Dr Milivoje Došenović: UPRAVLJANJE IZDAVAČKIM PROJEKTOM U DOMENU SPORTSKE LITERATURE (ISTRAŽIVANJA PRAZNOG HODA U IZDAVAŠTVU I KNJIŽARSTVU)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Dr Milivoje Došenović: UPRAVLJANJE IZDAVAČKIM PROJEKTOM U DOMENU SPORTSKE LITERATURE (ISTRAŽIVANJA PRAZNOG HODA U IZDAVAŠTVU I KNJIŽARSTVU)"

Транскрипт

1 1 No part of this publication may be reproduced without permission in writing from the author and publisher Copyright Dr sci. Milivoje Došenović, Domla-publishing, Novi Sad, 13.

2 2 Dr Milivoje Došenović: UPRAVLJANJE IZDAVAČKIM PROJEKTOM U DOMENU SPORTSKE LITERATURE (istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu Izdavač: DOMLA-PUBLISHING, Novi Sad Izdavačko-knjižarska agencija Bulevar kralja Petra I, Tel.: 21/ , 64/ Za izdavača: Dr Milivoje Došenović, glavni i odgovorni urednik Dipl. menadžer producent za medije Recenzent: Dr Dragan Doder, naučni saradnik Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad Lektor i korektor: Ana Kanban, profesor književnosti, prevodilac za engleski, nemački i mađarski jezik Dizajn: Dr Milivoje Došenović Štampa: MBM plas, Novi Sad, Omladinska 93 Tiraž ofsetnog izdanja: 1. primeraka Novi Sad, 1. izdanje 6. godine, 2. i 3. izdanje Domla-publishing (E-book, 13) Bez pismenog odobrenja autora i izdavača zabranjeno je svako preštampavanje, fotokopiranje, presnimavanje u celini ili u delovima ove knjige No part of this publication may be reproduced without permission in writing from the author and publisher Copyright Dr sci. Milivoje Došenović, Domla-publishing, Novi Sad, 13. CIP Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад :5 796: ДОШЕНОВИЋ, Миливоје Upravlujanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu) / Milivoje Došenović. 1. eks. izd.- Novi Sad: Domla-publishing, 6. (Novi Sad: MBM plas). 246 str.: ilustr; 26 cm (E-book, 13), 3. izdanje Domla-publishing, Novi Sad 216 str.: ilustr; 26 cm Bibliografija. Summary ISBN a) Издаваштво Менаџмент б) Спортска литература COBI.SR-ID

3 3 Dr Milivoje Došenović UPRAVLJANJE IZDAVAČKIM PROJEKTOM U DOMENU SPORTSKE LITERATURE (istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu) 3. elektronsko izdanje DOMLA-PUBLISHING (E-book, Novi Sad, 13)

4 4 ZAHVALNICA Koristim priliku da zahvalim svim ustanovama koje su ispoljile saradnju u nastojanju da ovaj naučnoistraživački rad dobije potvrdu postavljenih hipoteza i pronađe put ka novim naučnim saznanjima i informacijama: - Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, svim učesnicima u saradnji na upitnicima: studentima od prve do četvrte godine, magistrantima P-a prve i druge godine, svim profesorima doktorima nauka, magistrima i asistentima. - Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu, svim učesnicima u saradnji na upitnicima: studentima od prve do četvrte godine, magistrantima I-II godine, profesorima doktorima nauka, magistrima i asistentima. - Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada, studentima od I do III godine, magistrantima I-II godine, svim profesorima doktorima nauka i njihovim asistentima, koji su učestvovali u anketiranju na upitnicima. - Biblioteci Matice srpske na ustupljenim podacima iz Centralnog elektronskog kataloga Srbije, koji su korišćeni kao bibliometrijski deo naučnoistraživačkog rada. - Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu. - SA-u (Sportskoj Asocijaciji Novog Sada). - Centru borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada. - Srednjoj poljoprivrednoj školi iz Futoga, kao i osnovnim školama «Miloš Crnjanski» iz Novog Sada i «Mihajlo Pupin» iz Veternika, i njihovim direktorima, čiji su učenici učestvovali kao prigodan uzorak ispitanika. - Svim direktorima osnovnih i srednjih škola Republike Srbije, pedagozima, defektolozima, psiholozima, kao i profesorima i nastavnicima, koji su predstavljali svoje škole (kao pravne subjekte) u okviru odabranog prigodnog uzorka, učestvujući na upitniku ovog naučnoistraživačkog rada. - Zahvalnost Agenciji «SMART-LINE» iz Novog Sada, na pomoći oko statističke analize i matematičke obrade podataka. Napomena: Ova knjiga u 3. elektronskom izdanju, objavljena je na osnovu materijala i konstrukta iz odbranjenog Magistarskog rada, i na osnovu drugog ofsetnog izdanja. Ovo naučnoistraživačko delo, daje se na javni uvid i kao doprinos mladim istraživačima! Autor knjige: Dr Milivoje Došenović doktor sportskih nauka, književnik Novi Sad,

5 5 SADRŽAJ IZVOD IZ RECENZIJE UVODNA RAZMATRANJA TEORIJSKI OKVIR ISTRAŽIVANJA STAVOVI O POJMU KNJIGE I NJENA DEFINICIJA O TEORIJSKOM ASPEKTU FIZIČKE KULTURE Proizvodnja i plasman obrazovne literature Za i protiv udžbeničkoga pristupa fizičkoj kulturi Skolasticizam strah od novog udžbenika Fenomen zvani «prazan hod» u izdavaštvu i knjižarstvu Uporedni pregledi i «prazan hod» u izdavanju knjige Vreme važan faktor upravljanja znanjem u izdavaštvu Portfolio model (BCG) i SWOT Štetnost PDV-a (uporedna analaiza kod nas i u svetu) PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVAČKOG RADA Predmet istraživanja (posmatrani sistem) Problem istraživačkog rada Ciljevi i zadaci istraživačkog rada HIPOTEZE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA Definicija ključnih izraza - identifikovanje varijabli Izbor uzorka ispitanika Dizajn istraživanja Sredstva (instrumenti) istraživanja Matematičko-statističke metode obrade podataka OBRADA I ANALIZA PODATAKA Tok istraživanja REZULTATI ISTRAŽIVAČKOG RADA Distribucija stavova ZAKLJUČCI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA Diskusija o rezultatima istraživanja NOVA NAUČNA INFORMACIJA SKRAĆENICE I VAŽNI POJMOVI RADA LITERATURA... 1 REZIME... 3 SUMMARY... 6 PRILOZI... 2 Izvod iz biografije autora knjige Doprinos razvoju sporta i edukaciji mladih istraživača

6 6 Najusamljeniji smo kada smo najslavniji. (Aleksandar MAKEDOKI) «Svaki početak je težak» - kaže se, ali to nije tačno. Početak je lak, ali je veoma teško trajanje. Početak nečega je samo korak na putu volje i trajanja... Šta potomstvu trebamo ostaviti: snalažljivost ili sposobnost? Šta potomstvu trebamo ostaviti: snalažljivost ili sposobnost?

7 7 IZVOD IZ RECENZIJE Najnovija knjiga dr Milivoja Došenovića, pod radnim naslovom «Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature», na originalan način obrađuje neistražen, značajan i složen naučni problem, zasnovan na savremenoj naučnoj metodologiji i tehnologiji istraživanja, a proizašla rešenja mogu imati svoju primenu u neposrednoj praksi. Ovo delo, iz pera književnika i doktora nauka Milivoja Došenovića bazirano je na rezultatima empirijskog istraživanja, kao njegova magistarska teza, koja je napisana po metodološkim standardima i uobičajenim konvencijama, tako da kompozicija ima sve nužne delove, koji su jasni i pregledni sa jedanaest poglavlja. Ova zanimljiva knjiga obrađuje i na operacionalizovan način prezentuje jasan i aktuelan problem u vezi sa oblastima izdavaštva i knjižarstva u sportu, sa generalnim ciljem da se provere zakonitosti u upravljačkim procesima u domenu sportske literature, a parcijalni ciljevi istraživanja su grupisani oko ideje da se ustanovi intenzitet promena, stepen zadovoljstva, pritužbi, potreba i zahteva tržišta, opšte stanje u problematici sporta među mladima kao i stav aktivnih učesnika u sportskoj edukaciji. Na osnovu modela istraživanja, problema, predmeta i ciljeva istraživanja, jasno je generisano devet alternativnih hipoteza istraživanja, dok je u dovoljnoj meri osiguran izbor reprezentativnog uzorka ispitanika iz Republike Srbije. Izvršen je adekvatan izbor varijabli usklađenih sa ciljevima, hipotezama i metodama obrade podataka, a izabrane varijable imaju dobre metrijske karakteristike, jednostavne za merenje i obradu podataka, a mogu se praktično primeniti i proveriti. U istraživanju je primenjen sistem od 35 varijabli. Vrednost ovoga dobro organizovanog i osmišljenog rada ogleda se i u pravovaljanim i optimalno iskonstruisanim izdavačkim projektom u domenu sportske literature, dok su u samom istraživanju izabrane one metode obrade podataka koje sadrže najviše informacija, pri čemu je greška kondenzacije svedena na minimum. Rezultati u okviru ove nove knjige dr Milivoja Došenovića, napisani su konciznim tekstom, sa ključnim podacima koji su detaljno razrađeni i sintetizovani. Odabrani su najvažniji rezultati koji proizilaze iz samog istraživačkog rada, sa svim bitnim elementima koji su prikazani pregledno na 172 tabele i grafikona. Autor knjige dr Milivoje Došenović sve rezultate protumačio je stručno i jasno, a dedukciju je izveo pravilno, tako da su njegova istraživanja dovela do zapaženih naučnih rezultata, koji predstavljaju vredan doprinos sportskoj nauci. Naučni doprinos ovog rada ogleda se i u tome što je istražen i aktuelan problem o kome se do sada plasiralo malo saopštenja u domaćoj literaturi. RECENZENT Dr sci. Dragan Dragan Doder Doder Pokrajinski zavod zavod sport, za sport Novi Sad Novi Sad

8 8 Ako učitelj voli samo posao, on je dobar učitelj. Ako učitelj voli učenika kao otac ili majka, on je bolji od onog učitelja koji je pročitao sve knjige ali ne voli posao, ni đake. Kad učitelj sjedini ljubav prema poslu i prema učenicima on je savršen učitelj. (Lav Nikolajevič TOLSTOJ)

9 9 1. UVODNA RAZMATRANJA U okviru strategijskog menadžmenta izdavačkih kuća, upravljanje izdavačkim projektima je složen proces, jer se u njemu sadrže dva značenja: projekat-plan i projekatpoduhvat. U sklopu izdavačko-knjižarske delatnosti u integralnom pristupu izdavačkom projektu, može se pristupiti istraživanjima, koja bi otvorila neke nove puteve boljeg funkcionisanja izdavačko-knjižarskih i grafičkih delatnosti. Još ako ta istraživanja doprinose ne samo boljem poslovanju izdavačkih kuća, već i prevazilaze lične interese firme, te se pozitivni impulsi prostiru na ukupno društvo u celini, onda takva istraživanja daju pečat i smisao istraživačkom radu. Odluka da se krene u istraživački rad sa tematikom «Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu», doneta je uviđanjem marketinga izdavačke kuće «Domla-publishing» iz Novog Sada, kao problema nedostatka određenih udžbenika sportskog karaktera za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Međutim, naučna istraživanja imaju svoja jasna pravila. Ma koliko izdavačko-knjižarski menadžment, preko svoga integralnog dela marketinga raspolaže sa validnim informacijama sa terena, nauka ne priznaje «viđenje» koje je uočeno zapažanjem marketinga, već nauka priznaje naučni pristup takvom problemu, koje se potvrđuje empirijskim ili nekim drugim vidom istraživanja, kao i rezultata istraživanja, gde se tek posle potvrđenih hipoteza može govoriti o uspešnosti istraživanja. Zbog toga istraživanja sa nosećom temom ovog naučnog rada imaju višestruku korist, kako za samu izdavačku kuću (u eliminaciji «praznog hoda» na relaciji izdavačka kuća ciljne grupe standardnog tržišta, tržište obrazovnih ustanova i tržište sportske knjige, a uz to i projektovanje nove «tehnološke niše» ili pokrivanje tržišnih džepova), tako i za društvenu korisnost, ovakav tip projekta ide u edukativno-sociološkom smeru, ka dobroj nadgradnji, kako učenika, tako isto i njihovih nastavnika i profesora, a školama omogućuje bogatstvo u novom izvoru i teorijskom pristupu ka jednoj oblasti koja je do sada bila artikulisana samo u igri, antropomotorici, i biomehaničkom pokretu. Ova istraživanja nemaju za cilj da zadovolje pojedinca, jer bi se uvek našli određeni faktori koji bi takva istraživanja usporili i učinili ih manje važnim, ili u najblažem obliku istraživanja takve vrste odložili na neko određeno vreme, a najčešće da nikad i ne budu dovedena do kraja. Međutim, kada se radi o interesima društva, ovakva istraživanja konačno moraju početi, čak sa apsolutnom hitnošću, jer se prvenstveno radi o istraživanjima koja su prevashodno namenjena mladim naraštajima: učenicima osnovnih i srednjih škola Republike Srbije, kao ciljnim grupama. Ne samo da je nedostatak u određenim informacija iz delokruga sporta, fizičke kulture i zdravstvenog obrazovanja mladih zaista akutan, prvenstveno u nedostatku udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje uočljiv, takav problem ne može biti rešen bez aktivnog učešća izdavača u našoj zemlji, da se determiniše ovakav istraživački pokušaj. Činjenica je da za mnoge (skoro sve) predmete u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju postoje udžbenici. Oni su pomoćnici i sluge nastave, prvi posrednici u školama i kao slika samog legitimiteta znanja. Ali, šta je slika legitimiteta znanja iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u školama? Igra, takmičenje, biomehanički pokret. Ipak, ako bismo postavili pitanje, šta je alternativa igri, takmičenju i biomehaničkom pokretu? Teorija. U kojoj formi? U posredniku legitimiteta znanja udžbenicima. Tu se mora zastati i trezveno odgovoriti: «Takvog legitimiteta znanja nema u osnovnoškol-

10 skim i srednjoškolskim ustanovama». Svi ćemo se složiti da su palete privlačnih školskih vežbi ispunjene velikim brojem zabavnih elemenata. Ali, šta da rade oni predstavnici mladih koji ne mogu iz zdravstvenih razloga da učestvuju i uživaju u dražima tih propisanih vežbi (konstitucija, bolest, telesni nedostatak) za koje se dobija školska ocena? Eksplicitan odgovor je da je za njih udžbenik spasonosno rešenje i alternativa. Međutim, zašto ne bismo malo promrdali tradicionalna shvatanja o planovima za fizičku i zdravstvenu kulturu u školama? Ta tradicionalna shvatanja su postala dugovečna, i do dana današnjeg nisu doživela nikakve promene. Možda su određene institucije koje su bile zadužene da naruče ovakva istraživanja bile zatečene, te nisu imale hrabrosti i volje da dodirnu polje izvan okvira komparativnih iskustava sa drugim izvorima informacija i sa merenjem njihove vrednosti u obrazovnim sistemima. Masovna upotreba raznoraznih učila iz fizičke kulture: stadion (fudbalski, košarkaški, rukometni, odbojkaški, vaterpolo), kozlić, karike, vratilo, razboj, lopta... Sve su to sa stanovništva udžbeničkog pristupa (teorije) neobrađeni materijali. Mladi (osnovnoškolci i srednjoškolci) koriste sva ta brojna učila veliki deo svoga života 7- godine. Igraju se loptom na stadionu, a da i ne znaju ko je izmislio tu loptu i koje su dimenzije stadiona. Rade vežbe na kozliću, a da ne znaju ko je idejni tvorac te sportske sprave, koja je dimenzija nogara, debljina kože. Zanimljivo je da kada smo u jednom usmenom intervjuu pitali učenike jednog razreda srednje škole «šta je to gong?» većina je odgovorila da je «to ono za udaranje, što označava kraj borbe u boksu». Sa nivoa njihove obaveštenosti, svi oni su bili ubeđeni da su u pravu. Međutim, kada smo usmenim intervjuom pokušali dobiti odgovor od jedne druge srednje škole (srednje muzičke), njihov odgovor je bio: «gong je malajski muzički instrument, metalni disk koji na udarac proizvodi zvuk». Zanimljivo je da smo u dve različite školske ustanove dobili dva sasvim različita odgovora. Ovaj naučnoistraživački rad pokušava da nešto pokrene. Odgovori učenika na prethodno pitanje, svako sa svoga stanovišta su u pravu. Međutim, treba krenuti ka promenama da se mladima objasni na adekvatan način veliki deo pojava, stvari i pojmova sa kojima su oni u dodiru, ali nemaju o njima strukturirano znanje. Dakle, ne treba se distancirati od informacija, već ih treba proširiti, a neke koje ne postoje dati u udžbeničkoj formi. Naravno, da bi spremnost na saradnju pedagoga, ministarstava prosvete, pa čak i poznatih sportskih radnika, sa izdavačima rezultiralo pojavljivanjem udžbenika iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja pristupačnog učenicima, koji bi u sebi sadržao kako tradicionalnu građu, tako isto i građu modernog vremena 21. veka. To znači da se mora objasniti npr. veza između eskimskih sanki i modernog trkaćeg boba (četvoroseda). Upravo stoga, data činjenica ukazuje da su istraživanja Upravljanja izdavačkim projektom u domenu sportske literature istraživanja «praznog hoda» u izdavaštvu i knjižarstvu», ne samo dobrodošla, već se ovakvim istraživanjima stremi ka poboljšanju edukacije mladih u domenu fizičke i zdravstvene kulture, gde bi se pokušala otkloniti nesigurnost mladih i pipanje teorije u mraku. Zbog toga smo u ova istraživanja ušli sa dosta opreza, gde smo vodili računa da upitnicima proniknemo u jedno nedirnuto polje. Potpuno smo izjednačili «dijaloge na vrhu» i «dijaloge dole», što smo uspeli kombinacijom više ciljnih grupa ispitanika iz prigodnih uzoraka, gde je i učenik pozvan da učestvuje u tome. Dakle, fokus ovog rada je tržište sportske literature u našoj zemlji. Njemu se mora prići sa potpuno novom strategijom i promenjenom praktičnom primenom upravljanja izdavačkim projektima u domenu sportske literature, kao i eliminacija «praznog hoda», koji se javlja kao stresogeno-negativni faktor u ukupnom poslovanju izdavačko-

11 11 knjižarske i grafičke delatnosti u našoj zemlji i njihove komunikativno-korelacione maršrute sa ciljnim grupama, a prvenstveno sa dragocenim riznicama intelekta, edukacije i sa(znanja), a to su osnovne i srednje škole, kao i visokoškolske ustanove. Predmet rada se dakle ne odnosi samo na prodajnu orijentaciju nekih proizvoda izdavačko-knjižarskih i grafičkih kuća ka disperzionom tržištu, već se odnosi na transformaciju kompletnog fokusa, koji bi promenama i sveukupnim eksplicitnim iskorakom, doneo opšti boljitak svima, a prvenstveno mladim generacijama koje dolaze, i koje će u knjizi i fizičkoj kulturi naći svoje najiskrenije saveznike. Upravljanje izdavačkim projektima, iako nimalo lak proces, sa manje ili više primedbi, dovodi se do kraja. Nije dovoljno baciti se samo u potragu za menadžerskim izazovima, treba se dobro upoznati sa zahtevima takve odgovorne pozicije, jer menadžment u izdavaštvu i knjižarstvu nije samo prestižna (popularna medijska) funkcija, koja se može poveriti bilo kome. Danas više nije dovoljno držati se, sa stanovišta teorije, četiri osnovna zahteva; planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadgledavanje, jer danas u modernom svetu komunikacija 21. veka, menadžment je kombinacija nauke i umetnosti; umeće upravljanja ljudima (i procesima) uz naučni pristup. Zbog toga je nužno uključiti u akciju njegov sastavni deo fluidni marketing, koji će nam pomoći da bolje istražujemo nova tržišta, osluškivanje potreba i želja naših ciljnih grupa, eliminacije «praznog hoda», jer se više nema vremena da se toleriše zakasneli fidbek (povratna informacija sa tržišta). Teorijski deo ovoga rada se bavi proučavanjem terminoloških putokaza u vezi sa tržištem knjige, njene proizvodnje, kao i istraživačkih radova naših i stranih autora. Nužno je bilo proučiti svu literaturu koja se odnosi na izdavačko-knjižarsku delatnost, bilo stranih ili domaćih autora. Dobijene teorijske informacije povezati u logičnu celinu, radi dobi-janja jasnije slike šta su o problematici proizvodnje, plasmana i istraživanja tržišta knji-ge napisali razni autori. Veoma je bitno da se kroz različite vremenske periode sagleda tendencija promena koje se naročito odnose na kraj. i početak 21. veka. Celokupna orijentacija ovog istraživačkog rada bavi se pronalaženjem izlaza iz stagnacije i status-kvoa, u kome se već duži vremenski period u izdavačko-knjižarskom i grafičkom sektoru ne pokreću projekti, istraživanja i analize stanja izdavačko-knjižarske i grafičke delatnosti i odnosa sport-škole-izdavači, analiza pozitivnih i negativnih poteza države prema tim delatnostima, zatim da se analizira stanje likvidnosti ciljnih grupa u finansijskom smislu, kao i vlastitom bibliotečkom i udžbeničkom fondu, odnos izdavačko-knjižarske mreže prema ostalim strukturama, sa korišćenjem najvažnijim inputa ka novim poljima saznanja. Na izdavačku delatnost i na institucije školstva izvršen je atak bez preseda u vidu poreza na dodatnu vrednost, koji se obračunava na sve što je u doriru sa izdavanjem knjige i pisane reči, a time je uzdrmana komunikacija između izdavača i njihovih proverenih i tradicionalno dobrih poslovnih partnera. Zbog toga je nužno pribaviti nova saznanja i informacije, da bi se krenulo ka boljem putu. Na osnovu dobijenih saznanja se definiše najbolja strategija izdavačko-knjižarskih i grafičkih kuća, kojom se potencijali tih društveno-korisnih delatnosti harmonizuju sa zahtevima i potrebama ciljnog segmentiranog tržišta. Disperziono izdavačko tržište danas obuhvata mnogo manji prostor od bivše velike države SFRJ, pa je time i mogućnost delokruga marketinga i menadžmenta izdavačkoknjižarskih kuća bitno sužena. Međutim, činjenica je da su neke ciljne grupe ostale i

12 12 dalje lojalne izdavačkom sektoru, veoma ohrabruje. Te veze se ne smeju pokidati, pa ih treba ispitati, povezati, dajući im veoma značajno mesto u ovim istraživanjima. Ono što je bila želja autora rada je da se dođe do novih naučnih informacija, koje će uneti neki novi optimizam, i ujedno obliovatie novi model koncepta upravljanja izdavačkog projekta u domenu sportske literature, kao i eliminisanje «praznog hoda» koji je prisutan u celom toku integralnog pristupa realizacije izdavačkog projekta. A ovaj novi model je eksplicitno usmeren na poboljšanju poslovanja izdavačko-knjižarskih kuća, kao i bolju komunikaciju na relaciji izdavač-ciljna grupa. Zatim, novi model integriše sve funkcije i komponente izdavačko-knjižarskog i grafičkog sektora da naprave bolju korelaciju i strategiju poslovanja, usmeravajući ih u pravcu tržišta, odnosno zadovoljenje potreba ciljnih grupa. Takođe, novi model do koga se dolazi trebalo bi da profitabilno usmerava na sistematsko buduće istraživanje, osvajanje i proširivanje tržišta sportske knjige, koje je zasad u velikoj disperziji. Novi model uključuje u informacionom smislu neke bitne oblasti koje do sada nisu istraživane, zatim teži ka eliminaciji svih stereotipa, koji negativno deluju u izdavačko-knjižarskom i grafičkom miljeu. Svakako da je veoma dobro što se teži ka otvaranju novih područja istraživanja. Podrške nisu na odmet. 2. TEORIJSKI OKVIR ISTRAŽIVANJA Na osnovu podataka iz Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada, Narodne biblioteke iz Beograda i Centralnog kataloga Srbije (bibliometrijski podaci), skoro da i nema autorizovanih dela u vidu knjiga koje obrađuju temu problematika knjige i izdavačke delatnosti., a naročito o problematici istraživanja tržišta knjige. Nešto oskudne literature postoji, ali je ona pisana u periodu «samoupravnog društva», u periodu kada je postojala jedna drugačija (veća) država koja se zvala SFRJ. Država koja je imala relativno veliko tržište knjige i gigantske kombinate za proizvodnju papira i repromaterijala za grafičku delatnost koji su bili koncentrisani u Celju, Kranju, Belišću, Čačku i Sr. Mitrovici. Takođe su u prethodnoj državi postojale i gigantske štamparije u sklopu društvenih izdavačkih preduzeća (TOZD Državna založba Slovenije Mladinska knjiga Ljubljana, zagrebačka «Mladost», beogradski «Nolit», sarajevsko «Oslobođenje», gornjomilanovačke «Dečje novine», beogradska «Prosveta», «BIGZ», Beograd, novosadski «Forum», subotička «Minerva»), koje su štampale knjige i samostalno i u projektima udruženih izdavača. Izvestan manji broj knjiga autora koji su obrađivali tematiku problematike same knjige i izdavačko-knjižarske delatnosti svakako je koristan sa stanovišta kakvog-takvog hronološkog zapisa i njihovog «viđenja» budućnosti knjige i eventualnih novih naučnih saznanja. Međutim, glavni problem i nedostatak (gledanja sa današnjeg aspekta) retkih autora oskudne literature koja je napisana u vezi sa problematikom izdavaštva i knjižarstva, u tome je što su tadašnji autori bazirali svoje stavove sa aspekta samo ekonomije, koja se bavi ciframa i računanjem, tako da je i izdavačko-knjižarski sektor bukvalno uguran u udžbenik za ekonomske fakultete i više ekonomske škole od autora Čobeljića «Planiranje privrednog razvoja», koji je bio neprikosnoven u periodu godine. Dakle, celih 15 godina je izdavačko-knjižarski sektor bio ukalupljen u jednoj knjizi ekonomije. To je bila velika greška. Zbog čega? Kao prvo, knjiga je specifična roba, i ona ne može pripadati samo u paletu proizvoda kao štu su npr. proizvodi od čelika, tekstila, naftni derivati, proizvodi od drveta, stakla ili proizvodi za ishranu. Dakle, ako knjigu tretiramo samo sa aspekta ekonomije, nismo ni dotakli suštinsku problematiku izdavač-

13 13 ko-knjižarske i grafičke delatnosti. Naravno da menadžment kao mlada nauka (bar je to na našem tlu) nije imao mogućnosti da sebe iskaže. Iako je marketing svugde u svetu deo menadžmenta (organizacije), zanimljivo je da je na našem tlu negde krajem sedamdesetih godina pokazivao svoje prve znake života i u izdavaštvu, iako menadžment bukvalno nije postojao, što bi za svaku napredniju zemlju Evrope i SAD bio nedopustivo, jer je menadžment tamo neprikosnoven. Ako pogledamo tipologiju današnjeg menadžmenta, menadžment se može razlikovati prema sledećim kriterijumima: hijerarhijskom nivou, uključenosti rukovodioca u proces proizvodnje ili pružanje usluga, funkcionalnim oblastima, vrsti organizacija u kojima postoje itd. Svaki od ovih vrsta menadžmenta ima svoje karakteristike i specifičnosti. Ako pogledamo teorijsku tipologiju menadžmenta, jedan od glavnih kriterijuma za razlikovanje menadžmenta je nivo na kome se menadžment nalazi, mada ne postoji pravilo gde koji nivo počinje, a gde se završava. U teoriji menadžmenta se često razlikuje top menadžment, srednji i niži menadžment. Top menadžment se nalazi na najvišem nivou hijerarhijske piramide. Na njegovom vrhu su: predsednik, generalni menadžer, generalni direktor, direktor, strategijski rukovodilac, načelnik, itd. Drugi primaran zadatak top menadžmenta je da uočava potrebe okruženja i pronalazi načine za što adekvatnijim udovoljenjem zahteva okruženja. Na bazi svoje percepcije tržišta, menadžment u izdavačko-knjižarskoj delatnosti formuliše svoju uslugu koja je obrazovno-kulturno-medijska. Zbog toga on mora da raspolaže znanjima iz sfere upravljanja izdavačko-knjižarskom organizacijom, i to: informatike, menadžmenta, marketinga, teorije sistema, organizacije, poželjno je da je pisac i da zasniva svoj rad na naučnim osnovama, kao i smisao za dobro upravljanje znanjem svojih zaposlenih. Ako se vratimo unazad u periode 7-ih i 8-ih godina, pa kada bismo pokušali da definišemo profil većine rukovodilaca u izdavačko-knjižarskim kućama u bivšoj velikoj SFRJ, videćemo da su uglavnom svi direktori (top menadžeri) toga vremena bili politički direktori (po zadatku jednopartijskog sistema), direktori koje je postavljao policijski aparat zemlje. O neshvatanju značaja menadžmenta u našoj tadašnjoj socijalističkoj zemlji, pa i u mnogim drugim socijalističkim zemljama, u knjizi profesora dr Milana Tomića, «Menadžment u sportu» (izdavač IP «Astimbo», Beograd, 1.) se kaže: «U socijalističkim društvima menadžment nije shvaćen na pravi način, a bio je u koliziji sa važećim društveno-političkim sistemom. Doktrina menadžmenta je zvanično kritikovana i nije se mogla aplicirati ni u jednoj oblasti društveno-ekonomskog sistema, otuda ni u pojedinačnim organizacijama. Osnovni odgovor na zadatu temu «Zašto nije bilo menadžmenta u socijalističkih zemljama i u Jugoslaviji?» leži u činjenici nekonkretizovanog titulara imovine i kapitala, i to na svim nivoima. Društveno vlasništvo, kao jedinovažeća filozofija, bilo je smetnja ulaska principa menadžmenta u upravljanje organizacijama, jer menadžment ne može delovati izvan saznanja: ko ga postavlja i kome odgovara, ako ne postoji vlasnički subjekt, konkretno označen. Upravljačke timove postavljali su nevlasnici, obično partijski ili državni organi». 1 Dakle, partijski organi su postavljali u izdavaštvu partijske direktore. Nije se puno marilo za njihove goleme i sukcesivne izdavačke promašaje, jer je država punila magacine njihovih izdavačkih kuća novom robom (knjigama) tzv. dotiranim izdanjima. Naravno, u takvoj klimi nije bilo entuzijasta da nešto probaju da pokrenu. Čak su se 1 Prof dr Milan Tomić (1), "Menadžment u sportu", IP "Astimbo", Beograd, str. - 43

14 14 gubile dragocene decenije da bi tadašnji poznati ekonomisti konačno dali ključni odgovor da li je knjiga roba ili ne. Ušli smo u 21. vek, a još nema saglasja po tom stavu STAVOVI O POJMU KNJIGE I NJENA DEFINICIJA Početkom sedamdesetih godina počeli su se osnivati prvi pionirski skupovi izdavača i knjižara Jugoslavije. Na tim skupovima je bilo ljudi koji su znali nešto više o problematici knjige, ali bilo ih je većina koji su bili veoma slabo obavešteni. Zbog toga su se takvi skupovi delili na dva tabora. Iz knjige dr Safeta Krkića «Knjiga roba, da ili ne», izdavača «Glas», Banjaluka, godine se kaže: «Zanimljivo je napomenuti da se stavovi o knjizi «specifičnoj robi» javljaju kod autora što su se ozbiljnije bavili problemima knjige, a uz to većini ipak ne nedostaje i formalna ekonomska naobrazba. Po njima je knjiga roba, ali ne sasvim «obična roba» već je to nekakva posebna, uzvišena ili kako oni to kažu «specifična roba». Izrazom specifična roba pokušava se svim silama knjiga distancirati od ostale robe, ili, kako se katkad čini, ovim putem se nastoji koliko-toliko umanjiti robni karakter knjige. Naravno, ovaj njihov stav mogao bi se još i protumačiti kao želja da se ne zamjere onima koji misle da knjiga nije roba, a istovremeno i onima koji to tvrde. Kada sam ja pokušao da dobijem odgovor od predstavnika beogradskog «Nolita» koji je došao na Savjetovanje izdavača i knjižara o ekonomskoj propagandi održanog u Sarajevu godine 'zašto je po vama knjiga specifična roba', predstavnik «Nolita» je odgovorio 'zato što traži ogroman napor da se iskoristi'. Naravno, da se ja nisam složio sa njegovom nejasnom misli o knjizi". 2 "Ni prvo savetovanje o marketingu i izdavačkoj delatnosti, održano u Portorožu godine nije mimoišlo ozbiljne rasprave u vezi sa raščišćavanjem pojma knjige. I ovde se često ponavljalo kako je knjiga «specifična roba». Tako se u referatu Nevenke Dokonal kaže: 'Prema općim uvjetima poslovanja, izdavačka su preduzeća izjednačena sa svim ostalim radnim organizacijama, iako ona proizvode i plasiraju na tržištu SPECIFIČNU VRSTU ROBE, vrstu kulturnih dobara, čija potrošnja ovisi ipak o višem stupnju općeg obrazovanja, shvaćanja, navika i razvoja kulture našeg društva uopće'...'da bismo potakli i povećali potražnju ove SPECIFIČNE ROBE, imajući u vidu i relativno veliku ponudu isto tako brojnih izdavačkih preduzeća, potrebna je umješnost u pronalaženju najefikasnijih vidova plasmana, najoptimalnijih kanala distribucije potpomognutih isto tako dobro organizovanom ekonomskom propagandom knjige'. Ne vidimo nikakvih naročitih razloga da se samo za prodaju knjige daju takve preporuke i da to bude kriterij za odmjeravanje kako je knjiga specifična roba (dr Safet Krkić)». 3 «Stavovi kako je knjiga «specifična roba» isticani su i na referatima na Prvom savjetovanju jugoslovenskih knjižara, održanom na Plitvičkim jezerima godine. Tako će Tomislav Obradović, u svom referatu što ga je podnio na ovom savjetovanju, napisati: 'Po našem mišljenju postoje četiri osnovne karakteristike koje određuju knjigu kao OSEBUJNU ROBU, u robno-novčanim odnosima našeg samoupravnog sistema. To su: 2 Dr Safet Krkić (1985), Knjiga roba, da ili ne, "Glas", Banjaluka, str Dr Safet Krkić (1985), Knjiga roba, da ili ne, "Glas", Banjaluka, str. -18, 22

15 15 - nepostojanje svojstva zamjene (supstitucije), - jedinstvene prodajne cijene, - maloprodaja neposredno od strane izdavača, - mala tržišta ograničena jezikom i pismom u inače jedinstvenom privrednom sistemu». 4 U svojoj knjizi «Knjiga roba, da ili ne», dr Safet Krkić se apsolutno ne slaže sa referatom T. Obradovića, pa kaže: «Iako se ne o ni sa jednom navedenom konstatacijom, budući da se mogu naći mnoge robe koje imaju potpuno iste specifičnosti, pa se nećemo upuštati u polemiku». Dok sa druge strane Tomislav Obradović svoje stavove potvrđuje u jednoj studiji koju je radio zavod za istraživanje kulturnog razvitka SR Srbije. Za tezama Tomislava Obradovića krenuće i Branislav Ćelap. Svoje uverenje slično Obradovićevom on će obrazložiti na IV savetovanju jugoslovenskih izdavača i II savetovanja jugoslovenskih knjižara, održanom godine u Portorožu. A na IV savetovanju jugoslovenskih knjižara, održanom na Bledu godine, Ivan Šimek će reći: 'Knjige se tretiraju kao robe široke potrošnje pa ih iz knjižara istiskuje papir, uredska oprema, nakit i ostali komercijalni artikli... Iako, u komercijalnom smislu, proces novac-roba-novac završava prodajom knjige, bez obzira da li će se primjerak ikad pročitati, ne može knjigu tretirati isključivo kao ostalu robu u prometu. Osim ove posebnosti knjige, SPECIFIČNE ROBE, je i neograničenost upotrebe do fizičkog raspadanja i zastarelosti sadržaja". 5 'Međutim, na stranu dr Krkića stao je Eduard Osrednički, koji je na Savetovanju o medijima o ekonomskoj propagandi, Sarajevo Dakle, još od početka postavljanja svojih teza dr Krkiću se, doduše tiho, priključio E. Osrednički koji je rekao: 'Iako je uobičajeno tretirati knjigu kao «kulturnu» tvorevinu, ne bi se smjela promatrati izvan konteksta robe široke potrošnje.' Međutim, francuski filozof i veliki poznavalac knjige dr Robert Eskarpi, objašnjenjem pojma knjige prilazi sa više različitih stanovišta. On piše: 'Kada je držimo u ruci, držimo samo papir: knjiga je negde drugdje. Knjiga se prodaje, kupuje, razmjenjuje, ali s njom ne smijemo postupati kao sa bilo kojom drugom robom, jer je ona istovremeno i mnogostruka i jednostavna i mnogobrojna i nezamisliva'. Dr Eskarpi govori o knjizi kao o robi koja se kupuje, prodaje i razmenjuje, ali on takođe govori o knjizi o specifikumu, pa stoga predlaže da se sa knjigom ne postupa kao sa bilo kojom drugom robom, dr Eskarpi posebo naglašava upotrebnu vrednost. U odnosu na izbalansiran i mekši odnos francuskog doktora Roberta Eskarpija, autor iz Jugoslavije Ljudevit Đuretić o knjizi ima svoju konstataciju: 'U sadržaju pojma uvrštavaju se produkcija i reprodukcija knjige u materijalnom smislu, kriza kvaliteta sadržaja po naslovima, kriza tržišta, distribucije, plasmana, kupovine, kriza čitanja ili čitalaca kao konzumenata ove, kako se često eksploatiše izraz «specifične robe», zatim kriza stvaralaštva, cijene knjige, društvene potrošnje'. Iz navedenog citata Ljudevita Đuretića, jasno se ne slaže sa stavom da je knjiga «specifična roba», već autor u tom pogledu ide još dalje, i iznosi vlastitu definiciju pojma knjige: 'Knjiga je predmet sačinjen od korica, kartona, papira, štamparskih znakova, za čiju je proizvodnju upotrebljen društveno koristan rad, predstavlja stvar- 4 Dr Safet Krkić (1985), Knjiga roba, da ili ne "Glas", Banjaluka, str Dr Safet Krkić (1985), Knjiga roba, da ili ne,"glas", Banjaluka, str. - 22,23.

16 16 nu robu koja izlazi na tržište, isto kao deterdžent, hleb, namještaj ili bilo koja druga roba... Za izdavača u komercijalnom smislu knjiga je roba i realizacija proizvodnje završena je otuđenjem robe u trijadnom sistemu novac-roba-novac, bez obzira da li će neko taj primjerak robe pročitati.to je SPECIFIČNOST KNJIGE KAO ROBE...» 6 Dakle, na osnovu iznetih stavova autora i istraživača u vremenskom periodu od godine, koji su se bavili definicijom knjige i pionirskim pokušajima da se knjiga smesti tamo gde i pripada i u sledećem periodu koji će nastupiti, dakle posle sredine devedesetih godina, jezičak na vagi je ostao podjednako raspoređen. Za jedne je knjiga definisana kao «specifična roba», a za druge je roba kao i svaka druga roba široke potrošnje. Kada se pogleda određena literatura koja obrađuje potrebu za knjigom, kao i razni načini distribucije knjige do njenog odredišta čitalaca, u knjizi autora novosadskog književnika dr Milivoja Došenovića Kako prodati knjigu se kaže: «Čovek nije samo društveno biće. On je još i fizička, odnosno psihička ličnost. A kao vlasnik svog mentalnog sklopa, i kao individua, on ima svoje specifične želje, mogućnosti, navike i potrebe. Kada je reč o potrebama, njih možemo svrstati u tri kategorije: a) Materijalne potrebe, koje su u korelaciji sa održavanjem života (hrana, odeća stanovanje), što čine primarne stvari. b) Materijalne potrebe kulturne prirode, koje su u korelaciji sa posedovanjem (kupatila, frižidera, radio i televizijskih aparata), kao poboljšanje standarda. c) Kulturne potrebe čoveka, koje su u korelaciji sa muzikom, muzičkim nosačima zvuka, slike i konačno KNJIGE. Podmirenje potreba za knjigom, odnosno čitanjem, uvek se prvo javlja u pojedincu, pa tek kasnije postaje opšta društvena potreba. Međutim, činjenica je da i sredina tj. društvo značajno utiče na formiranje takvih potreba, a posebno na intenzitet ispoljavanja gladi za knjigom. Tamo gde je društvo progresivnije, razvijanje potreba pojedinca za knjigom je intenzivnije i manifestuje se mnogo snažnije. Čak i u predškolskom uzrastu nije zanemarljiva potreba za knjigom; zabavišta, vrtići i tako dalje, imaju potrebu za slikovnicama, malim samobojećim knjižicama, nepoderivim gumiranim crtankama... Ipak intenzivna potreba se javlja kod čoveka u vreme kada započinje svoje školovanje i obrazovanje. Tada mu se knjiga kao potreba još izraženije nameće. Međutim, tek nakon završetka obrazovanja, knjiga sve više postaje važan pratilac svake individue. Upotrebnu vrednost jedne knjige ljudi obično mogu da koriste mnogo više, srazmerno dužini svog školovanja. I knjiga je time našla svoje važno mesto kao stub kulture, obrazovanja i napretka čovečanstva. Ako smo svesni da je knjiga, koja je u službi obrazovanja ljudi (učilo, udžbenik, lektira) našla svoje mesto kao obavezan integralni deo đačkih i studentskih torbi, gde je mesto onim knjigama koje prate ovu prvu primarnu kategoriju, a to su leksikoni, enciklopedije, rečnici. Takođe, gde je mesto i ostalih knjiga iz umetnosti, nauke, kulture, koje su doprinele razvijanju i definiciji jedne zrele ličnosti. Postoji još jedna knjiga koja je svojom mudrošću i tematikom privukla čitavo čovečanstvo taj glavni gigantski kompleks Njenih čitača, među kojima je i Njeno glavno odredište, a to je Biblija Sveto Pismo. Ako bismo nabrojali sve načine kako, kuda i gde sve vodi put knjige do čitalačke publike, onda bismo naveli nekoliko: 6 Dr Safet Krkić (1985), Knjiga roba, da ili ne, "Glas", Banjaluka, str

17 17 1) Knjižarska prodaja (preko knjižara), naročito u većim gradovima. 2) Prodaja putem štampe (pretplata ili ponuda pouzećem). 3) Prodaja putem TV-a ili radija (sa nastupom autora u emisijama). 4) Prodaja putem slanja knjiga kupcima koji ih nisu naručili (na žalost to nije agresivni marketing, to je neetički antimarketing). 5) Eksterijerni plasman knjiga (direktan kontakt s kupcem na terenu), kao jedan od najboljih mogućnosti plasmana knjige i živa komunikacija prodaja-kupovina. U svih pet nabrojanih načina predmet kupovine i prodaje je knjiga. Svi ti sistemi egzistiraju, neki odavno, a neki u poslednje vreme. Pokušaji nekih «naučnih struktura i laboratorija», koji se silno naprežu da potisnu standardnu proizvodnju knjige i njenu distribuciju padaju u vodu i dave se kao neplivači. Tačno je da se cela jedna knjiga može prebaciti u neki drugačiji oblik (audio kasetu koju ćemo slušati, video kasetu ili CD koje ćemo umesto knjige gledati), ali ne sme se zaboraviti jedna važna stvar, a to je da je sama draž jedne knjige sadržana u mirisu njene vlastite hartije, sveže lepenke, draž je u njenom dodiru, njenom prisustvu pored naše glave u našoj postelji, ili pod našim dragim jastukom. To je kao kad bi nam neko ponudio alternative: «Birajte, hoćete li pečenje iz lepe šarene duguljaste tube ili ga želite direktno sa prijatne vatrice, koja greje i našu dušu i telo. Neka naučnici i hemičari rade svoje poslove, ali neka nam ostave knjigu takva kakva je, i kakva postoji vekovima. Ne dozvolimo im da se sve pečenje preseli u tube, i da se sve knjige metamorfoziraju u čudovišne hemijski stvorene surogate». 7 Argumenti koji idu u prilog iznetom mišljenju potkrepljeni su činjenicama da je u poslednje vreme, kada je intenzivirano divlje tržiše CD-diskova i DVD-R-a, i velika mogućnost zloupotrebe nosača zvuka, slike i teksta, koji se piratski prodaju za ponižavajuću cenu, od čega ni autori ni legalni izdavači nemaju nikakvu korist. Kad kažemo izdavači, onda svakako mislimo na izdavačko-knjižarsku delatnost. Međutim, i najveće svetske izdavačke kompanije su oprezne prema zauzimanju stava o formi knjige. U prilog ovoj tezi ide i činjenica da se pojavila knjiga Revolucija u učenju, autora Gordona Drajdena i dr Dženet Vos, koja je prodata u velikom tiražu u Americi. Međutim, knjiga je odštampana u paketu sa CD-om. Zbog čega nije samo na CD-u? Odgovor znaju sve izdavačke kuće u svetu, a on je: Na formi samog CD-a nema zarade! 2.2. O TEORIJSKOM ASPEKTU FIZIČKE KULTURE Teorija fizičke kulture je kao predmet na nekim fakultetima postojala, pa je nerazumno ukinuta, dok je na većini fakulteta ona ostala kao obavezan i veoma važan predmet edukacije studenata. A što se tiče udžbenika iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, situacija je apsolutno porazna. Udžbenik iz fizičkog vaspitanja za osnovce i srednjoškolce je nekada postojao u periodu šezdesetih godina prošlog veka. Pokušaj sportskih naučnih institucija da pokrenu diskusiju o jedinstvenom novom udžbeniku iz fizičke i zdravstvene kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, presečen je «šuvarizacijom» (odlukom minisarstva prosvete na čijem je čelu bio dr Stipe Šuvar iz Zagreba), početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Najveći protivnici teorijskom pristupu bili su pojedini autori 7 Milivoje Došenović (1), Kako prodati knjigu, "Domla-publishing", Novi Sad, str

18 18 kineziološkog pravca u nauci o fizičkoj kulturi. Kineziologija kao terminološka odrednica označava nauku koja se bavi proučavanjem telesnih vežbi i kretanja. Pristalice te grane nauke su smatrale da je dovoljno da mladi u svojim školama i fakultetima treniraju i rade određene vežbe na spravama, a teorija im nije potrebna. Iz takvog stava je i pravljen program za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, kao i neke fakultete. Posledica toga je bila da veliki broj generacija mladih u protekle 4 decenije nije ni naučio kroz neku teorijsku formu ili udžbenik, skoro ništa o mnogobrojnim učilima sa kojima su se družili u mladosti kao što su: kozlić, karike, razboj, lopta, gong, stadion, košarkaška, odbojkaška i fudbalska mreža, švedske lestvice, vratilo, strunjača, tegovi (amaterski ili olimpijski), trenerka, kopačke, kotur, čunj, traka, niti o korenima i poreklu raznih sportova. Sem izuzetaka i šturih odgovora koje su generacije dobijale od svojih učitelja ili nastavnika fizičke kulture, jer teorija fizičke i zdravstvene kulture i sporta nije bila u nastavnom planu i programu, stoga nije bilo ni adekvatnih udžbenika. Danas se s pravom može postaviti jedno logično i razumno pitanje: Zbog čega su profesori na fakultetima fizičke kulture učili o postanku i istorijatu raznoraznih sportskih rekvizita, a da o tome nisu mogli da pričaju sa svojim učenicima osnovnih i srednjih škola, kojima su predavali predmet opštefizičko i zdravstveno obrazovanje? Da li je moguće da su ih u takve apsurdne situacije doveli predstavnici kineziološke naučne grupacije, kao protivnici udžbeničke forme u fizičkom obrazovanju mladih? Nije čak bilo moguće doći ni u poziciju da se započne bilo kakva teorijska analiza ni na temu upravljanja sportskim organizacijama i sportom sa naučnih i stručnih pozicija. Dakle o tome reč nisu imali teoretičari i naučnici već zakonodavci. Grupa autora UDŽBENIK ZA OPŠTEFIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE Grupa autora UDŽBENIK ZA OPŠTEFIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE Slike br. 1 i 2 za učenike osnovnih škola za učenike srednjih škola Knjige koje mladi nemaju u školama? U knjizi dr Radovana Vukovića, «Teorija fizičke kulture» se kaže: «Pojava i ubrzani razvitak novih oblika i usmerenje u delatnoj sferi fizičke kulture, otvorili su i mnoštvo novih pitanja, prvenstveno praktičnih, ali i teorijskog karaktera». «Uslovno i u najširem smislu, teorija fizičke kulture se može predstaviti kao sveukupnost znanja koja su ponikla i razvijala se kao teorijska refleksija čovekovog iskustva u fizičkoj kulturi, odnosno znanja koja na određen način reflektuju celokupno iskustvo i praksu fizičke kulture». «Kao naučna disciplina, teorija fizičke kulture ima višestruki značaj spoznajni, metodološki, praktični. Otkrivajući objektivne zakonitosti funkcionisanja i razvoja fizičke kulture, ona omogućuje da se dublje pronikne u praksu, da se shvati su-

19 19 ština i smisao određenih pojava i tendencija, da se odvoji bitno od nebitnog, neophodno od slučajnog, progresivno od zastarelog i već prevaziđenog" 8 Zadaci sa kojima se susreću nastavnici i profesori fizičke kulture u školama u kojima predaju, bez adekvatnog udžbenika, dakle bez potpore teorijske forme veoma su teški. Nisu u boljoj situaciji ni treneri i viši treneri raznih sportova, pa u knjizi dr Milke Oljače, profesora Filozofskog fakulteta iz Novog Sada, se kaže: «Naime, u praksi je raširena zabluda da je trenerima najvažnije poznavanje «struke» pod kojim se podrazumeva poznavanje zakonitosti, principa, i karakteristika sporta kojim se bave, pri čemu se zanemaruju činjenice, da je posao trenera PRENOŠENJE tih znanja i RAZVOJ određenih psihomotornih veština kod sportiste, a zatim i UTICAJ i MO- DELOVANJE njihovog emotivnog, konativnog i etičkog ponašanja. Time se ne umanjuje značaj poznavanja veština, strategija i tehnika datog sporta, ali ova znanja su samo deo onoga što trener mora da zna, da bi uspešno obavljao ovu složenu delatnost. Kada bi poznavanje sporta bilo dovoljno, onda bi svaki sportista automatski mogao da bude i trener, i dalje onda bi vrhunski sportisti postajali i vrhunski treneri». 9 Činjenica je da nedostatak stručne literature iz oblasti fizičke kulture i sporta u osnovnim i srednjim školama Republike Srbije pričinjava znatne teškoće nastavnicima i profesorima. Svakako da bi ohrabrila pojava takve jedne knjige posle perioda od skoro četiri decenije, kada je nekada nešto postojalo u udžbeničkoj formi. Takav udžbenik bi imao višestruku vrednost, jer bi na pristupačan i metodički jasan način uveo mlade u suštinsku materiju fizičke kulture, sporta i zdravstvenog vaspitanja zajedno. Slika broj 3. Didaktički trougao NASTAVNIK NASTAVNIK A B UČENIK SADRŽAJ UČENIK PRAZAN SADRŽAJ HOD Učenik se iz predmeta fizičke kulture obrazuje i vaspitava sistematskim poučavanjem nastavnika i samostalnim učenjem iz udžbenika koji treba da dobije. Nastavnik je kvalifikovani stručnjak koji poučava i rukovodi procesom nastave i učenja. Nastavni sadržaj predstavlja didaktički izbor iz generacijskog iskustva što ga po planu i programu treba usvojiti. 8 Dr Radovan Vuković (1997), Teorija fizičke kulture, FFK, Novi Sad, str. - 9,, 12, 13 9 Dr Milka Oljača (1996), Pedagogija sporta, FFK, Novi Sad, str. - 5,6

20 Slika A predstavlja moguću buduću formu udžbenika iz fizičke kulture. Slika B predstavlja sadašnje stanje u školama udžbenika nema («prazan hod»). U poslednje vreme nagli razvoj nauke u oblasti sporta i fizičke kulture stvorio je veliki raskorak između naučnih otkrića i onih koji to treba da primene u praksi. U knjizi prof. dr Spasoja Bjelice, se kaže: «Naučna dostignuća u sportskoj praksi moraju se razumeti i prosuđivati. Uvođenje naučnih rezultata u sportsku praksu moguće je samo tesnom uzajamnom vezom naučnih istraživanja i prakse, jer ulaženje u praksu naučnog rezultata nije manje složen zadatak od njegovog dobijanja kroz naučna istraživanja». Uz činjenicu da je porazna situacija u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, ohrabruju vesti da se pojavi poneka knjižica, koja koliko-toliko dodirne problematiku nedostatka udžbenika iz fizičke kulture. Takva jedna knjiga se pojavila od autora Slobodana Hranislavljevića (izdavač Sla-Ma-Pet, Beograd, 1. god.) koja jei imala za cilj da pokrije samo neke beogradske škole, pa se u predgovoru njenog autora Hranisavljevića kaže: «Nedostatak tačnih, svežih informacija o sportskim sadržajima i aktivnostima u Beogradu takođe je jedan od razloga koji su nas nagnali da pokušamo da u jednoj skromnoj publikaciji damo sveobuhvatnu sliku sporta u našoj sredini, a izvor informacijama navedenim u publikaciji su sportski savezi u prvom redu sportski savezi Beograda» Proizvodnja i plasman obrazovne literature Pojedine društvene izdavačke kuće (u SCG «Zavod za izdavanje udžbenika Beograd), a u poslednje vreme i neke privatne izdavačke kuće proizvode materijale koji se prodaju školama: udžbenike za razne predmete i školske knjige, knjige za dodatno čitanje i metodičko čitanje i metodičke priručnike; kasete, video trake i kompjuterske programe kao i druga sredstva koja služe u nastavnim aktivnostima. Nažalost, često se događa da se određeni udžbenik pojavi iz štampe kao «obavezni», da bi brzom uredbom evoluiran u «fakultativni». To je slučaj sa pokušajem uvođenja stranog jezika (engleskog) za prvake u Republici Srbiji. Pojedini izdavači su ušli bukvalno u gubitke, jer nisu predvideli mogućnost da se odluke ministarstva menjaju za nedelju dana. Kako se to radi u modernom svetu, može se videti iz knjige Alison Baverstok: «Prihvatanje nekog naslova za opštu upotrebu u školama može potrajati. Nastavnici moraju da procene ogledne primerke novog materijala, da ih eventualno isprobaju u praksi i da razmotre takve rezultate sa kolegama, direktorom ili lokalnim školskim savetnicima. Kada jednom naprave izbor i prihvate neki materijal, izvesno vreme neće moći da ga menjaju. Trud izdavača koji ulože vreme i novac u promociju knjiga, koje treba da budu usvojene, može da bude obilato nagrađen kroz duži period; izdavač može da se upusti u niz ponovljenih izdanja, što je veoma isplativo, u nova izdanja i u izdavanje srodnih materijala». 12 Što se tiče situacije kod nas, činjenica je da nema dobre korelacije između izdavača, prosvetnih čelnika, direktora škola, što čini prazan hod u toj problematici. Što se tiče sportske literature i sportskih knjiga, oni se pojavljuju s vremena na vreme, ali što Prof. dr Spasoje Bjelica (1997), Sociologija, Dnevnik, Novi Sad, str Slobodan Hranislavljević (1), Mladi i kultura sporta, Beograd, str Alison Baverstok (1), Marketing u izdavaštvu, "Klio, Beograd, str

21 21 se tiče udžbeničkog pristupa sportu i fizičkoj kulturi, tu postoji megaciklični prazan hod koji traje skoro 4 decenije. Nema usaglašenosti niti komunikacije između izdavača i mogućih autora takvog udžbenika sa jedne strane, i prosvetnih vlasti i škola sa druge strane. Naravno, gubitnici su najmlađe generacije, kao i srednjoškolci, koji bi od takvog udžbenika imali ogromne koristi u edukativnom i teorijskom smislu Za i protiv udžbeničkog pristupa u fizičkoj kulturi Ako pogledamo mišljenja u svetu u vezi udžbeničkog pristupa školovanju uopšte, u novijoj knjizi Žaka Gonea, se kaže:»školski udžbenik, pomoćnik i sluga nastave, prvi posrednik u školi, često je predstavljen i kao slika samog legitimiteta znanja. Zar nije čudno što se on jednakom žestinom usredsređuje i na odbacivanje i, suprotno tome, na nazovireligioznu privrženost institucionalnim obredima. Osporavanje ovakve uloge udžbenika nije započeto u današnje doba (Igo je još govorio o «nerazumljivim škrabotinama»), ali suprotstavljen drugim formama znanja, on se nalazi u središtu novih preispitivanja. Zar ne bi bilo bolje da se čitanje uči uz štampu, na primer, nego da se prinose žrtve tradiciji specijalizovanih dela, čija uspešnost nikada nije dokazana? Mnogobrojni radovi pokazuju da je motivisanost dece odlučujući faktor procesa učenja. Štampa podstiče osećaj radoznalosti i donosi paletu privlačnih praktičnih školskih vežbi, ispunjenih velikim brojem zabavnih elemenata. Posebno u Švedskoj, u kojoj se čitanje više ne uči putem udžbenika, rezultati sve više dokazuju nadmoćniji karakter učenja zasnovanog na otkrivanju pisma i njegovih znakova u štampi». Takvo mišljenje vlada u Švedskoj, a sada da pogledamo kakvo je mišljenje u Francuskoj, gde se iz iste knjige Žaka Gonea kaže: «I pored svega toga, udžbenik, kao predmet, ostaje magičan i nedodirljiv. Kako drugačije objasniti tiraže i dugovečnost, uzmimo na primer državu Francusku, istorijskih knjiga Male Isaka, metoda za učenje engleskog Karpentje-Fialipa, odabranih književnih tekstova Lagara i Mišara? Izvesno je da ova dela poseduju neke očigledne kvalitete. U njima je na jednom mestu objedinjena revnost njihovog doba, sa odgovarajućim razočaranjima. Što se tiče ove poslednje opaske, primetićemo, na primer, da su ova ista dela korišćena u područjima prekomorskih zemalja, kao u frankofonoj Africi, i da su doprinela jednoobraznosti shvatanja, čiji se zapanjujući primer odnosi na često verovanje u galske pretke svih ovih naroda. Međutim, ispitivanje udžbenika izlazi i izvan okvira komparativnih iskustava sa drugim izvorima informacija i sa merenjem njihove vrednosti u obrazovnim sistemima. Argumenti mnogih, koji osporavaju valjanost udžbenika, vrte se izvesno vreme samo oko stereotipa, i to najviše brine, i to najviše brine jer se često upravo ti isti kritičari na najpodmukliji način dosipaju kap po kap u žestoku kritiku medija. Ipak, neosporno je da profesori imaju mogućnosti za izvesnu slobodu u radu. Istina je da knjiška nastava nastavlja da koristi svoja preimućstva, zahvaljujući a priori predubeđenjima (svi učesnici u sistemu daju joj prednost)». 13 Što se tiče udžbeničkog pristupa u fizičkoj kulturi, na osnovu istraživanja skoro sve zemlje u svetu u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju poseduju takve udžbenike, dok neke zemlje tome pridaju izuzetan značaj (Rusija, Mađarska, Republika Srpska). Naravno da je logično da veoma napredne zemlje Evrope kao i Amerika 13 Žak Gone (1), Obrazovanje i mediji, "Klio", Beograd, str. - 41, 42, 43

22 22 imaju pravo da tragaju za još boljim formama edukacije mladih. Međutim, u našoj zemlji nije postignut ni najosnovniji minimum alternative učila iz opštefizičkog i zdravstvenog obrazovanja. Većina škola uopšte nema fiskulturne sale, veliki deo takvih sala je bukvalno preopterećen, jer u njima drže nastavku više različitih škola, gde je veliki problem sa ekološko-zdravstvenog stanovišta (neprovetrenost posle prve smene nastave, neosvetljenost, nezagrejanost, neadekvatan broj mokrih čvorova), dok su mnoge fiskulturne sale u našoj zemlji pre slične konjušnicama nego dvoranama za telesni razvoj osnovnoškolske i srednjoškolske omladine. Što se tiče udžbeničkog pristupa iz predmeta fizičke kulture i sporta, takav udžbenik je nekada postojao šezdesetih godina, da bi novim reformama u školstvu «šuvarizacijom» (ministra prosvete u SFRJ dr Stipe Šuvara prim.a.) bio eliminisan, a da o tome niko nije pitao mišljenje niti učenika, niti fakulteta fizičke kulture. O tome nisu pitani ni sportski pedagozi, psiholozi, defektolozi, profesori fizičke kulture itd. U našoj prethodnoj SFRJ, kao i današnjoj SCG mi imamo školske institucije sa velikim renomeom u svetu (Fakultet fizičke kulture iz Beograda, Fakultet fizičke kulture i sporta iz Novog Sada, Fakultet fizičke kulture iz Niša), koji su spremni da ulože sve od sebe da se objave udžbenici iz predmeta fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za osnovne i srednje škole, uz mogućnost da se takvi udžbenici dopunjuju novim informacijama i naučnim saznanjima do kojih se dolazi u modernom svetu. Nedostatak takvih udžbenika predstavlja veliki problem, jer je edukacija mladih prepuštena nivou savladanog znanja profesora fizičkog vaspitanja, koji zaista jesu savladali kompletan nastavni plan i program na svojim fakultetima fizičke kulture, ali ko može izmeriti to stečeno znanje? Šta je sa njihovom nadgradnjom i iz čega će je percipirati? Zbog čega učenici nemaju prava na nadgradnju putem udžbenika iz svoga predmeta? Dakle, nužno je krenuti u dimenziju inovacija koje se bave obrazovnim ciljevima u oblasti fizičke kulture i sporta u našim školama Skolasticizam strah od novog udžbenika Među mnogobrojnim predmetima koji su u sklopu nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, koji imaju i praktični i udžbenički pristup, jedino je predmet opštefizičko i zdravstveno obrazovanje bez udžbenika. Postoje praktični ogledi iz fizike, hemije, biologije, geografije, za koje postoje i učila i prostor (laboratorije) i udžbenici, ali za predmet opštefizičkog vaspitanja nemamo. Čija je to logika? Da li logika nadležnog ministarstva ili logika vlasti? Da li možda brojni stereotipi, koji su napravili u školstvu prazan hod na štetu mladih naraštaja. Pretpostavka je da su oni koji su trebali dopustiti istraživanja u navedenom polju, poistovetili mogućnost novog udžbenika sa novim skolasticizmom 14 (skolastika grč. scholē škola) filozofija srednjeg veka, skolasticizam, koji ima obeležje skolastike, što znači formalan, otkinut od života, sklon praznome mudrovanju, primanje samo formalne strane neke nauke. Godinama u problematiku nedostatka udžbenika za fizičko i zdravstveno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama SFRJ, a sada SCG, nisu se smeli mešati prvenstveno oni kojima bi takav udžbenik bio neophodan. Za sve nauke je bilo normalno da postoji teorijska forma, a svaki pokušaj da se krene u integralni pristup realizacije izdavačkog projekta sportskog udžbenika bio je skolasticizam. To je 14 Bratoljub Klaić (1984), Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb, str

23 23 svakako golema greška. To će pokušati da dokaže i ovaj naučnoistraživački rad kroz svoja istraživanja, jer će precizno da se pozabavi predmetom istraživanja. Tabela broj 1. Redni broj Objavljene i odštampane knjige iz sporta, šira tematika, period -4. god. Broj naslova Redni broj Objavljeni udžbenici iz fizičke kulture i sporta, period -4. god. 1 Monografije, borilački sportovi, ekipni sportovi Udžbenici za fakultete fizičke kulture, učiteljske fakultete, policijske fakultete i više škole unutrašnjih poslova. 2 Knjige i priručnici iz lova, ribolova i streljaštva Udžbenici iz fizičke kulture za osnovne i srednje škole. Broj naslova 7-3 Knjige o konjičkom sportu i o sportu sa životinjama Knjige o sportovima na vodi i o sportovima u vazduhu. 8 Po bibliometrijskom istraživanju na osnovu podataka iz Centralnog elektronskog kataloga Srbije, Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, može se utvrditi sledeće: U periodu od. do kraja 4. godine (ukupan period 5 godina), u vezi tematike sporta i fizičke kulture, objavljeno je ukupno 461 naslov, gde je od toga objavljeno iz tematike monografija, borilačkih sportova, ekipnih sportova, zatim knjiga i priručnika iz lova, ribolova i streljaštva, knjiga o konjičkom sportu i o sportu sa životinjama, sportovima na vodi i u vazduhu ukupno naslova 454, dok je broj naslova objavljenih udžbenika iz fizičke kulture i sporta samo 7 i to prvenstveno za neke više škole i fakultete. Udžbenik za osnovce i srednjoškolce ne postoji Fenomen zvani «prazan hod» u izdavaštvu i knjižarstvu Terminološka odrednica «prazan hod» označava nesklad u komunikaciji između menadžmenta i marketinga izdavačkih kuća sa ciljnim grupama (tržištem), kao i nesklad u komunikaciji između izdavača i autora, izdavača i štamparija, izdavača i knjižarskih mreža, izdavača i snabdevača repromaterijala. Zatim izgubljen vremenski period na određenom toku realizacije izdavačkog projekta. To bi značilo, da ako se pristupa integralnom pristupu u realizaciji izdavačkog projekta, takav proces se prostire kroz određeni vremenski period, i u njemu artikuliše transfer informacija i postupaka, a sve sa poboljšanjem komunikacija na relaciji autor-izdavač-štamparija-ciljna grupa (tržište), zatim kretanje robe i rast kapitala (portfolio model). Činjenica je da se bez tržišta ne može opstati. Ali, i to tržište ima svoj «prazan hod». Pa, hajdemo mu pomoći, jer će nam to tržište uzvratiti višestruko. Kako to učiniti? Među sve dosadašnje načine ulaženja u srž problema spadaju i istraživanja tržišta: intervjuima, anketama, vođenim ili nevođenim upitnicima, dopisnim upitnicima, upitnicima sa dihotomnim, trostepenim, četvorostepenim ili petostepenim formama, Delfi-metoda. Iskustvo je pokazalo da postoji velika prednost vođenih upitnika nad tzv. dopisnim upitnicima putem pošte, jer se u drugom slučaju ne vrati istraživaču od ispitanika (respodenata) veliki broj upitnika iz ispitivanih regija i prigodnih uzoraka. Eto još jednog «praznog hoda» koji istraživači sami sebi prave. Iz Centralnog elektronskog kataloga Srbije, Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada (UDC 796, 797, 798, 799)

24 24 Istraživanjem se može ustanoviti gde se sve pojavljuje «prazan hod» u integralnom pristupu realizacije izdavačkog projekta, počev od autora knjige ili udžbenika, preko izdavačkih kuća, snabdevača repromaterijala, štamparije, pa sve do tržišta, kao i duboko zadiranje u problematiku tržišta. Prazan hod postoji i na putanji «novac-roba-novac 1». Takođe se sa sigurnošću može dokazati da su i izvesni stereotipi u odnosu na knjigu i izdavačko-knjižarsku delatnost takođe uobličeni u «praznom hodu», kao npr. mišljenje autora da mu je put plasmanu knjige otvoren samo zbog toga što mu je knjiga bila izložena par dana u knjižarskim izlozima, stereotip uobličen u očekivanju autora i izdavača da im književne promocije poboljšaju plasman, što je golema zabluda, jer promocije knjiga su rođendani knjiga, a ne mesto njenog uspešnog plasmana. Takođe se pod «praznim hodom» može svrstati sve ono što koči normalno odvijanje izdavačkog projekta, a to je naprimer: 1) Otpor kreativnom dijalogu. To bi značio «prazan hod» između potencijalnog ili već angažovanog autora i redakcije izdavačke kuće. Naime, izdavač koji je već preko svoje marketinške mreže istražio šta tržištu knjige treba ponuditi, tada se javlja potencijalni autor koji je specijalista pisanja za to polje (pisac koji ima afinitet da piše o pečurkama će to učiniti dobro, autor koji piše o borilačkoj veštini daće sve od sebe da prilagodi svoje pisanje potrebama sportskog tržišta, a autor koji piše monografsko-romansijersku knjigu će napisati veoma zanimljivo štivo unoseći svoje književničko umeće). Nažalost, izdavačke kuće se ponekad susreću i sa izvesnim problemom koji im stvara potencijalni autor koji je surevnjiv, nedovršen, sujetni intelektualac, koji retko hoće da prihvata sugestije glavnog urednika izdavačke kuće ili rukovodioca menadžmenta, pružajući otpor kreativnom dijalogu. U situacijama kada sve naše izdavačke kuće jedva uspevaju da posluju, a samo ih spasava dobro odmeren koncept izdavačkog projekta, autor neće da sarađuje tvrdeći: «neću da menjam koncept, hoću da pišem kako ja hoću». Sa stanovišta umetnosti, malo šta bi mu se moglo zameriti, i ne treba dirati u njegov dati trenutak stvaranja, ali autor koji ulazi u projekat jednog dela za širi auditorij, čiji puls bolje od njega zna marketing izdavačke kuće svojim nekreativnim dijalogom stvara «prazan hod» u realizaciji tog izdavačkog projekta. Svaki normalan i uspešan strategijski menadžer izdavačke kuće treba da mu kaže: «Gospodine, ne morate da činite usklađivanje pisanja sa našim integralnim pristupom izdavačkom projektu, ako ne želite, ne želimo ni mi vaše rukopise. Izvolite, zaradite novac na drugi način ili u nekoj drugoj izdavačkoj kući, idemo dalje i bez vas». Kada na takvog autora ne mogu delovati reči glavnog i odgovornog urednika izdavačke kuće, onda o započinjanju saradnje s njim nema ništa. Nekada je poznati filozof Demokrit govorio: «Budalama nije učitelj reč, nego nesreća». Upravo je veoma važno izbeći taj famozni «prazan hod», pa je nužno svugde gde je to veoma bitno uspostaviti sasvim zdravu interakciju sa svojim saradnicima, još na samom planiranju izdavačkog projekta. 2.Beziskustveni strategijski menadžeri knjige. Nikada neće shvatiti suštinu izdavačko-knjižarske delatnosti, i nikada neće napraviti projekte vredne pamćenja, strategijski menadžeri izdavačkih kuća koji su preskočili jedan od najvažnijih perioda u svome poslu, a to je prodaja knjiga. Zalud je sve ostalo, ako im nedostaje taj važan period u kome su mogli da nauče mnogo o sištini izdavačko-knjižarskog menadžmenta i marketinga. Knjigu ili udžbenik je uvek lakše napisati nego li to prodati. Tako je isto sa svakim drugim proizvodom. Lagerovanje izdanja predstavlja samo gubitak za svaku izdavačku kuću. U vezi sa problematikom lagerovanja, može se videti u jednom insertu knjige

25 25 dr Milivoja Došenovića, «Henri Ford njegov život i njegovo delo», gde se kaže: «Pošto je kolosalna fabrika automobila «Ford» pravila veliki broj kola, problem je bio u zimskom periodu. Za zimski period je potrebna pripremna operacija zaštite automobila. Pošto zimi automobili bivaju manje traženi, fabrika se suočava sa jednim ozbiljnim problemom, kako da smesti ogroman broj novoproizvedenih automobila, jer i zimi proizvodnja ne staje. Gde smestiti celih 5. novih kola marke «ford»? Henri Ford je i tu znao da pronađe načina izlaska iz problema. Naime, govorio je: «Ni zimi ne sme biti problema. O kakvom problemu skladištenja je reč? Gde smestiti zimsku proizvodnju automobila? Moj odgovor je: 'šta ima da se smešta! Neka moja fabrika normalno radi, neka trgovci normalno prodaju, a neka lokalni trgovci redovno kupuju naše modele. Ako hoće svako u lancu da izvuče svoj deo dobiti, smešno je postavljati pitanje gde da smestimo nove automobile zimi?'» Kada su lokalni trgovci bili tvrdi, pa nisu hteli da kupuju veću količinu automobila zimi, Ford je rekao da se njegov marketing mora dati u akciju, time što će odličnim reklamama objasniti budućim kupcima kola, koje su sve prednosti njegovih automobila zimi. Dakle, suština je bila da se kupac ne sme čekati, već se treba doći do njega. Treba podstaknuti nove narudžbine fluidnom trgovinom. Čekanje kupaca i lokalnih trgovaca samo je izgubljeno vreme, a fabrika ne sme da stoji i čeka». 15 Slično i sa integralnim pristupom u realizaciji izdavačkog projekta. Svaki takav projekat je skup eksperiment neizvestan i rizičan. Rizici se ipak mogu smanjiti na minimum, ako se vodi računa o eliminaciji svakog «praznog hoda», ma gde on bio. 3. Vrednosti i očekivanja. U svakoj realizaciji izdavačkog projekta veliki značaj se pridaje RAZVOJU, a rezultati treba da budu VREDNOST. U razvoj možemo da uvrstitimo upravljanje promenama na bolje, ciljevi i svrha. Iz promena proističe razlika, koja može biti sa istim objektom u različitom vremenu i sa različitim objektom u istom vremenu. Tu je veoma važno upravljanje vremenom, dakle bez štetnog «praznog hoda».vredimo onoliko koliko dajemo. Ono što dajemo mora vredeti. Ono što dajemo stvara vrednost datoga za okruženje. Ako neko rešava naše probleme onda on pruža vrednost, to su rešenja. Sam izdavački projekat, u kome mnogi saradnici daju vrednost u obliku svoga intelektualnog znanja ili svoga rada. Kada se kaže realizacija izdavačkog projekta, obično se misli «knjiga je odštampana gotova stvar». A u stvari uopšte nije tako. Objavljivanje izdavačkog projekta je tek trećina obavljenog posla, jer odštampane i spakovane knjige moraju ka tržištu, da bi se tek tada verifikovala njihova vrednost, tj. da pruže dohodak svima koji su učestvovali u njihovom stvaranju. Svakako da su očekivanja od stvorene VREDNOSTI opravdana. Veliki teret treba da podnese izdavačko-knjižarski marketing, koji nema samo zadatak da plasmanom knjige povrati uložena sredstva, omogući zaradu svima u lancu proizvodnje knjige, već ima zadatak da svojom koncepcijom i marketing elementima podstiče neke nove projekte. 15 Milivoje Došenović (4), Henri Ford - njegov život i njegovo delo, "Domla-publishing", Novi Sad, str. - 65,66

26 Uporedni pregledi i «prazan hod» u izdavanju knjige Vreme važan faktor upravljanja znanjem (put do grafičkog proizvoda knjige) Slika broj 5 Slika broj 6 I varijanta: II varijanta: Autor piše knjigu. ( t= 1 dana) Rukopis daje privatnom lektoru. ( t= 7 dana) Autor piše svoju knjigu, prekuca sam svoj tekst, izlektoriše. ( t= 6 dana) Autor daje rukopise izdavačkoj kući. ( t= dana) Privatni lektor daje tekst daktilografkinji. ( t= dana) Izdavačka kuća vrši finalnu pripremu knjige. ( t= 8 dana) Štamparija ( t= dana) Firma snabdeva uvozni repromaterijal. ( t= 2 dana) Firma za uvozni repromaterijal ( t= 5 dana) Štamparija završava štampu ( t= 12 dana) Leganda: Pravac kretanja procesa. Povratna putanja procesa. t=vreme koje se utroši na operaciju. Legenda: Pravac kretanja procesa. Uručenje pripreme štampe. Uručenje gotovih knjiga. t=vreme koje se utroši na operaciju. I varijanta: II varijanta: t= svega utrošeno vreme dana. t= svega utrošeno vreme...82 dana. Prateći putanju kretanja u obe varijante izdavačkog procesa i sve algoritme, očigledno se može primetiti «prazan hod» (izgubljeno vreme), puno prelaza i zastoja, što je evidentno u I varijanti i iznosi tačno 9 dana.

27 Vreme važan faktor upravljanja znanjem u izdavaštvu Plasman grafičkog proizvoda novac Slika broj 7 Slika broj 8 Izdavač (knjige) I varijanta Poslovna banka izdavača ( t= 2 dana) II varijanta Izdavač (knjige) Poslovna banka knjižare ( t= 2 dana) Ciljna grupa eksterijerne prodaje ( t= 4 sata) Knjižara (prodaja) ( t= dana) Poslovnica knjižare A ( t= 4 dana) Poslovnica knjižare B ( t= 4 dana) Banka ciljne grupe u eksterijeru ( t= 3 sata) Poslovna banka izdavačke kuće ( t= 24 sata) Legenda: Pravac kretanja robe (knjiga). Pravac kretanja naplate. t= vreme koji se utroši na operaciju. Legenda: Pravac kretanja robe (knjiga). Pravac kretanja novca (naplata). t= vreme utrošeno za prodaju-naplatu. I varijanta: II varijanta: t= Svega utrošeno vreme dana t= Svega utrošeno vreme...31 sat. Prateći putanju kretanja plasmana knjige i naplatu u obe varijante kroz sve algoritme, očigledno se može primetiti «prazan hod» (izgubljeno vreme) što je evidentno izraženo u I varijanti i iznosi tačno 112 dana i 17 sati. U I varijanti postoji puno prelaza i zastoja, dok je to u II varijanti mnogo manje. Ako se pogledaju sledeće slike u njima se može videti putanja kretanja i realizovanja ponude grafičkog proizvoda (knjige) u dve varijante sa i bez «praznog hoda».

28 28 Slika broj 9 Slika broj I varijanta II varijanta? Predstavnik izdavača putuje do ciljne grupe, nudi kataloški veći broj različitih naslova (t=1,5 sat) ostavlja katalog Prazan hod ili moguć odgovor izdavaču (t= dana) Biblioteka ciljne grupe, (školski odbor) ili matična knjižara. broj 4 (t=24 sata) Predstavnik izdavača putuje do ciljne grupe, nudi bez kataloga direktno najnovije knjige (maksimum 1-2 naslova) i odmah završava posao, završava obligacione odnose. (t= minuta Poslovna banka izdavača (t=3 sata) Matična ciljna grupa šalje katalog u poslovnicu knjižare ili područne škole broj 1 Poslovnica broj 3 (t=24 sata) Poslovna banka ciljne grupe. (t=2 sata) (t=48 sati) Poslovnica broj 2 (t=24 sata) Legenda: Pravac kretanja ponude putem kataloga. Odgovor na ponudu (povratna putanja). t=vreme koje se utroši na operaciju. I varijanta: t=svega utrošeno vreme...35 dana sa neizvesnim ishodom (kupovine) Legenda: Pravac kretanja robe (knjiga). Pravac kretanja naplate. t= vreme koje se utroši na operaciju. II varijanta: t=svega utrošeno vreme 5 sati i minuta. Roba prodata i naplaćena.

29 29 Ako se pogledaju slike 5, 6, 7, 8, 9 i, jasno se može uočiti da se «prazan hod» ili izgubljeno vreme u izdavačkom procesu grafičkog proizvoda (knjige), pojavljuje na više mesta: kod autora koji nema dovoljnu odlučnost da piše, da sinhronizuje svoje delo prema marketinškim rezultatima istraživanja izdavačke kuće, autorova sposobnost i eventualno poznavanje lektorisanja, ažurnost ili neažurnost profesionalnog lektora, autorova kooperativnost i sklapanje ugovora sa izdavačem na obostranom očekivanju, ili pak dobro razumevanje obe strane da se krene u izdavački projekat. Naravno, veliki teret, svakako i najveći, nosi izdavačka kuća, koja mora kontrolisati pojavljivanje «praznog hoda», a on se može čak i naslediti iz nekog dela prethodnih poslova, ili dolazi sa novim tehnološkim oruđima, ako na njima rade neobučeni ljudi. Ako se pogledaju algoritmi sa slika broj 5 i broj 6, može se primetiti da II varijanta (slika 5) jasno pokazuje da «prazan hod» može da se eliminiše i time što izdavač drži pod kontrolom nabavku i količinu repromaterijala, tako što on repromaterijal nabavlja sam po povoljnim cenama i dobrog kvaliteta, direktno od proverenih uvoznika, pa taj repromaterijal ustupa svom kooperantu (štampariji koja štampa knjige). Velika je greška izdavača koji prepuštaju štamparijama da se one bave nabavkom papira i ostalog repromaterijala, jer time izdavači sebe lišavaju prilike da učestvuju u sistemu ponude i potražnje, ako već imaju sva zakonska prava da sami kupuju sav repromaterijal za svoje knjige koje objavljuju. Takođe je i veoma loša strategija poslovanja svakog izdavača kome štamparija nameće određene tiraže, obično u svom interesu, a na štetu izdavača i njihove distributivne snage. Naravno da je sjajno kada se štampaju veći tiraži i kada se ti veliki tiraži i prodaju, ali u suprotnom, dolazi do potpunog haosa za svakog izdavača u vidu nagomilanih, a neprodatih naslova, a to direktno vodi u oblast «praznog hoda». Izdavač mora da kontroliše i vreme koje je potrebno štampariji da završi određeni tiraž knjige. Izdavači moraju da se bave statističkom kontrolom onog vremena koliko je potrebno štamparijama da završe određeni tiraž. Štamparije ne vole da im neko «sa strane» kontroliše poslovanje, ali i tu izdavači moraju biti uporni, tako što će s vremena na vreme posetiti štamparije koje im štampaju knjige u toku, jer se događa da njihova završna kontrola previdi pogreške u štampanju knjige. Pošto tada završna štamparska kontrola ne može da izvrši poboljšanje svog završnog proizvoda (knjige), jer se kvalitet ne može ispraviti, već samo ispitati, kontrola štampara uz sugestije izdavača može da spreči da, i pored pažnje na svakom pojedinačnom radnom mestu, nedozvoljeno veliki broj proizvoda sa maklaturom (greškama) izađe ispod štamparskih mašina. Uz sugestije izdavača, štamparije bi trebalo da se potrude da pažljivije ispitaju određena radna mesta u svojim pogonima, a time pomognu i vlastitim štamparskim kontrolama da bolje upravljaju kvalitetom, a svakako i estetikom grafičkog proizvoda. Vreme je svakako jedan od najvažnijih faktora upravljanja znanjem u izdavaštvu. Ako se pogledaju slike 7 i 8, može se tada zapaziti razlika u prikazu dve varijante, koje ilustruju plasman grafičkog proizvoda i put do naplate. Na slici 7 (prva varijanta) prikazan je «prazan hod» u vidu izgubljenog vremenskog perioda koji se proteže, kako kroz sam sistem ponude knjige ciljnim grupama, tako i kroz naplatu uručenog proizvoda. Onog trenutka, kad neiskusni distributer izdavačke kuće uruči svoj proizvod ciljnoj grupi, odmah poveruje da je već završio posao, a ispostavi se da zapravo nije završio ono najvažnije naplatu svog proizvoda, tada je već kasno. Distributer izdavačke kuće je uz manje ili više truda, uspeo da realizuje nekakav potpis na profak-

30 turi sa određenim potpisnikom iz ciljne grupe, ali nije ono najvažnije: naplatu knjiga, rokove naplate, proveru likvidnosti ciljne grupe da li već nekima duguju pre njega itd. Distributer je svoju robu uručio, a kod primaoca te robe se događa sledeće: naime, ako je roba uručena matičnoj knjižari, tada matična knjižara šalje primljene primerke knjiga svojim (lošijim) poslovnicama, sa nadom da će kvantitetom ponude uspeti da prodaju te knjige. Nažalost, vreme prolazi, ali niti knjižara, niti njene poslovnice ne znaju da prodaju knjige, jer nemaju obučene ljude za takve poslove. Međutim, centralna knjižara se ne brine puno zbog toga, jer knjige koje je dobila od izdavača ne mora da plati dok ih ne proda, a rokove im nije dao predstavnik izdavačke kuće. Eto, pojavljuje se «prazan hod» u poslovanju na relaciji izdavač-knjižarska mreža, u kome ima koristi samo knjižarska mreža, jer je dobila besplatno robu, za koju nema rokova u kojima mora da realizuje svoje obaveze prema izdavaču. Slika broj 8 prikazuje načine eliminacije «praznog hoda», čak nudi rešenja da se i ne dozvoli pojavljivanje «praznog hoda» na relaciji plasman-naplata. Svakako da se takvim rešenjima neće radovati svi oni koji u svom poslovanju nisu zastupnici poslovne etike, korektnosti i dobre saradnje sa izdavačkim kućama. Na slikama 9 i prikazana su dva načina plasmana (ponude) knjige. U prvoj varijanti slika broj 9 jasno je prikazan pogrešan način (koji i danas opstaje), gde predstavnik izdavačke kuće nesmotreno uvlači svoju firmu u pravu paukovu mrežu besciljnih putovanja, komuniciranja, sa izgubljenim vremenskim periodom. Preći veliki put, npr. od Beograda do Vranja, da bi se ciljnoj grupi (knjižari, školi, nekoj ustanovi) ponudio katalog sa bezbroj naslova, odmah u startu kod predstavnika ciljne grupe izaziva zbunjenost i odlučnost «da malo razmisli, šta da kupi od gomile prikazanih knjiga u boji».sa psihološkog stanovišta «sve mu se sviđa, ali ništa ne sme da kupi bez odluke više ljudi, koji čine nekakav tim». Naravno, greška je distributera izdavačke kuće kada misle da će brojem ponuđenih naslova steći olako potpisivanje svojih zaključnica. Kada se pogleda slika broj i druga varijanta prezentacije i naplate knjiga, jasno se uočava da je u prvoj varijanti (kataloška ponuda) vreme utrošeno od punih 35 dana, u kome je izdavačkoj kući stigla nekakva sitna ponuda (obično ne stigne nikakva) da im žele naručiti par jeftinijih naslova. Ako izdavač smatra da treba i pored obavljenog službenog puta, na kome je bio njihov predstavnik, a taj put je bio veoma skup, jer treba još plaćati i skupu poštarinu za pošiljku nekoliko jeftinih knjižica, onda takva izdavačka kuća ima veoma loš strategijski menadžment i loš marketing. Po varijanti II po prikazu na slici, jasno se sprečava pojavljivanje «praznog hoda» u komunikacijama i u naplati grafičkog proizvoda. Ponuda malog broja naslova (čak od 1 do 2) je mnogo delotvornija sa aspekta psihologije u smislu brže odluke o kupovini, od ponude kataloških prikaza velikog broja naslova. Važno je napomenuti da se ovo odnosi na plasman raznih grafičkih proizvoda na terenu, u komunikaciji sa ciljnim grupama disperzionog tržišta, a to tržište je najvažnije za sve izdavačko-knjižarske kuće. Pojavljivanje «praznog hoda» se pokušava prosto nametnuti na celom toku integralnog pristupa u realizaciji svakog izdavačkog projekta, iz razloga što tu učestvuje veliki broj subjekata. Ali, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje znanjem, upravljanje promenama, upravljanje haosom su sastavni zadaci menadžmenta. Kada bi sve bilo tako lako, onda menadžment ne bi ni postojao. Nabrojaćemo još neke od primera pojavljivanja «praznog hoda»:

31 31 1) Kada se koristimo olovkom za pisanje knjige, kod dužeg pisanja i sastavljanja teksta, dolazi do pojavljivanja zamora. Ako se postavi pitanje «zbog čega je to tako?», potražićemo pomoć u knjizi profesora dr Radoslava Bubnja 16, priznatog naučnika i istraživača, koji je obrađivao oblast Osnova primene biomehanike u sportu. On u svojoj knjizi, između ostalih poglavlja obrađuje poglavlje o kostima čoveka gornjih ekstremiteta (ossa membri superioris), gde su za držanje npr. olovke i pisanje njome uključene kosti gornjeg ekstremiteta npr. desne strane tela: kosti ramenog pojasa (cingulum membri superioris) i kosti pokretnog dela ljudske ruke (pars libera membri superioris). Pored ramenske kosti (neznatno), u pokretima za držanje i pisanje, više učestvuju žbica (radius), lakatna kost (ulna) i kosti šake odnosno kosti ručja (ossa carpi), kosti doručja (ossa metacarpi), kosti prstiju šake (ossa digitorum manus). Na osnovu terenskog istraživanja usmenim intervjuima u komunikaciji sa piscima i književnicima, a na osnovu i vlastitog iskustva autora ovoga rada, ako se duže piše olovkom za pisanje, već posle napisanih 6 stranica punog A-4 formatnog lista (uz intelektualni i stvaralački napor da se sastavi tekst), većina ljudi oseća zamor, koji se proteže od prstiju šake, na rame, pa sve do kičmenotg pojasa, čak i u ležećem položaju. Svakako da se dopuštaju određena pomeranja (u kondiciji), a to zavisi od individue do individue. Pisanje na tastaturi računara je savim drugačije. 2) Pisanje knjige kompjuterom (dnevno pisac može da sastavi i napiše više teksta). Zbog čega napiše više, i zbog čega se manje zamara? Iz više razloga. Sa stanovišta biomehanike, na kompjuteru se radi sa obe ruke (slepo kucanje), pa je nadolazeći napor znatno usporen, i mnogo kasnije zahvata gornje ekstremitete. Vremenski period kucanja teksta (u odnosu na pisanje olovkom) je rapidno smanjen, što olakšava podesna tastatura uz pomoć praktičnih hardvera i softvera širokih mogućnosti, pa se znatno umanjuje pojavljivanje «praznog hoda». Međutim, autor ovoga rada je samo pokrenuo mogućnost rađanja nove naučne informacije u ovom polju, a za tvrdnje iz tački 1 i 2 potrebno je učiniti temeljitija naučna istraživanja. 3) U štampariji više se vremena izgubi na dva tiraža različitog naslova po primeraka knjige=4 primeraka, nego na tiražu jednog naslova od primeraka, najviše zbog promena roto-ploča i čišćenja valjaka od prethodnih boja. 4) Na dva tiraža različitih naslova od po primeraka, otpad u papiru je oko 12%, dok je otpad na tiražu jednog naslova ispod 5% (maklatura) 17. 5) Prodaja knjiga Internetom je prilično spora varijanta. Onoliko vremena koliko nam treba da odšetamo do svoga poštanskog sandučeta, uzmemo i pogledamo poštu, toliko isto nam treba i na Internetu. Najveći problem plasmana knjige Internetom je što moramo imati dosta sreće da sa druge strane modema (kupac) postoji dobar sagovornik (dekodirač naše poruke), i to isključivo direktor ciljne grupe, inače je sve zaludan posao i izgubljeno vreme tj. «prazan hod». 6) Ako čak i nešto knjiga uspemo da prodamo Internetom, slanje knjiga poštom je veoma skupo. A ako knjige dopremamo automobilom, onda je bolje da se i izvrši živa komunikacija sa predstavnikom ciljne grupe i knjige uruče odmah. 7) Ako se precizno ne utvrde rokovi plaćanje robe, ciljne grupe će to uvek učiniti sa velikim zakašnjenjem («prazan hod»). 16 Prof. dr Radoslav Bubanj (1998), Osnovi primenjene biomehanike u sportu, "Pergament", Niš, str Bratoljub Klaić (1984), rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb, str. 124

32 32 8) Knjižarskoj mreži ne treba davati više od 5- primeraka nekog naslova, jer tad imaju prostora za manipulisanje. Tačnije, kad dobiju veću količinu knjiga određenih izdavača, obrću njihov novac i ne informišu izdavače da dođu po naplatu. 9) Isporuke knjiga knjižarama sa velikim rabatom je veoma štetno i neetički. ) Treba poučiti sve autore knjiga da se i oni bave plasmanom knjiga i nalaženjem donatora (sponzora), jer će tako, između ostalog, bolje shvatiti nebrojene obaveze i veliki trud izdavača koji im objavljuju knjige. Shvatiće da je plasman knjige najteža stvar u integralnom pristupu realizacije izdavačkog projekta. Nabrojane stavke su samo neke ustanovljene činjenice na osnovu iskustvenih spoznaja. Ne može se uvek dobro uraditi, ako se uvek prvo formira teorija, pa se u takve teorijske kalupe proba na silu ugurati tržište, pa onda reći: «žalimo, naša teorija nije bila dobra». Takve se greške prave i sa uredbama i zakonima. Prvo se donesu zakoni, pa se u takve zakone silom pokušava ugurati sam život. Nažalost, to nije realno. Zbog toga i služe istraživanja konkretnog tržišta, ciljnih grupa i regija. Otiđimo do njih, ustanovimo stanje na terenu, pa se onda vratimo i pravimo sjajne teorijske postavke. Situacija na terenu se menja, pa bi teoretičari trebalo da imaju malo više sluha, a manje kompilacionih sposobnosti, gde drugi prepisuje od prvoga, treći od drugoga, a da čak i onaj prvi u lancu nije ništa pokazao. Uzmimo samo za primer najskoriji katasrofalan rušilački pohod talasa cunamija u Aziji. Koja teorija bi se do juče složila da jedan talas može da napravi pustoš u priobalju desetak zemalja i ubije više od. ljudi? Ako se opet vratimo na problematiku «praznog hoda» u izdavačko-knjižarskim i grafičkim delatnostima, taj štetočinski element zvani «prazan hod» se uvek pojavi: A) Mali tiraž sa niskom cenom = apsolutni gubitak za izdavača i autora knjige. B) Mali tiraž sa visokom cenom može biti prihvatljiv u našoj današnjoj situaciji. C) Veliki tiraž prodaje knjiga sa niskom cenom = prihvatljiv sa rizikom. D) Veliki tiraž sa visokom cenom knjige = bestseler. To je san i vizija svakog izdavača, ali nažalost neizvodljivo na našem tlu, u uslovima menadžmenta danas. E) Tiraži knjiga čije se količine nekontrolisano preštampavaju vode u finansijsku propast svakog izdavača. Tu izdavač precenjuje nekakvu autorovu harizmu (poznata medijska, akademska, istorijska ličnost), ili pak stimuliše autora da piše neko delo u u 4. izdanju, a da mu se nije prodalo sve iz 2. izdanja. To je samo velika šteta za samog izdavača, a autoru knjige daje hvalospeve, kojima se on hrani i postaje veoma veliki u svojim očima, što nema nikakve veze sa stvarnošću. Možda će neki teoretičari zavrteti glavom, ali na osnovu iskustvenih spoznaja, pisca bestselera stvara izdavačka kuća, sa svojim sjajnim menadžmentom i marketingom, a prvenstveno uspešnim plasmanom takve knjige, koja od prvog izdanja do recimo 8. izdanja, pređe kraći vremenski put. Veoma je važno napomenuti, da se knjiga bestseler ne može napraviti, ako izdavačka kuća nema finansijskih sredstava da krene sa piščevim delom u rizik, iz koga može postati bestseler. F) Pojedini izdavači se hvališu kako su objavili čak 5 naslova godišnje. Međutim, to sa stanovišta uspešnog poslovanja po portfolio modelu, predstavlja samo nisko tržišno učešće, bez napretka u prodaji knjiga. Hvalisati se gomilanjem naslova, a ne njihovom prodajom, nema veze sa uspešnim menadžmentom i marketingom. Za izdavača je uvek bolje da objavi godišnje i 2-3 naslova koji će biti brzo prodati, a od dobijene vrednosti (novca) mogu se planirati nove dobre investicije.

33 33 To je tako i u mnogim drugim delatnostima. Još početkom. veka mudro je shvatio jedan od najvećih industrijalaca sveta i tvorac prve pokretne fabričke trake i gigantske fabrike automobila u svetu Henri Ford, koji je bio veliki protivnik gomilanja zaliha. O tome se u knjizi «Henri Ford», autora dr Milivoja Došenovića kaže: «Forda nije iznenadilo to što se među ljudima uvek nalazila grupica koja je mislila iracionalno. I opet je glavna kočnica Fordu bila među njegovim agentima prodaje, koji su zapeli za što veći broj različitih modela automobila. Ford je znao da ne sme popustiti, već da se okrene većoj masi budućih kupaca. Poslovni agenti su, po Fordu, grešili u tome, što su beskrajnim laskanjem kupcima nudili izbore kola koja su ih zbunjivali, umesto da su im nudili jednu vrstu automobila, koji će potpuno zadovoljiti sve želje i potrebe kupaca. Tada je Henri Ford zvanično obelodanio svoju čvrstu i neopozivu odluku, da će od 199. godine fabriko- vati samo jedan jedini model i to model "T". Tada je mudri Henri rekao: - Svaki moj kupac kola će imati boju koju želi, samo ako je crna. Automobil će biti dovoljno prostran da se u njega smesti cela jedna porodica, ali i dovoljno mali da se u njemu može voziti samo jedno lice i njime se služiti bez ikakvih problema. Moj automobil modela T biće izrađen od najboljih materijala, a radiće ih najbolji moji radnici. Oni će izrađivati automobile po najprostijim crtežima, što ih mogu moji inženjeri nacrtati. Moje automobile će moći kupovati svi ljudi koji imaju dobre nadnice, te će na osnovu kupovine toga automobila osetiti pravo zadovoljstvo. 18 Slika broj 11. Štamparska radionica iz XVII veka (bakrorez Hansa Merijana) 18 Milivoje Došenović (4), Henri Ford - njegov život i njegovo delo, "Domla-publishing", Novi Sad, str. - 65, 66

34 Portfolio model matrice (BCG) i SWOT Kada su naučna istraživanja u pitanju, naučni rad ima svoja pravila koja se moraju poštovati. Da bismo dokazali nešto što je naša pretpostavka, ili u šta sumnjamo, mi to moramo dokazati istraživanjima pomoću instrumenata istraživanja koje koristimo na prigodnom uzorku ispitanika. Naše hipoteze se potvrđuju nakon obavljenih rezultata istraživačkog rada. Međutim, naučna istraživanja se ne odvijaju tako brzo da bismo ih mogli uvek iskoristiti, to je pogotovu problem u izdavačko-knjižarskom sektoru u kome je veoma bitno praćenje rasta našeg proizvoda (knjige) Portfolio modelom matrice (BCG), kao i Swot analiza. Na osnovu bazične portfolio matrice BCG (Bostonske konsultantske grupe), koja proizilazi iz Portfolio teorije nudi nam odgovore u šta treba da ulaže izdavačka kuća i pod kojim uslovima, kao i šta treba očekivati od takve akcije. Portfolio teorija uvažava «životni ciklus» proizvoda ili posla, što je i te kako važno za svakog izdavača. Na slici je prikazano kretanje (prelazak) kroz «portfolio pozicije»: visoko nisko Slika broj 12. Rast u sistemu izdavačke delatnosti POZICIJA «ZVEZDANA» - Ponovljeni tiraži. - Brza i uredna naplata. - Autori dobro sarađuju. - Dopunjenje izdanja novim informacijama i činjenicama. POZICIJA ZRELOSTI - Dobit od više uspešnih projekata. - Dobra akumulacija za nove projekte. - Dobra akumulacija za nove investicije. POZICIJA PERSPEKTIVE? -Eksperimentalni izdavački projekti. - Projekti koji su deficitarni na tržištu. - Autori obećavaju saradnju. - Štamparija nudi kvalitet. POZICIJA STAGNACIJE - Prodaja knjiga sa nedefinisanim rokom naplate od kupca (ciljne grupe). - Autorova nekooperativnost. - Isplata honorara autoru unapred. - Preterano veliki rabat dat knjižarama. nisko visoko Legenda: Kretanje (prelazak) kroz portfolio model. Ulaganje sredstava za nove perspektivne projekte. «Zvezdana pozicija»? Pozicija perspektive. Zrela pozicija Stagnirajuća pozicija.

35 35 SWOT analiza (od engleskih reči S=Strengths=snaga ili sposobnosti izdavačke kuće, W=Weaknesses=slabosti, O=Opportunities=šanse, T=Threats=pretnje. SWOT koncept omogućuje analizu prepreka i šansi na tržištu knjige i usaglašava sa jakim i slabim stranama izdavačke kuće. SWOT koncept optimizira ponašanje izdavača u odnosu na svoje mogućnosti i stanje okruženja. Analiza SWOT pokazala je sledeće: 1) Snaga izdavačke kuće sadržana je u imidžu, kao prvoosnovane izdavačko-knjižarske kuće u Vojvodini, identitetu, menadžerskom iskustvu lidera izdavačke kuće, relativno sačuvanom dugogodišnjem tržištu, dobrom odabiru saradnika, autora knjiga, kooperanata (štamparija), proverenih predstavnika importovanog repromaterijala, kao u ekskluzivnosti novih izdavačkih projekata. 2) Slabosti izdavačke kuće ograničene su na nemogućnost kreditiranja svojih kupaca i ciljnih grupa (pravnih subjekata u obligacionim odnosima). 3) Povoljne šanse orijentisane su na činjenice da izdavačka kuća komunicira sa svojim ciljnim grupama u jednom širem (eksterijernom) delokrugu, sa mogućnošću menjanja maršrute i ekskluzivnošću ponuda izdavačkih produkcija, a time je eliminisan strah od konkurencije. 4) Pretnje iz okruženja se pojavljuju u vidu imperativnih odluka, uredbi za uvođenje PDV-a na sav repromaterijal koji mora da nabavi izdavačka kuća, zatim ukidanje «plave izjave» (bez troškova poreza na promet), za kupovanje kompjuterskih konfiguracija (hardvera-softvera), sve lošije finansiranje od strane države, Republike Srbije i opština, koje sa velikim zakašnjenjem i umanjenjem usmeravaju sredstva ka određenim subjektima (bibliotekama, školama itd), koje su ciljne grupe izdavačkih kuća. Pretnje se pojavljuju i u konstantnom smanjenju sponzorskih i donatorskih sredstava (jer darodavci nemaju olakšice od države). Takođe, pretnje su uočljive i u konstantnom i uzlaznom rastu troškova transporta grafičkog proizvoda koji se obavljao poštom, ili pak u ličnom aranžmanu (auto-prevozom) izdavačkih kuća. Pretnje su i u visokim obavezama izdavača prema porezu na osnovu isplaćenih autorskih honorara, a nisu zanemarljive pretnje koje stižu iz subkulture sa raznih medija, što porazno deluje na sve izdavačke kuće i kulturu uopšte. Takođe, kroz SWOT analizu mogu se akcentirati i ostale pretnje koje se pojavljuju u obliku «praznog hoda» koji dotiče sve veoma važne subjekte na celom toku komunikacije. Naravno, pretnje iz okruženja su i konstantni pokretač i motor delovanja ka zaštiti. Međutim, ozbiljan zadatak ima marketing izdavačkih kuća, koji mora da radi veoma mudro i hitro. Osluškivanje tržišta se mora odvijati ubrzanim ritmom, pa se nema uvek vremena za istraživački rad, na osnovu kojega bi mogli planirati integralne pristupe u realizaciji izdavačkih projekata. Naša sopstvena istraživanja pomoću komuniciranja sa ciljnim grupama iz različitih regija terena Republike Srbije su nam sugerisala da postoji deficit sportskih udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, i da prosto škole nemaju nikakvih alternativa u tome. Stoga je marketing izdavačko-knjižarske kuće «Domla-publishing» iz Novog Sada odlučio da nastavi novu realizaciju izdavačkog projekta pod nazivom «Veliki ilustrovani leksikon svih sportova», koji je već u prethodnom periodu štampan i rasprodat u ponovljenih izdanja. Razlog povećanog interesovanja mnogih osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, za taj Leksikon, leži u njegovom svestranom pristupu sportskim terminima i sportskim naukama uopšte, sa veoma bogatim vizuelnim delom (fotografijama, crtežima, šemama, tabelama i td.). Leksikon se pokazao kao

36 36 izvanredna alternativa nedostacima udžbenika iz fizičke kulture i kao piloteksperiment za još ozbiljnije projekte takve vrste, a u sklopu tih projekata je i ovaj naučnoistraživački rad kome smo dali temu UPRAVLJANJE IZDAVAČKIM PROJEKTOM U DOMENU SPORTSKE LITERATURE (istraživanja «praznog hoda» u izdavaštvu i knjižarstvu). Prilikom projektovanja precizne koncepcije ovog naučnoistraživačkog rada, nismo želeli da napravimo greške kao neki istraživači u minuloj prošlosti, koji su se za sličnu problematiku poslužili dopisnim anketiranjem, što je bio potpuno zaludan posao, jer potencijalni (dopisni) respondenti uglavnom nisu ni odgovorili na upitnike, a pogotovu ih nisu vratili poštom. Tačnije, anketarima se uvek vraćao minimalan broj popunjenih upitnika sa terena. Nedostatak važnih informacija o stanju, problemima i perspektivi izdavačke delatnosti je uvek bio «prazan hod» koji se protezao i na celu grafičku delatnost, a preko jedne i druge dodirivao i osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske ustanove, koje su u korelaciji sa izdavačkoknjižarskim i grafičkim delatnostima. Zbog toga su istraživanja morala biti usmerena ka onima koji su najozbiljniji konzumenti knjige, čineći veoma stabilno tržište knjige. Sopstvena istraživanja tržišta sportske knjige se najbolje realizuju direktno na terenu, u komunikaciji sa ciljnim grupama koje su zainteresovane za knjige iz sportskih nauka i fizičke kulture. Povratne informacije koje šalju svom strategijskom menadžmentu, marketinške ekipe, veoma brzo stižu u računarske i analitičke službe izdavačke kuće, da bi top menadžment dao saglasnost za realizovanje izdavačkog projekta. Slika broj 13. Veliki ilustrovani leksikon svih sportova, prošao je uspešno na tržištu u ciljnim grupama, između ostalog zbog toga što je on dobra alternativa, a iz razloga nepostojanja udžbenika iz fizičkog i zdravstvenog obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Srbiji. Nosilac ideje njegovog objavljivanja, dr Milivoje Došenović, autor je ovog kapitalnog naučno-sportskog dela. Knjiga je tekstualno-vizuelne koncepcije Štetnost PDV-a (uporedna analiza kod nas i u svetu). Početak godine 5. biće upamćen kao još jedan atak na izdavačko-knjižarsku i grafičku delatnost, a takođe i kao atak na strukturu kompletnog obrazovnog sistema u Republici Srbiji. Uvođenjem PDV-a (poreza na dodatnu vrednost), izvršen je atak na kulturu celog jednog osiromašenog naroda, koji je nedavno krenuo uzlaznom putanjom optimizma ka putu progresa, dolaskom Bila Gejtsa u našu zemlju. godine, da bi od godine, sve što je u vezi sa kompjuterskim tehnologijama bilo oporezovano po stopi od 18% uvođenjem famoznog PDV-a.

37 37 Odmah su reagovali srpski izdavači, koji su se posle te sumorne vesti ujedinili, te nastoje potražiti od vlade, odnosno Ministarstva finansija da uvedu «nultu» stopu u prometu knjiga, u odnosu na najnoviju katastrofalnu odluku ministarstva, po kome su izdavačima nametnuta dva poreza u vidu PDV-a. Naime, izdavači moraju da plaćaju jedan PDV po stopi od 18% za repromaterijal, štampu, papir, i to dok je knjiga još u proizvodnji, i plus drugi PDV po stopi od 8% na knjigu kao gotov proizvod. Takođe se primoravaju izdavačke kuće da plaćaju unapred PDV za ceo odštampani, a neprodati tiraž. Zamislite, knjige koje stoje u magacinu moraju da se unapred oporezuju, što je apsurd nad apsurdima. Knjiga nije brzi biznis, jer se tiraži knjiga prodaju veoma sporo u odnosu na druge tržišne artikle. Sve ovo delovaće porazno na izdavačke kuće u Republici Srbiji. Na susretu izdavača Srbije i Crne Gore, održanom u Rimskoj dvorani biblioteke Beograda, Živadin Mitrović, direktor Udruženja knjižara i izdavača Jugoslavije je rekao: «Mi ne tražimo da budemo izuzeti iz sistema PDV, već naprosto da stopa u prometu knjiga bude nulta kao što je to u pet zemalja Evropske unije. Kako sada stvari stoje, izdavači će plaćati PDV od 18 odsto još dok je knjiga u proizvodnji (prilikom kupovine papira, plaćanja grafičkih usluga i td.). Onda ne treba primoravati izdavače da plaćaju i PDV (osam odsto) na knjigu (sada kao gotov proizvod), koji se, na kraju, prebacuje na kupca, odnosno čitaoca. Takođe ne treba primoravati izdavača da plaća PDV unapred, za ceo tiraž, koji se, inače, prosečno prodaje nekoliko godina. To bi za sve bio udarac a uništio bi male i srednje izdavače kao što se to dogodilo, na primer, u Hrvatskoj, pa su oni ipak vratili tu nultu stopu poreza na dodatnu vrednost». 19 Važno je pomenuti podatak da je na poslednjem Sajmu knjiga u Beogradu više od 5 potpisa prikupljeno kao svojevrsna peticija na ime zalaganja da stopa PDV na promet knjiga bude nulta. Peticija je i apel i opomena nadležnima da ne prave štetu knjizi, pisanoj reči, kulturi i obrazovnom sistemu. 19 Sa skupa izdavača održanog u Rimskoj dvorani biblioteke Beograda, "Blic", Beograd, str. 14

38 38 Tabela broj 2. Uporedna analiza kod nas i u Evropi (oporezivanje knjiga PDV) Redni broj Naziv države Stopa PDV na knjige u % 1. Danska 25% 2. Slovačka Republika 19% 3. Srbija i Crna Gora 18% 4. Slovenija 8,5% 5. Finska 8 % 6. Nemačka 7% 7. Švedska 6% 8. Belgija 6% 9. Francuska 5,5%. Republika Češka 5% 11. Republika Mađarska 5% 12. Španija 4% 13. Kipar 4% 14. Luksemburg 3% 15. Velika Britanija % 16. Poljska % 17. Irska % 18. Litvanija % 19. Grčka % Sa tabele 2 se može jasno videti da naša država SCG drži neslavno 3. mesto među evropskim državama po stopi oporezivanja knjiga. Ovo je jasan signal svim izdavačima u zemlji da moraju biti svestrano aktivni kako bi se javnosti ukazalo na pogubne posledice primene zakona po kome se knjige oporezuju novim sistemom PDV.

39 39 Slika broj 14. Uporedna analiza kod nas i u Evropi (oporezivanje knjiga PDV). Danska 25% Slovačka19% SCG 18% Slovenija 8.5% Nemačka 7% Švedska 6% Belgija 6% Francuska 5,5% Republika Češka 5% Republika Mađarska 5% Španija 4% Kipar 4% Luksemburg 3% Velika Britanija % Poljska % Irska % Litvanija % Grčka % 25 SCG PDV na knjige 18% st Qtr Danska 25% Slovačka19% SCG 18% Slovenija 8.5% Nemačka 7% Švedska 6% Belgija 6% Francuska 5,5% Republika Češka 5% Republika Mađarska 5% Španija 4% Kipar 4% Luksemburg 3% Velika Britanija % Poljska % Irska % Litvanija % Grčka % Po koeficijentu stope oporezivanja knjiga (PDV) državna zajednica SCG zauzima treće neslavno mesto u Evropi, iznad SCG su samo Danska i Slovačka sa većim stopama oporezivanja knjiga, nižu stopu od nas imaju sve ostale zemlje Evrope, dok pet zemalja Evrope imaju nultu stopu (Vel. Britanija, Poljska, Irska, Litvanija i Grčka). Od zemalja iz našeg okruženja, Hrvatska je bila uvela PDV na knjige, pa ga ukinula posle burne reakcije njenih izdavačkih kuća, vrativši nultu stopu poreza na knjige. Međutim, porez na dodatnu vrednost (PDV) od 18%, koji je ugrozio izdavačko-knjižar- PDV, porez na dodatnu vrednost, uveden uredbom Ministarstva finansija od godine.

40 4 sku i grafičku delatnost u našoj zemlji, samo je jedan deo pretnji za buduće poslovanje tih delatnosti, jer se prenebregava činjenica da je uveden još jedan porez na pleća izdavačko-knjižarske delatnosti u vidu poreza od 8% na bruto cenu svakog primerka knjige koja je odšampana iako nije izvršen njen plasman. Šta to u stvari znači? To npr. znači da izdavač koji je objavio i odštampao jedan naslov knjige u tiražu od primeraka (uz planiranje svoga marketinga), odredivši pojedinačnu cenu knjige od recimo 1. dinara, što čini bruto vrednost toga lagera 1.. dinara, izdavač mora da unapred uplati iznos od 8% na ime poreza na zatečeni lager, bez obzira što su knjige još uvek u magacinu. To se takođe odnosi i na stare i neprodate zalihe, koje više godina čame u magacinima izdavačkih kuća. Zatečenim i ugroženim izdavačima, porezi od 18%, koji moraju da plate na sav uvozni repromaterijal (do sada nisu morali, na osnovu izjave "crne" i "plave"), kao pridošlo nužno zlo, nisu neke velike pretnje poslovanju, jer se on raspoređuje na ukupan prodati tiraž knjiga, ali je porez od 8% mnogo veći i opasniji problem, jer se on uplaćuje po pojedinačnom primerku objavljene neprodate ili prodate knjige, što je svojevrstan apsurd nad apsurdima. Nerazumevanje određenih pojedinaca iz Ministarstva finansija Republike Srbije u vidu paušalnih izjava sledeće konotacije: "Neka izdavači prodaju svoje knjige vrlo jeftino, pa će im i porez od 8% po primerku knjige biti veoma mali", samo doliva ulje na vatru u već stvorenoj klimi nepovrenja u institucije. Te apsurdne izjave znače da bi izdavači trebali da prodaju knjige ispod cene troškova proizvodnje svakog primerka, a time svesno ušli u apsolutne gibitke u tekućem poslovanju. Međutim, veoma je važno napomenuti i objasniti širem auditorijumu da u stvari postoji ne jedan PDV, već tri poreza na knjige: 1. Porez od 18% na uvozni repromaterijal, koji izdavači plaćaju dobavljačima. 2. Porez od 18% koji se uplaćuje štampariji na izvršene usluge (plaća izdavač). 3. Porez od 8% na lager knjiga, ili bruto cenu svakog pojedinačnog primerka knjige prilikom njene distribucije (knjižare, promocije, sajmovi). Šta je najbolje rešenje u situaciji koja je stvorena? Izdavači su uputili velike primedbe Vladi, Ministarstvu finansija i Ministarstvu kulture i sporta Republike Srbije, u kojima traže ukidanje PDV-a. Dakle, izdavači zahtevaju da se vrati nulta stopa poreza na dodatnu vrednost, kao što je to u najrazvijenijim zemljama Evrope. Time se neće drastično poboljšati poslovanje izdavačko-knjižarskih delatnosti, ali će im se bar omogućiti kakve-takve šanse za boljitak teškog poslovanja izdavačko-knjižarske delatnosti, u delokrugu nesređenog i disperzionog tržišta. Kada se pogleda slika broj 14 na stranici 37, može se videti naša tužna stvarnost. I umesto da smo u nečem korisnijem među najboljima u Evropi, mi treba da se "ponosimo" što smo zauzeli treće mesto među evropskim zemljama po visini poreza na pisanu reč.

41 41 3. PREDMET, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVAČKOG RADA 3.1. Predmet istraživanja (posmatrani sistem) Predmet ovog istraživačkog rada je tržište sportske literature u našoj zemlji. Njemu se mora prići sa potpuno novom strategijom i promenjenom praktičnom primenom upravljanja izdavačkim projektima u domenu sportske literature, kao i eliminacija «praznog hoda» koji se javlja kao stresogeno negativni faktor u ukupnom poslovanju svake knjižarsko-izdavačke i grafičke delatnosti, i njihove komunikaciono-korelativne maršrute sa ciljnim grupama, a prvenstveno sa dragocenim riznicama intelekta, edukacije i sa(znanja), a to su osnovne i srednje škole kao i visokoškolske ustanove. Predmet rada se dakle ne odnosi samo na prodajnu orijentaciju izdavačko-knjižarskih i grafičkih kuća ka disperzionom tržištu, već se odnosi i na transformaciju kompletnog fokusa koji bi korenitim promenama u eksplicitnom smislu, doneo opšti boljitak svima, a prvenstveno mladim generacijama koje dolaze, i koje će u novom udžbeniku o fizičkoj kulturi i sportu naći svoje najiskrenije saveznike za poboljšanje svojih mentalnih i saznajnih kapaciteta, kao i poboljšanje svoga zdravlja. Upravljanje izdavačkim projektima pored bitnih stvari za dobro pozicioniranje svake izdavačke kuće za sebe, ima i jedan humano-misionarski zadatak da pomogne, da otkrije i pokaže neke drugačije inovacije, da uskladi i usmeri svoj marketing svugde gde bi on dobrodošao. Upravljanje izdavačkim projektom, iako nimalo lak proces, sa manje ili više problema dovodi se do kraja. Nije dovoljno baciti se samo u potragu za menadžerskim izazovima, treba se dobro upoznati sa zahtevima takve odgovorne pozicije, jer menadžment u izdavaštvu i knjižarstvu nije samo prestižna funkcija koja se može poveriti bilo kome. Danas nije više dovoljno držati se, sa stanovišta teorije, četiri osnovna zahteva menadžmenta: planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadgledavanje, jer danas u modernom svetu komunikacija 21. veka, menadžment je kombinacija nauke i umetnosti; umeće upravljanja ljudima (i procesima) uz naučni pristup. Zbog toga je nužno uključiti u akciju njegov sastavni i važan deo fluidni marketing. Takav marketing mora da se prilagođava novonastalim uslovima. Takav marketing je strategijski pravac izdavačke kuće u realizaciji izdavačkog plana, ako je moguće u dugoročnom periodu, u kome mora biti i intervenišućih modusa. Predmet istraživačkog rada je jedno od najosetljivijih polja za svaku izdavačku kuću, jer se uspostavlja komunikacija sa mladim generacijama i njihovim školskim ustanovama. Mnogi pokazatelji sugerišu da postoji izvestan «prazan hod» u posmatranom sistemu istraživanja. 3.2 Problem istraživačkog rada Glavni problem i celokupna problemska orijentacija ovog istraživačkog rada, vezuje se za analizu stanja odnosa sportškole-izdavači, analiza pozitivnih i negativnih poteza države prema tim delatnostima, stanje likvidnosti ciljnih grupa (sportskog tržišta koje je potencijalna arena za trgovinu resursima), utvrđivanje aktuelnih i potencijalnih potrošača, putem realizovanja marketinških ponuda i korišćenje najvažnijih imputa ka novim poljima. Zatim egzistira jedan od najvažnijih problema kako da se popuni «prazan hod» u izdavačko-knjižarskoj i grafičkoj delatnosti, što odavno predstavlja akutni problem.

42 Ciljevi i zadaci istraživačkog rada Pošto smo u teorijskom delu izveli sistematizaciju saznanja o definiciji knjige, problematici izdavačko-knjižarskog i grafičkog sektora, saznanja iz oblasti upravljanja projektima, eksterijernim menadžmentom, upravljanja znanjem, marketingom, kao i menadžmentom u medijima i strategijskim menadžmentom, u empirijskom delu istraživanja postavili smo primarne i parcijalne cilje, a u vezi sa sportskom literaturom, koja je i predmet istraživanja. Primarni ciljevi su proveravanja zakonitosti u upravljačkim procesima izdavačko-knjižarskih i grafičkih delatnosti, zatim proveravanje kakav je odnos unutar ciljnih grupa (obuhvaćenih tržišnih regija): osnovne i srednje škole, fakulteti, sportski klubovi i sportske asocijacije u komunikaciji sa izdavačkim kućama, potom da se proveri stav svih ciljnih grupa prema novom edukativnom projektu (udžbeniku koji nedostaje), koji bi u najskorijoj budućnosti postao obavezni deo teorijskih formi sticanja znanja. Takođe, u primarne ciljeve možemo svrstati istraživanja i proveravanja postojanja praznog hoda u svim subjektima koji imaju dodira sa izdavačkoknjižarskom i grafičkom delatnošću, da se ustanovi pravilno i nepravilno funkcionisanje svih tih delatnosti, u odnosu na stanje postojeće klime disperzionog izdavačkog tržišta knjige i literature. Parcijalni ciljevi bi bili da se ustanovi intenzitet promena na bolje ili na gore, otpori, stereotipi. Zatim da se ustanovi stepen zadovoljstva, pritužbi, potreba i zahteva koje ciljne grupe (tržište) postavljaju pred izdavačko-knjižarski i grafički sektor, zatim opšte stanje o problematici sportskih nauka među mladima, kao i odnos i stav njihovih predavača, pedagoga, psihologa, defektologa, univerzitetskih profesora i njihovih asistenata u gledištima prema fizičkoj kulturi, sportu, edukaciji, nadgradnji. Shodno tome, u istraživanju su postavljeni sledeći operativni zadaci: 1) Da se utvrdi stav prema školskom obrazovanju u domenu fizičke kulture i sporta, kroz objavljivanje neophodnog udžbenika. 2) Da se utvrdi stav kod svih ispitanika prema široj informisanosti iz sportskih nauka, tj. u vezi pokrivanja deficitarnosti određenog sportskog udžbenika, da se utvrdi stanje prema stereotipima između svih faktora u ciljnim grupama. 3) Da se ustanove stavovi prema «praznom hodu» iz svih ciljnih grupa u sklopu sebe samih i u odnosu na izdavačko-knjižarski i grafički sektor, sa kojim korelira. 4) Da se utvrde razlike između ciljnih grupa (ispitanika) na tri različita fakulteta i to: Fakultet za menadžment iz Novog Sada, Fakultet fizičke kulture iz Novog Sada i Fakultet za sport i turizam takođe iz Novog Sada, kao i ciljna grupa osnovnih i srednjih škola Republike Srbije. 5) Da se utvrde karakteristike, homogenost stavova u svim ciljnim grupama u odnosu na objavljivanje prvog udžbenika iz fizičke kulture i sporta za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji. 6) Da se utvrdi učestalost stava o snabdevenosti sportskom literaturom, o saradnji sa izdavačima, posebno za svaku ciljnu grupu (profesore i studente).

43 43 7) Da se utvrde razlike po učestalosti između profesora raznih fakulteta i studenata po stavovima o snabdevenosti sportskom literaturom i o saradnji sa izdavačima. 8) Da se utvrdi učestalost stava o snabdevenosti sportskom literaturom, o saradnji sa izdavačima, posebno za svaku ciljnu grupu (profesore i studente). 9) Da se utvrde razlike po učestalosti između profesora raznih fakulteta i studenata po stavovima i snabdevenosti sportskom literaturom, kao i o saradnji sa izdavačima. U završnim analizama dobijenih podataka, sa podjednakom pažnjom su razmotrena i sva druga pitanja za koja je naknadno utvrđeno da su od značaja za potpunije osvetljavanje problema koji se istražuje, i sa zadatkom jasnog definisanja hipoteza. Hipoteze koje ćemo postaviti neće biti čvrsto teorijski ili empirijski zasnovane tvrdnje, već ih postavljamo kao opšte pretpostavke za buduća očekivanja. 4. HIPOTEZE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA Opšte hipoteze: H Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. A Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. Posebne hipoteze: A 1 Između izdavačkih kuća i ciljnih grupa (fakulteti, osnovne i srednje škole, institucije sporta, sportske asocijacije i sportski klubovi) postoji izvestan «prazan hod», koji negativno deluje na ceo tok integralnog pristupa u realizaciji izdavačkih projekata. A 2 Postoji potreba za boljom snabdevenošću sportskom literaturom kod fakulteta, srednjih i osnovnih škola u Republici Srbiji. A 3 Ne postoji saradnja između izdavaštva sa jedne strane, i osnovnoškolskih, i visokoškolskih ustanova sa druge strane, u vezi produkcije sportske knjige. A 4 Uvođenjem PDV-a na knjigu, država ugrožava izdavačku delatnost, zatim ne pridaje dovoljan značaj teorijskom pristupu fizičkog vaspitanja, dok Internet nije u dovoljnoj meri zadovoljio prezentovanje knjige (u daljem tekstu ćemo ovu hipotezu zvati «ostali stavovi»). A 5 Ne postoji povezanost između ispitivanih grupa (profesora i studenata različiti fakulteta, kao i direktora i učenika različitih škola, i pojedinih odgovora na postavljena pitanja, odnosno na celine koje obuhvataju određena pitanja.

44 44 A 6 Ne postoje značajne razlike između profesora različitih fakulteta, (studenata, direktora i učenika) po stavovima u vezi produkcije sportske literature. A 7 Ne postoji značajna razlika između profesora, studenata, direktora i učenika različitih fakulteta i škola u odnosu na saradnju sa izdavačima. A 8 Ne postoji značajna razlika između direktora škola, profesora, studenata i učenika u odnosu na «ostale stavove». Iz navedenog se vidi da se hipoteze A 2, A 3, A 4 odnose na ceo uzorak ispitanika i na njihov pojedinačan stav. Hipoteze A 5, A 6, A 7 i A 8 analiziraju razliku između stavova pojedinih grupa (profesora i studenata različitih fakulteta, kao i direktora i učenika različitih škola) u odnosu na snabdevenost sportskom literaturom, saradnje sa izdavačima i po ostalim stavovima, kao i po pojedinačnim pitanjima. 5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 5.1. Definicija ključnih izraza identifikovanje varijabli U ovom istraživačkom radu biće zastupljene zavisne i nezavisne varijable. 21 Terminološka odrednica varijabla potiče od francuske reči (variable) što znači matematičko promenljiva veličina, promenljiva vrednost. U ovom radu naše zavisne varijable su sve ono što posmatramo kao ishod odgovori svih ispitanika na tvrdnje upitnika, dok su nezavisne varijable uzorci svih ispitanika, koji su popunjavali upitnike i sva njihova obeležja: zanimanje, pol, starost, stručna sprema, mesto rođenja, stanovanja. Analizom disperzionog izdavačko-knjižarskog tržišta i područja sportskih izdanja, želimo utvrditi klimu, i da utvrdimo nedostatke na relaciji izdavačko-knjižarski i grafički sektor ciljne grupe u različitim regijama. Zbog toga je nužno identifikovati varijable. Upravo sa kombinacijom nezavisnih varijabli kao što su razni aspekti fizičke i socijalne okoline (stepen školovanja, zvanje, radno mesto anketiranih finansijske mogućnosti ) i zavisnih varijabli (ponašanje i odnos prema socijalnim situacijama, želje za nadgradnjom, odnos prema sportu, fizičkoj i zdravstvenoj kulturi, zatim prisutnost stereotipa u svesti ispitanika, kvalitet i otvorenost ka komunikaciji, kao i sticanje novog znanja). Međutim, izdavačko-knjižarska delatnost u svojoj strukturi pored osnovnih varijabli, mora voditi računa i o tzv. «intervenišućim varijablama». Njima se gradi dvostrani odnos između osnovnih varijabli. Intervenišuće varijable su modifikator njihove međusobne relacije. Primera radi, produktivnost ili odličan model pristupa izdavačkog marketinga autorovom (piščevom) delu u vezi je sa boljom motivacijom autora (pisca) da nastavi da piše i stvara i da ima harmoničnu interakciju sa izdavačkom kućom. Zbog toga se «intervenišuće varijable» pojavljuju na više mesta na celom toku realizacije izdavačkog projekta, i one dodiruju kako autorovo delo i njegovog izdavača, tako i ostale subjekte u lancu proizvodnje sportske knjige (štamparije, proizvođače ili dobavljače repromaterijala, knjižarsku mrežu itd.). Na osnovu dobijenih saznanja se definiše najbolja strategija izdavačko-knjižarskih i grafičkih kuća, kojom se potencijali tih delatnosti harmonizuju sa zahtevima i potrebama ciljnog-segmentiranog tržišta sportske knjige i uopšte knjige. Disperziono izdavačko-knjižarsko tržište danas obuhvata mnogo manji prostor od bivše velike države SFRJ, pa je time i mogućnost i delokrug marketinga i menadžmenta izdavačko-knjižarskih i grafičkih kuća bitno sužena. Međutim, činjenica je i 21 Bratoljub Klaić (1984), Rječnik stranih riječi, "Nakladni zavod MH", Zagreb, str

45 45 to da su neke ciljne grupe ostale i dalje relativno lojalne u saradnji sa izdavačima, što iz razloga svoga vlastitog bitisanja, što iz razloga jedino mogućeg opstanka i čuvanja svoga identiteta, pogotovu ako imaju svoju misiju kulture, duhovnosti, nadgradnje, bogatijeg i srećnijeg života mladih generacija. Svaka država koja normalno funkcioniše bi bila u kolapsu ako bi nastupio opšti antagonizam između školskih ustanova i izdavačkih kuća u toj državi. To bi značilo: nema štampanja knjiga (udžbenika) nema nadgradnje, napretka i edukacije mladih naraštaja, nema školovanja, nema nauke, kulture, života...zbog toga smo se našli pred obaveznim zadatkom u ovome radu, da sve te varijable dotaknemo, ispitamo, povežemo, dajući im veoma značajno mesto u ovim istraživanjima, koja imaju opštedruštveni značaj. Konstruisana pitanja po upitnicima su morala imati dodira sa psihologijom, sociologijom, marketingom, menadžmentom, komunikacijama, edukacijom, kao i sa drugim naukama koje su u tesnoj vezi sa istraživanim regijama. Po upitnicima skale Likertovog tipa, konstruisali smo do 19 pitanja, što čini strategiju upitnika, pa se: Pitanje 1 i 14 odnosi se na edukativno polje. Pitanja 2 i 12 odnose se na edukativno-marketinško polje. Pitanje 3 i 15 odnosi se edukativno-psihološko polje. Pitanja 4, 7, 8, 16, 18, 19 odnose se na marketinško-menadžersko polje. Pitanje 5 i 11 odnose se na marketinško-sociološko polje. Pitanje 6 i 13 odnosi se na marketinško polje. Pitanje 9 i 17 odnosi se na edukativno-sociološko polje. Pitanje odnosi se na sociološko polje. Upitnik sa pitanjima smo primenili na uzorcima uzetim u ciljnim grupama: Fakultet za menadžment iz Novog Sada, Fakultet fizičke kulture iz Novog Sada, Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada, Pokrajinski zavod za sport, SA, Centar «Budo», N. Sad. Petostepeni Upitniku skale Likertovog tipa, za uzorak učenicima osnovnih i srednjih škola Republike Srbije (područje Mačve i Vojvodine), sadrži 9 pitanja: Pitanja 1, 2, 4, 5, 6, odnose se na edukativno polje. Pitanje 3 odnosi se na psihološko-edukativno polje. Pitanje 7 i 9 odnosi se na edukativno-marketinško polje. Pitanje 8 odnosi se na edukativno-psihološko-sociološko polje. Četvorostepeni upitnik (sadrži 7 pitanja postavljena školama - direktorima škola) Pitanje 1 odnosi se na edukativno polje. Pitanje 2 odnosi se na menadžersko polje. Pitanje 3 odnosi se na menadžment i komunikacije. Pitanje 4 odnosi se na marketinško-menadžersko polje. Pitanje 5 odnosi se na edukativno-marketinško polje. Pitanje 6 odnosi se na sociološko polje. Pitanje 7 odnosi se na edukativno-psihološko polje. Za realizovanje ciljeva planirano je i sprovedeno obimno terensko ispitivanje koje je iziskivalo velike materijalne troškove, ali je ispitivanje bilo primereno potrebama terenskog prikupljanja podataka, mišljenja i stavova. Uzete su matrice za kreiranje

46 46 upitnika po tipu skale Rensisa Likerta sa 19 pitanja i 5 mogućih vrsta odgovora (sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne ), koji će se koristiti na uzorku 3 novosadska fakulteta (jednog državnog i dva privatna), zatim sportske asocijacije (2), sportski zavod (1), sportski klub (1). Zatim upitnik za učenike osnovnih (2) i srednjih škola (1) Republike Srbije, takođe po Likertovoj skali sa 9 pitanja i 5 mogućnosti odgovora. Takođe je napravljen upitnik po ideji autora ovoga istraživačkog rada (četvorostepeni) sa mogućnošću odgovora (da, ne, delimično, bez odgovora), koji će se koristiti u anketiranju strategijskih menadžera (direktora osnovnih i srednjih škola Republike Srbije) kojih je broj 6. Kroz upitnike ostvarena je komunikacija i sa sportskim pedagozima, psiholozima i defektolozima, kao i predavačima osnovnih i srednjih škola i fakulteta Izbor uzorka ispitanika Ispitivanje mišljenja učesnika ankete je sprovedeno na terenu Republike Srbije i to na dve regije: Vojvodina i Mačva, a određen je reprezentativni uzorak od 284 resp.: 1. Grupa A Fakultet za menadžment u Novom Sadu, sa dve podgrupe i to: A 1 (profesori i zaposleni na Fakultetu za menadžment), ukupan uzorak 19 ispitanih. A 2 (studenti P, studenti I, II, III, IV godine svih smerova), uzorak 29 ispitanika. 2. Grupa B Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada, sa dve podgrupe: B 1 (profesori, zaposleni na Fakultetu za sport i turizam, N. Sad), uzorak 6 ispitanih. B 2 (studenti P, studenti I, II, III godine studija), uzorak od 19 ispitanika. 3. Grupa C Fakultet fizičke kulture iz Novog Sada, sa dve podgrupe i to: C 1 (profesori zaposleni na Fakultetu fizičke kulture), ukupan uzorak 12 ispitanika. C 2 (studenti P, studenti I, II, III, IV godine FFK), ukupan uzorak 31 ispitanik. 4. Grupa D uzorci iz osnovnih i srednjih škola Republike Srbije: D 1 (direktori osnovnih škola Republike Srbije), uzorak ispitanika 42 D 2 (direktori srednjih škola Republike Srbije), uzorak ispitanika 18. D 3 (učenici osnovnih škola VII razr.), uzorak ispitanih 7 D 4 (učenici srednjih škola I i III razreda), uzorak ipitanih Grupa E (Pokrajinski zavod za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada), ukupan uzorak od 7 ispitanika. Obrada i analiza prikupljenih podataka urađena je u informatičkom odeljenju Izdavačko-knjižarske agencije «Domla-publishing» iz Novog Sada. Na ukupnom uzorku od 284 ispitanika ostvaruje se validnost rezultata istraživačkog rada, gde npr. reprezentativni uzorak od 6 anketiranih škola predstavlja preko % škola u regiji. 5.3 Dizajn istraživanja Organizovanje istraživanja je jedan od najvažnijih postupaka u istraživačkom radu. Svakako da izbor metode istraživanja uvek zavisi od cilja istraživačkog rada i najvažnijih podataka kojima raspolažemo. Iz knjige Dobrivoja Mihailovića, «Metodologija

47 47 naučnih istraživanja», izdavač Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 4. god. se kaže: «Potpuni projekat istraživanja sadrži i način istraživanja, kao deo kojim se preciziraju istraživački postupci koji će biti izvedeni tokom realizacije istraživanja. Način istraživanja uopšteno možemo shvatiti kao sistem misaonih i tehničkih postupaka kojima se realizuje istraživanje. Taj sistem je determinisan predmetom i ciljevima istraživanjima, a posebno formulisanim hipotezama i indikatorima. Na način istraživanja utiče izabrani filozofski pravac, naučna teorija i metoda. Kao istraživački projekat i njegov poseban deo način istraživanja se može shvatiti poput naučnog dokumenta i istraživačko-operativnog plana. Projektom se naglašava korišćenje opšte naučne metode, a to mogu biti statistička metoda, metoda modelovanja ili aksiomatska metoda. Izabranom opštenaučnom metodom se konkretizuje opštefilozofski pogled na svet, ali određuje shvatanje o prirodnim ili društvenim karakteristikama istraživanog predmeta. Vrsta istraživanja donekle određuje opštenaučnu metodu. Kod empirijskih istraživanja najčešće se primenjuje statistička metoda. Predmet i cilj opredeljuju jednu od opštenaučnih metoda. One su uglavnom saglasne operacionalno definisanom predmetu, a zatim cilju, hipotezama i indikatorima». 22 Što se tiče dizajna ovog istraživačkog rada, metodološkom pristupu se prišlo veoma razborito i ozbiljno, s obzirom da su i predmet i ciljevi istraživanja u tesnoj vezi sa veoma osetljivom populacijom ispitivanja mladim generacijama, učenicima oba pola osnovnih i srednjih škola i visokoškolskih ustanova, kojima ovaj rad ima za cilj da poboljša sticanje znanja i novih otkrića, kroz udžbenike (učila) koja im nedostaju. Za ispitivanje mišljenja i stavova ispitanika u ovom radu primenjeno je deskriptivno istraživanje (distribucijom stavova). Samo istraživanje na terenu sprovedeno je tehnikom formalnog strukturiranog komuniciranja. Strukturirana komunikacija između ispitivača (anketara) i ispitanika (respondenta) se realizuje putem upitnika Upitnik kao instrument istraživanja je najpogodniji jer omogućava ujednačenost u sprovođenju istraživanja i opredeljuje formu popunjavanja što olakšava analizu. U ovom radu su kroišćene tri vrste upitnika: 1. Upitnik po skali Likertovog tipa (petostepeni) sa 19 pitanja. 2. Upitnik po skali Likertovog tipa (petostepeni) sa 9 pitanja. 3. Upitnik po ideji samog istraživača (četvorostepeni) sa 7 pitanja. Sva tri upitnika su kreirana tako da obezbede pribavu primarnih informacija na os novu kojih će izdavačko-knjižarska kuća definisati najbolju strategiju upravljanja izdavačkim projektom u domenu sportske literature, zatim eliminisanje «praznog hoda», kao i da odredi taktiku i formuliše sve tržišne aktivnosti, odnosno utvrdi okvir za optimalnu kombinaciju instrumenata komunikacija sa svojim ciljnim grupama disperzionog izdavačkog tržišta. Anketiranje je sprovedeno na prigodnim uzorcima koji su uzeti iz 7 ciljnih grupa, a to su: Fakultet za menadžment iz Novog Sada, Fakultet fizičke kulture iz Novog Sada, Fakultet za sport i turizam, na kojima su zaposleni renomirani profesori doktori nauka i njihovi asistenti, kao i studenti iz cele zemlje koji studiraju na tim fakultetima, što sama ispitivanja čine veoma zanimljivim, jer oni predstavljaju šaroliku sliku svojih područja odakle su pristigli. Takođe smo uzeli prigodan uzorak važnih ustanova sporta, zatim 6 osnovnih i srednjih škola, gde ih 22 Dobrivoje Mihailović (4), Metodologija naučnih istraživanja, FON, Beograd, str. - 99,, 1

48 48 predstavljaju direktori škola na teritoriji Republike Srbije. Da bi istraživanja dobila na kvalitetu, u ispitivanjima su učestvovali i učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji. Da bi se upitnik lakše obradio, pitanja smo grupisali na osnovu oblasti koje obrađuju, u tri celine, i to: 1) Snabdevenost sportskom literaturom ćemo posmatrati kao jednu celinu, koju čine pitanja 1, 2, 9, 12, 13, 15, 16 i 18. 2) Saradnja izdavaštva sa jedne strane, i osnovnoškolskih, visokoškolskih ustanova sa druge strane u vezi produkcije sportske knjige čine pitanje 4, 5, 7, 8. 3) Celinu «Ostali stavovi» čine pitanja 3, 6,, 14 i Sredstva (instrumenti) istraživanja U magistarskom radu, u okviru ovog empirijskog istraživanja primenjena je tehnika anketiranja po upitniku skale Likertovog tipa 23, petostepeni, jer smo smatrali da je on najpogodniji za prikupljanje informacija i podataka, u skladu sa utvrđenim problemom, ciljem, i postavljenim zadacima. Upitnik je petostepeni i vođeni, jer smo smatrali da je on prikladniji i bolji od dihotomnog upitnika sa zatvorenim pitanjima, pogotovu što se petostepenim upitnikom omogućuje veća lepeza odgovora, a time same rezultate ovoga rada čini kompletnijim i svestranijim. Obrada podataka kompjuterizovana Matematičko-statističke metode obrade podataka Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko-statističkim postupcima. Primenjeni postupci i njihov redosled primene imaju svoje mesto u naučnoistraživačkom radu. Potrebno je voditi računa da se što je moguće manje izgube informacije do kojih se došlo u toku istraživanja. Redosled primene postupaka je od izuzetne važnosti kako za zaključivanje tako i za blagovremenu eliminaciju i uključivanje pojedinih karakteristika, pitanja, koja će omogućiti kvalitetniji nastavak istraživanja. Da bi se izbeglo gubljenje informacija, pronalaženjem najfinijih veza i saznanja, na neparametrijskim veličinama, izvršeno je skaliranje podataka postupkom Lankastera na tabelama kontigencije. Ovim postupkom se, na osnovu učestalosti, svakoj klasi pridružuje realan broj. Skalirano obeležje ima normalnu raspodelu N(,1), odnosno obeležje je normalizovano. Postuk skaliranja na tabelama kontingencije po Lankasteru preslikava, na osnovu učestalosti po klasama, neparametrijskih veličina u parametrijske sa normalnom raspodelom N(,1). Preslikavanjem podataka iz niže skale u višu skalu, tako da skalirano obeležje ima normalnu raspodelu N(,1) omogućuje primenu postupaka koji su vezani za skalu razmere. Činjenica da je na skaliranim vrednostima moguća primena postupaka vezanih za skalu razmere, ukazuje da na ovaj način dolazi do novih saznanja u istraživačkom radu, do kojih se nebi došlo primenom postupaka i metod vezanih za neparametrijske skale. Skaliranje podataka ne isključuje primenu neparametrijskih testova. Naprotiv na osnovu njih u pojedinim situacijama će se dobiti saznanja do kojih je nemoguće doći bez primene parametrijskih testova. 23 Skala Likertovog tipa, konstruisao je američki psiholog Rensis Likert, godine.

49 49 Na osnovu izloženog vidi se da je na skaliranim podacima moguća primena diskriminativne analize, Rojev test i 2 test Pirsonov i Čuprov koeficijen tpovezanosti. Da bi se prihvatila početna hipoteza koristiće se kritična vrednost p=.. Odnosno ako je p >. nema razloga da se ne prihvati početna hipoteza. Za odbacivanje početne hipoteze koristiće se dva praga značajnosti. U slučaju kada je. > p >.5 prihvata se alternativna hipoteza sa povećanim rizikom zaključivanja, kada je p<.5 prihvata se alternativna hipoteza i kaže se da postoje značajne signifikantne razlike. 6. OBRADA I ANALIZA PODATAKA Posle anketiranja svih ispitanika po skali Likertovog tipa petostepenog upitnika, kao i anketiranja po skali četvorostepenog upitnika i podele popunjenih upitnika po regijama i ciljnim grupama, izvršena je kontrola svih popunjenih upitnika i nakon toga se pristupilo preciznoj obradi podataka (deskriptivnom metodom) na nivou procentnog izražavanja i frekvencija odgovora na pojedina pitanja i tako sređeni podaci razvrstani su po grupama u odgovarajuće tabele koje imaju svoje dodatke dijagrame. Prilikom obrade podataka korišćene su i statističke metode HI-kvadrat test, Pirsonov koeficijent kontingencije, Rojev-test, i analiza razlika između posmatranih grupa Tok istraživanja Empirijska istraživanja su rađena u periodu od 5. januara 5. godine do 5. aprila 5. godine, na teritoriji Republike Srbije (AP Vojvodina i teritorija Mačve). Istraživanja su trajala 4 meseca. Što se tiče same klime u komunikacijama sa ispitanicima, sve je proteklo u najboljem redu. Komentari su bili pozitivne prirode, sa željom svih ispitanika da ovakvi radovi pokrenu promene i doprinesu poboljšanju sticanja boljeg znanja i nadgradnje u oblasti sporta i fizičke kulture, kao i velika podrška izdavačkoknjižarskim kućama da prevaziđu trenutne teške poslovne probleme koje svi imaju poslednjih godina. Komentari ispitivanih uzoraka: profesora, doktora nauka, njihovih asistenata, direktora škola, zatim pedagoga, psihologa, defektologa, sociologa, pa i diplomiranih pravnika su bili pretežno mišljenja da su ovakva istraživanja uvek dobrodošla, i da reorganizacija nastave mora konačno da započne na drugačijim osnovama. Buduće reorganizacije se više ne mogu bazirati na jednokratnim procesima administrativnih reformi. Takođe su mnogi ispitanici izjavili da specijalisti sporta (profesori, nastavnici, treneri, pedagozi, psiholozi itd), ne mogu biti izolovani, a da o njihovoj sudbini i sudbini mladih ne može odlučivati samo hijerarhija ministarstva i prosvetnih nadzornika. Svi ispitanici iz ciljnih grupa i regija su prisno učestvovali na popunjavanju upitnika, i bez bilo kakve sugestije ispitivača upisivali svoje odgovore po svom nahođenju, sledeći svoju logiku i potrebe, zarad svoje bolje i lepše budućnosti sa sportom. Što se tiče bibliometrijskog istraživanja, iz ustanove Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu su nam veoma ljubazno ustupili sve tražene informacije iz Centralnog elektronskog kataloga Srbije, što nam je veoma pomoglo da dođemo do tačnih i verodostojnih podataka vezanih za broj objavljenih knjiga i udžbenika iz sporta i fizičke kulture u periodu za poslednjih 5 godina.

50 5 Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko-statističkim postupcima. Primenjeni postupci i njihov redosled primene imaju svoje mesto u naučnoistraživačkom radu. Potrebno je voditi računa da se što je moguće manje izgube informacije do kojih se došlo u toku istraživanja. Redosled primene postupaka je od izuzetne važnosti kako za zaključivanje tako i za blagovremenu eliminaciju i uključivanje pojedinih karakteristika, obeležja, koja će omogućiti kvalitetniji nastavak istraživanja. Da bi se izbeglo gubljenje informacija, pronalaženjem najfinijih veza i saznanja, na neparametrijskim veličinama, izvršeno je skaliranje podataka postupkom Lankastera na tabelama kontigencije. Ovim postupkom se, na osnovu učestalosti, svakoj klasi pridružuje realan broj. Skalirano obeležje ima normalnu raspodelu N(,1), odnosno obeležje je normalizovano. Postupak skaliranja na tabelama kontingencije po Lankasteru preslikava, na osnovu učestalosti po klasama, neparametrijskih veličina u parametrijske sa normalnom raspodelom N(,1). Preslikavanjem podataka iz niže skale u višu skalu, tako da skalirano obeležje ima normalnu raspodelu N(,1) omogućuje primenu postupaka koji su vezani za skalu razmere. Činjenica da je na skaliranim vrednostima moguća primena postupaka vezanih za skalu razmere, ukazuje da na ovaj način dolazi do novih saznanja u istraživačkom radu, do kojih se nebi došlo primenom postupaka i metod vezanih za neparametrijske skale. Skaliranje podataka ne isključuje primenu neparametrijskih testova. Naprotiv na osnovu njih u pojedinim situacijama će se dobiti saznanja do kojih je nemoguće doći bez primene parametrijskih testova. Na osnovu izloženog vidi se da je na skaliranim podacima moguća primena diskriminativne analize, Rojev test i 2 test Pirsonov i Čuprov koeficijent povezanosti.

51 51 7. REZULTATI ISTRAŽIVAČKOG RADA 7.1. Distribucija stavova Broj pitanja Grupa A 1 FAKULTET ZA MENADŽMENT U NOVOM SADU (profesori i zaposleni na FaM-u, ukupan uzorak od 19 ispitanika). Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima: Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se Uglavnom se ,36% 36,84% ,% 31,57% ,57% 47,36% ,57% 42,% ,84% 21,5% 1 8 5,26% 42,% ,57% 36,84% 5 26,31% 52,63% - 1 5,26% ,84% 21,5% ,89% 26,31% ,31% 31,57% ,72% ,% 42,% ,36% 31,57% ,5% 36,84% ,57% 36,84% ,72% 26,31% ,57% 21,5 Delimično se 2,52% 4 21,5% 3 15,78% 3 15,72% 4 21,5% 8 42,% 4 21,5% 3 15,72% 52,63% 5 26,31% 3 15,72% 7 36,84% 7 36,84% 1 5,26% 2,52% 6 31,57% 4 21,5% 9 47,36% 9 47,36% Ne se 1 5,26% 1 5,26% 1 5,26% 2,52% 4 21,5% 2,52% 2,52% 1 5,26% 6 31,57% 3 15,72% Skala broj 1 Apsolutno se ne ,52% ,26% ,5% 26,31% 2 -,52% 1 1 5,26% 5,26% 1 1 5,26% 5,26% 2 -,52% 2 -,52% - -

52 52 DISTRIBUCIJA STAVOVA (grafikonski prikaz) Napomena: kod svih grafikona za grupu A 1 od broja 1-19, apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa A 1 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 47,36%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 5 Grafikon broj 2. 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 42,%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 47,36%, «Delimično se» () 15,78%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

53 53 5 Grafikon broj 4. 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 42,%, «Delimično se» () 15,72%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 4 Grafikon broj 5. APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 36,84%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» () 21,5% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj 6. 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» () 5,26%, «Uglavnom se» () 42,%, «Delimično se» () 42,%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

54 54 Grafikon broj 7. 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 8. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 26,31%, «Uglavnom se» () 52,63%, «Delimično se» () 15,72%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 9. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 5,26%, «Delimično se» () 52,63%, «Ne se» () 31,57% i «Apsolutno se ne» (APS),52%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

55 55 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 36,84%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» () 26,31%, «Ne se» () 15,72% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 57,89%, «Uglavnom se» () 26,31%, «Delimično se» () 15,72%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. Ispoljenost je stava finansijskog problema APS Grafikon broj 12. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 26,31%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 36,84%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

56 56 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 15,72%, «Delimično se» () 36,84%, «Ne se» () 21,5% i «Apsolutno se ne» (APS) 26,31%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 42,%, «Uglavnom se» () 42,%, «Delimično se» () 5,26%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» () 47,36%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

57 APS Grafikon broj 16. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 21,5%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 31,57%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na menadžersko-marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 17. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 17. pitanje Imternet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 15,72%, «Uglavnom se» () 26,31%, «Delimično se» () 47,36%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

58 58 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 1 profesori i zaposleni na FaM-u, su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod» «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» () 47,36%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

59 59 Broj pitanja Grupa A 2 FAKULTET ZA MENADŽMENT U NOVOM SADU (studenti P, studenti I, II, III, IV godine svih smerova, ukupan uzorak 29 ispitanika) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima: : Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se 11 37,93% 5 17,24% 34,48% 8 27,58% 6,68% 4 13,79% 8 27,58% 8 27,58% 3,34% 14 48,27% 12 41,37% 34,48% 1 3,44% 13 44,82% 13 44,82% 9 31,3% 14 48,27% 13 44,82% 6,68% Uglavnom se 13 44,82% 12 41,37% 34,48% 15 51,72% 9 31,3% 8 27,58% 15 51,72% 14 48,27% 2 6,89% 6,68% 7 24,13% 9 31,3% 5 17,24% 8 27,58% 11 37,93% 12 41,37% 6,68% 6,68% 7 24,13% Delimično se 2 6,89% 9 31,3% 8 27,58% 5 17,24% 34,48% 34,48% 5 17,24% 6,68% 8 27,58% 6,68% 6,68% 5 17,24% 34,48% 4 13,79% 4 13,79% 5 17,24% 7 24,13% 7 24,13% 11 37,93% Ne se 3,34% 3,34% 1 3,44% Skala broj 2 Apsolutno se ne ,44% 4-13,79% ,24% 6,89% - 1 3,44% 1-3,44% ,58% 27,58% 3 -,34% 4-13,79% ,79% 3,44% ,93% 6,89% 3 1,34% 3,44% - 1 3,44% 3 -,34% 2-6,89% 3 -,34% 5-17,24% - -

60 6 NA OSNOVU DISTRIBUCIJE STAVOVA URAĐENI SU DIJAGRAMI ZA SVE CILJNE GRUPE: Napomena: kod svih grafikona za grupu A 2 od broja -38, apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa A 2 Grafikon broj. 5 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 (studenti P, studenti I, II, III, IV godine svih smerova) su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 37,93%, «Uglavnom se» () 44,82%, «Delimično se» () 6,89%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 21. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 17,24%, «Uglavnom se» () 41,37%, «Delimično se» () 31,3%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 34,48%, «Uglavnom se» () 34,48%, «Delimično se» () 27,58%, «Ne se» () 3,44% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

61 61 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 27,58%, «Uglavnom se» () 51,72%, «Delimično se» () 17,24%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,44%. Pitanje se odnosilo na marketinško-mena- džersko polje istraživanja APS Grafikon broj 24. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» (),68%, «Uglavnom se» () 31,3%, «Delimično se» () 34,48%, «Ne se» () 13,79% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» () 13,79%, «Uglavnom se» () 27,58%, «Delimično se» () 34,48%, «Ne se» () 17,24% i «Apsolutno se ne» (APS) 6,89%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

62 62 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 27,58%, «Uglavnom se» () 51,72%, «Delimično se» () 17,24%, «Ne se» (),%, i «Apsolutno se ne» (APS) 3,44%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 27,58%, «Uglavnom se» () 48,27%, «Delimično se» (),68%, «Ne se» () 3,44% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» (),34%, «Uglavnom se» () 6,89%, «Delimično se» () 27,58%, «Ne se» () 27,58% i «Apsolutno se ne» (APS) 27,58%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

63 63 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 48,27%, «Uglavnom se» (),68%, «Delimično se» (),68%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 41,37%, «Uglavnom se» () 24,13%, «Delimično se» (),68%, «Ne se» () 13,79% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 31. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 34,48%, «Uglavnom se» () 31,3%, «Delimično se» () 17,24%, «Ne se» () 13,79% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,44%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

64 64 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» () 3,44%, «Uglavnom se» () 17,24%, «Delimično se» () 34,48%, «Ne se» () 37,93% i «Apsolutno se ne» (APS) 6,89%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 44,82%, «Uglavnom se» () 27,58%, «Delimično se» () 13,79%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,44%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» () 44,82%, «Uglavnom se» () 37,93%, «Delimično se» () 13,79%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,44%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

65 65 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 31,3%, «Uglavnom se» () 41,37%, «Delimično se» () 17,24%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 36. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 48,27%, «Uglavnom se» (),68%, «Delimično se» () 24,13%, «Ne se» () 6,89% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 44,82%, «Uglavnom se» (),68%, «Delimično se» () 24,13%, «Ne se» (),34% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na menadžersko-marketinško polje istraživanja.

66 66 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za menadžment iz Novog Sada grupa A 2 su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod» «Sasvim se» (),68,%, «Uglavnom se» () 24,13%, «Delimično se» () 37,93%, «Ne se» () 17,24% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

67 67 Broj pitanja Grupa B 1 FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM IZ NOVOG SADA (zaposleni profesori na Fakultetu za sport i turizam, uzorak od 6 ispitanika) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima:: Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se Uglavnom se Delimično se Ne se Skala broj 3 Apsolutno se ne 3 5% 1 16,66% 2 33,33% ,33% 33,33% 16,66% 16,66% % 33,33% 16,66% ,66% 16,66% 16,66% ,33% 33,33% 33,33% % 33,33% 16,66% ,33% 33,33% 33,33% % 5% ,66% 16,66% 66,66% ,66% 16,66% 16,66% % 33,33% 16,66% ,33% 33,33% 16,66% 16,66% ,66% 33,33% 5% % 16,66% 33,33% ,33% 16,66 33,33% ,66% 33,33% 5% ,33% 33,33% 16,66% 16, % 16,66% 33,33% ,66% 16,66% 5% 16,66%

68 68 Napomena: kod svih grafikona za grupu B 1 od broja 39-57, apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa B 1 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,66%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

69 69 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 66,66,%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 43. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

70 7 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 5,%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 47. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» () 16,66%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 66,66%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

71 71 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 66,66%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 49. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 5. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,66%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

72 APS Grafikon broj 51. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» () 5,% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 53. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog vaspitanja mora imati ravnopravan pristup obrazovanju «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

73 73 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 16,66%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 5,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 55. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

74 74 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 1 su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 16,66%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 5,%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

75 75 Broj pitanja Grupa B 2 FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM IZ NOVOG SADA (studenti P, studenti I, II, III godine studija, uzorak od 19 ispitanika) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima:: Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se 13 68,42% 6 31,57% 15 78,94% 6 31,57% 6 31,57% 5 26,31% 3 15,78% 5 26,31% 4 21,5% 7 36,84% 8 42,% 8 42,% 1 5,26% 15 78,94% 14 73,68% 7 36,84% 11 57,89% 6 31,57% 5 26,31% Uglavnom se 3 15,78% 52,63% 4 21,5% 6 31,57% 8 42,% 6 31,57% 7 36,84% 6 31,57% 1 5,26% 7 36,84% 9 47,36% 8 42,% 7 36,84% 2,52% 4 21,5% 6 31,57% 4 21,5% 52,63% 5 26,31% Delimično se Ne se Skala broj 4 Apsolutno se ne 3 15,78% ,52% 5,26% ,84% 4 21,5% 5 26,31% 8 42,% 7 36,84% 9 47,36% 4 21,5% 2,52% 3 15,78% 8 42,% 2,52% 1 5,26% 6 31,57% 4 21,5% 2,52% 6 31,57% ,26% 2 1,52% 5,26% ,26% ,31% 1-5,26% ,78% ,26% 2 1,52% 5,26%

76 76 Napomena: kod svih grafikona za grupu B 2 od broja 58-76, apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa B 2 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 68,42%, «Uglavnom se» () 15,78%, «Delimično se» () 15,78%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 31,58%, «Uglavnom se» () 52,63%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 6. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 78,94%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

77 77 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 36,84%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 42,%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» () 26,31%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 26,31%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

78 APS Grafikon broj 64. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdava-čima «Sasvim se» () 15,78%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 42,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 65. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 26,31%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 36,84%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 66. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» () 21,5%, «Uglavnom se» () 5,26%, «Delimično se» () 47,36%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 26,31%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

79 APS Grafikon broj 67. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 36,84%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» () 5,26% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja. %. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 42,%, «Uglavnom se» () 47,36%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 42,%, «Uglavnom se» () 42,%, «Delimično se» () 15,78%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

80 APS Grafikon broj 7. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» () 5,26%, «Uglavnom se» () 36,84%, «Delimično se» () 42,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 15,78%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 78,94%, «Uglavnom se» (),52%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 72. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» () 73,68%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» () 5,26%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

81 81 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 36,84%, «Uglavnom se» () 31,57%, «Delimično se» () 31,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 74. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 57,89%, «Uglavnom se» () 21,5%, «Delimično se» () 21,5%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 31,57%, «Uglavnom se» () 52,63%, «Delimično se» (),52%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

82 APS Grafikon broj 76. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada grupa B 2 su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 26,31%, «Uglavnom se» () 26,31%, «Delimično se» () 31,57%, «Ne se» (),52% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

83 83 Grupa C 1 FAKULTET FIZIČKE KULTURE IZ NOVOG SADA (profesori zaposleni na FFK, uzorak od 12 ispitanika) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima:: Broj pitanja Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se Uglavnom se Delimično se Ne se Skala broj 5 Apsolutno se ne 83,33% 1 8,33% 1 8,33% ,% 33,33% 33,33% 8,33% ,33% 33,33% 25,% 8,33% ,33% 41,66% ,% 5,% 16,66% 8,33% ,66% 5,% 25,% 8,33% ,% 33,33% 8,33% 8,33% ,% 8,33% 33,33% 8,33% ,% 8,33% 33,33% 33,33% ,33% 16,66% 16,66% 8,33% ,33% 8,33% 8,33% ,% 25,% 5,% ,33% 8,33% 25,% 33,33% ,33% 25,% 8,33% 8,33% ,33% 25,% 8,33% 8,33% ,33% 5,% 16,66% 16,66% 8,33% ,33% 16,66% 25,% 8,33% 16,66% ,% 8,33% 16,66% 8,33% 16,66% ,66% 5,% 16,66% 16,66%

84 84 Napomena: kod svih grafikona za grupu C 1 od broja 77-95, apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa C 1 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 83,33%, «Uglavnom se» () 8,33%, «Delimično se» () 8,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 5,26%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 78. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 25,%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 25,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

85 85 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 58,33%, «Uglavnom se» () 41,66%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 81. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 25,%, «Uglavnom se» () 5,%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 5,%, «Ne se» () 25,% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

86 APS Grafikon broj 83. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 33,33%, «Delimično se» () 8,33%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 8,33%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 85. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» () 25,%, «Uglavnom se» () 8,33%, «Delimično se» () 33,33%, «Ne se» () 33,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

87 87 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 58,33%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 87. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 83,33%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» () 8,33%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 25,%, «Uglavnom se» () 25,%, «Delimično se» () 5,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

88 APS Grafikon broj 89. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 8,33%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 25,% i «Apsolutno se ne» (APS) 33,33%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 58,33%, «Uglavnom se» () 25,%, «Delimično se» () 8,33,%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 91. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» () 58,33%, «Uglavnom se» () 25,%, «Delimično se» () 8,33%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

89 89 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 8,33%, «Uglavnom se» () 5,%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,33%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 93. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 33,33%, «Uglavnom se» () 16,66%, «Delimično se» () 25,%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,66%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 5,%, «Uglavnom se» () 8,33%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 8,33% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,66%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

90 9 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 16,66%, «Uglavnom se» () 5,%, «Delimično se» () 16,66%, «Ne se» () 16,66% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

91 91 Broj pitanja Grupa C 2 FAKULTET FIZIČKE KULTURE IZ NOVOG SADA (studenti P, studenti I, II, III, IV godine FFK, ukupan uzorak od 31 ispitanik) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima::: Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se 17 54,83% 32,25% 64,51% 7 22,58% 12 38,7% 8 25,8% 7 22,58% 7 22,58% 3 9,67% 9 29,3% 13 41,93% 11 35,48% 2 6,45% 21 67,74% 16 51,61% 9 29,3% 12 38,7% 15 48,38% 7 22,58% Uglavnom se 7 22,58% 9 29,3% 8 25,8% 32,25% 6 19,35% 8 25,8% 14 45,16% 16 51,61% 6 19,35% 8 25,8% 32,25% 8 25,8% 3 9,67% 6 19,35% 13 41,93% 32,25% 8 25,8% 7 22,58% 11 35,48% Delimično se Ne se 3 9,67% 5 16,12% Skala broj Apsolutno se ne ,9% 7-22,58% ,67% ,25% 9,67% 3,22% ,48% 6,45% ,3% 19,35% ,3% 3,22% ,8% ,48% 25,8% 9,67% ,8% 12,9% 6,45% ,12% 9,67% ,48% 3,22% ,93% 29,3% 12,9% 3 1-9,67% 3,22% - 2-6,45% ,48% 3,22% ,3% 6,45% ,8% 3,22% ,7% 3,22%

92 92 Napomena: kod svih grafikona za grupu C 2 od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa C 2 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 54,83%, «Uglavnom se» () 22,58%, «Delimično se» () 12,9%, «Ne se» () 9,67% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 97. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 32,25%, «Uglavnom se» () 29,3%, «Delimično se» () 22,12%, «Ne se» () 16,12% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 98. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 64,51%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 9,67%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

93 93 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 1 su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» () 22,58%, «Uglavnom se» () 32,25%, «Delimično se» () 32,25%, «Ne se» () 9,67% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,22%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 38,7%, «Uglavnom se» () 19,35%, «Delimično se» () 35,48%, «Ne se» () 6,45% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» () 25,8%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 19,35% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

94 94 5 Grafikon broj 2. 4 APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 22,8%, «Uglavnom se» () 45,16%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 22,58%, «Uglavnom se» () 51,61%, «Delimično se» () 25,8%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» () 9,67%, «Uglavnom se» () 19,35%, «Delimično se» () 35,48%, «Ne se» () 25,8% i «Apsolutno se ne» (APS) 9,67%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

95 95 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 29,3%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 25,8%, «Ne se» () 12,9% i «Apsolutno se ne» (APS) 6,45%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 6. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 41,93%, «Uglavnom se» () 32,25%, «Delimično se» () 16,12%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 9,67%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 7. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 35,48%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 35,48%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

96 96 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» () 6,45%, «Uglavnom se» () 9,67%, «Delimično se» () 41,93%, «Ne se» () 29,3% i «Apsolutno se ne» (APS) 12,9%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 9. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 67,74%, «Uglavnom se» () 19,35%, «Delimično se» () 9,67%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 1. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» () 51,61%, «Uglavnom se» () 41,93%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 6,45% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

97 APS Grafikon broj 111. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 29,3%, «Uglavnom se» () 32,25%, «Delimično se» () 35,48%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 112. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 38,7%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 6,45% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 48,38%, «Uglavnom se» () 22,58%, «Delimično se» () 25,8%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

98 APS Grafikon broj 114. Odgovori ispitanika ciljne grupe Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada grupa C 2 su na 19. pitanje Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 22,58%, «Uglavnom se» () 35,48%, «Delimično se» () 38,7%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,22%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja.

99 99 Redni broj Grupa D 1 DISTRIBUCIJA STAVOVA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI CRBIJI (predstavnici direktori osnovnih škola, ukupan uzorak 42 škole) Četvorostepeni Upitnik za distribuciju stavova, sa pitanjima: Skala broj 7 Formulacija pitanja DA NE Delimično Bez odgovora 1 Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje. 2 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 3 Smatrate li da vam je interesantnija ponuda knjiga direktno preko predstavnika nego Internetom. 4 Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima. 5 Da li je vaš bibliotečki fond dovoljno snabdeven monografijama. 6 Da li država SCG uvođenjem PDV-a ugrožava knjigu. 7 Da li vaši profesori i učitelji sebe nadgrađuju bibliotečkim fondom ,33% 26 54,76% 35 83,33% 27 64,28% 1 2,38% 38 9,47% 14 33,33% 3 7,14% 1 2,38% 4 9,52% 4 9,52% 15 35,71% 3 7,14% ,9% 19,4% ,66%,95% - 1 2,38% 6 14,28% 47,61% ,76% - 3 7,14% 2 4,76% Redni broj Grupa D 2 DISTRIBUCIJA STAVOVA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI CRBIJI (predstavnici direktori srednjih škola, ukupan uzorak 18 škola). Četvorostepeni Upitnik za distribuciju stavova, sa pitanjima: Skala broj 8 Formulacija pitanja DA NE Delimično Bez odgovora 1 Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje. 2 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 3 Smatrate li da vam je interesantnija ponuda knjiga direktno preko predstavnika nego Internetom. 4 Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima. 5 Da li je vaš bibliotečki fond dovoljno snabdeven monografijama. 6 Da li država SCG uvođenjem PDV-a ugrožava knjigu. 7 Da li vaši profesori i učitelji sebe nadgrađuju bibliotečkim fondom ,44% 14 77,77% 15 83,33% 12 66,66% 3 16,66% 13 72,22% 14 77,77% - 1 5,55% ,66% 1 5,55% 2 11,11% 1 5,55% 7 38,88% 1 5,55% 1 5,55% 5 27,77% 8 44,44% 1 5,55% 1 5,55% - 1 5,55% ,66% 2 11,11%

100 Napomena: kod svih grafikona za grupu D 1 od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa D 1 PRIKAZ DISTRUBUCIJE STAVOVA PO GRAFIKONU (četvorostepeni upitnik sa 7 pitanja) Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 1. pitanje Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno obrazovanje odgovorili «Odgovor da» (ODA) 83,33%, «Odgovor ne» (ONE) 7,14%, «Odgovor delimično» (ODEL) 9,52%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 116. Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 2. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima odgovorili «Odgovor da» (ODA) 54,76%, «Odgovor ne» (ONE) 2,38%, «Odgovor delimično» (ODEL) 3,71%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na menadžersko polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 117. Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 3. pitanje Smatrate li da vam je interesantnija ponuda knjiga direktno preko predstavnika nego Internetom odgovorili «Odgovor da» (ODA) 83,33%, «Odgovor ne» (ONE) 9,52%, «Odgovor delimično» (ODEL) 7,14%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na menadžersko-komunikativno polje istraživanja.

101 1 Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 4. pitanje Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima odgovorili «Odgovor da» (ODA) 64,28%, «Odgovor ne» (ONE) 11,9%, «Odgovor delimično» (ODEL) 19,4%, «Bez odgovora» (BEZO) 4,76% Pitanje se odnosilo na menadžersko-marketinško polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 119. Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 5. pitanje Da li je vaš bibliotečki fond dovoljno snabdeven monografijama odgovorili «Odgovor da» (ODA) 2,38%, «Odgovor ne» (ONE) 66,66%, «Odgovor delimično» (ODEL),95%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. Rezultati po deskriptivnoj metodi. Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 6. pitanje Da li država SCG uvođenjem PDV-a ugrožava knjigu odgovorili «Odgovor da» (ODA) 9,48%, «Odgovor ne» (ONE),%, «Odgovor delimično» (ODEL) 2,38%, «Bez odgovora» (BEZO) 7,14% Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja.

102 2 5 4 ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 121. Odgovori ispitanika ciljne grupe osnovnih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 1 su na 7. pitanje Da li vaši profesori i učitelji sebe nadgrađuju bibliotečkim fondom odgovorili «Odgovor da» (ODA) 33,33%, «Odgovor ne» (ONE) 14,28%, «Odgovor delimično» (ODEL) 47,61%, «Bez odgovora» (BEZO) 4,76% Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

103 3 Napomena: kod svih grafikona za grupu D 2 od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa D 2 PRIKAZ DISTRIBUCIJE STAVOVA PO GRAFIKONU Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 1. pitanje Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje odgovorili «Odgovor da» (ODA) 94,44%, «Odgovor ne» (ONE),%, «Odgovor delimično» (ODEL) 5,55%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 123. Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 2. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima odgovorili «Odgovor da» (ODA) 77,77%, «Odgovor ne» (ONE),%, «Odgovor delimično» (ODEL) 16,66%, «Bez odgovora» (BEZO) 5,55% Pitanje se odnosilo na menadžersko polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 124. Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 3. pitanje Smatrate li da vam je interesantnija ponuda knjiga direktno preko predstavnika nego Internetom «Odgovor da» (ODA) 83,33%, «Odgovor ne» (ONE) 11,11%, «Odgovor delimično» (ODEL) 5,55%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na polje menadmenta i komunikacijadžersko.

104 4 Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 4. pitanje Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima «Odgovor da» (ODA) 66,66%, «Odgovor ne» (ONE) 5,55%, «Odgovor delimično» (ODEL) 27,77%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja. 5 4 ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 126. Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 5. pitanje Da li je vaš bibliotečki fond dovoljno snabdeven monografijama «Odgovor da» (ODA) 16,66%, «Odgovor ne» (ONE) 38,88%, «Odgovor delimično» (ODEL) 44,44%, «Bez odgovora» (BEZO),% Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja ODA ONE ODEL BEZO Grafikon broj 127. Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 6. pitanje Da li država SCG uvođenjem PDV-a ugrožava knjigu «Odgovor da» (ODA) 72,22%, «Odgovor ne» (ONE) 5,55%, «Odgovor delimično» (ODEL) 5,55%, «Bez odgovora» (BEZO) 16,66% Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja.

105 5 8 Grafikon broj ODA ONE ODEL BEZO Odgovori ispitanika ciljne grupe srednjih škola Republike Srbije (predstavnici direktori škola) grupa D 2 su na 7. pitanje Da li vaši profesori i učitelji sebe nadgrađuju bibliotečkim fondom «Odgovor da» (ODA) 77,77%, «Odgovor ne» (ONE) 5,55%, «Odgovor delimično» (ODEL) 5,55%, «Bez odgovora» (BEZO) 11,11% Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

106 6 Broj pitanja Grupa D 3 DISTRIBUCIJA STAVOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI (uzet uzorak od 7 ispitanika, učenika VII razreda) Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima:: Pitanje glasi: 1 Smatrate li da u školama nedostaje šire obrazovanje iz sportskih nauka. 2 Smatrate li da profesori i nastavnici fizičkog moraju imati nadgradnju. 3 Fiskulturna sala u mojoj školi zadovoljava moje potrebe. 4 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. Sasvim se 33 47,14% 38 54,28% 3 4,28% 14 % Uglavnom se 12 17,14% 12 17,14% 7 % 7 % Delimično se 13 18,57% 11 15,71% 7 % 21 % Skala broj 9 Ne se 14,28% 3 4,28% 17 24,28% 13 18,57% Apsolutno se ne 2 2,85% 6 8,57% 36 51,42% 15 21,42% 5 U školama je potrebno povremeno organizovati kviz iz sporta. 6 Pri školama je važno imati rekreativno obrazovanje. 7 Smatrate li da učenici nedovoljno posećuju školske biblioteke. 8 U školama predmet «fizičko» nema isti tretman kao ostali predmeti. 9 Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan. 5 71,42% 55 78,57% 38 54,28% 42,85% 23 32,85% 12 17,14% 8 11,42% 11 15,71% 16 22,85% 12 17,14% 5 14,28% 4 5,71% 8 11,42% 14 % 9 12,85% 1 1,42% 3 4,28% 5 14,28% 5 14,28% 15 21,42% 2 2,85% ,42% 5 14,28% 11 15,71% Grupa D 4 DISTRIBUCIJA STAVOVA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI (učenici I i III razreda srednje škole, ukupan uzorak od 31 ispitanika) Skala broj Broj pitanja Pitanje glasi: 1 Smatrate li da u školama nedostaje šire obrazovanje iz sportskih nauka. 2 Smatrate li da profesori i nastavnici fizičkog moraju imati nadgradnju. 3 Fiskulturna sala u mojoj školi zadovoljava moje potrebe. 4 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 5 U školama je potrebno povremeno organizovati kviz iz sporta. 6 Pri školama je važno imati rekreativno obrazovanje. 7 Smatrate li da učenici dedovoljno posećuju školske biblioteke. 8 U školama predmet «fizičko» nema isti tretman kao ostali predmeti. 9 Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan. Sasvim se 11 35,48% 7 22,58% 1 3,22% 5 16,12% 16 51,61% 17 54,8% 12 38,7% 9 29,3% 11 35,48% Uglavnom se 8 25,8% 6 19,35% 2 6,45% 3 9,67% 3 9,67% 9 29,% 6 19,35% 14,28% 4 12,9% Delimično se 9 29,3% 11 35,48% 7 22,58% 9 29,3% 6 19,35% 4 12,9% 9 29,3% 6 19,35% 2 6,45% Ne se 2 6,45% 6 19,35% 13 41,93% 9 29,3% 6 19,35% 1 3,22% 2 6,45% 4 12,9% 9 29,3% Apsolutno se ne 1 3,22% 1 3,22% 8 25,8% 5 16,12% ,45% 2 6,45% 5 16,12%

107 7 Napomena: kod svih grafikona za grupu D 3 od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa D APS Grafikon broj 129. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupe D 3 su na 1. pitanje Smatrate li da u školama nedostaje šire obrazovanje iz sportskih nauka «Sasvim se» () 47,14%, «Uglavnom se» () 17,14%, «Delimično se» () 18,57%, «Ne se» () 14,28% i «Apsolutno se ne» (APS) 2,85%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 1. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 2. pitanje Smatrate li da profesori i nastavnici fizičkog moraju imati nadgradnju «Sasvim se» () 54,28%, «Uglavnom se» () 17,14%, «Delimično se» () 15,71%, «Ne se» () 4,28% i «Apsolutno se ne» (APS) 8,57%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 131. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 3. pitanje Fiskulturna sala u mojoj školi zadovoljava moje potrebe «Sasvim se» () 4,28%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 24,28% i «Apsolutno se ne» (APS) 54,42%. Pitanje se odnosilo na psihološko-edukativno polje istraživanja.

108 8 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 4. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 18,57% i «Apsolutno se ne» (APS) 21,42%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje polje istraživanja APS Grafikon broj 133. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 5. pitanje U školama je potrebno povremeno organizovati kviz iz sporta «Sasvim se» () 71,42%, «Uglavnom se» () 17,14%, «Delimično se» () 14,28%, «Ne se» () 1,42% i «Apsolutno se ne» (APS) 2,85%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 134. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 6. pitanje Pri školama je važno imati rekreativno obrazovanje «Sasvim se» () 78,57%, «Uglavnom se» () 11,42%, «Delimično se» () 5,71%, «Ne se» () 4,28% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja.

109 9 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 7. pitanje Smatrate li da učenici nedovoljno posećuju školske biblioteke «Sasvim se» () 54,28%, «Uglavnom se» () 15,71%, «Delimično se» () 11,42%, «Ne se» () 14,28% i «Apsolutno se ne» (APS) 11,42%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 136. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 8. pitanje U školama predmet fizičko nema isti tretman kao ostali predmeti «Sasvim se» () 42,85%, «Uglavnom se» () 22,85%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 14,28% i «Apsolutno se ne» (APS) 14,28%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja APS Grafikon broj 137. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika osnovnih škola u Republici Srbiji grupa D 3 su na 9. pitanje Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan «Sasvim se» () 32,85%, «Uglavnom se» () 17,14%, «Delimično se» () 12,85%, «Ne se» () 21,42% i «Apsolutno se ne» (APS) 15,71%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

110 1 Napomena: kod svih grafikona za grupu D 4 od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa D 4 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 1. pitanje Smatrate li da u školama nedostaje šire obrazovanje iz sportskih nauka «Sasvim se» () 35,48%, «Uglavnom se» () 25,8%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 6,45% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,22%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 139. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 2. pitanje Smatrate li da profesori i nastavnici fizičkog moraju imati nadgradnju «Sasvim se» () 22,58%, «Uglavnom se» () 19,35%, «Delimično se» () 35,48%, «Ne se» () 19,35% i «Apsolutno se ne» (APS) 3,22%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja. 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 3. pitanje Fiskulturna sala u mojoj školi zadovoljava moje potrebe «Sasvim se» 3,22%, «Uglavnom se» () 6,45%, «Delimično se» () 22,58%, «Ne se» () 41,93% i «Apsolutno se ne» (APS) 25,8%. Pitanje se odnosilo na psihološko-edukativno polje istraživanja.

111 APS Grafikon broj 141. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika ssrednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 4. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 16,22%, «Uglavnom se» () 9,67%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 29,3% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,12%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 142. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 5. pitanje U školama je potrebno povremeno organizovati kviz iz sporta «Sasvim se» () 51,61%, «Uglavnom se» () 9,67%, «Delimično se» () 19,35%, «Ne se» () 19,35% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja. 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 6. pitanje Pri školama je važno imati rekreativno obrazovanje «Sasvim se» () 54,8%, «Uglavnom se» () 29,%, «Delimično se» () 12,9%, «Ne se» () 3,22% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

112 APS Grafikon broj 144. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenici srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 7. pitanje Smatrate li da učenici nedovoljno posećuju školske biblioteke «Sasvim se» () 38,7%, «Uglavnom se» () 19,35%, «Delimično se» () 29,3%, «Ne se» () 6,45% i «Apsolutno se ne» (APS) 6,45%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 145. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenika srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 8. pitanje U školama predmet fizičko nema isti tretman kao ostali predmeti «Sasvim se» () 29,3%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» () 19,35%, «Ne se» () 12,9% i «Apsolutno se ne» (APS) 6,45%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja APS Grafikon broj 146. Odgovori ispitanika ciljne grupe učenici srednjih škola u Republici Srbiji grupa D 4 su na 9. pitanje Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan «Sasvim se» () 35,48%, «Uglavnom se» () 12,9%, «Delimično se» () 6,45%, «Ne se» () 29,3% i «Apsolutno se ne» (APS) 16,12%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

113 Grupa E DISTRIBUCIJA STAVOVA (zaposleni iz Pokrajinskog zavoda za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada (ukupan uzorak 7 ispitanika). Broj pitanja Upitnik za distribuciju stavova na matirici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima::: Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. -3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazov. 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između naše ustanove i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se Uglavnom se Delimično se 113 Skala broj 11 Ne se Apsolutno se ne 6 85,71% 1 14,28% ,14% 14,28% 28,56% ,14% 14,28% 28,57% ,14% 42,85% ,28% 57,14% 28,57% ,14% 42,85% ,28% 42,85% 42,85% ,57% 42,85% 28,57% ,57% 28,57% 14,28% 28,57% ,42% 14,28% 14,28% ,71% 14,28% ,85% 28,57% 28,57% ,57% 42,85% 28,57% ,71% 14,28% % ,85% 28,57% 28,57% ,85% 28,57% 28,57% ,14% 42,85% ,85% 42,85% 14,28%

114 114 Napomena: kod svih grafikona za grupu E od broja , apscisa označava dat odgovor, a ordinata označava procentualno izražavanje ispitanika (respondenata) iz ciljne grupe. Grupa E Grafikon broj APS Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 1. pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja «Sasvim se» () 85,71%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 148. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 2. pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta «Sasvim se» () 57,14%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» () 28,56%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 149. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 3. pitanje U školama je predmet fizičko nedovoljno respektovan «Sasvim se» () 57,14%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-psihološko polje istraživanja.

115 115 6 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 4. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 57,14%, «Delimično se» () 42,85%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 151. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 5. pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta «Sasvim se» () 14,28%, «Uglavnom se» () 57,14%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 152. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 6. pitanje Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» () 57,14%, «Delimično se» () 42,85%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja.

116 116 5 Grafikon broj APS Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 7. pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima «Sasvim se» () 14,28%, «Uglavnom se» () 42,85%, «Delimično se» () 42,85%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinškomenadžersko polje istraživanja. 5 4 APS Grafikon broj 154. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 8. pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 28,57%, «Uglavnom se» () 42,85%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 155. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 9. pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom «Sasvim se» () 28,57%, «Uglavnom se» () 28,57%, «Delimično se» () 14,28%, «Ne se» () 28,57% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja.

117 APS Grafikon broj 156. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na. pitanje Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače «Sasvim se» () 71,42%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» (),%, «Ne se» () 14,28% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 157. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 11. pitanje Knjiga nije skupa nego su primanja mala «Sasvim se» () 85,71%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS) 14,28%. Pitanje se odnosilo na marketinško-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 158. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 12. pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole «Sasvim se» () 42,85%, «Uglavnom se» () 28,57%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-marketinško polje istraživanja.

118 APS Grafikon broj 159. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 13. pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» () 42,85% i «Apsolutno se ne» (APS) 28,57%. Pitanje se odnosilo na marketinško polje istraživanja APS Grafikon broj 16. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 14. pitanje U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture «Sasvim se» () 85,71%, «Uglavnom se» () 14,28%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno polje istraživanja APS Grafikon broj 161. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 15. pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju «Sasvim se» (),%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativnopsihološko polje istraživanja.

119 APS Grafikon broj 162. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 16. pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» «Sasvim se» () 42,85%, «Uglavnom se» () 28,57%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžersko polje istraživanja APS Grafikon broj 163. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 17. pitanje Internet informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost «Sasvim se» () 42,85%, «Uglavnom se» () 28,57%, «Delimično se» () 28,57%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na edukativno-sociološko polje istraživanja APS Grafikon broj 164. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 18. pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama «Sasvim se» () 57,14%, «Uglavnom se» () 42,85%, «Delimično se» (),%, «Ne se» (),% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinškomenadžersko polje istraživanja.

120 APS Grafikon broj 165. Odgovori ispitanika zaposlenih u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centar borilačkih veština «Budo» iz Novog Sada grupa E su na 19. pitanje Između naše ustanove i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod» «Sasvim se» () 42,85%, «Uglavnom se» (),%, «Delimično se» () 42,85%, «Ne se» () 14,28% i «Apsolutno se ne» (APS),%. Pitanje se odnosilo na marketinško-menadžeersko polje istraživanja. Nakon obrade podataka na nivou procentnog izražavanja i distribucije stavova i frekvencije odgovora na pojedina pitanja, izvršena je analiza rezultata na osnovu čega se može konstatovati i zaključiti sledeće: 1) Da su ovi rezultati istraživanja deskriptivnom metodom distribucije stavova, doprineli potvrdi opšte hipoteze A koja je glasila: Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovno- školsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fi- zičke kulture i sporta u našoj zemlji. 2) U tabeli broj 2 na stranici 38 istraživačkog rada se može videti po uporednoj analizi kod nas (SCG) i u Evropi, oporezivanje knjiga (PDV). Naša zemlja drži 3. neslavno mesto od navedenih 19 država Evrope. Po tabeli se može utvrditi da su iznad naše zemlje po stopama oporezivanja samo dve zemlje, i to Danska sa 25% i Slovačka Republika sa 19%, dok 11 zemalja Evrope ima stopu oporezivanja knjiga (PDV) između 3% i 8,5%, dok zemlje Velika Britanija, Poljska, Irska, Litvanija i Grčka imaju nultu stopu oporezivanja knjiga. Ovi podaci idu u prilog potvrdi hipoteze pod brojem A 4 gde se kaže: Uvođenjem PDV-a na knjigu država ugrožava izdavačku delatnost, a preko njih i sve školske ustanove. Pomoćnu hipotezu su potvrdili i odgovori ispitanika u ogromnom procentnu iz svih regija i ciljnih grupa, što se može videti u analizi istraživanja. Takođe su odgovori ispitanika potvrdili i ostale pomoćne hipoteze ovog rada. 3) Na stranici 51 istraživačkog rada može se pogledati skala broj 1 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 19 ispitanika, ženskog i muškog pola, zaposleni na FaM-u, sa stručnom spremom više škole, fakulteta, magistara nauka, asistenata, profesora i doktora nauka, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke

121 analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe A 1 na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «sasvim se» 47,36%, «uglavnom se» 36,84%, «delimično se,52%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo samo 5,26%. Na stranici 57 može se pogledati skala broj 2 za nezavisnim varijablama (studenti P, studenti I, II, III, IV godine FaM, ukupan uzorak 29 ispitanika, sa podacima zavisnih varijabli, stručna sprema, godišta od godina, odgovori na upitnike, uverenja stavovi, informisanost, potrebe i td., rezultazti istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe A 2 (na krucijalno pitanje) U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «Sasvim se» 37,93%, «Uglavnom se» 44,82%, «Delimično se» 6,89%, dok je negativan odgovor dalo samo,34% ispitanika. Na stranici 65 magistarskog rada može se pogledati skala broj 3 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 6 ispitanika, ženskog i muškog pola, zaposleni na Fakultetu za sport i turizam, sa struč. spremom fakulteta, magistara nauka, asistenata, profesora i doktora nauka, životnog doba od 22-6 godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe B 1 na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «sasvim se» 5,%, «Uglavnom se» 16,66%, «Delimično se 33,33%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo,%, kao i «Apsolutno se ne «,%. Na stranici 75 istraživačkog rada može se pogledati skala broj 4 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 19 ispitanika, ženskog i muškog pola, na Fakultetu za sport i turizam, studenata P, studenata I, II, III godine, životnog doba od 27-5 godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe B 2 na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «sasvim se» 68,42%, «Uglavnom se» 15,78%, «Delimično se 15,78%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo,%, kao i odgovora «Apsolutno se ne»,%. Na stranici 83 istraživačkog rada može se pogledati skala broj 5 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 12 ispitanika, ženskog i muškog pola, na Fakultetu fizičke kulture, zaposleni na FFK, asistenti, profesori i doktori nauka, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe C 1 na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «Sasvim se» 83,33%, «Uglavnom se» 8,33%, «Delimično se 8,33%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo,%, kao i odgovora «Apsolutno se ne»,%. 121

122 122 Na stranici 91 istraživačkog rada može se pogledati skala broj 6 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 31 ispitanika, ženskog i muškog pola, na Fakultetu fizičke kulture, studenti P, studenti I, II, III, IV godine, životnog doba od 17-5 godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe C 2 na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «Sasvim se» 54,83%, «Uglavnom se» 22,58%, «Delimično se 12,9%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo 9,67%, kao i odgovora «Apsolutno se ne»,%. Na stranici 99 istraživačkog rada može se pogledati skala (četvorostepena) broj 7 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 42 ispitanika, direktori osnovnih škola u Republici Srbiji, ženskog i muškog pola, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe D 1 na 1. (krucijalno) pitanje Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje, odgovorili «DA» 83,33%, «NE» 7,14%, «Delimično» 9,52%, dok je «Bez odgovora» bilo,%, Na stranici 99 istraživačkog rada može se pogledati skala (četvorostepena) broj 8 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 18 ispitanika, direktori srednjih škola u Republici Srbiji, ženskog i muškog pola, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe D 2 na 1. (krucijalno) pitanje Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje, odgovorili «DA» 94,44%, «NE»,%, «Delimično» 5,55%, dok je «Bez odgovora» bilo,%, Na stranici 6 istraživačkog rada može se pogledati skala (petostepena) broj 9 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 7 ispitanika, učenika VII razreda osnovnih škola R. Srbije, ženskog i muškog pola, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe D 3 na 9. (krucijalno) pitanje Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan, odgovorili «Sasvim se» 32,85%, «Uglavnom se» 17,14%, «Delimično se» 18,57%, «Ne se» 14,28%, i «Apsolutno se ne» 2,85%. Na stranici 6 istraživačkog rada može se pogledati skala (petostepena) broj na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 31 ispitanika, učenika I i III razreda srednjih škola R. Srbije, ženskog i muškog pola, životnog doba od godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe D 4 na 9. (krucijalno) pitanje Udžbenik iz fizičkog

123 i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan, odgovorili «Sasvim se» 35,48%, «Uglavnom se» 12,9, «Delimično se» 6,45%, «Ne se» 29,3%, «Apsolutno se ne «16,12%. Tako su odgovorili srednjoškolci. Na stranici 113 istraživačkog rada može se pogledati skala broj 11 na kojoj se može videti procentna obrada rezultata i frekvencija odgovora. Nezavisne varijable koje čini broj od 7 ispitanika, ženskog i muškog pola, zaposleni u Pokrajinskom zavodu za sport u Novom Sadu, SA Novi Sad, Centru borilačkih veština «Budo» Novi Sad, životnog doba od 4-55 godina, sa svojim stavovima, odgovorima na upitnike, uverenja, potrebe i informisanost što čini zavisne varijable. Rezultati istraživanja i kratke analize dobijenih podataka (kroz procentno izražavanje) pokazuju da su ispitanici iz Grupe E na 1. (krucijalno) pitanje U osnovnim i srednjim školama Republike Srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovorili «Sasvim se» 85,71%, «Uglavnom se» 14,28%, «Delimično se,%, dok je negativnih odgovora «Ne» bilo,%, kao i odgovora «Apsolutno se ne»,%. Dobijeni podaci prikazani kroz svih 11 skala jasno ukazuju da se većina ispitanika iz svih ciljnih grupa i regija izjasnila u ogromnom procentu da u osnovnim i srednjim školama Republike srbije nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, a takođe i učenici osnovnih i srednjih škola koji su se u većem procentu izjasnili da im udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi bio suvišan kao teorijski deo. Takođe se može uočiti manja razlika kod zavisnih varijabli između studenata Fakulteta za menadžment sa jedne strane i Fakulteta za sport i turizam, kao i Fakulteta fizičke kulture sa druge strane. Takođe je uočljiva manja razlika kod zavisnih varijabli između učenika osnovnih i srednjih škola, gde je nešto veći procenat osnovaca potvrdio da im udžbenik fizičkog vaspitanja ne bi bio suvišan, u odnosu na učenike srednjih škola. Odgovori ispitanika koji su procentno izraženi bili su jasan pokazatelj proveravanja zakonitosti u primarnim ciljevima ovoga rada. Naravno, pored udžbenika koji nedostaje za fizičko vaspitanje osnovnih i srednjih škola sve ciljne grupe su imale pozitivan stav prema ponudi izdavača da se štampa rečnik ili leksikon sporta. Na pitanje «Smatrate li da je školama potreban rečnik, leksikon sporta», procentno izražavanje po regijama i grupama bilo je sledeće: Grupa A 1 (FaM, Novi Sad, zaposleni profesori, asistenti, doktori nauka) odgovorili su «Sasvim se» 42,%, «Uglavnom se» 31,57%, «Delimično se» 21,5%, dok je «Ne se bilo samo 5,26% i «Apsolutno se ne»,%. Grupa A 2 (FaM, Novi Sad, studenti P I, II godine, studenti osnovnih studija I, II, III, IV godine) dali su sledeće odgovore: «Sasvim se» 17,24%, «Uglavnom se 41,37%, «Delimično se» 31,3%, dok je odgovora «Ne se» bilo samo,34%, a odgovora»apsolutno se ne»,%. Na osnovu procentnog izražavanja i sabiranja rezultata, uočljiva je određena razlika između zavisnih varijabli Grupe A 1 i Grupe A 2. Ako pogledamo odgovore Grupe B 1 (Fakultet za sport i turizam, profesori, asistenti, doktori nauka) «Sasvim se» je bilo 33,33%, «Uglavnom se» 33,33%, «Delimično se» 16,66, «Ne se» 16,66%, «Apsolutno se ne»,%. Grupa B 2 (Fakulteta za sport i turizam, studenti P I-II godina, studenti I, II, III godine redovnih studija) dali su odgovore «Sasvim se» 31,57%, «Uglavnom se» 52,63%, «Delimično se»,52%, dok je odgovora «Ne se» bilo samo 5,26%, a odgovora «Apsolutno se ne»,%. Na osnovu procentnog izražavanja i sabi- 123

124 124 ranja rezultata uočljiva je određena razlika između zavisnih varijabli Grupe B 1 i Grupe B 2 u procentu datih odgovora «Uglavnom se» kao nezavisne varijable (studenti oba pola, dali veći procenat tih odgovora dat na skali Liketovog tipa U Grupi C 1 (profesori, asisteni, doktori nauka na Fakultetu fizičke kulture) dali su sledeće odgovore «Sasvim se» 25,%, «Uglavnom se» 33,33%, «Delimično se» 33,33%, dok je odgovora «Ne se» bilo samo 8,33%, a odgovora «Apsolutno se ne»,%. U Grupi C 2 (FFK, Novi Sad, studenti P I, II godine, studenti redovnih studija I, II, III, IV godine) dali su sledeće odgovore «Sasvim se» 32,25%, «Uglavnom se» 29,3%, «Delimično se» 22,58%, «Ne se» 16,12%. Na osnovu procentnog izražavanja i sabiranja rezultata uočljiva je određena razlika u procentnom izražavanju (zavisne varijable) između Grupe C 1 i Grupe C 2.(nezavisnih varijabli). U Grupi E (zaposleni u Pokrajinskom zavodu za sport, SA Novi Sad, Centru borilačkih sportova «Budo» iz Novog Sada), odgovori su bili «Sasvim se» 57,14%, «Uglavnom se» 14,28%, «Delimično se» 28,56% dok je odgovora «Ne se» bilo,%, kao i odgovora «Apsolutno se ne» takođe,%. Zavisne varijable su uglavnom koncentrisane u prvu grupu odgovora i to u ogromnom procentu kao pozitivan stav prema Rečniku sporta. Primarni ciljevi ovoga rada su ispunjeni, gde je dobijenim odgovorima dat signal izdavačkoj kući i njenom marketingu, da se u sklopu izdavačkih procesa uzme u obzir štampanje Rečnika sporta, kao trenutno jedina alternativa nedostatku udžbenika iz fizičke kulture za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, dok se oni ne pojave iz štampe. Takođe, u primarne ciljeve ovoga rada smo uvrstili proveravanje «praznog hoda» između izdavača i ciljnih grupa (osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta kao i sportskih asocijacija i td.), gde su se sve ciljne grupe izjasnile u velikom procentu odgovora da «prazan hod» postoji. Po petostepenom upitniku Grupa A 1 na pitanje 8 «Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 26,31%, «Uglavnom se» 52,63%, «Delimično se» 15,72%, «Ne se» 5,26%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod», odgovori Grupe A 1 su: «Sasvim se» 31,57%, «Ug-lavnom se» 21,5%, «Delimično se» 47,36%, Odgovora «Ne se» i «Apsolutno se ne» bilo je,%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta. Po petostepenom upitniku Grupa A 2 na pitanje 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 27,58%, «Uglavnom se» 48,27%, «Delimično se»,68%, «Ne se» 3,44%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod», odgovori Grupe A 2 su: «Sasvim se»,68%, «Uglavnom se» 24,13%, «Delimično se» 37,93%, Odgovora «Ne se» 17,24%, a odgo-vori «Apsolutno se ne» bilo je,%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta. Po petostepenom upitniku Grupa B 1 na pitanje 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan»prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 5,%, «Uglavnom se» 5,%, «Delimično se»,%, «Ne se»,%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod»,

125 odgovori Grupe A 2 su: «Sasvim se» 16,66%, «Uglavnom se» 16,66%, «Delimično se» 5,%, Odgovora «Ne se» 16,66%, a odgovori «Apsolutno se ne» bilo je,%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta Po petostepenom upitniku Grupa B 2 na pitanje 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 26,31%, «Uglavnom se» 31,57%, «Delimično se» 36,84%, «Ne se» 5,26%, «Apsolutno se ne»,%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod», odgovori Grupe B 2 su: «Sasvim se» 26,31%, «Uglavnom se» 26,31%, «Delimično se» 31,57%, Odgovora «Ne se»,52%, a odgovori «Apsolutno se ne» bilo je 5,26%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta. Po petostepenom upitniku Grupa C 1 na pitanje 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 5,%, «Uglavnom se» 8,33%, «Delimično se» 33,33%, «Ne se» 8,33%, «Apsolutno se ne»,%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod», odgovori Grupe C 1 su: «Sasvim se» 16,66%, «Uglavnom se» 5,%, «Delimično se» 16,66%, Odgovora «Ne se» 16,66%, a odgovori «Apsolutno se ne» bilo je,%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta. Po petostepenom upitniku Grupa C 2 na pitanje 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovorila je «Sasvim se» 22,58%, «Uglavnom se» 51,61%, «Delimično se» 25,8%, «Ne se»,%, «Apsolutno se ne»,%. Na pitanje 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod», odgovori Grupe C 2 su: «Sasvim se» 22,58%, «Uglavnom se» 35,48%, «Delimično se» 38,7%, Odgovora «Ne se»,%, a odgovori «Apsolutno se ne» bilo je 3,22%. Može se uočiti određena razlika u zavisnim varijablama, ali je pokazatelj da postoji «prazan hod» u komunikaciji između izdavačkih kuća i škola, kao i izdavačkih kuća i fakulteta. Po četvorostepenom upitniku Grupa D 1 na pitanje 4 Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima odgovorila je «DA» 64,28%, «NE» 11,9%, «Delimično» 19,4%, «Bez odgovora» 4,76%. Nezavisne varijable (direktori osnovnih škola Republike Srbije, oba pola). Po četvorostepenom upitniku Grupa D 2 na pitanje 4 Primećujete li «prazan hod»u komunikaciji sa izdavačima» odgovorila je «DA» 66,66%, «NE» 5,55%, «Delimično» 27,77%, «Bez odgovora»,%. Nezavisne varijable (direktori srednjih škola Republike Srbije, oba pola). Na osnovu procentnog izražavanja, obe ciljne grupe respondenata, u ogromnom procentnom izražavanju su dali do znanja da postoji «prazan hod» u komunikaciji između njihovih škola i izdavačkih kuća. Može se uočiti određena razlika između zavisnih varijabli. 125

126 126 Što se tiče parcijalnih ciljeva ovoga istraživačkog rada koji se odnose na: intenzitet promena na bolje ili na gore, otpori, stereotipi, stepen zadovoljstva, pritužbi, zatim opšte stanje o problematici sportskih nauka među mladima, odgovori iz svih ciljnih grupa u velikom procentu (videti rezultate u procentnom izražavanju na skalama), pokazuju da svim ciljnim grupama nedostaje više promocija sa izdavačkim kućama, više od polovine ispitanika smatra da je živa komunikacija predstavnika izdavača ispred Interneta, većina smatra da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige, kao i da je Internet doneo i pozitivnost i negativnost mladima, bibliotečki fond nije im dovoljno snabdeven sportskom literaturom, država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače, knjiga nije skupa nego su primanja mala, izdavači objavljuju nedovoljan broj knjiga iz sportske literature, u školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture, udžbenik fizičkog vaspitanja mora imati ravnopravan odnos obrazovanju, gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama, učenici nedovoljno posećuju školske biblioteke, u školama predmet fizičko nema isti tretman sa ostalim predmetima. Zatim, mladi žele da se više organizuje kviz takmičenja iz sporta, rekreativno obrazovanje. Učenici osnovnih i srednjih škola su izrazili veoma negativan stav prema fiskulturnim salama u njihovim školama, koje ne zadovoljavaju njihove potrebe. Na osnovu sumiranih rezultata distribucije stavova iz svih regija i ciljnih grupa i na osnovu odgovora svih ispitanika (respondenata), može se uočiti da sve ide u prilog potvrde opšte hipoteze A koja glasi: Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. Međutim, deskriptivnim postupkom se samo nagoveštavaju neke karakteristike pojedinih nivoa i stavova respondenata, a na osnovu primenjenih analiza i postupaka doneće će se konačni zaključci.

127 Analiza stava prema sportskoj literaturi Tabela 3. Prikaz stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu sa rasponom i zastupljenošću klasa pfak snbd sard ostl U tabeli 3 su prikazana pitanja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenost svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre pitanja predstavlja učestalost klase. Kriterijumsko obeležje profesori fakulteta (pfak) je prikazano u prvoj koloni a ostala pitanja (stav profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu ) u sledećim kolonama. Analiza stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu (po fakultetima) U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, stava profesora prema potrebama izdavanja knjiga o sportu, uzorak profesora (44) je podeljen u 3 celine prema fakultetima i to: FAM, SPORT I TURIZAM, FFK, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu. Postupak analize sprovešće se na 3 pitanja profesora i to: stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačima (sard), ostali stavovi (ostl), Tako da stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) ima 3 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, stav o saradnji sa izdavačima (sard) ima 3 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ostali stavovi (ostl) ima 3 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, Pregled stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazan stav profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 3 pitanja i to: stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačem (sard), ostali stavovi (ostl).. Tabela 4 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 4 uočava se da je kod pitanja o snabdevenosti sportskom literaturom najviše zastupljen odgovor uglavnom se (47.73%) koji je po brojnosti znatno zastupljeniji od odgovora: delimično se (15.91% p=.2). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 2, što znači da se većina profesora slaže da ne postoji dovoljna snabdevenost sportskom literaturom. Grafikon broj % % 48% snbd- 1 snbd- 2 snbd- 3 Tabela 5 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja o saradnji sa izdavačem (sard)

128 128 sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 5 uočava se da je kod pitanja o saradnji sa izdavačem najviše zastupljen odgovor sasvim se sa 28 profesora (63.64%) koji je znatno zastupljeniji od odgovora: uglavnom se sa profesora (22.73% p=.), delimično se sa 6 profesora (13.64% p=.). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 3, što znači da se većina profesora slaže da ne postoji saradnja između izdavača s jedne strane i osnovnoškolskih,visokoškolskih ustanova i fakulteta s druge strane, u vezi produkcije sportske knjige. 14% 23% 63% sard- 1 sard- 2 sard- 3 Grafikon broj 167 Tabela 6 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja 'ostali stavovi' (ostl) sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 6 uočava se da je kod ostalih pitanja najviše zastupljen odgovor sasvim se sa 26 profesora (59.9%) koji je brojčano veći od odgovora uglavnom se (.45% p=.), 4 delimično se (.45% p=.). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 2, što znači da se većina profesora slaže da PDV i ostali stavovi ne doprinose razvoju izdavaštva(a 4 ). % Grafikon broj 168 % 6 ostl- 1 ostl- 2 ostl- 3 Dobijeni rezultati ukazuju da će se odbaciti hipoteza H a prihvatiti hipoteza A kod stavova profesora.

129 129 Pregled zastupljenosti fakulteta u odnosu na stav profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu za 3 nivoa: fakulteti (pfak) kod 3 pitanja: stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačima (sard), ostali stavovi (ostl).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih stavova profesora, dok će se razlike među fakultetima kasnije analizirati. Tabela 7 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZAM FFK Može se zapaziti u tabeli 7 da je kod fakulteta FAM prilikom izjašnjavanja o snabdevenosti sportskom literaturom, najviše zastupljen odgovor uglavnom se (47.4%), što je znatno veći procenat od učestalosti odgovora delimično se (3 15.8% p=.43). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se je (6 46.2%). Kod profesora fakulteta FFK odgovor uglavnom se (7 58.3%), je znatno više zastupljen od odgovora delimično se (2 16.7% p=.46). Uočava se razlika između fakulteta po pitanju snabdevenosti sportskom literaturom, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na fakultetu SPORT I TURIZAM (46.15% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (58.33% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (16.67% profesora). 6 FAM SPO RT FFK 5 4 snbd- 1 snbd- 2 snbd- 3 Grafikon broj 169 Tabela 8 Povezanost između profesora fakulteta i snabdevenost sportskom literaturom (pfak i snbd) Hi Na osnovu činjenice da je p.862 može se reći da između profesora fakulteta i stava o snabdevenosti sportskom literaturom (pfak i snbd) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p >.5,prihvata se A 5, da ne postoje povezanosti između profesora različitih fakulteta u odnosu na snabdevenost sportskom literaturom. p

130 1 Tabela 9 Mere povezanosti između profesora fakulteta i snabdevenosti sportskom literaturom (pfak i snbd) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje o saradnji sa izdavačem (sard) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZA M FFK Može se zapaziti kod fakulteta FAM, na pitanje o saradnji sa izdavačem, najviše je zastupljen odgovor sasvim se (63.2%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (4 21.1% p=.12), uglavnom se (3 15.8% p=.5). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (7 53.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (1 7.7% p=.17). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (9 75.%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (2 16.7% p=.8), delimično se (1 8.3% p=.3). Uočava se da između profesora fakulteta, pitanja o saradnji sa izdavačem, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FFK (75.% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (38.46% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FAM (21.5% profesora) FAM SPOR T FFK sard- 1 sard- 2 sard- 3 Grafikon broj 17 Tabela 11 Povezanost između profesora fakulteta i saradnje sa izdavačima (pfak i sard) Hi Na osnovu činjenice da je p.433 može se reći da između profesora fakulteta i stava o saradnji sa izdavačem (pfak i sard) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p >.5,prihvata se A 5, da ne postoji povezanost između profesora različitih fakulteta u odnosu na stav o saradnji sa izdavačima. p

131 Tabela 12 Mere povezanosti između profesora fakulteta i saradnje sa izdavačima (pfak i sard) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 13 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora po fakultetima (pfak), u odnosu na pitanje 'ostali stavovi' (ostl) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZA M FFK Može se zapaziti kod fakulteta FAM, kod pitanja ostali stavovi najviše je zastupljen odgovor sasvim se (57.9%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (4 21.1% p=.26), delimično se (4 21.1% p=.26). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( 76.9%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (2 15.4% p=.4), delimično se (1 7.7% p=.1). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (5 41.7%). Uočava se da između fakulteta kod pitanja ostali stavovi, odgovor sasvim se, najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (76.92% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FFK (41.67% p=.84). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (25.% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora) ostl- 1 ostl- 2 ostl- 3 Grafikon broj 171

132 132 Tabela 14 Povezanost između profesora fakulteta i pitanja"ostali stavovi" (pfak i ostl) Hi--2 p Na osnovu činjenice da je p.46 može se reći da između fakulteta i pitanja ostali stavovi (pfak i ostl) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p >.5,prihvata se A 5, da ne postoji povezanost između profesora različitih fakulteta i ostalih stavova. Tabela 15 Mere povezanosti između profesora fakulteta i "ostalih stavova" (pfak i ostl) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 16 Značajnost razlike između fakulteta u odnosu na stav profesora prema potrebama izdavanja knjiga o sportu (Rojev test) Cj R F p snbd sard ostl S obzirom na činjenicu da je p>.5, prihvata se A6, A7 i A8, što znači da ne postoji razlika između stavova profesora o snabdevenosti sportskom literaturom, saradnji sa izdavačima i ostalim stavovima.

133 Grafikon broj 172 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (sard) stava profesora o snabdevenosti sportskom literaturom i saradnji sa izdavačima 133 sard-2 2 sard snbd-1 snbd-3 snbd-2 sard-3 Elipse predstavljaju grupe profesora 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3- FFK, a ose snbd predstavljaju stav da nema snabdevenosti sportskom literaturom (snbd-1: sasvim. se, snbd-2: uglavnom se, snbd-3: delimično se ), a osa sard predstavlja da ne postoji saradnja sa izdavačima (sard-1: sasvim. se, sard-2: uglavnom se, sard-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova profesora različitih fakulteta. Tabela 17 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (sard) stava profesora o snabdevenosti sportskom literaturom i saradnji sa izdavačima snbd-sard gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

134 134 Grafikon broj 173 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (ostl) stava profesora o snabdevenosti sportskom literaturom i ostalim stavovima ostl snbd-1 ostl-2 snbd-3 snbd-2 ostl-3 Elipse predstavljaju grupe profesora 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3-FFK, a ose ostl predstavlja "ostale stavove" (ostl-1: sasvim. se, ostl-2: uglavnom se, ostl-3: delimično se ), a osa snbd predstavlja da ne postoji snabdevenost sportskom literaturom (snbd-1: sasvim. se, snbd-2: uglavnom se, snbd-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova profesora različitih fakulteta. Tabela 18 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (ostl) stava profesora o saradnji sa izdavačima i ostalim stavovima snbd-ostl gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

135 Grafikon broj 174 Elipse (interval poverenja) kod (sard) i (ostl) stava profesora o snabdevenosti sportskom literaturom i ostalim stavovima 135 ostl ostl-2 3 sard-3 sard-1 sard-2 ostl-3 Elipse predstavljaju grupe profesora 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3- FFK, a ose ostl predstavljaju "ostale stavove" (ostl-1: sasvim. se, ostl-2: uglavnom se, ostl-3: delimično se ), a osa sard predstavlja da ne postoji saradnja sa izdavačima (sard-1: sasvim. se, sard-2: uglavnom se, sard-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova profesora različitih fakulteta. Tabela 19 Elipse (interval poverenja) kod odgovora profesora fakulteta o saradnji sa izdavačkim kućama i ostalim stavovima(sard) (ostl stav.) sard-ostl gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Tabela Značajnost razlike među profesorima fakulteta, kod pitanja o potrebi izdavanja knjiga o sportu n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu tabele da je p =.5 za 2 prihvata se hipoteza A 6. To znači da ne postoji značajna razlika i jasno definisana granica između bilo koje grupe profesora na fakultetima o stavu o potrebi izdavanja knjiga o sportu

136 136 Tabela 21 Prikaz stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu sa rasponom i zastupljenošću klasa sfak snbd sard ostl U tabeli 21 su prikazana pitanja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenost svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre pitanja predstavlja učestalost klase. Kriterijumsko obeležje prema fakultetima (sfak) je prikazano u prvoj koloni a ostala pitanja (stav studenata prema potrebama izdavanja knjiga o sportu) u sledećim kolonama. Analiza stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu, prema fakultetima U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, stava studenata prema potrebama izdavanja knjiga o sportu, uzorak studenata (79) je podeljen u 3 celine prema fakultetima i to: FAM, SPORT I TURIZAM, FFK, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava studenata prema potrebama izdavanja knjiga o sportu. Postupak analize sprovešće se na 3 pitanja studenata i to: stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačem (sard), ostali stavovi (ostl), Tako da stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) ima 3 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, stav o saradnji sa izdavačem (sard) ima 3 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ostali stavovi (ostl) ima 3 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, Pregled stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazan stav studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 3 pitanja i to: stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačem (sard), ostali stavovi (ostl).. Tabela 22 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 22 uočava se da je kod pitanja o snabdevenosti sportskom literaturom najviše zastupljen odgovor uglavnom se (45.57%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se (11.39% p=.). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 2, što znači da se većina studenata slaže da ne postoji dovoljna snabdevenost sportskom literaturom. Grafikon broj % 43 46% snbd- 1 snbd- 2 snbd- 3

137 Tabela 23 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja o saradnji sa izdavačem (sard) sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 23 uočava se da je kod pitanja o saradnji sa izdavačem najviše zastupljen odgovor sasvim se (53.16%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se (25.32% p=.), uglavnom se sa 17 studenata (21.52% p=.). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 3, što znači da se većina studenata slaže da ne postoji dovoljna saradnja sa izdavačima. 25% % 5 sard- 1 sard- 2 sard- 3 Grafikon broj 176 Tabela 24 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Ostali stavovi (ostl) sasvim se uglavnom se delimično se n % Uvidom u tabelu 24 uočava se da je kod ostalih stavova najviše zastupljen odgovor sasvim se sa 67 studenata (84.81%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (13.92% p=.), delimično se (1.27% p=.). S obzirom na činjenicu da je p manje od.5, prihvata se A 4, što znači da se većina studenata slaže da uvođenje PDV-a ne doprinosi izdavaštvu. Grafikon broj % 1% 85% ostl- 1 ostl- 2 ostl- 3 Reagovanja studenata raznih fakulteta u odnosu na stav o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu za 3 nivoa prema fakultetima (sfak) kod 3 pitanja, stav o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd), stav o saradnji sa izdavačem (sard), ostali stavovi (ostl).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava studenata, dok će se značajnost razlike među stavovima fakulteta kasnije analizirati.

138 138 Tabela 25 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje o snabdevenosti sportskom literaturom (snbd) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM stav o snabdevenosti sportskom literaturom, najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini 14 studenata (48.3%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (4 13.8% p=.6). Kod fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (.% p=.). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (5 16.1% p=.16). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje o snabdevenosti sportskom literaturom, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FAM (48.28% studenata). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (57.89% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (16.13% studenata), koji je znatno veći od učestalosti na SPORT I TURIZAM (.% p=.71). 6 FAM SPO RT FFK Grafikon broj snbd- 1 snbd- 2 snbd- 3 Tabela 26 Povezanost između stava studenata fakulteta i snabdevenosti sportskom literaturom (sfak i snbd) Hi Na osnovu činjenice da je p.373 može se reći da između studenata fakulteta i stava o snabdevenosti sportskom literaturom (sfak i snbd) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p>.1, prihvata se A 5, što znači da ne postoji povezanost između studenata i stavova o snabdevenosti sportskom literaturom. Tabela 27 Mere povezanosti između stava studenata fakulteta i snabdevenosti sportskom literaturom (sfak i snbd) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

139 Tabela 28 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenosti stava studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje o saradnji sa izdavačem (sard) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZA M FFK Može se zapaziti kod pitanja studenata fakulteta FAM o saradnji sa izdavačem, najviše je zastupljen odgovor sasvim se (48.3%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (5 17.2% p=.15). Kod pitanja prema fakultetima SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (2.5% p=.4). Kod pitanja studenata fakulteta FFK zastupljen je odgovor sasvim se ( %), značajno je veći od učestalosti odgovora delimično se (9 29.% p=.44) i uglavnom se (5 16.1% p=.2). Uočava se da kod stavova studenata fakulteta o saradnji sa izdavačem odgovor sasvim se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (57.89% studenata). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (34.48% studenata), koji je znatno veći od učestalosti na SPORT I TURIZAM (.53% p=.67). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (31.58% studenata) FAM SPOR T FFK 5 4 sard- 1 sard- 2 sard- 3 Grafikon broj 179 Tabela 29 Povezanost između studenata fakulteta i stava o saradnji sa izdavačima (sfak i sard) Hi Na osnovu činjenice da je p.269 može se reći da kod studenata fakulteta i stava o saradnji sa izdavačem (sfak i sard) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p>.1, prihvata se A 5, što znači da ne postoji povezanost između studenata i stavova o saradnji sa izdavačima. Tabela Mere povezanosti između studenata fakulteta i saradnje sa izdavačima (sfak i sard) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

140 14 Tabela 31 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti stava studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje 'ostali stavovi' (ostl) sasvim se uglavnom se delimično se n % n % n % FAM SPORT I TURIZAM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM da je na pitanje: ostali stavovi najviše zastupljen odgovor sasvim se (79.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (6.7% p=.), delimično se (.% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (1 5.3% p=.), delimično se (.% p=.). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (4 12.9% p=.), delimično se (1 3.2% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta, da na pitanje ostali stavovi, odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (94.74% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (.69% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (3.23% studenata). Grafikon broj ostl- 1 ostl- 2 ostl- 3 Tabela 32 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja ostali stavovi (sfak i ostl) Hi Na osnovu činjenice da je p.423 može se reći da između studenata fakulteta i ostali stavovi (sfak i ostl) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. S obzirom na činjenicu da je p>.1, prihvata se A 5, što znači da ne postoji povezanost između studenata i stavova o snabdevenosti sportskom literaturom. Tabela 33 Mere povezanosti između studenata fakulteta i ostalih stavova (sfak i ostl) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

141 Tabela 34 Značajnost razlike između stava studenata fakulteta o saradnji sa izdavačima i ostalim stavovima (Rojev test) Cj R F p snbd sard ostl S obzirom na činjenicu da je p>.5, prihvata se A6, A7 i A8, što znači da ne postoji razlika između stavova studenata o snabdevenosti sportskom literaturom, saradnji sa izdavačima i ostalim stavovima. 141 Grafikon broj 181 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (sard) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu sard-2 1 sard snbd-2 snbd-1 snbd-3 sard-3 Elipse predstavljaju grupe studenata 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3- FFK, a ose snbd predstavljaju stav da nema snabdevenosti sportskom literaturom (snbd-1: sasvim. se, snbd-2: uglavnom se, snbd-3: delimično se ), a osa sard predstavlja da ne postoji saradnja sa izdavačima (sard-1: sasvim. se, sard-2: uglavnom se, sard-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova studenata različitih fakulteta.

142 142 Tabela 35 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (sard) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu snbd-sard gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Grafikon broj 182 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (ostl) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu ostl-3 ostl-1 2 snbd snbd-1 snbd-3 ostl-2 Elipse predstavljaju grupe studenata 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3- FFK, a ose ostl predstavlja "ostale stavove" (ostl-1: sasvim. se, ostl-2: uglavnom se, ostl-3: delimično se ), a osa snbd predstavlja da ne postoji snabdevenost sportskom literaturom (snbd-1: sasvim. se, snbd-2: uglavnom se, snbd-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova studenta različitih fakulteta.

143 Tabela 36 Elipse (interval poverenja) kod (snbd) i (ostl) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu snbd-ostl gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Grafikonbroj 183 Elipse (interval poverenja) kod (sard) i (ostl) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu bfon-1 bfon-2 bfon recn-3 recn-4 recn-2 recn-5 bfon-4 recn-1 bfon-5 Elipse predstavljaju grupe studenata 1-FAM, 2-SPORT I TURIZAM, 3- FFK, a ose ostl predstavljaju "ostale stavove" (ostl-1: sasvim. se, ostl-2: uglavnom se, ostl-3: delimično se ), a osa sard predstavlja da ne postoji saradnja sa izdavačima (sard-1: sasvim. se, sard-2: uglavnom se, sard-3: delimično se ). Iz grafikona se vidi da se elipse poklapaju, a to znači da ne postoje razlike između stavova studenata različitih fakulteta.

144 144 Tabela 37 Elipse (interval poverenja) kod (sard) i (ostl) stava studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu sard-ostl gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Tabela 38 Značajnost razlike između studenata fakulteta o stavu o potrebi izdavanja knjiga o sportu n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu tabele 38 da je p >.5 za 2 prihvata se hipoteza A 6. To znači da ne postoji značajna razlika i jasno definisana granica između bilo koje grupe studenata na fakultetima o stavu o potrebi izdavanja knjiga o sportu. Tabela 39 Koeficijent diskriminacije između studenata fakulteta u odnosu na izdavaštvo koef.diskriminacije sard.91 snbd.5 ostl. Analizom koeficijenata diskriminacije uočava se je razlika minimalna između studenata različitih fakulteta po pitanju saradnje sa izdavačima (sard) (.91). Analiza stava direktora prema sportu i sportskoj literaturi U ovom delu istraživanja sprovešće se Analiza stava direktora prema sportu i sportskoj literaturi U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, stava direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu, uzorak direktora (6) je podeljen u 2 celine prema direktorima osnovne - srednje škole i to: osnovna srednja. U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu. Postupak analize sprovešće se na 1 pitanja direktora i to: stav prema sportu (sprt), Tako da stav prema sportu (sprt) ima 3 stava i to: DA, delimično, NE i bez odgovora, Pregled stava direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prkazan stav direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 1 pitanja i to: stav prema sportu (sprt).. Tabela 4 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost direktora kod pitanja prema sportskoj literaturi (sprt) DA delimično NE i bez odgovora n % Uvidom u tabelu 4 uočava se da je kod pitanja direktora prema sportskoj litareturi najviše zastupljen odgovor DA sa 4 direktora (66.67%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično sa 16 direktora (26.67% p=.), NE i bez odgovora sa 4 direktora (6.67% p=.).

145 145 27% 7% 66% DA delimicno NE Grafikon broj 184 Pregled zastupljenosti odgovora direktora osnovnih i srednjih škola o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti odgovora direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu, odnosno direktora osnovnih i srednjih škola. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava direktora, dok će se značajnost razlike između direktora osnovne - srednje škole kasnije analizirati. Tabela 41 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora direktora osnovnih i srednjih škola (sdir) u odnosu na stav prema sportu (sprt) DA delimično NE i bez odgovora n % n % n % osnovna srednja Može se zapaziti kod direktora osnovnih i srednjih škola, stav prema potrebi izdavanja knjiga o sportu, najviše je zastupljen odgovor DA koji čini 25 direktora (59.5%) od ukupno 42, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično ( % p=.18), NE i bez odgovora (3 7.1% p=.). Kod direktora osnovnih i srednjih škola srednja; zastupljenost odgovora DA ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično (2 11.1% p=.), NE i bez odgovora (1 5.6% p=.). Uočava se da između direktora osnovnih i srednjih škola prema potrebi izdavanja knjiga o sportu, odgovor DA najviše je zastupljen kod srednjih škola (83.33% direktora),i značajno je veći od učestalosti odgovora osnovnih škola (59.52% p=.78). Kod pitanja delimično, najviše je zastupljena osnovna škola (33.33% direktora), i znatno veći od učestalosti odgovora srednjih škola (11.11% p=.8). Kod pitanja NE i bez odgovora najviše je zastupljena osnovna škola (7.14% direktora). osnovn srednj D A delimicno NE Grafikon broj 185 Tabela 42 Povezanost između direktora osnovnih i srednjih škola i sporta (sdir i sprt) Hi--2 p

146 146 Na osnovu činjenice da je p.178 može se reći da između direktora osnovnih i srednjih škole i stav prema sportu (sdir i sprt) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 43 Mere povezanosti između direktora osnovnih i srednjih škola i sporta (sdir i sprt) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 44 Značajnost razlike između direktora osnovnih i srednjih škola u odnosu na stav direktora o potrebi izdavanja knjiga o sportu (Rojev test) Cj R F p sprt Analizom rezultata dobijenih skaliranjem pitanja u odnosu na kriterijumsko obeležje direktori osnovnih i srednjih škola (sdir) uočava se da je za stav prema sportskoj literaturi (p=.65) postignuta što je moguća bolja diskriminacija između 2 grupe direktora. To znači da se odbacuje hipoteza A 6 o sličnosti odgovora direktora osnovnih i srednjih škola. Analiza stava učenika osnovnih i srednjih škola prema fizičkom vaspitanju i sportskoj literaturi (učenici) U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, stava učenika prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju, uzorak učenika (1) je podeljen u 2 celine: osnovna, srednja škola, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava učenika prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju. Postupak analize sprovešće se tako da stav prema sportu (sprt) ima 3 odgovora i to: DA, delimično, NE i bez odgovora, Tabela 45 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost učenika kod pitanja prema sportskoj literaturi (sprt) DA delimično NE i bez odgovora n % Uvidom u tabelu 45 uočava se da je kod pitanja prema sportu najviše zastupljen odgovor delimično sa 72 učenika (71.29%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora : DA sa 17 učenika (16.83% p=.), NE i bez odgovora sa 12 učenika (11.88% p=.). 12% 17% 71% DA delimicno NE Grafikon broj 186

147 Pregled zastupljenosti učenika osnovnih i srednjih škola, u odnosu na stav prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti stava učenika prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju za 2 nivoa: osnovne i srednje škole u odnosu na stav prema sportu (sprt).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava učenika, dok će se značajnost razlike između učenika osnovnih i srednjih škola kasnije analizirati. Tabela 46 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora učenika prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju DA delimično NE i bez odgovora n % n % n % osnovna srednja Može se zapaziti da je kod učenika osnovnih škola najviše zastupljen odgovor:delimično, koji čini 49 učenika (7.%) od ukupno 7, to je značajno veće od učestalosti odgovora DA (14.% p=.), NE i bez odgovora (7.% p=.). Kod učenika srednje škole, zastupljenost odgovora: delimično ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora NE i bez odgovora (5 16.1% p=.), DA (3 9.7% p=.). Uočava se da između učenika osnovnih i srednjih škola kod odgovora: DA najviše zastupljena osnovna (.% učenika). Odgovor delimično najviše je zastupljen kod srednjih škola (74.19% učenika). Odgovori NE i bez odgovora najviše su zastupljeni u srednjim školama (16.13% učenika). 147 Series1 Series D A delimicno NE Grafikon broj 187 Tabela 47 Povezanost između stava učenika osnovnih i srednjih škola prema sportskoj literaturi (sucn i sprt) Hi Na osnovu činjenice da je p.351 može se reći da između učenika osnovnih i srednjih škola ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske. Tabela 48 Mere povezanosti između učenika osnovnih i srednjih škola prema sportskoj literaturi (sucn i sprt) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

148 148 Tabela 49 Značajnost razlike između učenika osnovnih i srednjih škola u odnosu na stav učenika prema sportskoj literaturi i fizičkom vaspitanju (Rojev test) Cj R F p sprt S obzirom da je p=.151, to znači da nisu uočene značajne razlike između 2 grupe učenika: osnovnih i srednjih škola ZNAČAJ SPORTSKE LITERATURE Analiza stava profesora prema pojedinačnim pitanjima o potrebi sportske literature U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, stava profesora o saradnji sa izdavačima, uzorak profesora (44) je podeljen u 3 celine prema fakultetima i to: FAM, SPORT I TURIZAM, FFK, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava profesora o saradnji sa izdavačima. Postupak analize sprovešće se na 8 pitanja profesora i to: 1) U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb),2) Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), 3) Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon),4) Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), 5) Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), 6) Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz), 7) Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), 8) Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib), tako da kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb) ima 4 ponuđena odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se; kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) ima 4 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, kod pitanja Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. (fudz) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, kod pitanja Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib) ima 5 stavova i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne. Pregled stavova profesora o saradnji sa izdavačima U tabelama je prikazan stav profesora o saradnji sa izdavačima po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 8 pitanja i to: 1) U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb), 2) Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), 3) Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon), 4) Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), 5) Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), 6) Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz), 7) Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), 8) Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib).. Tabela 5 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja (udzb) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 5 uočava se da je kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. najviše zastupljen odgovor sasvim se, (63.64%) koji je znatno veći od učestalosti odgovora: uglavnom se (22.73% p=.), delimično se (11.36% p=.), ne se (2.27% p=.).

149 Tabela 51 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 51 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. najviše zastupljen odgovor:sasvim se (38.64%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se (6.82% p=.1). 149 Tabela 52 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 52 uočava se da je kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. najviše zastupljen odgovor delimično se (43.18%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: apsolutno se ne (13.64% p=.3), ne se (11.36% p=.1), sasvim se (4.55% p=.). Tabela 53 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 53 uočava se da je kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. najviše zastupljen odgovor delimično se (38.64%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se (4.55% p=.), apsolutno se ne (2.27% p=.). Tabela 54 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 54 uočava se da je kod pitanja Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. najviše zastupljen odgovor uglavnom se (29.55%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se (11.36% p=.37), apsolutno se ne (9.9% p=.17).

150 15 Tabela 55 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. (fudz) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 55 uočava se da je kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. najviše zastupljen odgovor: sasvim se sa 26 profesora (59.9%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (22.73% p=.1), delimično se (11.36% p=.), apsolutno se ne (4.55% p=.), ne se (2.27% p=.). Tabela 56 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 56 uočava se da je kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 17 profesora (38.64%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: sasvim se sa 9 profesora (.45% p=.65), ne se sa 3 profesora (6.82% p=.1), apsolutno se ne sa 2 profesora (4.55% p=.). Tabela 57 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 57 uočava se da je kod pitanja Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. najviše zastupljen odgovor sasvim se (36.36%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se (6.82% p=.1), apsolutno se ne (4.55% p=.). Pregled zastupljenosti stava profesora fakulteta o saradnji sa izdavačima U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vredosti stava profesora o saradnji sa izdavačima za 3 nivoa fakulteta (pfak) kod 8 pitanja: U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb), Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon), Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. (fudz), Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava profesora, dok će se značajnost razlike između fakulteta kasnije analizirati.

151 Tabela 58 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja. (udzb) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini 9 profesora (47.4%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2.5% p=.17), ne se (1 5.3% p=.5). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (9 69.2%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (2 15.4% p=.), delimično se (2 15.4% p=.), ne se (.% p=.1). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( 83.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (1 8.3% p=.1), delimično se (1 8.3% p=.1), ne se (.% p=.). Uočava se da kod profesora fakulteta kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja, odgovor sasvim se najviše zastupljen na FFK (83.33% profesora), koji je znatno veći od učestalosti na FAM (47.37% p=.54). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (36.84% profesora), koji je znatno veći od učestalosti odgovora na FFK (8.33% p=.87). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (15.38% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen na FAM (5.26% profesora). Tabela 59 Povezanost između profesora fakulteta i udžbenika (pfak i udzb) Hi Na osnovu činjenice da je p.394 može se reći da između fakulteta i pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja (pfak i udzb) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 6 Mere povezanosti između profesora fakulteta i udžbenika (pfak i udzb) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 151

152 152 Tabela 61 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora (pfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPORT I TURIZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta, najviše je zastupljen odgovor sasvim se (42.1%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 5.3% p=.11). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (6 46.2%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 7.7% p=.36). Kod fakulteta FFKnajveća je zastupljenost odgovora uglavnom se (4 33.3%). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta,. odgovor sasvim se najviše zastupljen na SPORT I TURIZAM (46.15% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen na FFK (8.33% profesora). Tabela 62 Povezanost između profesora fakulteta i rečnika (pfak i recn) Hi Na osnovu činjenice da je p.946 može se reći da između fakulteta i pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (pfak i recn) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p Tabela 63 Mere povezanosti između profesora fakulteta i rečnika (pfak i recn) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V

153 Tabela 64 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom, najviše je zastupljen odgovor delimično se koji čini profesora (52.6%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (2.5% p=.8), ne se (1 5.3% p=.3), apsolutno se ne (.% p=.1). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (5 38.5%), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se (4 33.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (.% p=.38). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FAM (.53% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FAM (52.63% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen nasport I TURIZAM (23.8% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na FFK (25.% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FAM (.% p=.29). Tabela 65 Povezanost između profesora fakulteta i bibliotečkog fonda (pfak i bfon) Hi Na osnovu činjenice da je p.191 može se reći da između fakulteta i pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (pfak i bfon) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 66 Mere povezanosti između profesora fakulteta i bibliotečkog fonda (pfak i bfon) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 153

154 154 Tabela 67 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole (nrec) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPORT I TURI- ZAM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM na pitanje na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole, najviše je zastupljen odgovor delimično se koji čini 7 profesora (36.8%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 5.3% p=.22), apsolutno se ne (.% p=.6). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (5 38.5%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 7.7% p=.74), apsolutno se ne (1 7.7% p=.74). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora delimično se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.9), apsolutno se ne (.% p=.9). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole, odgovor sasvim se, najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (38.46% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (31.58% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (5.% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (7.69% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (7.69% profesora). Tabela 68 Povezanost između profesora fakulteta i rečničkih prikaza (pfak i nrec) Hi Na osnovu činjenice da je p.739 može se reći da između fakulteta i pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (pfak i nrec) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 69 Mere povezanosti profesora između fakulteta i neophodnosti rečnika (pfak i nrec) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

155 Tabela 7 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature (bknj) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM za stav o saradnji sa izdavačima, na pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. najviše je zastupljen odgovor delimično se koji čini 7 profesora (36.8%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora apsolutno se ne (.% p=.6). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (6 46.2%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 7.7% p=.36), apsolutno se ne (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (4 33.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (.% p=.38). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (46.15% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FAM (36.84% profesora), koji je znatno veći od učestalosti naffk (.% p=.23). Odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (15.79% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora), koji je znatno veći od učestalosti na FAM (.% p=.11), kao i SPORT I TURIZAM (.% p=.32). Tabela 71 Povezanost između profesora fakulteta i broja knjiga iz sportske literature (pfak i bknj) Hi Na osnovu činjenice da je p.21 može se reći da između fakulteta i stava Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (pfak i bknj) postoji povezanost sa povećanim rizikom zaključivanja. Mere povezanosti su više,, na šta ukazuje činjenica da je leva strana intervala poverenja veća od nule. Tabela 72 Mere povezanosti između profesora fakulteta i broj knjiga iz sportske literature (pfak i bknj) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 155

156 156 Tabela 73 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. najviše je zastupljen odgovor sasvim se (47.4%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2.5% p=.17), ne se (1 5.3% p=.5), apsolutno se ne (1 5.3% p=.5). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( 76.9%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2 15.4% p=.4), uglavnom se (1 7.7% p=.1), ne se (.% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (7 58.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (1 8.3% p=.16), apsolutno se ne (1 8.3% p=.16), ne se (.% p=.4). Uočava se da između profesora fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (76.92% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (31.58% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (15.38% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen na FAM (5.26% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na FFK (8.33% profesora). Tabela 74 Povezanost između profesora fakulteta i Udžbenik fizičkog obrazovanja (pfak i fudz) Hi Na osnovu činjenice da je p.679 može se reći da između fakulteta i Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (pfak i fudz) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 75 Mere povezanosti između profesora fakulteta i Udžbenik fizičkog obrazovanja (pfak i fudz) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

157 Tabela 76 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (ipho) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM za o saradnji sa izdavačima, na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». najviše je zastupljen odgovor uglavnom se (36.8%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 5.3% p=.22), apsolutno se ne (1 5.3% p=.22). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (5 38.5%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2 16.7% p=.96), ne se (2 16.7% p=.96), sasvim se (1 8.3% p=.34), apsolutno se ne (1 8.3% p=.34). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». odgovor sasvim se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (.77% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (5.% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (38.46% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen naffk (16.67% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na FFK (8.33% profesora). Tabela 77 Povezanost između profesora fakulteta i Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (pfak i ipho) Hi Na osnovu činjenice da je p.551 može se reći da između fakulteta i Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (pfak i ipho) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 78 Mere povezanosti između profesora fakulteta i Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (pfak i ipho) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 157

158 158 Tabela 79 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta o saradnji sa izdavačima (pfak) u odnosu na stav Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (gbib) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM na pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. najviše je zastupljen odgovor delimično se koji čini (47.4%) od ukupno 19, je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (3 15.8% p=.43), ne se (2.5% p=.17), apsolutno se ne (.% p=.1). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (7 53.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2 15.4% p=.49), ne se (.% p=.5), apsolutno se ne (.% p=.5). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2 16.7% p=.96), apsolutno se ne (2 16.7% p=.96), uglavnom se (1 8.3% p=.34), ne se (1 8.3% p=.34). Uočava se da između fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima, na pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. za stav sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (53.85% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FAM (15.79% p=.29).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (.77% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FAM (47.37% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FFK (16.67% p=.92), kao i SPORT I TURIZAM (15.38% p=.71).odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (.53% profesora). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen FFK (16.67% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FAM (.% p=.75). Tabela 8 Povezanost između profesora fakulteta i Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (pfak i gbib) Hi Na osnovu činjenice da je p.46 može se reći da između fakulteta i Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (pfak i gbib) postoji povezanost sa povećanim rizikom zaključivanja. Mere povezanosti su više, na šta ukazuje činjenica da leva strana intervala poverenja veća od nule. Tabela 81 Mere povezanosti između profesora fakulteta i Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (pfak i gbib) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

159 Tabela 82 Značajnost razlike između profesora fakulteta u odnosu na pitanja o saradnji sa izdavačima (Rojev test) Cj R F p udzb recn bfon nrec bknj fudz ipho gbib Analizom rezultata dobijenih skaliranjem pitanja u odnosu na kriterijumsko obeležje profesori fakulteta (pfak) uočava se da je za pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (p=.) postignuta što je moguća bolja diskriminacija između 3 grupe profesora. To znači da se odbacuje hipoteza A 7, odnosno da postoji razlika između grupa. kaoi kod pitanja: Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (.4), zatim i kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (.8), kao i kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (.36),zatim kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (.57). Za pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (.5) prihvata se hipoteza, to znači da nisu uočene značajne razlike između 3 grupe profesora fakulteta, kao i kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (.126), a potom i kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (.522). 159

160 16 Grafikon 189 Elipse (interval poverenja) kod (udzb) i (recn) stava profesora o saradnji sa izdavačima recn-1 recn recn-2 recn-4 udzb-1udzb-3 udzb-5 recn-3 udzb-2 udzb-4 S obzirom da su elipse 1 i 3 razdvojene (1-FAM, 3-FFK), postoji značajna razlika. u stavovima profesora kod pitanja nedostajanja udžbenika i rečnika. Napomena: Grafikonima su prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 83 Elipse (interval poverenja) kod (udzb) i (recn) stava profesora o saradnji sa izdavačima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

161 Grafikon broj 19 Elipse (interval poverenja) kod (udzb) i (bfon) stava profesora o saradnji sa izdavačima 161 bfon-1 bfon-2 bfon udzb-1udzb-3 udzb-5 bfon-4 udzb-2 udzb-4 bfon-5 S obzirom da su elipse 1 i 2,3 razdvojene (1-FAM, 2- SPORT I TURIZAM, 3-FFK), postoji značajna razlika. u stavovima profesora kod pitanja bibliotečkog fonda. Napomena: Grafikonima su prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 84 Elipse (interval poverenja) kod (udzb) i (bfon) stava profesora o saradnji sa izdavačima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

162 162 Grafikon broj 191 Elipse (interval poverenja) kod(recn) i (bfon) stava profesora o saradnji sa izdavačima bfon-1 bfon-2 bfon recn-3 recn-4 recn-2 recn-5 bfon-4 recn-1 bfon-5 S obzirom da su elipse 1 i 2,3 razdvojene (1-FAM, 2- SPORT I TURIZAM, 3-FFK), postoji značajna razlika. u stavovima profesora kod pitanja bibliotečkog fonda i rečnika. Napomena: Grafikonima su prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 85 Elipse (interval poverenja) kod (recn) i (bfon) stava profesora o saradnji sa izdavačima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

163 Tabela 86 Značajnost razlike između profesora fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu tabele 86, vidi se da je p =. za 8 sintetizovana pitanja stava o saradnji sa izdavačima između profesora fakulteta diskriminativne analize odbacuje se alternativna hipoteza A 7. To znači da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između barem nekih grupa profesora fakulteta. Tabela 87 Koeficijent diskriminacije između profesora fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima koef.diskriminacije bknj.414 udzb.316 gbib.257 nrec.2 fudz.211 ipho.162 recn.145 bfon.137 Analizom koeficijenata diskriminacije uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih grupa profesora fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima,odnosno da je razlika najveća kod pitanja: Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj) (.414), pa zatim slede pitanja: U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb) (.316), Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib) (.257), Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec) (.2), Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) (.211), Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho) (.162), Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) (.145), Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) (.137). Tabela 88 Prikaz stava profesora fakulteta o potrebi izdavanja knjiga o sportu sa rasponom i zastupljenošću klasa pfak komu zkom komi phod U tabeli 88 su prikazana pitanja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenost svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre pitanja predstavlja učestalost klase. Kriterijumsko obeležje fakulteta (pfak) je prikazano u prvoj koloni a ostala pitanja pitanja o potrebi izdavanja knjiga o sportu u sledećim kolonama. Analiza stava profesora fakulteta o potrebi izdavanja knjiga o sportu U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava profesora fakulteta prema potrebi izdavanja knjiga o sportu. Postupak analize sprovešće se na 4 pitanja, i to: Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod), Tako da Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu) ima 4 odgovora, i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom) ima 4 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi) ima 4 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) ima 4 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se. 163

164 164 Pregled stava profesora fakulteta o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazan stav profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 4 pitanja i to: Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod).. Tabela 89 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima (komu) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 89 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 18 profesora (4.91%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se sa 7 profesora (15.91% p=.11), ne se sa 2 profesora (4.55% p=.). Tabela 9 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora fakulteta kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 9 uočava se da je kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 16 profesora (36.36%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se sa 5 profesora (11.36% p=.7). Tabela 91 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora fakulteta kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima (komi) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 91 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 16 profesora (36.36%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se sa 3 profesora (6.82% p=.1). Tabela 92 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost profesora fakulteta kod pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) sasvim se n 16. uglavnom se delimično se ne se % Uvidom u tabelu 92 uočava se da je kod pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» najviše zastupljen nivo pitanja uglavnom se sa 17 profesora (38.64%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se (.45% p=.65), ne se (4.55% p=.).

165 Pregled zastupljenosti profesora fakulteta u odnosu na pitanja potrebe izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu za 3 grupe fakulteta (pfak) za4 odgovora, Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih odgovora profesora, dok će se značajnost razlike između fakulteta kasnije analizirati. Tabela 93 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora (pfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da vam je potrebno više promocija sa izdavačima (komu) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM, na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. najviše je zastupljen odgovor: uglavnom se (42.1%), što je značajno veće od učestalosti odgovora delimično se (3 15.8% p=.82), ne se (2.5% p=.33). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (5 38.5%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (7 58.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (.% p=.4), ne se (.% p=.4). Uočava se da između profesora fakulteta Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FFK (58.33% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (42.11% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (.77% profesora), koji je znatno veći od učestalosti naffk (.% p=.46). Odgovor ne se najviše je zastupljen na FAM (.53% profesora). Tabela 94 Povezanost između profesora fakulteta i komuniciranja (pfak i komu) Hi Na osnovu činjenice da je p.236 može se reći da između profesora fakulteta i pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (pfak i komu) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 95 Mere povezanosti između profesora fakulteta i komunikacije (pfak i komu) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 165

166 166 Tabela 96 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (zkom) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM, na pitanje: Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. najviše je zastupljen odgovor sasvim se (36.8%). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (6 46.2%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2 16.7% p=.96), ne se (1 8.3% p=.34). Uočava se da kod profesora fakulteta, na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FAM (36.84% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FFK (5.% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (.77% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (21.5% profesora), koji je znatno veći od učestalosti SPORT I TURIZAM (.% p=.86). Tabela 97 Povezanost između profesora fakulteta i zkom (pfak i zkom) Hi Na osnovu činjenice da je p.367 može se reći da između profesora fakulteta i pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (pfak i zkom) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 98 Mere povezanosti između profesora fakulteta i zkom (pfak i zkom) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

167 Tabela 99 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacije sa izdavačima. (komi) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM, na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se (36.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (2.5% p=.64). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (5 38.5%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (1 8.3% p=.34), ne se (1 8.3% p=.34). Uočava se da kod profesora fakulteta na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima, odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FFK (5.% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (38.46% profesora). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (38.46% profesora), koji je znatno veći od učestalosti naffk (8.33% p=.9). Odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (.53% profesora). Tabela Povezanost između profesora fakulteta i komunikacije (pfak i komu) Hi Na osnovu činjenice da je p.59 može se reći da između profesora fakulteta i pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (pfak i komi) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 1 Mere povezanosti između profesora fakulteta i komunikacije (pfak i komu) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p 167

168 168 Tabela 2 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora profesora fakulteta (pfak) u odnosu na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod profesora fakulteta FAM, na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» najviše je zastupljen odgovor uglavnom se (52.6%), što je značajno veće od učestalosti odgovora delimično se (3 15.8% p=.22), ne se (1 5.3% p=.3). Kod profesora fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (6 46.2%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.). Kod profesora fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se (6 5.%), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (1 8.3% p=.34), ne se (1 8.3% p=.34). Uočava se da između profesora fakulteta, na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovor sasvim se najviše je zastupljen na FFK (5.% profesora). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (52.63% profesora), koji je znatno veći od učestalosti FFK (8.33% p=.17). Odgovor delimično se najviše je zastupljen na FFK (33.33% profesora). Odgovor ne se najviše je zastupljen FFK (8.33% profesora). Tabela 3 Povezanost između profesora fakulteta i praznog hoda (pfak i phod) Hi Na osnovu činjenice da je p.278 može se reći da između fakulteta i Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (pfak i phod) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 4 Mere povezanosti između profesora fakulteta i praznog hoda (pfak i phod) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 5 Značajnost razlike između profesora fakulteta u odnosu na stav profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu (Rojev test) Cj R F p komu zkom komi phod p

169 169 Analizom rezultata dobijenih skaliranjem pitanja u odnosu na kriterijumsko obeležje profesora fakulteta (pfak) uočava se da je za pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (p=.34) postignuta što je moguća bolja diskriminacija između 3 grupe profesora. To znači da se odbacuje hipoteza o sličnost kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (.56), zatim kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (.77). Za pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (.3) prihvata se hipoteza, to znači da nisu uočene značajne razlike između 3 grupe (fakulteti). Na osnovu prethodnih tabela, pomenuta razlika je samo u nijansama odgovora, odnosno jedna grupa profesora se sasvim slaže, a druga grupa se uglavnom slaže. Grafikon broj 192 Elipse (interval poverenja) kod (komu) i (zkom) odgovora profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu komi-4 komi-1 3 komi zkom-2 zkom-3 zkom-1 zkom-4 komi-3 I grafikon 192 potvrđuje već dokazano, da se izdvajaju odgovori profesora FAM-a od ostalih fakulteta, i to kod stava: sasvim se, u odnosu na profesora ostalih fakulteta koji se uglavnom slažu. Tabela 6 Elipse (interval poverenja) kod (komu) i (zkom) stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu aaaa-zkom gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

170 17 Grafikon broj 193 Elipse (interval poverenja) kod (komu) i (komi) stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu komi-4 komi-1 3 komi komu-3 komu-4 komu-2 komu-1 komi-3 I grafikon 193 potvrđuje već dokazano, da se izdvajaju odgovori profesora FFK od ostalih fakulteta, i to kod stava: sasvim se, u odnosu na profesora ostalih fakulteta koji se uglavnom slažu. Tabela 7 Elipse (interval poverenja) kod (komu) i (komi) stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

171 171 Grafikon broj 194 Elipse (interval poverenja) kod (zkom) i (komi) stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu komi-4 komi-1 3 komi zkom-2 zkom-3 zkom-1 zkom-4 komi-3 Grafikon 194 pokazuje da se delimično sve 3 grupe razlikuju kod komunikacije, komunikacije sa izdavačima i žive komunikacije. Tabela 8 Elipse (interval poverenja) kod (zkom) i (komi) stava profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Tabela 9 Značajnost razlike između profesora fakulteta kod odgovora o potrebi izdavanja knjiga o sportu n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu tabele 9, vidi se da je p =.18 za 4 sintetizovana odgovora o potrebi izdavanja knjiga o sportu, tj. diskriminativne analize, prihvata se da postoji značajna razlika između pojedinih grupa profesora.

172 172 Tabela 1 Koeficijent diskriminacije između profesora fakulteta koef.diskriminacije phod.1 zkom.174 komu.71 komi.59 Analizom koeficijenata diskriminacije uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih fakulteta kod pitanja profesora o potrebi izdavanja knjiga o sportu (odnosno da je razlika najveća) kod: Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) (.1), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom) (.174), Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu) (.71), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi) (.59). Analiza stava profesora prema pojedinačnim pitanjima o potrebi sportske literature Tabela 111 Prikaz stava studenata o saradnji sa izdavačima sa rasponom i zastupljenošću klasa sfak udzb recn bfon nrec bknj fudz ipho gbib U tabeli 111 su prikazana pitanja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenost svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre pitanja predstavlja učestalost klase. Kriterijumsko obeležje prema studentima fakulteta (sfak) je prikazano u prvoj koloni a ostala pitanja stava studenata o saradnji sa izdavačima u sledećim kolonama. Analiza stava studenata o saradnji sa izdavačima po stavu prema fakultetima U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize stava studenata o saradnji sa izdavačima, uzorak studenata (79) je podeljen u 3 celine prema fakultetima i to: FAM, SPORT I TURIZAM, FFK, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja stava studenata o saradnji sa izdavačima. Postupak analize sprovešće se na 8 pitanjja studenata i to: 1) U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb), 2) Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), 3)Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon), 4) Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), 5) Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), 6) Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz), 7) Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), 8) Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib), Tako da na pitanje U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb) ima 4 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se,a na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) ima 4 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) ima 5 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec) ima 5 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj) ima 5 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, na pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) ima 5 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho) ima 4 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, na pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib) ima 5 odgovora i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne.

173 173 Pregled stava studenata o saradnji sa izdavačima U tabelama je prikazan stav studenata o saradnji sa izdavačima po odgovorima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 8 pitanja i to: U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb), Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon), Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz), Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib).. Tabela 112 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp (udzb) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 112 uočava se da je kod pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. najviše zastupljen odgovor sasvim se sa 41 studenata (51.9%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (29.11% p=.4), delimično se (11.39% p=.), ne se (7.59% p=.). Tabela 113 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 113 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. najviše zastupljen odgovor uglavnom se (39.24%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora sasvim se (26.58% p=.92), delimično se (22.78% p=.27), ne se (11.39% p=.). Tabela 114 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom (bfon) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 114 uočava se da je kod pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. najviše zastupljen odgovor delimično se (35.44%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: sasvim se (.25% p=.35), uglavnom se (.25% p=.35), apsolutno se ne (12.66% p=.1), ne se (11.39% p=.).

174 174 Tabela 115 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole (nrec) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 115 uočava se da je kod pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. najviše zastupljen odgovor sasvim se (36.71%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se (24.5% p=.86), ne se (6.33% p=.), apsolutno se ne (1.27% p=.). Tabela 116 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata fakulteta kod pitanja Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature (bknj) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 116 uočava se da je kod pitanja Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. najviše zastupljen odgovor delimično se (39.24%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (25.32% p=.63), ne se (18.99% p=.6), sasvim se (11.39% p=.), apsolutno se ne (5.6% p=.). Tabela 117 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata fakulteta kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 117 uočava se da je kod pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. najviše zastupljen odgovor sasvim se (54.43%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (35.44% p=.18), delimično se (6.33% p=.), ne se (2.53% p=.), apsolutno se ne (1.27% p=.). Tabela 118 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata fakulteta kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (ipho) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 118 uočava se da je kod pitanja Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». najviše zastupljen odgovor uglavnom se (35.44%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se (5.6% p=.).

175 175 Tabela 119 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata fakulteta kod pitanja Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (gbib) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 119 uočava se da je kod pitanja Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. najviše zastupljen odgovor sasvim se (43.4%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: uglavnom se (29.11% p=.7), delimično se (21.52% p=.4), ne se (5.6% p=.), apsolutno se ne (1.27% p=.). Pregled zastupljenosti odgovora studenata fakulteta o saradnji sa izdavačima U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vrednosti odgovora studenata o saradnji sa izdavačima za 3 nivoa prema fakultetima (sfak) kod 8 pitanja, U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vaspitanja. (udzb), Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn), Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon), Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec), Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj), Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju. (fudz), Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho), Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib).. Ukazaće se na zančajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih odgovora studenata, dok će se značajnost razlike između fakulteta kasnije analizirati. Tabela 1 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp (udzb) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se koji čini 13 studenata (44.8%) od ukupno 29,što je znatno više od učestalosti odgovora ne se (3.3% p=.5), delimično se (2 6.9% p=.2). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (3 15.8% p=.2), delimično se (3 15.8% p=.2), ne se (.% p=.). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (7 22.6% p=.11), delimično se (4 12.9% p=.1), ne se (3 9.7% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (68.42% studenata), koji je znatno veći od učestalosti na FAM (37.93% p=.44). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na FAM (44.83% studenata), koji je znatno veći od učestalosti na FFK (22.58% p=.73), kao i SPORT I TURIZAM (15.79% p=.42). Odgovor delimično se najše je zastupljen SPORT I TURIZAM (15.79% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen na FAM (.34% studenata).

176 176 Tabela 121 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp (sfak i udzb) Hi Na osnovu činjenice da je p.172 može se reći da između studenata fakulteta i pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (sfak i udzb) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 122 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp (udzb) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 123 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata (sfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta (recn) sasvim se uglavnom se delimično se p ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se (41.4%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (5 17.2% p=.48), ne se (3.3% p=.9). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se ( 52.6%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2.5% p=.8), ne se (1 5.3% p=.3). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( 32.3%). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. odgovor sasvim se najviše je zastupljen FFK (32.26% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (52.63% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FAM (31.3% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen FFK (16.13% studenata). Tabela 124 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta (sfak i recn) Hi Na osnovu činjenice da je p.358 može se reći da između studenata fakulteta i stava Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (sfak i recn) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

177 177 Tabela 125 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta (sfak i recn) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 126 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom (bfon) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini 8 studenata (27.6%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora apsolutno se ne (3.3% p=.99), ne se (2 6.9% p=.41). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (9 47.4%), je znatno veća od učestalosti odgovora apsolutno se ne (4 21.1% p=.95), ne se (1 5.3% p=.5), uglavnom se (.% p=.1). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora delimično se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (3 9.7% p=.18), apsolutno se ne (3 9.7% p=.18). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom odgovor sasvim se najveća zastupljenost FAM (27.59% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FFK (9.68% p=.78). Odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (27.59% studenata), koji je znatno veći od učestalosti SPORT I TURIZAM (.% p=.16). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (47.37% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (19.35% studenata). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (21.5% studenata). Tabela 127 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom (sfak i bfon) Hi Na osnovu činjenice da je p.97 može se reći da između studenata fakulteta i stava Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (sfak i bfon) postoji povezanost sa povećanim rizikom zaključivanja. Mere povezanosti niže, no ipak veće od nule jer intervalu poverenja ne sadrži nulu. p

178 178 Tabela 128 Mere povezanosti između stava studenata fakulteta i pitanja Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom (sfak i bfon) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 129 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole (nrec) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole, najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini studenata (34.5%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (4 13.8% p=.71), apsolutno se ne (1 3.4% p=.4). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (8 42.1%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (3 15.8% p=.82), ne se (.% p=.3), apsolutno se ne (.% p=.3). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 3.2% p=.2), apsolutno se ne (.% p=.1). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (42.11% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (42.11% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (35.48% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (13.79% studenata), koji je znatno veći od učestalosti SPORT I TURIZAM (.% p=.97). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen FAM (3.45% studenata). Tabela 1 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole (sfak i nrec) Hi Na osnovu činjenice da je p.27 može se reći da između studenata fakulteta i Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole, (sfak i nrec) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

179 179 Tabela 131 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole (sfak i nrec) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 132 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature (bknj) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se koji čini 11 studenata (37.9%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (5 17.2% p=.83), sasvim se (2 6.9% p=.6), apsolutno se ne (1 3.4% p=.2). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (8 42.1%), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (3 15.8% p=.82), apsolutno se ne (1 5.3% p=.11), uglavnom se (.% p=.3). Kod prema fakultetima FFK zastupljenost odgovora delimično se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (4 12.9% p=.13), ne se (3 9.7% p=.5), apsolutno se ne (2 6.5% p=.2). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (15.79% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (37.93% studenata), koji je znatno veći od učestalosti SPORT I TURIZAM (.% p=.4). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (42.11% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (36.84% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FFK (9.68% p=.24). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen FFK (6.45% studenata). Tabela 133 Povezanost između studenata fakulteta i Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature (sfak i bknj) Hi Na osnovu činjenice da je p.116 može se reći da između studenata fakulteta i stava Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (sfak i bknj) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

180 18 Tabela 134 Mere povezanosti između studenata fakulteta i Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature (sfak i bknj) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 135 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na stav Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini 13 studenata (44.8%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (4 13.8% p=.12), apsolutno se ne (1 3.4% p=.1), ne se (.% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (4 21.1% p=.2), delimično se (1 5.3% p=.), ne se (.% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (2 6.5% p=.), delimično se (.% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (73.68% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FAM (44.83% p=.55).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FFK (41.94% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FAM (13.79% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FFK (.% p=.36).odgovor ne se najviše je zastupljen FFK (6.45% studenata). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen FAM (3.45% studenata). Tabela 136 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (sfak i fudz) Hi Na osnovu činjenice da je p.121 može se reći da između studenata fakulteta i stava Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (sfak i fudz) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

181 181 Tabela 137 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (sfak i fudz) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 138 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (ipho) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». najviše je zastupljen odgovor uglavnom se koji čini 12 studenata (41.4%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (5 17.2% p=.48), ne se (3.3% p=.9). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora sasvim se (7 36.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.6). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora delimično se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 3.2% p=.2). Uočava se da je kod studenata fakulteta, na pitanje Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (36.84% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (41.38% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (35.48% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (.34% studenata). Tabela 139 Povezanost između studenata fakulteta i Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (sfak i ipho) Hi Na osnovu činjenice da je p.497 može se reći da između studenata fakulteta i stava Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (sfak i ipho) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

182 182 Tabela 14 Mere povezanosti između studenata fakulteta i Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod» (sfak i ipho) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 141 Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost odgovora studenata (sfak) u odnosu na stav Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (gbib) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. najviše je zastupljen odgovor sasvim se koji čini 13 studenata (44.8%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (6.7% p=.55), ne se (3.3% p=.5), apsolutno se ne (.% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se ( 52.6%), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (2.5% p=.8), apsolutno se ne (1 5.3% p=.3), ne se (.% p=.1). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (8 25.8% p=.71), uglavnom se (7 22.6% p=.38), ne se (1 3.2% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta, na pitanje Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. odgovor sasvim se najviše je zastupljen FFK (48.39% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (52.63% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FFK (22.58% p=.34), kao i FAM (.69% p=.26). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (25.81% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (.34% studenata). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen na SPORT I TURIZAM (5.26% studenata). Tabela 142 Povezanost izmeđuprema fakultetima i Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (sfak i gbib) Hi Na osnovu činjenice da je p.114 može se reći da između studenata fakulteta i stava Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (sfak i gbib) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p

183 183 Tabela 143 Mere povezanosti između studenata fakulteta i Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama (sfak i gbib) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 144 Značajnost razlike između stavova studenata fakulteta o saradnji sa izdavačima po pitanjima (Rojev test) Cj R F p udzb recn bfon nrec bknj fudz ipho gbib Analizom rezultata dobijenih skaliranjem pitanja u odnosu na kriterijumsko obeležje prema fakultetima (sfak) uočava se da je za stav Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (p=.3) postignuta što je moguća bolja diskriminacija između 3 grupe studenata. To znači da se odbacuje hipoteza o sličnosi odgovora :kod Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (.3), kod Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (.9), kod Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (.13), kod U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (.17), kod Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (.36), kod Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (.91). Za Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (.153) prihvata se hipoteza, to znači da nisu uočene značajne razlike između 3 grupe prema fakultetima

184 184 Grafikon broj 195 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o udžbeniku i rečnicima recn-3 recn-4 recn recn-1 2 udzb-3udzb-1 recn-2 udzb-5 udzb-2 udzb-4 Iz grafikona se vidi da postoje izvesne razlike u odgovorima studenata fakulteta po pitanjima o udžbenicima i rečnicima, jer se elipse delimično preklapaju. Napomena: S obzirom na činjenicu da su grafikonima prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 145 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o udžbeniku i rečnicima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

185 Grafikon broj 196 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o udžbeniku i bibliotečkom fondu 185 bfon-2 bfon bfon-3 udzb-3 bfon-1 udzb-1 bfon-5 2 udzb-5 udzb-2 udzb-4 Studenti fakulteta SPORTA I TURIZMA se razlikuju u stavovima prema udžbenicima i bibliotečkom fondu od ostalih studenata. Napomena: S obzirom na činjenicu da su grafikonima prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 146 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o udžbeniku i bibliotečkom fondu gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

186 186 Grafikon broj 197 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o bibliotečkom fondu i rečnicima bfon-2 bfon bfon-3 2 recn-2 bfon-1 recn-1 recn-5 recn-4 recn-3 bfon-5 Studenti fakulteta SPORTA I TURIZMA se razlikuju u stavovima prema rečnicima i bibliotečkom fondu od ostalih studenata. Napomena: S obzirom na činjenicu da su grafikonima prikazane kategorije (odgovori) što se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. Tabela 147 Elipse (interval poverenja) studenata kod pitanja koja govore o bibliotečkom fondu i rečnicima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Tabela 148 Značajnost razlike između studenata fakulteta kod pitanja o saradnji sa izdavačima n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu činjenice da je p =. za 8 sintetizovana pitanja stava studenata o saradnji sa izdavačima diskriminativne analize prihvata se alernativna hipoteza A2. To znači da postoji značajna razlika i jasno definisana granica'između barem kod nekih pitanja o saradnji sa izdavačima studenata.

187 187 Tabela 149 Koeficijent diskriminacije između studenata fakulteta po pitanjima 1-8 koef.diskriminacije gbib.326 udzb.177 bfon.143 bknj.142 ipho.123 fudz.51 nrec.12 recn.1 Analizom koeficijenata diskriminacije uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih studenata fakulteta kod odgovora studenata o saradnji sa izdavačima (odnosno da je razlika najveća) kod: stava Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. (gbib) (.326), U osnovnim i srednjim školama RS nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. (udzb) (.177), Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. (bfon) (.143), Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. (bknj) (.142), Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». (ipho) (.123), Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju (fudz) (.51), Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. (nrec) (.12), Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. (recn) (.1). Tabela 15 Prikaz odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu sa rasponom i zastupljenošću klasa sfak komu zkom komi phod U tabeli 15 su prikazana pitanja koja se analiziraju sa rasponom klasa i zastupljenost svake klase. Brojčane vrednosti u koloni ispod šifre pitanja predstavlja učestalost klase. Kriterijumsko obeležje prema fakultetima (sfak) je prikazano u prvoj koloni a ostala pitanja (odgovora studenata prema potrebam izdavanja knjiga o sportu ) usledećim kolonama. Analiza odgovora studenata fakulteta o potrebi izdavanja knjiga o sportu U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja u ovom delu analize, odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu, uzorak studenata (79) je podeljen u 3 celine prema fakultetima i to: FAM, SPORT I TURIZAM, FFK, U ovom poglavlju utvrdiće se da li postoji ili ne postoji sličnost, odnosno, razlika između celina (grupa), kod svih ili pojedinih pitanja odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu. Postupak analize sprovešće se na 4 pitanja studenata i to: Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod), Tako da Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu) ima 5 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom) ima 4 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi) ima 5 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se, apsolutno se ne, Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) ima 4 stava i to: sasvim se, uglavnom se, delimično se, ne se.

188 188 Pregled odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazan stav studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu po nivoima u brojčanim (n) i procentualnim (%) vrednostima, kod 4 pitanja i to: Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod). Tabela 151 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima (komu) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 151 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 31 studenata (39.24%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: sasvim se sa 21 studenata (26.58% p=.92), ne se sa 3 studenata (3.8% p=.), apsolutno se ne sa 2 studenata (2.53% p=.). Tabela 152 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (zkom) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 152 uočava se da je kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. najviše zastupljen odgovor delimično se sa 25 studenata (31.65%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: ne se sa 7 studenata (8.86% p=.). Tabela 153 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima (komi) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % Uvidom u tabelu 153 uočava se da je kod pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 36 studenata (45.57%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se sa 22 studenata (27.85% p=.22), sasvim se sa 18 studenata (22.78% p=.3), apsolutno se ne sa 2 studenata (2.53% p=.), ne se sa 1 studentom (1.27% p=.). Tabela 154 Brojčana (n) i procentualna (%), zastupljenost studenata kod pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % Uvidom u tabelu 154 uočava se da je kod pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» najviše zastupljen odgovor uglavnom se sa 36 studenata (45.57%) koji je znatno veći od brojnosti odgovora: delimično se sa 21 studenata (26.58% p=.14), sasvim se sa studenata (25.32% p=.9), ne se sa 2 studenata (2.53% p=.).

189 189 Pregled zastupljenosti stava studenata fakulteta o potrebi izdavanja knjiga o sportu U tabelama je prikazana zastupljenost brojčanih (n) i procentualnih (%) vredosti odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu za 3 nivoa prema fakultetima (sfak) kod 4 pitanja, Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom), Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi), Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod).. Ukazaće se na značajne razlike između i unutar nivoa. Deskriptivnim postupkom je moguće samo nagovestiti neke karakteristike pojedinih nivoa stava studenata, dok će se značajnost razlike između studenata fakultetakasnije analizirati. Tabela 155 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata (sfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima (komu) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPORT I TURIZAM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se (51.7%), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (8 27.6% p=.65), delimično se (5 17.2% p=.8), apsolutno se ne (1 3.4% p=.), ne se (.% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (7 36.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (.% p=.6), apsolutno se ne (.% p=.6). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se ( 32.3%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (3 9.7% p=.33), apsolutno se ne (1 3.2% p=.4). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. odgovor sasvim se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (31.58% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (51.72% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (36.84% studenata).odgovor ne se najše je zastupljen FFK (9.68% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FAM (.% p=.91). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen FAM (3.45% studenata). Tabela 156 Povezanost između studenata fakulteta i komunikacije (sfak i komu) Hi Na osnovu činjenice da je p.8 može se reći da između studenata fakulteta i stava Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (sfak i komu) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. p Tabela 157 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (sfak i komu) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V

190 19 Tabela 158 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata (sfak) u odnosu na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (zkom) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. najviše je zastupljen odgovor delimično se koji čini studenata (34.5%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (4 13.8% p=.71). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora uglavnom se (8 42.1%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 5.3% p=.11). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora sasvim se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora uglavnom se (6 19.4% p=.98), ne se (2 6.5% p=.3). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. odgovor sasvim se najviše je zastupljen FFK (38.71% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (42.11% studenata), koji je znatno veći od učestalosti FFK (19.35% p=.88). Odgovor delimično se najviše je zastupljen FFK (35.48% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen FAM (13.79% studenata). Tabela 159 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (sfak i zkom) Hi Na osnovu činjenice da je p.431 može se reći da između studenata fakulteta i stava Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (sfak i zkom) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 16 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta (sfak i zkom) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

191 191 Tabela 161 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima (komi) sasvim se uglavnom se delimično se ne se apsolutno se ne n % n % n % n % n % FAM SPO RT I TUR IZA M FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. najviše je zastupljen odgovor uglavnom se koji čini 15 studenata (51.7%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (8 27.6% p=.65), delimično se (5 17.2% p=.8), apsolutno se ne (1 3.4% p=.), ne se (.% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (8 42.1%), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (3 15.8% p=.82), apsolutno se ne (1 5.3% p=.11), ne se (.% p=.3). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora sasvim se (7 22.6% p=.65), ne se (1 3.2% p=.), apsolutno se ne (.% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. odgovor sasvim se najviše je zastupljen FAM (27.59% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FAM (51.72% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (42.11% studenata), koji je značajno vići od učestalosti FAM (17.24% p=.64).odgovor ne se najviše je zastupljen FFK (3.23% studenata). Odgovor apsolutno se ne najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (5.26% studenata). Tabela 162 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima (sfak i komi) Hi Na osnovu činjenice da je p.556 može se reći da između studenata fakulteta i pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (sfak i komi) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 163 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima (sfak i komi) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V p

192 192 Tabela 164 Brojčane (n) i procentualne (%) zastupljenosti odgovora studenata fakulteta (sfak) u odnosu na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) sasvim se uglavnom se delimično se ne se n % n % n % n % FAM SPOR T I TURIZ AM FFK Može se zapaziti kod studenata fakulteta FAM na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» najviše je zastupljen odgovor uglavnom se koji čini 14 studenata (48.3%) od ukupno 29, je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (6.7% p=.31), ne se (1 3.4% p=.). Kod studenata fakulteta SPORT I TURIZAM zastupljenost odgovora delimično se (7 36.8%), je znatno veća od učestalosti odgovora ne se (1 5.3% p=.22). Kod studenata fakulteta FFK zastupljenost odgovora uglavnom se ( %), je znatno veća od učestalosti odgovora delimično se (8 25.8% p=.41), sasvim se (7 22.6% p=.21), ne se (.% p=.). Uočava se da kod studenata fakulteta na pitanje Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» odgovor sasvim se najviše je zastupljen FAM (27.59% studenata).odgovor uglavnom se najviše je zastupljen FFK (51.61% studenata). Odgovor delimično se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (36.84% studenata).odgovor ne se najviše je zastupljen SPORT I TURIZAM (5.26% studenata). Tabela 165 Povezanost između studenata fakulteta i pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (sfak i phod) Hi Na osnovu činjenice da je p.697 može se reći da između studenata fakulteta i stava Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (sfak i phod) ovom metodom nije ustanovljena povezanost. Mere povezanosti su niske, a i nula se sadrži u intervalu poverenja što potvrđuje prethodnu konstataciju. Tabela 166 Mere povezanosti između studenata fakulteta i pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (sfak i phod) mera povezanost interval poverenja C Ccorr Tchup V Tabela 167 Značajnost razlike između studenata fakulteta u odnosu pitanje o potrebi izdavanja knjiga o sportu (Rojev test) Cj R F p komu zkom komi phod p

193 193 Analizom rezultata dobijenih skaliranjem pitanja u odnosu na kriterijumsko obeležje prema fakultetima (sfak) uočava se da je za pitanje Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (p=.39) postignuta što je moguća bolja diskriminacija između 3 grupe studenata. To znači da se odbacuje hipoteza o sličnosti grupa i kod pitanja za: Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (.145) prihvata se hipoteza, to znači da nisu uočene značajne razlike između 3 grupe prema fakultetima, kod pitanja Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (.192), kod pitanja Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (.236). Grafikon broj 198 Elipse (interval poverenja) studenata na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. zkom-2 zkom-4 komu zkom-5 3 zkom-3 komu-3komu-5 komu-1 komu-2 zkom-1 Napomena: Grafikonima su prikazane kategorije (odgovori), koji se postupkom Lankastera skaliraju i određuje im se pozicija u celom sistemu na bazi učestalosti, one kategorije koje imaju sličnu frekvenciju dobijaju približnu skaliranu vrednost, i prilikom prikazivanja skala nazivi im se preklapaju. S obzirom na činjenicu da se elipse preklapaju, može se reći da postoji razlika samo između studenata FAM-a i studenata FFK po ovim pitanjima. Tabela 168 Elipse (interval poverenja) studenata na pitanje Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

194 194 Grafikon broj 199 Elipse (interval poverenja) studenata na pitanja o komunikaciji i komunikaciji sa izdavačima komi-5 komi komu-4 komi-2 komi-4 komu-3komu-5 komu-1 komu-2 komi-1 Na osnovu činjenice da se elipse delimično preklapaju, razlike u stavovima su minimalne. Tabela 169 Elipse (interval poverenja) studenata na pitanje o komunikaciji i komunikaciji sa izdavačima gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa

195 Grafikon broj. Elipse (interval poverenja) studenata o pitanju o komunikaciji i komunikaciji o izdavaštvu 195 komi-5 komi zkom-1 komi-2 zkom-3 komi-4 zkom-5 zkom-4zkom-2 komi-1 S obzirom da se elipse delimično preklapaju, razlike u odgovorima su minimalne. Tabela 17 Elipse (interval poverenja) studenata o pitanjima o živoj komunikaciji i komunikaciji u izdavaštvu gl.poluosa poluosa ekscentricitet ug.gl.pl.ix Grupa Grupa Grupa Tabela 171 Značajnost razlike između studenata fakulteta n F p DISKRIMINATIVNA Na osnovu tabele 171 vidi se da je p =.74 za 4 sintetizovana pitanja stava o potrebi izdavanja knjiga o sportu (studenti) diskriminativne analize prihvata se hipoteza A2. To znači da postoji značajna razlika i jasno definisana granica 'između barem nekih prema fakultetima

196 196 Tabela 172 Koeficijent diskriminacije između studenata fakulteta koef.diskriminacije komu.89 komi.43 zkom.37 phod.19 Analizom koeficijenata diskriminacije uočava se da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih stavova prema fakultetima kod odgovora studenata o potrebi izdavanja knjiga o sportu,odnosno da je razlika najveća kod:pitanja Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. (komu) (.89), zatim slede Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. (komi) (.43), Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. (zkom) (.37), i Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod» (phod) (.19). 8. ZAKLJUČCI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA Na osnovu dobijenih rezultata i njihove interpretacije mogu se izvesti sledeći zaključci: 1. Teoretskim razmatranjem i primenjenim statističkim postupcima se dokazala hipoteza A 1 da postoji izvestan prazan hod Između izdavačkih kuća i ciljnih grupa (fakulteti, osnovne i srednje škole, institucije sporta, sportske asocijacije i sportski klubovi), koji negativno deluje na ceo tok integralnog pristupa u realizaciji izdavačkih projekata. 2. Takođe je dokaza hipoteza A 2 tj. da postoji potreba za boljom snabdevenošću sportskom literaturom kod fakulteta, srednjih i osnovnih škola u Republici Srbiji. 3. Dokazana je hipoteza A 3 da ne postoji saradnja između izdavaštva sa jedne strane, i osnovnoškolskih, i visokoškolskih ustanova sa druge strane, u vezi produkcije sportske knjige. Potvrđivanjem ove hipoteze je delimično dokazana i hipoteza A Dokazana je hipoteza A 4 po kojoj je PDV-a (porez na dodatnu vrednost), kojim je obuhvaćena i izdavačka delatnost, država ugrožava tu delatnost, zatim ne pridaje dovoljan značaj teorijskom pristupu fizičkog vaspitanja, dok Internet nije u dovoljnoj meri zadovoljio prezentovanje knjige 5. Dokazana je hipoteza A 5 da ne postoji povezanost između ispitivanih grupa (profesora i studenata različiti fakulteta, kao i direktora i učenika različitih škola, i pojedinih odgovora na postavljena pitanja), odnosno na celine koje obuhvataju određena pitanja. 6. U većini slučajeva su dokazane hipoteze A 6, A 7 i A 8, međutim u slučajevima kada one nisu dokazane, razlike u odgovorima pojedinih grupa su samo iznijansirane, tako da je najčešće ustanovljena razlika kod odgovora "sasvim se " za jednu grupu, a za drugu grupu je dominantan odgovor "uglavnom se ". Činjenica da postoji razlika samo u nijansama, nije protivurečna sa dokazanim hipotezama od A 1 do A U pojedinim slučajevima je dokazana hipoteza A 6 da ne postoje značajne razlike između profesora različitih fakulteta, (studenata, direktora i učenika) po stavovima u vezi produkcije sportske literature.

197 8. U pojedinim slučajevima je dokazana hipoteza A 7 da ne postoji značajna razlika između profesora, studenata, direktora i učenika različitih fakulteta i škola u odnosu na saradnju sa izdavačima. 9. U pojedinim slučajevima je dokazana hipoteza A 8 da ne postoji značajna razlika između direktora škola, profesora, studenata i učenika u odnosu na «ostale stavove». Na osnovu primenjenih postupaka može se zaključiti da: 1. Kod studenata FaM-a preovlađuje odgovor uglavnom se, a kod ostalih sasvim se i delimično se. 2. Između direktora škola postoji razlika kod ovog stava izmedju odgovora delimično i odgovora DA. 3. Kod učenika nema razlike u stavovima. Na osnovu dokazanih prethodnih hipoteza od A 1 do A 8 zaključujemo da se prihvata hipoteza A Ovim smo dokazali da obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji Diskusija o rezultatima istraživanja Rezultati ovog naučnoistraživačkog rada su doprineli potvrdi postavljenih hipoteza istraživača, kako osnovne tako i pomoćnih hipoteza. Pretpostavka je da bi uzimanjem većeg broja ispitanika iz ciljnih grupa koje imaju dodira sa sportom i sportskim naukama dobijena još veća potvrda svih postavljenih hipoteza. Međutim, smatrali smo da je korisnije i bolje da ispitanici budu iz mnogih drugih oblasti, koji i nemaju prisnog dodira sa sportom i problematikom fizičke kulture (studenti i profesori sa Fakulteta za menadžment, nastavnici razredne nastave u osnovnim školama, profesori humanističkih predmeta i tehnike, pravnici itd.), da bi se istraživanja napravila u obliku «tigrove kože» i doprinela izoštravanju jasnije slike problematike koja se istražuje. Diskusija o rezultatima istraživanja ovoga rada proširila se takođe i na diskusije između strategijskog menadžmenta i marketinga, sa pitanjima da li smo mogli ubaciti više pitanja za naše respondente ili broj pitanja smanjiti. Usaglašeni su stavovi da je dobro što smo neka pitanja u prototipu rada izbacili odnosno reducirali. Odgovori respondenata otvorili su nam mnoge nove mogućnosti i podstakle nova razmišljanja, a time ujedno poboljšamo načine pozicioniranja naše izdavačke kuće, a ti njihovi odgovori nam doprinose da tačno sondiramo i lociramo «prazan hod» u izdavačko-knjižarskoj delatnosti gde god se on pojavljuje, i da pokušamo pronaći načine da ga uklonimo ili pak smanjimo na najmanju moguću meru. Proučavani problem smo smestili u širi kontekst da bismo bolje sagledali šta je sve i u kakvoj vezi sa dobijenim rezultatima istraživanja, vodeći računa da se radi o veoma osetljivom polju istraživačkog rada (premijernim istraživanja) koja zadiru u sferu obrazovnog sistema naše zemlje i izdavačko-knjižarske i grafičke delatnosti. Što se tiče diskusije o stavovima o (ne)snabdevenosti sportskom literaturom - svi se slažu. Što se tiče sarad- 197

198 198 nje sa izdavačima (upućuje da se o nečemu slažu). Takođe, primenjeni postupci su ukazali da ne postoji razlika između grupa, a katkad je ta razlika i značajna, s obzirom na činjenicu da je razlika samo u nijansi. Odgovora "uglavnom se " i " se", ukazuje da u suštini sve ispitane grupe imaju pozitivan stav (njihovu potrebu za knjigom). 9. NOVA NAUČNA INFORMACIJA Ovaj naučnoistraživački rad nudi nove informacije, koje idu u prilog istraživanja tržišta knjige, zatim nudi nova rešenja bolje komunikacije izdavača sa svojim ciljnim grupama, na novim osnovama. Ovaj istraživački rad skreće pažnju na jedan nedostatak koji duboko zadire u tkivo obrazovanja mladih. Autor ovoga rada skreće pažnju budućim istraživačima da postoji izvestan «prazan hod» u svim segmentima putanje knjige od autora, izdavača, štamparije, ciljnih grupa i disperzionog tržišta knjige. Autor ovoga rada nudi najnovije informacije boljeg upravljanja vremenom, upravljanja znanjem, upravljanja izdavačkim projektima, takođe autor istraživačkog rada nudi novu informaciju za bolju i praktičniju naplatu knjige kao proizvoda grafičke industrije. Istraživač je kročio u jedno polje, koje do sada nije obrađivano: «šta to sve nedostaje u miljeu osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja». Istraživač je konstruisao vlastita pitanja na skali Likertovog tipa odgovora konzistentnog kontinuiteta, konstruisao i vlastiti četvorostepeni upitnik sa pitanjima kojima se pokušava doći do dragocenih odgovora «sa terena», ali ne dopisnim upitnicima, koji su se pokazali kao veoma loši instrumenti istraživanja, već vođenim empirijskim istraživanjima u ciljnim grupama i regijama na prigodnim uzorcima raznolikih nezavisnih i zavisnih varijabli. Formatni obim magistarskog rada nije dopustio istraživaču i autoru ovoga rada da pokrene više pomoćnih hipoteza, ali želja istraživača je da ovim novim naučnim informacijama pomogne one kojima treba pomoć, da podstakne buduća slična istraživanja u izdavačko-knjižarskom sektoru, u kome ovakvih istraživačkih pokušaja skoro da i nije bilo. Ovaj istraživački rad sa svojim hipotezama, usmeren je ka opštedruštvenom značaju, ne samo za otklanjanje nedostataka u istraživanjom polju, već i da otvori neka druga pitanja u budućnosti, koja će pokrenuti neke mlade istraživače da se zainteresuju za polje u koje je pronikao ovaj naučnoistraživački rad.

199 . SKRAĆENICE I VAŽNI POJMOVI KORIŠĆENI U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU 199 APS, apsolutno se ne. BIBLIOMETRIJSKO ISTRAŽIVA- NJE, objektivno istraživanje, gde se uzimaju relevantni podaci iz određenih ustanova. U ovom istraživačkom radu su korišćena bibliometrijska istraživanja tako što su uzeti svi zvanični podaci iz Centralnog elektronskog kataloga Srbije Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada. BEZO, bez odgovora. BFON, bibliotečki fond. BKNJ, broj knjiga. DELFI (DELPHI) METODA, kao metod prognoze ostvarivosti strateških ciljeva. To je metoda ekspertskih ocena za prognozu ostvarivosti primarnih ciljeva. Nastala u komandi američke armije (vazduhoplovstva), i koristila se za procenu eventualnih ratnih stanja, a kasnije je proširena na ekonomske fenomene. Sastoji se u prikupljanju predviđanja grupe eksperata do 15 lica, na osnovu scenarija. Delfi metoda ne dopušta direktnu konfrotaciju između eksperata i strogo je anonimna. Dakle, to je kvantitativna i kvalitativna metoda za predviđanje ostvarivosti strateškog cilja. DESKRIPTIVNO ISTRAŽIVANJE veoma pogodno za ispitivanje mišljenja i stavova ispitanika, uz tehniku formalnog strukturiranog komuniciranja putem vođenih upitnika, gde se rezultati istraživanja i način obrade podataka veoma precizno i temeljito obrađuju na nivou procentnog izražavanja i frekvencija odgovora po pitanjima. DIDAKTIČKI, grč. (didasko - proučavanje), didaktičar; dobar proučavatelj, didaktika je deo pedagogike, veština poučavanja drugih. "Didaktički trougao" (veza: nastavnik-program-učenik)., delimično se. ELIPSE, interval poverenja. FAM, Fakultet za menadžment u Novom Sadu, mlad i perspektivan fakultet sa četiri organizaciona smera: operativni, smer za medije, strategijski, smer za novinarstvo, i informatički smer. Omogućene su postdiplomske studije kao i odbrane doktorske disertacije. Sedište fakulteta je u ulici Vase Stajića 6 u Novom Sadu. FFK, Fakultet fizičke kulture, sa sedištem u Novom Sadu, osnovan 1. jula godine, nalazi se u ulici Lovćenskoj broj 16. FST, Fakultet za sport i turizam, osnovan 2/3. godine sa sedištem u Novom Sadu. Fakultet je u trogodišnjem trajanju (bolonjska p.) sa smerovima u sportu i turizmu. FUDZ, fizičko - udžbenik. GBIB, gradske biblioteke. IPHO, izdavač-prazan hod. KOMI, komunikacije-izdavači. KOMU, komunikacije. NADGRADNJA, dalje usavršavanje i napredovanje u školovanju i sticanju znanja. NREC, nephodnost rečničkih nauka., ne se. ODA, odgovor da. ODEL, odgovor delimično. ODIR, osnovne škole direktori. ONE, odgovor ne. OSTL., ostali. PDV, porez na dodatnu vrednost, uveden u SCG od Veoma negativno se odrazio na izdavačko-knjižarsku delatnost i na sve školske ustanove. Knjiga je kod nas oporezovanja stopom od 18% što je jedna od najvećih stopa u Evropi. PFAK, prikaz stava fakuleti. PORTFOLIO MODEL, ili portfolio analiza (BCG matrica), a razvila ju je

200 Boston Consulting Group. Strategijska pozicija posla se određuje prema relevantonom tržišnom udelu i stopi rasta tržišta. Može se veoma dobro koristiti u izdavačko-knjižarskoj i grafičkoj delatnosti. PRAZAN HOD, terminološka odrednica, nesklad u komunikaciji između menadžmenta i marketinga izdavačkih kuća sa ciljnim grupama (tržištem), kao i nesklad u komunikaciji između izdavača i autora, izdavača i štamparija, izdavača i knjižarskih mreža, izdavaća i snabdevača repromaterijalom itd. To označava i izgubljen vremenski period na određenom toku realizacije izdavačkog projekta. Prazan hod je veoma ozbiljan stresogeni faktor u poslovanju. PRIGODNI UZORAK, to je uzorak koji sačinjavaju jedinice populacije, koje su na raspolaganju nosiocu istraživačkog rada, dakle "pri ruci". Sam uzorak je deo pupulacije, podskup osnovnog skupa, sa ciljem ispitivanja svojstva populacije tipa kojoj pripada. RECN, rečnik (leksikon sporta)., sasvim se. SARD, saradnja. SDIR, srednje škole direktori. SKALA LIKERTOVOG TIPA, konstruisao je poznati američki psiholog Rensis Likert, godine. To je skala slaganja konzistentnog kontinuiteta sa 15 ili više pitanja, obično petostepena. Veoma pogodna kao vođeni upitnik u empirijskom istraživanju prigodnih uzoraka iz odabranih ciljnih grupa. SNBD, snabdevenost. SPRT, sport, sportska literatura. STRATEGIJA, grč. (strateg), ratna veština, nastala u starogrčkim vremenima kao važan deo osvajačkih ratova, a kasnije postaje nauka koja istražuje i izrađuje strateške pravce u oblasti političke i ekonomske problematike. SUCN, stav učenika. SWOT ANALIZA, potiče od početnih slova engleskih reči Streangths (snaga), Weakneses (slabosti), Opportunities (šanse), threats (opasnosti). SWOT koncept omogućuje analizu prepreka i šansi na tržištu i usaglašava sa jakim i slabim stranama firme., uglavnom se. UDZB, udžbenici. VARIJABLA, franc. (variable) je matematički promenljiva veličina, promenljiva vrednost. U ovom radu su zastupljene zavisne i nezavisne varijable. Nezavisne se odnose na broj ispitanika koji su popunjavali upitnike i njihova pitanja: pol, starost, stručna sprema, socijalno poreklo, radno mesto i td. A zavisne varijable su: odgovori ispitanika na tvrdnje upitnika, uverenja, potrebe, stavovi, stepen informisanosti itd. ZKOM, živa komunikacija. Slika 15.

201 1 11. LITERATURA 1. Abramović, B. (4) Marketing. Novi Sad, FaM 2. Andevski, M. (4) Sistemi menadžmenta znanja u praksi (Zbornik radova). Novi Sad, FaM 3. Baverstok, A. (1) Marketing u izdavaštvu. Beograd, Klio 4. Begen, F. (4) Psihologija u marketingu. Beograd, Klio 5. Bjelica, S. (1996) Sociologija sporta. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture 6. Bjelica, S. (1997) Sociologija. Novi Sad, Dnevnik 7. Brnjas, Z. (1) Strategijski menadžment. Beograd, Grmeč-Poslovni pregled 8. Černiček, I. (3) Mikroeconomisc (odabrana poglavlja iz mikroekonomike). Novi Sad, FaM 9. Černiček, I. (3) TVM-upravljanje vrednostima. Novi Sad, Domla-publishing. Čokorilo, R. (1998) Pedagogija sporta. Beograd,Viša škola za sportske trenere 11. Čokorilo, R. (3) Vrijednosne orijentacije omladine u vrijeme društvene krize. Srpsko Sarajevo, Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Filozofski fakultet 12. Dačić, D. (3) Veliki ilustrovani rečnik borilačkih veština. Novi Sad, Domla-publishing 13. Došenović, M. (1) Kako prodati knjigu. Novi Sad, Domla-publishing 14. Došenović, M. (4) Henri Ford njegov život i njegovo delo. Novi Sad, Domlapublishing 15. Došenović, M. (4) Nikola Tesla njegov život i njegovo delo. Novi Sad, Domlapublishing 16. Došenović, M. (2) Kako se stvara i prodaje knjiga (seminarski rad). Novi Sad, FaM 17. Došenović, M. (2) Knjiga i elektronski mediji (seminarski rad). Novi sad, FaM 18. Došenović, M. (2) Marketing kao jedan od stubova izdavaštva. Novi Sad, FaM 19. Došenović, M. (3) Integralni pristup u realizaciji izdavačkog projekta tehnološkom nišom do knjige bestselera (diplomski rad). Novi Sad, FaM. Došenović, M. (3) Istraživanje deficitarnosti određenih izdavačkih naslova u školama Republike Srbije (naučnoistraživački rad). Novi Sad, FaM 21. Došenović, M. (4) Strategija razvoja izdavačke delatnosti na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu (naučnoistraživački rad). Novi Sad, FaM 22. Došenović, M. (4) Mediji i obrazovanje za fizičku kulturu problemi i perspektive publikovanja sportske literature (naučnoistraživački rad). Novi Sad, FaM 23. Došenović, M. (5) Eliminacija «praznog hoda» u izdavačko-knjižarskoj delatnosti (naučnoistraživački rad). Novi Sad, FaM 24. Došenović, M. (7) Veliki ilustrovani leksikon svih sportova. Novi Sad, Domlapublishing 25. Dunđerović, R. (1997) Psihologija sporta. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture 26. Dunđerović, R. (4) Osnovi psihologije menadžmenta. Novi Sad, FaM 27. Đorđević, D., Kovačević, M., Tatić, T., Filipesko, B., Konstantinović, V.(199) Tehnološko-tehnička priprema grafičke proizvodnje. Beograd, ZU 28. Đurić, S. (1973) Položaj knjige i bibliotekarstva u Republici Srbiji. Beograd, Narodna biblioteka grada Beograda 29. Eko, U. () Kako se piše diplomski rad. Beograd, Narodna knjiga-alfa

202 2. Eskarpi, R. (1971) Revolucija knjige. Zagreb, Prosvjeta 31. Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd, Klio 32. Hranisavljević, S. (1) Mladi i kultura sporta, Beograd, Sla-Ma-Pet 33. Juričević, B. (1984) Knjiga i razvoj. Zagreb, Znanje 34. Klajić, B. (1984) Rječnik stranih riječi. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske 35. Kljajić, L. (1996) Više od štampe. Novi Sad, Matica srpska 36. Kon. Ž. (1) Estetika komunikacije. Beograd, Klio 37. Krkić, S. (1985) Knjiga roba, da ili ne. Banjaluka, Glas 38. Krkić, S. (1981) Specifičnost tržišta stručne knjige, Sarajevo, Ekonomski fakultet 39. Liberts, H. (1973) Unapređenje knjiga putem biblioteka. Beograd, Narodna biblioteka grada Beograda 4. Lovreković, Z. (2) Čemu služi informatika. Novi Sad, FaM 41. Lovreković, Z. (4) Čemu služi upravljanje znanjem (Zbornik radova). Novi Sas, Fakultt za menadžment 42. Lovreković, Z., Nikolić, D., (4) Izgradnja sistema za upravljanje znanjem (Zbornik radova. Novi Sad, Fakultet za menadžment 43. Mihailović, D. (4) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd, Fakultet organizacionih nauka 44. Milošević, M., Zulić, M, Božić, S. (1989) SFO. Beograd, VŠ unutrašnjih posl. 45. Oljača, M. (6) Pedagogija sporta. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture 46. Ristić, D. (2) Osnove menadžmenta. Novi Sad, Fakultet za menadžment 47. Ristić, D. (2) Upravljanje promenama (elektronsko izdanje). Novi Sad, FaM 48. Ristić, D, Černiček, I. (2) Odluka života. Novi Sad, FaM 49. Stokić, G., Vučković, Ž. (3) Menadžment u bibliotekama. Beograd, Želnid 5. Šušnjić, Đ. (2) Metodologija. Beograd, Čigoja-štampa 51. Tomić, M. (1) Menadžment u sportu. Beograd, Astimbo 52. Tomić, M. (1) Marketing u sportu. Beograd, Astimbo 53. Vuković, R. (1997) Teorija fizičke kulture. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture 54. Vučković, Ž. (3) Javne biblioteke i javno znanje. Novi Sad, Biblioteka Matice srpske: Futura publikacije

203 3 REZIME

204 4 Tema naučnoistraživačkog rada Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (istraživanja praznog hoda u izdavaštvu i knjižarstvu) pokušava da pruži potpuno nove naučne informacije iz dve veoma osetljive oblasti, od kojih je jedna izdavačko-knjižarska i grafička delatnost, a druga oblast školstva u koje spada visokoškolsko, srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, kao veoma osetljivo polje istraživanja sa svojom aktivnom i receptivnom formom. Uzajamna korelacija tih oblasti na kvantitativnom i kvalitativnom nivou zahtevala je veoma oprezan pristup i obimna istraživanja, te bi ovaj naučnoistraživački rad trebalo da predstavlja impuls za kreiranje optimalnog modela komunikacije između izdavačkih kuća sa jedne strane, i oblasti školstva i sporta, sa mladima kao glavnim činiocima. Teorijski okvir rada je obrađen veoma iscrpno. U teorijskom delu su obrađeni i proučavani terminološki putokazi u vezi tržišta knjige, njene proizvodnje, kao i istraživačkih radova naših i stranih autora. Sve dobijene teorijske informacije smo povezali u logičnu celinu, radi dobijanja jasnije slike šta su o problematici proizvodnje, plasmana i istraživanja tržišta knjige napisali razni autori, kojih je bilo veoma malo, i koji su ostavili pisane tragove sa svog stanovišta i u određenim okolnostima. Predmet istraživačkog rada, kao posmatrani sistem je tržište sportske literature u našoj zemlji, kome se mora prići sa potpuno novom strategijom i promenjenom praktičnom primenom upravljanja izdavačkim projektima u domenu sportske literature, kao i eliminaciji praznog hoda koji se javlja kao stresogeno-negativni faktor u ukupnom poslovanju svake izdavačko-knjižarske i grafičke delatnosti, gde je od velikog značaja njihova komunikacija sa ciljnim grupama (osnovne i srednje škole u Republici Srbiji, kao i visokoškolske ustanove). Predmet se odnosi na temeljnu transformaciju kompletnog fokusa, koji bi korenitim promenama u eksplicitnom smislu doneo opšti boljitak svima, a prvenstveno fizičkom vaspitanju dece i omladine. Problem i celokupna problemska orijentacija, vezuje se za analizu stanja odnosa sport-škole-izdavači, analiza pozitivnih i negativnih poteza države prema tih delatnostima, a naročito uvođenje PDV-a (porez na dodatnu vrednost). Autor ovoga rada je uporednim pregledom prikazao postojeće stope PDV-a u Evropi, gde naša zemlja zauzima neslavno treće mesto po oporezivanju knjiga. Problem je i nesklad u komunikaciji između izdavača i ciljnih grupa, zatim izgubljeno vreme na određenom toku realizacije izdavačkih projekata. Autor ovog naučnoistraživačkog rada precizno navodi sve lokacije gde se pojavljuje prazan hod, nudeći rešenja njegove eliminacije. Ciljevi i zadaci istraživačkog rada su primarni i parcijalni. U primarne ciljeve smo svrstali proveravanje zakonitosti u upravljačkim procesima izdavačkog sektora, zatim provera kakav je odnos unutar svih ciljnih grupa i obuhvaćenih tržišnih regija, kao i da se proveri stav prema novom izdavačkom projektu (udžbeniku iz fizičke kulture, koji nedostaje), kao i proveravanje praznog hoda u ustanovama školstva. Parcijalni ciljevi su da se ustanovi intenzitet promena na bolje ili na gore, otpori promenama, stereotipi, da se ustanovi stepen pritužbi, zahteva što ih ciljne grupe stavljaju pred društvo i izdavačko-knjižarski i grafički sektor. Metodološki pristup, instrumenti istraživanja i metodi doprineli su da se pronikne u srž problematike. Među odabranim ciljnim grupama ukupan prigodni uzorak ispitanika (respondenata) bio je 284, a odabrani su ispitanici sa tri naša fakulteta i to jedan državni i dva nedržavna, zatim 6 osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, kao i asocijacije sporta i sportski klubovi. Takođe, upitnike je popunjavalo i 6 direk-

205 5 tora osnovnih srednjih škola, kao i prigodni uzorci učenici osnovci i srednjoškolci. Upitnici su kreirani po tipu skale R. Likerta sa 19 i 9 pitanja, koja su se odnosila na različita polja istraživanja: edukativno, sociološko, psihološko, marketinško, menadžersko, komunikativno i kombinaciju svih tih polja, kao i upitnik (četvorostepeni) po ideji autora ovoga rada. U ovom naučnoistraživačkom radu su postavljene sledeće Hipoteze: Opšte hipoteze: H Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. A Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. Posebne hipoteze: A 1 Između izdavačkih kuća i ciljnih grupa (fakulteti, osnovne i srednje škole, institucije sporta, sportske asocijacije i sportski klubovi) postoji izvestan «prazan hod», koji negativno deluje na ceo tok integralnog pristupa u realizaciji izdavačkih projekata. A 2 Postoji potreba za boljom snabdevenošću sportskom literaturom kod fakulteta, srednjih i osnovnih škola u Republici Srbiji. A 3 Ne postoji saradnja između izdavaštva sa jedne strane, i osnovnoškolskih, i visokoškolskih ustanova sa druge strane, u vezi produkcije sportske knjige. A 4 Uvođenjem PDV-a na knjigu, država ugrožava izdavačku delatnost, zatim ne pridaje dovoljan značaj teorijskom pristupu fizičkog vaspitanja, dok Internet nije u dovoljnoj meri zadovoljio prezentovanje knjige (u daljem tekstu ćemo ovu hipotezu zvati «ostali stavovi»). A 5 Ne postoji povezanost između ispitivanih grupa (profesora i studenata različiti fakulteta, kao i direktora i učenika različitih škola), i pojedinih odgovora na postavljena pitanja, odnosno na celine koje obuhvataju određena pitanja. A 6 Ne postoje značajne razlike između profesora različitih fakulteta, (studenata, direktora i učenika) po stavovima u vezi produkcije sportske literature. A 7 Ne postoji značajna razlika između profesora, studenata, direktora i učenika različitih fakulteta i škola u odnosu na saradnju sa izdavačima. A 8 Ne postoji značajna razlika između direktora škola, profesora, studenata i učenika u odnosu na «ostale stavove». Iz navedenog se vidi da se hipoteze A 2, A 3, A 4 odnose na ceo uzorak ispitanika i na njihov pojedinačan stav. Hipoteze A 5, A 6, A 7 i A 8 analiziraju razliku između stavova pojedinih grupa (profesora i studenata različitih fakulteta, kao i direktora i učenika različitih škola) u odnosu na snabdevenost sportskom literaturom, saradnje sa izdavačima i po ostalim stavovima, kao i po pojedinačnim pitanjima.

206 6 Identifikovanje varijabli je bilo veoma nužno u ovom istraživačkom radu. Nezavisne varijable su bili svih 284 ispitanika (kao njihov broj), zatim razni aspekti njihove fizičke i socijalne okoline (stepen školovanja je bio učenik, student, asistent, profesor, doktor nauka), (radno mesto asistent, docent, vanredni profesor, redovni profesor, dekan fakulteta, psiholog, pedagog, defektolog, dipl. pravnik, direktor osnovne ili srednje škole), (polna pripadnost oba pola). U zavisne varijable smo smestili odnos prema socijalnim situacijama, želja za napredovanjem, odnos prema sportu, nadgradnji, mišljenja, stavove, potrebe, pritužbe i primedbe, odnos prema fizičkoj i zdravstvenoj kulturi i sportu, finansijske sposobnosti, zatim prisutnost eventualnih stereotipa u svesti ispitanika, kvalitet i otvorenost ka komunikaciji i sticanju novog znanja). Intervenišuće varijable su modifikator njihove međusobne relacije. Njima se gradi dvostrani odnos između osnovnih varijabli (nezavisnih i zavisnih). Rezultati istraživanja su u potpunosti potvrdili opštu hipotezu koja glasi: A Obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžbenika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. Zaključci. Na osnovu dobijenih rezultata i njihove interpretacije mogu se izvesti sledeći zaključci: Teoretskim razmatranjem i primenjenim statističkim postupcima su dokazane hipoteze A1, A2, A3, A4, A5, a u većini slučajeva su dokazane i hipoteze A6, A7 i A8, dok su razlike između pojedinih grupa samo iznijansirane. Na osnovu navedenih i dokazanih zaključeno je da se prihvata opšta hipoteza A, a time se dokazuje da obim i struktura publikacija iz domena sportske literature (što je posebno izraženo u oblasti udžebnika za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje) ne odgovaraju potrebama razvoja fizičke kulture i sporta u našoj zemlji. Mlade generacije su izrazile svoje mnogobrojne stavove, skrenuvši pažnju ne samo izdavačko-knjižarskom i grafičkom sektoru, da više povede računa o njima, već su skrenule pažnju i celokupnom društvu šta zapravo oni misle. U ovom radu smo želeli prikazati neki novi budući model komunikacije, koji bi bio prihvaćen u društvu, a naročito u edukativnim oblastima. Promene su nužne, a one nam nude novu nadu, jer korelacija izdavačko-knjižarske delatnosti i fakulteta i škola je jedan od najboljih puteva napretku jednoga društva ka boljoj budućnosti. Literatura koja je korišćena za ovaj naučnoistraživački rad, nalazi se u autorovoj ličnoj biblioteci. SUMMARY The main theme in this post graduation assignment Management of a Publishing Project in the Domain of Sports Literature (research on void space in book-publishing) is the attempt to offer completely new scientific pieces of information in two very sensitive fields one of them is book-publishing and graphic activity, and the other is the field of school system where university, highschool and elementary school education belongs, as a very sensitive exploration field with its active nad receptive form. The reciprocial correlation of those branches in quantity and quality level demanded an extremly cautios approach and research, therefore this scientific research should represent a stimulus for extensive and

207 7 optimal communication model between editors on one side, and education and sports with young people as main factors, on the other side. The theoretical frame of this study is very detaily prepared. In the theoretic part of the study, there have been processed lines of direction linked to the book-market, manufacturing books, as well as researches of domestic and foreign authors on this subject. All the gathered theoretic pieces of information are associated in logical totality, to get clearer view on the issues of producing, commercialisation and bookpublishing market that various authors (and they were few) wrote about, and those authors left written traces from their points of view and from their perspectives and circumstances. The subject of research, as observed system in the market of sports literature in our country and this system needs a completely new strategy and different practical application of management of publishing projects in the domain of sports literature, as well as it needs elimination of void space that occurs as stressogen and negativ factor in the total management of every book-publishing and graphic activity, where communication with target groups (elementary and high-schools in Republic of Serbia, as well as university institutions) is of great importance. The subject refers to fundamental transformation of complete focus and could with radical changes bring explicit general improvement to all, and especially to physical training and education of children and young people. The problem and the whole problem orientation is linked to the analysis of the current situation between sports-schools-editors, analysis of positive and negative state interventions toward those branches, and especially the introduction of TAV (tax on additional value). The author of this study presents the existing TAV rates in Europe, demonstating that our country takes the infamous third place in taxes on books. There exists a discord in communication between editors and target groups, as well as time loss in process of realisation of publishing projects. The author of this scientific researc precisely names all the places where void space appears, and offers solutions to eliminate it. Goals and tasks of research are of two kinds: primary and partial. To primary goals are classified: checking the lawfulness in managing processes in field of bookpublishing, checking the relations between all target groups and market regions included, checking the attitude towards a new publishing project (textbook in physical culture, which is lacking), as well as checking the void place in school institutions. Partials goals are to establish the intensity of changes for better or for worse, ressistance to changes, stereotypes, to establish the extent of complaints and demands of target groups towards community and book-publishing and graphic sector. Methodological approach, instruments of research and methods contributed to the insight to the core of problems. Among the selected target groups, the total of ocassional sample of respondents was 284, and there were respondents from three universities, one among them one state university and two non-state universities, in addition 6 elementary and high-schools in Republic Serbia, as well as sports associations and sport clubs. The questionnare was filled in as well by 6 principals of elementary and high-school. The questionnares were created in accordance to the scale of Ransis Lickert and consists of 19 and 9 questions, which reffered to various fields of research: education, sociology, psyhology, marketing, management,

208 8 communication and combination of all these fields, as well as the special questionnare (four scales) which is the original idea of the author of this research. In this scientific research there are posed the following Hypotesises: General hypotesises: H The extent and structure of publications in the domain of sports literature (what is especially expressed in field of elementary and high-schooltextbooks) corresponds to the needs of physical culture and sports in our country. A The extent and structure of publications in the domain of sports literature (what is especially expressed in field of elementary and high-schooltextbooks) do not corresponds to the needs of physical culture and sports in our country. Specific hypotesises: A1 Between publishers and target groups (universities, elementary and high schools, sport institutions, sport assosiations and sport clubs) exists a certain void spot that effects negatively the whole process of integral approach in the realisation of a publishing project. A2 There is a necessity for better supply in sports literature at univerisites, highschools and elementary schools ih Republic of Serbia. A3 There exists no cooperation between book-publishing on one side, and elementary school and university institutions when the issue of publishing sports literature is considered. A4 By introducing TAV (tax on additional value) on books, the state endangers book-publishers, furthermore the state does not give sufficient attention to the theoretical approach in physical education, while the Internet did not meet in appropriaate manner the criteria in presenting books (in further text we will refer to this as "other options"). A5 There is no connection between respondent groups (professors and students of various universities as well as school principals and pupils) and particular answers to the questions posed, i. e. to the segments included in specific questions. A6 There are no specific differences between professors and students of various universities (students, principals and pupils) considering the attitudes that refer to sports literature production. A7 There are no significant differences between professors, students, schools principals and students of various universities and schools in regard of cooperation with book-publishers. A8 There are no significant differences between professors, students, schools principals and students of various universities and schools in regard of "other attitudes". From all above mentioned facts, it is obvious that hypothesises A1, A2, A3 and A4 refer to the whole sample of respondents and to their particular attitude. Hypothesises A5, A6, A7 and A8 analyse the difference between attitudes of particular groups (professors and students of various universities as well as school principals and pupils) regarding the supply in sports literature, cooperation with book-publishers and regarding other oppinions, as well as specific issues.

209 9 Identification the varibles was very necessary in this research. Independent variables were all 284 respondents (as a number), then in addition various aspects of their physical and social surrounding (education degree was: pupil, student, assistant, professor, doctor of sciences), (post was: assistant, lecturer, associate professor, regular professor, dean, psyhologist, pedagogue, defectolog, graduated jurist, elementary or high-school principal), (sex was: both sexes). Dependent variables included : attitude towards social situations, wish for prosperity, attitude towards sports, superstructure, opinions, points of view, needs, complaints and comments, attitude towards physical culture, health and sports, financial abilities, and in addition, possible presence of stereotypes in the respondents mind, quality and openness to communication skills and acquisition of knowledge). Intervening variables are modificators of their mutual interaction. These variables build a bilatteral relation between main variables (independent and dependent). Results of research have entirely confirmed the general hypotesis which says: A The extent and structure of publications in the domain of sports literature (what is especially expressed in field of elementary and high-school-textbooks) do not corresponds to the needs of physical culture and sports in our country. Conclusions. Based on results and the interpretation of results, there are the following conclusions to be made: using theoretical consideration and the applied statistic methods, hypothesises A1, A2, A3 and A4 are proved, and in most cases are as well proved hypothesises A5, A6, A7 and A8, while the differences between specific gropus exist only in nuances. Based on statements and proofs, the result is the acceptance of the general hypothesis A, and with it is proved that the extent and structure of.publications in the domain of sports literature (what is especially expressed in field of elementary and high-school-textbooks) do not corresponds to the needs of physical culture and sports in our country. Young generations have expressed their opinions, calling the attention of book publishers and graphic sector - and not only them, but their appeal is directed to the whole society to pay more attention to their needs when sports and education are concerned.with this study we wanted to present some new future communication model, because the cooperation of publishers, the media structures, universities and school is the best prerogative in making progress towards a better future. Literature used in this research study belongs to the author s personal library.

210 2 PRILOZI Upitnik za distribuciju stavova na matrici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima: Broj pitanja Pitanje glasi: 1 U osnovnim i srednjim školama R. Srb. nedostaje udžbenik iz fizičkog vasp. 2 Smatrate li da je školama potreban i rečnik, leksikon sporta. 3 U školama je predmet «fizičko» nedovoljno respektovan. 4 Smatrate li da vam nedostaje više promocija sa izdavačima. 5 Živa komunikacija sa predstavnicima izdavača je ispred Interneta. 6 Smatrate li da Internet nije zadovoljio prezentovanje knjige. 7 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 8 Između škola i izdavačkih kuća postoji izvestan «prazan hod». 9 Vaš bibliotečki fond je dovoljno snabdeven sportskom literaturom. Država porezima na knjigu ugrožava i škole i izdavače. 11 Knjiga nije skupa nego su primanja mala. 12 Rečnički prikazi sportskih nauka su veoma neophodni za škole. 13 Izdavači objavljuju dovoljan broj knjiga iz sportske literature. 14 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 15 Udžbenik fizičkog obrazovanja mora imati ravnopravan odnos u obrazovanju 16 Između izdavaštva i sporta oseća se izvestan «prazan hod». 17 Internet-informacije donele su mladima i pozitivnost i negativnost. 18 Gradske biblioteke su nedovoljno snabdevene sportskim knjigama. 19 Između našeg fakulteta i izdavačkih kuća oseća se «prazan hod». Sasvim se Uglavnom se Delimično se Ne se Apsolutno se ne Ciljna jedinica i mesto: Za ciljnu jedinicu ime i prezime, zanimanje: Matrica upitnika je korišćenja pri ispitivanju ciljnih grupa: fakulteta (3), Pokrajinski zavod za sport, SA u Novom Sadu, Centar borilačkih veština «Budo», Novi Sad, iz uzetih prigodnih uzoraka.

211 211 Upitnik za distribuciju stavova na matrici Skale Likertovog tipa, sa pitanjima: Broj pitanja Pitanje glasi: 1 Smatrate li da u školama nedostaje šire obrazovanje iz sportskih nauka. 2 Smatrate li da profesori i nastavnici fizičkog moraju imati nadgradnju. 3 Fiskulturna sala u mojoj školi zadovoljava moje potrebe. 4 U školama su potrebna i teorijska i praktična znanja iz fizičke kulture. 5 U školama je potrebno povremeno organizovati kviz iz sporta. 6 Pri školama je važno imati rekreativno obrazovanje. 7 Smatrate li da učenici nedovoljno posećuju školske biblioteke. 8 U školama predmet «fizičko» nema isti tretman kao ostali predmeti. 9 Udžbenik iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ne bi mi bio suvišan. Sasvim se Uglavnom se Delimično se Ne se Apsolutno se ne Naziv škole (osnovna-srednja) i mesto: Ime i prezime učenika i razred: Matrica upitnika je korišćena pri ispitivanju učenika osnovnih i srednjih škola Republike Srbije

212 212 Četvorostepeni Upitnik za distribuciju stavova, sa pitanjima: Redni broj Formulacija pitanja DA NE Delimično Bez odgovora 1 Smatrate li da vam nedostaje udžbenik za fizičko i zdravstveno vaspitanje. 2 Smatrate li da vam nedostaje više komunikacija sa izdavačima. 3 Smatrate li da vam je interesantnija ponuda knjiga direktno preko predstavnika nego Internetom. 4 Primećujete li «prazan hod» u komunikaciji sa izdavačima. 5 Da li je vaš bibliotečki fond dovoljno snabdeven monografijama. 6 Da li država SCG uvođenjem PDV-a ugrožava knjigu. 7 Da li vaši profesori i učitelji sebe nadgrađuju bibliotečkim fondom. Naziv škole i mesto: Direktor škole: Matrica upitnika je korišćena pri ispitivanju predstavnika škola u Republici Srbiji. Za škole (osnovne i srednje) kao pravne subjekte upitnike su popunjavali direktori.

213 213 NAUČNA OBLAST SPORT, U KORELACIJI SA IZDAVAČKO-KNJIŽARSKOM DELATNOŠĆU Dr MILIVOJE DOŠENOVIĆ

214 214 IZVOD IZ BIOGRAFIJE AUTORA KNJIGE Autor knjige, dr Milivoje Došenović, rođen je. maja 195. godine u mestu Nova Gajdobra (u Bačkoj, Vojvodina, Republika Srbija). Osnovnu školu završio je u rodnom zavičaju, a u Novom Sadu Srednju saobraćajnu školu V stepena (na smeru instruktor-specijalista drumskog saobraćaja), sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu VI-1 stepen, na studijskom smeru za borilačke sportove (karate), sa prosečnom ocenom 9,4 i ocenom diplomskog ispita (), kao redovni student prve generacije, sa temom diplomskog rada: Karate u praktičnoj primeni, sa korelatima judo i jiu-jitsu. Diplomirani je viši sportski trener karatea, majstor je karatea crnog pojasa 3. DAN-a, sa internacionalnim majstorskim diplomama (Certificate of official recognition of DAN grade). Učestvovao je na seminarima najpoznatijih japanskih i internacionalnih karate instruktora za Evropu, koji su posećivali SFRJ. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, na smeru za medije VII-1 stepen, sa prosečnom ocenom 9,54 i ocenom diplomskog ispita (), sa temom diplomskog rada: Integralni pristup u realizaciji izdavačkog projekta tehnološkom nišom do knjige bestselera (mentor prof. dr Ištvan Černiček). Dobitnik je i zvaničnog priznanja najboljeg studenta prve generacije Fakulteta za menadžment u Novom Sadu (F@M). Diplomirani je menadžer producent za medije. Magistrirao je na Univerzitetu Privredna Akademija (rektor prof. dr Slavko Carić), na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, pred komisijom: prof. dr Milica Andevski (Katedra za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Zoran Lovreković, mentor (Katedra za informatiku F@M), i prof. dr Ratko Dunđerović (Katedra za psihologiju F@M). Odbranio je magistarsku tezu pod naslovom: Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature, završivši redovne postdiplomske studije, sa prosečnom ocenom (9,5) i stekavši akademsko zvanje magistra nauka iz oblasti menadžmenta VII-2 stepena. Doktorirao je na Univerzitetu Privredna Akademija (rektor prof. dr Marijana Carić), na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, pred komisijom: prof. dr Dragan Koković (Katedra za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu), prof. dr Dušan Perić, mentor (Katedra za metodologiju TIMS-a u Novom Sadu), i prof. dr Zlatko Ahmetović (dekan Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu), odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji, stekavši naučni stepen doktora nauka za naučnu oblast sport, VIII-3 stepena, sa zvaničnom inauguracijom. Sa neprekidnih 38 godina radnog staža u izdavačko-knjižarskoj delatnosti, bio je i jedan od najistaknutijih menadžera u sektorima plasmana knjige, radeći predano u najjačim izdavačkim kućama u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, pa je u periodu od godine bio 12 puta najuspešniji menadžer nekadašnje velike države SFRJ u eksternom plasmanu knjige, a 12. maja godine, on je osnovao i prvu privatnu izdavačku kuću u AP Vojvodini Domla-publishing, sa sedištem u Novom Sadu, gde radi na poslovima glavnog i odgovornog urednika i strategijskog menadžera. Izdavačka kuća Domla-publishing je tokom 25 godina uspešnog poslovanja objavila niz značajnih dela raznih autora iz područja nauke, književnosti, sporta, kao i obaveštajne kri-

215 215 minalistike, a većina od tih objavljenih knjiga je doživela da se štampa između 3 i ponovljenih izdanja, za tržište nekadašnje države SFRJ i današnje Republike Srbije. Dr Milivoje Došenović, književnošću se bavi od svoje trinaeste godine. Počeo je objavljivati prve radove početkom godine u omladinskim listovima: beogradskom Kekecu, sarajevskim Malim novinama, bačkopalanačkim Nedeljnim novinama, zatim u beogradskom ČIK-u, ZUM-u, Reporteru, a bio je i dopisnik Radio Beograda sa područja Južnobačkog okruga. Do sada je napisao ukupno dvadeset dve knjige (22), koje su štampane i objavljene u periodu godine: 1. Gospođo, ne ljutite se na pesnika (knjiga objavljena godine). 2. Karate kroz izdavaštvo i knjižarstvo (esej, knjiga objavljena godine). 3. Pesnici imaju kratere u duši (knjiga zbirka pesama, objavljena godine). 4. Kakvo je to more bez oluja (knjiga zbirka pesama, objavljena godine). 5. Pesnička galerija likova (knjiga zbirka pesama, objavljena godine). 6. Jesenji čovek (knjiga zbirka pesama, objavljena. godine). 7. Subjekcije i objekcije (knjiga zbirka pesama i soneta, objavljena 1. godine). 8. Beskraj na dohvatu oka (zbirka haiku poezije, knjiga objavljena 1, 13. godine). 9. Karate u praktičnoj primeni, sa korelatima judo i jiu-jitsu (esej, 1. godine).. Kako prodati knjigu (savremeni realistički roman, 1. godine, u 6 izdanja). 11. SPASENJE zbirka soneta (knjiga bjavljena 2, 13. godine). 12. Izglačane misli zbirka soneta (knjiga objavljena 3. godine). 13. HENRI FORD njegov život i njegovo delo (roman, 4, 6, 13, u 4 izdanja). 14. NIKOLA TESLA njegov život i njegovo delo (roman, 4, 5, 9, u 9 izdanja). 15. MIHAJLO PUPIN njegov život i njegovo delo (roman, 5, 9, u 6 izdanja). 16. Upravljanje izdavačkim projektom u domenu sportske literature (6, 13. godine). 17. NOVA GAJDOBRA u ravnici Bačke (roman-monografija, 6, 12, 13). 18. Veliki ilustrovani leksikon svih sportova (7, 8,, 12, 14, u 11 izd.). 19. Stanje izdavaštva i nivo korišćenja sportske literature u Republici Srbiji (8, 13).. PEGAZOV LET (zbirka sonetnih venaca, 8, 12, 13. godine, u 3 izdanja). 21. AKTIKA STIHA antologija odabranih formi (knjiga, 11, 12. godine). 22.ZBIRKA PESAMA SA REFRENOM (knjiga objavljena 9, 13. godine). 22. Dr Milivoje Došenović je redovni član Društva književnika Vojvodine od. godine, a redovni je član i naučno-kulturne ustanove Matica srpska iz Novog Sada od godine. Objavio je i aktuelne naučne radove iz područja izdavačko-knjižarskog i sportskog menadžmenta, kao i projekte novog i savremenog pristupa eksternom menadžmentu i marketingu izdavačko-knjižarske delatnosti. Baveći se sportskom i izdavačkom publicistikom, objavio je više knjiga i o pomenutim oblastima. U dugogodišnjoj komunikaciji sa medijima, dao je veći broj intervjua ozbiljnijim listovima i nedeljnicima, kao i na radiju i TV u našoj zemlji, u vezi sa izdavaštvom, knjižarstvom, menadžmentom, marketingom, naučnom oblašću sporta, a organizovao je i nekoliko uspešnih književnih večeri i premijernih promocija u znamenitim ustanovama AP Vojvodine. Dobitnik je većeg broja priznanja, diploma, zahvalnica, plaketa i nagrada iz oblasti izdavačko-knjižarske delatnosti i sporta. Živi u Novom Sadu.

216 216 DOPRINOS RAZVOJU SPORTA I EDUKACIJI MLADIH ISTRAŽIVAČA Kapitalno naučno i sportsko delo: VELIKI ILTROVANI LEKSIKON SVIH SPORTOVA (11. dopunjeno izdanje), autora dr Milivoja Došenovića, književnika, kojim je izdavačka kuća Domla-publishing dala doprinos u prevazilaženju propusta u višedecenijskom nedostatku leksikonsko-rečničke literature iz oblasti sporta u bibliotečko-knjižarskom fondu na teritoriji Republike Srbije. Ovaj novi Leksikon je velikog formata i sadrži: 196 sportova sa sportskih termina, sa oko 1 arhivskih i savremenih kolor fotografija. Leksikon je štampan u luksuznom tvrdom povezu.