UVJETI POSLOVANJA. Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi is ni i toč

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UVJETI POSLOVANJA. Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi is ni i toč"

Транскрипт

1 UVJETI POSLOVANJA Opć i uvje poslovanja Opć e odredbe Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www. dinocopy.com na bilo koji, način pozorno pročitate uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Proces kupnje potrebno je završ i do kraja. Kupac može posta svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati ar kle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web -shopa kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja www. dinocopy.com Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi is ni i toč ni. Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu bi promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvje u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napravi uvid u až uriranja. Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvje ma bilo u cijelos ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail Postupak, te uvje kupnje/prodaje robe putem DINOCOPY trgovine definirani su kroz sljedeće parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe. Isporučitelj naruč ene robe je prodajno mjesto DINO COPY MATIJE GUPCA 7 Slavonski Brod OIB Tel: 035/ Emai: DINO COPY pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www. dinocopy.com na World Wide Web mrež i - Internet. Uvje korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvje ma poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www. dinocopy.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenosi na druge fizičke ili pravne osobe ni je bilo koji korisnik ovlašten prijavljiva druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaš tu povjerljivos zaporki, na mjes ma gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole DINO COPY, te prihvaća da DINO COPY nije odgovorna

2 za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može bi u prekidu, privremeno nedostupan ili isključ en. DINO COPY zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeni ili ukinu bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnos, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, DINO COPY može presta sla bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeni ili ukinu bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeni brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteris ke. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvje ma poslovanja I korištenja. DINO COPY poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvje ma korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. DINO COPY zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijes, ukoliko to smatra potrebnim, ukinu ili izmijeni bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivos podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvje ma poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivos podataka, a kako bi ostali informi rani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivos, podrazumijeva se da Korisnik prihvać a izmjene. Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora bi u skladu s ovim Općim uvje ma poslovanja i koriš tenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljiva ili prenosi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji po če na protupravne ak vnos ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja DINO COPY sadrži oglašavanje ili ponudu bilo č ijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koris ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, poli čke, ili nekomercijalne promidž be. Svi materijali koji se nalaze na www. dinocopy.com internetskoj stranic I ekskluzivno su pravo tvrtke DINO COPY ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA DINO COPY STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može doves do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona pro v počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasniš tva. Internetska stranica sadrži materijale zaš ćene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ogranič enja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www. dinocopy.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenja, objavljiva, prenosi, sudjelova u prijenosu ili prodaji, stvara izvedenice, ili na bilo koji način iskorištava bilo koji sadržaj, u cijelos ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzima, ispisiva i sprema materijale zaš ćene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlas te uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje,

3 redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja DINO COPY i nositelja autorskog prava. Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavlja, objavljiva, ili na drugi nač in čini dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja h prava. DINO COPY nema nikakvu obavezu izvješćiva Krajnjeg korisnika, ili mu pomaga odredi d a li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nasta povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na m materijalima i da izričito daje tvrtki DINO COPY vremenski i prostorno neogranič eno, besplatno, stalno, nepovratno, - neekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelos ). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlas tu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo DINO COPY mijenja, kopira, objavi i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www. dinocopy.com. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www. dinocopy.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka DINO COPY ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETS KE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da obrt DINO COPY nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nasta kao posljedica navedenog u potpunos lež i na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju DINO COPY neće bi odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nasta kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnos korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvje ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadrž aj Internetske stranice. Uz prethodno navedene uvjete, T DINO COPY, neć e bi odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnos, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Ni jedna od gore navedenih strana neće bi odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. DINO COPY nije odgovorna za bilo kakav sadrž aj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postavi na Internetsku stranicu. DINO COPY zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadrž aja za koji ocjeni da je neprikladan. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici DINO COPY mogu nadzira komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuš tenja. Krajnji korisnik se slaže da će obešte, i neć e smatra odgovornim DINO COPY od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nasta uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika. DINO COPY može raskinu poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. DINO COPY zadržava pravo trenutno ukinu bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u

4 slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika DINO COPY, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoš vanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. Korisnik može svoje upite i komentare posla pismeno, poštom ili e -mailom, DINO COPY će poslat pismeni odgovor poštom ili om u zakonskom roku. www. dinocopy.com je registrirana domena DINO COPY. DINO COPY nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na DINO COPY /shop internetskoj stranici, od stra ne bilo koga tko nije ovlaštena osoba DINO COPY. Ni pod kojim uvje ma DINO COPY neće bi odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu m što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www. dinocopy.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeni točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www. dinocopy.com Internet stranice. Sjedište DINO COPY je u SLAVONSKOM BRODU, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nasta, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnos su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozi vnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvje ma, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnos suda u SLAVONSKOM BRODU. Jezik Jezik komunikacije na je hrvatski književni jezik Cijene Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedina čno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne mož e se radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se DINO COPY unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih bi prisiljen obavijes o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnos isporuke po konkretnoj narudž bi kupca. Narudž ba Proces naruč ivanja na webshop trgovini je opisan ovdje: korak 1 - otvori se stranica korak 2 - pronađete proizvod koji želite kupi, te kliknete na gumb +10/+1 ili upišete u polje određeni broj, te stavite željenu količinu svakog proizvoda u koš aricu korak 3 - kada ste završili s odabirom o đite u košaricu s naručenim ar klima te kliknite na gumb Završi narudž bu korak 4 - popunite svoje podatke vezano za naplatu i dostavu robe korak 5 - kupnja uspješ no obavljena Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave i rokom isporuke robe po kojoj možete izvrš i uplatu

5 DINO COPYće poduze sve potrebne mjere i angažira sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavlja č nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijes kupca i ponudi mu mogućnost kupnje proizvoda s web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteris kama najbliži proizvodu koji nije moguće isporuči. DINO COPY otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije. Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kad a je kreiran rač un. Trajanje i raskid ugovora Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s DINO COPY za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane TVRTKA te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvje poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji izme đu DINO COPY i Krajnjeg korisnika. Sukladno Zakonu o za š potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinu ugovor ne navod eći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudž be. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuze na stranici DINO COPY. Ugovor možete raskinu koristeći spomenu obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izraž avate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju. U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vra drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o za š potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvrši bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obav ezan snosi sam ako koris svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može bi vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obra DINO COPY na info broj ili mail adresu radi pribavljanja obavijes o nač inu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o za š potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednos robe koje je rezultat rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnos robe. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakon u o za š potrošača Pisani prigovori, povrat, zamjena U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete upu prigovor DINO COPY U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontak rate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. DINO COPY omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona ili putem maila Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. DINO COPY potvrdit će vam

6 primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora s ći u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora. Načini plać anja 1. Internet bankarstvo ili opć a uplatnica po poslanoj ponudi Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju adresu ćete dobi ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate upla vrijednost narudžbe zajedno s troškovima dostave. Uplatu potom možete izvrši korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje rač une putem banke, poš te, Fine ili sl. Po zaprimljenoj upla, poslat ćemo vam naruč ene proizvode. 2. Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuze uz prethodno dogovoren termin dolaska na u DINO COPY MATIJE GUPCA SLAVONSKI BROD Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona Osobno preuzimanje robe kod nas u objektu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave. NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona ISPORUKA Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe ili na drugi način koji može dogovori DINO COPY Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispjeću pošiljke, dužni ste ih kontak ra telefonski i dogovori primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je dužan naves točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci. Uz službenu ponudu bi će naveden rok isporuke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude). Izjava o povjerljivos Ova izjava o povjerljivos podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka DINO COPY DINO COPY kao pruž atelj usluga Internetske stranice ciljem za š te privatnos korisnika. pridržava se zakonskih propisa sa Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije DINO COPY prikuplja i kako ih koris. Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivos podataka može posla e -mail poruku na adresu dinocopy.com

7 Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivos podataka. Pristupanjem ili uporabom naš e internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvje ma povjerljivos podataka i načinima uporabe DINO COPY internetske stranice. Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivos, upućujemo Krajnjeg korisnika da napus te ne pristupa i ne koris Internetsku stranicu Ovu izjavu o povjerljivos podataka DINO COPY može izmijeni u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivos podataka u dijelu Povjerljivost podataka na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivos podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregleda ovu stranicu i prou či bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivos podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivos podataka. DINO COPY prikuplja informacije koje iden ficiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene ak vnos na Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija DINO COPY može od Krajnjeg Korisnika zatraži pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kar ce, datum valjanos, kod za autorizaciju te druge s m povezane informacije Uključivanje u Iden fikacijske ak vnos i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu ak vnost koja ih zah jeva, neće mu bi dopušteno uključ ivanje u takvu ak vnost. DINO COPY neće dijeli osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozi vni propisi zah jevaju. Osobne podatke će DINO COPY koris za slanje i distribuciju administra vnih i promocijskih - poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim kar cama. DINO COPY može podijeli osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i poš te. Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži DINO COPY Krajnji korisnik može promijeni bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem poruke na U toj e- mail poruci Krajnji korisnik treba naves svoje ime i prezime, adresu i adresu, te koje informacije želi nadopuni. Kao uvjet kupnje DINO COPY proizvoda i usluga, DINO COPY traž i dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administra vne i Promocijske poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite prima e -mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabra opciju otkazivanja primanja e -mail poruka slanjem poruke na ili odabirom opcije otkazivanja newsle era koja se nalazi u svakoj newsle er poruci. Zaš tu podataka DINO COPY uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaš li osobne podatke. Nažalost, ni jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne mo že bi 100% siguran. Kao posljedica toga, iako DINO COPY provodi komercijalno razumne zaš tne mjere za zaš tu podataka ne može jamči zaš tu bilo koje informacije prenesene na, ili s Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treć e strane koja takve informacije primi.

8 Rješ avanje sporova U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnije prijava Sudu čas Hrvatske gospodarske komore, Sudu čas Hrvatske obrtničke komore ili p rijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potroša č nastojat će riješi dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Slavonskom Brodu. Opći uvje poslovanja i koriš tenja 1. OPĆ E ODREDBE 1.1. DINO COPY pruž a online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni World Wide Web mrež i Internet na 1.2. U okviru Internet stranice DINO COPY daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe izmeđ u korisnika Internet i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje. 2. ODGOVORNOST 2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivos korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na elektronskim putem š to je preduvjet sudjelovanja na Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se DINO COPY odnosi sukladno Izjavi o povjerljivos koja je objavljena na Internet stranici DINO COPY. DINO COPY poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja DINO COPY te Izjavu o povjerljivos jer će se ta pravila primjenjiva za korištenje usluga kao i u slučaju eventualnog nesporazuma Korisnicima usluga koje pruža smatraju se registrirani korisnici Korisnik izričito prihvać a da DINO COPY ne mož e bi odgovora n za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelos snose korisnici usluga, a u skladu sa pozi vnim propisima Republike Hrvatske DINO COPY nije odgovor na za eventualnu privremenu nedostupnost stranice ili bilo koje njegove pla orme, ni za djelomični ili totalni prekid rada ili pogreš nog rada može bi privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema viš e sile zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih obič aja DINO COPY nije odgovora n za tehničke probleme koji mogu doves do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvje ma korištenja primjenjuju se Opći uvje poslovanja, te pozi vno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međ unarodni propisi DINO COPY ne garan ra za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komen tari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju bi točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompete ntnog izvora i/ili

9 osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijes DINO COPY na - e- mail adresu ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elemen Internet stranice povrijede nič ija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijes te DINO COPY na zadržava pravo poni š nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neak vni dulje vremena kao i ukloni oglase koji su prema kriterijima DINO COPY ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu Odnosi na odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice ) uz trgovinsko zastupanje DINO COPY. putem Internet stranice. Prodavatelj može bi pravna osoba, a Kupac može bi pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je eviden ran na Internet stranici, DINO COPY. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Opć ih uvjeta poslovanja. 3. PRAVILA ZA KORISNIKE 3.1. Putem nije dopuš teno sklapa ugovore o prodaji: lijekova medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda eksploziva duhanskih proizvoda oruž ja pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređ ena posebnim propisima. Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neć e: stavlja sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadrž aja. krši zakone, prava trećih osoba ili ove opć e uvjete mijenja uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu odusta od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak u čini da će pravovremeno o tome obavijes kupca i DINO COPY te naknadi eventualnu š tetu koju kupac pretrpi nega vno manipulira s cijenom ili se miješ a u ponude drugih prodavatelja manipulira s cjenovnom strukturom DINO COPY naknada odnosno troš kova sla lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-poš te zaobići pravila DINO COPY suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenije svoj račun i korisnički broj tre ćoj strani bez DINO COPY saznanja

10 distribuira viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu naudi DINO COPY ili interesima vlasništva korisnika DINO COPY prikuplja informacije o korisnicima uključ ivo mail adrese bez njihove suglasnos 4. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEBSHOPA, DINO COPY 4.1. DINO COPY nije dužan provjerava ni na bilo koji način kontrolira ponašanje korisnika DINO COPY webshopa, ali mož e ako to procjeni potrebnim Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Opć im uvje ma poslovanja DINO COPY webshop zadržava pravo da izbriše ponude tekst a, slike, ili bilo koji drugi materijal sa webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se pro ve svrsi DINO COPY webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slič no Povodom brisanja, ni član, ni bilo koja treća osoba ne može ostvariva bilo kakva prava ili postavlja zahtjeve prema DINO COPY zbog navedenog brisanja DINO COPY webshop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjes postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju DINO COPY sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavješ tenja prodavatelja. 5. KOMUNIKACIJA IZMEĐU DINO COPY, PRODAVATELJA I KUPCA 5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicira međusobno putem Također se mogu obraća i za pomo ć na kontakt ili Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelos putem www. dinocopy,com korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa DINO COPY 5.2. Ukoliko smatra potrebnim DINO COPY može zainteresiranim stranama dostavi detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa) Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovara na upite vezano uz ponudu u razumnom roku DINO COPY je ovlašten ukinu prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni. 6. OBVEZE KUPCA 6.1. Kupac je dužan pla cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuze kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlaš ten obra se Prodavatelju Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzime pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se naplać uje. 7. DOSTAVA 7.1. Na DINO COPY webshop U dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao DINO COPY na cijelom teritoriju Hrvatske.

11 7.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu DINO COPY prima obavijest i ponudu putem - a, te rok za isporuku robe od dana uplate Proizvodi moraju bi adekvatno pakirani za prijevoz robe Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, ku ju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih poš iljaka za vrijeme prijevoza Pakiranje mora odgovara sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednos pošiljke te uvje ma i duljini relacije na koju se prenosi DINO COPY ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebo ne na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebo ne ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnos narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene ar kle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvaž avamo. 8. REKLAMACIJE 8.1. DINO COPY posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal DINO COPY komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe koju od abere DINO COPY Prodavatelj se obavezuje prihva sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snosi troš kove dostave.