PODACI O ZAPOSLENICIMA ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA na kraju školske 2019/20. godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PODACI O ZAPOSLENICIMA ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA na kraju školske 2019/20. godine"

Транскрипт

1 PODACI O ZAPOSLENICIMA ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA na kraju školske 2019/20. godine Općina Naziv ustanove Prezime i ime zaposlenika Poslovi koje obavlja Potpuno/ djelomično broj sati koji nedostaje Datum prestanka potrebe za radom Zbir bodova JU Gimnazija Delić-Ibukić Esad Informatika ,04 JU Gimnazija Mašić-Busuladžić Melina Engleski jezik ,29 JU Gimnazija Mešić Arabela Hemija ,96 JU Gimnazija Mureškić-Harbaš Alma Engleski jezik ,84 Datum dopune/izmjene JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bajrić Zehrija Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,85 JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bišćević Husmira Matematika ,42 JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Džaferović Admir Informatika ,67 JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Pašić Jasna Historija ,36 JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Šaćirović Mirsad Geografija ,6 JU Medicinska škola Alibegić Elvisa Fizika ,98 JU Medicinska škola Alibegić Elvisa Matematika ,98 JU Medicinska škola Begić Meho Matematika NIJE DOSTAVIO DOKUM. JU Medicinska škola Cucak Nazim Historija ,1 JU Medicinska škola Duraković-Čavak Delila Farmaceutska grupa predmeta ,2 JU Medicinska škola Hadžić Alma Demokracija i ljudska prava ,84 JU Medicinska škola Handukić Iska Hemija ,74 JU Medicinska škola Kozlica Fuad Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,48

2 JU Medicinska škola Memić Edin Biologija NIJE DOSTAVIO DOKUM. JU Medicinska škola Midžić Edina Hemija ,36 JU Medicinska škola Murtić Senada /hrvatski/srpski jezik i književnost ,98 JU Medicinska škola Petrović Jure Latinski jezik ,2 JU Medicinska škola Saračević Adnan Informatika ,28 škola Arzić Enisa /hrvatski/srpski jezik i književnost ,84 škola Bajrektarević Ervin Njemački jezik potpuno ,84 škola Delić Asmira Engleski jezik potpuno ,98 škola Delić Dilista Matematika ,2 škola Jurić- Pehlivanović Marijana Ekonomska grupa predmeta potpuno ,17 škola Kljajić Alma Ekonomska grupa predmeta potpuno ,56 škola Koričić Aida Njemački jezik potpuno ,56 škola Kovačević Erna Geografija ,26 škola Lipovača Haris /hrvatski/srpski jezik i književnost potpuno ,28 škola Malkoč Tamara Demokracija i ljudska prava ,41 škola Malkoč Tamara Pravo ,41 škola Midžić Mirela Poznavanje robe ,6 škola Mujagić Fahrudin Ekonomska grupa predmeta potpuno ,84 škola Murtić Amir Ekonomska grupa predmeta ,16 škola Pašić Jasmin Tjelesna i zdravstvena kultura ,98 škola Sedić Jusuf Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,94 škola Selimović - Horozović Suada Informatika ,92 škola Šantić Mladen Tjelesna i zdravstvena kultura potpuno škola Šumar Elvisa Engleski jezik potpuno ,06 škola Tutić Ernad održavanje higijene 65% norme ,55 JU OŠ Brekovica Hubić Semin Tjelesna i zdravstvena kultura ,9 JU OŠ Brekovica Mujadžić-Karabašić Šejla /hrvatski/srpski jezik i književnost ,24

3 JU OŠ Gornje Prekounje - Ripač Hodžić Arijana Razredna nastava potpuno ,32 JU OŠ Gornje Prekounje - Ripač Husić Jasmina Hemija ,56 JU OŠ Gornje Prekounje - Ripač Kazaz Emina Razredna nastava potpuno ,62 JU OŠ Gornje Prekounje - Ripač Vojić Samira Razredna nastava potpuno ,02 JU OŠ Harmani I Anita Kečanović Razredna nastava potpuno ,17 JU OŠ Harmani I Lejla Podgora Hemija ,88 JU OŠ Harmani I Nurudin Zahirović Tjelesna i zdravstvena kultura ,18 JU OŠ Harmani I Rasema Delić Razredna nastava potpuno ,42 JU OŠ Harmani I Selma Dervišević Razredna nastava potpuno ,74 JU OŠ Harmani II Galić Edina Hemija JU OŠ Harmani II Hadžić Anela Geografija ,78 JU OŠ Harmani II Međuseljac-Dizdarević Alma Muzička kultura ,1 JU OŠ Harmani II Merdanić Irma Likovna kultura ,4 JU OŠ Harmani II Preljević Dubravka Engleski jezik ,19 JU OŠ Harmani II Ramić Adnan Informatika ,89 JU OŠ Harmani II Šantić Ljubica /hrvatski/srpski jezik i književnost ,2 JU OŠ Harmani II Šušnjar Adis Njemački jezik ,66 JU OŠ Harmani II Veladžić Sanela /hrvatski/srpski jezik i književnost ,82 JU OŠ Harmani II Zulić Senad Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna JU OŠ Kamenica Dervišević Reufa Muzička kultura ,28 JU OŠ Kamenica Dizdarić Almina Fizika ,04 JU OŠ Kamenica Dizdarić Almina Matematika ,04 JU OŠ Kamenica Hafurić Šejla Njemački jezik ,86 JU OŠ Kamenica Makić Nusret Geografija ,73 JU OŠ Kamenica Midžić Đemo Tjelesna i zdravstvena kultura ,86 JU OŠ Kamenica Mujezinović Miralem Tehnička kultura ,12 JU OŠ Kamenica Osmanović Merilda Razredna nastava potpuno ,94 JU OŠ Kamenica Pašić Edin Informatika ,64 JU OŠ Kamenica Pašić Sabina Likovna kultura ,76 JU OŠ Kamenica Šarganović Mirela Historija ,06 JU OŠ Kulen Vakuf - Orašac Muharemović Elma Razredna nastava potpuno ,72 JU OŠ Prekounje Akmadžić Alma Razredna nastava potpuno ,64 JU OŠ Prekounje Alagić Alma Engleski jezik ,2 JU OŠ Prekounje Crnkić Amela Informatika ,71 JU OŠ Prekounje Čelebić Ermin Razredna nastava potpuno ,1 JU OŠ Prekounje Ćaćulović nikolina Tehnička kultura ,22 JU OŠ Prekounje Ćehić Emir Likovna kultura ,74 JU OŠ Prekounje Haurdić Fuada Hemija ,09 JU OŠ Prekounje Hodžić Elvira Fizika ,26 JU OŠ Prekounje Hodžić Elvira Matematika ,26 JU OŠ Prekounje Kapić Mirveta Fizika ,88 JU OŠ Prekounje Livaković Emira /hrvatski/srpski jezik i književnost ,43

4 JU OŠ Prekounje Livaković Emira Historija ,43 JU OŠ Prekounje Majanović Alma Razredna nastava potpuno ,61 JU OŠ Prekounje Midžić Amir Tjelesna i zdravstvena kultura ,68 JU OŠ Prekounje Pašić Sabina Likovna kultura ,36 JU OŠ Prekounje Senada Jusić Islamska vjeronauka ,92 JU Druga osnovna škola Čaušević Ismeta /hrvatski/srpski jezik i književnost ,9 IZMJENA JU Druga osnovna škola Dizdarević Sead Tjelesna i zdravstvena kultura ,01 IZMJENA JU Druga osnovna škola Emrić Ermin Likovna kultura ,88 IZMJENA JU Druga osnovna škola Halilović Denijal Demokracija i ljudska prava ,2 JU Druga osnovna škola Halilović Denijal Historija ,62 IZMJENA JU Druga osnovna škola Halilović Esma Razredna nastava potpuno ,22 JU Druga osnovna škola Harbaš Senada Muzička kultura ,25 IZMJENA JU Druga osnovna škola Mešić Mirnesa Matematika ,4 IZMJENA JU Druga osnovna škola Pašić Amra Biologija ,66 JU Druga osnovna škola Sumbuljević Merima Fizika ,22 IZMJENA JU MSŠ "Safet Krupić" Kopić Elvir Historija ,36 JU MSŠ "Safet Krupić" Macanović- Šahinović Mirsada /hrvatski/srpski jezik i književnost JU MSŠ "Safet Krupić" Mušić Mehmed Demokracija i ljudska prava ,36 JU MSŠ "Safet Krupić" Pašalić Nasiha Sociologija ,94 JU MSŠ "Safet Krupić" Saračevi Adnan Informatika ,28 Čirić Jasmina Engleski jezik potpuno ,4 Delalić Rezija održavanje higijene 100% norme ,235 Dervišagić Amna Fizika ,58 Erdić Ismet Likovna kultura Ibrahimpašić Senka Matematika ,7 Mehić Hadžić Esma Psihologija ,88 Mesić Avdo Demokracija i ljudska prava ,74 Mesić Avdo Filozofija ,74 Mesić Avdo Logika ,74 Mesić Avdo Sociologija ,74 Mesić Enes /hrvatski/srpski jezik i književnost ,78 Mujkić Admira Engleski jezik ,78 Pajić Dinka Matematika ,1 Sedić Mensura Informatika ,1

5 Sedić Semira Hemija ,02 JU OŠ Jezerski Hajdarević Sejad Tjelesna i zdravstvena kultura ,42 JU OŠ Jezerski Hodžić Almir Historija ,09 JU OŠ Jezerski Hušidić Selma Razredna nastava potpuno ,56 JU OŠ Jezerski Krnetić-Grbić Andrea Likovna kultura ,18 JU OŠ Jezerski Mahić Selma Fizika ,77 IZMJENA JU OŠ Jezerski Mahić Selma Matematika ,77 IZMJENA JU OŠ Jezerski Oraščanin Asmira Razredna nastava potpuno ,62 JU OŠ Jezerski Prošić Dilka Muzička kultura ,28 JU OŠ Jezerski Ramić Mersiha Geografija ,46 JU OŠ Otoka Ahmetbašić Mirza Historija ,78 JU OŠ Otoka Begić Elvis Likovna kultura ,46 JU OŠ Otoka Fajić Irma Razredna nastava potpuno ,02 JU OŠ Otoka Hafizović Dijana Matematika ,04 JU OŠ Otoka Halilović Enes Geografija ,1 JU OŠ Otoka Kauković Amra Razredna nastava potpuno ,26 JU OŠ Otoka Kopić Elvir /hrvatski/srpski jezik i književnost ,82 JU OŠ Otoka Mustedanagić Meliha Hemija ,95 JU OŠ Otoka Omerćehajić Merima Razredna nastava potpuno ,22 JU Prva osnovna škola Bajrić Mersad Razredna nastava potpuno ,12 JU Prva osnovna škola Hasanagić Sanel Tjelesna i zdravstvena kultura ,34 IZMJENA JU Prva osnovna škola Marić Zlatko Geografija ,36 IZMJENA JU Prva osnovna škola Marić Zlatko Historija ,36 IZMJENA JU Prva osnovna škola Mušeljić Idriz Geografija ,83 IZMJENA JU Prva osnovna škola Novkinić Selma Razredna nastava potpuno ,32 JU Prva osnovna škola Salkić Đemal Razredna nastava potpuno ,41 škola Gudžević Mirsena /hrvatski/srpski jezik i književnost ,98 škola Kulenović Petrović Saša Historija ,64 škola Mujić Husejin Mašinska grupa predmeta ,4 škola Ramić Sadmir Demokracija i ljudska prava ,24 škola Vujnović Sanja Sociologija ,96 JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Hromadžić Ermin Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,88 JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Mahmutspahić Senada Muzička kultura ,67 JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Mehdin Mirza Tjelesna i zdravstvena kultura ,88 JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Terzić Azra Njemački jezik ,09 JU MSŠ "Hasan Musić" Alešević Nedžada Informatika ,4985 JU MSŠ "Hasan Musić" Alešević Nedžada Matematika ,4985 JU MSŠ "Hasan Musić" Bunić Ilfeta Demokracija i ljudska prava ,086 JU MSŠ "Hasan Musić" Bunić Ilfeta Sociologija ,086

6 JU MSŠ "Hasan Musić" Ćosić Edina /hrvatski/srpski jezik i književnost ,984 JU MSŠ "Hasan Musić" Duranović Hamdija Biljna proizvodnja ,2682 JU MSŠ "Hasan Musić" Duranović Hamdija Ratarstvo-povrtlarstvo ,2682 JU MSŠ "Hasan Musić" Grošić Edita Anatomija i fiziologija domaćih životinja ,25 JU MSŠ "Hasan Musić" Grošić Edita Voćarstvo-vinogradarstvo ,25 JU MSŠ "Hasan Musić" Grošić Edita Zaštita bilja ,25 JU MSŠ "Hasan Musić" Hilić Ajka Biologija ,444 JU MSŠ "Hasan Musić" Hilić Ajka Hemija ,444 JU MSŠ "Hasan Musić" Skenderović Emin Fizika ,764 JU MSŠ "Hasan Musić" Šahinović Rasim Pčelarstvo ,094 JU MSŠ "Hasan Musić" Šahinović Rasim Stočarstvo sa ishranom ,094 Čava Abazović Nermin Tjelesna i zdravstvena kultura ,05 Čava Dizdarević Sabaha Razredna nastava potpuno ,44 Čava Erdić Ismet Likovna kultura ,83 Čava Fetić Jasmina Razredna nastava potpuno ,89 Čava Kovačević Selma Razredna nastava potpuno ,86 Čava Manov Venad Biologija ,23 Čava Manov Venad Hemija ,23 Čava Mašić Samir Muzička kultura ,08 Čava Nanić Haseda Razredna nastava potpuno ,93 Čava Odobašić Ermin Razredna nastava potpuno ,93 Čava Salkić Merima /hrvatski/srpski jezik i književnost potpuno ,33 Čava Talić-Karajić Fatma Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,18 Konjodor Adisa Suljadžić Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,62 DOPUNA Konjodor Duraković Emina Razredna nastava potpuno ,49 Konjodor Hadžić Anela Tehnička kultura ,96 Konjodor Jusić Minhad Tjelesna i zdravstvena kultura ,91 Konjodor Kauković Enver Geografija ,71 Konjodor Kauković Enver Historija ,71 Konjodor Mirela Šakonjić Razredna nastava potpuno ,42 DOPUNA

7 Konjodor Muzaferović Safeta Njemački jezik ,78 Konjodor Nuhić Firza Hemija ,34 Konjodor Srabović Emina Biologija ,37 Konjodor Suljadžić Adisa Islamska vjeronauka ,62 Konjodor Šahinović Azra Razredna nastava potpuno ,39 Konjodor Veladžić Fikreta /hrvatski/srpski jezik i književnost ,07 JU OŠ Ahmić Mustafa Geografija ,24 JU OŠ Ahmić Mustafa Historija ,24 JU OŠ Ičanović Aladin Tjelesna i zdravstvena kultura ,54 JU OŠ Ičanović Irfan Fizika potpuno ,74 JU OŠ Ičanović Zuhdija Hemija ,15 JU OŠ Kedić Enes Fizika ,33 JU OŠ Kedić Enes Matematika ,33 JU OŠ Nanić Anela Razredna nastava potpuno ,63 JU OŠ Porić Hasiba Razredna nastava potpuno ,65 JU OŠ Šahinović Nermina /hrvatski/srpski jezik i književnost ,87 JU OŠ Veladžić Nermina Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,17 Cazin JU Gimnazija Bajrić Azra Njemački jezik ,96 Cazin JU Gimnazija Cinac Zerifa Engleski jezik ,33 Cazin JU Gimnazija Čataković Senahid Fizika ,44 Cazin JU Gimnazija Čataković Senahid Matematika ,44 Cazin JU Gimnazija Ćoralić Ena Latinski jezik ,8 Cazin JU Gimnazija Huremagić Emina Matematika ,42 Cazin JU Gimnazija Jusić Sabid Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,62 Cazin JU Gimnazija Ljumanović Selmir Geografija ,12 Cazin JU Gimnazija Mujakić Dijana Hemija ,79 Cazin JU Gimnazija Topić Almira /hrvatski/srpski jezik i književnost ,28 Cazin JU OŠ Cazin I Bajramović Edita Razredna nastava potpuno ,74 Cazin JU OŠ Cazin I Delalić Selma /hrvatski/srpski jezik i književnost potpuno ,74 Cazin JU OŠ Cazin I Liđan Naida Razredna nastava potpuno ,78 Cazin JU OŠ Cazin I Muranović Edina Engleski jezik ,7 Cazin JU OŠ Cazin I Mureškić Ermin Engleski jezik ,12 Cazin JU OŠ Cazin I Mureškić Ermin Informatika ,12 Cazin JU OŠ Cazin I Murić Amir Hemija ,2 Cazin JU OŠ Cazin I Pozderac Indira Razredna nastava potpuno ,76 Cazin JU OŠ Cazin I Ružnić Husein Muzička kultura ,5 Cazin JU OŠ Cazin I Salihagić Nermina održavanje higijene 100% norme ,76 Cazin JU OŠ Cazin I Salkić Sebina Geografija ,92 Cazin JU OŠ Cazin I Samardžić Senada Razredna nastava potpuno ,38 Cazin JU OŠ Cazin I Selimović Senada održavanje higijene 100% norme ,36

8 Cazin JU OŠ Cazin I Šakonjić Muhiba /hrvatski/srpski jezik i književnost ,06 Cazin JU OŠ Cazin I Šepić Ferida Fizika ,09 Cazin JU OŠ Cazin I Topić Sanela Matematika ,22 Cazin JU OŠ Cazin I Toromanović Edita održavanje higijene 100% norme ,76 Cazin JU OŠ Cazin I Toromanović Hifzija Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna potpuno ,35 Cazin JU OŠ Cazin I Zećirević Amra Matematika potpuno ,53 Cazin JU OŠ Cazin II Omerčević Senada Hemija ,68 Cazin JU OŠ Ćoralići Abdagić Naira Razredna nastava potpuno ,01 Cazin JU OŠ Ćoralići Ćoralić Kenan Informatika ,9 Cazin JU OŠ Ćoralići Jušić-Kapić Irisa Razredna nastava potpuno ,24 Cazin JU OŠ Ćoralići Mešić Esmir Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,32 IZMJENA Cazin JU OŠ Ćoralići Salkić Mediha Razredna nastava potpuno ,01 Cazin JU OŠ Ćoralići Samardžić Amela Geografija ,17 Cazin JU OŠ Ćoralići Šepić Jasmina Engleski jezik ,5 IZMJENA Cazin JU OŠ Gornja Koprivna Beha Muratović Umikulsuma Razredna nastava potpuno ,65 Cazin JU OŠ Gornja Koprivna Mulalić Ahmetović Asmira Razredna nastava potpuno ,02 Cazin JU OŠ Gornja Koprivna Salkić Almina Razredna nastava potpuno ,56 Cazin JU OŠ Liskovac Salihović Halid Razredna nastava potpuno ,06 Cazin JU OŠ Ostrožac Beširević Mihra Likovna kultura ,24 Cazin JU OŠ Ostrožac Burzić Samir Hemija ,78 Cazin JU OŠ Ostrožac Ćemalović Nedžad Muzička kultura ,86 Cazin JU OŠ Ostrožac Delalić Mirela Informatika ,32 Cazin JU OŠ Ostrožac Kapić Vildana Razredna nastava potpuno ,11 Cazin JU OŠ Ostrožac Musić Muhidin Geografija ,16 Cazin JU OŠ Ostrožac Šahinović Neir Tjelesna i zdravstvena kultura ,94 Cazin JU OŠ Skokovi Gabeljić Hamed Biologija ,88 Cazin JU OŠ Skokovi Gabeljić Hamed Hemija ,88 Cazin JU OŠ Stijena Alagić Hava Razredna nastava potpuno ,9 Cazin JU OŠ Stijena Ćoralić Sabina Razredna nastava potpuno ,52 Cazin JU OŠ Stijena Ćošabić Mehmed Likovna kultura ,78 Cazin JU OŠ Stijena Kaljiković Namka Geografija ,22 Cazin JU OŠ Stijena Kaljiković Namka Historija ,22 Cazin JU OŠ Stijena Mahmutagić Sead Fizika ,65 Cazin JU OŠ Stijena Oraščanin Alma Informatika ,4 Cazin JU OŠ Stijena Pajalić Ejub Muzička kultura ,5 Cazin JU OŠ Stijena Prošić Mediha Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna potpuno ,69 Cazin JU OŠ Stijena Tatarević Haseda /hrvatski/srpski jezik i književnost ,17 Cazin JU OŠ Stijena Vatić Elvira Matematika ,36 Cazin JU OŠ Stijena Vatić Mersad Tehnička kultura ,84 Cazin JU OŠ Stijena Vilić Mersiha Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,44 Cazin JU OŠ Stijena Vukalić Jasmin Tjelesna i zdravstvena kultura ,13 Cazin JU OŠ Šturlić Dervišević Mersa Njemački jezik ,72 Cazin JU OŠ Šturlić Družanović Amra Razredna nastava potpuno ,78 Cazin JU OŠ Šturlić Halkić - Osmanagić Elvisa Engleski jezik ,6 Cazin JU OŠ Šturlić Kapić Asmir Tjelesna i zdravstvena kultura ,18

9 Cazin JU OŠ Šturlić Pajalić Ajša Muzička kultura ,88 Cazin JU OŠ Tržačka Raštela Seferović Šejla /hrvatski/srpski jezik i književnost ,09 Ključ JU MSŠ "Profesor Omer Filipović" Bajrić Amela Geografija ,98 Ključ JU MSŠ "Profesor Omer Filipović" Kapetanović Emina Engleski jezik ,12 Ključ JU MSŠ "Profesor Omer Filipović" Krivić Šeherzada Historija ,86 Ključ JU MSŠ "Profesor Omer Filipović" Kurbegović Čahut Enisa Biologija ,7 Ključ JU OŠ Ključ Hamedović Mirsad Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,92 Ključ JU OŠ Ključ Kujundžić Dijana Biologija ,84 Ključ JU OŠ Ključ Mešanović Nermin Tjelesna i zdravstvena kultura ,67 Ključ JU OŠ Ključ Silajdžić Đula Biologija ,82 IZMJENA Ključ JU OŠ Ključ Silajdžić Đula Hemija ,82 Ključ JU OŠ Ključ Šarić Azra Razredna nastava potpuno ,98 Ključ JU OŠ Sanica Ahmetagić (Sadiković) Almira Biologija ,36 Ključ JU OŠ Sanica Ahmetagić (Sadiković) Almira Hemija ,36 Ključ JU OŠ Sanica Gonilović Armela Geografija ,85 Ključ JU OŠ Sanica Islamagić Aida Njemački jezik ,46 Ključ JU OŠ Sanica Karupović Edvina Razredna nastava potpuno ,64 Ključ JU OŠ Sanica Kujundžić Fikret Fizika ,57 Ključ JU OŠ Sanica Kujundžić Fikret Matematika ,57 Ključ JU OŠ Sanica Omanović Šaha održavanje higijene 100% norme ,9 Ključ JU OŠ Sanica Štrkonjić Medina Razredna nastava potpuno ,02 Ključ JU OŠ Velagići Garibović Amir Geografija ,8 Ključ JU OŠ Velagići Garibović Amir Historija ,8 Ključ JU OŠ Velagići Garibović Senada Razredna nastava potpuno ,51 Ključ JU OŠ Velagići Ibrahimović Senad Tehnička kultura ,66 Ključ JU OŠ Velagići Koljić Sadeta /hrvatski/srpski jezik i književnost ,92 Ključ JU OŠ Velagići Škiljan Ramiza Informatika ,26 Ključ JU OŠ Velagići Škiljan Ramiza Matematika ,26 Ključ JU OŠ Velagići Zukanović Tehvid Muzička kultura ,94 JU Gimnazija Bećirević Kemal Historija ,9 JU Gimnazija Crnkić Asim Fizika ,4 JU Gimnazija Gradinčić Edin Muzička kultura ,9 JU Gimnazija Hopovac Almin Tjelesna i zdravstvena kultura ,9 JU Gimnazija Kljunić Nasution Hemija ,72 JU Gimnazija Kumalić Azra /hrvatski/srpski jezik i književnost potpuno ,56 JU Gimnazija Kumalić Senad Likovna kultura ,14 JU Gimnazija Mehić Zahirović Katka Biologija ,34 JU Gimnazija Midžan Elmin Njemački jezik ,66 JU Gimnazija Midžan Gordana Engleski jezik ,82 JU Gimnazija Nalić Bašić Sabina Biologija ,38 JU Gimnazija Omić Selma Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,63

10 JU Gimnazija Pivalić Elvira /hrvatski/srpski jezik i književnost ,18 JU Gimnazija Salihović Alma Matematika ,56 JU Gimnazija Topalović Senko Hemija ,14 škola Bešić Džafić Meliha Praktična nastava u III razredu potpuno ,5 škola Botonjić Ermina Njemački jezik ,68 škola Cerić Murisa Hemija ,38 škola Džafić Asmir Demokracija i ljudska prava ,41 škola Hadžić Ermin Praktična nastava u III razredu ,5 škola Mehadžić Samir Historija ,61 škola Mehić-Zahirović Katka Biologija ,94 škola Zenković Meho Psihologija ,84 JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Đug Elvisa /hrvatski/srpski jezik i književnost ,29 IZMJENA JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Đug Elvisa Historija ,29 JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Halkić Adna Tehnička kultura ,02 JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Krupić Demir Muzička kultura ,34 DOPUNA JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Memišević Amela Razredna nastava potpuno ,28 JU OŠ "Skender Kulenović ", Kamengrad Selman Esadeta /hrvatski/srpski jezik i književnost JU OŠ 5 oktobar Cerić Zakira /hrvatski/srpski jezik i književnost ,32 JU OŠ 5 oktobar Cerić Zakira Historija ,32 JU OŠ 5 oktobar Mujagić Adin Informatika ,02 JU OŠ 5 oktobar Salkičić Sanel Biologija ,48 JU OŠ Fajtovci Ahmetagić Almira Biologija ,4 JU OŠ Fajtovci Alagić Adnan Informatika ,74 JU OŠ Fajtovci Alagić Jasminka Njemački jezik ,3 JU OŠ Fajtovci Kuželj Ferid Geografija ,04 JU OŠ Fajtovci Kuželj Mirzet Fizika ,28 JU OŠ Fajtovci Ramić Almir Matematika ,38 JU OŠ Fajtovci Ramić Haris Matematika potpuno ,29 JU OŠ Fajtovci Sadić Zlatan Muzička kultura ,64 JU OŠ Fajtovci Velić Sadik Likovna kultura ,47 JU OŠ Fajtovci Žigić Suana Razredna nastava potpuno ,24 JU OŠ Hasan Kikić Beširević Sejad Likovna kultura ,17 JU OŠ Hasan Kikić Hasanbegović Ajdin Tjelesna i zdravstvena kultura ,65 JU OŠ Hasan Kikić Huzejrović Amra Njemački jezik ,93 JU OŠ Hasan Kikić Kapetanović Hrustić Alma Geografija

11 JU OŠ Hasan Kikić Kapetanović Hrustić Alma Historija JU OŠ Hasan Kikić Midžan Nusmira Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,23 JU OŠ Hasan Kikić Mujadžić Selma Razredna nastava potpuno ,1 JU OŠ Hasan Kikić Pašalić Sejla Engleski jezik ,36 JU OŠ Hasan Kikić Talić Jasminka /hrvatski/srpski jezik i književnost ,08 JU OŠ Mahala Alagić Emina Geografija ,33 JU OŠ Mahala Alagić Emina Historija ,33 JU OŠ Mahala Batić Meho Likovna kultura ,51 JU OŠ Mahala Batić Meho Tjelesna i zdravstvena kultura ,81 JU OŠ Mahala Bišćanović Maida Fizika JU OŠ Mahala Bišćanović Maida Matematika JU OŠ Mahala Burnić Džanana Njemački jezik ,43 JU OŠ Mahala Hasić Mirsada Islamska vjeronauka ,88 JU OŠ Mahala Hukanović Jasmina Islamska vjeronauka ,59 JU OŠ Mahala Krupić Demir Muzička kultura ,34 JU OŠ Mahala Zukić Majda Engleski jezik ,08 JU OŠ Vrhpolje Delić Suada Razredna nastava potpuno ,12 JU OŠ Vrhpolje Karabeg Admir Tjelesna i zdravstvena kultura ,96 JU OŠ Vrhpolje Kenjar Ismeta Biologija ,64 JU OŠ Vrhpolje Kenjar Ismeta Hemija ,64 JU OŠ Vrhpolje Memić Saida Geografija ,36 JU OŠ Vrhpolje Memić Saida Historija ,36 JU OŠ Vrhpolje Omanović Timka /hrvatski/srpski jezik i književnost ,57 JU OŠ Vrhpolje Osmanagić Azra Engleski jezik ,54 JU OŠ Vrhpolje Spahić Jasminka Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,25 JU OŠ Vrhpolje Toljić Nedžada Fizika ,98 JU OŠ Vrhpolje Toljić Nedžada Matematika ,98 JU Prva sanska škola Aganbegović Idriz Tjelesna i zdravstvena kultura ,26 JU Prva sanska škola Kalaković Sanjin /hrvatski/srpski jezik i književnost ,75 JU Prva sanska škola Kalaković Sanjin Historija ,75 JU Prva sanska škola Karabeg Asmir Informatika ,93 JU Prva sanska škola Karabeg Asmir Tehnička kultura ,93 JU Prva sanska škola Mujkić Miralem Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,24 JU Prva sanska škola Pobrić Merima Njemački jezik ,54 JU Prva sanska škola Rešić Melisa Engleski jezik ,6 JU Prva sanska škola Šabić Sanela Njemački jezik potpuno ,05 JU Prva sanska škola Terzić Amra Razredna nastava potpuno ,36 JU Prva sanska škola Trožić Ferida održavanje higijene 100% norme ,22 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Gazibara Asmira Voćarstvo-vinogradarstvo ,47 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Hatunić Senudin Hemija potpuno ,32

12 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Karakaš Jovo Historija ,74 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Nalić Ahmet Matematika ,38 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Seferović Sakib Tjelesna i zdravstvena kultura ,5 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Sinanović Indira Engleski jezik ,14 JU Srednja poljoprivredna škola "Sanus futurum" Topalović Senko Hemija ,52 JU Gimnazija Hadžić Ćazim Tjelesna i zdravstvena kultura ,68 JU Gimnazija Husović Omer Biologija ,04 JU Gimnazija Jašarević Melisa /hrvatski/srpski jezik i književnost ,2 JU Gimnazija Kačar Zećo Historija ,68 JU Gimnazija Karajić Asim Likovna kultura ,48 JU Gimnazija Mašinović Gjocaj Esma Geografija ,68 JU Gimnazija Nezirević Elvir Informatika ,67 JU Gimnazija Pajazetović Arijana Matematika ,14 JU Gimnazija Pajazetović Arijana Fizika ,14 JU I srednja škola "Dr. Husein Džanić" Murtić Šefika održavanje higijene 100% norme ,2 JU II srednja škola Arnaut Mediha Biologija ,78 JU II srednja škola Duraković-Jusić Aida Informatika ,542 JU II srednja škola Duraković-Jusić Aida Matematika ,542 JU II srednja škola Huskić Mirza /hrvatski/srpski jezik i književnost ,28 JU II srednja škola Krupić Ljiljana Demokracija i ljudska prava ,379 JU II srednja škola Krupić Ljiljana Filozofija ,379 JU II srednja škola Krupić Ljiljana Sociologija ,379 JU II srednja škola Ljubijankić Merima Informatika ,122 JU II srednja škola Muranović Senad Demokracija i ljudska prava ,254 JU II srednja škola Murić Husein Geografija ,352 JU II srednja škola Omanović Hasan Informatika ,907 JU OŠ "Fadil Bilal", Šumatac Selimović Maita Biologija ,84 JU OŠ "Fadil Bilal", Šumatac Šendro Vahida Geografija ,02 JU OŠ "Fadil Bilal", Šumatac Šendro Vahida Historija ,02 Grahovo Bošnjak Zekira Razredna nastava potpuno ,95 Grahovo Erdić Merisa Historija ,33 Grahovo Felić Elvedin Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,24

13 Grahovo Galijašević Elvira Razredna nastava potpuno ,34 Grahovo Ibrahimpašić Jasmina Engleski jezik ,02 Grahovo Klipić Devleta Tjelesna i zdravstvena kultura ,4 Grahovo Tabaković Kada Razredna nastava potpuno Grahovo Veladžić Nafa Biologija ,4 DOPUNA JU OŠ 1. mart Vrnograč Buljubašić - Ćehić Medina Historija ,16 JU OŠ 1. mart Vrnograč Kujraković Izudin Geografija ,11 JU OŠ 1. mart Vrnograč Tumbul Zilha Hemija ,48 IZMJENA JU OŠ 25 novembar Behrić Fatima Matematika ,88 JU OŠ 25 novembar Karajić Lejla Biologija ,8 JU OŠ 25 novembar Muhamedagić Nizama Engleski jezik ,1 JU OŠ 25 novembar Salkić Aladin Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,66 JU OŠ Donja Vidovska Elvedin Felić Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,74 IZMJENA JU OŠ Donja Vidovska Jasmina Smajović Razredna nastava potpuno ,76 JU OŠ Donja Vidovska Maita Selimović Biologija ,68 JU OŠ Donja Vidovska Mirela Nuhanović /hrvatski/srpski jezik i književnost ,31 JU OŠ Donja Vidovska Mirela Nuhanović Historija ,31 JU OŠ Donja Vidovska Nadija Pepić Fizika ,44 JU OŠ Donja Vidovska Nadija Pepić Hemija ,44 JU OŠ Donja Vidovska Samra Mržljak Razredna nastava potpuno ,77 DOPUNA JU OŠ Podzvizd Asmir Čerkez Razredna nastava potpuno ,81 JU OŠ Podzvizd Sabina Ičanović Razredna nastava potpuno ,41 JU OŠ Podzvizd Smajo Ćehić Geografija ,84 JU OŠ Todorovo Bajrektarević Edin Tjelesna i zdravstvena kultura ,75 JU OŠ Todorovo Cerić Ćamil Razredna nastava potpuno ,03 JU OŠ Todorovo Hašić Bajrama Informatika potpuno ,15 JU OŠ Todorovo Hašić Bajrama Matematika potpuno ,15 JU OŠ Todorovo Karalić Aldijana Njemački jezik ,9 JU OŠ Todorovska Slapnica Bašić Sanela Razredna nastava potpuno ,18 JU OŠ Todorovska Slapnica Rizvić Emina Razredna nastava potpuno ,17 IZMJENA JU OŠ Todorovska Slapnica Sakić Enisa Razredna nastava potpuno ,85 IZMJENA JU Prva osnovna škola Alibegić Meliha /hrvatski/srpski jezik i književnost ,17 JU Prva osnovna škola Badić Alija Biologija JU Prva osnovna škola Čelan Aida Engleski jezik ,5 JU Prva osnovna škola Ćosić Nihad Likovna kultura ,56 JU Prva osnovna škola Kendić Suvada Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna ,77 JU Prva osnovna škola Muhibić Emir Geografija ,36 JU Prva osnovna škola Muhibić Emir Historija ,36

14 JU Prva osnovna škola Pehlić Halida Vjeronauka katolička/islamska/pravoslavna potpuno ,1 1. Sve škole (odgovorne osobe u školama) koji su za svoje zaposlenike na listi tehnološkog viška dostavili podatak o njihovom rangiranju na dva ili više predmeta a pri tome iskazujući samo jedan isti nedostajući broj sati i potpuno isti broj bodova za ta dva/više predmeta, preuzimaju odgovornost za tačnost podataka o angažmanu takvih zaposlenika za sve navedene poslove u obimu koji je naveden u zaposlenikovom Ugovoru u radu. Takvi zaposlenici pravo na ukupan angažman u drugoj ustanovi (na jednom ili više predmeta iz njihovog ugovora) mogu ostvariti samo za navedeni broj sati. 2. Sve eventualne predstojeće izmjene i dopune liste će biti označene drugom bojom u odnosu na početnu listu. Broj: /20, godine Ministar: Damir Omerdić, dipl. ecc.