S K R A Ć E N I Z A P I S N I K

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "S K R A Ć E N I Z A P I S N I K"

Транскрипт

1 S K R A Ć E N I Z A P I S N I K 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 25. studenog godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati. Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Renato Kalac, prof., Dragutin Bravar, Davor Sloković i Stanko Mališa. Odsutni: Elvis Visintin. Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ivica Gržinić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Edi Ćus, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Boris Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Stanko Družeta, ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Zdenka Turkalj-Čohilj, pedagogica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vesna Rusijan-Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Dragan Šipraka, predsjednik IDS-a Pazin, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Ranka Šepić, stručna suradnica za mjesnu samoupravu, udruge, građanske inicijative i mlade pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Sanja Selar, viši upravni referent za zdravstvo i socijalnu skrb pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Anđelo Dagostin, novinar Glasa Istre i Branko Ljuština, novinar La voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula. Potpredsjednik Gradskog vijeća, Dragutin Bravar, konstatira da od 13 vijećnika sjednici prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice. Vijeće jednoglasno utvrđuje slijedeći D N E V N I R E D 0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća; 1. Pitanja vijećnika; 2. Odluka o ostavci na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 3. Odluka o ostavci na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 4. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pedagošku 2009./2010. godinu; 5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pedagošku 2010./2011. godinu; 6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 2009./2010. godinu; 7. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 2010./2011.; 8. Izvješće o radu udruga na području Grada Pazina za godinu; 9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje; 10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 11. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog: a) Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; b) Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; c) Pravilnika o unutarnjem ustroju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula i d) Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula;

2 12. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za godinu; 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje: a) sudaca porotnika u Općinskom sudu u Pazinu; b) sudaca porotnika u Županijskom sudu u Puli; 14. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 15. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. Ad 0. Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća održane 21. rujna godine. Ad 1. Pitanja vijećnika: Potpredsjednik Vijeća izvješćuje da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika i to: - Hrvatske vode Rijeka naplata rente za akumulacijsko jezero Butoniga (Viktor Lakoseljac), - Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo izrada studije utjecaja na okoliš nove benzinske pumpe na zapadnom ulazu u grad (Viktor Lakoseljac). Potpredsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. Valter Milohanić (citirano): Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića. Molim usmeni odgovor. Koja će biti lokacija, moguće kvadrature za kupnju, cijena stanova, koji su rokovi izgradnje poticanje stanogradnje, te da li će se ići u model sufinanciranja od države ili će Grad sufinancirati njihovu izgradnju? Potencijalni kupci još nisu dobili te informacije koje su neophodne za odluku o kupovini tih stanova, a u Proračunu se planira određeni iznos za njihovu izgradnju što smatra neozbiljnim. Mislim da je prije ikakvih početaka izgradnje potrebna nova anketa kako bi Grad od potencijalnih kupaca dobio precizniju povratnu informaciju, a kupci prije toga tražene podatke. Irina Kivela Ukotić (citirano): 1. Pitanje za pročelnika gosp. Daniela Maurovića. Traže se usmeni odgovori. Zašto se nije pristupilo uspostavi sakupljanja, prijevoza i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži AZBEST? Radi sustavnog zbrinjavanja azbestnog otpada na području cijele RH, dana 31. srpnja godine Vlada RH donijela je Odluku o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest (NN 92/08.) na području RH. Sukladno Odluci Vlade, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je Naputak Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. Temeljem Odluke Vlade, Fond je obavezan na području svake županije, u dogovoru s komunalnom tvrtkom koja upravlja službenim odlagalištem komunalnog otpada, temeljem programa sanacije, izgraditi najmanje 1 kazetu za odlaganje otpada koji sadrži azbest. Nadalje troškovi izgradnje, projektiranja i stručnog nadzora u cijelosti se financira sredstvima Fonda. Osim navedenog, Fond je uspostavio sustav za gospodarenje građevinskim otpadom koji sadrži azbest te potpisao ugovore sa 15 ovlaštenih sakupljača građ. otpada koji sadrži azbest. Sakupljači su obavezni u roku od 3 dana od poziva fizičke ili pravne osobe BESPLATNO preuzeti isti otpad, propisno ga pakirati, utovariti, prevesti i odložiti na najbliže službeno odlagalište komunalnog otpada na području iste županije, koja ima posebno izrađenu kazetu za odlaganje takvog otpada. 2

3 Kako na području naše županije takva odlagališta ne postoje, ne možemo ni kontaktirati ovlaštene sakupljače, a znamo da otpad koji sadrži azbest visoke je štetnosti kako za okoliš tako i za ljude. 2. Što je do sada poduzeto da se konačno izmjeste postojeći, devastirani kiosci (razbijeni komadi plastike i stakla, žice koje izlaze i vire na sve strane ) u nizu prema neboderima na autobusnom kolodvoru u Pazinu? Takva slika grada za slučajne prolaznike koji Pazin dožive samo iz autobusa i kao usputnu stanicu na svom putovanju, ali i za same građane ostavlja ružnu sliku grada. Djeca koja putuju svojim kućama nakon škole, čekajući autobuse izložena su povredama i ozljedama na devastiranim kioscima gdje se najčešće okupljaju i igraju. Sa takvom slikom autobusnog kolodvora dočekali smo i otpratili turističku sezonu, zato sada postavljam ovo pitanje u nadi da ćemo iduću dočekati spremniji i uređeniji. Martin Čotar (citirano): 1. Pitanje je usmjereno Gradonačelniku Grada Pazina. Molim pismeni odgovor. Koji su rokovi pripreme i izgradnje POS stanova na području Grada Pazina te njihova lokacija? S obzirom na učestale upite od strane stanovnika i parova mlađe dobi s područja Grada Pazina, a koje se poteže već dugi niz godina (čak kakvih desetak godina), zanima me da li se zna konačna lokacija takve zgrade/zgrada, a posebice rokovi u kojima će se pokrenuti proces (prvenstveno upitnik i analiza kriterija za dobivanje) te i sama izgradnja objekta/objekata? - pitanje proslijeđeno Gradonačelniku Grada Pazina. 2. Pitanje je usmjereno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i Molim pismeni odgovor. Kada je u planu projektiranje, a kada izgradnja pristupne ulice za naselje Štefanije Ravnić u Pazinu? U brojnim prolascima ulicom 43. Istarske divizije primjetljivo je kako je pristupna prometnica za naselje Štefanije Ravnić jedna od najneprikladnijih na području grada - što zbog kosine, što zbog nepreglednosti i nedovoljne širine. Također je površina asfalta u cijelom potezu ulice Štefanije Ravnić i pristupne prometnice u vrlo lošem stanju. Problem posebice dolazi do izražaja za zimskog perioda kada učestale poledice i snijeg onemogućavaju pristup ulici. Naselje Štefanije Ravnić spada u najuži centar grada te, sukladno tome, plaća i sva davanja i doprinose u najvišim iznosima, a koji bi zauzvrat trebali nuditi sve "ugodnosti" urbano uređenog i održavanog prostora. Tragom čestih razgovora sa stanovnicima navedenog naselja, kao predsjednik MO Pazin, godine (prilikom izmjena GUP-a Grada Pazina) priložio sam zahtjev za izmjenom nekih detalja koji se tiču pristupne ulice naselju Štefanije Ravnić. Taj prijedlog je prihvaćen i unesen u GUP te je bilo naznaka da se uskoro priđe izradi projekta pristupne prometnice za navedeno naselje, a zatim i njegovoj realizaciji na terenu. Istovremeno, od samih početaka sadašnjeg mandata Vijeća MO Pazin, taj je zahtjev uvršten u plan i prioritete MO Pazin. Od tadašnjih izmjena GUP-a i pokretanja tog pitanja od strane MO Pazin, a jednako i građana tog dijela grada, nikakvih daljnjih pomaka nije bilo, bez obzira na moje učestalo inzistiranje da Grad Pazin zauzme stav oko navedenog naselja i njegovih pristupnih prometnica. Imajući na umu sve navedeno, molio bih detalje (posebice vremenske rokove!) rješavanja problematike navedenog naselje Štefanije Ravnić. 3. Pitanje je usmjereno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i Molim pismeni odgovor. 3

4 Kada se misle riješiti sitni zahvati na području grada Pazina, sukladno zahtjevu MO Pazin, mahom stara 3 do 4 godine: 1. rubnjaci za kolica u centru grada, 2. ograda uz dječje ljuljačke na Starom trgu, 3. dječje ljuljačke na Vranici Sazivom Vijeća MO Pazin u aktualnom mandatu, istome je povjerena odgovornost kontaktiranja s građanima i sastavljanja popisa zahvata i aktivnosti koje bi se na području MO Pazin trebali sanirati od strane Grada Pazina. Vijeće MO Pazin je dostavila vrlo pregledan i jasan popis projekata, u dopunskoj kopiji čak sortiranog prema prioritetima. Istim putem, taj je popis, uz povremene nadopune, redovito prosljeđivan na znanje onima kojih se ticao, mahom u ovdje upitani Upravni odjel. S obzirom da se neki bitni (i brojni) elementi tog plana nisu realizirali do dana današnjega, iako njihova realizacija varira od nezahtjevnih samo tisuću-dvije kuna pa do zahtjevnih građevinskih i pravno-imovinskih zahvata, ovim putem postavljam pitanje o rješavanju tri takva zahtjeva. 1. Rubnjaci su se dijelom prilagodili u toku godine. Bilo je usmenih dogovora s predstavnicima Grada Pazina (tadašnji pročelnik i zaposlenik komunalnog odjela i gradonačelnik Grada Pazina) da se svake godine uradi nekoliko takvih zahvata, vremenski i financijski nezahtjevnih. Od kraja godine do danas nije se riješio niti jedan zahtjev iako je od strane MO Pazin te moje osobno bilo u više navrata upućivan pismeni upit s priloženim fotografijama i prijedlozima, kao i usmeni i telefonski upiti. Zadnji takav pismeni dopis s fotografijama predloženih lokacija bio je poslan ovoga ljeta, no usprkos obećanjima radovi nisu izvršeni. 2. Dječjim ljuljačkama na Starom trgu s jedne strane se nalaze stepenice i potporni zid ljuljački od cca 2 metra visine i oko 10 metara duljine. Na toj strani, iznad tog potpornog zida, nema nikakve ograde te je prijedlog da se djecu zaštiti od eventualnih padova i neželjenih ozljeda. 3. Dječje ljuljačke naselja Vranica u detaljnim su planovima Grada Pazina već niz godina, za što je rezervirana jedna privatna parcela od kakvih 500-tinjak površinskih metara. Potrebno je otkupiti navedeno zemljište (ili ga u dogovoru s vlasnikom zamijeniti s adekvatnim), a sve su te informacije proslijeđene nadležnom odjelu od strane MO Pazin u više navrata, kroz zadnje 4 godine. Upiti građana oko ovih tematika su česti, čime se očituje potreba za tim rješavanjem te njihovo nezadovoljstvom dinamikom rješavanja tih problema. Apeliram na skorije rješavanje navedenih problema. Molim odgovor o planu rješavanja navedenih točaka, s vremenskim rokovima. Viktor Lakoseljac osvrće se na prezentirane odgovore na pitanja vijećnika i to: - naplata rente za akumulacijsko jezero Butoniga tražio je uvođenje naplate renate ali raniji gradonačelnik nije na vrijeme reagirao ili nije bilo volje za uvođenjem iste. U odgovoru v.d. direktora Hrvatskih voda, g. Gordana Gašparovića piše da je prije važeći Zakon o vodama propisivao mogućnost uvođenja rente u korist jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi akumulacija ako se ista koristi za vodoopskrbu druge jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se ne bi mogao postignuti dogovor oko visine rente, tada bi odluku o tome donosila Vlada RH. Na odredbe prije važećeg Zakona, su Hrvatske vode više puta ukazivale jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalazi akumulacija Butoniga. Prema tome, znači da Grad Pazin nije vodio računa odnosno nije se zalagao da se za područje Grada uvede naplata rente. Svima je poznato da vodu iz Butonige koriste i druge jedinice lokalne samouprave. Mišljenja je da je za ne uvođenje rente krivica gradonačelnika, naglašavajući kako je to šteta jer za uvođenje iste više nema Zakonske osnove, - da li je sačinjena studija utjecaja na okoliš za izgradnju nove benzinske pumpe u odgovoru stoji da u predmetu izdavanja akta za građenje predmetne benzinske pumpe nije učinjena studija utjecaja na okoliš iz razloga što prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliša ista nije potrebna ali da je izrađen elaborat utjecaja na podzemne vode koji se nalazi u Hrvatskim vodama Rijeka, pa kada bude dostupan navedeni elaborat želi ga vidjeti. 4

5 Stanko Mališa (citirano): 1. Izvršenje Proračuna za godinu? Barem po skupinama. Molim ako je moguće u materijalu za iduću sjednicu. Za razdoblje od 10 mjeseci ako je moguće. 2. Kako se poštuje Odluka o držanju kućnih ljubimaca, osobito pasa i zabrane ulaska u parkove? Je li grad čišći ili sve ide po starom? 3. Ležeći policajci u Muntriljskoj ulici? Molim ili ih popraviti ili (bolje) zamijeniti vibrirajućim da služe svrsi i ne nagrđuju grad. Daniel Maurović odgovara: - poticana stanogradnja na projektu se radi već nekoliko mjeseci i kao što je poznato, održana je press konferencija na kojoj su dane informacije o projektu i od tada se ništa nije promijenilo. Rok za dovršenje projekta je kraj godine, kada bi se trebali predati ključevi budućim stanarima. Međutim, prije toga predstoji realizacija mnogih zadataka a jedan od važnijih je odabir lokacije za gradnju stanova. Za sada se ozbiljnije razmatraju tri lokacije za gradnju, pri čemu se vodi računa o komunalnoj opremljenosti zemljišta. Ne može još reći 100%, jer se rade još neke kalkulacije, ali će najvjerojatnija lokacija za gradnju stanova biti ona kod benzinske pumpe. Prema provedenoj anketi, svi zainteresirani građani kontaktirani su u vezi eventualne lokacije i svega ostaloga, tako da ne mogu reći da nemaju potrebne informacije. Možda realizacija projekta ne ide dovoljno brzo kako bi građani htjeli ali radi se na tome. Predviđa se da će cijena stana po m² biti manja od 1000 odnosno oko 950, iako je teško govoriti o cijeni koštanja dok se ne izradi barem grubi projekt. Ako se ide graditi preko državne agencije, tada veličina stana kojeg se želi kupiti ovisi o broju članova domaćinstva (samac-35 m², 2 člana-45 m², 3 člana 55 m² itd.) pa se iz tog razloga planira ići u gradnju samostalno, kako bi se građanima omogućila kupnja stana prema njihovim željama i to po nižoj cijeni, jer bi u protivnom, prema pravilima državne agencije, onaj tko želi veći stan razliku u m² morao plaćati po tržnim cijenama. Vrlo brzo slijedi donošenje odluke o kriterijima, tako da će se svi zainteresirani moći javiti na natječaj u skladu sa propisanim kriterijima, - na pitanje o odlaganju građevinskog otpada koje sadrži azbest, odgovor će dostaviti pismeno, - kiosci na autobusnom kolodvoru prije godinu dvije konačno je riješeno da je vlasnik autobusnog kolodvora Grad, jer je do tada Autotrans tvrdio da je on vlasnik istog, pa je čak naplaćivao i neke naknade. Od nekih korisnika prostora zatražilo se uklanjanje devastiranih dijelova kioska ali se nikad nije razmišljalo o definitivnom uklanjanju istih, barem ne dok se u potpunosti ne realizira projekt autobusnog kolodvora. Još uvijek ima interesa za zakup, - elaborat utjecaja na podzemne vode nalazi se u Hrvatskim vodama jer su to posebni uvjeti koje one traže za gradnju benzinske pumpe. Ako je elaborat u redu tada Hrvatske vode prihvaćaju projekt što je preduvjet za ishodovanje akata za gradnju. Grad nema tu nikakve ingerencije, jer kao što je već rečeno, posebne uvjete za gradnju izdaju Hrvatske vode, za što su nadležne i odgovorne i zato se elaborat nalazi kod njih. Ako vijećnik želi, može se zatražiti uvid u elaborat. Renato Krulčić: - ne slaže se da se ništa ne radi na projektu poticane stanogradnje, jer se radi, a pogotovo se radi na utvrđivanju lokacije za izgradnju stanova. Odgovor će se dostaviti pismeno, - nije mu jasno koji dio odgovora na pitanje vijećnika koje su dostavile Hrvatske vode u vezi naplate rente za jezero Butoniga ne razumije vijećnik Lakoseljac, osim što je konstatirano da nešto nije napravljeno. Može se kasnije pojasniti. Vijećnik traži da Grad Pazin, kao jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi jezero Butoniga, uvede rentu za korištenje vode iz navedenog jezera. To je vrlo hrabra odluka koju bi trebalo dogovoriti i koju bi netko trebao donijeti, na temelju čega bi se naplaćivala renta svim korisnicima pa i građanima Grada Pazina putem računa za pitku vodu. Treba naglasiti da Istarski vodovod nema ingerencije nad jezerom Butoniga već je on samo distributer pitke vode. Zatim treba istaknuti solidarnost svih gradova i općina Istre koji koriste vodu i pomažu u izgradnji sustava vodoopskrbe. Poznato je da se izgradnja vodoopskrbe financira iz cijene vode. Prema tome, tamo gdje je veća potrošnja vode veća su i financijska sredstva za gradnju iste. Ako se gleda 5

6 godišnji program gradnje Istarskog vodovoda, vidjet će se da su sve jedinice lokalne samouprave, neovisno o potrošnji vode, jednako zastupljene u izgradnji a kada ne bi bilo sistema solidarnosti, tada bi se puno više gradilo na obali, gdje je veća potrošnja vode, a mi u unutrašnjosti ne bi sada imali 98 ili 99%-tnu izgrađenost vodoopskrbnog sustava nego negdje između 40 ili 50%, - može se prezentirati ostvarenje Proračuna grada Pazina za prvih 10 mjeseci i to sa proknjiženim podacima dan prije slanja materijala, - kontaktirati će se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i komunalnu redaricu vezano za primjenu Odluke o kućnim ljubimcima da se vidi njeno provođenje i da li je bilo sankcija za nepoštivanja iste. Može reći da se u svim parkovima nalaze tablice sa natpisima zabrane ulaska pasa, - u ulici Muntriljskoj može se sagledati cjelokupna situacija i definirati kakve usporivače prometa treba postaviti na tom dijelu grada da ne bi nagrđivali izgled. Viktor Lakoseljac navodi da se nije posebno zalagao ni za kažnjavanje nekoga niti da se nekome nešto da. U nekoliko je navrata postavio vijećničko pitanje u vezi naplate rente za jezero Butoniga a nije siguran da je autonomno pravo gradonačelnika da ne obavijesti Vijeće što je po tom pitanju učinjeno. Sigurno da treba voditi računa ako se nešto dobiva od drugih općina i gradova, solidarnosti treba biti i to obostrano. Poznato je kakva je situacija u priobalju a kakva je u unutrašnjosti. Također je poznato da nije izgrađena kanalizacija u slivnom području što je svakako trebala biti. On je samo pročitao odgovor i iz njega se vidi (onaj tko želi čitati) u čemu je problem. Sada mu je jasno da ne treba više postavljati vijećnička pitanja na tu temu, jer više nema zakonske osnove za uvođenje rente. Smatra da nije korektno što se Vijeće nije izvijestilo o učinjenome. Ad 2. Vijeće utvrđuje Odluku o ostavci Renata Kalca na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. Ad 3. Vijeće utvrđuje Odluku o ostavci Stjepana Gabrića na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. Ad 4. Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pedagošku 2009./2010. godinu KLASA: /10-01/21, URBROJ: 2163/ od 30. srpnja godine. Ad 5. Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojnoobrazovnog rada Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za pedagošku 2010./2011. godinu KLASA: /10-01/27, URBROJ: 2163/ od 22. rujna godine s time da se na strani 7. pod točkom III. MATERIJALNI UVJETI RADA, stavku 2. alineji 2. briše tekst sa zagradom (u rujnu 2010.). Ad 6. Vijeće sa 11 glasova ZA (u trenutku glasovanja sjednici nje nazočna vijećnica Irina Kivela Ukotić) donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 2009./2010. godinu KLASA: /10-01/02, URBROJ: 2163/ od 6. listopada godine. Ad 7. Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 2009./2010. godinu KLASA: /10-01/02, URBROJ: 2163/ od 6. listopada godine. 6

7 Ad 8. Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu udruga na području Grada Pazina za godinu KLASA: /10-01/45, URBROJ: 2163/ od 11. studenog godine. Nalaže se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da: - udruge koje pravodobno ne dostave izvještaj o svom radu najprije upozori pisanim putem o obavezi i roku izvještavanja. Ukoliko u roku od 15 dana od dana naznačenog u dopisu ne dostave izvještaj o radu, neisplaćena sredstva za njihov rad preusmjeriti u promotivne svrhe odnosno javnu prezentaciju programa i projekata ostalih udruga, osobito onih koje su od interesa za mlade; - godišnje izvještaje o radu udruga dostavlja Odboru za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina što ranije a najkasnije do kraja lipnja tekuće za prethodnu godinu i - da se Izvještaj o radu udruga u kulturi izradi kao posebna izvještajna cjelina. Ad 9. Vijeće sa 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter Milohanić i Tomislav Čubrić) donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje. Ad 10. Vijeće sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽANA (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter Milohanić i Tomislav Čubrić) donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. Ad 11 (a,b,c,d). Vijeće sa 10 glasova ZA (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Irina Kivela Ukotić i Tomislav Čubrić) donosi Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog: a) Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; b) Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; c) Pravilnika o unutarnjem ustroju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula i d) Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula. Ad 12. Vijeće sa 11 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM donosi zaključak o prihvaćanju Prijedloga Proračuna Grada Pazina za godinu s projekcijom za i godinu u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: /10-01/44, URBROJ: 2163/ od 15. studenog godine. Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na Prijedlog Proračuna Grada Pazina za godinu s projekcijom za i godinu dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun zaključno do petka, 3. prosinca godine do 12,00 sati. Prilikom podnošenja amandmana potrebno je brinuti o ukupno planiranim proračunskim sredstvima, a u prijedlogu za povećanje odnosno smanjenje iznosa na određenoj poziciji Proračuna treba naznačiti poziciju na kojoj se iznos smanjuje odnosno povećava. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da obradi amandmane, prijedloge Odbora i prijedloge vijećnika iznesenih u raspravi, pripremi i prema Gradonačelniku uputi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za godinu s projekcijom za i godinu. Ad 13 (a i b). Vijeće sa 11 glasova ZA (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Bruno Rabar) donosi Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje: a) sudaca porotnika u Općinskom sudu u Pazinu: JOAKIM KURELOVIĆ, LUCILLA BOLANAZ, IVAN DUŠIĆ, VJEKOSLAV SERGO, JOSO ČANIĆ, MILAN RUSIJAN, MILOJKA SRDOČ, ANTON GUŠTIN, ANA BAKARČIĆ, ELIJANA KRIŠTOFIĆ, MARINA MALIŠA 7

8 JEDREJČIĆ, BOŽO JURMAN, MARINO ŠERMAN, ŽELJKO RAVNIĆ, FARKAŠ ŽELJKO, PEROŠ MATKO, RENA KOTIGA. b) sudaca porotnika u Županijskom sudu u Puli: ČRNJA DAMIR, JOSIP ŠIŠOVIĆ, VJEKOSLAV MILOTIĆ, BRUNO GORTAN, RADANOVIĆ DORIANO, MILOTIĆ MARNO, ČERNJEKA ESTER. Ad 14. Vijeće sa 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donosi Rješenje o izboru STJEPANA GABRIĆA za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. Ad 15. Vijeće sa 9 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA donosi Rješenje o izboru RENATA KALCA, prof. za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 21,35 sati. KLASA: /10-01/78 URBROJ: 2163/ Pazin, 25. studeni Potpredsjednik Gradskog vijeća Dragutin Bravar,v.r. 8