Što ćete naučiti. Kako funkcionira Internet Osnovni protokoli interneta Usluge interneta Kako funkcionira web HTML CSS Javascript DOM PHP

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Što ćete naučiti. Kako funkcionira Internet Osnovni protokoli interneta Usluge interneta Kako funkcionira web HTML CSS Javascript DOM PHP"

Транскрипт

1 Protokoli Interneta

2 Što ćete naučiti Kako funkcionira Internet Osnovni protokoli interneta Usluge interneta Kako funkcionira web HTML CSS Javascript DOM PHP

3 Što je Internet? Mreža koja se sastoji od manjih mreža koje koriste protokole iz skupine TCP/IP akademskih, znanstvenih, nacionalnih, komercijalnih i drugih mreža, omogućava međusobnu komunikaciju Ljudska zajednica koja razvija i koristi te mreže sociološki smisao hardver + pojedinci Zbirka resursa i podataka do kojih možete doći na tim mrežama

4 Značajke Interneta Internet nije vlasništvo jedne organizacije. Internetom ne upravlja jedna organizacija. Internet nema cenzure. Internet bitno umanjuje: političke, rasne, vjerske, spolne, imovne, zemljopisne i druge prepreke i predrasude. Internet omogućuje praktično svakom objaviti poruku cijelom svijetu.

5 Klijent-Server model

6 Klijent-Server model korisnik (klijent) i server su odvojeni ili neravnopravni Npr. pregledanje Internet stranica Korisnikovo računalo i preglednik su klijent

7 ISO-OSI model Aplikacijska razina (application layer) Prezentacijska razina (presentation layer) Dijaloška razina (session layer) Transportna razina (transport layer) Mrežna razina (network layer) Podatkovna razina (data link layer) Fizička razina (physical layer) Proces/Aplikacija HTTP, FTP, SMTP,. Komunikacija između dva računala TCP Mrežna razina IP, ARP Mrežni pristup Ethernet, PPP, Slip

8 Aplikacija Transport Internet Mrežni pristup

9 Pristup internetu: 1. SLIP, PPP, ADSL modem, telefonska linija 2. Ethernet Mrežna kartica, koaksijalni kabel 3. WiFi radio valovi, Access point 4. Mobilni pristup GPRS, 3G,4G,5G 5. Kabelski pristup kabelski modem 6....

10 SLIP Serial Line IP (SLIP) je bio prvi protokol za prenošenje IP paketa preko dial-up veze. Ne pruža mogućnost dinamičkog adresiranja dial-up klijenta, nadzor veze ili korištenje različitih protokola preko iste veze. Uglavnom je zamijenjen sa PPP protokolom.

11 PPP PPP (Point-to-Point) protokol je najčešći protokol za dial-up Internet (obična telefonska parica, ISDN ) PPP protokol ima više slojeva. Link Control Protocol (LCP) se koristi prilikom uspostavljanja, konfiguriranja i testiranja veze. Nakon uspostavljanja veze koristi se jedan ili više Network Control Protocols (NCP) za prijenos podatka preko PPP veza za određeni tip protokola.

12 Povezivanje na Internet pomoću modema poslužitelj Internet SLIP/PPP

13 Server A Klijent Server B DHCPDISCOVER DHCPDISCOVER Klijent pokušava pronaći DHCP servee DHCPOFFER DHCPOFFER Serveri odgovaraju sa ponudama Klijent skuplja ponude i odabire jednu DHCPREQUEST DHCPREQUEST Klijent odašilje svima zahtjev Konfiguracija uspješna DHCPACK Server potvrđuje adresu Gašenje DHCPRELEASE Klijent oslobađa adresu

14 DHCP Value Message Type 1 DHCPDISCOVER 2 DHCPOFFER 3 DHCPREQUEST 4 DHCPDECLINE 5 DHCPACK 6 DHCPNAK 7 DHCPRELEASE 8 DHCPINFORM

15 ADSL DSL linije - digitalne telefonske veze + dsl modem. Stalna veza sa internetom. Dijeli telefonski liniju na 3 kanala 1 za telefonske razgovore i 2 za Internet. ADSL dijeli 2 kanala nesimetrično tako da se za slanje koriste manje brzine nego za primanje podataka. Važno udaljenost pozivnog DSL modema mora biti manja od 2.7 km

16 Računalne mreže OBZIROM NA RASPROSTRANJENOST: LAN (local area network) Sastoji se od nekoliko računala unutar iste zgrade (LAN fakulteta, firme...) MAN (metropolitan area network) Povezuje nekoliko zgrada u jednom gradu WAN (wide area network) Vezuje računala u susjednim gradovima ili suprotnim krajevima svijeta

17 LAN LAN (Local Area Network) najčešći tip podatkovne mreže obično unutar nekakve organizacije (firme, sveučilišta) i sl. Karakteristika LAN-a je da su čvorovi međusobno povezani obično vrlo brzim komunikacijskim vezama (tipične brzine prijenos 100 Mbps ili 1 Gbps). Postoje različite vrste LAN, ali najčešće korišten je Ethernet. (FDDI - Fiber Distributed Data Interface, Token Ring)

18 LAN Međučvorovi (ruteri, switchevi) omogućavaju spajanje više LAN mreža koje tako tvore veću LAN mrežu. Međučvorovi također omogućavaju spajanje LAN na WAN (Wide Area Network). WAN mreže su mreže koje pokrivaju zemljopisno velika područja sa tipičnim brzinama prijenos od 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps.

19 Ethernet 1972 Metcalfe je razvio prvi eksperimentalni Ethernet koji je korišten u Xerox-u za povezivanje radnih stanica, printera i sl. To je standard, tehnologija, protokol za prenošenje podataka između računala brzinama 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps. Nije ovisan o proizvođaču opreme. Fizički se računala na Ethernet mreži povezuju koaksijalnim kabelima, twisted-pair kabelima i optičkim kabelima. Ethernet je standardiziran pod imenom IEEE standard.

20 Računalne mreže OBZIROM NA TOPOLOGIJU: PRSTEN: SABIRNICA: RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO

21 Računalne mreže ZVIJEZDA: NEPRAVILNA: RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO RAČUNALO

22 Mreže - čvorovi HUB: Vrlo jednostavan uređaj Spaja više računala Svi paketi koji dođu na jedan port šalju se na ostale portove Računalo koje primi paket odlučuje je li namjenjeno njemu Half-duplex, na može istovremeno primati i slati podatke Mnogo nedostataka Collision bandwidth HUB

23 Mreže - čvorovi Bridge: Vrlo jednostavan uređaj Spajaju se mreže iste vrste Rezulat spajanja je samo veća mreža Ima obično 2 porta BRIDGE Kada primi paket odlučuje da li ga poslati na drugi port ili ne Zamjenjuje se switchevima

24 Mreže - čvorovi Switch: Vodi se evidencija o tome na kojoj strani mreže se nalazi odredišno računalo Uči MAC adrese na portovima Segmentacija mreže Povećana efikasnost, smanjen promet

25 Mreže - čvorovi Router: Složeniji od switch-a Omogućuje povezivanje različitih mreža Veza između lokalne mreže i vanjskog svijeta IP adrese Konfigurabilan! ROUTER

26 Mreže - čvorovi Gateway Prevoditelj protokola Često i Firewall

27 Firewall - vatrozid skup programske podrške i sklopovlja koji služi zaštiti lokalne mreže.

28 Proxy poslužitelj i keširanje firewall Proxy poslužitelj Internet Lokalna mreža

29 Aplikacija Transport Internet Mrežni pristup

30 Mrežna razina ISO-OSI modela Komunikacija računalo računalo IP protokol ARP protokol (Address Resolution Protocol) Otkrivanje MAC adrese MAC adresa: jedinstvena adresa mrežnog uređaja Poznavajući IP adresu

31 IP adresa računala Svako računala koje je spojeno na Internet treba imati jedinstvenu identifikaciju. Ta jedinstvena identifikacija je jedinstvena IP adresa. IP adresa ima format bitni binarni broj (IPv4) koji se predstavlja u formatu četiri broj od 0 do 255 međusobno odvojena točkom. Tako je ova adresa u binarnom zapisu (računalo jedino poznaje ovakav oblik zapisa)

32 IP adresa računala Ovakvim načinom adresiranja računala može se označiti = 4,294,967,296 računala. Naime toliko možemo napisati različitih kombinacija sa 4 broja u rasponu od 0 do 255. (IPV4) Dio IP adrese se koristi za označavanje mreže, a dio se koristi za označavanje računala na toj mreži.

33 IP adresa računala

34 IP adresa računala Klasa Od Do Broj mreža u klasi Broj računala u mreži A ,777,214 B ,384 65,534 C ,097,

35 IP adresa računala

36 IP adresa računala Adresa računala ne smije biti ni Ova se adresa odnosi na sva računala na mreži i ukoliko neki paket sadrži ovu adresu kao destination address paket će biti isporučen svim računalima na mreži Oznaka mreže koji počinje sa 127 je također rezervirana. Adrese koje počinju sa 127 se koriste samo za testiranje mreže. To su tzv. povratne adrese (engl.loopback address). Ukoliko paket kao destination address ima adresu koja počinje sa 127 taj se paket neće ni isporučiti u mrežu.

37 IP adresa računala Posebna je adresa koja označava lokalno računalo. Zadnji broj u IP adresi ne smije biti 0 ili 255. Prvi broj ne smije biti veći od 223. Adrese koje počinju sa 224 i 225 su rezervirane za neke posebne slučajeve.

38 IP adresa računala Osim IP računala u postavkama mreže se još definira i maska podmreže (subnet mask). Maska podmreže je također 32 bitni broj koji se također zapisuje u formatu 4 broja međusobno odvojena točkom. Npr:

39 IP adresa računala Podmrežna maska mora biti ista za sva računala u podmreži. Maska omogućava računalu da odredi koje IP adrese računala pripadaju njegovoj podmreži. O tome ovisi kuda će se usmjeriti paketi koje računalu šalje na mrežu. Primjer: = =

40 Imena računala laris.fesb.hr domena laris.fesb.hr Oznaka države Ime računala Ime organizacije FQDN fully qualified domain name Aliasi web poslužitelj ftp.srce.hr računalo na kojem se nalazi ftp arhiva

41 DNS poslužitelji DNS Domain name server Računalo koje ima tablicu za prevođenje IP u FQDA adrese Zahtjev za IP adresom nekog računala : DNS ima podatak u tablici DNS nema podatak pa mora pitati neki drugi DNS DNS nema podatak u tablici, ali je netko prije već tražio isti podatak pa je zapamtio odgovor drugog DNSa Primarni i sekundarni DNS

42 Aplikacija Transport Internet Mrežni pristup

43 TCP/IP protokol temelj Interneta Prospajanje linija kao telefonska veza Prospajanje paketa kao Internet Internet se temelji na protokolima TCP - rastavljanje poruke u pakete te sastavljenje paketa u poruku na odredištu IP brine se o isporuci paketa na pravu adresu Dodatno: UDP, ICMP, DHCP

44 Komunikacijski protokoli jezik ono što omogućava prenošenje potrebnih informacija dva računala mogu komunicirati samo ako govore istim protokolom Pozdrav Klijent Odziv jedan govori drugi sluša Odzdrav Prihvat Server Ova se procedura zove protokol Poslužiteljski programi - daemoni

45 TCP/IP Pouzdanost Dinamičko preusmjeravanje U kombinaciji sa multipleksiranjem kanala optimalno dijeljenje mrežnih resursa Onemogućeno je monopoliziranje Interneta i njegovih resursa

46 TCP protokol

47 UDP protokol Source Port Destination Port Length Checksum data octets... User datagram protokol brži i manje kompliciran od TCP manje siguran nema nikakve mogućnosti provjere pogreške ili redoslijeda paketa neke ga mreže koriste zbog brzine numeriranje

48 IP Version IHL ServiceType Total Length Identification Flags Fragment Offset TimetoLive Protocol HeaderChecksum 32bit SourceAddress 32bit DestinationAddress Options Padding IPv4 Format zaglavlja

49 IPv6 header

50 Izvoe Wikipedia, By en:user:cburnett original work, colorization by en:user:kbrose - Original artwork by en:user:cburnett, CC BY-SA 3.0,

51 Aplikacija Transport Internet Mrežni pristup