za vrijeme trajanja više sile i dbit ćem prduljenje rka za ispunjavanje tih bveza kje dgvara vremenu klik je trajala situacija izazvana višm silm. Učinit ćem sve št je u našj mgućnsti da prekinem situaciju izazvanu višm silm ili da prnađem rješenje kje će nam mgućiti da ispunim bveze na temelju ugvra usprks situaciji uzrkvanj višm silm. 24. ODRICANJE OD PRAVA Činjenica da d vas ne zahtijevam da strg ispunjavate neke d bveza kje ste preuzeli ugvrm ili vim Uvjetima ka niti činjenica da sami ne kristim neka svja prava ili radnje na kje imam prav na temelju navedeng ugvra ili Uvjeta, ne znači da se dričem niti graničavam neka d naših prava ili radnji niti vas slbađa bveze da ispunjavate navedene bveze. Ak se dreknem nekg dređeng prava ili radnje, ne znači da sm se drekli drugih prava ili radnji kji prizlaze iz ugvra ili Uvjeta. Naše dricanje d bil kjeg d vih Uvjeta ili prava ili paravan na djelvanje iz Ugvra nema učinka sim ak nije izričit dgvren da je riječ dricanju d prava i frmaliziran i dstavljen vama u skladu s dredbama bavijestima iz prethdng dlmka. 25. DJELOMIČNI PONIŠTAJ Ak dgvarajuće nadležn tijel izričit prglasi ništavima ili nevažećima neki d vih uvjeta ili dredbi iz ugvra, stale dredbe i uvjeti staju na snazi i na njih ne utječe naveden prglašenje pništaja.

10 26. CIJELI UGOVOR Ovi Uvjeti ka i svi dkumenti na kje se u njima upućuje sastavni su di Ugvra između strana u pgledu predmeta ugvra, zamjenjujući svaki prethdn sprazum, dgvr ili bećanje kje su strane eventualn sklpile u usmenm ili pisanm bliku. Obje strane prihvaćaju da su pristale na sklapanje ugvra ne slanjajući se na izjave niti bećanja kja je dala druga strana ili kje bi mgli prizaći iz bil kje izjave ili dkumenta u pregvrima kje su strane zapčele prije navedeng ugvra, sim ak t nije izričit naveden u vim Uvjetima. Niti jedna strana ne smije pduzimati radnje prtiv neistinitih izjava kje je druga strana, usmen ili u pisanm bliku, dala prije datuma sklapanja vg ugvra (sim ak navedena netčna izjava nije dana prijevarn). Jedina radnja kju druga strana mže pduzeti psljedica je kršenja ugvra u skladu s dredbama vih Uvjeta. 27. NAŠE PRAVO NA IZMJENU OVIH UVJETA Imam prav revidirati i mijenjati ve Uvjete u bil kjem trenutku. Pdliježete plitikama i Uvjetima kji su na snazi u vrijeme kada kristite našu stranicu ili izvršavate narudžbu, sim ak zaknm ili dlikm vladinih tijela mram retraktivn unijeti prmjene u navedene plitike, Uvjete ili Plitiku privatnsti. U tm slučaju mguće prmjene mžda će utjecat i na narudžbe kje ste prethdn izvršili. 28. PRIMJENJIVO ZAKONODAVSTVO I NADLEŽNI SUD Uptreba naše internetske stranice i ugvri kupnji prizvda na navedenj stranici pdliježu hrvatskm zakndavstvu. Sve nesuglasice kje nastanu ili su u vezi s uptrebm stranice ili navedenih ugvra pripadaju pd neisključivu nadležnst hrvatskih sudva. Ak sklapate ugvr ka ptršač, ništa u vj klauzuli ne utječe na prava kja imate kja su vam priznata bil kjim primjenjivim zakndavstvm u vm pdručju. 29. KOMENTARI I PRIJEDLOZI Vaši kmentari i prijedlzi uvijek su dbrdšli. Mlim da kmentare i prijedlge šaljete prek naše brasca za kntakt. Osim tga, pstje službeni brasci dstupni za kupce i krisnike. Mžete ih zatražiti tak da nam pšaljete na ili prek brasca za kntakt. Ak ka kupac smatrate da su vaša prava prekršena, svje pritužbe mžete nam pslati na adresu kak bism prnašli rješenje mirnim putem. U tm pgledu, ak ste kupnju kd nas bavili putem interneta, prek naše stranice, mi vas vime bavještavam da u skladu s Uredbm (EU) br. 524/2013 imate prav tražiti rješavanje ptršačkg spra s nama izvan suda, prek platfrme za internetsk rješavanje sprva na internetskj adresi a u skladu s Zaknm alternativnm rješavanju ptršačkih sprva (NN 121/16) putem jedng d sljedećih tijela za alternativn rješavanje ptršačkih sprva:

11 1. Centar za mirenje pri Hrvatskj gspdarskj kmri, Zagreb, Rseveltv trg 2, adresa mrežne stranice: 2. Sud časti pri Hrvatskj gspdarskj kmri, Zagreb, Rseveltv trg 2, adresa mrežne stranice: PRILOG Obrazac za pvlačenje iz ugvra (ispunite i vratite vaj brazac sam ak se želite pvući iz ugvra) Adresa: bershka.cm by Bershka Hrvatska d..., Avenija Dubrvnik 16, Hrvatska, psluje pd trgvačkim imenm BERSHKA i elektrnička adresa: Ovime vas bavještavam da se pvlačim iz ugvra prdaji sljedeće rbe: Naručen dana/primljen dana (*) Ime kupca Adresa kupca Ptpis kupca (sam za papirnate brasce) Datum (*) Izbrisati neptrebn