Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluka Upravnog odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o dodjeli sredstava za godinu"

Транскрипт

1 ur. broj Odluka Upravnog odbora Zaklade umjetnosti o dodjeli sredstava za godinu Predlagatelj (pojedinac/ustanova) Adresa Naziv prijedloga Odobreni iznos (HRK) 1. Izdavačka djelatnost (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u u Trg Republike Hrvatske 5, knjiga Glembajevi - Dvojno čitanje, autor Goran Pavlić 5.000, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Kralja P. Svačića 1/f, Osijek tiskano izdanje skladbe Etude za klavir, autorice Sande Majurec 5.000, Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Ante Kovačića 5/II, knjiga Hrvatski fizičar i kemičar Josip Franjo Domin ( ), dvjesto godina poslije, Rasprave i građa za povijest znanosti HAZU, knjiga 20, svezak 8,, , Arhiv za likovne umjetnosti umjetnosti Gundulićeva 24, časopis Art Bulletin br , Arhitektonski fakultet Sveučilišta u u Andrije Kačića Miošića 26, izložba Autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta 3.000, ArTresor naklada Šulekova 4a, knjiga ački povijesni trgovi, parkovi i poneka ulica, Snješka Knežević 1.000, ArTresor naklada Šulekova 4a, knjiga Tročlani sklop. Ogledi o filozofiji jezika, Bojan Marotti 8.000, Biakova d.o.o. Kušlanova 59, knjiga Vrijeme zvonika, gradova i pojedinca - Kulturni kontekst hrvatskoga povijesnoga romana s kraja 20. i poč. 21. stoljeća, Sanja Franjković 5.000, Bibra izdavaštvo d.o.o. Trg kralja Tomislava 21, časopis, moj grad 5.000, Društvo hrvatskih književnika Trg J. Jelačića 7/I, izbor iz poezije Jure Kaštelana u povodu 100. godišnjice rođenja, urednik Ivica Matičević, prir. Tomislav Brlek 5.000,00 1

2 Društvo hrvatskih književnika Trg J. Jelačića 7/I, Izabrane novele Mirka Božića, u povodu 100. godišnjice rođenja, urednik Antun Pavešković, prir. Ivica Matičević 5.000, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Preradovićeva 44, Peristil 62/ , Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Preradovićeva 44, zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti Olga Maruševski ( ) 1.000, Društvo za promicanje glazbe, plesa i glazbeno-scenske umjetnosti HILARION Rendićeva 28A, Notno izdanje solo popijevke Franje Krežme na stihove njemačkih pjesnika 5.000, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u u Filozofski fakultet Sveučilišta u u Filozofski fakultet Sveučilišta u u Ivana Lučića 5, Ivana Lučića 3, Ivana Lučića 3, tisak sveučilišnog udžbenika Tehnologija brodogradnje II, autor Neven Hadžić 8.000,00 zbornik znanstvenog skupa Art and Politics in Europe in the Modern Period 1.000,00 izdavanje monografije Otto Wagner i hrvatska arhitektura, autor dr. sc. Dragan Damjanović 1.000, Grad Komiža Hrvatskih mučenika 17, Komiža za zbornik radova s održanog znanstvenog skupa 9. Dani Ranka Marinkovića - Izazovi medija 5.000, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o izdavanje Glasnika HAZU ,00 Ulica grada Vukovara 68, Prema domovini misli - Ogledi o hrvatskoj filozofiji od Markovića do Cipre, prof. dr. sc. Bojan Marotti 5.000,00 Hrvatska udruga likovnih umjetnika Preradovićeva 44/1, primijenjenih umjetnosti - ULUPUH knjiga Kazališni čovjek Ljubo Babić 5.000, Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa- HUNIG Šubićeva 29, znanstveno-stručni časopis "Nafta i plin" - objavljivanje četiri broja godišnje 8.000, Hrvatska udruga stipendista francuske vlade Hebrangova 2, za tisak zbornika Simpozija Život i djelo nobelovke Marie Sklodowske-Curie 4.000, Hrvatski centar ITI Basaričekova 24, knjiga autora Nikole Batušića: Povijest hrvatskog kazališta, 2. izdanje 5.000, Hrvatski muzej arhitekture umjetnosti Ivana Gorana Kovačića 37, publikacija iz edicije Studije: Sportska arhitektura akademika Borisa Magaša, autori Ariana Štulhofer i Hrvoje Vukić ,00 2

3 26 77 Hrvatski muzej medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hrvatski restauratorski zavod Hrvatski studiji Sveučilišta u u Gundulićeva 24, Nike Grškovića 23, Borongajska 83d, Izložba iz fundusa Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz Zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU (katalog izložbe, transparent, poster) 8.000,00 časopis Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, objava 10. broja 2.500,00 djelo Ime Hrvat u etnogenezi južnih Slavena, autor Mario Grčević ,00 potpora objavljivanju sveučilišnog udžbenika Modeliranje u kemijskom inženjerstvu, autora prof. emer. dr. sc. Zorana Gomzi, dr. sc. Želimira Kurtanjeka 8.000,00 Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) Berislavićeva 6/I, Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku Kačićeva 26, znanstveno-stručni časopis KOG, br , Hrvatsko filološko društvo Ivana Lučića 3, Zdravko Malić: Dnevnici. Devedesete, priredila Irena Lukšić 5.000, Hrvatsko filološko društvo Ivana Lučića 3, Lučaru cijelosti. Zbornik radova posvećen 95. rođendanu profesora dr. sc. Bulcsúa Lászlóa 8.000, Hrvatsko filološko društvo (časopis Jezik) Ivana Lučića 3, Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 8.000, Hrvatsko kemijsko društvo Horvatovac 102a, digitalizacija ranijih izdanja časopisa Croatica Chemica Acta 6.000, Hrvatsko muzikološko društvo Opatička 18, knjiga Franjo Ksaver Kuhač: Korespondencija II , Hrvatsko muzikološko društvo Opatička 18, Hrvatsko muzikološko društvo Opatička 18, knjiga Hrvatska glazbena historiografija od početka 20. stoljeća do godine, autorica dr. sc. Sanja Majer Bobetko 6.000,00 knjiga Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju "socijalističkog čovjeka": nastava glazbe u osnovnim školama u Hrvatskoj ( ) 7.000, Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju Latina et Graeca Harambašićeva 19, časopis Latina et Graeca br. 35 i ,00 Ulica grada Vukovara 68/III, monografija -arhitektura, arhitekti, Aleksander Laslo, Institut za povijest umjetnosti urednica Tamara Bjažić Klarin 1.000, Irma&Irma j.d.o.o. Novotnijeva 8, Tragovi u vremenu - roman o kultnoj knjižari Kugli 4.000, Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Augusta Šenoe 4, časopis Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law, god. 58, broj 173, ,00 3

4 Katedra Čakavskog sabora Roč Roč, Vela vrata bb, Roč Misal kneza Novaka (preslik-fototipsko izdanje) 6.000,00 zbornik Dani hvarskog kazališta, sv. 45., Književnost, Književni krug Split Ispod Ure 3, Split kazalište, domovina 5.000, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Strossmayerov trg 14, digitalizacija Akademijinih izdanja: Hrvatski latinisti (9 sv.) i Djela JAZU (HAZU)-32 sv. (ukupno stranica) 7.000, Kulturni klub Nazorova 37, Opera.hr - online leksikon hrvatskih opernih pjevača 6.: od Mirke Klarić do Dunje Vejzović 9.000, Leksikografski zavod Miroslav Krleža Frankopanska 26, Hrvatska tehnička enciklopedija novih članaka dostupnih na mrežnim stranicama Enciklopedije 9.000, Matica hrvatska Ulica Matice hrvatske 2, časopis Prirodoslovlje 1-2/ , Matica hrvatska Ulica Matice hrvatske 2, Johannes Reinhart: Rasprave o hrvatskoglagoljskoj pismenosti 6.000, Matica hrvatska Ulica Matice hrvatske 2, Marko Marulić: Davidijada, priredio Bratislav Lučin 5.000, Matica hrvatska Ulica Matice hrvatske 2, Pavao Ritter Vitezović, Plorantis Croatiae saecula duo/ Dva stoljeća uplakane Hrvatske, prepjev, kritička studija i komentari Zrinka Blažević 5.000, Naklada Ex Libris d.o.o. Radićeva 5, knjiga Ivica Matičević: Kruženje oko priče 5.000, Naklada Ex Libris d.o.o. Radićeva 5, knjiga Nesigurna priča, autorice Vesne Solar 5.000, Naklada Ex Libris d.o.o. Radićeva 5, knjiga Palača i njezini dvojnici, autorice Gordane Benić 5.000,00 Kopačevski put 1c, knjiga Povijest hrvatske grafike, autor dr. sc. Mikica Maštrović 1.000, Naklada Ljevak d.o.o. Odsjek za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti umjetnosti Hebrangova 1, Zbornik za narodni život i običaje, br. 61, Materijalna, društvena i duhovna kultura sela Klakarja početkom 20. stoljeća, zapisao Luka Lukić ( ) 8.000,00 Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Opatička 18, časopis Kronika, br. 36, god ,00 Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Opatička 18, Krležini dani u Osijeku 2018., Redatelji i glumci hrvatskog kazališta, drugi dio 5.000,00 4

5 Ogranak Matice hrvatska u Podstrani Paradox d.o.o. za izdavačku djelatnost Jurasova 2, Podstrana Milutina Brača 7, Rijeka zbornik radova u čast dr. sc. Nedjeljka Mihanovića, naslovljen Arte et marte (Umjetnošću i ratom) 5.000,00 izdavanje knjige Senzomotoričke reakcije čovječjeg tijela - osnove kineziologije I , Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u u Pierrotijeva 6, časopis Food Technology and Biotechnology 6.000, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Franje Kuhača 20, Osijek međunarodni znanstveno-stručni časopis Crotian Journal of Food Science and Technology 6.000, Sveučilišta u u Horvatovac 102a, unaprjeđenje rada hrvatskog znanstvenog časopisa Acta Botanica Croatica 4.000, Sveučilišta u u Horvatovac 102a, časopis Geofizika 4.000, Privlačica d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 2, Vinkovci Hrvatski velikan Marin Getaldić, autor dr. sc. Marijana Borić 5.000, Privlačica d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 2, Vinkovci Hrvatski velikan Vladimir Nazor, autor Lana Molvarec 4.000, Razred za medicinske znanosti umjetnosti Časopis RAD - Medicinske znanosti, br. 46 i br , Razred za tehničke znanosti umjetnosti Bilten Razreda za tehničke znanosti, br. 1, , Razred za tehničke znanosti umjetnosti Rad umjetnosti - Tehničke znanosti, br. 20, , Speleološko društvo Velebit Radićeva 23, izdavanje novog izdanja knjige Speleologija 2.000, Strossmayerova galerija starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti knjiga TransCultAA istraživanja u Strossmayerovoj galeriji, autori dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Iva Pasini Tržec, Ivan Ferenčak, Bartol Fabijanić , Studentsko kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić Opatovina 11, monografija 70 godina, urednik Danijel Vukobrat 4.000, Školska knjiga d.d. Masarykova 28, knjiga Djeca u kaznenom pravu - počinitelji i žrtve, autorice dr. sc. Lane Petö Kujundžić 6.500, Školska knjiga d.d. Masarykova 28, knjiga Kamen hrvatske obale Jadrana, dr. sc. Joško Belamarić 4.500,00 5

6 Školska knjiga d.d. Masarykova 28, monografija Jasmina Bašića: Krunoslav Cigoj , Školska knjiga d.d. Masarykova 28, Petar Barišić - likovna monografija - hrvatsko izdanje 4.000, Školske novine d.o.o. A. Hebranga 40, informiranje i promicanje stručno-znanstvenog pristupa u/iz područja odgoja i obrzaovanja, znanosti i kulture - Školske novine (tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu) tijekom , Udruga studenata biologije BIUS Rooseveltov trg 6, studentski časopis In Vivo 4.000,00 Udruga za razvoj prometnih monografija Znanstvenog vijeća za promet HAZU, troškovi uredništva, recenzija, lekture, sloga i prijeloma te grafičkog znanosti Kušlanova 2, uređenja knjige , Umjetnička organizacija ODEON Pantovčak 69A, snimanje CD-a: Hrvatska glazba za klavir i elektroniku, Mia Elezović 5.000, UPI-2M PLUS d.o.o. Medulićeva 20, knjiga Arhitektica Hildegard Auf-Franić, glavna urednica Vera Grimmer 4.000, UPI-2M PLUS d.o.o. Medulićeva 20, knjiga Dvedeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske, autor Bruno Milić 4.000, UPI-2M PLUS d.o.o. Medulićeva 20, knjiga Kaštelologija - Srednjovjekovni kašteli kontinentalne Hrvatske, autor dr. sc. Zorislav Horvat 1.000, UPI-2M PLUS d.o.o. Medulićeva 20, knjiga Njega spomenika u Njemačkom Carstvu, , priredio prof. dr. sc. Marko Špikić 1.000, UPI-2M PLUS d.o.o. Medulićeva 20, knjiga Rijeka Sava u urbanističkom planiranju i razvoju a, autorica mr. sc. Irena Matković 3.000, Zavod za lingvistička istraživanja umjetnosti Ante Kovačića 5, Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti ,00 Zavod za lingvistička istraživanja umjetnosti Ante Kovačića 5, sufinanciranje časopisa Folia onomastica Croatica, knj ,00 Zavod za lingvistička istraživanja umjetnosti Ante Kovačića 5, Hrvatski dijalektološki zbornik ,00 Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Gundulićeva 24, izdavanje 54. volumena časopisa Larus 5.000, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli HAZU Ružićeva 5, Rijeka časopis Problemi sjevernog Jadrana, sv. 18/ časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli 4.000,00 6

7 Zavod za povijesne znanosti Dubrovnik, Zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru Obala dr. Ante Starčevića 1, Cavtat Vladimira Nazora 14, Varaždin Vladimira Nazora 14, Varaždin tiskanje monografskog kataloga izložbe autorice Stane Đivanović "Vrijeme Bogišićeva odlaska i povratka - muzeološki vidovi kulture sjećanja: U povodu 110. obljetnice utmeljenja Bogišićeva muzeja u Cavtatu (30. rujna 1909.) 5.000,00 monografija Vladimir Huzjan: Varaždin u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske ( ) 5.000,00 monografija Višnja Burek: Varaždin u 17. stoljeću: grad, ljudi, kultura 4.000,00 Vladimira Nazora 14, Varaždin časopis "Radovi" Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin 6.000,00 A. B. Šimića 1, Bjelovar knjiga Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište - vojna općina-slobodni grad, autora dr. sc. Željka Karaule 6.000, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničkokriževačke županije u Križevcima Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3, Križevci Dnevnik Milana Grlovića, urednici dr. sc. Željko Karaula, dr. sc. Ivan Peklić 4.000, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica knjiga Krupići iz Velike Mlake ( ) Studija o povijesti jedne turopoljske plemićke obitelji, autorica dr. sc. Suzana Miljan 6.000,00 2. Organiziranje znanstvenih skupova Red. prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u u okrugli stol Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačkorimskog brevijara 3.000, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Cara Hadrijana 10, Osijek The 7th International Scientific Colloquium Mathematics and Children, founded by Margita Pavleković (Teaching and Learning Mathematics) 4.000,00 7

8 3 418 Fakultetski Odbor Svih Studenata Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci - FOSS MedRi Braće Branchetta 20, Rijeka 9. Studentski kongres neuroznanosti - NeuRi , Filozofski fakultet Sveučilišta u u Ivana Lučića 3, međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Hrvatska kultura i sveti Jeronim 4.000, Filozofski fakultet Sveučilišta u u Ivana Lučića 3, hrvatski seminar za strane slaviste "Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturu" 6.000, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda Starčevićeva 8, Slavonski Brod obilježavanje rođendana Dragutina Tadijanovića - "Tadijine jeseni" 5.000, Hrvatska udruga kristalografa Bijenička c. 54, radionica Hot Topics in Contemporary Crystallography 4 (HTCC4) 4.000, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša Berislavićeva 6, IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš/iv Regional Conference on Environmental Impact Assessment 4.000, Hrvatski Savez Nutricionista Ulica Vjekoslava Klaića 16, Međunarodni kongres nutricionista 4.000, Hrvatski šumarski institut Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Klimatske promjene i novi izazovi u proizvodnji kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala 3.000, Hrvatsko antropološko društvo Hebrangova 1, međunarodni znanstveni skup "Škola biološke antropologije Dr. Hubert Maver: Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet 3.000, Hrvatsko botaničko društvo Rooseveltov trg 6, organizacija međunarodnog kongresa 7. European Phycological Congress EPC , Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) Berislavićeva 6/I, Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem 6.000,00 8

9 14 97 Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku Kačićeva 26, st Scientific-Proffesional Colloquim on Geometry and Graphics (21. znanstveno-stručni kolokvij za geometriju i grafiku) 3.000, Hrvatsko društvo za neuroznanost Šalata 12, hrvatski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem 7.000, Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara- Croatian Stroke Society Ul. Grada Vukovara 271/IV, sufinanciranje 30. Ljetne škole moždanog udara - 30th Summer Stroke School Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impaipments 8.000, Hrvatsko društvo za regionalnu anesteziju i analgeziju Šubićeva 9, hrvatski kongres Regionalne anestezije i analgezije s međunarodnim sudjelovanjem 6.000, Hrvatsko geološko društvo - Studentski odsjek Sachsova 2, Studentski dani geologije SDG , Hrvatsko imunološko društvo Hrvatsko matematičko društvo Braće Branchetta 20/I, Rijeka 2019 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society 6.000,00 Bijenička cesta 30, Međunarodna znanstvena konferencija Representation Theory XVI 9.000, Hrvatsko muzikološko društvo Opatička 18, međunarodni muzikološki i interdisciplinarni skup "Glazba, umjetnost i politika: revolucije i restauracije u Europi i Hrvatskoj uz 200. obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog i 160. obljetnicu smrti bana Josipa Jelačića , Institut Ruđer Bošković Bijenička c. 54, Computational Chemistry Day , Institut Ruđer Bošković Bijenička c. 54, organizacija skupa III. simpozij supramolekulske kemije 5.000, Dijana Žilić Bijenička c. 54, potpora organizaciji međunarodne konferencije Solid-State Science&Research , Institut za povijest umjetnosti Ulica grada Vukovara 68, znanstveni skup Prelogova Baština danas povodom stote obljetnice rošenja prof. dr. Milana Preloga 2.000, Katedra Čakavskoga Sabora Lovran Šetalište maršala Tita 84, p.p.p 28, Lovran znanstveni skup I te gori visokost ide daže pod oblaki: Život na Učki i oko Učke kroz stoljeća 3.000,00 9

10 Književni krug Split Ispod Ure 3, Split skup Salona od godine 119 prije Krista do kasne antike 7.000, Književni krug Split Ispod Ure 3, Split znanstveni skup Kandijski rat u Dalmaciji, o 350. obljetnici 6.000, Izv. prof. Dean Marković, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Rijeka međunarodni minisimpozij primijenjene i organske kemije 4.000, Međunarodni institut za zdravlje mozga Ul. Grada Vukovara 271/IV, sufinanciranje tradicionalnog neuropsihijatrijskog kongresa: Mind & Brain - 59th International Neuropsychiatric Congress 7.000, Dr. sc. Maja Novosel, Sveučilište u u Gajec (Sesvete) Međunarodni skup briozoologa 3.000,00 Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Cara Hadrijana 8/A, Osijek skup mladih znanstvenika Dani mladih istraživača 3.000, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Radmile Matejčić 2, Rijeka organizacija stručno-znanstvenog interdisciplinarnog skupa STEM: Danas za sutra , Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Opatička 18, Krležini dani u Osijeku 2019., Tri desetljeća Krležinih dana u Osijeku 5.000, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u u Ivana Lučića 3, sufinanciranje organizacije znanstvenog skupa 24. Dana Ramira i Zorana Bujasa 5.000, Sveučilišta u u Horvatovac 102a, znanstveni skup 11th International Conference on Extreme Value Analysis 9.000, Sveučilišta u u Horvatovac 102a, znanstveni skup Probability, Analysis and Applications 3.000, Sveučilišta u u Horvatovac 102a, potpora organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa Mitotic spindle: From living and synthetic systems to theory 3.000,00 10

11 Sveučilišta u u Horvatovac 102a, Adriatic NMR Conference , Sveučilišta u u Horvatovac 102a, sufinanciranje organiziranja znanstvenog skupa Sixth Najman Conference on Spectral Problems for Operators and Matrices 3.000, Razred za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti skup Dani hvarskog kazališta , Razred za medicinske znanosti umjetnosti 5th International Conference on Regenerative Orthopaedics and Tissue Engineering 5.000, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Vukovarska 58, Rijeka VIII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji - in memoriam akademik Zlatko Winkler 4.000, Udruga Memorijalna zbirka Ranko Marinković Viškog boja 13, Vis manifestacija Marinković nas spaja , Udruga studenata biologija - BIUS Rooseveltov trg 6, Peti simpozij studenata bioloških usmjerenja (SiSB5) 4.000,00 Veterinarski fakultet Sveučilišta u u Heinzelova 55, međunarodni kongres Veterinarska znanost i struka 7.000, Zavod za povijesne znanosti umjetnosti u Zadru Obala kneza Trpimira 8, Zadar Luka Jelić ( ) istraživač i znanstvenik: valorizacija znanstvenog opusa 6.000, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru A. B. Šimića 1, Bjelovar znanstveni skup Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? 6.000,00 3. Razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada Agronomski fakultet Sveučilišta u u, dr. sc. Maja Šćepanović Svetošimunska 25, projekt Utjecaj biljaka zelene gnojidbe na nicanje i rast korovne vrste Ambrosia artemisiifolia 3.000, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u u Ilica 85, izložba Beskrajna ranolikost oblika - Alge u opalnim kućama 2.000,00 11

12 3 233 Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u u Dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak Kastav Ilica 85, projekt Ljepota detalja, transformacija i struktura - kokolitoforidi Jadrana 3.000,00 projekt Uloga heterogenih nuklearnih ribonukleoproteina (hnrnp) o odgovoru stanica domaćina na virusnu infekciju 4.000, Marija Alešković Bijenička c. 54, projekt Priprava i studij vezivanja permetiliranih diamantoidnih amonijevih soli s ciklodekstrinima 5.000, Irena Dokli Bijenička c. 54, projekt Totalna sinteza marinoazepinona A i B 5.000, Vlatka Filipović Marijić Bijenička c. 54, projekt Istraživanje uzroka povišenih koncentracija toksičnih metala u riba kod izvora rijeke Krke - unos putem hrane? 3.000, Institut Ruđer Bošković, Danijel Glavač, mag. appl. chem. Bijenička c. 54, projekt Razvoj organokatalitičke enantioselektivne priprave α- kvaternih (triaril)metanamina bez upotrebe teških metala 6.000, Marija Matković Bijenička c. 54, projekt Fotoosjetljivi ciklički RGD-peptidi kao mogući lijekovi u antitumorskoj fototerapiji i/ili biomarkeri u oslikavanju tumora 6.000, Lara Mikac Bijenička c. 54, projekt Detekcija organofosfornih pesticida u voću spektroskopijom površinski pojačanog Ramanovog raspršenja 4.000, Institut Ruđer Bošković, Davor Nestić, mag. ing. mol. biotechn. Bijenička c. 54, projekt Utjecaj inhibicije klatrinom posredovane endocitoze na infekciju adenovirusom tipa , Luka Pavić Bijenička c. 54, projekt Razvoj novih fosfatnih staklo-keramika za krute elektrolite - može li natrij zamijeniti litij 4.000, Jasminka Popović Bijenička c. 54, projekt Nove efikasne svjetlosne diode 5.000, Dubravka Švob Štrac Bijenička c. 54, projekt Uloga glazbe i zvukova u odgovoru na stres: psihofiziološki pokazatelji 8.000,00 12

13 15 66 Martina Vrankić Bijenička c. 54, projekt Strukturna i mikrostrukturna karakterizacija nanočestica ZnO metodom in situ difrakcije sinkrotronskog rendgenskog zračenja pri visokom tlaku 5.000, Institut za antropologiju Gajeva 32, odlazak znanstvene suradnice dr. sc. Jelene Šarac na 26th European Congress on Obesity, Glasgow, Škotska 4.000, Institut za povijest umjetnosti Ulica grada Vukovara 68/III, projekt Umjetnička topografija Hrvatske - Dubrovačkoneretvanska županija 3.000, Magdalena Janeš, mag. oecol. projekt Bioremedijacija tla zagađenog Raškim ugljenom 3.000, Stanko Juzbašić, dipl. ing. projekt Hrvatski glazbenoinformatički pojmovi i termini 6.000, Doc. dr. sc. Boris-Marko Kukovec, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu Split projekt Koordinacijski polimeri kobalta(ii) i nikla(ii) s derivatima nikotinske kiseline 4.000, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica Šoltanska 2, Split projekt Analiza uloge vitamina D s pojavom i kliničkom manifestacijom bolesti Hashimotov tireoiditis , Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Marina Pribanić Matešić Radmile Matejčić 2, Rijeka projekt Analiza ekspresije mir-h1 herpes simpleks virusa , Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Jelena Bijelić, mag. educ. chem. Ul. Cara Hadrijana 8/A, Osijek projekt Istraživanje složenih metalnih oksida na osnovi molidbena 4.000,00 Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Marijana Borić, dr. sc. Vanja Flegar Ante Kovačića 5, projekt Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu 9.000, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Marijana Borić Ante Kovačića 5, izložba Marin Getaldić i znanstveni kolokvij o hrvatskim velikanima (rujan 2019, Sydney) 4.000,00 13

14 Oris Kuća arhitekture Prilaz Gjure Deželića 61, monografija Marijan Hržić: obrisi opusa 2.000, Sveučilišta u u, dr. sc. Mirjana Bijelić Horvatovac 102a, projekt Reparacija i restauracija Hertzovih i Tesla- Weinholdovih aparata iz 19. st. na Fizičkom odsjeku PMF-a 6.000, Sveučilišta u u, izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković Horvatovac 102a, projekt Razumijevanjem nekovalnetnih interakcija do savitljivih kristala 6.000, Sveučilišta u u, doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Horvatovac 102a, projekt Klimatska varijabilnost Europe: istraživanje i numeričko modeliranje 4.000, Sveučilišta u u, doc. dr. sc. Gordan Horvat Horvatovac 102a, projekt Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini 6.000, Sveučilišta u u, doc. dr. sc. Ivan Kodrin Horvatovac 102a, projekt Elektrostatski potencijaln kao sredstvo za predviđanje interakcija u kristalnim sustavima 4.000, Sveučilišta u u, doc. dr. sc. Aleksandra Maršalevski Horvatovac 102a, projekt Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške izoleucil-trna-sintetaze iz E. coli 6.000, Sveučilišta u u, izv. prof. dr. sc. Maja Matulić Horvatovac 102a, projekt Istraživanje mehanizma represije virusnog promotora pomoću poliadpribozil polimeraze u animalnim stanicama 5.000, Sveučilišta u u, doc. dr. sc. Željko Skoko Horvatovac 102a, projekt Novi uvid u termoodskočne materijale: Rendgenska difrakcija pri visokom tlaku 5.000, Doc. dr. sc. Danko Šourek, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u u projekt Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskog programa u likovnoj baštini, voditelji doc. dr. sc. Danko Šourek, dr. sc. Tanja Trška 1.000, Doc. dr. sc. Željka Trumbić, Odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu Split izrada studije genetske raznolikosti populacija odabranih komercijalnih vrsta glavonožaca 3.000,00 14

15 Zavod za lingvistička istraživanja umjetnosti Ante Kovačića 5, projekt Popunjavanje bjelina na kajkavskoj jezičnoj karti u povijesti i danas 6.000, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Ante Kovačića 5, PALEO-RAB - projekt popularno-znanstvene prezentacije kvartarnih paleo-okoliša i fosilne faune otoka Raba 3.000,00 4. Otkup Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti otkup grafike Miroslava Šuteja: Venecija, ,00 Prijave: 1. Izdavačka djelatnost (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti ,00 2. Organiziranje znanstvenih skupova ,00 3. Razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada ,00 4. Otkup ,00 UKUPNO: 183 UKUPNO KN: ,00 15