STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA I RAZRED 2019/20 GODINE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA I RAZRED 2019/20 GODINE"

Транскрипт

1

2 STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA I RAZRED 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Škola Razred ocjena Bodovi Ćatić (Nedžad) Tarik Druga I 5, Brković (Sulejman) I 5, Rašljanin (Šukrija) Lajla Bašalija (Nermin) Adna ekonomska Tokalija (Nihad) ekonomska Drpljanin (Sead) Bilal Peta Mansour (Amin) Semir Sarajevo Sherbi (Mohammed) Sumejja Gazi Husrevbegova medresa Čorić (Edin) Nejra Kalač (Bećir) Hana Sarajevo Hurko (Alija) Prva Sarajevo Hodžić (Asim) Hana Druga Haskić (Salko) Iman Bjelić (Senad) Semir Kustura (Damir) Sajra Prva Sarajevo Kujović (Edis) Adi ekonomska

3 Mustajbegović (Muniz) Esmira Sarajevo Festa (Mirsad) Asja Druga Kapo (Adis) Rialda Medicinska Sarajevo Imamović (Alem) Haris Peta Divović (Adil) Amar Smajić (Haris) Ahmed Đedović (Muamer) Irhad Obala Sarajevo Kapetanović (Kerim) Emin Đip (Emir) Sarah Ružić (Damir) Sara Pleho (Nijaz) Mirza Brakić (Stjepan) Jasenko Bešlić (Jasmin) Lejla Sarajevo Čaušević (Ćamil) Adnan Muhić (Senad) Tarik Muhić (Samir) Rabija Suljević (Kemal) Lamija Bujak (Zufer) Šejla Peta Lojo (Sulejman) Belma Džafo (Ifet) Bakir Gazi Husrevbegova medresa

4 Šošić (Mugdim) Albina KŠC I 4, Džanko (Almir) Ernad I 4, Hodović (Senad) Melika I 4, Hatibović (Hakija) Lejla Gazi Husrevbegova medresa I 4, Memišević (Dženan) Kenan Sarajevo I 4, Hodžić (Nedžad) Ajdin I 4, Čengić (Smail) Nudžejma Radmilović (Elvir) Ahmed Talović (Ešef) Nejra ekonomska Prva bošnjačka Sarajevo I 4,9 49 I 4,9 49 I 4, Vranešić (Sead) Ajdin Dacić (Derviš) Arefat Divović (Samir) Amel Obala Sarajevo I 4,9 49 I 4,8 48 I 4, Đogić (Muris) Alisa Karšić (Nihad) ekonomska I 4,8 48 I 4, Bošnjak Vujović (Boro) Boris I 4, Svraka (Nermin) Vedad Topuz (Senad) Tarik ugostiteljsko - turistička Prva bošnjačka I 4,8 48 I 4,8 48

5 Omeragić (Sakib) Amin Jezero I 4, Katica (Nijaz) Faris Ahmetović (Rusmir) Nejla Hamzić (Edin) Dinel ekonomska Medicinska Sarajevo I 4,8 48 I 4,8 48 I 4,8 48

6 STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA II RAZRED 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Hećo (Hakija) Nasiha Borančić (Ibrahim) Edina Kurtović (Salčin) Sara Kadić (Zijad) Nejra Madunić (Dragomir) Andrej Šujić (Fikret) Erna Baždar (Mirzo) Benjamin Alomerović (Sead) Arna Andelić (Nedim) Nijaz Boračić (Zijad) Emrah Tokić (Asmir) Amna Hadžifejzović (Edin) Hana Koso (Nermin) Emina Đeković (Adnan) Ombaša (Elvir) Minela Škola mašinska tehnička građevinskogeodetska ekonomska Peta KŠC-Opća realna teh. grafičkih teh., dizajna i muttimedije Prva ekonomska zubotehnička primijenjenih umjetnosti zubotehnička zubotehnička Razred ocjena Bodovi

7 Kovačević (Davor) Emma Berberović (Helevedin) Almedina Pešković (Smail) Dinela Peljto (Kemal) Amar Pandžo (Adnan) Ajla Chikha (Osama) Iman Baltić (Nevzad) Mersiha Hasanović (Azmir) Zolj (Nusret) Šaban Korjenić ( Jasmin) Adin Rahić (Bajazit) Emir Goruždić (Nusret) Ajla Obhođaš (Sinan) Musić (Vanja) Hana Kukuljac (Sead ) Tarik Komar (Fikret) Nermin Višća (Sehvedin) Adna Mušanović (Saludin) Adnan Vehabović (Edvin) Amila Džaferović (Fadil) Džejlana zubotehnička Peta ekonomska zubotehnička Peta Jezero Prva bošnjačka zubotehnička Druga Gazi Husrevbegova medresa II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

8 STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA III RAZRED 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Škola Razred GRACA (SENAD) ERWIN AHMESPAHIĆ (DAMIR) ADMIR KARAMEHIĆ (REFIK) LEJLA PAŠALIĆ (ISMET) ELDA KARIĆ (ŠEHAD) MIRZA CRNČALO (EMIR) FARIS AFANEH (IMAD) IMAN KUMRO (JUSUF) ADNA Elektrotehnička za energetiku Druga primijenjenih umjetnosti Četvrta Peta ekonomska ocjena Bodovi III III I I I I I I STOVRAG (HASAN) HARIS Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje I ORUČ (JUSO) BERINA KRUPALIJA (ALMIR) NEDIM DUDOJEVIĆ (AGO) ADI SALIHAGIĆ (EDIN) ADNAN RAIČ (VJEKOSLAV) ANA KUNIĆ (ALMIR) ERMA ARNAUTOVIĆ (SULEJMAN) AMILA ekonomska Gazi Husrevbegova medresa zubotehnička poslovno komercijalna i trgovačka I I I I I I I

9 KALABUŠIĆ (RAMIZ) RAMINA AGOVIĆ (FAIK) ISMAIL LOKVANČIĆ (DAMIR) DALILA TOJAGA (ENES) TARIK PEZO (VAHID) NEJRA SVRAKA (IZET) ERNA KUKAVICA (EDIN) AMINA ČAVČIĆ (MUJO) HARIS TRAKIĆ (EMIN) SEDIN HORMAN (IDRIZ) HANA TRAKO (HADŽO) ILMA GRIZOVIĆ (MENSUD) AMAR MEKIĆ (MIRZA) SANJIN SRNA (FAHRUDIN) SELMA SPAHOVIĆ (DŽ ) AJLA BAKAL (SABAHUDIN- DINO) MIRZA DEDAJIĆ (AHMO) IMAN VELIĆ (SALMIR) HANAN ČEKIĆ (SKENDER) ILMA GLUŠAC (MUJO) AMINA mašinska tehnička Peta zubotehnička Gazi Husrevbegova medresa mašinska tehnička Gazi Husrevbegova medresa ekonomska zubotehnička Druga Obala I I I I I I I I I I III III III III III III III III III III

10 ŠAĆIRI (ZAJKO) AJLA LIČINA (ESAD) SELMA HOMARAC (ALIJA) DŽEJNA SRNA (HAJRUDIN) AMINA MAJSTORIĆ (MIRSAD) ADELA ČEKIĆ (MIRSAD) LARISA poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti zubotehnička III III III III III III KURTIĆ (SANEL) ALMEDIN III

11 STIPENDIJE SREDNJA ŠKOLA IV RAZRED 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Škola Razred ocjena Bodovi /19 Čoko (Hamdija) Delaida IV /19 Krasnić (Mustafa) Edna Prva IV /19 Žunić (Fikret) Farah IV /19 Maati (Gamal) Gazi Husrevbegova medresa /19 Ibrišimbegović (Jasmin) Nina /19 Pobrić (Kemal) Arman mašinska tehnička /19 Kafedžić (Ibro) Selma Jezero /19 Tabaković (Zijad) Adelina poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti /19 Kokić (Edin) Ermin Sarajevo /19 Crnčević (Zećir) /19 Zejnilović (Ahmed) Berina /19 Bakić (Senad) Belinda zubotehnička /19 Tuzlić (Edin) Ervin Elektrotehnička za energetiku /19 Solak (Vezir) Ajla Elektrotehnička za energetiku /19 Kešmer (Kerim) Lejla Prva /19 Karić (Nail) Nejla zubotehnička

12 /19 Duraković (Edib) Bilal ekonomska Sarajevo /19 Kukuljac (Mulaz) Ernad Gazi Husrevbegova medresa /19 Hodžić (Ahmedin) Maida Sarajevo / / / / / /19 Ćosović (Aziz) Zerina Rokša (Fikret) Gojak (Hikmet) Nejra Hrvačić (Salih) Anes Muslić (Senad) Ajla Tanović (Džemal) Amna zubotehnička Peta Druga /19 Šalaka (Dževad) Amra poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti / /19 Papo (Aleksandar) Tamar Omerović (Fahrudin) Dženita muzička /19 Mahmutović (Sanadin) Eldin Gazi Husrevbegova medresa /19 Zornić (Mito) Elzana mašinska tehnička /19 Kanlić (Vahidin) Sara za tekstil, kožu i dizajn /19 Halilović (Vahidin) Almedina KŠC "Sv. Josip" -tehnička i stručna /19 Poturak (Nijaz) Nejra Jezero

13 /19 Zornić (Fahrudin) Belma mašinska tehnička /19 Terović (Ešref) Almedin Jezero /19 Šiljević (Miralem) Šejla Jezero /19 Karalić (Muaz) Jusuf /19 Bećar (Hajrudin) Irma Srednjoškolski centar Vogošća /19 Gušo (Almir) Berin mašinska tehnička Ožegović (Rizah) /19 Musić (Elvedin) Emina Sarajevo /19 Dobrić (Damir) Hena Prva bošnjačka /19 Bučo (Kemal) Faris /19 Bajrić (Edvin) / / / / / /19 Bajramović (Jasenko) Nejra Theibich (Zijad) Sara Weiss (Mohamed Ghias) Rania Šiljević (Semir) Ajša Ćutuk (Nusret) Ines muzička Jezero Jezero Obala /19 Grebović (Nedžad) poslovnokomercijalna i trgovačka /19 Ligata (Medžad) Inela Elektrotehnička za energetiku

14 /19 Džeković (Nedžad) Belma Jezero /19 Belagoši (Sead) Nejla /19 Gradišić (Hilmo) Ajla /19 Baždar (Esad9 Meryem Prva /19 Sarač (Jasmin) Belma Jezero /19 Šišić (Aldin) Amila poslovnokomercijalna i trgovačka /19 Husejnčehajić (Jasmin) Esma Peta /19 Turković (Enes) Elma poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti /19 Kukolj (Nezir) Peta /19 Velagić (Muharem) Melisa Jezero /19 Pediša (Zaim) Ajla Jezero /19 Muhić (Emir) Tarik Peta 64 02/ /19 Osmanović (Senad) Ajša /19 Ustić (Nedžad) Adna Druga /19 Muharemović (Bećir) Fatima /19 Kučinar (Nermin) Ajsela Jezero

15 STIPENDIJE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE 2019/2020 R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Hrelja (Munib) Samir Ohranović (Enes) Fatima Imamović (Džafer) Ajla Ibrahimović (Almir) Arnel Memić (Husnija) Amela Cibra (Admin) Ilma Spahić (Admir) Hamza Šabanović (Dženan) Alić (Galib) Rukajja Ramović (Aldin) Meliha Jaha (Naim) Andi Mujan (Adem) Adalet Šalaka (Elvir) Bilal Škola za saobraćaj i komunikacije poslovnokomercijalna i tgovačka ugostiteljsko - turistička JU Srednjoškolski centar Vogošća polj.,prehrane, vet. i uslužnih dj. ugostiteljsko - turistička za saobraćaj i komunikacije za okoliš i drvni dizajn polj.,prehrane, vet. i uslužnih dj. ugostiteljsko - turistička ugostiteljsko - turistička metalskih zanimanja polj.,prehrane, vet. i uslužnih dj. Razred ocjena Bodovi II III II II II I II I I I III I II

16 Gušo (Senad) Amel Peljto (Selim) Amila Jakupović (Nermin) Alem Svraka (Ibrahim) Alema Benić (Munib) Minela Šehović (Edim) Edina Bećar (Munib) Ali Šiljević (Hikmet) Ermin Dedović (Ševal) Nejra Habibović (Safet) Vedad Vejsilagić (Refik) Arman Kunić (Miralem) Ajla Raić (Zdravko) Danijel Višnjić (Senad) Faris Kurtović (Adis) Nađa metalskih zanimanja polj.,prehrane, vet. i uslužnih dj. metalskih zanimanja ugostiteljsko - turistička za tekstil, kožu i dizajn polj.,prehrane, vet. i uslužnih dj. JU Željeznički školski centar metalskih zanimanja za tekstil, kožu i dizajn metalskih zanimanja metalskih zanimanja građevinskogeodetska metalskih zanimanja Elektrotehnička za energetiku ugostiteljsko - turistička II I II I III II II II III I I I III III II

17 Čolak (Esad) Maida Puran (Ismail) Rijad Ahmetagić (Edin) Nidal Suljović (Mahir) Merdan Fejzić (Ramiz) Amar za tekstil, kožu i dizajn metalskih zanimanja metalskih zanimanja JU Željeznički školski centar JU Željeznički školski centar I I I II II

18 STIPENDIJE I GODINA FAKULTETA 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta / / / /19 Prezime (ime oca) i ime Ždralović (Ehrem) Amira Džemidžić (Sedžad) Nejra Bećirović (Zijad) Ajdin Suljević (Nihad) Selma /19 Emšo (Nedžad) Nejra /19 Karadža (Halil) Šejla /19 Brčić (Suad) Fuad / / /19 Karamuratović (Elvir) Ajla Džebo (Mersid) Melisa Resić (Bahrudin) Ajdin /19 Prguda (Samir) Adisa / /19 Hajdarević (Nihad) Anesa Čamdžić (Džemil) Ilma /19 Nezović (Esad) Anida / /19 Šabanović (Ejub) Belma Ražanica (Kemal) Emina /19 Pirgo (Meho) Alna /19 Omanović (Senija) Sara /19 Šukur (Ahmo) Mirela / /19 Pribinja (Amir) Amajla Arnautović (Adis) Selma Škola Godina ocjena Bodovi PMF Pedagoški Farmaceutski Fakultet za saobraćaj i komunikacije Pedagoški Elektrotehnički Elektrotehnički PMF Fakultet zdravstvenih Šumarski

19 /19 Spahić (Salem) Selma / /19 Ramović (Dževad) Aldina Hadžifejzović (Edin) Ajša /09 Alić (Suad) Elmin /19 Sadiković (Semir) Semra /19 Hurko (Emir) Sarah / / / /19 Sejfić (Dževad) Nedžad Šaljić (Nermin) Samra Mehmedović (Elvedin) Amila Bijedić (Dževad) /19 Memić (Ejub) Lejla /19 Ćurovac (Admir) Selma /19 Pašić (Avdo) Mirza /19 Ramić (Idriz) Lamija / /19 Đulović (Asmir) Omerović (Samir) Edna /19 Kubat (Senad) Neris /19 Raonić (Fahrudin) Eldina /19 Šebo (Dževad) Amna / / /19 Čovrk (Nedžad) Karović (Salem) Adna Bjelak (Nedžad) Berina Građevinski Fakultet za saobraćaj i komunikacije Elektrotehnički Veterinarski Fakultet zdravstvenih PMF Elektrotehnički Akademija Likovnih umjetnosti Građevinski PMF Građevinski Građevinski Fakultet za saobraćaj i komunikacije Fakultet zdravstvenih

20 /19 Bičo (Sakib) Kerim / / / /19 Smajić (Dževad) Lejla Talundžić (Samir) Hana Zahiragić (Enes) Anesa Ličina (Nedžad) Zijad /19 Čobo (Rešad) Sabina /19 Pezo (Zahid) Elmin /19 Kudumović (Mujo) Ermina /19 Jugo (Šerif) Adin / / / / / / /19 Samardžija (Igor) Aras Droce (Senad) Larisa-Lejla Čomor (Ahmet) Rijad Ćatić (Hasan) Džemila Karišik (Nesib) Kevser Džaferović (Emir) Lamija Mulaosmanović (Đemal) Esma /19 Hot (Ibrahim) Melisa /19 Šetkić (Rasim) Emina /19 Savić (Damir) Nina /19 Vrabac (Nermin) Ajla /19 Hrvo (Muamer) Faris Farmaceutski Elektrotehnički Poljoprivrednoprehrambeni Elektrotehnički Pedagoški Fakultet za saobraćaj i komunikacije I I I PMF I Fakultet informacionih tehnologija Mostar Muzička akademija Muzička akademija Fakultet za saobraćaj i komunikacije Fakultet zdravstvenih Pravni Poljoprivrednoprehrambeni Elektrotehnički I I I I I I I I I I I I I

21 /19 Omerović (Mirsad) Amela I /19 Vlahovljak (Samir) Elvir Elektrotehnički I /19 Bajrović (Vehbija) Elma I /19 Imamović (Fikret) Berina I /19 Džananović (Dževad) Haris I

22 R/ B STIPENDIJE II GODINA STUDENTI 2019/20 GODINE Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Vrabac (Bakir) Džana Drkovac (Edin) Edita Pendek (Nisvet) Chantal Fakultet Godin a Srednj a ocjena Bodov i FPN II II II Musić (Izet) ALU II Hadžavdija (Enver) Sara Mešić (Zahid) Elzana Fejzić (Ramiz) Alma Čizmić (Edin) Amila Masleša (Sadin) Irma Karaman (Emir) Fatima Karović (Muhamed) Merima Husović (Faruk) Emina Mušanović (Suad) Mirnesa Tahmaz (Begler) Farah Hero (Zijad) Belma Murtić (Esnaf) Elmina Radmilović (Hasan) Ajla Heljić (Azem) Hanifa Avdić (Almir) Amra Brunner (Tamas) Laura Pervan (Dževad) Tarik Useini (Alija) Naida Pedagoški Pedagoški Fakultet informacionih tehnologija Stomatološki II II II II II II II II PMF II Pedagoški II II II II II II ASU II ETF II II

23 Muminović (Mirsad) Dea Muharemović (Jasenko) Mirela Džanović (Ramiz) Arnesa Selmanović(Zemin) Džejlana Muslim (Remzo) Almedina Fakultet zdravstvenih Farmaceutski Fakultet zdravstvenih Farmaceutski II II II II II

24 R/B STIPENDIJE III GODINA STUDENTI 2019/20 GODINE Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Karišik (Rijad) Ajla Ibrahimović (Šaban) Nermina Hot (Ismet) Hana Hamza (Enes) Izeta Ćesir (Refija) Emina Ramić (Hajrudin) Adisa Bajramović (Mirsad) Zejneba Ždero (Elvedin) Semina Začiragić (Tarik) Esma Crljenković (Ifet) Benjamin Kurahović (Kenan) Ajla Baltić (Suad) Amir Radonja (Muamer) Adnan Fakultet Godina ocjena Bodovi ETF III Pedagoški Fak.zdravstvenih III III III III III III FPN III Poljoprivrednoprehrambeni III III III III ETF III Salkić (Edin) Lejla ALU III Ličina (Džemal) Emina FIN III Ikanović (Mehmed) Sabina III Jašarević (Nurko) Hasan FIN III Bilalović Veterinarski (Fahrudin) Amila III Smailbegović (Senad) Una Hamzić (Senedin) Anida Paldum (Ferid) Medin Toskić (Amir) Nives Fazlagić (Salko) Ema III III ETF III Fak.zdravstvenih Fak.zdravstvenih III III

25 STIPENDIJE IV GODINA STUDENTI 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Fakultet Godina Hasić (Muhamed) Eldin ocjena Bodovi IV Čvorak (Envera) Mirza PMF IV Lindov (Smajo) Amar IV Džindo (Adnan) Nedžad ETF IV Pustahija (Ismar) Nedim Hrelja (Muhamed) Esmeralda Imamović (Esad) Nadina Džanko (Kasim) Dženeta Hadžić (Ahmet) Aiša Halilović (Sadidin) Alma Biber (Bajro) Lamija Đozo (Sulejmen) Meliha Čuturić (Miralem ) Sabina Novalija (Samir) Alma Teskeredžić (Haris) Edvin Nikolić (Milan) Kristina Osmanović (Suad) Nejra Tahmaz (Senad) Irma Bašić (Samir) Azra Jažić (Emin) Tarik Hamzić (Mustafa) Lejla Jelačić (Asim) Neira Sitnić (Bakir) Sara Zdravstvenih IV IV FPN IV Zdravstvenih Zdravstvenih IV IV IV IV IV IV IV ETF IV Pravni IV FPN IV Stomatološki Farmaceutski IV IV IV IV IV IV

26 Fehratović (Mirsad) Sajra Hai (Mohammed- Sharif) Šajma Muminović (Hilmija) Behadin Mršo (Zaim) Irma Suljević (Safet) Dedić (Hamid) Armina Sadiković (Halil) Bašić (Ekrem) Adna Glamoč (Midhat) Medina Ramović (Mirsad) Mirela Kljajić (Mirsad) Nermin Muraspahić (Dževad) Nađa Rovčanin (Murat) Adel Topuz (Senad) Amil Pojata (Adem) Halimić (Kasim) Amna Pirić (Ismet) Emina Mujan (Junuz) Kemal Pravni Stomatološki Elektrotehnički Zdravstvenih Zdravstvenih Pravni Farmaceutski Zdravstvenih Zdravstvenih IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV PMF IV Farmaceutski Stomatološki IV IV IV IV IV IV

27 STIPENDIJE V GODINA STUDENTI 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Fakultet Godina ocjena Bajrović (Fadil) Enis FASTO V Ibričić (Fadil) Anida Halillović (Muhamed) Madžida Durmišević (Asim) Belma Hašimbegović (Emir) Dina Dizdarević (Jasir) Šejma Čarkadžić (Ejup) Medina Ramadanović (Jusuf) Dunja Sofović (Remzo) Almedina Kahriman (Samir) Dženana Ćoso (Enes) Adna Alendar (Galib) Jasmina Duljević (Najo) Emina Čolić (Predrag) Dajana Mujak (Adnan) Emin Muhibić (Zijad) Semin Bešlagić (Nermil) Selma Peljto (Zijad) Nejra Mujezinović (Rifet) Haris Šuvalija (Nihad) Alma Halilović (Ermin) Alema Radeljaš (Dževad) Dženita Halimanović (Sabrija) Mersiha Stomatološki Bodovi V V PMF V Stomatološki V V V PMF V Veterinarski Stomatološki Arhitektonski Farmaceutski V V V V V V V V V V V V V V V

28 Šećkanović (Mehemed) Almina Lončarević (Munir) Nejra Borić (Elvir) Alen Bektašević (Latif) Meliha Mostić (Fata) Arijana Hasković (Fadil) Almina Bajić (Hasan) Nejra Basarić (Nedžad) Emina Mujić (Deniz) Ramović (Ferid) Nedima Špago (Enes) Muamer Čaušević (Marin) Zinka Farmaceutski V PMF V Šumarski Farmaceutski Stomatološki Pravni V V V V V V V V V V Bihorac (Jusuf) Rasema PMF V Baralić (Samir) Vedad Halilbašić (Muhamed) Benjamin Jelić (Hajrudin) Irma Čavčić (Husein) Mirza Arhitektonski Stomatološki Farmaceutski Arhitektonski V V V V

29 STIPENDIJE VI GODINA STUDENTI 2019/20 GODINE R/B Broj predmeta Prezime (ime oca) i ime Selak (Amir) Nejra Šabić (Hakija) Amila Metiljević (Asim) Lejla Zoronjić (Tajip) Anisa Fakultet Stomatološki Godina ocjena Bodovi VI VI VI VI