Председник жирија: 1. Слободан Поповић, дипл. инж. грађ., Министарство правде Републике Србије

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Председник жирија: 1. Слободан Поповић, дипл. инж. грађ., Министарство правде Републике Србије"

Транскрипт

1 ЈП Завод за изградњу града Нови Сад 21. марта године расписао је Међународни архитектонски конкурс за општеградски центар уз Радничку улицу у Новом Саду. Задатак конкурса чији су инвеститори Министарство правде Републике Србије и Град Нови Сад јесте израда Идејног архитектонског решења за изградњу новог објекта правосудних органа, органа Града и објекта јавне гараже уз Радничку улицу у Новом Саду. Циљ конкурса је да се провере програмске поставке Програма за израду Плана детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку улицу, као и просторно-функционална провера физичких структура и организације простора (испитивање морфолошких и програмских капацитета локације). Рок за предају радова био је 12. јун године. У предвиђеном времену подигнуто је 55 конкурсних материјала, што заједно са позваним ауторима представља 58 регистрованих учесника, а стигла су укупно 24 рада. Од расписивања конкурса одржане су четири пленарне седнице жирија, који је као рок за завршетак свог рада имао 29. јун године. Жири који je оцењивао радове на основу расписа конкурса, Правилника о конкурсима, општепризнатих правила струке и личног професионалног убеђења чине: Председник жирија: 1. Слободан Поповић, дипл. инж. грађ., Министарство правде Републике Србије Потпредседник жирија: 2. др Јелена Атанацковић-Јеличић, дипл. инж. арх., члан Градског већа Чланови: 3. проф. др арх. Паоло Дезидери, A.B. D.R.Architetti Associati, Рим; 4. арх. Алфредо Арибас, Alfredo Arribas Arquibas Arquitectos Asociados, Барселона; 5. Бора Радусиновић, представник ДаНС-а; 6. Донка Станчић, историчар уметности, Завод за заштиту споменика културе Нови Сад; 7. Слободан Надрљански, председник Окружног суда у Новом Саду; 8. Вања Вукадиновић, дипл. инж. арх., ЈП Урбанизам, Завод за урбанизам Нови Сад 9. Игор Мараш, дипл. инж. арх., Факултет техничких наука Департман за архитектуру и урбанизам Нови Сад За стручне известиоце на конкурсу одређени су: Дарко Полић, дипл. инж. арх., ЈП Урбанизам, Завод за урбанизам Нови Сад Милена Попов, дипл. инж. арх., ЈП Завод за изградњу града Нови Сад Сандра Веселинов-Кљајић, дипл. инж. арх., ЈП Завод за изградњу града Нови Сад Секретар конкурса Силвија Каценбергер, дипл. инж. арх., ЈП Урбанизам, Завод за урбанизам Нови Сад

2 1.награда у износу од динара додељена је за рад под шифром АУТОР: Architekt Boris Podrecca,Univ. Prof. Mag.Arch. КОАУТОРИ: Mag.arch. Gotthard Eiböck, dipl.ing. Nenad Popović ТИМ: dipl.ing. David Calas, dipl.ing. Daniel Fehrmann, dipl.ing. Florian Pfeifer, dipl.ing.nicola Pizzutti, dipl.ing. Jernej Markelj RENDERING: Barch. Jason Bergeron У хетерогеној ситуацији у простору: сустицање различитих праваца - оса пружања и разнородних архитектонских форми (од уситњене правилне типологије објеката Радничке улице до мегаструктура као што је објекат СПЕНС-a), аутори постављају објекат независне форме не робујући академском ортогонализму. Аутори подједнако наглашавају просторну организованост као важан облик урбаности и временску компоненту, примењујући активан концепт у којем се преплиће карактеристика града да расте у простору и времену. Јасно и прегледно дата је дистрибуција свих тражених функција. У решавању унутрашњости објекта утемељени су неки од основних квалитета: добра организација свих типологија канцеларија, осветљеност, континуитет у кретању кроз простор, интеракција и прожимање спољашњег и унутрашњег простора, флексибилност. Динамичан волумен кристала, реминисценција на Петроварадинску тврђаву, с којом се успоставља визуелни дијалог, омогућава фине усеке у габариту, стварање нових јавних простора и атрактивних визура. Дефинисана је урбана целина у којој се јасно огледа прозаична и материјалистички одређена релација између јавне функције објекта и корисника. Конструкција објекта интелигентно је решена. До краја се спроводи основна идеја пројекта о постављању објекта - светлећег кристала са стилизованом контуром богиње Јустиције, као нови репер у простору који је истовремено у додиру с историјом града и модеран. 3

3 4 5

4 2.награда у износу од динара додељена је раду под шифром АУТОР: Schön Építész Iroda Kft. ДИРЕКТОР КОМПАНИЈЕ: Schön József ГЛАВНИ АРХИТЕКТА: Dúzs Sándor УЧЕСНИЦИ: Heigl Katalin, Szakonyi Gábor САРАДНИЦИ: Kiss Bernadett, Havasi Tamás 0сновни концепт заснива се на веома правилној структури новог блока. Три независне функционалне целине добро су структурално повезане. Посебан квалитет чини стварање заокруженог унутрашњег јавног простора, а пешачка комуникација (детерминисана линијом објекта СПЕНС-а) функционална је (није пренаглашена) и планирана је за слободно коришћење. Функционални захтеви предвиђени конкурсним условима испуњени су у складу с урбанистичким параметрима. Просторна организација јасно је дефинисана у све три независне целине. Сви садржаји имају добру осунчаност и проветреност. Приметни су интензивни и импресивни визуелни ефекти и динамика у волумену. Концепт обликовања кроз различиту обраду спољне и унутрашње фасаде оцењује се као квалитет. Иако се снажан карактер огледа у функцији и начину коришћења објекта, примедба жирија односи се на претврду обраду спољних фасада, али се похваљује транспарентност унутрашњих. Интелигентно решење у сваком аспекту, и урбанистичком и архитектонском. 3.награда у износу од динара додељена је раду под шифром АУТОРИ: Мирослава Петровић-Балубџић, дипл. инж. арх., и Михаило Тимотијевић, дипл. инж. арх. САРАДНИЦИ: Вера Лукић, дипл. инж. арх., Ивана Авакумовић, дипл. инж. арх. и Филип Зумберовић, дипл.инж. арх. ПРОЈЕКТНИ БИРО: LANDARH д.о.о. Београд Основни концепт заснива се на постављању дијагоналног пешачког тока и на јасно дефинисаним просторним целинама. Функционалне целине добро су решене и формирају три посебна објекта у које се приступа с унутрашње комуникације. Генерални концепт, који се састоји у постављању јаке пешачке комуникације као урбаног мотива, жири оцењује позитивно. Међутим, недостатак је непостојање квалитетног објекта као крајњег репера на крају пешачке комуникације (сам објекат гараже не сматра се значајним мотивом на крају унутрашње улице) и предимензионисање пешачке комуникације. Функционални захтеви подразумевани у конкурсним условима испуњени су уз јасно дефинисање тражених целина и добру просторну организацију. Замерка се тиче структуре садржаја оријентисаних према пешачкој комуникацији у приземљу објеката (техничке просторије, особље...). Жири мањим недостатком сматра типологију канцеларија (уске и дубоке). Елегантно је решена примена различите материјализације фасада сваке од целина. 7

5 Откуп у износу од динара додељује се за рад под шифром Откуп у износу од динара додељује се за рад под шифром АУТОРСКИ ТИМ ARCVS: арх. Сузана Тисовац, арх. Весна Милојевић, арх. Предраг Стефановић, арх. Марко Тодоровић, арх. Борис Хусановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Зоран Ђоровић, арх. Драган Ивановић и арх. Бранислав Реџић Почетна идеја пројекта, како у урбаном склопу целог комплекса тако и у функционалној организацији, заснива се на обради информација које је пружио контекст у ширем оквиру и задати програм, на интеграцији локалних и глобалних утицаја, на поетичном повезивању интернационалне и традиционалне архитектуре (посебан однос према урбаном наслеђу аутори дају кроз јасну сугестију на принципе организације традиционалне војвођанске куће које примењују на савремену форму). Иако раздвојени интерном саобраћајницом, објекти су у планиметријском приказу интегрисани с физичком структуром објеката уз Ловћенску улицу, с којима формирају блоковску целину, а у перспективним приказима, објекти повезани у круту блоковску структуру сами себи су довољни. Квалитетом се сматра и формирање пешачког платоа испред главног улаза иако је урбани аспект недовољно истражен. Аутори су смелом архитектонском интервенцијом и доминантним волуменом објекта уобличили простор у делу врло осетљиве урбане матрице, у којој се преплићу различите морфолошке структуре. Функционални захтеви трију целина тражени конкурсним условима су испуњени. У текстуалном образложењу јасно и прегледно дата је дистрибуција свих тражених функција. Мила Пралица, дипл. инж. арх., Никола Миленковић, дипл. инж. арх., Андрија Спичановић, дипл. инж. арх. Блок формиран од три целине карактерише јак архитектонски израз (тежи се иконографској архитектури). Просторно решење заснива се на снажној архитектури објеката и обликовању, који, с једне стране, прате обликовање фасадних равни постојећих објеката дуж Радничке улице (објекат Суда), а с друге стране, приметни су узор и инспирација у познатим, савременим и већ примењеним формама. У нивоу приземља формирана је слободна пешачка површина за јавно коришћење као квалитетан градски простор доступан свима. Замерка жирија своди се на решење угла објекта на раскрсници. Функционални захтеви три целине предвиђени конкурсним условима су испуњени. Аутори нуде интересантан конструктивни склоп, али је само конструктивно решење објекта у смислу реализације и економичности дискутабилно. Употреба браон-златних алуминијумских облога у обликовању и материјализацији фасаде констатује се као интересантна; таква обрада фасада доприноси оплемењивању простора. Примена великих стаклених површина указује на транспарентност самих институција. 9

6 шифра: Нина Дивчић 10 шифра: шифра: Мирко Тодоровић, дипл. инж. арх. Ксенија Булатовић, дипл. инж. арх.; Ксенија Буњак, дипл. инж. арх.; Божидар Несторовић, дипл. инж. арх.; Данијела Перовић, дипл. инж. арх.; Слађана Меселџија, арх.; Игор Вујачић, дипл. инж. арх.; Никола Алексић, 3д модел; STUDIO CUBEX

7 шифра: шифра: Соња Брстина, дипл. инж. арх.; Даница Црногорац, дипл. инж. арх.; Ђорђе Свирчевић, дипл. инж. арх. шифра: Владимир Стевановић, дипл. инж. арх. шифра: Драгана Илић, дипл. инж. арх., и Слободан Богдановић, дипл. инж. арх. Никола Ракић, Данијела Дејановић, Миле Радовић и Александра Јовановић

8 шифра: шифра: Мирослав Крстоношић, Мирјана Гегенбауер и Борис Петровски шифра: Никола Мартиновић, дипл. инж. арх.; Вања Шљукић, дипл. инж. арх., и Дејана Радишић, дипл. инж. арх. шифра: Дамјан Јовановић, мр арх.; Лидија Кљаковић, мр арх., и Александар Поповић, мр арх ТИМ: Тања Анић, дипл. инж. арх.; Јелена Ђорђевић, дипл. инж. арх.; Бранка Живковић, дипл. инж. арх.; Павле Јовановић, дипл. инж. арх.; Ивана Лиздек, дипл. инж. арх.; Жељка Молдован, дипл. инж. грађ.; Предраг Павловић, дипл. инж. арх.; Владимир Радосављевић, дипл. инж. арх.; проф. др Михајло Самарџић, дипл. инж. арх.; предузеће DEFAULT д.о.о.

9 шифра: шифра: АРХИТЕКТОНСКА АКЦИЈА: Зорица Шеремет-Довијанић, дипл. инж. арх.; Александар Младеновић, дипл. инж. арх.; Весна Банковић, дипл. инж. арх.; Бојана Мићуновић, дипл. инж. арх.; Предраг Лечић, дипл. инж. арх.; Влада Тимотић, техничар високоградње, и Лејла Вујичић-Вајдлер, консултант-сарадник шифра: Ана Глушица, дипл. инж. арх.; Игор Момировић, дипл. инж. арх.; Никола Николић, дипл. инж. арх., и Љупче Јовановски, дипл. инж. арх. шифра: Драган Маринчић, дипл. инж. арх.; Александра Маринчић, дипл. инж. арх.; Слађана Милићевић, дипл. инж. арх.; Владимир Гарбош, апс. арх.; Милица Стојковић, дипл. инж. арх.; Светлана Вујиновић, дипл. инж. арх.; Аксиња Маџгаљ, дипл. инж. арх.; Радмила Марковић, дипл. инж. арх.; Даница Лаћарац, дипл. инж. арх., и Славица Атанацковић, дипл. инж. арх. Марко Руњић, дипл. инж. арх.; Милица Стојчевић, дипл. инж. арх.; Марија Милин, дипл. инж. арх., и Јелена Дражић, дипл. инж. арх.

10 шифра: шифра: Аутор: Иља Микитишин, дипл. инж. арх. Техничка подршка: Workshop 4mind architecture Александар Бауер, дипл. инж. арх. 18 шифра: Јелена Вучић, дипл. инж. арх. - мастер.; Mилош Грбић, дипл. инж. арх. - мастер Рад се објављује под шифром

11