ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈН О.П. 33/19 бр. 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈН О.П. 33/19 бр. 1"

Транскрипт

1

2

3 Понуда бр. од за јавну набавку "- Набавка добара: материјал за техничко одржавање објеката КЦ-а Крагујевац, набавка је обликована у партије, за период од месеци" ЈН број /, за коју је јавни позив објављен у «Сл. гласнику РС», на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Клиничког центра Крагујевац Клинички центар Крагујевац Број: ЈН / Дана: 0. године Крагујевац ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈН О.П. / бр. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса (eail): Тел./факс: Броја рачуна понуђача и назив банке: Понуда се подноси (заокружити):. самостално. заједничка понуда Назив члана групе: Адреса члана групе: Матични број члана групе: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса (eail): Тел./факс: Број рачуна члана групе и назив банке: Рок важења понуде је (обавезно уписати рок) Напомена:Рок важења понуда не може бити краћи од 0 дана, свака приспела понуда са понуђеним краћим роком важења биће одбијена као неприхватљива у складу са чланом 0. став. тачка.зјн. Спецификација потреба Клиничког центра Крагујевац: Р. Бр НАЗИВ PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL J.M. Кол. ЦЕНА УКУПНО без ПДВ-а 0 НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА

4 Prohroski kazan za bojler 0 l Prohroski kazan za bojler 0 l Ventil sigurnosti za bojler Dijana šrafovi za bojler Ek ventili f /" - /" Brineks za bojler Brineks f /" - /" - 0 c Brineks f /" - /" - 0 c Bojler prohro 0 l 0 Bojler prohro 0 l PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Baterija TH za lavabo - jednorucna Baterija TH za sudoperu Tuš baterija Baterija lekarska Pokretna slavina za lavabo Pokretna slavina za pikolo Virble f /" esingane, Krušik ili odgovarajući 0 Virble f /" esingane, Krušik ili odgovarajući Tuš creva 0 Ručica tuša Guice za slavine f Guice za slavine f 0 Mesacka glava za jednorucne baterije 0 Baterija dubeca za lavabo Jednoručna baterija za protočni bojler Lula za baterije L- Kada etalna 0x0 Kada etalna 0x0

5 Slavina bastenska /" kugla PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Lavabo 0 Lavabo 0 Vodokotlić Geberit ili odgovarajuci 0 WC šolja SIMPLON WC šolja BLATEX Magnetni plovak za vodokotlić 0 Aratura za vodokotlić 0 Poluga za vodokotlić - "Krušik" ili odgovarajući (sa prekidače) 0 Gibljivi sifon za lavabo 0 0 Gibljivi sifon za sudoperu 0 Dvodelni gibljivi sifon za sudoperu Dijana šrafovi za lavabo 0 Podložna gua za WC šolju 0 Šterlihe gua anžetna 0 Držač rolo papira za WC (sa poklopce) Držač za ubruse (sa poklopce) Držac za kadu - rukohvat 0 c Kutija PVC za toalet papir Zavrtnjevi za lavabo 0 Šrafovi za WC šolju 0 Dozer za tečni sapun 0 Gue anžetne za novi tip za čučavac Gue anžetne za stari tip za čučavac Gua platno Daska za WC šolju PVC 0 Stalak za lavabo - keraički Manžetna /" 0

6 Zidno ogledalo PVC 0x0 0 PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Kuglični ventil f " (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f," (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f " (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f " (esingani), Reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući 0 Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Plastične cevi f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične cevi f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične cevi f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena f 0, Peštan ili odgovarajući 00 Plastična kolena f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN sa ušicaa f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena SN sa ušicaa f 0 - /", Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN f, Peštan ili odgovarajući Plastična kolena f 0 na 0 Ventil f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Ventil f, Peštan ili odgovarajući Ventil f, Peštan ili odgovarajući Plastični teštik f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Peštan ili odgovarajući

7 Plastični teštik f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični teštik f, Peštan ili odgovarajući Plastični reducir f - f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični reducir f - f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični uf f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf f, Peštan ili odgovarajući Plastični zaobilazni luk f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični zaobilazni luk f, Peštan ili odgovarajući Plastični uf UN f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični uf UN f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf UN f, Peštan ili odgovarajući Plastični uf SN f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf SN f, Peštan ili odgovarajući 0 0 Plastični uf SN f, Peštan ili odgovarajući Plastične šelne f 0, Peštan ili odgovarajući 00 Plastične šelne f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične šelne f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični holender fi 0, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/00, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/00, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/000, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 0/ 0, Peštan ili odgovarajući

8 PVC luk f 0/00, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 0/ 0, Peštan ili odgovarajući 0, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 0/0 PVC luk f 00/ 0 PVC luk f 00/00, Peštan PVC sifonski luk sa guo f 0, Peštan ili odgovarajući 0 PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući 0 PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC slivnik Guice za PVC cevi f 0 0 Guice za PVC cevi f 0 0 Guice za PVC cevi f 00 0, Peštan ili odgovarajući iliodgovarajući PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Štopli /" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli ¾" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli " pocinkovani, Krušik ili odgovarajući

9 Štopli /" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli " pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ 0 Peštan ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ Peštan ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ Peštan ili odgovarajući Teflon traka (pakovanje 0) 0 0 Fina kudelja (pakovanje 00 gr) Laneni firnajz / lit Klizna spojka /" Klizna spojka /" Klizna spojka " Klizna spojka " Klizna spojka." Klizna spojka " Reducir PVC sa olova na PVC PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Флуо цев TL-D W/- животни век на 0% отказа 000h 00К 00L Philips или одговарајућа Стартер -W S- Philips или одговарајући Флуо цев TL-D W/- животни век на 0% отказа 000h 00К 00 L Philips или одговарајућа Стартер -W S-0 Philips или одговарајући Флуо цев TL-D W/- животни век на 0% отказа 000h 00К 000 L Philips или одговарајућа Стартер -W S-0 Philips или одговарајући Пригушница W VS0 V.SCHWABE или одговарајућа 0 Пригушница W VS V.SCHWABE или одговарајућа 0 Пригушница W VS0 V.SCHWABE или одговарајућа 0 Držač neonke FCO + FCOS Prekidač običan za u zid, Met. Majur ili odgovarajući 0 Prekidač serijski za u zid, Met. Majur ili odgovarajući Prekidač naizenični za u zid, Met. Majur ili odgovarajući

10 Šuko štekontakt onofazni za u zid porcelan, Met. Majur ili odgovarajući Šuko viljuška onofazna L, TEHNOELEKTRO ili odgovarajući 00 Šuko štekontakt trofazni za u zid, Met. Majur ili odgovarajući Šuko viljuška trofazna, TEHNOELEKTRO ili odgovarajući Šuko štekontakt onofazni OG porcelan, Met. Majur ili odgovarajući 0 Šuko štekontakt trofazni OG porcelan, Met. Majur ili odgovarajući 0 Sijalično grlo E porcelan Nopal,El-co ili odgovarajuće 0 Sijalično grlo E porcelan Sijalica A W E 0V 0l životni vek 000h Philips ili odgovarajuca 00 prekidac bojlera kip sa SS Met. Majur ili odgovarajuce Sijalica Master SON - T PIA PLUS 00W E0 000K 000l životni vek na 0% otkaza 000h Philips ili odgovarajuce Натријум сијалица SON-H 0W E 000K 00L Philips или одговарајућа 0 0 Пригушница W VS V.SCHWABE или одговарајућа Сијалица коп. флуо Econoy twister W WW 0-0V Е животни век 000h, 00K, 0L Philips или одговарајући Sijalica G. V W, Philips ili odgovarajuca флуо цев PL-Q W//P 00К 00L Philips или одговарајућа 0 Fluor cev W/pina-pereca, Philips ili odgovarajuca 0 флуо цев PL-Q W//P 00К 00L Philips или одговарајућа 0 Led aratura ugradna x W sa Al rostero LBM0LEDCW 0l 00K,di.x Elark ili odgovarajuca Led aratura nadgradna x W sa Al rostero LOM0LEDCW 0l 00K,di.0x0 Elark ili odgovarajuca Elektronska пригушница x/w VS0 V.SCHWABE или одговарајућа Elektronska пригушница xw VS0 V.SCHWABE или одговарајућа 0 Fluor cev Master TL W/0 00l,Ra Philips ili odgovarajuca Led panel W ugradni 00k okrugli 000l,vt-0rd,di.fi-0x V-TAC ili odgovarajući Led panel W nadgradni 00k okrugli 00l,vt-0rd,di.fi-0x V-TAC ili odgovarajući Led panel W ugradni 00k okrugli 00l,vt-0rd,di.fi-x V-TAC ili odgovarajući Led panel W nadgradni 00k okrugli 00l,vt-rd,di.fi-0x V-TAC ili odgovarajući Led panel W ugradni 00k okrugli 000l,vt-0rd,di.fi-00x V-TAC ili odgovarajući Led panel W nadgradni 00k okrugli 00l,vt-rd,di.fi-0x V-TAC ili odgovarajući Led panel W ugradni kockasti,di.xx 00 luena tv-- V-TAC ili odgovarajući

11 Led panel W ugradni kockasti,di.xx 00 luena tv-- + okvir nadgradni 0 V-TAC ili odgovarajući Fluor cev W/0, Philips ili odgovarajuca Led cev t 0w,00k 0l vt0-r V-TAC ili odgovarajuca Led cev t w,00k 00l vt- V-TAC ili odgovarajuca Led cev w 00 00k, godine garancija 000l vt V-TAC ili odgovarajuca Led reflektori 0w 00k 0l IP V-TAC ili odgovarajuca 0 Led reflektori 0w 00k 00l IP V-TAC ili odgovarajuca Led reflektori 0w 00k 0l IP V-TAC ili odgovarajuca Led reflektori 0w 00k 0l IP V-TAC ili odgovarajuca Led reflektori 00w 00k 00l IP V-TAC ili odgovarajuca Led reflektori 00w 00k 000l IP V-TAC ili odgovarajuca Led sijalice A0 e w 00k 0l vt-0 V-TAC ili odgovarajuca 0 Led sijalice A e w 00k l vt- V-TAC ili odgovarajuca 0 Led sijalice A e w 00 k l vt- V-tac ili odgovarajuca Led trake 0. w 000k 000l/ vt00 0-IP0 V-TAC ili odgovarajuca 0 Napajanje za led traku s0w-v 0 Napajanje za led traku s0w-v Spratna tabla za osigurača ugradna Spratna tabla za osigurača ugradna Spratna tabla za osigurača ugradna Spratna tabla za osigurača ugradna Led panik lapa ac0v 0/0hz Nicd.v 00A autonoija h,vree punjenja h els ili odgovarajuca Led svetiljka xw Led svetiljka xw Metal halogena sijalica aster HPI-T plus 00W/E0, philips ili odgovarajuća Upaljač za etal halogenu sijalicu 0-00w 0-0v/0-0Hz,el Elit+ ili odgovarajući 0 Foto relej FR-,Tehnoelektro ili odgovarajuci Elektronska prigušnica xw (Helvar) Štedna sijalica econoy stick W cdl e Philips ili odgovarajuca Neonska aritura u kucistu x IP0 plet sa fluo cevi od W i prekidace 00

12 Neonska aritura x sa IP Neonska aritura x sa IP Neonska aritura x sa IP Fluo cev Master TL W/0 - philips ili odgovarajuća Fluo cev Master TL/W - 0 philips ili odgovarajuća Štedna sijalica econoy twister W WW E Phlips ili odgovarajuca 0 Štedna sijalica W/E 0 Sijalica Master plc W/0/P G-D- Phlips ili odgovarajuca Elektronska prигушница x/w VS0 V.SCHWABE или одговарајућа Gericidna sijalica TUV0W/G L-0. - philips ili odgovarajuća 0 Midicinska,terapeutska lapa tl-0w/ L-0 Philips ili odgovarajuca Panik lapa sa LED 0 led dioda ac 0-0v 0-0Hz sa olovni gelo v ah vree punjenja h,els0 Elit* ili odgovarajuca LED svetiljka IP0 W 0l di.xx RT00/WW Elark ili odgovarajuca LED svetiljka IP0 W 0l di.xx RT00/WW Elark ili odgovarajuca zaštitnik za onofazni šuko 00 PVC dozna f0 za rigips 0 0 Led aratura u IP zastiti xw 0 Led aratura u IP zastiti xw 0 Drajver za led panel W DRIVERPND Elark ili odgovarajuci 0 Drajver za led panel W 0 V-TAC ili odgovarajuci 0 Drajver za led panel W 0 V-TAC ili odgovarajuci 0 Drajver za led panel W 0 V-TAC ili odgovarajuci 0 Natrijuska sijalica Master SON-T 0WE E pia Philips ili odgovarajuci 0 Monofazni suko (dupli) za u zid porcelan, Metalurka Majur ili odgovarajuci 0 Sijalica Master PL-CW/0/P GQ- Philips ili odgovarajuca 0 Bakarna pletenica 00 Monofazni suko (dupli) za u zid, Metalurka Majur ili odgovarajuci 0 Sijalica FW sa cetiri pina 0 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL

13 Kabal PGP x,, Fabrika kablova Jagodinaili odgovarajuci 00 Kabal PGP x,, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 00 Kabal PGP x,, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 00 Kabal PPL x, 0 Kabal PPL x0,, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 0 Kabal PPL x,, (guirani) Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 00 PVC žica, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci PVC žica, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci PVC žica,, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 0 0 PVC žica licnasta, Silikonska žica, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 0 Silikonska žica, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci 0 Silikonska žica, 0 Gajtan produzni / x,, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuće. 0 kanalete PVC 0x0 0 kanalete PVC 0x0 0 prskalice stelujuce PGP-0 ADJ, Hunter prskalica PS-0 A, Hunter Razvodna kutija OG 0 0 NXH X. 00 NXH X. 00 NXH X. 00 NXH X. 00 NXH X. 00 NXH X. 00 NXH X 00 NXH X 00 NXH X0 00 Monofazni šuko OG dupli - et.ajur ili odgovarajući 0 0 Razvodna kutija 00x00 OG 0, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci, Fabrika kablova Jagodina ili odgovarajuci, Fabrika kablova Jagodinaili odgovarajuci

14 Pl zica (žuto-zelena) Licnasta žica P/F 0 Pl zica (žuto-zelena) Licnasta žica P/F 0 Pl zica (žuto-zelena) Licnasta žica P/F 0 Papučice za kabal M/ 0 Papučice za kabal M/ 0 Papučice za kabal M/0 0 Papučice za kabal M/0 0 Papučice za kabal M/0 0 Guirani kabal x. 0 0 Guirani kabal x. 0 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Buksne ženska i uška 0v (prohro) 0 Terostat za bojler radni Terostat za bojler sigurnosni Dihtung guice za bojler plet Terostat tropolni 0-0 C 0 Radni terostat za peglu T 0 Sonda terostata za ašinu PC- Šipkasti terostat za bojler PARTIJA 0 - ELEKTROMATERIJAL Fluor svetiljka xw AL raster ugradna 0 Fluor svetiljka xw AL raster nadgradna 0 Fluor svetiljka xw čubi (opal staklo) 0 Flour svetiljka xw (strela) 0 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Grebenasti prekidač trofazni (P)0 A, Sieens ili odgovarajući šea ke0 0 Grebenasti prekidač trofazni (P) A, Sieens ili odgovarajućišea ke0 0

15 Grebenasti prekidač trofazni (P) A, Sieens ili odgovarajućišea ke0 Grebenasti prekidač trofazni (P) A, Sieens ili odgovarajućišea ke0 Grebenasti prekidač trofazni (P)00 A,Sieens ili odgovarajućišea ke0 Grebenasti prekidač trofazni(p)00 A,Sieens ili odgovarajući šea ke0 Grebenasti prekidač 0A šea ke0 Grejač bojlera (etalac) sa četvrtasto flanšo PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Električni grejač x0v kw sa flanšo f /" dužina 0 (prohro) 0 Električni grejač x0v kw sa flanšo f /" dužina 0 (prohro) 0 Električni grejač x0v kw sa flanšo f /" dužina 0 (prohro) 0 Grejna ploča W (standard ringla) Grejna ploča 000W (ringla fi 0) Duge za prekidač za elelktrični šporet A 0 Grejač za bojler KW Grejač za rernu IGO 000W Grejna ploča 00x00 industijska ploca 0v 0 Prekidač A Ringla f Ringla f0 Ringla f0 Grejač ašine 000W/0V NA 00 Cini grejač 000W za radijator /" Cini grejač 000W za radijator /" Cini grejač 000W za radijator " Ringle 00x00 (000W) grejač KW sa flanšo / 0 0 Grejač KW -/" - 0 Grejač KW -/" - 0

16 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Sklopka CN- 0V, Schneider ili odgovarajući, NO+NC 0 Sklopka K- 0V, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka K-0 0V, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka K- 0V, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka K-00 0V, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka 0 A, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka A, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka 0A kw, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Sklopka 0A, Schneider ili odgovarajući, NO+NC 0 Sklopka 0A, Schneider ili odgovarajući, NO+NC Fidova onofazna sklopka A/0A, Meller ili odgovarajući Fidova sklopka sa osigurace C-A 0,0 AC shark, Meller ili odgovarajući Fidova sklopka A/00A Meller ili odgovarajući četvoropolna Bietalna zaštita RTS 0-A FID sklopka A/0A FID sklopka 0A/0A FID sklopka A/0.0A DM sklopka.a - 0A 0 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Autoatski osigurač A, Schneider ili odgovarajući p (једнополни осигурачи) са осетљивошћу ознака В Autoatski osigurač A, Schneider ili odgovarajući p (једнополни осигурачи) са осетљивошћу ознака В Nožasti osigurač NVTOO 0 A, Schneider ili odgovarajući Nožasti osigurač NVTOO A, Schneider ili odgovarajući 0 Nožasti osigurač NVTOO A, Schneider ili odgovarajući 0 Patron osigurač A, Schneider ili odgovarajući 0 Patron osigurač A, Schneider ili odgovarajući 0 Patron osigurač A, Schneider ili odgovarajući 0 Patron osigurač 0 A, Schneider ili odgovarajući 0

17 0 Patron osigurač A, Schneider ili odgovarajući 0 Patron osigurač 0 A, Schneider ili odgovarajući 0 Kapa za osigurače K II III, Schneider ili odgovarajući Spratna tabla - jednoredna OG za osigurača Podnožje osigurača nožastih NV0 Nožasti osigurači A NV00 Nožasti osigurači 0A NV00 Nožasti osigurači 0A NV00 Nožasti osigurači 00A NV00 Nožasti osigurači 0A NV00 0 Nožasti osigurači 00A NV00 Nožasti osigurači 0A NV00 Nožasti osigurači A NV00 staklo (kapa) osigurača NV00 0 PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL Zvonce električno Brava električna za etalna vrata PARTIJA - ELEKTROMATERIJAL PVC kanalete 0x0 0 PVC kanalete 0x0 0 PVC kanalete x 0 PVC kanalete x 0 PARTIJA - ELEKTRONSKE KOMPONENTE WD 0 sprej 00 l pakovanje ili odgovarajuci boca Kontakt sprej 00 l pakovanje boca Super lepak graa pakovanje tuba 0 Teralna pasta za procesor 0g

18 Kopriovani vazduh, sprej sa pupico 00l Silikonski sprej 00l Dvoponentni lepak transparent Montaz kit PARTIJA - ELEKTRONSKE KOMPONENTE Baterija za UPS v ah Baterija za UPS v ah Baterija za UPS v ah Baterija za UPS v ah PARTIJA - ELEKTRONSKE KOMPONENTE Sijalica halogena V 0W, Philips ili odgovarajući GY. Izolir traka pvc 0 pakovanje 0 Sijalica halogena.v 0W, Philips ili odgovarajući Sijalica (G g - ) KW Sijalica (reflektor) V/0W Halogena sijalica (PIN-SPOT) V/0W Sijalica V/0W sa nožicaa G. 0 Sijalica G. V-0W 0 Sijalica.V/0W za reflektor 0 PARTIJA 0 - MATERIJAL ZA GREJANJE Cirkulaciona pupa f /" sa holendero (0W na trecoj brzini), Vilo ili odgovarajući Cirkulaciona pupa f " sa holendero (0W na trecoj brzini), Vilo ili odgovarajući Pupa cilera "VP-JASTREBAC" ili odgovarajuca sledecih karakteristika: Q=, /s H=0,; Q= /s H=,; Q=, /s H=0 elektro pupa za fontanu M00 PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Ventil NO0 NP sa prirubnički seto

19 Ventil NO0 NP sa prirubnički seto Ventil NO0 NP sa prirubnički seto Ventil NO0 NP sa prirubnički seto Ventil NO NP sa prirubnički seto Ventil NO NP sa prirubnički seto Ventil NO0 NP sa prirubnički seto Prirubnica NO0 NP Prirubnica NO0 NP 0 Prirubnica NO0 NP Prirubnica NO0 NP Prirubnica NO NP Prirubnica NO NP Prirubnica NO0 NP Ravni zaporni sa set prirubnico NO NP Ravni zaporni sa set prirubnico NO NP Ravni zaporni sa set prirubnico NO0 NP Ravni zaporni sa set prirubnico NO0 NP Ravni zaporni sa set prirubnico NO NP 0 Ravni zaporni sa set prirubnico DN PN Ravni zaporni sa set prirubnico DN PN Ravni zaporni sa set prirubnico DN0 PN Ravni zaporni sa set prirubnico DN0 PN Kondenz lonac DN PN Kondenz lonac DN0 PN PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Terostatički odvajači kondenzata Tip TKL-MR/ PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Dupli nipli /

20 Holender / 0 PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Duple šelne f /" Duple šelne f /" 0 Haburški luk 0 0 Haburški luk f," 0 Haburški luk f " 0 Haburški luk f /" 0 Haburški luk f /" 0 Haburški luk f " 0 Haburški luk f /" 0 PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Slavina PP f /" Kugla ventil f /" za toplu vodu Kugla ventil f /" za toplu vodu Kugla ventili f /" za paru 0 C Kugla ventili f "za paru 0 C Kugla ventili f /" za paru 0 C Kugla ventil DN0 PN0 /" - za paru do 0C 0 Kugla ventili f /"za paru 0 C PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Ozračne slavine f /" autoatske sa redukcijo Ozračne slavine f /" Ozračne slavine f /" 0 PARTIJA - MATERIJAL ZA GREJANJE Radijator 00/000 panelni, Merošina ili odgovarajući

21 Radijator 00/00 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator 00/00 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator 00/00 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator 00/00 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator 00/000 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator 00/00 panelni, Merošina ili odgovarajući Radijator ventil EK f /", Kalefi ili odgovarajući 0 Radijator ventil f /" pravi, Kalefi ili odgovarajući 0 Radijator navijak EK f /", Kalefi ili odgovarajući 0 Radijator navijak f /" pravi, Kalefi ili odgovarajući Radijator konzole za livene radijatore 0 Radijator žabice za livene radijatore 0 Radijator držač za livene radijatore Ekspanziona posuda 00 litara Tero glava /" Izolacija za CU cevi f kot Izolacija za CU cevi f kot Klingerit TG NA 00 0., dinztije 00x00 0 Izolacija za CU cevi f0 kot PARTIJA - MATERIJAL ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU Klinasti kaiš 0x000 Klinasti kaiš 0x00 Klinasti kaiš 0x0 Klinasti kaiš 0x00 Klinasti kaiš 0x00 Klinasti kaiš 0x000 Klinasti kaiš x0 Klinasti kaiš 0x00 Klinasti kaiš x00 0

22 0 Klinasti kaiš x0 Klinasti kaiš x00 Klinasti kaiš x0 Klinasti kaiš x00 Klinasti kaiš x00 Klinasti kaiš x000 Klinasti kaiš x000 Klinasti kaiš x00 PARTIJA - MATERIJAL ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU Ekstraultus kaiš.x0x00 Ekstraultus kaiš.x0x00 Ekstraultus kaiš.x0x00 Ekstraultus kaiš.x0x00 Ekstraultus kaiš.x0x00 Ekstraultus kaiš.x0x00 Sprej za održavanje ekstraultus kaiševa PARTIJA 0 - MATERIJAL ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU Ležaj 0 Z, SKF ili odgovarajući Ležaj UC 0, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 Z, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 RS, SKF ili odgovarajući 0 Ventilator zidni etalni f0-0v Ventilator f00-0v

23 Arirano crevo providno /" 0 Kondenzator. f Kondenzator f Kondenzator 0 f Kondenzator f 0 Kondenzator 0 f Kondenzator 0 f 00 PARTIJA - MATERIJAL ZA TT INSTALACIJE Linijski gajtan Spiralni gajtan četvorožilni 0 Spiralni gajtan sa pinovia 0 Tinol žica 0, PVC žica plavo bela x0, 0 Buksne telefonske 0 Papučice telefonske 0 Mikropin linijski 0 Mikropin MTK 0 0 Utičnica telefonska nazidna 0 Viljuška telefonska UTP kabal za internet 00 Mrežna utičnica za internet RJ - uška 0 Mrežna utičnica za internet - ženska Tel. slusalica Siens 0 Interfonski kabal 00 Interfon sa govorni esto PARTIJA - REZERVNI DELOVI ZA OPREMU VEŠERAJA Klinasti kaiš x 00 Klinasti kaiš x 00

24 Klinasti kaiš x 00 Klinasti kaiš x 0 Kuglični ležaj 0, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0 sa vrato, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0, SKF ili odgovarajući Kuglični ležaj 0, SKF ili odgovarajući 0 Kuglični ležaj 0 - C - HRS ili odgovarajući Klinasti kaiš, x 00 Šelna štelujuća za crevo Φ0 0 Kuglični ležaj 0 z Molton platno 0 Vodilno kolo za sušaru 0 Ležaj konusni 0 (0A) Seering --0N Seering --0G PARTIJA - BRAVARSKI MATERIJAL Brava za etalna vrata sa jezič c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 Brava za etalna vrata sa jezič c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 Brava za drvena vrata za cilindar c, Bane Sekulić ili odgovarajući 00 Brava za drvena vrata za cilindar c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 Brava za etalna vrata sa burenceto c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 Brava za etalna vrata sa burenceto c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 Kvaka drukeri par, Dabel ili odgovarajući 0 Šild - par, Dabel ili odgovarajući 0 Brava za fioke sa šino 0 Cilindar brava za etalna vrata c sa jezič Cilindar brava za etalna vrata c sa jezič Cilindar brave, Elzet ili odgovarajući c 00

25 Kugla za etalna vrata brava elektro-agnetna Bravica C, Dabel ili odgovarajući 00 Brodska ringla 00, Dabel ili odgovarajući 0 Bravarska šarka f 0 Brava za drvena vrata, kljuc c, Bane Sekulić ili odgovarajuci 0 Brava za drvena vrata, kljuc c, Bane Sekulić ili odgovarajući 0 0 Brava c za PVC vrata Katanac elzet 0 ili odgovarajuci 0 Katanac elzet 0 ili odgovarajuci 0 Bravica za etalni oran 0 Kvaka za PVC vrata 0 Cilindar brava za PVC vrata (c) (sa burenceto) Brodska ringla 0 0 Autoat za zatvaranje vrata (lakat) 0 Podni zatvarač TS 00 "kaubojska" sarka na preklop za "PVC" vrata 0 0 Brava "ELZETT + C" 0 Ringla (bocni bloker) za "PVC" vrata cilindar brave za "PVC" vrata -c 0 Brava sa kandzo za klizna vrata Brava sa šino za PVC - vrata 0 Čelična četka za oksid 0 PARTIJA - BRAVARSKI MATERIJAL Aortizer veliki za asinu PC0, Energo Tipo Gua za vrata na asini za pranje PCR-/E Gua za vrata na asini za pranje PC0 Gua za vrata na asini za pranje PC Aortizer hidraulicni TAO--0 za PC0 0

26 Vodilna traka za valjak 0 Uvodne trake za valjak Osovina za sušaru pogonska RS0 Osovina za sušaru gonjena RS0 0 Opruga aortizera za PC0 Osovina za sušaru pogonska T Osovina za sušaru gonjena T Gua za vrata za ašinu - Gorenje Ležajevi za osovinu Bubnja - Gorenje PARTIJA - BRAVARSKI MATERIJAL Točak za kolica f 0 okretni, Tente ili odgovarajući 0 Točak za kolica f 0 fiksni, Tente ili odgovarajući Točak za kolica f 00 okretni, Tente ili odgovarajući 0 Točak za kolica f 00 fiksni, Tente ili odgovarajući 0 Točak za kolica f 0 fiksni, Tente ili odgovarajući Točak za kolica f 0 okretni, Tente ili odgovarajući Točak za bolesnički krevet f okretni koč. Ležaj -sivi, Tente ili odgovarajući 00 Točak za bolesnički krevet f fiksni, Tente ili odgovarajući Točak za kolica f 00 okretni, Tente ili odgovarajući 0 0 Točak za kolica f 00 fiksni, Tente ili odgovarajući 0 Plastična čaura za točak kreveta - adapter - 00 Plastična čaura za točak kreveta - adapter 0-00 Točkić za fotelju 0 Točak za invalidska kolica punjeni 00x0 0 Spoljašnja gua za invalidska kolica TG ( x /) 0 Unutrašnja gua za invalidska kolica / - 0 AV x x / 0 Specijalni točak za strečer 0x Plastična zvezda za fotelju "VA 0" 0 Gasni aortizer "AT 0" 0

27 0 Točkić f0 "RU 00" Točak za bolnički krevet f00 sa kočnico (etalni ležaj) okretni - Tente ili odgovarajući PARTIJA - BRAVARSKI MATERIJAL List bonseka HSS rapidni Kutijasta cev 0x0 0 Kutijasta cev 0x0 0 Kutijasta cev 0x0 00 Kutijasta cev x 00 Kutijasta cev 0x0 0 Kutijasta cev 0x0x 0 Kutijasta cev 0x0x 0 Kutijasta cev 0x0x 0 0 Kutijasta cev xx 0 Kutijasta cev 0x0 0 Kutijasta cev 0x0 00 Pocinkovani li 0. 0 Grifovana žica 0x0 0 Šparing vučeni 0x 0 Šparing vučeni 0x 0 L profil 0x0 L profil 0x0 L profil 0x0 0 L profil x 0 Čelična cev f0 0 Čelična cev f0 0 Šparing vučeni x 0 burgija spiralna Φ 0 burgija spiralna Φ 0 burgija spiralna Φ 0

28 burgija spiralna Φ 0 burgija spiralna Φ rukavice kozne tel. boks 0 0 Li rebrasti TP 0 Li rebrasti TP 0 0 Li brodski / 00 Li brodski / (debljina lia/debljina sare) 0 Li brodski / (debljina lia/debljina sare) 0 Bakarne cevi fi 0 Bakarne cevi fi 0 Bakarne cevi fi 0 0 Bakarne cevi fi 0 Bakarne cevi fi 0 0 Bakarne cevi fi 0 Burgija spiralna f 0 Burgija spiralna f0 0 Burgija spiralna f 0 Burgija spiralna f. 0 Burgija spiralna f. 0 Burgija spiralna f. 0 Li brodski aluiniuski / 00 Aluiniuski profil 00x0 0 PARTIJA - BRAVARSKI MATERIJAL Zavrtanj Mx0 00 Zavrtanj Mx0 00 Zavrtanj Mx 00 Zavrtanj Mx 00 Zavrtanj M0x0 00 Zavrtanj M0x 00

29 Zavrtanj Mx 0 Zavrtanj Mx Zavrtanj Mx 0 Zavrtanj M0x00 00 Zavrtanj Mx0 00 Matica M 00 Matica M 00 Matica M0 00 Matica M 00 Matica M 00 Podloška f 00 Podloška f 00 Elastična podloška f0 0 0 Zavrtanj za li x 00 Pop nitna f x0 00 Tiplovi etalni i vijak asinski f 00 Tiplovi etalni i vijak asinski f 00 Tiplovi etalni i vijak asinski f0 00 Tiplovi etalni i vijak asinski f 00 Holšraf x0 00 Holšraf x0 00 Holšraf x0 00 Holšraf x0 0 0 Trake za dihtovanje prozora 00 Burgija vidija hilti Φ 0

30 Burgija vidija hilti Φ 0 Burgija vidija hilti Φ0 0 Burgija vidija hilti Φ 0 Silikon za teperature preko 00 C 0l pakovanje Silikon sanitarni 0l pakovanje 0 Sprej beli 0 Sprej crni Sajla za prozor Φ 00 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ 0 0 Šelne za crevo Φ Zavrtanj M0x0 sa atico 00 Zavrtanj Mx0 sa atico 00 Tipl etalni i holšraf f0x0 00 Pop nitna f x 00 Podloška f 00 Zavojno vreteno M 0 Zavojno vreteno M 0 Zavojno vreteno M0 0 Zavrtanja za li fx0 00 Saorežući zavrtanj fx0 sa šajbno i guico za TP li 00 0 Saorežući zavrtanj fx0 0 Saorežući šraf fx0 upuštena glava 000 Saorežući šraf fx0 ravna glava 000 Saorežući šraf fx upuštena glava 00 Torban šraf Mx0 00

31 Torban šraf Mx0 00 Podloška elastična f 000 Matica M 000 Matica M 000 Zavrtanj Mx Zavrtanj Mx0 00 Zavojno vreteno M 0 Zavrtanj Mx0 sa upušteno glavo 00 PARTIJA Sprej crveni 0 Sprej zeleni 0 Traka za obeležavanje gradilišta kotur 0 PARTIJA PVC čep za profil 0x0 000 PVC čep za profil 0x0 00 PVC čep f0 00 PVC čep f0 00 PARTIJA 0 - BRAVARSKI MATERIJAL Brusna ploča f 0 0 Brusna ploča f 0 Ploča za sečenje f 0 0 Ploča za sečenje f 0 0 Tovatna ast litijuova / 0 Motorno ulje SAE 0 lit 0 Elektroda f, 0 Elektroda za prohro f. Rezna ploca ΦB 0 0 WD- sprej 00 l pakovanje 0 "Šoba" za CO aparat za varenje Nosač "šobe" za CO aparat za varenje

32 Žica 0, za CO aparat za varenje Dizna za CO aparat za varenje od 0 A Ploča za sečenje f 0 Ploča za sečenje f0xx. Klešta za elektrodu Elektroda za GUS f. "PUR" pena 0.0 l - pištoljska 0 0 Eulzija za ispiranje "PUR" pene - pištoljska Elektroda f. 0 Hidraulično ulje "HIDO HV " lit 0 Hidraulično ulje "FAMHIDO HD " lit 0 Ulje "FAMCOM-PROL" za presor AIR lit 0 Ulje "COMPRIMOL" lit 0 Odvijač - sprej 0 Brusna ploča lepeza fi 0 Tovatna ast grafitnna PARTIJA - MOLERSKO FARBARSKI MATERIJAL Poludisperzivna boja, Hagepol ili odgovarajući 0 Disperzivna boja, Hagepol ili odgovarajući 0 Uljana osnovna boja 0, л, Hagepol ili odgovarajući 0 Uljana lak boja eajl 0. л, Hagepol ili odgovarajući 0 Nitro osnovna boja 0, л, Hagepol ili odgovarajući Nitro lak boja eajl 0. л, Hagepol ili odgovarajući Toner za poludisperzivnu boju Toner za disperzivnu boju Nitro razređivač, Duga ili odgovarajući lit 0 Uljani razređivač Duga ili odgovarajući lit 0 Nitro lak boja lit 0 Krep trake c Krep trake c Krep trake c

33 Krep trake c 0 Flak četke c Flak četke c Flak četke c Flak četke 0 c 0 Valjci za krečenje Ulošci za valjke od c Ulošci za valjke sunđerasti od 0 c 0 Sаndolin 0, л Lepak za pločice CN-, Ceresit ili odgovarajući Građevinski lepak 0 Ispuna 0 Glet asa pakovanje Brusni kit 0. pakovanje Lak bezbojni 0, л pakovanje 0 0 Lepak za pločice CN-, Ceresit ili odgovarajući Lepak "sintelan" l tuba Lepak za drvo 0, l "Pur" pena 0.0 l Širgla (svih granulacija) 0,xм Disperzija vodoperiva asinski alter,ceresit ili odgovarajući asa za ravnanje poda,ceresit ili odgovarajući plocice podne keraicke I klasa 0x0 0 0 plocice zidne keraicke I klasa 0x0 0 poklopac saht sa okviro 0 - pešački drzac polica etalni 00 ugaone lajsne za keraičke pločice - etalne Sikaflex ili odgovarajuci 0 PUR pena ašinska PUR pena pištoljska Hidroizolacija Ceresit ili odgovarajuća 0 00 Stiropor c

34 Stiropor c Stiropor 0c 0 Silikoni (tuba) bison ili odgovarajući Fugoal Saolepljivi tapet 0 Boja za beton - Betakol ili odgovarajuci 0 Razredjivač za Betakol ili odgovarajuci lit 0 PARTIJA - STOLARSKI MATERIJAL Klap šarke - ravne 00 Navijajuće šarke za vrata 0 Navijajuće šarke za prozore 0 Opleenjena iverica d = (raznih boja - kantovana) rezana na eru Obična iverica d = 0 Panel ploče d = Šper ploča d = Lesonit beli Rigips ploče 0x0 plafon 0 0 Štafne / 0 Letve / 0 Polikarbonat - Leksan d = 0 Rigips. običan 0 Rigips. običan 0 Rigips. vlagootporan 0 Profil CW. 0 Profil CW 0 Profil CW 0 Profil UW 0 0 Profil UW 0 "Bolo" gua 0 Holšraf za rigips 0

35 Tiplovi za rigips puž PVC 0 Tiplovi za rigips puž - aluiniju 0 Kant traka PVC Pleksiglas 0 Pleksiglas 0 Pleksiglas 0 PVC linoleu - Vinil 00 PARTIJA - STOLARSKI MATERIJAL Ekseri c 0 Ekseri c 0 Ekseri c 0 Ekseri c 0 Ekseri 0c Tiplovi plastični f 00 Tiplovi plastični f guzvajuci 00 Tiplovi plastični f0 00 Tiplovi plastični f 00 0 holšrafi za fi 00 holšrafi za fi 00 holšrafi za fi 0 00 holšrafi za fi 00 0 PARTIJA - FILTERI TORBAR (RAMSKI PREDFILTERI) Predfilter F - x 0 x 00 Predfilter F - x x 00 Predfilter F - 0 x x 00 Predfilter F - x x 00 Predfilter F - x x Predfilter G - x x Predfilter G - x 0 x Predfilter G - x x Predfilter G - 0 x x Predfilter G - x x Predfilter G - x 0 x Predfilter HI FLOW F ID 0 HFGS F x/

36 0 Predfilter HFGS F 0// - - Predfilter HI - Flo R HFGS - F - // - - Predfilter PFJ xx00/eu - Predfilter PFJ xx00/f - Predfilter PFJ xx00/f - Kofil filter f0/00 0k 0x Kofil filter f/00 x PARTIJA - APSOLUTNI FILTER Apsolutni filter MFE-0x0x-PU 00 /h Cafil ili odgovarajuće Apsolutni filter MDS - 0x0x Pa EFF MPPS,% klasa H EN Apsolutni filter MDS Pu xx noinal air flow 0 /h 0 Pa EFF MPPS,% klasa H En Apsolutni filter S 0 dienzije Φ x0 sredstvo S0 noralan protok 0/0/h PARTIJA - APSOLUTNI FILTER Apsolutni filteri HEPA MP xx Apsolutni filteri HEPA MP xx PARTIJA - APSOLUTNI FILTER Filteri Cafil 000 OPGP-F-0/0/0-ST Filteri Cafil TIP QMHF 0-0 ART-NO 00 clasa F Dienzija 0x0x0-00 PARTIJA - BATERIJE Baterija, V (LR) (Alkalne), Varta ili odgovarajući Baterija, V (LR) (Alkalne), Varta ili odgovarajući Baterija, V (R) (Alkalne), Varta ili odgovarajući Baterija, V (R0) (Alkalne), Varta ili odgovarajući Baterija V (Alkalne), Varta ili odgovarajući PARTIJA - POTROSNI MATERIJAL ZA MASINE PROIZVODJACA "PRIMAT" Klin kais x00 BAR Klin kais x0 BAR Klin kais,x00 BAR Klin kais x0 BAR Klin kais SPB 0 BAR Klin kais,x BAR Klin kais,x BAR Crevo parno /" VL- Crevo parno /" VL- Dihtung teflonski /"

37 0 0 0 Dihtung teflonski /" Reducir eh crevo fi /0 Crevo za vodu fi 0 Crevo za vodu fi 0 Crevo za vodu fi 00 Crevo TRN / Crevo TRN 0/ Crevo TRN /0 Račve creva Ø0 Račve creva Ø ispusni EM ventil IEV " Vodilno kolo NT Osovina sušare RS-0 pogonska Osovina sušare RS-0 noseća Ležaj osovine sušare 0 SKF/UC Turbina ventilatora sušare RS0/0 Gua vrata PC-0 Vodilna traka za valjak Vijak M x Vijak M x0 Vijak M 0x Vijak M x Molton platno VL- EU Vodilna traka valjka Ispusni EM ventil D- 0V Špulna parnog EV CEME 0/V kabal za peglu x0, silikonski Crevo pegle silikonsko x U/A kontaktor VALCO 0 V grejač sušare 00W/0V orebren Prograator PG-00 Teperaturna sonda za ašinu PC 0 Elektro grejač za ašinu PC-0 KW /" Grejač ašine () KW zbr zbr kot kot Staklo seceno na eri 0 Staklo seceno na eri PARTIJA 0 - Staklo Staklo seceno na eri Staklo arirano - sečeno po eri PARTIJA - PP aparti S-

38 CO- PARTIJA - USISIVAC Усисивач са обичним, (не воденим) филтером, усправни, вати, Горење или одговарајући - tank od plastike ili inoksa PARTIJA Уљани радијатор PARTIJA - Materijal za kliatizaciju Antifriz 00% koncentrat G Wurth ili odgovarajuće PARTIJA -Materijal za kliatizaciju ком lit. 0 Freon za kliu r boca Freon za kliu r0 boca Freon za kliu r boca Freon za kliu r0 boca 0 PARTIJA -Materijal za kliatizaciju Ventilator fi 0 ono ASP (za čiler-aksijalni) PARTIJA - Modularni progra Kutija trostruka ALING ili odgovarajuća esta 0 Kutija četvorostruka ALING ili odgovarajuća esta 0 Kutija petostruka ALING ili odgovarajuća esta 0 Kutija sedostruka ALING ili odgovarajuća esta 0 Prirubnica jednostruka esto 0 Prirubnica dvostruka esta 0 Prirubnica trostruka esta 0 Prirubnica četvorostruka esta 0 Prirubnica petostruka esta 0 0 Prirubnica sedostruka esta 0 Maska jednostruka esto 0 Maska dvostruka esta 0 Maska trostruka esta 0 Maska četvorostruka esta 0 Maska petostruka esta 0

39 Maska sedostruka esta 0 Priključnica dvopolna A/0V sa uzeljenje - esta 0 Sklopka jednopolna - esto 0A/0V 0 Sklopka naizenična - esto 0A/0V 0 0 Sklopka ukrsna - esta 0A/0V 0 etar PARTIJA Meorija DIMM DDR GB Matična ploča MB LGA DDR SSD SATA 0GB /gb 00/00MB/S SSD SATA 0GB 00/00MB/S Hard disk HDD SATA GB. " MB CPU Hladnjak LGA /0 sa ventilatoro Grafička kartica pci express sa vga-dvi-hdi izlazo Mrezna kartica PCI express 000 Mb/s ATX napajanje 0 W Modularno napajanje za racunar 000w Procesor Intel intel Pentiu Dual-core Procesor Intel intel CPU LGA intel Core i DVD RW Citac SATA LAN switch 0/00bs са portova Ventilator - hladnjak 0x0 Ventilator - hladnjak 0x0 Ventilator - hladnjak 0x0 kuler bez hladnjaka sa izvodo za napajanje Ventilator - hladnjak x patch kablovi 0. rj patch kablovi 0.0 rj patch kablovi rj patch kablovi rj UTP cat e PARTIJA Terostat ETOR - uređaj za upravljanje kablovia za odledjavanje Grejni kablovi za led Nivistati Presostati Terostatske antivandal glave Regulacioni ventili za terostatske glave Terootori za regulaciju grejanja Regulacioni uređaji sa otoria za regulaciju grejanja za grejnu režu Regulacioni uređaji sa otoria za regulaciju grejanja za radijatore Diferencijalni presostati za grejnu režu

40 0 0 0 Diferencijalni presostati za siste ventilacije i kliatizacije PARTIJA 0 Autoat (zglobna ruka) za zatvaranje vrata PARTIJA Materijal za odrzavanje liftova Noseći točkići za vrata - krivi Noseći točkići za vrata - pravi Frekventni regulator za autoatska vrata Kuplung gue za bolcni fi 0 Kuplung gue za bolcni fi Kuplung gue za bolcni fi Kuplung gue za bolcni fi Klizači za kabinu i protivteg Klizači za kabinu i protivteg Klizači za kabinu i protivteg 0 Klizači za kabinu i protivteg Klizači za kabinu i protivteg Klizači za kabinu i protivteg Gua za pod (bolo-gua sa krugovia) deblja Opruge za vrata Kaiševi za otor 00*0 Baru ili odgovarajući Kontakt viljuška za vrata Elba-Saobor ili odgovarajuće SN Kontakt za poluautoatska vrata Ferode za kočnicu pogonskog otora Kopletna kočnica za autoatska vrata Diode RVU 0 Grec V0c 00/00 Podpatosne kutije RUB RUB Magnetni prekidači radni Magnetni prekidači irni Mikroprekidači PK 0 - kraća poluga Kopletna KT viljuska za vrata Ventilator za kabinu za otvor fi 00 - usisni Fotoćelije na vratia kabine Releji PT00 špulna 0 v Releji TRP špulna v DC Releji TRM00 špulna v DC Releji špulna 0 v DC - okruglo postolje, broj nožica Opruga za regulator brzine Orion gua Elbak-habulin ili odgovarajuće Kuglični ležajevi za poluge na kabinski vratia 00-z

41 0 Kuglični ležajevi za pogonski otor kf /z Kuglični ležajevi za pooćne užetnjače SKF/z Zeger osigurači za spoljni prečnik F Zeger osigurači za spoljni prečnik F0 Zeger osigurači za spoljni prečnik F Zeger osigurači za spoljni prečnik F l PARTIJA - elektronicari Swiss Tools PB 0R-00 Swiss Tools PB PB.L PARTIJA - elektronicari 0 0 Ultrazvucna kada Asonic Hoe 00+ degas Leilica WELLER standard type 00 UC Leilica L Ersa RDS 0, RT0 Hvataljka za instruent KLEPS0 crna Hvataljka za instruent KLEPS0 crvena Kablovi za ultietar Fluke TL Pletenica za razleljavanje Pletenica za razleljavanje. Vrh leilice za ZD 0. Vrh leilice za ZD Vrh leilice za ZD Fluke Fluke TPAK ToolPak Magnetic eter Hanger PARTIJA - elektronicari Akuulatorska bušilica BOSCH GSB 00--LI Stega VTTV (Vellean) ProsKit Tragač kablova (line tester) sa icd displeje MT-0K klešta grip za kablovske kontakte Unior /CG Set električarskih izolovanih šrafcigera (ravni i zvezdasti) Pištolj za silikon Pištolj za plastiku Olovka sa stakleni vlaknia Klešta za kripovanje autoobilskih buksni ispitivač napona (glinerica) ALTO-BAGcasepts Platnena torba za alat 0x0x0 PARTIJA Ulje za presor GX-, Atlas copco Uljni separator Filter za presor GX-, Original part 0 0, ax. working pressure 0 bar, as tep. 0 C, Volue 0.l Filter, original part 0 0, ax. bar

42 PARTIJA 0 0 Toreks šrafcigeri, UNIOR ili odgovarajući Ibus ključevi, UNIOR ili odgovarajući Nož za blankiranje, UNIOR ili odgovarajući Električarski čekić 00 gr Cevasti ključevi 0-, UNIOR ili odgovarajući Instruent analogni A, V, Ω Aper klešta Pipalice električarske 0-0, UNIOR ili odgovarajuće Torba za alat, UNIOR ili odgovarajuća Merdevine aluiniuske -krila Električarski šrafcigeri Električarska glinerica 0V, UNIOR ili odgovarajuća Set odvijač za šrafilicu Elektr. Motorcangle 000V Motorcangle - UNIOR ili odgovarajuće Špicasta klešta Klešta okrugla 0 Blankerice Sečice električarske Klešta za papučice 0-0 Klešta za buksne Burgije ø za Hilti 0 c Burgije ø za Hilti 0 c Burgije ø za Hilti 0 c Burgije ø za Hilti 0 c PARTIJA Priprena grupa za vazduh Oring gue za cilindar Crevo za vazduh Celicna sajla PARTIJA Kopresorski čistač, aparat za pranje pod pritis (Pritisak, ne anje od 0bar) Profesionalni - Karcher ili odgovarajući PARTIJA Specijalno ulje za vakuu pupe, VM 00 - Busch Separator ulja 0 0 Filter za ulje - Busch W0/ PARTIJA 0 set set set set pak 0 0 lit. 0

43 Busilica BOSCH GBH-DRE Profesional, 00W (Busilica sa ali futero) Adapter za spiralnu burgiju posebno ili odgovarajuca Brusilica ugaona f - wurth, akita, bosh ili odgovarajuca Šipka za vađenje eksera Stega šastuk - pokretna Stega - ilner, profi 00 Ger ašina za sečenje cevi - akita ili odgovarajuća Bravarska vinkla- ugaonik 00 PARTIJA Libela od Cikloetar M0 (erni točak) Poično erilo - šubler Digitalni laserski daljinoetar, BOSCH PLR 0C ili odgovarajući Metar od Pantljika 0 PARTIJA - Bitovi za srafciger PB.C / PB.C / PB.C 0/ PB.C 0/ PB.C 00/0 PB.C 00/0 PB.C 00/ PB.C 00/ PARTIJA Bosch aulatorski odvrtač IXO IV UPGRADE MEDIUM PARTIJA - Ersa RDS 0 vrhovi leilice id kd g0kn g0vn PARTIJA Klavir šarke Rajber poluokretač sa pločico Testera za drvo za cirkular f0x0xt Električna heftalica Municija za električnu heftalicu Povlake za orane. (etalne) Štelujuće stopice za orane

44 Tutkalo za drvo Sintelan PARTIJA Garnitura ravnih šrafcigera Garnitura zvezdastih šrafcigera Zvezdasti nastavak za šrafciger za bateriju Ravni nastavak za šrafljenje za bateriju PARTIJA Radna ploča c PARTIJA Visilica sa ku za spuštene plafone Arstrong ploče 0x0c d= Arstrong ploče 0x0c d= T profil noseći l=. T profil noseći l=. T profil noseći l=0. L profili l= PARTIJA L nosač za police 00x L nosač za police x0 L nosač za police 0x00 L nosač za police 00x0 L nosač za police 0x00 Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 0x0x Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 0x0 Vezni L okov 00x00 Ugaoni L profil ravni 0x0 Šarnir za kauč l=0 PARTIJA 0 PARTIJA PARTIJA

45 PARTIJA Vrata drvena PARTIJA Autogeni aparat (plet garnitura alih boca sa breneria i anoetria, acetilen -kiseonik) PARTIJA Mala Brusilica, Makita ili odgovarajuca Vibraciona bušilica, Makita ili odgovarajuća UKUPNO ZA SVE PARTIJE 0 Напомена: Посебни захтеви наручиоца који се односе на садржину понуде и извршење уговорне обавезе и од којих зависи да ли ће понуда бити прихватљива на основу члана 0. став. тачка. ЗЈН-а. Количине су планске на годишњем нивоу без обавезе да се преузме комплетна количина, одн. наручилац нема обавезу да преузме све количине предвиђене овом техничком документацијом. Доставити копију странице оригиналног каталога, проспекта или технички лист "tehnical data sheet" издат од стране произвођача понуђеног добра и болдирати, маркирати све ставке (карактеристике) из Обрасца понуде са техничком спецификацијом. Доставити податке који се односе на генералне карактеристике (техничка спецификација,опис производа,примена и намена, употреба),такве приспеле понуде неће бити одбијене на основу члана 0.став. тачка.зјн-а. Доказ: Копија каталога,проспекта или странице каталога или техничког листа потписана и оверена печатом од стране понуђача. Напомена: За доказивање захтеване техничке спецификације понуђач може поступити у складу са чланом. став.зјн-а. Услови плаћања: Не дуже од сата од писаног захтева наручиоца, а за партију и рок испоруке је до 0 дана од писаног захтева нараучиоца Франко магацин купца, сукцесивно, у складу са динамиком и потребом наручиоца Вирмански, одложено 0 дана након испоруке и испостављене фактуре. (Усклађено са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, (СЛ. Број / и СЛ. Број /). Гаранција: Гаранција: Минимум (две) године за сву робу која подлеже гаранцији Минимум 0 (десет) година за партију за ставке,, и 0 Рок испоруке: Meсто испоруке: М.П. Место и датум ПОНУЂАЧ

46 Клинички центар Крагујевац Број: ЈН / Дана: 0. године Крагујевац ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ бр. НАЗИВ Р. Бр J.M. Кол. PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Prohroski kazan za bojler 0 l Prohroski kazan za bojler 0 l Ventil sigurnosti za bojler Dijana šrafovi za bojler Ek ventili f /" - /" Brineks za bojler Brineks f /" - /" - 0 c Brineks f /" - /" - 0 c Bojler prohro 0 l 0 Bojler prohro 0 l PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Baterija TH za lavabo - jednorucna Baterija TH za sudoperu Tuš baterija Baterija lekarska Pokretna slavina za lavabo Pokretna slavina za pikolo Virble f /" esingane, Krušik ili odgovarajući 0 Virble f /" esingane, Krušik ili odgovarajući Tuš creva 0 Ručica tuša Guice za slavine f Guice za slavine f 0 ЦЕНА УКУПНО без ПДВ-а 0 УКУПНО са ПДВ-ом 0 НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА

47 Mesacka glava za jednorucne baterije 0 Baterija dubeca za lavabo Jednoručna baterija za protočni bojler Lula za baterije L- Kada etalna 0x0 Kada etalna 0x0 Slavina bastenska /" kugla PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Lavabo 0 Lavabo 0 Vodokotlić Geberit ili odgovarajuci 0 WC šolja SIMPLON WC šolja BLATEX Magnetni plovak za vodokotlić 0 Aratura za vodokotlić 0 Poluga za vodokotlić - "Krušik" ili odgovarajući (sa prekidače) 0 Gibljivi sifon za lavabo 0 0 Gibljivi sifon za sudoperu 0 Dvodelni gibljivi sifon za sudoperu Dijana šrafovi za lavabo 0 Podložna gua za WC šolju 0 Šterlihe gua anžetna 0 Držač rolo papira za WC (sa poklopce) Držač za ubruse (sa poklopce) Držac za kadu - rukohvat 0 c Kutija PVC za toalet papir Zavrtnjevi za lavabo 0 Šrafovi za WC šolju 0 Dozer za tečni sapun 0 Gue anžetne za novi tip za čučavac Gue anžetne za stari tip za čučavac Gua platno Daska za WC šolju PVC 0

48 Stalak za lavabo - keraički Manžetna /" 0 Zidno ogledalo PVC 0x0 0 PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Kuglični ventil f " (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f," (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f " (esingani), Reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Kuglični ventil f /" (esingani),reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f " (esingani), Reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući 0 Ventil sa ispusto f /" (esingani), Reen ili odgovarajući PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Plastične cevi f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične cevi f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične cevi f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena f 0, Peštan ili odgovarajući 00 Plastična kolena f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN sa ušicaa f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena SN sa ušicaa f 0 - /", Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastična kolena UN f, Peštan ili odgovarajući 0 Peštan ili odgovarajući Plastična kolena f 0 na Ventil f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Ventil f, Peštan ili odgovarajući Ventil f, Peštan ili odgovarajući Plastični teštik f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični teštik f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični teštik f, Peštan ili odgovarajući

49 Plastični reducir f - f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični reducir f - f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični uf f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf f, Peštan ili odgovarajući Plastični zaobilazni luk f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični zaobilazni luk f, Peštan ili odgovarajući Plastični uf UN f 0, Peštan ili odgovarajući Plastični uf UN f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf UN f, Peštan ili odgovarajući Plastični uf SN f 0, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični uf SN f, Peštan ili odgovarajući 0 0 Plastični uf SN f, Peštan ili odgovarajući Plastične šelne f 0, Peštan ili odgovarajući 00 Plastične šelne f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastične šelne f, Peštan ili odgovarajući 0 Plastični holender fi 0, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/00, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 0/00, Peštan ili odgovarajući 0 PVC cevi f 0/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/000, Peštan ili odgovarajući PVC cevi f 00/000, Peštan ili odgovarajući 0, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 0/ PVC luk f 0/00, Peštan ili odgovarajući 0 PVC luk f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 0/0 0, Peštan ili odgovarajući PVC luk f 00/ 0, Peštan ili odgovarajući 0, Peštan iliodgovarajući 0 PVC luk f 00/0 PVC sifonski luk sa guo f 0, Peštan ili odgovarajući

50 PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC kosa račva f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući 0 PVC T račva f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC T račva f 00/00, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 0/0, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC redukcije f 00/0, Peštan ili odgovarajući PVC slivnik Guice za PVC cevi f 0 0 Guice za PVC cevi f 0 0 Guice za PVC cevi f 00 PARTIJA - VODOVODNI MATERIJAL Štopli /" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli ¾" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli " pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli /" pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Štopli " pocinkovani, Krušik ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ 0 Peštan ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ Peštan ili odgovarajući Završna kapa plastična Φ Peštan ili odgovarajući Teflon traka (pakovanje 0) 0 0 Fina kudelja (pakovanje 00 gr) Laneni firnajz / lit Klizna spojka /" Klizna spojka /"