1. UVOD ORGANIZACIJSKI USTROJ LJUDSKI RESURSI FINANCIJSKI RESURSI INFRASTRUKTURNI RESURSI...

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1. UVOD ORGANIZACIJSKI USTROJ LJUDSKI RESURSI FINANCIJSKI RESURSI INFRASTRUKTURNI RESURSI..."

Транскрипт

1

2 SADRŽAJ 1. UVOD KRATKI PREGLED DOSADAŠNJEG DJELOVANJA VIZIJA MISIJA OPĆE SMJERNICE DJELOVANJA TEMELJNI CILJEVI ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI ORGANIZACIJSKI USTROJ LJUDSKI RESURSI FINANCIJSKI RESURSI INFRASTRUKTURNI RESURSI DONATORI, PARTNERI, SURADNICI PREGLED DONATORA PREGLED PARTNERA PREGLED SURADNIKA POVJETARAC program jačanja kompetencija mladih INTERMEZZO programi za slobodno vrijeme KAMELEON posebni programi i projekti AKT platforma građanskog aktivizma SAŽETAK PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVKI ZAKLJUČAK SADRŽAJ

3 Novi svijet, udruga za djecu i mlade sa sjedištem u Sisku, Trg grada Heidenheima 1, na sjednici Skupštine održanoj 4. ožujka usvojilo je PROGRAMSKO IZVJEŠĆE UVOD 1.1. KRATKI PREGLED DOSADAŠNJEG DJELOVANJA Novi svijet, udruga za djecu i mlade osnovana je godine nakon dvogodišnjeg djelovanja neformalne građanske inicijative koju su činili osnivači Udruge. Od tada do danas Udruga kontinuirano djeluje na području vaninstitucionalnog odgoja, obrazovanja te organiziranog provođenja slobodnog vremena djece i mladih VIZIJA Društvo senzibilizirano za interese i potrebe djece i mladih u svim područjima značajnima za njihov uspješan osobni razvoj. 1. UVOD Obrazovana, odgovorna, zdrava i sretna populacija djece i mladih kao rezultat prihvaćanja odgovornosti te sustavnog i koordiniranog djelovanja svih društvenih dionika. Visoko razvijeno, gospodarski stabilno, tolerantno, humanističko i demokratsko društvo sa sveobuhvatnom participacijom mladih ljudi, u kojem svatko osobnim angažmanom doprinosi općem blagostanju MISIJA Misija Udruge je briga o djeci i mladima te poboljšanje uvjeta odrastanja, odgoja, obrazovanja i svih ostalih sastavnica života djece i mladih.

4 1.4. OPĆE SMJERNICE DJELOVANJA Primarno područje djelovanja Udruge je briga o djeci i mladima koja uključuje sljedeće komponente: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, preventivna zdravstvena zaštita, prevencija svih oblika ovisnosti i promicanje zdravih stilova života, demokracija, ljudska prava i razvoj civilnoga društva, volonterstvo i humanitarno djelovanje, kultura, umjetnost, moda i kreativno stvaralaštvo, slobodno vrijeme, sportska rekreacija i zabava, zaštita okoliša i održivi razvoj, očuvanje tradicijskih vrijednosti TEMELJNI CILJEVI povećanje razine znanja i razvoj kompetencija djece i mladih, smanjenje opasnosti od širenja svih oblika ovisnosti među djecom i mladima, zaštita prava djece i mladih, razvoj građanskog društva i promicanje demokracije, razvoj filantropskih i humanističkih društvenih standarda, promicanje volonterstva i humanitarnog djelovanja, poticanje kreativnosti i razvoj darovitosti djece i mladih, zaštita ranjivih i marginaliziranih skupina djece i mladih, jačanje i zaštita uloge obitelji, promicanje vrijednosti održivog razvoja, očuvanje tradicijskih vrijednosti, jačanje uloge mladih u općoj društvenoj participaciji. 1. UVOD

5 2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI 2.1. ORGANIZACIJSKI USTROJ Sukladno novom Statutu organizacijski (upravljački) ustroj Udruge sastoji se od tri osnovne sastavnice: članstvo, skupština, predsjednik. Programsko djelovanje kreira se kroz integraciju navedenih sastavnica, a godišnje planiranje i realizacija programa u konačnici ovisi o trenutačnim društveno-političkim, socioekonomskim parametrima, kao i o aktualnom stanju potreba u području djelovanja Udruge LJUDSKI RESURSI ZAPOSLENICI Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka, organizatorica poslovanja Udruge (rad na neodređeno vrijeme); Lidija Ilijević, asistentica u administraciji (rad na određeno vrijeme, siječanj svibanj 2017.) SURADNICI Marko Hergešić, prvostupnik glume; Antonija Šašo, prvostupnica glume i lutkarstva; Ivana Bukovac, mr. prava; Veronika Kapović, prof roga.; Dinko Smolčić, prof. matematike; Igor Kosturin, prof. matematike; Andreja Ostojić, prof. matematike; Ivan Sablić, student; Iva Šimanović, studentica; Suzana Telar, dipl. učiteljica; Josip Tomašev, dipl. informatičar; Ines Vuković, prvostupnica poslovne informatike; Jurica Vuković, dipl. informatičar; Dijana Sanković Strugačevac, prof. pedagogije; Martina Bajzec, stručna suradnica pedagoginja; Marko Mihaljinec, učitelj tehničke kulture; Nataša Možgon, prof. hrvatskog jezika; Glorija Domitrović, učiteljica razredne nastave; Martina Jenik Pelivanović, prof. pedagogije; Natalija Hrnkaš, prof. defektologije; Mima Juračak, prof. filozofije; Vanja Ličina, prof. pedagogije; Zvonimir Mikšić, poduzetnik; Drago Šašek, poduzetnik; Dunja Graho, poduzetnica; Lahorka Tuškanec, dipl. učiteljica; Dragoslav Krnjaić, dipl. ekonomist; Marijan Belošević, dipl. ekonomist; Kristina Božić Čerkez, dipl. ekonomist; Tatjana Puškarić, prof. sociologije; Jasmina Grgurić, Svjetlana Ančić-Birač, Andrea Zec, Josip Mrgan, Gabrijela Kramarić Eid, Drago Šašek, Adis Keranović, Monika Dandić, Ivančica Puškarić, Marko Kosović, Štefica Tominović, Dejan Radaković, Sanja Glibo, Mato Vukoje, Irena Krobot, Dinko Vuić i Nikolina Borovičkić. 2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI

6 VOLONTERI U Udruzi je tijekom godine bilo aktivno 30 volontera (19 žena i 11 muškaraca) na stručnim, administrativnim i pomoćnim poslovima kao i u izravnom radu s korisnicima te u umjetničkom radu FINANCIJSKI RESURSI STRUKTURA FINANCIRANJA U GODINI IZVOR IZNOS (kn) 1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH ,00 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH ,00 3. Grad Sisak ,00 4. Sisačko-moslavačka županija ,00 5. Prihod od gospodarske djelatnosti ,00 Napomena: Detaljno poslovanje Udruge razvidno je iz Financijskog izvješća za g. U tablici su navedeni izvori i iznosi financijskih sredstava koje je Udruga primila tijekom godine. Obzirom na različito trajanje projekata, pojedini projekti za koje je Udruga dobila financijska sredstva, završili su u godini, a neki se nastavljaju u godini INFRASTRUKTURNI RESURSI PROSTOR Od 26. studenog godine poslovanje Udruge obavlja se u uredu površine cca 20m 2, a svakodnevni rad s korisnicima u multimedijskoj učionici površine cca 50 m 2. Prostor je besplatno ustupljen na korištenje Udruzi na neodređeno vrijeme odlukom Grada Siska i Ugovorom o korištenju poslovnog prostora od 4. lipnja godine. Istim se Ugovorom Grad Sisak obvezao podmiriti osnovne režijske troškove (troškovi električne energije i grijanja) korištenja prostora. Tijekom prve polovine godine Grad Sisak, kao vlasnik predmetnog prostora proveo je javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na besplatno korištenje udrugama civilnog društva. Udruga Novi svijet aplicirala je na natječaj i nakon provedenog postupka dobila novu Odluku o dodjeli prostora (od 16. ožujka god.) temeljem koje je trebalo potpisati odgovarajući ugovor. Prije samog potpisivanja ugovora (studeni 2017.) grad Sisak je 2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI

7 izmjenama navedene, izvorne odluke jednostrano promijenio uvjete korištenja prostora, tj. pokušao uvesti obvezu plaćanja režijskih troškova za korištenje predmetnog prostora. Tako izmjenjeni ugovor na žalost nismo bili u mogućnosti potpisati pa je pokrenut postupak pregovora koji je doveo do cijelog niza novih jednostranih izmjena postojećih odluka. Do zaključenja ovog izvješća, status korištenja prostora prema novim uvjetima formalno nije riješen. Udruga do daljnjeg prostor koristi prema starom modelu, tj. Ugovoru od 4. lipnja godine OPREMA Udruga kontinuirano nabavlja uredsku, inventarsku i multimedijsku opremu koja danas gotovo u potpunosti zadovoljava polivalentne potrebe svakodnevnog djelovanja Udruge. Tijekom godine prostor je opremljen sljedećom opremom i sitnim inventarom: Prijenosno računalo HP ProBook 450 G3 (2 kom) za potrebe provedbe projekta Brijalica mali informatički tečajevi, Prijenosno računalo HP 250 G5 Intel Celeron N3060 (4 kom) za potrebe provedbe projekta Bonaca za partnerske organizacije - osnovne škole, Tablet Acer Iconia One 10'' (10 kom) za potrebe provedbe projekta Povećalo - za partnersku organizaciju Ekonomsku školu Sisak. 2. ORGANIZACIJSKI USTROJ I RESURSI

8 3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI 3.1. PREGLED DONATORA Grad Sisak, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Sisačko-moslavačka županija PREGLED PARTNERA Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin, Osnovna škola Josipa Zorića, Dugo Selo, Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica, Osnovna škola Viktorovac, Sisak, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak; Ekonomska škola Sisak; Sisačko-moslavačka županija PREGLED SURADNIKA MEDIJI o HRT, o Hrvatski radio, 2. program, o Novi sisački tjednik, o Zagorski list, o Petrinjski radio, o Radio Banovina, o Radio Sisak, o Radio Quirinus, o Portal53, o Quirinus portal, 3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI o Sisak info portal,

9 o Sisak portal INSTITUCIJE, PODUZEĆA, ŠKOLE, UDRUGE o SI-MO-RA, razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, o Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, o ČuBraD informatički uslužni obrt, o Knjigovodstveni servis Vidović 94 d.o.o., Sisak, o Modna agencija Talia model, Zagreb, o Šašek A.a. agencija za grafičke usluge, o Unikomerc d.d., o Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak o Strukovna škola Sisak, o Gimnazija Sisak, o Crnac u srcu, o Volonterski centar Sisak, o Savjet mladih Grada Siska, o Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istra. 3. DONATORI, PARTNERI, SURADNICI

10 Programski ustroj Udruge čini 7 programskih platformi, koje tematski pokrivaju cjelokupno djelovanje, u skladu s vizijom, misijom i temeljnim ciljevima. Tijekom godine Udruga je djelovala unutar sljedećih programskih platformi: 4.1. POVJETARAC program jačanja kompetencija mladih Povjetarac je programska platforma postavljena na temeljima šesnaestogodišnjeg iskustva Udruge, a bavi se jačanjem kompetencija djece i mladih u svim područjima važnim za lakše suočavanje s aktualnim životnim izazovima kao i potpunu integraciju u suvremeno hrvatsko i europsko društvo. Osnovnu okosnicu svih programa Povjetarca čine interaktivne edukativne radionice i seminari s tematikom koja se uglavnom ne nalazi u programima redovnih obrazovnih institucija. Na taj način korisnici stječu specifična znanja i vještine koja im značajno mogu unaprijediti mogućnosti za osobno i profesionalno napredovanje te im u osjetljivom adolescentskom razdoblju olakšati transformaciju u odgovornu, odraslu osobu BONACA (7. dio) Vrijeme provedbe: siječanj kolovoz Mjesto provedbe: Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH i Grad Sisak Partneri: OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica; OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin; OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo; OŠ Viktorovac, Sisak Kratki opis programa Bonaca je samostalna programska cjelina u sklopu platforme Povjetarac, a bavi se problematikom nasilja među mladima te vršnjačkom medijacijom kao metodom rješavanja školskih sukoba. Provodi se kroz dva modula; prvi čini pripremni seminari za nastavnike izvoditelje radionica s učenicima koji se odvijaju prema provjerenoj, licenciranoj metodologiji. Drugi modul su interaktivne edukativne radionice na kojima sudionici stječu važna znanja vezana uz projektnu tematiku te praktično vježbaju toleranciju, nenasilnu

11 komunikaciju i medijaciju. Radionice su namijenjene korisnicima učenicima šestog razreda osnovne škole. Osim navedenog, sastavni dio projekta Bonaca je izdavanje autorske edukativne brošure i info brošure te medijsko-edukativna komponenta prezentacije važnosti medijacije u društvu Opći cilj Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu intelektualno-socijalnih kompetencija mladih u smislu osposobljavanja za nenasilno rješavanje sukoba među mladima Specifični ciljevi povećati zastupljenost tema vezanih uz nenasilno rješavanje sukoba te odgoj za mir u odgojno-obrazovnim institucijama, povećati zastupljenost tema vezanih uz nenasilno rješavanje sukoba te odgoj za mir u lokalnim medijima, potaknuti korisnike na aktivno sudjelovanje u društvenom životu i civilnom društvu Korisnici o 9 nastavnika voditelja programa medijacije te 100 učenika 6. razreda svih škola partnera Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST VODITELJ BONACA siječnja 15. lipnja OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica Edukativna radionica: vršnjačka medijacija (18 školskih sati) Martina Bajzec, stručna suradnica pedagoginja 13. siječnja 15. lipnja OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin Edukativna radionica: vršnjačka medijacija Nataša Možgon, prof. hrvatskog jezika (18 školskih sati) 13. siječnja 15. lipnja Josipa Zorića, Dugo Selo Edukativna radionica: vršnjačka medijacija (18 školskih sati) Martina Jenik Pelivanović, prof. pedagogije

12 13. siječnja OŠ Viktorovac, Sisak Dijana Sanković 15. lipnja Edukativna radionica: vršnjačka medijacija Strugačevac, prof. (18 školskih sati) pedagogije 25. travnja OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica Suzana Telar Supervizija 10. svibnja OŠ Viktorovac, Sisak Suzana Telar Supervizija 11. svibnja OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Ogulin Suzana Telar Supervizija 12. svibnja Josipa Zorića, Dugo Selo Suzana Telar Supervizija 28. svibnja Emitiranje emisije o medijaciji na Radio Suzana Telar Sisku 8. lipnja Emitiranje emisije o medijaciji na Radio Lidija Tomljenović Quirinusu Kovačić 12. lipnja Emitiranje emisije o medijaciji na Radio Suzana Telar Quirinusu Popratne, medijske i ostale aktivnosti Aktivnosti vidljivosti projekta Bonaca 7 odvijale su se na internetskim stranicama Udruge i svih partnerskih organizacija osnovnih škola te portalima Sisak.info, Sisak portal, Quirinus portal i putem tiska, u Novom sisačkom tjedniku. Projekt je uspješno završen u šk. god / Projektni tim Voditeljica projekta: Suzana Telar, dipl. učiteljica, učitelj miritelj Suradnici: Dijana Sanković Strugačevac, prof. pedagogije; Martina Bajzec, stručna suradnica pedagoginja; Marko Mihaljinec, učitelj tehničke kulture; Nataša Možgon, prof. hrvatskog jezika; Glorija Domitrović, učiteljica razredne nastave; Martina Jenik Pelivanović, prof. pedagogije; Natalija Hrnkaš, prof. defektologije; Željkica Bradarić, vjeroučiteljica; Sanja Premuž, prof. engleskog jezika. Volonteri: Domagoj Kovačić, Vanja Komljenović Lončar, Iva Šimanović.

13 POKRENI POSAO! (3. dio) Vrijeme provedbe: siječanj kolovoz Mjesto provedbe: Sisak Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH i Grad Sisak Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak Kratki opis programa Glavna okosnica programa Pokreni posao! je ciklus interaktivnih seminara namijenjenih učenicima završnih razreda srednjih škola. Na svakom seminaru polaznici uz stručnog i kompetentnog predavača savladavaju specifična znanja i vještine koje značajno utječu na motiviranost i povećanje kompetencija za pokretanje vlastitog posla. Dodatne aktivnosti projekta uključuju radio emisije, tisak i objavu prigodnih publikacija te medijske i promotivne aktivnosti Opći cilj Utjecajem programskih aktivnosti povećati razinu specifičnih znanja i intelektualno-socijalnih kompetencija mladih te na taj način povećati mogućnosti zapošljavanja kroz osnivanje novih tvrtki u Sisačko-moslavačkoj županiji čiji će pokretači biti upravo mladi ljudi Specifični ciljevi povećati zastupljenost tema vezanih uz rješavanje problema egzistencije mladih u odgojno obrazovnim institucijama povećati zastupljenost tema vezanih uz ekonomsku samostalnost u lokalnim medijima širiti poduzetnički duh među mladima i širom populacijom građana Korisnici o 25 učenika sisačkih srednjih škola

14 Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST VODITELJ POKRENI POSAO! 3 4. ožujka I. seminar 1) Pravni okvir osnivanja poduzeća i obrta 2) Procjene rizika i izrada poslovnog plana Dragoslav Krnjaić, Kristina Božić Čerkez 18. ožujka II. seminar 1) Poticajne mjere Sisačko - moslavačke županije 2) Sustav poticajnih mjera EU fondova 3) Mjere aktivne politike zapošljavanja Marijan Belošević, Tatjana Puškarić, Lahorka Tuškanec Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Sastavljanje poslovnog plana - vježba 1. travnja III. seminar 1) Promotivne aktivnosti i marketing 2) Samoprezentacija Jurica Vuković, Lidija Tomljenović Kovačić 5. travnja Edukativna radio emisija Radio Quirinus Dragoslav Krnjaić 12. travnja Edukativna radio emisija Radio Quirinus Kristina Božić -Čerkez 19. travnja Edukativna radio emisija Radio Quirinus Tatjana Puškarić 26. travnja Edukativna radio emisija Radio Quirinus Marijan Belošević 29. travnja IV. seminar 1) Primjeri dobre prakse 2) Priprema završnog seminara polaznika Dunja Graho, Dragan Šašek 29. travnja V. seminar 1) Prezentacija poslovnih planova polaznika 2) Svečana dodjela diploma Lidija Tomljenović Kovačić, Dragan Šašek, Lahorka Tuškanec 7. lipnja Edukativna radio emisija Radio Quirinus Lidija Tomljenović Kovačić Popratne, medijske i ostale aktivnosti Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama Radio Quirinusu i u Novom sisačkom tjedniku. Osim najava projektnih aktivnosti, na radio postajama su se emitirale prigodne, tematske edukativne radio emisije u kojima je gostovala Lidija

15 Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka te stručni suradnici Udruge Dragoslav Krnjaić, dipl. oecc; Kristina Božić - Čerkez, dipl. oecc; Marijan Belošević, dipl. oecc; Lahorka Tuškanec, dipl. učeiteljica; Tatjana Puškarić, prof. sociologije. Snimljeno je 6 kratkih edukativnih radio emisija koje obuhvaćaju temu poduzetništva mladih i pokretanja vlastitog posla. Medijski su projekt pratile i suradničke institucije Simora i Hrvatska gospodarska komora Sisačko-moslavačke županije te Hrvatski zavod za zapošljavanje kao partner, ali i interrnetski portali Sisak info, Sisak portal i Quirinus portal Voditelj, suradnici, volonteri Voditeljica projekta: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka; Suradnici: Dragoslav Krnjaić, dipl. oecc; Kristina Božić - Čerkez, dipl. oec; Marijan Belošević, dipl. oec; Tatjana Puškarić, prof. sociologije; Lahorka Tuškanec, dipl. učiteljica; Jurica Vuković, dipl. inormatičar; te poduzetnici Dunja Graho i Dragan Šašek. Volonteri: Vanja Komljenović Lončar; Iva Šimanović; Domagoj Kovačić 4.2. INTERMEZZO programi za slobodno vrijeme Kreativno, zabavno, edukativno, opuštajuće - pojmovi su koji odgovaraju projektima koji se nalaze u ovoj programskoj platformi. Platformom Intermezzo želimo osigurati mladima mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Brojne aktivnosti odvijaju se u prostorijama naše udruge i u prostoru predvorja Športsko-rekreacijskog centra MODEL STUDIO Kratki opis programa Program obuhvaća modele udruge Novi svijet izabrane iz programa 24 sata mode i 24 sata mode plus s perspektivom sudjelovanja na hrvatskom i inozemnom manekenskom i modnom tržištu. Modeli naše udruge također sudjeluju u različitim društvenim i promotivnim događanjima u ulogama hostesa. Sastavni dijelovi programa su: reguliranje statusa modela u Udruzi, izrada promotivnih materijala modela (photo book, video clipovi, set karte i sl.), objava fotografija modela na internetskoj i facebook stranici Udruge te aktivnosti lobiranja, posredovanja, reguliranja isplata honorara za angažmane kao i ostala logistička i organizacijska potpora potrebna za obavljanje ove vrste djelatnosti.

16 Opći cilj Opisanim aktivnostima omogućiti kvalitetnim modelima Udruge modne angažmane u Hrvatskoj i inozemstvu Specifični ciljevi doprinijeti emocionalnom i fizičkom sazrijevanju mladih osoba, djelovati na razvoju odgovornosti prema obavezama, omogućiti honorarni izvor prihoda mladim osobama, promovirati uspješne i pozitivne primjere u djelovanju Udruge Korisnici o 15 djevojaka (modela i hostesa) Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti: DATUM AKTIVNOST SUDIONIK MODEL STUDIO siječnja Modna revija vjenčanica ENVy room Lana Bačić 17. veljače Modna revija Lei Lou by Aleksandra Dojčinović Lana Bačić 3. ožujka Modna revija ELFS Lana Bačić 30. ožujka Modna revija by JAMOI Lana Bačić 31. ožujka BIPA Fashion.hr / by Ivica Skoko Lana Bačić 1. travnja BIPA Fashion.hr / BiteMyStyle by Zoran Aragović Lana Bačić travnja Foto session / Mastered Live Croatia Lana Bačić 15. travnja Cro A Porter / Modna revija Cadeiux Lana Bačić 16. travnja Cro A Porter / by Aleksandra Dojčinović Lana Bačić 19. travnja Cro A Porter / Modna revija by Nebo Lana Bačić 20. travnja Modna revija by Charlie Design Lana Bačić 9. lipnja Modna revija ELFS, RI Lana Bačić

17 DATUM AKTIVNOST SUDIONIK MODEL STUDIO rujna Tradicionalna utrka čamaca Sonja L i Valentina M. 30. rujna Promocija automobila iz ponude Sonja Š. I Ana M. 25. listopada BIPA Fashion.hr / Modna revija by JAMOI Lana Bačić 27. listopada BIPA Fashion.hr / Modna revija by Ivica Lana Bačić Skoko 28. listopada BIPA Fashion.hr / Modna revija Marina Lana Bačić design 23. studenoga Promocija automobila iz ponude, modna Lana Bačić revija - SLO 27. studenoga Modna revija Lei Lou by Aleksandra Lana Bačić Dojčinović rujan - prosinac Unikomerc d.d. / Promocija automobila Suzuki u Zagrebu Ana M.; Gracija G.; Sonja Š. ožujak - prosinac Unikomerc d.d. / Promocija automobila Suzuki u Sisku Sonja L., Maja V., Valentina M., Karla Š., Karla V., Mia T., Lana B., Lucija R., Iva Š., Tea V. siječanj prosinac reguliranje statusa modela, izrada promotivnih materijala, logistička potpora, promoviranje modela na internetskoj i facebook stranici Udruge. Domagoj Kovačić Voditelj, modeli i hostese Voditelj aktivnosti: Domagoj Kovačić Modeli i hostese: Lana Bačić, Sonja Lončar, Sonja L., Maja V., Valentina M., Karla Š., Karla V., Mia T., Lucija R., Iva Š., Tea V, Sonja Š., Ana M. i Gracija G KAMELEON POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI Nove nesputane ideje i koncepti, netipični, nesvrstani i neobični programi, šarenilo boja, brza intervencija... karakteristike su ove programske platforme. U godini provodili

18 smo tri programa koja spadaju pod platformu Kameleon, a to su program Brijalica, Grijalica i Šarena vojska zdravlja BRIJALICA 1 Vrijeme provedbe: rujan prosinac Mjesto provedbe: Prostor udruge Novi svijet Donator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH Kratki opis programa Želeći izravno doprinijeti smjernicama hrvatske kurikularne obrazovne reforme, početkom godine pokrenuli smo novi program informatičke edukacije mladih... Program Brijalica mali informatički tečajevi obuhvaća seriju posebno osmišljenih kratkih tečajeva, prilagođenih srednjoškolcima. U punom formatu, Brijalica sadrži 4 tečaja, svaki u trajanju od 40 školskih sati, a ciklusi održavanja prilagođeni su dinamici školske godine. Brijalicu čine: Mali tečaj naprednog korištenja računala (OS MS Windows i MS Office) Mali tečaj grafičkog dizajna (Adobe Creative Suite) Mali tečaj web dizajna (HTML, CSS, JavaScript) Mali tečaj E-marketinga (suvremene komunikacijske tehnologije) Voditelji tečajeva Brijalice su iskusni stručnjaci koji, osim teorijskih znanja imaju i respektabilno praktično iskustvo u predmetnim programskim područjima. Program se odvija u skladu sa suvremenim edukacijskim standardima sličnim onima u specijaliziranim ustanovama koje se profesionalno bave ovakvom vrstom edukacije. U prvom projektnom ciklusu (proljeće 2017.) provodila se skraćena verzija programa u kojoj je svaki tečaj, umjesto punih 40 školskih sati obuhvaćao 12 školskih sati. Tečajevi su se odžavali u seriji, a upisani polaznici prošli su kroz sva četiri tečaja sublimirajući sva tematska područja u ukupnom opsegu od 48 školskih sati. Cilj ovog pilot modela bio je omogućiti polaznicima inicijalni uvid u specifična područja primjene suvremenih informacijskih tehnologija te u suradnji s partnerskim organizacijama utvrditi interes i afinitete za buduće nastavke ovog programa. Prvi projektni ciklus Brijalice za sve je upisane polaznike bio besplatan.

19 Opći cilj Pridonijeti kvalitetnijem izvaninstitucionalnom obrazovanju mladih Specifični cilj Razvijanje i unaprjeđivanje vještina i kompetencija mladih u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama putem malih besplatnih informatičkih tečajeva Korisnici o 25 učenika (Gimnazija Sisak, Ekonomska škola Sisak, Strukovna škola Sisak) Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST IZVODITELJ BRIJALICA Mali tečaj naprednog korištenja računala - grupa A Ines Vuković Mali tečaj naprednog korištenja računala - grupa B Ines Vuković Mali tečaj grafičkog dizajna - Grupa A Domagoj Kovačić Mali tečaj grafičkog dizajna - Grupa B Domagoj Kovačić Mali tečaj web dizajna Josip Tomašev Mali tečaj E-marketinga Jurica Vuković Popratne, medijske i ostale aktivnosti Projekt je najavljen u lokalnim medijima, a projekt su pratili na radio postajama Radio Quirinusu, Radio Sisku te u Novom sisačkom tjedniku kao i na internetskim portalima Sisak.info, Quirinus portal, Sisak portal. Također je projekt popraćen i na školskim internetskim stranicama Projektni tim Voditelj projekta: Ines Vuković, stručna prvostupnica poslovne informatike Suradnici: Josip Tomašev i Jurica Vuković, dipl. informatičari i Domagoj Kovačić, grafički dizajner Volonteri: Iva Šimanović, Ana Marija Zebić.

20 GRIJALICA 2 Vrijeme provedbe: siječanj srpanj Mjesto provedbe: Prostor udruge Novi svijet Kratki opis programa Program koji objedinjava instrukcije iz matematike i engleskog jezika te pomoć pri učenju. Program besplatnih instrukcija Udruga je pokrenula među prvima u Hrvatskoj, a provodi ga kontinuirano već više od 15 godina. Do sredine godine, za sve korisnike program je bio potpuno besplatan. Od jeseni godine program je unaprijeđen, proširen i odvija se pod gornjim nazivom. Osim toga, promjenom uvjeta financiranja, uvedeno je plaćanje participacije, pri čemu se maksimalno vodi računa o aktualnom socio-ekonomskom stanju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Pomoć pri učenju okuplja učenike nižih razreda osnovnih škola pružajući im stručnu pomoć i podršku prilikom savladavanja školskog gradiva, bez obzira žele li naučiti više ili savladati osnove koje školski sustav od njih zahtjeva. Kako bi u tome bili uspješniji, dva puta tjedno marljivo rade uz pomoć i mentorstvo učiteljice. Za starije osnovce i za srednjoškolce tu je dobro poznati program instrukcija iz matematike i instrukcija iz engleskog jezika, isto tako, uz stručno vodstvo i podršku. U 2017.godini provedene su samo instrukcije iz matematike i to za školsku godinu 2016./17, dok je program prekinut u školskoj godini 2017./2018. zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije, odnosno plaćanja troškova projekta. Svi stručni voditelji aktivnosti Grijalice pažljivo su odabrani kako bi konačni učinak na razinu znanja i popravak školskih ocjena bio što bolji Opći cilj Instrukcijama pružiti djeci i mladima pomoć i podršku prilikom savladavanje školskih obaveza Specifični ciljevi upotpuniti znanje djece i mladih prilagodbom instrukcija nastavnom planu i programu za osnovnu i srednje škole, osvijestiti djecu i mlade o važnosti kontinuiranog rada i učenja radi postizanja boljih školskih rezultata, poticati djecu i mlade da unaprijede vještine i metode učenja, pružiti djeci i mladima organizirane edukativne aktivnosti.

21 Korisnici o 76 učenika osnovnih i srednjih škola s područja grada Siska Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST IZVODITELJ siječanj Instrukcije iz matematike Dinko Smolčić lipanj - ponedjeljkom i četvrtkom, 2 školska sata Popratne, medijske i ostale aktivnosti Projekt je najavljen u lokalnim medijima, na radio postajama Radio Quirinusu, Radio Sisku te u Novom sisačkom tjedniku i na internetskim portalima Sisak info i Sisak portal. Novi sisački tjednik u nekoliko je navrata pisao o programu. Program je dodatno promoviran putem city light plakata na području grada Siska i na društvenoj mreži Facebook Projektni tim Voditelj projekta: Lidija Tomljenović Kovačić, dipl. novinarka Suradnici: Andreja Ostojić, Igor Kosturin i Dinko Smolčić, profesori matematike te Iva Šimanović i Ivan Sablić, studenti. Volonteri: Domagoj Kovačić, Ines Vuković, Ana Marija Zebić ŠARENA VOJSKA ZDRAVLJA 3 Vrijeme provedbe: travanj kolovoz Mjesto provedbe: Sisačko-moslavačka županija Donatori: Sisačko-moslavačka županija i Grad Sisak Partner: Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak Kratki opis programa Program Šarena vojska zdravlja je interaktivni ulični performans promicanja zdravlja i pozitivnih životnih vrijednosti. Izvorni koncept ovog performansa osmišljen je od skupine mladih umjetnika, članova Udruge, koja se okupila godine, s idejom promoviranja zdravlja i pozitivnih životnih vrijednosti u okvirima multimedijskih kampanja za zdraviji život Živi život! Radi se o kratkom interaktivnom kazališnom performansu koji izvodi

22 mala skupina glumaca i glazbenika u različitim javnim prostorima u kojima se okuplja veći broj mladih ljudi, s ciljem promocije zdravlja i života bez ovisnosti. Nakon dva ciklusa projekta Šarena vojska zdravlja u 20 gradova Hrvatske (ŠVZ i ŠVZ ), u smo odlučili i stanovnicima Županije približiti ovakav tip prevencije ovisnosti i tako je ekipa Šarene vojske zdravlja obišla 10 mjesta u Sisačkomoslavačkoj županiji Opći cilj Utjecajem angažiranog kazališnog performansa motivirati mlade korisnike na prihvaćanje vrijednosti života bez ovisnosti Specifični ciljevi povećati zastupljenost tema vezanih uz inovativne metode prevencije ovisnosti u medijima, informirati i educirati mlade o pozitivnim životnim vrijednostima, osnažiti i potaknuti mlade na aktivno uključenje u društveni život zajednice, promovirati kazališnu umjetnost kao angažirani oblik borbe protiv ovisnosti Korisnici o 1000 izravnih korisnika koji su pratili performans, sudjelovali u anketi i motivacijskoj igri Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST ŠARENA VOJSKA ZDRAVLJA svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Sunji 20. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Hrvatskoj Kostajnici 20. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Hrvatskoj Dubici 26. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Glini 26. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Topuskom 27. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Popovači

23 DATUM AKTIVNOST 27. svibnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Kutini 2. lipnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Novskoj 2. lipnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Jasenovcu 4. lipnja Izvedba uličnog kazališnog performansa u Sisku Popratne, medijske i ostale aktivnosti Projekt je tijekom godine imao svoj pripremni i provedbeni dio. Provedeno je ukupno 8 performansa u 8 mjesta na području Sisačko-moslavačke županije. Tijek aktivnosti najavljen je na internetskim stranicama te u lokalnim medijima (Radio Quirinus, Radio Sisak, Petrinjski radio, Novi sisački tjednik. Program je bio praćen i na internetskim portalima (Sisak.info, Sisak Portal). Osim lokalnih medija projekt su popratili i ostali elektronski i tiskani mediji (HRT Hrvatski radio 2. program, HRT magazin). U sklopu projekta na završnici u Sisku snimljena je reportaža za emisiju Dobro jutro Hrvatska za HRT Projektni tim Voditelj projekta: Ivana Bukovac, mag. prava Suradnici: Marko Hergešić, prvostupnik glume; Antonija Šašo, prvostupnica glume i lutkarstva; Veronika Kapović, prof. roga; Vedran Šimunec, glazbenik; Tin Odrčić, glazbenik; Iva Šimanović, studentica ekonomije Volonteri: Domagoj Kovačić, Ines Vuković, Lucija Škrinjarić, Klara Pejaković, Petra Čečarić, Tin Štefanić, Jakša Lovreković, Sven Tomanić AKT PLATFORMA GRAĐANSKOG AKTIVIZMA AKT je bazična platforma unutarnjeg razvoja, suradnje i javnog djelovanja Udruge. Sastoji se od tri kontinuirana programa sa zajedničkom poveznicom aktivnog djelovanja na temeljnim područjima razvoja suvremenog građanskog društva. Ovim programom javnosti nastojimo pojasniti i približiti pojam i ulogu nevladinog sektora, obrazovati naše mlade članove i korisnike te širem krugu korisnika (građanima Siska i Sisačko-moslavačke županije) dati transparentan uvid u djelovanje Udruge. Realizacija programa odvija se u sljedećim kategorijama: obrazovanje seminari i edukacije, promotivne djelatnosti javne prezentacije djelatnosti, info punktovi, sajmovi udruga i sudjelovanje na Nacionalnim konferencijama.

24 U godini realizirane su sljedeće programske cjeline: ŠILJILO Kratki opis projekta Udruga kontinuirano ulaže u razvoj znanja i vještina ljudskih resursa - zaposlenika, članova i volontera u svim područjima relevantnim za njezin razvoj. Jačanjem kapaciteta organizacije, povećavaju se mogućnosti za pozicioniranje Udruge u nevladinom sektoru kao i mogućnosti participiranja u javnom i društvenom životu Opći cilj Educirati i informirati članove, zaposlenike i volontere u svim segmentima bitnim za razvoj Udruge Specifični ciljevi jačati ljudske kapacitete organizacije, promovirati filozofiju cjeloživotnog učenja, pozicionirati Udrugu kao značajnog čimbenika u nevladinom sektoru Korisnici o zaposlenici, volonteri i članovi udruge Novi svijet KARIKA Kratki opis projekta Kontinuirani razvoj svih oblika umrežavanja i suradnje. Umrežavanja se provode putem sastanaka, edukativnih putovanja i okruglih stolova kako bi se zajedničkim snagama i razmjenom iskustava unaprijedilo djelovanje civilnog društva posebno u odnosu na problematiku djece i mladih Opći cilj Unaprijediti zakonsku regulativu koja se odnosi na politike značajne za djecu i mlade Specifični ciljevi širiti pozitivnu sliku u javnosti o nevladinom sektoru, razvijati civilno društvo, sudjelovati u kreiranju nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika za mlade, informirati i educirati širu javnost o pojmu i ulozi nevladinog sektora.

25 Korisnici o djeca, mladi i ostali građani šira javnost Realizirane aktivnosti DATUM AKTIVNOST Sudjelovanje na sjednici Savjeta mladih Grada Siska Sudionici Sudionik: Ines Vuković DOBOŠ Kratki opis projekta Organizator: Savjet mladih Grada Siska Program Doboš obuhvaća i promociju rada Udruge i projektnih aktivnosti široj javnosti, putem info punktova i prezentacija, uz popratnu animaciju i edukaciju korisnika Opći cilj Informiranjem putem info punktova, prezentacija i tiskovnih konferencija omogućiti široj javnosti uvid u djelovanje Udruge Specifični ciljevi informirati širu javnost o aktivnostima i programima Udruge, senzibilizirati djecu i mlade te građane na uključivanje u programe Udruge, širiti rezultate završenih projekata i programa, promovirati važnost specifičnih ciljeva u skladu s misijom Udruge (humanitarno djelovanje, volonterizam, vaninstitucionalno obrazovanje i sl.), uključiti djecu i mlade u programe Udruge kao korisnike, suradnike ili volontere Korisnici o građani šira javnost

26 Realizirane aktivnosti DATUM AKTIVNOST siječanj - prosinac Održavanje internetske stranice Udruge 4. ožujka Konferencija za novinare predstavljanje aktivnosti Udruge 26. lipnja Radio Emisija, HRT Hrvatski radio 5. prosinca Mjesto: Galerija Kvirin, Sisak Dodjela nagrade za volontera godine Grada Siska Sudionik: Ivančica Puškarić 5. prosinca Mjesto: Galerija Kvirin, Sisak Izložba fotografija volonterskih akcija u Sisku Sudionici Sudionici: Ines Vuković, Ivančica Puškarić, Marko Hergešić, Domagoj Kovačić, Josip Tomašev, Lidija Tomljenović Kovačić POGLEDI Vrijeme provedbe: svibanj prosinac Mjesto provedbe: Sisak Kratki opis programa/projekta Dvadeset godina formalnog djelovanja Udruge i još dvije godine kao "neformalna građanska inicijativa" zaokružuju dvadeset i dvije godine našeg postojanja koje smo željeli obilježiti posebnim projektom. Prvi dio projekta, realiziran u godini obuhvaćao je pripremu i snimanje kratkih intervjua s osobama koje su, svaka na svoj način bile u izravnom doticaju s našom Udrugom. Između gotovo 300 osoba koji su u svojstvu suradnika, prijatelja, promatrača, volontera ili korisnika u različitim razdobljima bile povezane s Novim svijetom, odabrane su 22 osobe. Razgovori su snimljeni tijekom ljeta i jeseni godine, nakon čega je obavljena postprodukcija i montaža. Rezultat su 23 trominutna video klipa, s čijim smo objavljivanjem započeli na službenu 20. godišnjicu Udruge, 10. rujna godine. Klipovi su kontinuirano objavljivani tijekom jeseni i zime godine u razmacima od po 14 dana.

27 Pogledima smo pokušali iz različitih kutova što objektivnije prikazati Novi svijet. Ne kroz naše oči, već kroz poglede različitih ljudi, različitih dobnih, profesionalnih i društvenih orijentacija, koji su na različite načine povezani uz Udrugu, koji su u različitim vremenskim razdobljima s nama surađivali, koji su na različite načine nas doživljavali, koji su na različite načine doprinosili našim ciljevima da djeci i mladima život i odrastanje učinimo barem malo ljepšim, boljim, smislenijim, produktivnijim... Ovi video klipovi poslužit će i kao polazišna osnova za veliku tiskanu ediciju istoimenog naslova (POGLEDI) koju planiramo objaviti tijekom godine, a za koju su pripremne aktivnosti već započele Opći cilj Obilježiti 20 (odnosno 22) godina neprekinutog i aktivnog djelovanja na nevladinoj sceni Specifični ciljevi video klipovima sa 22 suradnika, volontera, prijatelja, prenijeti široj javnosti priču o Novom svijetu ispričanu od strane različitih osoba, različitim jezikom, o različitim projektima Novog svijeta, video klip s Predsjednicom Udruge, osnažiti i potaknuti mlade na aktivno uključenje u nevladine organizacije, promovirati NGO Korisnici o korisnici društvenih mreža Realizirane aktivnosti Glavne aktivnosti DATUM AKTIVNOST srpanj listopad Snimanje video klipova i montaža rujan prosinac Emitiranje video klipova Popratne, medijske i ostale aktivnosti Projekt je tijekom godine imao svoj pripremni i provedbeni dio prvog dijela projekta koji se sastojao od snimanja i emitiranja video klipova. Snimljeno je i emitirano 23 video

28 klipa različitih osoba koji su u različito vrijeme, u razlčitim projektima i na različite načine surađivali s udrugom te završni video klip koji je prikazao priču predsjednice Udruge Projektni tim Voditelji projekta: Domagoj Kovačić i Lidija Tomljenović Kovačić Suradnici/gosti: Jasmina Grgurić, Svjetlana Ančić-Birač, Marko Hergešić, Andrea Zec, Josip Mrgan, Gabrijela Kramarić Eid, Ines Vuković, Drago Šašek, Suzana Telar, Adis Keranović, Monika Dandić, Marijan Belošević, Ivančica Puškarić, Marko Kosović, Štefica Tominović, Dejan Radaković, Sanja Glibo, Mato Vukoje, Irena Krobot, Dinko Vuić, Jurica Vuković, Nikolina Borovičkić.

29 5. SAŽETAK 5.1. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH STAVKI STAVKA BROJ Programske platforme 4 Projekti unutar programskih platformi 9 Programske aktivnosti oko 82 Izravni korisnici oko 2000 Neizravni korisnici oko Donatori 4 Partneri 8 Suradnici (institucije) 25 Suradnici (osobe) 48 Volonteri ZAKLJUČAK Programsko djelovanje Udruge u godini temeljeno je na Strateškom planu i u skladu s tim dokumentom, većina planiranih, strateških ciljeva je realizirana. Udruga je djelovala kroz 4 različite programske platforme i realizirala 9 različitih projekata, što pokazuje širinu i sveobuhvatnost pristupa problematici kojom se bavimo. Isto tako, kada se pogledaju ishodi iskazani u broju suradnika, volontera, partnera i na kraju korisnika, nije teško zaključiti da je Udruga tijekom cijele godine djelovala kontinuirano i aktivno. 5. SAŽETAK Ovi podatci imaju dodatnu težinu ako se ima u vidu da je sve to realizirano uz samo 4 donatora, što je rezultat prilično loših ishoda natječajnih postupaka, odnosno, smanjene uspješnosti Udruge u ovim aktivnostima. Ovo je svakako ozbiljna problematika koja zahtjeva dublje analize i pojašnjenja, pa bi u budućnosti trebalo intenzivirati aktivnosti ovog tipa, sve u cilju poboljšanja situacije. Nadalje, problemi Udruge leže u neadekvatnim, ljudskim resursima, daleko podkapacitiranim u odnosu na opseg, količinu i složenu strukturu projektnih aktivnosti koje se kontinuirano provode. Ovaj problem već je duže vrijeme prisutan u našoj Udruzi, a njegovi uzroci sežu u duboku krizu koja je posljednjih godina zahvatila hrvatsko društvo,

30 a koja za posljedicu ima ogromno iseljavanje mladog, obrazovanog i potencijalno kvalitetnog stručnog kadra, pogotovo izraženo u malim, provincijskim sredinama poput grada Siska. Uzimajući u obzir sve navedeno, djelovanje Udruge u godini ocjenjujemo uspješnim. 5. SAŽETAK

31 0