Oporavak i funkcionalnost nakon zemljotresa

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Oporavak i funkcionalnost nakon zemljotresa"

Транскрипт

1 Oporavak i funkcionalnost nakon zemljotresa Nikola Blagojević

2 Funkcionalnost oštećenih objekata Inspekcija oštećenih zgrada dan nakon zemljotresa cilj je ustanoviti da li su zgrade bezbedne. o Zelena Bezbedno o Žuta Potrebna detaljnija inspekcija o Crvena Opasno Oko ljudi je raseljeno usled oštećenja na stambenim zgradama. (Izvor: UN - Post-Disaster Needs Assessment) Izvor: Florian Goga/Reuters

3 Klasifikacija oštećenih objekata Inženjerski timovi iz različitih zemalja su došli da pomognu pri klasifikacijom oštećenih zgrada (Grčka, Izrael, Japan) Klasifikacija prema EMS-98 Timovi su koristili različite metodologije za klasifikaciju zgrada nisu kompatibilne!

4 Uklanjanje oštećenih objekata Oko 30 objekata je srušeno i/ili uklonjeno nakon zemljotresa (do Decembra 2019) stambenih jedinica je srušeno ili će biti srušeno usled velikih oštećenja. (Izvor: UN - Post-Disaster Needs Assessment) Neposredno nakon zemljotresa Tokom naše posete Rušenje objekta u Draču Izvor: mynorthwest.com

5 Funkcionalnost oštećenih objekata Stepenište i liftovi su neophodni za popravku i funkcionalnost zgrada ključni nekonstruktivni elementi. Liftovi rade u zgradama sa oštećenom ispunom zbog betonskog jezgra?

6 Funkcionalnost oštećenih objekata Iako je ispuna oštećena na donjim spratovima, stanari na gornjim spratovima su ostali u stanovima. Stanari čiste stanove i uklanjaju oštećenu ispunu na donjim spratovima.

7 Funkcionalnost oštećenih objekata Nekonstruktivna oštećenja zgrada sprečavaju aktivnosti u zgradama i dovode do ljudskih žrtava i/ili poslovnih gubitaka (performance-based design).

8 Sanacije i seizmička ojačanja objekata Tokom naše posete ( ) primetili smo radove na ojačanju nekoliko novih objekata.

9 Sanacije objekata U Albaniji nedostaju propisi/preporuke koje se odnose na sanaciju objekata nakon zemljotresa. Kod nas: Pravilnik o Tehničkim Normativima za Sanaciju, Ojačanje i Rekonstrukciju Objekata Visokogradnje Oštećenih Zemljotresom (1985) SAD: ASCE 41-17; Evropa: Eurocode 8 Deo 3

10 Procena štete 5. Februara 2020., dva meseca nakon zemljotresa, objavljen je izveštaj o proceni štete i potrebama nakon zemljotresa Post-Disaster Needs Assesment (PDNA) od strane internacionalnih organizacija (UN, EU, Svetska Banka) Ukupna šteta se procenjuje na miliona evra gubitak usled delimičnog ili potpunog oštećenja infrastrukture i fizičkih objekata. Ukupni gubitci se procenjuju na miliona evra gubitak usled smanjenja proizvodnje i prihoda (business interruption) 1.05 milijardi evra je potrebno za obnovu pogođenih oblasti. Prikupljeno je 1.15 milijardi evra od strane internacionalnih organizacija (EU, UN) i donatora.

11 Procena štete 50% štete i gubitaka se desilo u Tirani i Draču. 100km 70km Izvor: Post-Disaster Needs Assesment Report UN, WB, EU

12 Procena štete 70% štete se desilo u stambenom sektoru. 50% gubitaka se desilo u sektoru proizvodnje (npr. poslovanje, turizam). Izvor: Post-Disaster Needs Assesment Report UN, WB, EU

13 Baze podataka o oštećenim objektima Podaci o oštećenim objektima se nalaze u online GIS bazi. Baze podataka su postavile gradske vlasti Drača i Tirane. Stanari i inženjeri dodaju podatke o oštećenim objektima. Stanari slikaju oštećenja i postavljaju pitanja o sigurnosti objekata unutar baze.

14 Baze podataka o oštećenim objektima Inženjeri unose podatke o: o tipu konstrukcije (npr. ramovska, zidana itd.) o nameni objekta (npr. stambeni, poslovni) o broju spratova o prslinama o oštećenju nekonstruktivnih elemenata o oštećenje tla o preporuke za sanaciju

15 GIS baze podataka Podaci mogu da se koriste za koordinaciju rekonstrukcije, za statistiku, procenu štete, efikasniju inspekciju itd.

16 Infrastruktura Nikola Blagojević

17 Infrastruktura šteta i gubici Infrastruktura nije pretrpela znatnu štetu niti je bitno usporavala/sprečavala oporavak pogođenih oblasti. Ukupna šteta i gubici iznose oko 33 miliona evra (manje od 4% ukupnih šteta i gubitaka). Izvor: Post-Disaster Needs Assesment Report UN, WB, EU

18 Transportna infrastruktura Manja oštećenja na sekundarnim elementima nadvožnjaka u blizini Drača. Nadvožnjak je popravljen za manje od mesec dana. Putevi nisu bili oštećeni. Šteta i gubici na železničkoj infrastrukturi se procenjuju na 5,26 miliona evra. Izvor: Post-Disaster Needs Assesment Report UN, WB, EU

19 Električna energija Električna energija u Albaniji se uglavnom proizvodi u hidro-elektranama koje se nalaze na severu Albanije, relativno udaljeno od epicentra zemljotresa domaćinstva je ostala bez struje nakon zemljotresa, od kojih je većina u Draču. Uzrok su oštećenja električne mreže: prevrtanje transformatora, oštećenja stubova i zidanih objekata u kojima se nalazi električna oprema.

20 Telekomunikacije Funkcionalnost telekomunikacione infrastrukture je kritična tokom oporavka koordinacije aktivnosti i obaveštavanje javnosti. Nakon zemljotresa veliki broj poziva doveo je do zagušenja mreže. Komunikacije putem interneta (npr. WhatsApp, Viber) je bolje funkcionisala. Antene na zgradama su oštećene kao posledica oštećenja zgrada.

21 Instalacije u objektima Instalacije jedne od zgrada u Draču su oštećene jedino usled loma ispune. Instalacije koje nisu u kontaktu sa ispunom nisu pretrpela oštećenja. Iako nema konstrukcijskih oštećenja, zgrada nije bila funkcionalna posle zemljotresa zbog oštećenih instalacija.

22 Zaključci Oporavak i funkcionalnost nakon zemljotresa Usvojiti metodologiju za klasifikaciju oštećenih zgrada i obučiti inženjere kako se metodologija koristi. Savremeni propisi za sanaciju i ojačanje zgrada usled dejstva zemljotresa. Obratiti pažnju na moguća oštećenja liftova i stepeništa tokom projektovanja i izvođenja. Nekonstruktivna oštećenja mogu da dovedu do gubitka ljudskih života! Baza podataka o oštećenim objektima nakon zemljotresa može da ubrza inspekciju i oporavak. Definisati strategiju za postupanje u slučaju zemljotresa (na državnom i lokalnom nivou) i informisati javnost o ponašanju tokom i nakon zemljotresa.

23 Zaključci Infrastruktura Sprečiti preturanje opreme usled ubrzanja tokom zemljotresa gubitak električne energije usled prevrtanja transformatora može da parališe nekoliko infrastrukturnih sistema! Obezbediti funkcionalnost telekomunikacione infrastrukture neposredno nakon zemljotresa nezavisni sistemi za komunikaciju u vanrednim situacijama i/ili internet servis za komunikaciju sa službama (hitna pomoć, vatrogasna služba). Obratiti pažnju na moguća oštećenja instalacija u objektima usled konstruktivnih ili nekonstruktivnih oštećenja objekta.