Realizacija budžeta 2007 Datum:11/07/2007

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Realizacija budžeta 2007 Datum:11/07/2007"

Транскрипт

1 Parametri pretrage: Entitet:BU-BUDZET Od datuma:01/01/2007 Do datuma:30/06/2007 RASHODI Razdeo Glava Funkcionalna Pozicija Klasa klasifikacija Vrsta rashoda 1 OPŠTINSKO VEĆE Planirano Ostvareno Realizacija budžeta 2007 Datum:11/07/2007 Procenat Za ostvarenje izvršenja 110 IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 5,910, ,210, % 2,699, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERT POSLODAVCA 1,060, , % 509, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60, % 60, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 120, , % 58, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 5,800, ,235, % 2,564, STALNI TROŠKOVI 300, % 299, TROŠKOVI PUTOVANJA 4,000, , % 3,300, USLUGE PO UGOVORU 11,950, ,357, % 6,592, SPECIJALIZOVANE USLUGE 800, , % 760, MATERIJAL 2,216, ,036, % 179, OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300, , % 184, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,500, ,084, % 1,415, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 60, , % 38, OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 1,000, , % 629, ,076, ,784, % 19,291, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 50, % 50, STALNI TROŠKOVI 10, % 10, USLUGE PO UGOVORU 20, % 20, MATERIJAL 20, % 20, OPŠTINSKA UPRAVA 100, % 100, OPŠTE USLUGE PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 78,410, ,919, % 44,490, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 14,040, ,773, % 8,266, NAKNADE U NATURI 50, % 49, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 3,000, ,204, % 1,795, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 2,300, ,198, % 1,101,922.00

2 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000, , % 712, STALNI TROŠKOVI 14,000, ,944, % 7,055, TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000, , % 563, USLUGE PO UGOVORU 7,000, ,418, % 4,581, SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,600, , % 979, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000, ,199, % 2,800, MATERIJAL 8,500, ,140, % 5,359, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 1,000, , % 637, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I SUDSKIH TELA 200, , % 182, ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,300, ,570, % 4,729, MAŠINE I OPREMA 12,447, ,230, % 4,217, OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 500, % 500, VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - VERSKE ZAJEDNICE 156,347, ,323, % 88,024, ,800, ,180, % 1,620, ,800, ,180, % 1,620, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA 3,840, , % 2,968, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 1,049, % 1,049, STALNA BUDŽETSKA REZERVA 3,030, % 3,030, ,919, , % 7,048, OSNOVNO OBRAZOVANJE DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 40,275, ,472, % 27,803, ,275, ,472, % 27,803, SREDNJE OBRAZOVANJE DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 20,000, ,346, % 14,653, VISOKO OBRAZOVANJE NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA ,000, ,346, % 14,653, ,000, ,009, % 1,990, ,000, ,009, % 1,990, OBRAZOVANJE NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 200, , % 78, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI OŠ 3,000, ,268, % 1,731, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI SŠ 13,000, ,809, % 8,190, REKREACIJA, KULTURA I VERE NE 16,200, ,199, % 10,000,875.19

3 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ 14,300, ,623, % 1,676, BUDŽETA-OPŠTINSKE MANIFESTACIJE DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - KUD-OVI 3,000, , % 2,245, ,300, ,378, % 3,921, USLUGE REKREACIJE I SPORTA USLUGE SPORTA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR" 10,350, ,207, % 4,142, DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA / 0.00 VLASTI-SPORTSKI DINAR USLUGE SPORTA-PREVOZ SPORTISTA 10,000, ,586, % 6,413, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE 8,000, ,598, % 5,401, ORGANIZACIJE I SPORTISTI SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-DOM.SMEŠTAJ, POGREBNI TROŠKOVI NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-KAD.POMOĆ,STAL.NOV.PRIMANJA SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV" DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-OSTALI KORISNICI 040 PORODICA I DECA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE NAKNADE U NATURI - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE ,350, ,392, % 15,957, ,000, , % 635, ,370, , % 1,625, ,370, ,109, % 2,260, ,886, ,571, % 2,314, ,000, , % 2,096, ,886, ,475, % 4,410, ,000, , % 208, , , % 128, ,600, ,688, % 4,911, ,830, ,581, % 5,248, FOND ZA STIPENDIRNJA STUDEN.DEFICITARNIH ZANIMANJA NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 5,000, % 5,000, ,000, % 5,000, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA IZGRADNJA REGIONALNE KANALIZACIJE 20,000, ,045, % 6,954, ,000, ,045, % 6,954, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 25,000, ,521, % 13,478, SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JKP KOMUNALAC 20,000, ,342, % 11,657, ,000, ,864, % 25,135,397.38

4 830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - INFORMISANJE 7,755, ,480, % 4,275, VODOSNABDEVANJE SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-JKP VODOVOD I KANALIZACIJA 620 RAZVOJ ZAJEDNICE SPECIJALIZOVANE USLUGE - URBANISTIČKA DOKUMENTACIJA 560 7,755, ,480, % 4,275, ,000, ,207, % 15,792, ,000, ,207, % 15,792, ,000, , % 6,200, ,000, , % 6,200, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,500, , % 4,845, RAZVOJ ZAJEDNICE DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - ŠKOLSTVO DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - MESNI SAMODOPRINOS 5,500, , % 4,845, ,000, ,616, % 2,383, ,000, % 10,000, ,000, ,616, % 12,383, VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 21,000, ,043, % 16,956, DOTACIJE - PROJEKTI 15,000, , % 14,344, USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ,000, ,698, % 31,301, , , % 202, , , % 202, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,000, ,862, % 6,137, ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - ZDRAVSTVO 8,000, ,862, % 6,137, ,027, ,831, % 11,196, ,027, ,831, % 11,196, NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ" 820 USLUGE KULTURE PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 8,200, ,748, % 4,451, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,500, , % 829, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600, % 600,000.00

5 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 300, , % 184, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 475, , % 352, STALNI TROŠKOVI 800, , % 609, TROŠKOVI PUTOVANJA 100, , % 44, USLUGE PO UGOVORU 1,200, , % 1,007, SPECIJALIZOVANE USLUGE 100, , % 91, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 125, , % 20, MATERIJAL 500, , % 459, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 70, , % 43, MAŠINE I OPREMA 30, % 30, OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 1,000, , % 451, ,000, ,824, % 9,175, KULTURNI CENTAR 820 USLUGE KULTURE PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 5,262, ,934, % 3,327, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 942, , % 595, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50, % 50, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 150, , % 102, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 250, % 250, STALNI TROŠKOVI 1,650, , % 1,158, TROŠKOVI PUTOVANJA 350, , % 331, USLUGE PO UGOVORU 440, , % 380, SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000, ,422, % 2,577, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000, , % 3,775, MATERIJAL 580, , % 393, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 50, , % 36, MAŠINE I OPREMA 1,500, , % 1,304, ZALIHE ZA DALJU PRODAJU / ,224, ,940, % 14,283, PU "BOŠKO BUHA" PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 54,537, ,843, % 30,693, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 9,762, ,273, % 5,488, NAKNADE U NATURI 840, , % 468, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 480, , % 338, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 1,680, , % 1,020, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,360, , % 2,130, STALNI TROŠKOVI 6,000, ,683, % 4,316, TROŠKOVI PUTOVANJA 300, , % 288, USLUGE PO UGOVORU 400, , % 381, SPECIJALIZOVANE USLUGE 200, , % 105, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800, , % 569, MATERIJAL 530, , % 375,360.07

6 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 700, , % 515, MAŠINE I OPREMA 800, , % 413, OSTALA OSNOVNA SREDSTVA / ,389, ,281, % 47,107, DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE INĐIJA J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA 620 RAZVOJ ZAJEDNICE PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 14,530, ,893, % 8,636, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,700, ,054, % 1,645, NAKANDE U NATURI 150, % 150, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 150, % 150, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 165, , % 94, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TROŠKOVI 4,051, ,798, % 2,252, TROŠKOVI PUTOVANJA 810, , % 651, USLUGE PO UGOVORU 6,684, ,915, % 3,768, SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,418, ,617, % 800, SPECIJALIZOVANE USLUGE - INVESTICIJE 249,733, ,666, % 44,066, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 485, , % 482, MATERIJAL 2,451, ,303, % 1,147, OTPLATE DOMAĆIH KAMATA 4,500, ,212, % 2,287, PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 750, , % 622, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 400, , % 380, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 525, , % 99, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50, , % 35, NAKNADA ŠTETE 300, % 300, ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000, % 20,000, MAŠINE I OPREMA 4,548, ,360, % 1,188, OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 600, , % 146, OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM BANKAMA 14,000, ,737, % 2,262, ,002, ,835, % 91,166, TURISTIČKA ORGANIZACIJA TURISTIČKA AGENCIJA SUBAGENTURA IN 473 TURIZAM PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 2,020, , % 1,296, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 362, , % 232, NAKNADE ZA ZAPOSLENE 34, , % 10, NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 277, % 277, STALNI TROŠKOVI 135, , % 108, TROŠKOVI PUTOVANJA 69, , % 36, USLUGE PO UGOVORU 1,075, , % 710, MATERIJAL 150, , % 16, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 15, , % 6,490.15

7 4,138, ,442, % 2,695, MESNA ZAJEDNICA INĐIJA MZ INĐIJA PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 508, , % 455, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 91, , % 82, STALNI TROŠKOVI / USLUGE PO UGOVORU / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE / MATERIJAL / PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA / SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA 8, % 8, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 3, % 3, , , % 549, MESNA ZAJEDNICA BEŠKA MESNA ZAJEDNICA BEŠKA PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 426, , % 305, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERT ZAPOSLENIH 75, , % 53, SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA / STALNI TROŠKOVI / TROŠKOVI PUTOVANJA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE / MATERIJAL / OTPLATE DOMAĆIH KAMATA / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA / POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 3, % 2, , , % 361, MESNA ZAJEDNICA NOVI SLANKAMEN MZ NOVI SALANKAMEN PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 210, , % 72, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 38, , % 14, STALNI TROŠKOVI 64, , % 59, TROŠKOVI PUTOVANJA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL 60, , % 48, NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA / 0.00

8 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 3, % 2, , , % 198, MESNA ZAJEDNICA NOVI KARLOVCI MZ NOVI KARLOVCI PLATE I DODACI ZAPOSLENIH / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / STALNI TROŠKOVI 60, , % 50, USLUGE PO UGOVORU 196, , %, SPECIJALIZOVANE USLUGE 35, , % TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2, % 2, MATERIJAL 56, , % 41, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 27, % 27, , , % 283, MESNA ZAJEDNICA CTARI SLANKAMEN MZ STARI SLANKAMEN STALNI TROŠKOVI 82, , % 47, USLUGE PO UGOVORU 123, , % 98, MATERIJAL / , , % 146, MESNA ZAJEDNICA KRČEDIN MESNA ZAJEDNICA KRČEDIN PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 282, , % 166, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 51, , % 30, STALNI TROŠKOVI / TROŠKOVI PUTOVANJA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE / MATERIJAL / PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA / SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA / POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 2, % 2, MESNA ZAJEDNICA SLANKAMENAČKI VINOGRADI MZ SL.VINOGRADI 335, , % 198,427.58

9 STALNI TROŠKOVI / TROŠKOVI PUTOVANJA / USLUGE PO UGOVORU 49, , % 30, SPECIJALIZOVANE USLUGE 12, % 12, MATERIJAL 39, % 39, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 27, , % 7, , , % 89, MESNA ZAJEDNICA MARADIK MZ MARADIK PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 140, , % 82, SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 25, , % 14, STALNI TROŠKOVI 77, , % 75, TROŠKOVI PUTOVANJA / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL 26, , % 22, POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD 2, % 1, , , % 196, MESNA ZAJEDNICA ČORTANOVCI MZ ČORTANOVCI STALNI TROŠKOVI 134, , % 83, TROŠKOVI PUTOVANJA / USLUGE PO UGOVORU 86, , % 64, TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE / MATERIJAL 14, , % 8, , , % 157, MESNA ZAJEDNICA JARKOVCI MZ JARKOVCI STALNI TROŠKOVI 39, , % 28, USLUGE PO UGOVORU 70, , % 51, MATERIJAL 28, , % 14, DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA / , , % 95, MESNA ZAJEDNICA LJUKOVO MZ LJUKOVO STALNI TROŠKOVI / TROŠKOVI PUTOVANJA 99, , % 45,700.94

10 USLUGE PO UGOVORU 135, , % 103, MATERIJAL 4, , % 1, NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I SUDSKIH TELA / , , % 150, Stanje: 1,010,300, ,688, % 498,611,638.06