Državni arhiv u Zadru TABELARNI PRIKAZ PLANA RADA ZA GODINU AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU DUGOROČNO OČUVANJE GRADIVA U ARHIVU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Državni arhiv u Zadru TABELARNI PRIKAZ PLANA RADA ZA GODINU AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU DUGOROČNO OČUVANJE GRADIVA U ARHIVU"

Транскрипт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Državni arhiv u Zadru TABELARNI PRIKAZ PLANA RADA ZA GODINU AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU DUGOROČNO OČUVANJE GRADIVA U ARHIVU Spremišta i uredski prostori Nabava i ugradnja novog servera POKAZATELJ OSTVARENJA Nabava i ugradnja pokretnih polica Nabava i ugradnja pokretnih polica u Sabirnom arhivskom centru u Novalji Nabava opreme za restauratorsku radionicu i knjigovežnicu - Stroj za lijevanje papirne pulpe - Ručna preša - Električni grafički nož - Radna kolica - Laboratorijska lampa - Restauratorsko glačalo Tehničko opremanje gradiva: 250 d/m (2500 arhivskih kutija) studeni Uprava Nabavljena oprema Izvršeni radovi Ugradnja videonadzora u Izložbenoj dvorani Ugradnja novih prozora u uredima Nabava informatičke i uredske opreme 1

15 AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU Restauriranje HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra: - Nicolaus Canalis ( ) Busta unica 300 listova - Simon Mazzarellus ( ) Busta VII 500 listova - Gabriel Cernotta ( ) Busta unica 500 listova Jurica Badžoka, prosinac HR DAZD 88, Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju: Imenik društava Eneida Škara 1100 listova UKUPNO: 2400 listova POKAZATELJ OSTVARENJA Restaurirano gradivo Knjigovežnica Izrada arhivskih phase-box kutija za fond HR-DAZD-355, Bratovštine u Dalmaciji (100 kom) Izrada arhivskih phase-box kutija za fond HRR-DAZD-31, Zadarski bilježnici (150 kom) Uvez i izrada zaštitne kutije za HR-DAZD-88, Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju Zaštitno i sigurnosno digitalno snimanje HR-DAZD- 378, Zbirka matičnih knjiga (500 knjiga) Spisi 37. domobranske pukovnije iz Prvoga svjetskog rata u Austrijskom državnom arhivu u Beču (Ratni arhiv). (11 kutija) Zračni snimci Zadra i uže okolice iz 1943., 1944., 1967., i godine iz Geodetskog zavoda u Splitu prosinac prosinac Marcela Ostojić Tomislav Vrsaljko, Željka Tomaš Izrađene kutije, uvez i korice Snimljeno gradivo. Pohranjeno na serveru DOSTUPNOST GRADIVA KORISNICIMA U arhivskoj čitaonici Dostupno dodatnih digitalnih kopija gradiva. prosinac Tomislav Vrsaljko Mogućnost korištenja u čitaonici. 2

16 AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU POKAZATELJ OSTVARENJA Arhivističko sređivanje i opis gradiva HR-DAZD-386, Zbirka tiskovina/stampata ( ) 11,00 d/m. prosinac Ivana Burić Izrađen inventar. Nastavak rada na sređivanju i izradi analitičkog inventara. HR-DAZD-383, Kartografska zbirka. Obrada serije zidnih karata. (86 prosinac Tamara Šarić Šušak Izrađen inventar. komada) HR-DAZD-31, Bilježnici Zadra ( ) 64,60 d/m. Nastavak prosinac Ante Trošeljac Izrađen inventar. rada na izradi sumarnog inventara. (100 svežnjeva od svežnja br. 50 do 150) HR-DAZD-16, Općina Split ( ) 65,80 d/m. Nastavak prosinac Robert Leljak Izrađen inventar. rada na sređivanju i izradi sumarnog inventara. (150 kutija od kutije 120 do 270) HR-DAZD-32, Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju (1797. prosinac Edi Modrinić Izrađen inventar ) 2,60 d/m. Izrada sumarnog inventara. HR-DAZD-260, Tvornica maraskina Francesco Drioli ( ) 24,00 d/m. Analitički popis serije Općih spisa. prosinac Popisano gradivo HR-DAZD-88, Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju ( ) 705 d/m. Nastavak rada na sređivanju i izradi inventara za odjelne spise (regristratura). prosinac Dubravka Kolić, Anamaria Perović i ostali djelatnici po potrebi Dubravka Kolić Sređeno i popisano gradivo Nastavak rada na obradi serije Predsjedničkih spisa HR-DAZD-115, Općina Zadar ( ) 51,00 d/m. Nastavak rada na izradi popisa građevinske dokumentacije. HR-DAZD-252, Kazalište Giuseppe Verdi ( ) 3,00 d/m. Izrada analitičkog inventara. HR-DAZD-587, Javni bilježnik Silvio Brunelli ( ) 0,50 d/m. Izrada sumarnog inventara. HR-DAZD-227, Kotarski sud u Pagu ( ) 26,20 d/m. Izrada analitičkog popisa serije agrarnih spisa. (12 kutija) HR-DAZD-227, Kotarski sud u Pagu ( ) 26,20 d/m. Izrada analitičkog popisa ostavinskih spisa. (7000 predmeta) Ankica Strmota prosinac Denis Martinović Popisano gradivo prosinac Ivica Ražov Izrađen inventar prosinac Ivica Ražov Izrađen inventar prosinac Marija Kero Popisano gradivo prosinac Ivan Fantina Popisano gradivo 3

17 AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU POKAZATELJ OSTVARENJA HR-DAZD- 480, Kotarski sud Obrovac ( ), 20 d/m. prosinac Ivan Fantina Popisano gradivo Izrada analitičkog popisa ostavinskih spisa (1000 predmeta) Popis ostavinskih spisa (različiti sudovi, 500 predmeta) prosinac Ivan Fantina Popisano gradivo HR-DAZD-146, Skupština općine Zadar ( ) 640 d/m. prosinac Edi Modrinić Izrađen inventar. Izrada sumarnog inventara. HR-DAZD-310, Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske prosinac Barbara Crnković Izrađen inventar. Zadar otoci ( ) 1,8 d/m. Izrada sumarnog inventara HR-AZDN-39, Osobni arhivski fond Ivan Pulišić, 1,10 d/m. Nastavak prosinac Anamaria Perović Izrađen inventar. rada na sređivanju i izrada inventara. HR-AZDN-48, Zbirka tiskovina, 9,20 d/m. Izrada analitičkog prosinac Anamaria Perović Izrađen inventar. inventara. HR-AZDN-20, Župa Poljica, 1,75 d/m. Izrada sumarnog inventara. prosinac Oliver Modrić Izrađen inventar. HR-AZDN-43, Zbirka matičnih knjiga parice. Sređivanje novopridošlih parica. prosinac Oliver Modrić Anamaria Perović Sređeno i popisano gradivo Evidentiranje stanja pojedinih župnih arhiva i premještaj neoperativnog gradiva u Arhiv Zadarske nadbiskupije (župe Veli Iž i prosinac Oliver Modrić Gradivo premješteno u AZDN. Mali Iž). Tehničko sređivanje i kartoniranje gradiva u spremištu Arhiva Zadarske nadbiskupije. prosinac Oliver Modrić Gradivo premješteno u AZDN. Tehničko sređivanje i kartoniranje gradiva u spremištu Arhiva prosinac Oliver Modrić Sređeno gradivo Zadarske nadbiskupije. Arhivska knjižnica Obavljat će se poslovi vezani za rad s korisnicima knjižničnog gradiva. Obrada knjižnične građe u knjižničnom programu CROLIST. Nabava i obrada nove knjižnične građe. Nabava i izrada zaštitnih kutija za staru i oštećenu građu (100 kutija) te izrada kutija po mjeri za rijetke knjige. Zaštitna konzervacija i restauracija oštećene knjižnične građe. Nastavit će se evidentiranje radova iz arhivistike i pomoćnih povijesnih znanosti i radova objavljenih na temelju gradiva posuđenog u DAZD. Izrada bibliografije radova objavljenih na temelju građe posuđene u DAZD-u. Tijekom godine; kontinuirano Mirisa Katić, Milenka Rogić Izvršeno prema 4

18 AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU Izlučivanje duplikata za otpis. Mirisa Katić, Tijekom godine; kontinuirano Milenka Rogić Organizirat će se razmjena i prodaja izdanja DAZD-a ustanovama i pojedincima. Nastavit će se suradnja sa srodnim ustanovama. U suradnji sa Sveučilištem u Zadru nastavlja se mentorski rad sa studentima. Korisnička služba i čitaonice. Evidencije. Pružanje obavijesti korisnicima o arhivskim fondovima i zbirkama u Arhivu, o obavijesnim pomagalima, postupku i načinu korištenja gradiva. Istraživanje za stranke. Istraživanje gradiva i izdavanje (ne)ovjerenih preslika za potrebe tijela državne uprave, lokalne samouprave, sudstva i drugih ustanova, kao i fizičkih osoba. Rad Arhiva s javnošću Komunikaciju s javnošću nastavit ćemo putem mrežne stranice, te korištenjem Facebook profila Arhiva. Tijekom godine; kontinuirano. Tijekom godine; kontinuirano. Tijekom godine; kontinuirano. Suzana Martinović, Oliver Modrić, Barbara Crnković. Svi arhivisti. Dajana Mičić. Svi zaposlenici. Tamara Šarić Šušak Ivana Burić POKAZATELJ OSTVARENJA Izvršeno prema Izvršeno prema Izvršeno prema Izvršeno prema Na mrežnoj stranici osigurat ćemo redovito postavljanje i pregledavanje snimljenog arhivskog gradiva (Digitalni arhiv). Na taj način bit će on-line dostupne naše matične knjige, ali i drugo gradivo. prosinac Tomislav Vrsaljko Izvršeno prema Organizacija školskih, studentskih i drugih posjeta Arhivu kojima je cilj približavanje značaja i djelatnosti Arhiva. Tijekom godine; kontinuirano. Tamara Š.Šušak Ivana Burić Dubravka Kolić Edi Modrinić Ostali djelatnici po potrebi Izvršeno prema 5

19 AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU ODGOVORNI ZA PROVEDBU POKAZATELJ OSTVARENJA Sudjelovanje u kulturnoj manifestaciji Zadar čita travanj Uprava, INDOK Izvršeno prema Sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana arhiva prigodnim programom. lipanj Uprava, INDOK Izvršeno prema Priredit ćemo izložbu o zadarskoj obitelji Drioli i njihovoj destileriji i rujan Uprava, INDOK tvornica likera Maraska. Obilježavanje Dana DAZD-a rujan Uprava, INDOK Izvršeno prema Program javnih predavanja iz područja povijesti, umjetnosti i kulture. siječanj svibanj, rujan prosinac Uprava, INDOK Izvršeno prema Izdavačka djelatnost Spisi apostolskih vizitacija Ninske biskupije iz godina 1579., i 1625., (prijepis: Josip Kolanović) Listine o odnošajih izmedju južnog Slavenstva i Mletačke Republike, jedanaesti svezak, prikupio Šime Ljubić, (priredio: Davor Salihović). Popisi kuća od javnog značaja na području Zadra, Knina, Šibenika i Splita iz godine (katastar Memo), (autorica: Darka Bilić) Dalmatinska 22. pukovnija Grof Lacy u Prvom svjetskom ratu, (autor: Tado Oršolić, u suizdavaštvu s HAZU) Vjesnik dalmatinskih arhiva (u suizdavaštvu s Državnim arhivima u Šibeniku, Splitu i Dubrovniku). UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM KOD STVARATELJA Nadzor nad arhivskim i dokumentarnim gradivom Redovni (30) i izvanredni pregledi pismohrana Izlučivanja gradiva kod stvaratelja (50). Pravilnici o zaštiti arhivskoga gradiva i posebni popisi s rokovima čuvanja Evidentiranje i kategoriziranje novih stvaratelja. studeni Uprava Izdana knjiga Tijekom godine; kontinuirano Uprava Uprava Uprava Uprava Marijan Maroja Izdana knjiga Izdana knjiga Izdana knjiga Izdana knjiga Zapisnik Rješenje Rješenje Suglasnost na pravilnike 6

20 Stručna pomoć stvarateljima arhivskoga gradiva Pružanje stručne pomoći imateljima u svezi postupaka odabiranja i izlučivanja gradiva, organizacije i rada pismohrana i sl. Tijekom godine; kontinuirano. Marijan Maroja Izvršeno prema Organiziranje dvodnevnog seminara za djelatnike u pismohranama u cilju pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita. Preuzimanje arhivskoga gradiva Preuzimanje gradiva s rokovima dospjelosti Otkup arhivskog gradiva Pet sveščića spisa; 18. i 19. stoljeće; od privatnog vlasnika; portret (ulje na platnu) austro-ugarskog službenika autorice Antoniette Bogdanovich. Marijan Maroja Uprava Otkupljeno gradivo OSTALO Arhiv će omogućiti zaposlenicima odlaske na stručna usavršavanja i konferencijama Arhiv će aktivno sudjelovati u životu kulturno-obrazovne zajednice na lokalnom nivou: organizacijom različitih događanja i inicijativa sa ostalim kulturno-obrazovnim ustanovama u Gradu i Županiji. Tijekom godine; kontinuirano. Uprava Izvršeno prema Izvršenje programa rada u bitnome će biti potpomognuto administrativno-stručnom podrškom općeg odjela. Uz pravne i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, odjel je zadužen za organizaciju radnih procesa, uredskog poslovanja, organizaciju, praćenje i primjenjivanje zakonskih propisa, izradu različitih izvješća. Na izvršenju ovoga plana rada radit će 31 zaposlenik Arhiva različitih struka i specijalnosti. 7