Sveučilište u Rijeci University of Rijeka

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Sveučilište u Rijeci University of Rijeka"

Транскрипт

1 OBRAZAC ZA IZMJENE I DOPUNE STUDIJSKIH PROGRAMA Naziv studijskog programa Nositelj studijskog programa Izvoditelj studijskog programa Tip studijskog programa Razina studijskog programa Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija Opće informacije Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij filozofije Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za filozofiju sveučilišni preddiplomski Prvostupnik/prvostupnica filozofije 1. Vrsta izmjena i dopuna 1.1. Vrsta izmjena i dopuna koje se predlažu Uvođenje novog izbornog kolegija Prevladavanje nihilizma: Friedrich Nietzsche. Promjena broja sati seminara i sati nastave na kolegiju Uvod u filozofiju uma Postotak ECTS bodova koji se mijenjaju predloženim izmjenama i dopunama 0 % 1.3. Postotak ECTS bodova koji je izmijenjen tijekom ranijih postupka izmjena i dopuna u odnosu na izvorno akreditirani studijski program 4 % 2. Obrazloženje zahtjeva za izmjenama i dopunama 2.1. Razlozi i obrazloženje izmjena i dopuna studijskog programa Predlaže se uvođenje novog izbornog kolegija radi osuvremenjivanja programa. Radi bolje prilagođenosti zamišljenom programu kolegija uvodi se promjena broja sati predavanja i seminara na kolegiju Uvod u filozofiju uma Procjena svrhovitosti izmjena i dopuna Predloženim izmjenama povećava se kvaliteta studijskog programa kroz veću izbornost programa. 2.3 Usporedivost izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa sa sličnim programima akreditiranih visokih učilišta u RH i EU Preddiplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Rijeci usporediv je s preddiplomskim studijem filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na Sveučilištu u Zadru, kao i s preddiplomskim studijem filozofije na Sveučilištu u Trstu, University College u Londonu i Sveučilištu Cambridge u Velikoj Britaniji. 2

2 2.4.Usklađenost s institucijskom strategijom razvoja studijskih programa Predložene izmjene prate strateški cilj 1. Strategije Sveučilišta koji planira razvoj astavu koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja Ostali važni podatci prema mišljenju predlagača šta 3. Opis obveznih i/ili izbornih predmeta s unesenim izmjenama i dopunama 3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta( i/ili modula, ukoliko postoje) s brojem sati aktivne astavu potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova (prilog: Tablica 1) Detaljan popis nalazi se pod Tablica Opis svakog predmeta (prilog: Tablica 2) Detaljan opis svakog predmeta nalazi se pod Tablica 2. 3

3 Tablica 1. Popis obvezni i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova Semestar: 1. POPIS PREDMETA 1. godina studija Logika dr. sc. Majda Trobok obavezan Uvod u filozofiju dr. sc. Boran Berčić obavezan Tjelesna i zdravstvena kultura Sanja Berlot obavezan Etika međunarodnih odnosa dr. sc. Elvio Baccarini izborni Umjetnost i moralno učenje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija umjetnosti dr. sc. Elvio Baccarini izborni Smrt dr. sc. Boran Berčić izborni Paradoksi dr. sc. Boran Berčić izborni Osnove filozofije I dr. sc. Boran Berčić izborni Teorije distributivne pravednosti dr. sc. Neven Petrović izborni Analitički marksizam dr. sc. Neven Petrović izborni Povijest političke filozofije I dr. sc. Neven Petrović izborni Filozofija jezika dr. sc. Nenad Mišćević izborni Filozofija logike i matematike dr. sc. Majda Trobok dr. sc. Nenad Smokrović ili 4 izborni Semestar: 2. Antička filozofija dr. sc. Nenad Smorković obavezan Etika dr. sc. Elvio Baccarini obavezan Filozofsko istraživanje i pisanje dr. sc. Luca Malatesti obvezan Tjelesna i zdravstvena kultura Sanja Berlot obavezan Moralno rasuđivanje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija književnosti dr. sc. Snježana Prijić-Samržija izborni Filozofija povijesti dr. sc. Neven Petrović izborni Libertarijanizam:etika i politika slobodnog tržišta dr. sc. Neven Petrović izborni A priori klasični tekstovi dr. sc. Boran Berčić izborni Hrvatska filozofija dr. sc. Aleksandra Golubović izborni Znanost i politika dr. sc. Predrag Šustar izborni Uvod u filozofiju uma dr. sc. Luca Malatesti izborni Ontologija i etika Nicolaia Hartmanna dr. sc. Neven Petrović izborni Prevladavanje nihilizma: Friedrich Nietzsche dr. sc. Luca Malatesti Izborni 4

4 2. godina studija Semestar: 3. Estetika dr. sc. Elvio Baccarini obavezan Tjelesna i zdravstvena kultura Veno Đonlić obavezan Etika međunarodnih odnosa dr. sc. Elvio Baccarini izborni Umjetnost i moralno učenje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija umjetnosti dr. sc. Elvio Baccarini izborni Smrt dr. sc. Boran Berčić izborni Sloboda volje dr. sc. Boran Berčić izborni Paradoksi dr. sc. Boran Berčić izborni Osnove filozofije I dr. sc. Boran Berčić izborni Teorije distributivne pravednosti dr. sc. Neven Petrović izborni Analitički marksizam dr. sc. Neven Petrović izborni Povijest političke filozofije I dr. sc. Neven Petrović izborni Filozofija jezika dr. sc. Nenad Mišćević izborni Moralni razlozi dr. sc. Matej Sušnik izborni Filozofija logike i matemetike dr. sc. Majda Trobok dr. sc. Nenad Smokrović ili 4 izborni U III. semestru 3 ECTS boda u kategoriji izbornih predmeta student može zamijeniti aktivnostima izvan studijskog programa. Popis aktivnosti izvan studijskog programa putem kojih je moguće steći dodatne 3 Izborni kompetencije propisat će se posebnim dokumentom pri Filozofskom fakultetu u Rijeci Semestar: 4. Simbolička logika dr. sc. Majda Trobok obavezan Moderna filozofija od Descartesa do Kanta dr. sc. Snježana Prijić- Samaržija obavezan Tjelesna i zdravstvena kultura Veno Đonlić obavezan Moralno rasuđivanje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija književnosti dr. sc. Snježana Prijić-Samržija izborni Filozofija povijesti dr. sc. Neven Petrović izborni Libertarijanizam:etika i politika slobodnog tržišta dr. sc. Neven Petrović izborni A priori klasični tekstovi dr. sc. Boran Berčić izborni Hrvatska filozofija dr. sc. Aleksandra Golubović izborni Filozofija psihijatrije dr. sc. Luca Malatesti izborni Povijest političke filozofije II dr. sc. Neven Petrović izborni Uvod u filozofiju uma dr. sc. Luca Malatesti izborni Znanost i politika dr. sc. Predrag Šustar izborni 5

5 3. godina studija Semestar: 5. Epistemologija dr. sc. Snježana Prijić- Samaržija obavezan Filozofija kao sustav. Povijest klasičnog njemačkog idealizma dr. sc. Predrag Šustar obavezan Etika međunarodnih odnosa dr. sc. Elvio Baccarini izborni Umjetnost i moralno učenje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija umjetnosti dr. sc. Elvio Baccarini izborni Smrt dr. sc. Boran Berčić izborni Sloboda volje dr. sc. Boran Berčić izborni Paradoksi dr. sc. Boran Berčić izborni Osnove filozofije I dr. sc. Boran Berčić izborni Teorije distributivne pravednosti dr. sc. Neven Petrović izborni Analitički marksizam dr. sc. Neven Petrović izborni Povijest političke filozofije I dr. sc. Neven Petrović izborni Filozofija jezika dr. sc. Nenad Mišćević izborni Moralni razlozi dr. sc. Matej Sušnik izborni Filozofija logike dr. sc. Nenad Smokrović izborni Filozofija logike i matemetike dr. sc. Majda Trobok dr. sc. Nenad Smokrović ili 4 izborni U V. semestru 3 ECTS boda u kategoriji izbornih predmeta student može zamijeniti aktivnostima izvan studijskog programa. Popis aktivnosti izvan studijskog programa putem kojih je moguće steći dodatne 3 izborni kompetencije propisat će se posebnim dokumentom pri Filozofskom fakultetu u Rijeci Semestar: 6. Metafizika dr. sc. Boran Berčić obavezan Suvremena filozofija 20. stoljeća dr. sc. Nenad Smokrović obavezan Završni rad Odsjek za filozofiju obavezan Moralno rasuđivanje dr. sc. Elvio Baccarini izborni Filozofija književnosti dr. sc. Snježana Prijić-Samržija izborni Filozofija povijesti dr. sc. Neven Petrović izborni Libertarijanizam:etika i politika slobodnog tržišta dr. sc. Neven Petrović izborni A priori klasični tekstovi dr. sc. Boran Berčić izborni Hrvatska filozofija dr. sc. Aleksandra Golubović izborni Uvod u filozofiju uma dr. sc. Luca Malatesti izborni Filozofija psihijatrije dr. sc. Luca Malatesti izborni Povijest političke filozofije II dr. sc. Neven Petrović izborni 6

6 Znanost i politika dr. sc. Predrag Šustar izborni Napomena: Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura studenti upisuju samo jednom u svakome semestru 1. i 2. godine dvopredmetnoga studija slobodne kombinacije. Završni rad / Završni ispit studenti upisuju na proizvoljno izabranom studiju slobodne kombinacije. ECTS bodovi Završnoga rada / Završnoga ispita dvopredmetnih studija u slobodnoj kombinaciji zbrajaju se (što iznosi 6 ECTS bodova). 7