РепубликаСрбија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: / Датум: године Б е о г р а д Немањина 22-26

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РепубликаСрбија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: / Датум: године Б е о г р а д Немањина 22-26"

Транскрипт

1 РепубликаСрбија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: / Датум: године Б е о г р а д Немањина КАЛЕНДАР ИСМОТРИУЧЕНИКАОСНОВНИХШКОЛА ЗАШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2019/2020. годину. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију такмичења и смотри ускладе са наведеним упутством. Приликомусклађивањадокумената, неопходнојепрецизиратиследећепојединости: натакмичењу/смотримогуучествоватисвиредовниученициосновнихшкола; за свакинареднинивотакмичења/смотреодређујусеученицинаосновупостигнутихрезултата и ранг-листесапретходногнивоатакмичења/смотре, а у складу с пропозицијама; рангирањеученика за одређенинивотакмичења/смотревршисеискључивонаосновупостигнутогбројабодова, у складусастручнимупутством и правилникомодређеневрстетакмичења/смотре; уколиковишеученикапостигнеистибројбодова, свиученицизаузимајуистоместо и свиимајуистиранг. Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смoтри.

2 УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛАЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ I.ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ БУГАРСКИ ЈЕЗИК МАЂАРСКИ ЈЕЗИК Друштво за српски језик и књижевностсрбије Филозофски факултет Нови Сад Катедра за српски као нематерњи језик Удружење Матица Бугара у Србији Филозофскифакултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију Такмичењеиз српскогјезикаијезичкекултуре Књижевна олимпијада Такмичење у знању српског језика као нематерњег за ученике 7. и 8. разреда Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА до краја фебруара општински OШ Вукова спомен школа, Тршић до краја фебруара општински Карловачка гимназија, Сремски Карловци до половине марта до средине марта до краја фебруара општински OШ

3 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ РУМУНСКИ ЈЕЗИК РУСИНСКИ ЈЕЗИК СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК ХРВАТСКИ ЈЕЗИК Филозофски факултет Нови Сад,Одсек за румунистику Друштво за русински језик, књижевност и културу Национални савет словачке националне мањине Словакистичко војвођанско друштво Национални савет хрватске националне мањине Такмичење из румунског језика и језичке културе Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе Такмичење у знању словачког језика и језичке културе Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА СечењиИштван", Суботица. до половине марта међу Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за румунистику до краја марта међу до половине марта до краја марта општински БОСАНСКИ ЈЕЗИК Национални савет босанске националне мањине Такмичење из босанског језика марта СТРАНИ ЈЕЗИК Такмичење у знању страних општински руски, немачки,

4 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА Друштво за стране језике и књижевности Друштво историчара Србије Стојан Новаковић, Београд Српскогеографскодруш тво Друштво математичара Србије језика:а) енглескиб) рускив) немачкиг) францускид) италијанскиђ) шпански Такмичење у познавању опште и националне историје Такмичење у познавањуопште и националнегеографије Државно такмичењеученикаосновнихшк олаизматематике Српска математичка олимпијада општински КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА француски, италијански и шпански језик; енглески језик руски, немачки, француски, италијански и шпански језик; енглески језик енглески, руски, немачки, француски, италијански и шпански језик; општински ОШ Прва основна школа, Ваљево општински

5 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Математичкитурнир - Математичкаолимпијадаосно внихшколарепублике Србије КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Београд Математичкодруштво Архимедес Млади математичар Мислиша (I VIII разред) Дописна математичка олимпијада (V VIII разред) Математичка интернет олимпијада (IV VIII разред) Квиз Мост математике основни ниво ( у школама) () републичко финале ниво: квалификациони (општински) до (дописно) 2. ниво: основни () (дописно) 3. ниво: републичко финале Београд. (писмено и усмено) Три нивоа: квалификациони (7 задатака): 1) квалификациони септембар октобар 2019; (општински ниво); основни (5 задатака): октобарновембар 2) основни 2019; републичко (); финале ( ниво): 3) републичко и године, финале ( Београд: 2термина (узастопне ниво) недеље), писмено и усмено општински

6 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ФИЗИКА ХЕМИЈА БИОЛОГИЈА Друштво физичара Србије Физички факултет Београд Српскохемијскодруштв о Српскобиолошкодрушт во Такмичење ученика основних школа из физике Српска физичка олимпијада Такмичењеизхемије Такмичењеизбиологије КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА и међународни Врњачка Бања до општински Физички факултет Универзитета у Београду до општински Природноматематички факултет у Новом Саду општински у 13 часова у 12 часова у 12 часова Биолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3

7 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКА КУЛТУРА Удружење музичких и балетских педагога Србије Заједница музичких и балетских школа Србије 26. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике 24. републичко такмичење камерне музике, соло певања и инструменталиста Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије (клавир, сви дувачки инструменти, соло певање,камерни ансамбли и оркестар) децембар 2019 МШ Петар Коњовић, Београд април 2020 Београд до краја фебруара ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Друштво педагога техничке културе Србије, Шабац Такмичење из техничког и информатичког образовања општински у 9 часова у 9 часова Регионално друштво за општински март/ април техничко и РОБО-ИНТ Инвент информатичко образовање, Зрењанин Ауто-мото савез Србије Шта знаш о саобраћају до

8 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и Друштво наставника техничког образовања Србије Друштво математичара Србије, Београд Информационе технологије Удружење професора Србије Савез за спорт Србије Државно такмичење ученика основних школа из рачунарства Српска информатичка олимпијада Такмичење из информатичке и рачунарске писмености Дабар Стони тенис Пливање КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА општински општински Олимпијске игре (за ученике од 1. до 4. разреда основне школе) (за ученике од 5. до 8. разреда основне школе) (за ученике од 5. до 8. разреда основне школе) истовремено у Београду, Крушевцу, Нишу и Новом Саду. до IV недељe септембра општински до I недеље октобра до III недеље октобра међу нема Нови Сад нема општински отворено првенство до треће недеље децембра међу нема

9 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Карате Рукомет Одбојка Стрељаштво Олимпијске игре општински међу Олимпијске игре КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Нови Сад нема нема до IIIнедељeмарта Нови Сад до IV недеље октобра општински до III недеље новембра до I недеље марта међу до IV недеље марта Олимпијске игре Нови Сад до III недеље новембра општински до IV недеље јануара до II недеље марта међу до Iнедељe априла Олимпијске игре Нови Сад до III недеље фебруара општински до II недеље марта до I недеље априла међу нема

10 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Олимпијске игре Нови Сад нема општински отворено првенство Спортска гимнастика до IIIнедељe фебруара међу у I недеље априла Олимпијске игре Нови Сад до I недеље октобра општински до IV недеље октобра до II недеље новембра међу до IV недеље новембра Квалификације за Кошарка Светско школско Караташ првенство (2005/2006/2007) Олимпијске игре Нови Сад до III недеље децембра општински до IV недеље фебруара Мали фудбал (Футсал) до III недеље марта међу до I недеље априла Олимпијске игре Нови Сад Атлетика до IV недеље септембра 2019.

11 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ШАХ Шаховски савез Србије Мале олимпијске игре (за ученике и ученице од првог до трећег разреда основне школе) Џудо Оријентиринг Такмичење ученика основних школа у шаху КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА општински до II недеље октобра до IV недељe октобра међу до I недељe априла Олимпијске игре Нови Сад до II недеље марта општински до I недеље априла до II недеље маја међу до IV недеље маја Олимпијске игре Нови Сад нема општински нема нема међу до III недеље марта Олимпијске игре Нови Сад нема општински нема нема међу нема Олимпијске игре Нови Сад до општински појединачно

12 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА екипно појединачно екипно појединачно екипно ТАКМИЧЕЊЕУЧЕНИКА САСМЕТЊАМАУРАЗВОЈ УИИНВАЛИДИТЕТОМ Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у атлетици Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у шаху и стоном тенису IV V недеља септембра Крушевац, ШОСО Веселин Николић шах: III IV недеља децембра стони тенис: II III недеља марта Специјална школа Херој Пинки", Београд

13 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Републичко такмичење основних школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у кошарци КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА кошарка: II III недеља априла ОШ Драган Ковачевић, Београд УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ ВЕРСКА НАСТАВА Савезученичкихзадруга Србије Просветни одбор Шумадијске епархије 44. републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије Квизирација за све (такмичење за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе) почетак октобра до општински Богословија Свети Јован Златоусти", Крагујевац

14 II.МЕЂУНАРОДНИ НИВО ПРЕДМЕТ СТРАНИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ОРГАНИЗАТОР Славистичко друштво Србије, Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад, Нафтна индустрија Србије Друштво математичара Србије Друштво математичара Србије Фондација Фонд Б92 НАЗИВ Олимпијада из руског језика за ученике седмих и осмих разреда основних школа из Србије, Републике Српске и Црне Горе. Јуниорска балканска математичка олимпијада Јуниорска балканска информатичка олимпијада Европска јуниорска информатичка олимпијада КОДирање Светско такмичење у едукативној роботици (WER contest) међународни међународни КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Пријава ученика за такмичење од стране наставника ментора: март април Први круг Олимпијаде у школама (квалификациони): Други круг Олимпијаде зграда НИС-а и Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад. јун међународни јул међународни август међународни јун до Београд међународни Шангај, Кина

15 ФИЗИКА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ОРГАНИЗАТОР Друштво физичара СрбијеФизички факултет, Београд Удружење музичких и балетских педагога Србије Музичка школа Даворин Јенко, Београд НАЗИВ Међународна јуниорска научна олимпијада 25. међународно такмичење младих музичара у нашој земљи Петар Коњовић 9. међународно такмичење ударачких инструмената 21. међународно такмичење флаутиста Србије Тахир Куленовић 6. међународно такмичење из солфеђа 6. међународно такмичење словенске музике (за ученике основних музичких школа) Такмичење младих музичара у нашој земљи Даворин Јенко Светско првенство у кошарци за ученике и ученице до 15 година међународни међународни међународни међународни КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Доха, Катар Београд мај 2020 МШ Станковић, Београд фебруар март 2020 Музичка школа Живорад Грбић Ваљево април 2020 Основна музичка међународни школа Петар Коњовић, Београд. март април 2020 Београд МШ Војислав Вучковић ; МШ међународни Коста Манојловић и Руски дом, Београд. клавир и клавирска дуа: Музичка школа Даворин Јенко, Београд; дувачи међународни и камерна музика: Музичка школа Даворин Јенко, Београд до I недеље октобра општински до IV недеље октобра 2019.

16 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР Савез за спорт Србије НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (2005/2006/2007) Задар до II недеље новембра међу до IVнедеље новембра Караташ међународни Задар, Хрватска УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛАЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ ОД ШКОЛСКОГ ДО MEЂУНАРОДНОГ НИВОА ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СРПСКИ ЈЕЗИК Друштво за српски језик и књижевност Србије Литерарне секције основних школа КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Утврђивање квалитета, достављање документације до Избор најуспешнијих секција у фебруару године на Зимском семинару у

17 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Београду. Удружење Дани ћирилице Лингвистичке секције основних школа Дечји сабор Дани ћирилице Утврђивање квалитета, достављање документације до Избор најуспешнијих секција у фебруару године на Зимском семинару у Београду ОШ Бора Радић, Баваниште ОШ Миливоје Боровић Мачкат; Друштво х библиотекара Србије Смотра читалаштва Читалићи 2019 децембар 2019 фебруар 2020.

18 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ МАТЕМАТИКА УГ Читалићи, Алексинац Савез аматера Србије Центар за културу Ваљево Друштво математичара Србије 51. смотра рецитатора Србије Кенгур без границамеђународна математичка смотра општински међународни КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Рок за достављање радова по конкурсу ОШ ВождКарађорђе, Алексинац ОШ Вожд Карађорђе, Алексинац до општински до до покрајински до Ваљево у 10 часова (јединствено време у целој Европи) финално

19 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ МУЗИЧКА КУЛТУРА Удружење музичких и балетских педагога Србије Дечјикултурницентар,Београд 17. финална смотра музичких и балетских талената 30. републичка смотра хорова и 21. републичка смотра оркестара основних школа и основних музичких школа Србије 25. републичка смотра дечјег музичког стваралаштва Деца композитори ФЕДЕМУС КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Карловачка гимназија, Сремски Карловци фебруар март крајем априла мај 2020 Дечји културни центар, Београд Заједница музичких и балетских школа Србије Републички фестивал ученика основних музичких и балетских школа Србије

20 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ЛИКОВНА КУЛТУРА Удружењеликовнихпедагога Србије Републичка смотра ученичког ликовног стваралаштва за основне школе КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Расписивање конкурса за учешће на смотри: у току новембра Достављање радова: до на адресу ОШ Скадарлија, Француска 26. Избор радова: до 15. маја Информације о резултатима биће достављене школама до У току јуна године, организовање изложби одабраних радова ученика. Центар за ликовно васпитање деце и омладине 61. смотра ликовних до краја априла

21 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Војводине, Нови Сад Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад радова ученика основних и средњих школа Србије ( тема: Сцена, маска, костим, лутка ) 65. смотра ликовних радова ученика основних и средњих школа Србије 7.дани Николе Тесле КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Последња недеља маја 2020 Српско народно позориште, Нови Сад до краја октобра децембар март мај 2020 жирирање; свечана додела награда и отварање изложбе најуспелијих радова(покрајин ски завод за заштиту природе у Новом Саду)

22 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСИ, САБОРИ, РТС и Савез атлетских талената Србије Александар Петровић Друштво Свети Сава, Београд СавезучитељаРепублике Србије Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад; Коло српских сестара Епархије бачке; Oдбор за веронауку Епархије бачке; Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Крос РТС-а Кроз Србију Светосавски књижевни и ликовни конкурс за ученике основних школа Србије, Републике Српске и дијаспоре Смотрастваралаштва учитеља у образовноваспитномпроцесу 26. фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ) Светосавље и наше доба (ликовни, литерарни и калиграфски радови ученика oсновних школа из Републике Србије и расејања) КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА у 10 часова међународни јануар Београд јануар међу фебруар март са Позориште међународним младих, Нови учешћем Сад. јануар са међународним учешћем расписивање конкурса; жирирање;

23 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Пријатељи деце Србије, Београд Центар за развој креативности Цезар Регионални центар за таленте Бор ФИЛМић смотра кратког ђачког филма Најбоља дечја карикатура Мали Пјер Међународна јуниорска еколошка олимпијада КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА изложба радова и додела награда. Завршна смотра биће реализована до краја маја општински март април мај до краја фебруара ОШ 3. октобар, Бор, у 12 часова међународни Бор, у 12 часова Смотра сценског учитељског стваралаштва април мај Народно

24 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Учитељско друштво, Лесковац КРЕФ (Смотра креативноедукативних филмова) међународни међународни КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА позориште, Лесковац за ученике од 1. до 4. разреда ОШ; за ученике ОШ од 5. до 8. разреда, Дом културе Радан" у Лебану. јун учествују најуспешније представе са х такмичења и најмање две одабране представе из иностранства. Пријава учешћа на фестивалу од до године. Најкасније до

25 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке XIX уметничко такмичење ученика основних школа (од 2. до 8. разреда) на мађарском наставном језику као ваннаставна активност Млади истраживачи Србије Дунавски уметник КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА организатор КРЕФ-а позваће финалисте и остале заинтересоване. до краја фебруара мај 2020 ОШ Мајшански пут, Суботица Оглашање теме на сајту МИС-а април године; радови у електронском формату шаљу се МИС крајем маја и почетком јуна године; проглашење победника

26 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА везано је за Централну прославу Дана Дунава у Србији јун међународни октобар, УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ РЕГИОНАЛНИЦЕН ТРИ ЗА ТАЛЕНТЕ Савезученичкихзадруга Србије Систем регионалних центара за таленте Републике Србије 24. републичка смотра ученичких задруга Републике Србије Републичко такмичење по научним дисциплинама и смотра истраживачких радова талената Србије мај септембар децембар године менторска настава и израда истраживачких пројеката регионални центри за таленте у Чачку

27 ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ Регионални центар за таленте Бор Центар за развој креативности Цезар Државно првенство истраживачких радова основаца КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА Факултет техничких наука и Агрономски факултет у 10 часова у 10 часова у 10 часова, ОШ 3. октобар, Бор МИНИСТАР Младен Шарчевић