Construction. Lamele (trake) od karbonskih vlakna za konstruktivna ojačanja. Opis sistema

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Construction. Lamele (trake) od karbonskih vlakna za konstruktivna ojačanja. Opis sistema"

Транскрипт

1 Tehnički list proizvoda Edicija 25/07/2012 Identifikacioni broj: Sika CarboDur Plates Sika CarboDur Plates Lamele (trake) od karbonskih vlakna za konstruktivna ojačanja Opis sistema Sika CarboDur plates su laminirani, karbonskim vlaknima armirani polimeri (carbon fiber reinforced polymer - CFRP) proizvedeni za ojačanja betonskih, drvenih i zidanih konstrukcija. Construction Namena Sika CarboDur plates se lepe za strukture kao eksterna armatura korišćenjem epoksidnih smola Sikadur -30 za normalne temperature ili Sikadur -30LP za rad na većim temperaturama (za više detalja o ovim lepkovima pogledajte odgovarajući Tehnički list proizvoda). Za strukturna ojačanja: Povećanje opterećenja Povećanje kapaciteta podnih ploča i greda Povećanje kapaciteta mostova usklađivanjem osovinskog opterećenja Ugradnja teških mašina Stabilizacija vibrirajućih konstrukcija Promena namena objekata Oštećenja strukturnih elemenata Propadanje (dotrajalost) originalnih materijala konstrukcije Korozija čelične armature Udar vozila Vatra Zemljotresi Unapređenje eksploatacije Smanjenje defleksije Smanjenje napona u čeličnoj armaturi Smanjenje širine pukotina Smanjenje zamora materijala Promene strukturnog sistema Uklanjanje zidova ili stubova Uklanjanje delova ploča za otvore Promena specifikacije Zemljotresi Promena projektne filozofije Projektne ili izvođačke greške Nedovoljna / neadekvatna armatura Nedovoljna / neadekvatna debljina konstrukcije 1 1/7

2 Karakteristike / Prednosti sistema Ne korodira Vrlo jake čvrstoće Dugotrajnost Vrlo lak Nema ograničenja u dužini, nisu potrebni spojevi Mala ukupna debljina, može da se premazuje Lak transport (rolne) Jednostavna ukrštanja i prelazi traka Vrlo lako za instalaciju, posebno u gornjim delovima (iznad glave) Izvanredna otpornost na zamor materijala Minimalna priprema materijala pre ugradnje Raspoložive su kombinacije visokih čvrstoća i modula elastičnosti Velika alkalna otpornost Čiste ivice bez izloženih vlakana zahvaljujući specifičnom procesu izrade Sistem odobren i sertifikovan (ispitan) u mnogim zemljama širom sveta Testovi Odobrenja / Standardi Nemačka: Deutsches Institut für Bautechnik Z , 2006: General Construction Authorisation for Sika CarboDur. Francuska: CSTB - Avis Technique 3/07-502, SIKA CARBODUR SIKA WRAP. Norveška: NBI Teknisk Godkjenning, NBI Technical Approval, No. 2178, 2001, (Norwegian). Slovenija: ZAG, Technical Approval No. S418/ , za uporabo nacina ojacitev armirano betonskih in prednapetih elementov konstrukcij z dolepljenjem lamel iz karbonskih vlaken Sika CarboDur v Republiki Sloneniji (Slovenian). Slovačka: TSUS, Building Testing and research institutes, Technical approval No. 5502A/02/0633/0/004, 2003: Systém dodatocného zosilnovania zelezobetonovych a drevenych konstrukcil Sika CarboDur (Slovak). Poljska: Instytut badawczy drog i mostow, technical approval No. AT/ , System materialow Sika CarboDur do wzmacniania konstrukcji obiektow mostowych (Polish). Internacionalna: Fib, Technical Report, bulletin 14: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, July 2001 (International). USA: ACI 440.2R-02, Guide for the Design and construction of Externally Bonded FRP Systems for strengthening concrete structures, October 2002, (USA). Velika Britanija: Concrete Society Technical Report No. 55, Design guidance for strengthening concrete structures using fiber composite material, 2000 (UK). Švajcarska: SIA 166, Klebebewehrungen, 2003 /2004 (CH). Italija: CNR-DT 200/ Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures. Srbija: Molimo da se obratite Sika d.o.o. 2 2/7

3 Podaci o proizvodu Sika CarboDur CFRP plates Forma Izgled/Boja Pakovanje Polimer armiran karbonskim vlaknima sa epoksidnom matricom, crni. Sečeno po meri prema zahtevanoj dužini lamela u pakovanju koje se može ponovo koristiti, ili se isporučuje u rolnama od 250 m u kutiji. Tip lamele Sika CarboDur S / Sika CarboDur XS E-Modul N/mm 2 Tip Širina Debljina Površina poprečnog preseka Sika CarboDur S mm 2.5 mm 37.5 mm 2 Sika CarboDur S mm 2.5 mm 50 mm 2 Sika CarboDur S mm 1.2 mm 60 mm 2 Sika CarboDur S mm 1.3 mm 78 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,4 mm 84 mm 2 Sika CarboDur S mm 2,6 mm 156 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,2 mm 96 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,4 mm 112 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,2 mm 108 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,4 mm 126 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,2 mm 120 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,4 mm 140 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,3 mm 156 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,4 mm 168 mm 2 Sika CarboDur S mm 1,2 mm 180 mm 2 Sika CarboDur M (ekvivalent čeliku) E-Modul N/mm 2 Tip Širina Debljina Površina poprečnog preseka Sika CarboDur M mm 1.4 mm 84 mm 2 Sika CarboDur M mm 1.4 mm 126 mm 2 Sika CarboDur M mm 1.4 mm 140 mm 2 Sika CarboDur M mm 1.4 mm 168 mm 2 Sika CarboDur H Tensile E-Modulus N/mm 2 Tip Širina Debljina Površina poprečnog preseka Sika CarboDur H mm 1.4 mm 70 mm 2 Skladištenje Uslovi skladištenja / Vek trajanja Neograničen (ne treba izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti) ukoliko se skladišti u suvim uslovima i temperaturama do + 50 o C. Transport: Samo u originalnim pakovanjima ili sa zaštitom od mehaničkih oštećenja. Tehnički Podaci Gustina 1.60 g/cm 3 Temperaturna otpornost < 150 C Zapreminski sadržaj suvih vlakana > 68% (tip S) 3 3/7

4 Mehaničke / Fizičke Karakteristike Karakteristike traka Sika CarboDur (u N/mm 2 ili MPa) XS S M H Srednja vrednost E-Modulus* Čvrstoća pri zatezanju* Min. vrednost > > > > % vrednosti % vrednosti Srenja vrednost Min. vrednost > > > > % vrednosti % vrednosti Istezanje pri lomu* (min. vrednost) > 1.20% > 1.70% > 1.35% > 0.45% Projektovano izduženje** < 0.7% < 0.85% < 0.65% < 0.25% * Mehaničke vrednosti dobijene su za longitudinalni pravac vlakana. **Navedene vrednosti treba koristiti kao maksimalna izduženja u CFRP lamelama i po potrebi treba ih prilagoditi lokalnoj važećoj regulativi u pogledu projektnih pravila. Zavisno od konstrukcije i opterećenja, može biti potrebno smanjiti ih od strane odgovornog inženjera, a u skladu sa zahtevima i standardima Informacije o sistemu Sika CarboDur + Sikadur -30 ili Sikadur -30 LP Detalji primene Potrošnja Width of plate Sikadur mm kg/m 60 mm kg/m 80 mm kg/m 90 mm kg/m 100 mm kg/m 120 mm kg/m 150 mm kg/m U zavisnosti od karakteristika i hrapavosti podloge kao i od ukrštanja traka i gubitaka, stvarna potrošnja lepka može da bude veća, ali i manja od preporučene. U zavisnosti od stanja podloge obučeni Izvođači radova sa iskustvom mogu sami odrediti potrebnu količinu lepka za lepljenje karbonskih lamela. Kvalitet podloge Ravnost /glatkost ili iznivelisanost (u skladu sa FIB14) Površina koju treba ojačati mora biti poravnata, sa varijacijama i neravninama od oplate ne većim od 0,5 mm. Ravnost i iznivelisanost podloge treba proveriti metalnom letvom. Tolerancija na 2 m dužine je maksimum 10 mm i za 0,3 m dužine 4 mm. Navedenu toleranciju treba usaglasiti sa lokalnim standardima ukoliko isti postoje. U svakom slučaju mora se proveriti čvrstoća podloge (betonska, zidana, od prirodnog kamena). Prosečna adheziona zatezna čvrstoća pripremljene betonske podloge treba da bude 2,0 N/mm 2, min. 1,5 N/mm 2. Ukoliko nije moguće dobiti ove vrednosti, onda pogledajte Tehničke listove za SikaWrap Fabric za alternativna rešenja iz Sika programa. Beton mora biti stariji od 28 dana (zavisno od okruženja i čvrstoća).. 4 4/7

5 Priprema podloge Betonska i zidana Podloge moraju biti zdrave, suve, čiste i bez cementnog mleka, leda, stajaće vode, masnoća, ulja, bez starih tretamana površine ili premaza i svih slobodnih ili slabo vezanih čestica (delova). Beton se mora očistiti i pripremiti kako bi se dobila površina bez cementnog mleka i prljavštine, odnosno tako da se ostvari otvorena tekstura ne površini podloge. Sanacije i nivelisanja: Ukoliko se mora ukloniti slab ili karbonizovan beton ili ukoliko je potrebno uraditi nivelisanja postojeće betonske površine pre lepljenja karbonskih lamela, preporučujemo korišćenje nekog od sledećih sistema (proizvoda): (Detalje o primeni i ograničenjima videti u tehničkim listovima predmetnih proizvoda) Zaštita korodirane armature: SikaTop Armatec 110 EpoCem Materijali za strukturalna ojačanja: Sikadur 31 CF Normal, Sikadur -41 epoksidni sanacioni malter, Sikadur -30 epoksidni lepak (sa ili bez dodatka kvarcnog peska do maksimalno prporučenog odnosa 1:1) ili visokokvalkitetni malteri na bazi cementa Sika MonoTop sa oznakama (N, S, NFG i SFG) (horizontalne, vertikalne i površine iznad glave) ili Sika MonoTop -438 (sa oznakama N i R) (horizontalne površine sa gornje strane). Drvene površine Moraju se pripremiti rendisanjem, brušenjem ili peskarenjem. Prašina se mora ukloniti usisivačem. Čelične površine Podloga se mora pripremiti peskarenjem do Sa 2.5 bez masnoća, ulja, rđe i drugih prljavština koje mogu da smanje ili spreče prianjanje. Koristite prajmer (pogledajte tabelu). Pazite da se izbegne kondenzacija vode (tačka rose). Kao prajmer može se primeniti Icosit-277 ili Sikagard -63N kao privremena zaštita od korozije; ili Icosit-EG1 kao trajna zaštita od korozije. +10 C +20 C +30 C 1) Maksimalno vreme čekanja između - peskarenja čelika i - prajmera/ili Sikadur -30 (nanošenje bez prajmera je moguće, ukoliko nije potrebna zaštita od korozije) 2) Minimalno vreme čekanja između - prajmera i - nanošenja Sikadur -30 (bez dodatne pripreme prajmera) 3) Maksimalno vreme čekanja između - prajmera i - nanošenja Sikadur -30 (bez dodatne pripreme prajmera) 4) Vreme čekanja između - prajmera i - nanošenja Sikadur -30 (sa dodatnom pripremom prajmera) * 48 sati 48 sati 48 sati 48 sati 24 sati 12 sati 7 dana 3 dana 36 sati > 7 dana > 3 dana > 36 sati * Ukoliko je potrebna dodatna priprema prajmera (4), najranije je treba uraditi dan pre nanošenja traka. Po pripremi prajmera, površinu treba očistiti/usisati. Priprema traka Neposredno pre nanošenja Sikadur -30, očistite rastvaračem površinu trake koja treba da se lepi pomoću Sika Colma Cleaner kako biste skinuli svu prljavštinu. Sačekajte da se površina osuši pre nanošenja lepka. 5 5/7

6 Napomene o primeni / Ograničenja Temperatura podloge Temperatura okruženja Vlažnost podloge Tačka rošenja Instrukcije za primenu Mešanje Vreme mešanja Instrukcije za primenu / Alati Čišćenje alata Očistite sav alat i opremu upotrebom Sika Colma Cleaner-a odmah nakon upotrebe. Očvrsli materijal može se ukloniti samo mehaničkim sredstvima. Vreme za nanošenje zamešanog materijala *Pot life* Napomene o primeni / Ograničenja. Inženjer odgovarajuće kvalifikacije mora biti odgovoran za projekat radova na ojačanju. Ova primena je konstruktivna i mora se posebno paziti prilikom izbora obučenih i stručnih radnika sa odgovarajućim iskustvom. Trake postavljajte samo u vremenu predvidjenom za rad od mešanja Sikadur -30. Kontrolu kvaliteta na licu mesta treba obezbediti od strane nezavisnog ovlašćenog lica/službe. Treba biti pažljiv prilikom sečenja traka. Koristite odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice, zaštitu za oči i respirator. Sistem Sika CarboDur morate zaštititi od stalnog direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti, direktnog peramanentnog kontakta sa vodom i permanentnog kontakta sa vlažnim betonom. Nanošenje sledećih slojeva-zaštita: Izložena površina ploče moće se farbati ili premazivati materijalima kao što su Sikagard -550W Elastic ili Sikagard -675 ElastoColor. Time se postiže zaštita od štetnog uticaja UV zračenja i zaštita od prodora vlage. Maksimalna temperatura eksploatacije iznosi oko +45 do C. Pitati za detalje Sika d.o.o. Napomena: Kada se koristi Sika CarboHeater prilikom ugradnje traka, zajedno sa Sikadur -30 LP, temperatura eksploatacije može se trajno povećati do maksimalno +80 C (pogledati tehnički list za Sika CarboHeater). Neophodno je poštovati instrukcije iz Tehničkog lista proizvoda prilikom nanošenja lepka Sikadur -30. Napomena: Detaljne savete o gore navedenom treba uvek dobiti od Sika d.o.o. 6 6/7

7 Zaštita od požara Ukoliko se zahteva zaštita od požara Sika CarboDur lamele mogu se u skladu sa zahtevanim nivoom rešenja zaštiti od uticaja vatre. Molimo da se javite ukoliko je potrebno dostaviti dopunska objašnjenja i informacije. Baza podataka Lokalna ograničenja Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu proizvoda dati su na bazi laboratorijskih testova. Stvarno izmereni podaci mogu da variraju usled okolnosti koje su mimo naše kontrole. Molimo vas da imate u vidu da kao posledica specifičnih lokalnih propisa može doći do variranja u rezultatima postignutim sa ovim proizvodom od zemlje do zemlje. Molimo vas da konsultujete lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis polja primene. Construction Zdravstvene i bezbedonosne informacije Pravna pouka Detaljne informacije o zdravlju i bezbednosti kao i detaljne preventivne mere npr. podaci o fizičkim, toksikološkim i ekološkim osobinama proizvoda mogu se dobiti iz lista o bezbednosti (SDS). Ostaci materijala se moraju ukloniti u skladu sa lokalnim propisima. Potpuno osušeni materijal se može baciti kao đubre iz domaćinstva uz saglasnost odgovornih lokalnih vlasti. Informacije, a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev. Sika d.o.o. Auto-put za Novi Sad 244 B Zemun Srbija Telefon Telefaks wwww.sika.co.rs 7 7/7